elektrİk ark firini cÜrufunun karayolu esnek Üstyapi...

of 139 /139
ARALIK 2016 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ARK FIRINI CÜRUFUNUN KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPI AŞINMA VE BİNDER TABAKALARINDA AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Onur DEMİR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Mühendisliği Programı

Author: others

Post on 27-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARALIK 2016

  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  YÜKSEK LİSANS TEZİ

  ELEKTRİK ARK FIRINI CÜRUFUNUN KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPI

  AŞINMA VE BİNDER TABAKALARINDA AGREGA OLARAK

  KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  Onur DEMİR

  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  Ulaştırma Mühendisliği Programı

 • ARALIK 2016

  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  ELEKTRİK ARK FIRINI CÜRUFUNUN KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPI

  AŞINMA VE BİNDER TABAKALARINDA AGREGA OLARAK

  KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  YÜKSEK LİSANS TEZİ

  Onur DEMİR

  (501151413)

  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  Ulaştırma Mühendisliği Programı

  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Şükrüye İYİNAM

 • iii

  Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Şükrüye İYİNAM ..............................

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Murat ERGÜN

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sinan YARDIM Yıldız Teknik Üniversitesi

  İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 501151413 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi

  Onur DEMİR, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten

  sonra hazırladığı “ELEKTRİK ARK FIRINI CÜRUFUNUN KARAYOLU ESNEK

  ÜSTYAPI AŞINMA VE BİNDER TABAKALARINDA AGREGA OLARAK

  KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı tezini aşağıda imzaları

  olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

  Teslim Tarihi : 25 Kasım 2016

  Savunma Tarihi : 23 Aralık 2016

 • iv

 • v

  Aileme,

 • vi

 • vii

  ÖNSÖZ

  Yüksek Lisans çalışmalarım süresince çalışmalarıma yön veren, bilgi ve tecrübesini

  paylaşan, günlük yaşantısında güler yüzünü hiç eksik etmeyen değerli danışman

  hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Şükrüye İYİNAM’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

  Çalışmalarımın başından beri hiç bir yardımı esirgemeyen, yoğun temposuna rağmen

  çok emeği geçen Sayın İnşaat Yüksek Mühendisi Fatih YONAR'a ve Sayın İnşaat

  Yüksek Mühendisi Barış YILMAZ’a minnettarlığımı sunarım. Tezin deneysel

  kısımlarında katkıları olan değerli laboratuvar teknisyenimiz Murat ŞAHİN’e çok

  teşekkür ederim.

  Bu günlere gelebilmem için maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan

  annem ve babama, tüm aileme sonsuz şükranlarımı sunarım.

  Kasım 2016 Onur DEMİR

  İnşaat Mühendisi

 • viii

 • ix

  İÇİNDEKİLER

  Sayfa

  ÖNSÖZ…… .............................................................................................................. vii İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... ix KISALTMALAR .................................................................................................... xiii

  ÇİZELGE LİSTESİ ................................................................................................. xv ŞEKİL LİSTESİ ..................................................................................................... xvii

  ÖZET……… ............................................................................................................ xix SUMMARY ............................................................................................................. xxi 1. GİRİŞ….. ................................................................................................................ 1 2. KARAYOLU İNŞAATI ALTYAPI VE ÜSTYAPI TABAKALARI ................ 3

  2.1 Rijit Üstyapı ....................................................................................................... 4

  2.1.1 Taban zemini ............................................................................................... 5 2.1.2 Rijit üstyapı kaplama altı tabakası .............................................................. 6

  2.1.3 Beton plak ................................................................................................... 6 2.2 Yarı rijit üstyapı (komposit üstyapı) .................................................................. 6 2.3 Esnek Üstyapı ..................................................................................................... 7

  2.3.1 Taban zemini ............................................................................................... 8 2.3.2 Alttemel tabakası ......................................................................................... 8

  2.3.3 Temel tabakası ............................................................................................ 9 2.3.4 Bitümlü karışım tabakaları .......................................................................... 9

  2.3.4.1 Bitümlü temel tabakası ....................................................................... 10 2.3.4.2 Binder tabakası ................................................................................... 10 2.3.4.3 Aşınma tabakası ................................................................................. 10

  3. ESNEK ÜSTYAPI TABAKALARINDA KULLANILAN MALZEMELER

  VE ÖZELLİKLERİ ............................................................................................ 13 3.1 Bitümlü Bağlayıcılar ........................................................................................ 13 3.2 Agregalar .......................................................................................................... 14

  3.2.1 Alttemel tabakasında kullanılan agregalar ................................................ 15 3.2.2 Temel tabakasında kullanılan agregalar .................................................... 17

  3.2.3 Kaplama tabakasında kullanılan agregalar ............................................... 21

  4. DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ ................................................................................. 25 4.1 Demir Çelik Sektörü ......................................................................................... 25 4.2 Demir Çelik Üretimi ......................................................................................... 26

  4.2.1 Yüksek fırında üretim ............................................................................... 28

  4.2.2 Bazik oksijen fırınında üretim ................................................................... 29 4.2.3 Elektrik ark fırınında üretim ..................................................................... 31

  5. CÜRUFLARIN OLUŞUMU ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI35 5.1 Cürufların Oluşumu .......................................................................................... 35

  5.1.1 Yüksek fırın (YF) cürufu .......................................................................... 35 5.1.2 Bazik oksijen fırını (BOF) cürufu ............................................................. 37 5.1.3 Elektrik ark fırını (EAF) cürufu ................................................................ 37

 • x

  5.2 Cürufların Özellikleri ....................................................................................... 38

  5.2.1 Cürufların fiziksel özellikleri .................................................................... 39 5.2.2 Cürufların kimyasal özellikleri.................................................................. 40

  5.3 Cürufların Kullanım Alanları ........................................................................... 42

  6. MALZEME DENEYLER VE YÖNTEM .......................................................... 45 6.1 Kullanılan Malzemeler ..................................................................................... 45 6.2 Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Deneyler ........... 45

  6.2.1 Elek analizi ................................................................................................ 45 6.2.2 Özgül ağırlık ve su emme deneyi .............................................................. 46

  6.2.2.1 Kaba agregalar için özgül ağırlık ve su emme deneyi ....................... 47 6.2.2.2 İnce agregalar için özgül ağırlık ve su emme deneyi ......................... 48 6.2.2.3 Mineral filler için özgül ağırlık ve su emme deneyi .......................... 49

  6.2.3 Los Angeles deneyi ................................................................................... 50 6.2.4 Yassılık indeksi deneyi.............................................................................. 52

  6.2.5 Soyulma deneyi ......................................................................................... 53

  6.2.6 Cilalanma deneyi ....................................................................................... 53

  6.2.7 Organik madde içeriği deneyi ................................................................... 55 6.2.8 Penetrasyon deneyi .................................................................................... 56 6.2.9 Özgül ağırlık deneyi .................................................................................. 57

  6.3 Marshall Yöntemi İle Tasarım.......................................................................... 58

  6.3.1 Deney numunelerinin hazırlanması ........................................................... 59 6.3.2 Marshall stabilite ve akma deneyi ............................................................. 62

  6.3.3 Yoğunluk ve boşluk analizleri................................................................... 64 6.3.3.1 Agrega karışımının tane yoğunluğunun hesaplanması ....................... 64 6.3.3.2 Sıkıştırılmış bitümlü karışımının pratik özgül ağırlığı ....................... 65

  6.3.3.3 Bitümlü karışımının maksimum teorik özgül ağırlığı ........................ 65 6.3.3.4 Sıkıştırılmış bitümlü karışımda hava boşluğu yüzdesinin hesaplanması

  ........................................................................................................................ 66 6.3.3.5 Sıkıştırılmış bitümlü karışımdaki agregalar arası boşluk yüzdesinin

  hesaplanması .................................................................................................. 66 6.3.3.6 Sıkıştırılmış bitümlü karışımdaki bitümle dolu boşluk yüzdesinin

  hesaplanması .................................................................................................. 66

  6.3.4 Optimum bitüm yüzdesinin belirlenmesi .................................................. 67

  7. DENEYSEL BULGULAR ................................................................................... 69 7.1 Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Deney Sonuçları .. 69

  7.1.1 Elek analizi deney sonuçları ...................................................................... 69 7.1.2 Özgül ağırlık ve su emme deneyi sonuçları .............................................. 70

  7.1.3 Los Angeles deneyi sonuçları ................................................................... 72 7.1.4 Yassılık indeksi deneyi sonuçları .............................................................. 72

  7.1.5 Soyulma deneyi sonuçları ......................................................................... 72 7.1.6 Cilalanma deneyi sonuçları ....................................................................... 73 7.1.7 Organik madde içeriği deneyi sonuçları.................................................... 73

  7.2 Bitüm Deneylerinden Elde Edilen Sonuçlar..................................................... 74 7.3 Marshall Deneyi Sonuçları ............................................................................... 74

  7.3.1 EAF cürufu için grafikler .......................................................................... 74 7.3.2 EAF cürufu için optimum bitüm yüzdesi sonuçları .................................. 81

  7.3.3 Doğal agrega için grafikler ........................................................................ 82 7.3.4 Doğal agrega için optimum bitüm yüzdesi sonuçları ................................ 88 7.3.5 Grafiklerin karşılaştırılması....................................................................... 89

  8. SONUÇ VE ÖNERİLER ..................................................................................... 97

 • xi

  KAYNAKLAR ....................................................................................................... 103

  EKLER…… ............................................................................................................ 107 ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................ 113

 • xii

 • xiii

  KISALTMALAR

  ABD : Amerika Birleşik Devletleri

  BOF : Bazik oksijen fırını

  CBR : California Bearing Ratio

  DKY : Doygun Kuru yüzey

  Dp : Toplam karışımın özgül ağırlığı

  EAF : Elektrik Ark Fırını

  KTŞ : Karayolları Teknik Şartnamesi

  TS : Türk Standartları

  TÜPRAŞ : Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

  VFA : Bitümle Dolu Boşluk

  Vh : Hava Boşluğu

  VMA : Agregalar Arası Boşluk

  YFC : Yüksek Fırın Cürufu

 • xiv

 • xv

  ÇİZELGE LİSTESİ

  Sayfa

  Çizelge 3.1 : Alttemel tabakasının granülometri limitleri [20]. ................................. 16 Çizelge 3.2 : Alttemel tabakasının fiziksel özellikleri [20]. ...................................... 16 Çizelge 3.3 : Alttemel tabakasının sıkıştırma kriterleri [20]. .................................... 17

  Çizelge 3.4 : Temel tabakasının kaba agrega fiziksel özellikleri [20]. ...................... 18

  Çizelge 3.5 : Temel tabakasının ince agrega fiziksel özellikleri [20]. ....................... 18

  Çizelge 3.6 : Granüler temel tabakasının granülometri limitleri [20]. ...................... 19 Çizelge 3.7 : Granüler temel tabakasının sıkıştırma kriterleri [20]. .......................... 19 Çizelge 3.8 : Plent-miks temel tabakasının granülometri limitleri [20]. ................... 20 Çizelge 3.9 : Plent-miks temel tabakasının sıkıştırma kriterleri [20]. ....................... 20

  Çizelge 3.10 : Çimento bağlayıcılı stabilize temel tabakasının granülometri limitleri21 Çizelge 3.11 : Çimento bağlayıcılı stabilize temel tabakasının sıkıştırma kriterleri . 21

  Çizelge 3.12 : Binder tabakası için gradasyon limitleri [20]. .................................... 22 Çizelge 3.13 : Aşınma tabakası için gradasyon limitleri [20]. .................................. 22 Çizelge 3.14 : Kaplama tabakasında kaba agreganın fiziksel özellikleri [20]. .......... 23

  Çizelge 3.15 : Kaplama tabakasında ince agreganın fiziksel özellikleri [20]. ........... 23 Çizelge 4.1 : Yıllık ham çelik üretim miktarı [22]. ................................................... 26

  Çizelge 4.2 : Ham çelik üretici ülkeler ve üretim miktarları [22]. ............................ 26 Çizelge 5.1 : Cürufların fiziksel özellikleri ............................................................... 40

  Çizelge 5.2 : Cürufların mekanik özellikleri ............................................................. 40 Çizelge 5.3 : Cüruf içinde bulunan bileşikler [32] .................................................... 41 Çizelge 6.1 : Elek analizinde kullanılan elekler ........................................................ 46 Çizelge 7.1 : Aşınma tabakası için kullanılan gradasyon limitleri ………………... 96

  Çizelge 7.2 : Binder tabakası için kullanılan gradasyon limitleri ………..………. 97

  Çizelge 7.3 : Kaba ve ince agrega özgül ağırlık değerleri ……….………………... 99

  Çizelge 7.4 : Filler malzemesi özgül ağırlık değerleri ……………………...…… 100

  Çizelge 7.5 : Kaba agrega ve ince agrega su emme oranları …………………….. 100

  Çizelge 7.6 : Los Angeles aşınma değeri ……..…………………………………. 101

  Çizelge 7.7 : Yassılık indeksi deney sonuçları …...……………………………… 101

  Çizelge 7.8 : Soyulma mukavemeti deneyi ……..……………………………….. 102

  Çizelge 7.9 : Cilalanma deneyi sonuçları ………….…………………………….. 102

  Çizelge 7.10 : Bitüm deneylerinden elde edilen sonuçlar ……………………….. 103

  Çizelge 7.11 : EAF cürufunun aşınma karışımı için optimum bitüme göre

  hesaplanan değerleri ve şartname limitleri …….…………………. 110

  Çizelge 7.12 : EAF cürufunun binder karışımı için optimum bitüme göre

  hesaplanan değerleri ve şartname limitleri ……….………………. 110

  Çizelge 7.13 : Doğal agrega aşınma karışımı için optimum bitüme göre

  hesaplanan değerleri ve şartname limitleri………………………... 117

  Çizelge 7.14 : Doğal agrega binder karışımı için optimum bitüme göre

  hesaplanan değerleri ve şartname limitleri………………………... 118

 • xvi

 • xvii

  ŞEKİL LİSTESİ

  Sayfa

  Şekil 2.1 : Kaplamalara göre yük dağılımı [8]. ........................................................... 5 Şekil 2.2 : Esnek üstyapının enine kesiti [11]. ............................................................ 7 Şekil 4.1 : Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı [23]. ............................................ 27 Şekil 4.2 : Yüksek fırın [23] ...................................................................................... 28 Şekil 4.3 : Bazik oksijen fırını [25] ........................................................................... 29

  Şekil 4.4 : Yüksek fırından gelen pik demirin BOF'na dökülmesi [25] .................... 30 Şekil 4.5 : Elektrik ark fırını [26] .............................................................................. 32 Şekil 5.1 : Demir ve yüksek fırın cürufunun üretim süreci [27] ................................ 36

  Şekil 5.2 : Genleştirilmiş, granule ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu ....................... 37 Şekil 5.3 : BOF’da girdi ve çıktılar ........................................................................... 37 Şekil 5.4 : EAF cürufu üretim süreci ......................................................................... 38

  Şekil 5.5 : ABD’de cürufun kullanım alanları ........................................................... 43 Şekil 5.6 : Kanada’da cürufun kullanım alanları ....................................................... 43

  Şekil 6.1 : Agregaların suda bekletilerek doygun hale getirilmesi ............................ 47 Şekil 6.2 : Vakum makinesi ....................................................................................... 49 Şekil 6.3 : Hassas Terazi ............................................................................................ 50

  Şekil 6.4 : Los angeles makinası................................................................................ 51 Şekil 6.5 : Los Angeles deneyi bilyeleri .................................................................... 51

  Şekil 6.6 : Yassılık indeksi elekleri ........................................................................... 52 Şekil 6.7 : Cilalanma makinesi .................................................................................. 54 Şekil 6.8 : Sürtünme pandülü .................................................................................... 55

  Şekil 6.9 : Suda çözülen NaOH ................................................................................. 56

  Şekil 6.10 : Penetrometre ........................................................................................... 57 Şekil 6.11 : Etüv ........................................................................................................ 60 Şekil 6.12 : Hassas tartıda bitüm eklenmesi .............................................................. 60

  Şekil 6.13 : Mikser ..................................................................................................... 61 Şekil 6.14 : Marshall tokmağı .................................................................................... 62 Şekil 6.15 : Su havuzu ............................................................................................... 63

  Şekil 6.16 : Marshall akma ve stabilite deneyi .......................................................... 63 Şekil 7.1 : Boşluk % (Vh) - bitüm % grafiği ……………………………………... 104

  Şekil 7.2 : Boşluk % (Vh) - bitüm % grafiği ……………………………………... 104

  Şekil 7.3 : VMA % - bitüm % grafiği …………………...………………………. 105

  Şekil 7.4 : VMA % - bitüm % grafiği ……………...……………………………. 105

  Şekil 7.5 : VFA % - bitüm % grafiği …………………………………………….. 106

  Şekil 7.6 : VFA % - bitüm % grafiği …………………………………………..… 106

  Şekil 7.7 : Pratik özgül ağırlık - bitüm % grafiği ………….…………………….. 107

  Şekil 7.8 : Pratik özgül ağırlık - bitüm % grafiği …………….………………….. 107

  Şekil 7.9 : Stabilite - bitüm % grafiği …………………………….……………… 108

  Şekil 7.10 : Stabilite - bitüm % grafiği ……………………………...…………… 108

  Şekil 7.11 : Akma - bitüm % grafiği …………………………………...………... 109

  Şekil 7.12 : Akma - bitüm % grafiği ……………………………………...……... 109

  Şekil 7.13 : Boşluk % (Vh) - bitüm % grafiği ……………………………………. 111

  Şekil 7.14 : Boşluk % (Vh) - bitüm % grafiği ……………………………………. 112

 • xviii

  Şekil 7.15 : VMA % - bitüm % grafiği ………………...………………………... 112

  Şekil 7.16 : VMA % - bitüm % grafiği …………………...……………………... 113

  Şekil 7.17 : VFA % - bitüm % grafiği …………………………………………… 113

  Şekil 7.18 : VFA % - bitüm % grafiği …………………………………………… 114

  Şekil 7.19 : Pratik özgül ağırlık - bitüm % grafiği ……………….……………… 114

  Şekil 7.20 : Pratik özgül ağırlık - bitüm % grafiği ………………….…………… 115

  Şekil 7.21 : Stabilite - bitüm % grafiği ………………………………...………… 115

  Şekil 7.22 : Stabilite - bitüm % grafiği …………………………………...……… 116

  Şekil 7.23: Akma - bitüm % grafiği ………………………………………...…... 116

  Şekil 7.24 : Akma - bitüm % grafiği …………………………………………...... 117

  Şekil 7.25 : Doğal agrega ile EAF cürufunun aşınma karışımlarının pratik özgül

  ağırlıkları - bitüm yüzdeleri ………………………………………. 118

  Şekil 7.26 : Doğal agrega ile EAF cürufunun aşınma karışımlarının boşluk (Vh) -

  bitüm yüzdeleri …………………………………………………….. 119

  Şekil 7.27 : Doğal agrega ile EAF cürufunun aşınma karışımlarının agregalar

  arası boşluk (VMA) - bitüm yüzdeleri …………………………….. 119

  Şekil 7.28 : Doğal agrega ile EAF cürufunun aşınma karışımlarının bitümle dolu

  boşluk (VFA) - bitüm yüzdeleri ………………………………….. 120

  Şekil 7.29 : Doğal agrega ile EAF cürufunun aşınma karışımlarının akma - bitüm

  yüzdeleri ………………………………………...………………… 120

  Şekil 7.30 : Doğal agrega ile EAF cürufunun aşınma karışımlarının stabilite - bitüm

  yüzdeleri……………………………………………………..……... 121

  Şekil 7.31: Doğal agrega ile EAF cürufunun binder karışımlarının pratik özgül

  ağırlık - bitüm yüzdeleri …………………………………………… 121

  Şekil 7.32 : Doğal agrega ile EAF cürufunun binder karışımlarının boşluk (Vh) -

  bitüm yüzdeleri …………………………………...………………. 122

  Şekil 7.33 : Doğal agrega ile EAF cürufunun binder karışımlarının agregalar arası

  boşluk (VMA) - bitüm yüzdeleri …………………….…………..... 122

  Şekil 7.34 : Doğal agrega ile EAF cürufunun binder karışımlarının bitümle dolu

  boşluk (VFA) - bitüm yüzdeleri …………………………………… 123

  Şekil 7.35 : Doğal agrega ile EAF cürufunun binder karışımlarının akma - bitüm

  yüzdeleri …………………………………..………………………. 123

  Şekil 7.36 : Doğal agrega ile EAF cürufunun binder karışımlarının stabilite - bitüm

  yüzdeleri ……………………………………….………………….. 124

 • xix

  ELEKTRİK ARK FIRINI CÜRUFUNUN KARAYOLU ESNEK ÜSTYAPI

  AŞINMA VE BİNDER TABAKALARINDA AGREGA OLARAK

  KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  ÖZET

  Nüfus artışının hızlanması ve teknolojideki gelişmeler, beraberinde tüketim artışını

  ve kaynak bulma sıkıntısını getirmektedir. Ortaya çıkan bu tüketim artışı ve kaynak

  bulma sıkıntısı, insanoğlununun bilinçsizce ve acımasızca doğayı tahrip etmesine

  sebebiyet vermektedir. Doğal kaynakların tükenmesine sebep olan bu tüketim ve

  tahribat, endüstriyel yan ürünlerin ve atıkların yeniden kullanımını zorunlu hale

  getirmiştir. Yan ürünlerin ve atıkların yeniden kullanımı, hem tüketicinin maliyetini

  düşürmekte, hem de doğada oluşacak tahribatın önüne geçmeye ve atıkların meydana

  getireceği çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Son günlerde, diğer

  sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de atık madde kullanımının yaygınlaştığı

  görülmektedir.

  Yapılan bu çalışmada, elektrik ark fırını (EAF) kullanılarak hurda çelikte üretim

  yapan tesislerde atık madde olarak ortaya çıkan cürufun, karayolu esnek üstyapı

  aşınma ve binder tabakalarında agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

  Cürufların fiziksel ve mekanik özellikleri deneylerle tespit edilmiş ve aynı deneylere

  tabi tutularak özellikleri elde edilen doğal agregayla karşılaştırılması yapılmıştır.

  Yapılan bu çalışmanın ilk bölümünde, tezin amacı ve kapsamı hakkında kısaca

  bilgilendirme yapılmıştır.

  İkinci bölümde ise, karayolu üstyapısı hakkında, üstyapı tipleri ve tabakalarına

  değinilerek genel bir bilgilendirme yapılmıştır.

  Çalışmanın üçüncü bölümünde, çalışmanın konusu olan esnek üstyapı tabaklarında

  kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

  Bu bölümde ayrıca bu malzemelerin şartname özellikleri verilmiştir.

  Dördüncü bölümde, demir çelik sektörü hakkında bilgiler verilmiştir. Ülkemizde ve

  dünya da demir çeliğin yeri ve önemi anlatılmış ve sayısal verilerle desteklenmiştir.

  Bu bölümde ayrıca demir çelik üretimi ve üretim yöntemleri açıklanmıştır.

  Beşinci bölümde ise, demir çelik sektöründe atık madde olarak nitelendirilen cürufun

  oluşum şekilleri ve oluşan bu cürufların fiziksel ve kimyasal özelliklerine yer

  verilmiştir. Bu bölümde son olarak, cürufların kullanım alanlarına değinilmiştir.

  Çalışmanın altıncı ve yedinci bölümünde, elektrik ark fırını cürufu ve doğal

  agregayla yapılan laboratuvar çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçları anlatılmıştır.

  Laboratuvarda kullanılan malzemeler, yapılan deneyler ve kullanılan yöntemler

  anlatılmıştır. Bu bölümlerde, cürufun ve agreganın fiziksel özelliklerinin

  belirlenmesine yardımcı olan elek analizi, özgül ağırlık ve su emme deneyi, Los

  Angeles deneyi, yassılık indeksi deneyi, soyulma deneyi, cilalanma deneyi, organik

  madde içeriği deneyinin yanı sıra; bitümün özelliklerini belirlemeye yardımcı olan

 • xx

  penetrasyon deneyi ve özgül ağırlık deneyleri anlatılmıştır. Ayrıca Marshall yöntemi

  ile tasarım hakkında bilgiler verilip deney aşamaları anlatılmış ve sonuçları

  karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.

  Çalışmanın son bölümünde, deney sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş

  ve önerilerde bulunulmuştur.

 • xxi

  INVESTIGATION OF USAGE OF ELECTRIC ARC FURNACE SLAG AS

  AGGREGATE IN WEARING COURSE AND IN BINDER COURSE OF

  FLEXIBLE PAVEMENTS

  SUMMARY

  After the industrial revolution, there are so many development in the world. Increase

  in population and technological developments has caused speed up and that has made

  way for consumption growth and resource shortage. This consumption growth has

  drived people to destroy the nature to satisfy the needs of consumption. Development

  in numerous fields has caused the environmental values to be neglected in many

  times. At first, these environmental issues were discounted by people and

  governments. People just want to come up in the world, increase the quality of their

  life without considering about the future. They were using up all the facilites, all the

  natural resources to enhence their quality of life. But, nowadays, these issues are the

  most important problems for people and governments. Nowadays, this is not a

  problem for a region, this is a problem for all world. That is why there are so many

  researches about the environmental pollution or recycling methods in these days.

  People are more conscious than the past. People care about the environment because

  they all have learnt the natural resources are not endless.

  There are so much consumption in construction industry. Recycling in construction

  industry is the necessity for the nature. Concrete, asphalt, iron-steel are the mostly

  consumpted materials in construciton industry. These materials have got an

  important percentage in recycling operations.

  The materials which are used in asphalt plank wearing surface mostly consists of

  agregates. Aggregates are the 95 percent of these materials. The stone pits around the

  construciton area are the fund for these aggregates. When these stone pits drain

  away, there is a need of another drain pits and for this reason earth surface has

  damaged day by day.

  Agregates which are the main material of asphalt plank wearing surface has a big

  percentage of a pavement design. There must be different properties of aggregates

  for each layer of the pavement. The wearing course is the most important layer for

  the road safety. The aggregates which are used for wearing course must have a high

  coefficient of friction and they must have a high polishing strength. In order to do

  that the aggregates which are used for wearing course must has good mechanical

  properties.

  To supply aggregates which have good mechanical properties is too hard in these

  days. There are some new regulations for stone pits and it is harder than past to build

  a stone pit and to manage it. Also there is another problem which is wasting stone

  pits around the construction sites. The construciton firms go towards another stone

  pits which are a long way off from the construction sites. This situation causes

  increasing of the manifacturing costs.

 • xxii

  Increasing of the amount of the slag with the increasing of the industrialization can

  help decreasing manifacturing costs and environmental pollution with being used in

  road construciton.

  In this study, the usage of electric arc furnace slag as aggregate in wearing course

  and binder course of flexible pavements was searched and compared with natural

  aggregate.

  The electric arc furnace slags are supplied from Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi

  A.Ş. in Iskenderun, the natural aggregates are supplied from Omerli-Alyans stone pit

  in this study.

  In the first section of this study, there is a briefing about purpose of the thesis and

  scope of the thesis.

  The second part of this thesis is about flexible pavement and the courses of these

  flexible pavements.

  The next section of the study, a general information about the materials which are

  used in each courses of flexible pavements and these materials’ properties were

  given. In additon, the spefication infromations were given in this chapter.

  In the fourth chapter of the thesis, a general infromation about the iron-steel sector

  has been given. The place and importance of iron-steel in our country and also in the

  world were given with numeric datas. In addition to that, there is some information

  about the production of the iron-steel and its production methods.

  In the fifth chapter of the study, some information about the slag which is called a

  waste material in iron-steel sector were given. Also there are some information about

  the chemical and physical properties of these slags. Finally, the areas of usage of

  these slags were given in this chapter.

  In the sixth part of the study, laboratory studies of the electric arc furnace slag and

  natural aggregate were given. The materials which are used in labratory, the tests

  which were done, and the methods have been given in this chapter. There is some

  information about the tests which help for identification of the physical and

  mechanical properties of the slag and natural aggregetas. These tests are sieve

  analysis, specific bulk density and water absorbtion experiment, abrasion (Los

  Angles) experiment, flatness index test, peel strength test, consisting of organic

  matter experiment, polishing test. Also there are two bitumen experiments which are

  specific bulk density and penetration test. After these tests, test phases of Marshall

  experiment and calculation methods are described.

  In the seventh part of the study, results of the aggregate tests, bitümen and marshall

  experiment which were described in sixth chapter, were given. In this part, given

  some graph and calculate about natural aggregate and electic ark furnace slag.

  Useage of electic ark furnace slag and natural aggregate’s graph, find optimum

  bitumen for each of them. And compare electric ark furnace slag’s graph and natural

  aggregate’s graph. The optimum percentage of bitumen of asphalt mixture was

  determined by Marshall Stability tests using bitumen content of %4,0, %4,5, %5,0,

  %5,5, %6,0. All the experimantal studies are conducted as per Republic of Turkey

  General Directorate of Highways Technical Specification. Addition to that, the

  comparison of the results with the spesification limits has been given in this chapter.

  Charts and graphics with optimum percentage of bitumen of asphalt mixture help for

 • xxiii

  determining of the physical and mechanical properties of slags and natural

  aggregates.

  In the last section of this study as conclusion, there are some evaluation about the

  usage of electric arc furnace slag as aggregate in wearing course and binder course of

  flexible pavements. Additionally, there are some suggestions according to

  evaluations of the results of the all study.

 • xxiv

 • 1

  1. GİRİŞ

  Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte dünya büyük gelişmelere sahne

  olmuştur. Nüfusun hızla artması ve teknolojik gelişmeler, üretimin artmasına ve

  kaynakların daha çok kullanılmasına sebep olmuştur. İnsanoğlu ise artan tüketim ve

  üretim ihtiyacını karşılamak amacıyla sınırsız bir kaynak olarak gördüğü doğayı

  kontrolsüzce kullanmış ve tahrip etmiştir. Ekonomik, sosyal, teknolojik vb.

  alanlardaki kalkınma çabaları da çevresel değerlerin çoğu kez ihmal edilmesine

  neden olmuştur. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra başlayan kalkınma çabaları,

  birçok ülkeyi ekonomik olarak gelişmiş ülke statüsüne sokarken aynı zamanda

  insanlığı tehdit eder boyutta çevre sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Başlangıçta

  kalkınma için mazur görülen çevre sorunları giderek bölgesellikten çıkarak, küresel

  boyuta ulaşmıştır. 1970’lerden itibaren kalkınma ve doğal çevre arasında denge

  kurulması için arayışlar hız kazanmıştır [1].

  Asfalt kaplamalı yollarda kullanılan malzemelerin ortalama % 95’i agregalardan

  oluşmaktadır. Yol inşaatında tüketilen bu agregalar, civardaki agrega ocaklarından

  veya doğal agrega kaynaklarından temin edilmektedir. Dolayısıyla her geçen gün

  yeni agrega ocaklarına olan talep giderek artmakta ve bu ocaklar sebebiyle

  yeryüzünün genel yapısı bozulmakta, çevremizde hoş olmayan görüntüler

  oluşmaktadır [2].

  Esnek kaplamaların ana malzemelerinden biri olan agregalar, yolun tasarımında

  büyük rol oynarlar. Farklı yol tabakalarında farklı agrega özellikleri aranır.

  Yollardaki aşınma tabakası (en üst tabaka) yol güvenliği açısından en önemli

  tabakadır. Yolun hizmet ömrünü güvenli bir şekilde tamamlaması için, kullanılan

  agregaların, sürtünme katsayılarının yüksek olması ve hizmet ömrü boyunca

  cilalanmaya karşı yüksek dayanım sağlaması istenir. Bunu sağlamak için asfalt

  karışımlarda kullanılan agregaların mekanik özellikleri oldukça iyi olmalıdır [2].

  Karayolu tabakalarının yapımı için gerekli olan kaliteli doğal agregaların temini

  giderek zorlaşmaktadır. Yeni düzenlemeler getirilmesi nedeniyle ve yerel

 • 2

  yönetimlerin daha bilinçli davranması neticesinde taş ocaklarının açılması ve

  işletilmesi giderek daha sıkı kurallara tabi tutulmaktadır. Ayrıca, yerleşim birimlerine

  yakın olan mevcut ocaklarda ve dere yataklarında kaliteli malzemenin tükenmeye

  başlaması nedeniyle, yerleşim birimlerine daha uzak bölgelere yönelme söz konusu

  olmaktadır. Bu durum, nakliye maliyetlerinin giderek artmasına neden olmakta ve

  yol yapım maliyetlerini de etkilemektedir [3]. Bütün bu doğa tahribatını azaltacak ve

  maliyet artışını engelleyecek bir atık olan cüruf birçok alanda geri kazanım

  malzemesi olarak kullanılmaktadır.

  Cüruflar pirometalurjik işlemler sırasında oldukça fazla miktarda açığa çıkmakta ve

  eğer uygun şekilde geri kazanılamaz ve kullanılamazsa atık olarak kalmaktadır.

  Dünya çapında sanayileşmedeki hızlı gelişme ile büyük miktarlardaki metalurjik

  cürufların depolanması için uygun alanlar dünya çapında giderek azalmakta ve buna

  paralel olarak cüruf tasfiye maliyetleri sürekli olarak artmaktadır. Ek olarak atık

  malzemelerle doldurulan alanlar ciddi bir hava, su ve toprak kirliliği kaynağı olmakta

  ve bu durum canlı sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Metalurjik atık üretimini

  azaltmak için en ekonomik ve verimli seçenek cürufların yeniden kullanılmasıdır [4].

  Sanayileşmenin yoğunlaşmasıyla artan cüruf miktarının, yol inşaatında kullanımıyla

  geri kazanımı, doğal kaynakları korumayla birlikte atık malzemelerin sebep olduğu

  çevre kirliliği ve stok sahası masrafı gibi problemlere de çözüm getirmektedir.

  Bu çalışmada, elektrik ark fırını (EAF) kullanarak hurda demirden üretim yapan

  işletmelerde atık madde olarak açığa çıkan EAF cüruflarının karayolu inşaatı aşınma

  ve binder tabakasında yapay agrega olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Ayrıca,

  EAF cürufu için yapılan incelemeler, Ömerli-Alyans taş ocağından temin edilen

  doğal agregalar için de yapılarak karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma, İskenderun

  Körfezi’nde bulunan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. tesislerinden temin edilen

  EAF cürufları kullanılarak yapılmıştır.

 • 3

  2. KARAYOLU İNŞAATI ALTYAPI VE ÜSTYAPI TABAKALARI

  Karayolu, önceden belirlenen geometrik standartlara uygun olarak saptanmış bir

  güzergah boyunca, doğal zeminin istenilen yükseltilere getirilmesi ve üzerinde

  motorlu taşıtların istenilen hız, güvenlik ve konfor koşullarında hareketlerinin

  sağlanabilmesi amacıyla inşa edilen yapıların tümü olarak tanımlanabilir. Karayolu,

  altyapı ve üstyapı olmak üzere iki ayrı bölümde incelenebilir [5].

  Yolun boykesitinde belirlenmiş kırmızı çizgiye uygun olarak, toprak tesviyesi ve

  sanat yapıları işleri bitirildikten sonra elde edilen kısma altyapı adı verilir. Yolda esas

  taşıyıcı kısım altyapıdır. Ancak, altyapıyı oluşturan zeminler, genellikle, üzerlerine

  gelecek tekerlek yüklerini büyük deformasyonlara uğramadan taşıyamazlar. Bu

  nedenle, altyapı üzerine bir üstyapının inşası zorunludur [6].

  Altyapının işlevi; istenilen kotta düzgün bir satıh sağlamak, üstyapı tarafından

  iletilen yükleri daha geniş bir alana yaymak ve az da olsa, yolu dış etkenlere karşı

  korumaktır. Bu işlevi yerine getirebilmesi için, altyapının trafik yükleri, don ve su

  etkilerine karşı dayanıklı olması gerekir. Altyapı oluşturulurken bitkisel toprak,

  çürük zemin ve sıkıştırmaya elverişli olmayan zeminler kullanılmamalıdır. Bu

  nedenle, altyapıyı oluşturan zemin özelliklerinin çok iyi incelenmesi gerekmektedir

  [5].

  Yolun, trafik yüklerini taşımak ve bu yükü taban zemininin taşıma gücünü

  aşmayacak şekilde taban yüzeyine dağıtmak üzere altyapı üzerine inşa edilen ve

  temel altı (alt temel), temel ve kaplama tabakalarından oluşan kısmına ise üstyapı adı

  verilir [7].

  Yolun, trafiğin aşındırıcı etkileri ile doğrudan doğruya maruz kalan kısmı kaplama

  tabakasıdır. Bu tabaka, üzerinden geçen taşıtların etkisine bozulmadan karşı

  koyabilmeli ve düzgün yüzeyli olmalıdır.

 • 4

  Altyapının yük taşıma kapasitesini artırmak ve kaplamanın daha sağlam bir yüzeye

  dayanmasını sağlamak amacıyla kaplama ile altyapı arasına temel ve temel altı

  tabakaları yapılır. Böylelikle iyi inşa edilmiş bir üstyapı;

  Düzgün yüzeyi sayesinde üzerinden geçen trafiğe seyir kolaylığı sağlar.

  Tekerlek yüklerinin doğurduğu gerilmeleri yayarak altyapıda büyük

  deformasyonların oluşmasını önler.

  Altyapıdaki zeminleri su etkisiyle yumuşamaktan korur [6].

  Üstyapılar, kaplama tabakasında kullanılan malzemelerin türlerine, özelliklerine ve

  yapım yöntemlerine göre rijit, yarı rijit ve esnek üstyapı olarak üç ana gruba

  ayrılmaktadır.

  2.1 Rijit Üstyapı

  Çimento betonuyla yapılan kaplamalarla oluşturulan üstyapıya rijit üstyapı veya

  beton yol denir. Yol kaplaması olarak betonun görevi, trafik yüklerini tabana iletmek

  ve bu sırada tabanın deforme olmamasını sağlamaktır. Bir beton kaplamanın

  davranışı, dökülen beton tabakaların özelliklerinin yanı sıra, kaplama altına serilen

  temel ve alttemel tabakalarının ve taban zemininin özelliklerine bağlı olarak değişir.

  Beton yollar, genellikle, enine ve boyuna derzlerle birbirinden ayrılmış 20-25 m2

  alana sahip plakalar halindedir. Beton plağın rijitliğinin yüksek olması nedeniyle

  taban zemininde oluşan gerilmeler geniş bir alana yayılır [5].

  Don, pompaj, şişme-büzülme olaylarına karşı ise beton kaplama ile taban zemini

  arasına kaplama altı tabakası yapılır. Beton plağın elastisite modülü taban

  zemininkinden çok büyüktür. Bu sebeple, beton yol, elastik zemine oturan bir kiriş

  şeklinde çalışır ve trafik yüklerini, esnek üstyapıya göre daha geniş bir alana yayarak

  taban zeminine iletir. Rijit beton plak, taban zemini ile sürekli temas halinde olduğu

  sürece taşıyıcı bir eleman olarak rol oynar.

  Üst kaplama tabakası trafikte sürüş güvenliği ve konforunu sağlayacak yüzeyi

  oluşturmakta olup, trafik yükü ve çevre koşullarına doğrudan maruz kaldığı için

  yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olmalıdır. Rijit üstyapılarda beton kaplama betonun

  yüksek dayanımı ve elastisite modülü dolayısıyla rijit bir plak gibi çalışır. Esnek ve

 • 5

  rijit üstyapılarda trafik yüklerinin üst kaplama tabakasından zemine iletilmesi

  şekil 2.1’de görüldüğü gibi birbirinden farklıdır [8].

  Şekil 2.1 : Kaplamalara göre yük dağılımı [8].

  Taban zemini ile sürekli temas halindeyken, beton yol elastik zemine oturan kiriş

  gibi çalışması sebebiyle, taşıma gücü taban zemininin direncine bağlı değildir. Bu

  nedenle, rijit üstyapılar, zayıf taban zeminleri üzerinde, esnek üstyapılara göre daha

  iyi sonuçlar verir [9].

  2.1.1 Taban zemini

  Rijit bir üstyapının davranışı taban zeminin fizikel özellikleri ve taşıma gücü ile

  doğrudan doğruya ilgilidir. Bazı taban zeminleri rijit kaplamaların davranışlarına

  zarar verecek özelliktedir. Bu zararlı etkileri çoğu zaman plak kalınlığını arttırarak

  gidermek mümkün değildir. Düzeltici tedbirleri gerektiren problemlerin daha henüz

  proje aşamasında iken teşhis edilmesi ve çözümlerin plan ve şartnamelerde dikkate

  alınması gerekir [9].

  Taban zemininin iyice sıkıştırılması zorunludur. İyi sıkıştırılmaması durumunda

  taneli zeminlerde ağır trafik titreşimiyle oluşan ilave sıkışmalar ve bu nedenle

  meydana gelen oturmalar söz konusu olabilmektedir. Yüzey sularının taban zemini

  üzerinde birikmemesi için de düzen kurulmalıdır. Serbest su bulunması, plak

 • 6

  hareketleri esnasında pompa olayına sebep olur ve aşınma durumu söz konusu

  olabilir [9].

  2.1.2 Rijit üstyapı kaplama altı tabakası

  Beton kaplamaya zarar verecek aşağıdaki hallerden biri veya birkaçının mevcut

  bulunduğu hallerde, kaplama ile taban zemini arasına kaplama altı tabakası konur:

  Donma etkisi

  Yüksek hacim değişmesi gösteren topraklarda şişme ve büzülme etkisi

  İnce taneli topraklarda pompa etkisi

  Kaplama altı tabakalarının, yalnızca plak kalınlığını azaltmak için, tabanın taşıma

  gücünün artırılması amacıyla kullanılmaları bazen yerinde olmaktadır [6].

  Kaplama altı tabakası en çok 15 cm’lik tabakalar halinde serilir [6].

  2.1.3 Beton plak

  Beton yolların yüzeyleri kayma sakıncası göstermediği ve tutucu, pürüzlü olduğu

  için, bu yüzeylerde %7'ye kadar boyuna eğim uygulanabilir. Daha fazla eğimli veya

  daha pürüzlü bir beton yol isteniyorsa yüzeyin özel olarak pürüzlendirilmesi gerekir.

  Betonun tek tabaka olarak dökülmesi halinde plak kalınlığı en fazla 25 cm, en düşük

  12 cm olabilmektedir.

  Çelik donatı olarak tek çubuklar veya kaynak ile birbirine kaynatılan çubukların

  oluşturduğu çelik hasırlar kullanılmaktadır. Hasırların gözleri kare veya

  dikdörtgendir.

  Sıcaklık ve nem miktarındaki değişmeler betonun genleşip büzülmesine sebep olur.

  Bu hareketler nedeniyle yük altındaki beton plakta gerilmeler oluşur ve bu hareket

  sonucu çatlamalar meydana gelir. Uygun aralıklarla derzlerin yapılması ve derzlerin

  çelik donatı ile güçlendirilmesi geniş çatlakların oluşmasını bir dereceye kadar

  önlemektedir.

  2.2 Yarı rijit üstyapı (komposit üstyapı)

  Komposit üstyapı, mevcut üstyapı üzerine bir veya birden fazla bitümlü sıcak

  karışım katmanı serilmesi ile elde edilen üstyapı türüdür. Bitümlü sıcak karışım

 • 7

  doğrudan tamir görmüş rijit üstyapı üzerine veya çatlayarak kırılmış rijit üstyapı

  tabakası üzerine serilebilmektedir.

  Rijit üstyapı üzerindeki esnek üstyapının tasarımı farklı etkilerin göz önünde

  bulundurulmasını gerektirmektedir. Bozulmuş bir yolun üzerine takviye tabakası

  getirilmesi halinde eski kaplamada yer alan çatlak bölgeleri yeni kaplamada zayıflık

  bölgesi oluşturmaktadır. Trafik ve çevre koşulları nedeniyle takviye tabakası altında

  yer alan bu çatlaklar boyunca gerilme yoğunlaşması meydana gelmekte ve eski

  üstyapıdaki çatlaklar kısa sürede yüzeye çıkarak takviye tabakasının bozulmasına

  sebep olmaktadır. Bu çatlaklar yansıma çatlağı olarak bilinmektedir. Yansıma

  çatlakları uygulanacak kaplamanın tasarımı ile beraber geosentetik malzemelerin

  uygulanması ile de önlenebilmektedir [10].

  2.3 Esnek Üstyapı

  Taban yüzeyi ile sürekli olarak her noktada sıkı temas sağlayan ve yükleri taban

  yüzeyine dağıtan bir üstyapı şekli olarak tanımlanmaktadır. Esnek üstyapıların

  stabilitesi, agrega kenetlenmesine, taneler arasındaki sürtünmeye ve kohezyona

  bağlıdır [6].

  Bir esnek üstyapı, kaplama tabakası, temel tabakası ve alt temel tabakalarından

  oluşur ve üstyapının üst kısmından taban zeminine inildikçe, tabakalarda kullanılan

  malzemelerin fizik ve mekanik özellikleri, kaliteleri düşer. Bu tabakaların

  kalınlıklarını belirleyen ölçütler hizmet ömrü, trafik hacmi, mevcut malzeme

  özellikleri ve taban zemini taşıma gücüdür [6].

  Bitümlü sıcak karışımlar çok tabakalı olup bu katmanlara ait şema Şekil 2.2’de

  verilmiştir [11].

  Şekil 2.2 : Esnek üstyapının enine kesiti [11].

 • 8

  2.3.1 Taban zemini

  Yarma ve dolgularda ve dolgu temellerinde taban yüzeyi altında kalan ve üstyapının

  taşıma gücüne etkisi olabilecek bir derinliğe kadar uzanan kısma taban zemini denir

  [6].

  Bir esnek üstyapının davranışı taban zemininin taşıma gücü ile doğrudan ilgili

  olduğu için, taban zemininin şartnamelere uygun olarak hazırlanması üstyapı

  projelendirmesinde çok önemlidir. Taban zeminlerinde yeraltı su seviyesi tesviye

  yüzeyinin en az 150 cm altında tutulmalı, bunun sağlanması için, uygun yeraltı

  drenajı yapılmalıdır. Ayrıca uygun drenaj sistemi ile yüzey suyunun yol gövdesini

  etkilemesi önlenmelidir. Yol gövdesinin, yapım sırasında ve yolun ömrü boyunca

  stabil kalabilmesi için, etkili ve kalıcı uygun drenaj sistemleri ile sudan korunması

  sağlanmalıdır. Yol üstyapıları, aşırı don kabarması ve tabanın donma çözülme

  mevsiminde taşıma gücünün azalması ile zarar görebilir. Don olayının yol

  üstyapısına olan etkisinin azaltılabilmesi için aşağıdaki faktörlerin incelenmesi

  gerekir [5].

  Taban zemininin dona karşı hassasiyeti

  Üstyapının toplam kalınlığı

  Donma indeksi

  Yeraltı su seviyesinin üstyapı seviyesinden ölçülen derinliği

  Güzergahtaki yarma ve dolgu yükseklikleri

  2.3.2 Alttemel tabakası

  Temel tabakasını taşımak üzere taban yüzeyine yerleştirilen ve taneli malzeme veya

  belirli koşullara uygun malzemeden oluşmuş, belirli kalınlığa sahip olan tabaka veya

  tabakalara alttemel tabakası denir [6].

  Alttemel tabakası taban zeminin taşıma gücünü aşabilecek yüksek gerilmeleri ve

  tabanda oluşacak don etkisinin üstyapıya yansımasını önleyecek niteliklere sahip

  olması gerekir. Alttemel tabakasının kalınlığı üstyapı projelendirmesi sonunda

  belirlenmeli ve şartnameye uygun olarak hazırlanmış olan tesviye yüzeyi üzerine

  serilip sıkıştırılmalıdır. Minimum alttemel kalınlığı 20 cm olmalıdır. Alttemel

  tabakası ekonomik faktörler göz önünde tutularak bölgede bulunan ve şartname

 • 9

  kriterlerine uygun yuvarlak malzeme ile teşkil edilmeli, eğer uygun yuvarlak

  malzeme yoksa kırma taş kullanılmalıdır [12].

  2.3.3 Temel tabakası

  Kaplama tabakasını taşımak üzere alttemel veya taban yüzeyi üzerine yerleştirilen ve

  taneli malzeme veya belirli koşullara uygun malzemeden oluşmuş, belirli hesap

  kalınlığına sahip tabaka veya tabakalara temel tabakası denir [6].

  Temel tabakasının ana görevi, üstyapının yük taşıma kabiliyetini arttırmaktır. Temel

  tabakası ayrıca, trafik hareketlerinden doğan yüksek kayma gerilmelerine karşı

  koyabilecek, drenaja yardımcı olabilecek ve don olaylarına karşı koruma

  sağlayabilecek özelliklere sahip olmalıdır [5]. Karayollarında üç farklı temel tipi

  uygulanmaktadır;

  Granüler temel

  Plent-miks temel

  Çimento bağlayıcılı granüler temel

  2.3.4 Bitümlü karışım tabakaları

  Bitümlü karışımlar sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı şekilde imal edilmektedir.

  Yaygın olarak kullanılan bitümlü sıcak karışımlar, asfalt ve agreganın ısıtılıp plentte

  karışımı ile elde edilerek sıcak olarak sıkıştırılmakta ve esnek üstyapı kaplamalarının

  üst tabakalarında kullanılmaktadır. Bitümlü soğuk karışımlar, sıvı asfaltlar (katbek

  veya emülsiyon) ile agreganın soğuk olarak yolda veya plentde karıştırılması ile elde

  edilmekte ve soğuk olarak sıkıştırılmaktadır [13].

  Bitümlü sıcak karışım tabakaları aşınma, binder ve bitümlü temel olmak üzere 3

  gruba ayrılır. Sıcak asfalt karışımlar ile yapılan aşınma, binder ve bitümlü temel gibi

  kaplama tabakalarının kaliteleri aşağıdaki özelliklere bağlıdır;

  Stabilite

  Rijitlik

  Dayanıklılık

  Yorulma mukavemeti

  Fleksibilite

 • 10

  Geçirimsizlik

  Kayma direnci

  İşlenebilirlik

  Bu fiziksel ve mekanik özelliklerin tümünü ideal olarak sağlayabilecek sıcak asfalt

  karışımları elde etmek bugün için hemen hemen mümkün değildir. Ancak optimum

  karışım tasarımlarının yapılabilmesi için bu özelliklerin çok iyi bilinmesi gerekir

  [13].

  2.3.4.1 Bitümlü temel tabakası

  Bitümlü temel tabakası, belirli granülometri limitleri içindeki kırılmış ve elenmiş

  kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin plentte sıcak bitümlü bağlayıcı ile

  karıştırılması ile elde edilmektedir. Bitümlü temel tabakası, granüler temel ve alt

  temele gelen yükleri büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle orta ve yüksek trafikli

  yollarda, kaplama ile granüler temel arasında bir veya birden fazla tabakalar halinde

  kullanılmaktadır [13].

  2.3.4.2 Binder tabakası

  Binder tabakası, aşınma tabakası ile temel tabakası arasına serilen ve esnek üstyapı

  tabakasının yapısal bileşenidir. Binder terimi, aşınma tabakasını granüler temel ile

  birleştirerek bağlayan tabakayı ifade etmektedir. Binder tabakasının amacı, aşınma

  tabakasından iletilen trafik yükünü temel tabakasının taşıma kapasitesini aşmayacak

  şekilde iletmek ve tekrarlı yüklerin etkilerine karşı direnç göstererek kalıcı

  deformasyonun ve çatlamaların meydana gelmesini engellemektir. Binder tabakası

  ayrıca tabakalar arasındaki sıcaklık farklarının oluşturduğu kuvvetlere karşı dayanıklı

  olması gerekmektedir. Binder tabakasının serilmesi aşınma tabakasının serilmesi için

  uygun yüzey oluşturmakta, ancak trafik yükünün az olduğu bölgelerde binder

  tabakası uygulanmayabilmektedir [14], [15].

  2.3.4.3 Aşınma tabakası

  Aşınma tabakası, üstyapının trafik yüklerine doğrudan maruz kalan en üst

  tabakasıdır. Trafik yükleri nedeniyle meydana gelen basınç ve çekme gerilmelerinin

  en üst seviyede olması nedeniyle kaplama tabakası, üstyapının diğer tabakalarına

  göre daha yüksek elastisite modülüne sahip olmalıdır. Aşınma tabakasının, yeterli

 • 11

  sürtünme katsayısına sahip olması, taşıtlar için düzgün yüzey sağlaması, gürültünün

  kontrolü, tekerlek izi direncine sahip olması ve geçirimsiz bir yüzey oluşturularak

  drenaj sağlaması gibi özellikleri nedeniyle diğer tabakalara göre en yüksek kalitedeki

  malzemeler ile yapılmaktadır ve diğer tabakalara göre maliyeti fazladır. Bu nedenle

  aşınma tabakası altında kalan tabakaların kalitesi, aşınma tabakasında

  gereksinimlerin sağlanması için ihtiyaç duyulan tabaka kalınlığını belirlemekte ve

  yolun üretim maliyetini etkilemektedir. Ülkemizde bitümlü temel ve binder

  tabakaları tek tip uygulamaya sahiptir. Aşınma tabakası ise yoldan beklenen

  performans özellikleri, iklim koşulları ve trafik durumu göz önüne alınarak

  değişkenlik arz eder. Ülkemiz karayollarında en çok kullanılan aşınma tabakası,

  geleneksel asfalt betonu aşıma tabakasıdır. Bunun dışında taş mastik asfalt ve poroz

  asfalt da bir aşınma tabakası tipidir [14], [16], [17].

 • 12

 • 13

  3. ESNEK ÜSTYAPI TABAKALARINDA KULLANILAN MALZEMELER

  VE ÖZELLİKLERİ

  Esnek yol üstyapılarında taşıyıcı kısmın iskeletini sağlamak üzere agregalar, bunların

  birbirine bağlantısını sağlamak üzere de hidrokarbonlu bağlayıcılar kullanılmaktadır.

  Doğal olarak agregalar ve bağlayıcı malzemeler için kalite kontrol yöntemleri

  olacağı gibi, bunların sıcak veya soğuk ortamda karıştırılmasıyla elde edilecek

  karışımların da kalite kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Günümüzde esnek yol

  üstyapılarında, hidrokarbonlu bağlayıcı olarak çoğunlukla bitümler kullanılmaktadır

  [18].

  3.1 Bitümlü Bağlayıcılar

  Yol yapımında kullanılan bitümlü malzeme esas olarak bitümden oluşur. Bir bitümlü

  malzemenin yol yapımındaki değeri, içinde bulunan bitümün miktar ve özelliğine

  bağlıdır.

  Doğal veya pirojen orijinli hidrokarbonların veya bunların her ikisinin bir araya

  gelmiş şeklinin, çoğunlukla metal olmayan bileşenleri ile birlikte ve gaz, sıvı yarı

  katı veya katı halinde bulunan ve karbon sülfürde tamamen eriyen karışımlarına

  bitüm denir.

  Hidrokarbonlu bağlayıcılar, katranlar ve asfaltlar olmak üzere iki ana gruba

  ayrılmaktadır. Katran ve asfalt fiziksel özellikleri sebebiyle esnek yol kaplamalarının

  yapımında büyük ölçüde kullanılmaktadır.

  Hidrokarbonlu bağlayıcılar, sıcaklığa bağlı olarak sıvı, yarı katı veya katı halde

  bulunurlar. Isıtma veya özel hazırlama yolu ile sıvı hale getirilerek kullanılmaları

  mümkün olup sıvı halden tekrar derhal yapışkan hale gelerek kohezyon ve adezyon

  gibi 2 önemli özellik gösterirler. Kozhezyon, çatlama ve ayrılma olmaksızın

  geçirimsiz ve plastik filmler meydana getirerek şekil değiştirme özelliğidir. Adezyon

  ise, mineral agregalara yapışma özelliğidir [6].

 • 14

  3.2 Agregalar

  Agrega, yol esnek kaplamasının stabilitesini önemli ölçüde etkilediği kadar miktar

  olarak da büyük bir paya sahiptir. Çünkü bağlayıcısız temel ve alttemel tabakalarının

  tamamı, sıcak asfalt karışımların ağırlıkça %90-95’i ve hacimce %80-85’i agrega

  tarafından sağlanmaktadır. Hem kaplamanın stabilitesine olan büyük katkısı hem de

  çok büyük miktarda gereksinim duyulması nedeniyle, agrega önemli bir kaplama

  malzemesidir [13].

  Bitümlü kaplamalarda kullanılacak agreganın kökeni ne olursa olsun, her kaplama

  tipi için, şartnamelerde verilen fiziksel özellikleri sağlaması gerekir. Ancak istenen

  bütün koşulları sağlayan bir agrega, yol yapımında kullanılabilir. Agrealar

  boyutlarına göre üç grupta incelenir;

  Kaba (iri) agrega 4# (4,76 mm) elek üzerinde kalan

  İnce agrega 4# (4,76 mm) – 200# (0,074 mm) arası

  Mineral filler 200# (0,074 mm) den geçen

  Bu üç grup malzemenin herbiri bitümlü karışımın ayrı ayrı özelliklerini kontrol

  etmektedir.

  Bitümlü karışımdaki iri agrega yüzdesi %40-50’ye çıkarılırsa, iri agrega mekanik bir

  sistem, iskelet oluşturur ve karışımın akmaya direncinde önemli bir artış oluşmaya

  başlar. Bu tip bir iskeletin sağlanması için gerekli iri agrega oranı, kullanılacak

  agreganın tane şekli ve dokusu ile ilgilidir. Beton asfalt kaplamalarda, %55 oranında

  iri agrega içeren karışımların, %25 oranında iri agrega içeren karışımlardan daha az

  deformasyona uğradığı görülmüştür.

  İnce agrega ise, iri agreganın oluşturduğu iskeletin boşluklarını doldurarak daha

  yoğun bir karışımın elde edilmesini sağlamaktadır. Bu arada ince agregaın yüzey

  dokusu da önemlidir. Örneğin bir çakıl kumu, kırma malzeme veya cürufa nazaran

  daha düşük deformasyon direnci sağlar.

  Mneral filler, toplam agreganın çok küçük yüzdesini oluşturmasına karşılık,

  karışımın özelliklerinin düzenlenmesinde önemli derecede rol oynar.

  Agregaların özelliklerinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılabilecek en

  önemli deneyler,

 • 15

  Tane boyutu

  Aşınmaya direnç

  Hava tesirlerine karşı dayanıklılık

  Cilalanma direnci

  Özgül ağırlık ve su emme

  Su tesirine karşı dayanıklılık

  şeklinde sıralanabilmektedir.

  Belli bir yapı için bunların hepsi aynı derecede önemli olmayabilir. Örneğin, temel

  tabakasında kullanılacak agrega için yüksek bir aşınma veya cilalanma direnci

  aranmaz [6].

  3.2.1 Alttemel tabakasında kullanılan agregalar

  Tesviye yüzeyi üzerine serilen ve taban yüzeyi ile temel tabakası arasında yer alan

  genellikle belli bir granülometrisi olan ve incesi az, kum, çakıl, yüksek fırın cürufu

  gibi taneli granüler malzemeden oluşan tabakadır. Kaplama ve temel tabakasından

  gelen trafik yükü etkisini taban zemini üzerine yayılmasında temel tabakasına

  yardımcı eleman olarak yer almakta ayrıca su ve don tesirlerine karşı tampon bölge

  vazifesi görmektedir [19].

  Alttemel malzemesi, Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen ve AASHTO T-27,

  T-11 veya TS 1900 standartlarında belirtilen yöntemler ile bulunan granülometri,

  Çizelge 3.1'de verilen granülometri limitleri dahilinde ve iyi derecelenmiş olacaktır.

  Alt temel malzemesi fiziksel özellikleri Çizelge 3.2’de gösterilmiştir [20].

 • 16

  Çizelge 3.1 : Alttemel tabakasının granülometri limitleri [20].

  Elek açıklığı Geçen %

  (mm) Tip - A Tip - B

  75 100 -

  50 - 100

  37,5 85-100 80-100

  25 - 60-90

  19 70-100 -

  9,5 45-80 30-70

  4,75 30-75 25-60

  2 - 15-40

  0,425 10-25 10-20

  0,075 0-12 0-12

  Çizelge 3.2 : Alttemel tabakasının fiziksel özellikleri [20].

  Deney

  Limit

  Değer Deney Standardı

  Hava tesirine karşı dayanıklılık (donma) 20 TS - 3655, AASHTO T-104

  deneyi ile maksimum kayıp %

  Aşınma kaybı (Los Angeles) maksimum

  % 50 TS – 3694, AASHTO T-96

  Likit Limit maksimum % 25 TS – 3655, AASHTO T-89

  Plastite indeksi maksimum % 6 TS – 1900, AASHTO T-90

  Kil topakları ve dağılabilen tane oranı

  maksimum % 2 ASTM C-142

  Organik madde % 1 AASHTO T-194

 • 17

  Alttemelin sıkıştırma kriterleri Çizelge 3.3‘te gösterilmiştir. Sıkıştırmada, çalışma

  ağırlığı en az 11.000 kg, statik çizgisel yükü 30 kg/cm den büyük, iki frekanaslı

  vibrasyon düz bandajlı silindirler veya lastik başına düşen yükü, en az 3.500 kg olan

  lastik tekerlekli sıkıştırıcılar kullanılacaktır. Kullanılan malzeme ve serilen tabaka

  kalınlığına uygun olan sıkıştırma tekniği işin başında bir deneme kesimi yapılarak

  belirlenecektir. Deneme kesimi en az üç silindirme kesitinden oluşacak ve 100 m’den

  az olmayacaktır.

  Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılacak, düşük kotlu kenardan başlayarak

  eksene doğru kayacaktır. Yatay kurblarda, kurbun içinden başlayacak ve dışına

  doğru devam edecektir. Her geçişte bir önceki kısma, silindir geçişinde %10

  bindirme yapılacaktır [20].

  Çizelge 3.3 : Alttemel tabakasının sıkıştırma kriterleri [20].

  3.2.2 Temel tabakasında kullanılan agregalar

  Temel tabakası;

  Granüler temel

  Plent-miks temel

  Çimento bağlayıcılı stabilize temel

  olmak üzere üç farklı şekilde inşa edilmektedir.

  Temel tabakasının, Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen kaba agrega için

  fiziksel özellikleri ve ince agrega için fiziksel özellikleri sırasıyla çizelge 3.4’te ve

  çizelge 3.5’te gösterilmiştir.

  Tip - A Sıkıştırma Maksimum % 95 Modifiye Proktor TS

  Optimum Su İçeriği % Wopt ± 2 1900, AASHTO T-180

  Tip - B Sıkıştırma Maksimum % 97 Modifiye Proktor TS

  Optimum Su İçeriği % (Wopt ± 2) - Wopt 1900, AASHTO T-180

 • 18

  Çizelge 3.4 : Temel tabakasının kaba agrega fiziksel özellikleri [20].

  Deney adı Şartname Limitleri

  Deney

  Standardı

  Hava Tesirine Karşı Dayanıklılık < 20 TS EN 1367-2 (Donma) Deneyinde MgSO4 ile kayıp

  %

  Aşınma Kaybı (Los Angeles) % < 35 TS EN 1097-2

  Kil Topağı ve Dağılabilen Tane oranı

  % < 1 ASTM C-142

  Organik Madde % Negatif TS EN 1744-1

  Su Emme Oranı % < 3,0 TS EN 1097-6

  Yassılık indeksi % < 30 BS 812

  Çizelge 3.5 : Temel tabakasının ince agrega fiziksel özellikleri [20].

  Deney adı Şartname Limitleri

  Deney

  Standardı

  Likit Limit % Normal Performans TS EN 1900-1

  Plastisite İndeksi % Normal Performans TS EN 1900-1

  Organik Madde % Negatif TS EN 1744-1

  Metilen Mavisi < 4,5 TS EN 933-3

  Granüler temel, Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen granülometri, Çizelge

  3.6'da verilen granülometri limitleri dahilinde ve iyi derecelenmiş olacaktır.

 • 19

  Çizelge 3.6 : Granüler temel tabakasının granülometri limitleri [20].

  Granüler temelin sıkıştırma kriterleri Çizelge 3.7‘de gösterilmiştir. Sıkıştırmada,

  çalışma ağırlığı en az 11.000 kg, statik çizgisel yükü 30 kg/cm den büyük, iki

  frekanaslı vibrasyondüz bandajlı silindirler veya lastik başına düşen yükü, en az

  3.500 kg olan lastik tekerlekli sıkıştırıcılar kullanılacaktır. Kullanılan malzeme ve

  serilen tabaka kalınlığına uygun olan sıkıştırma tekniği işin başında bir deneme

  kesimi yapılarak belirlenecektir. Deneme kesimi en az üç silindirme kesitinden

  oluşacak ve 100 m’den az olmayacaktır.

  Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılacak, düşük kotlu kenardan başlayarak

  eksene doğru kayacaktır. Yatay kurblarda, kurbun içinden başlayacak ve dışına

  doğru devam edecektir. Her geçişte bir önceki kısma, silindir geçişinde %10

  bindirme yapılacaktır [20].

  Çizelge 3.7 : Granüler temel tabakasının sıkıştırma kriterleri [20].

  Minimum Sıkıştırma % 95 TS EN 1900-1

  Optimum Su İçeriği % (Wopt ± 2) - Wopt Modifiye Proctor,

  Titreşimli Tokmak

  Elek Açıklığı Geçen %

  (mm) Tip-A Tip-B Tip-C

  50 100 - -

  37,5 80 - 100 100 -

  25 60 - 90 70 - 100 100

  19 45 - 80 60 - 92 75 - 100

  9,5 30 - 70 40 - 75 50 - 85

  4,75 25 - 55 30 - 60 35 - 65

  2 15 - 40 20 - 45 25 - 50

  0,425 8 - 20 10 - 25 12 - 30

  0,075 2 - 8 0 - 12 0 - 12

 • 20

  Plent-miks temel, Karayolları Teknik Şartnamesi'nde verilen granülometri, Çizelge

  3.8'de verilen granülometri limitleri dahilinde ve iyi derecelenmiş olacaktır.

  Çizelge 3.8 : Plent-miks temel tabakasının granülometri limitleri [20].

  Elek Açıklığı Geçen %

  (mm) Tip-I Tip-II

  37,5 100 -

  25 72 - 100 100

  19 60 - 92 80 - 100

  9,5 40 - 75 50 - 82

  4,75 30 - 60 35 - 65

  2 20 - 45 23 - 50

  0,425 8 - 25 12 - 30

  0,075 0 - 10 2 - 12

  Plent-miks temelin sıkıştırma kriterleri Çizelge 3.9’da gösterilmiştir. Sıkıştırmada,

  çalışma ağırlığı en az 11.000 kg, statik çizgisel yükü 30 kg/cm den büyük, iki

  frekanaslı vibrasyondüz bandajlı silindirler veya lastik başına düşen yükü, en az

  3.500 kg olan lastik tekerlekli sıkıştırıcılar kullanılacaktır.

  Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılacak, düşük kotlu kenardan başlayarak

  eksene doğru kayacaktır. Yatay kurblarda, kurbun içinden başlayacak ve dışına

  doğru devam edecektir [20].

  Çizelge 3.9 : Plent-miks temel tabakasının sıkıştırma kriterleri [20].

  Minimum Sıkıştırma % 100 TS EN 1900-1

  Optimum Su İçeriği % (Wopt ± 2) - Wopt Modifiye Proctor,

  Titreşimli Tokmak

  Çimento bağlayıcılı stabilize temel, Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen

  granülometri, Çizelge 3.10'de verilen granülometri limitleri dahilinde ve iyi

  derecelenmiş olacaktır.

 • 21

  Çizelge 3.10 : Çimento bağlayıcılı stabilize temel tabakasının granülometri limitleri

  Elek Açıklığı Geçen %

  (mm)

  37,5 100

  25 72 - 100

  19 60 - 92

  9,5 40 - 75

  4,75 30 - 60

  2 20 - 45

  0,425 8 - 25

  0,075 0 - 10

  Çimento bağlayıcılı stabilize temelin sıkıştırma kriterleri Çizelge 3.11’de

  gösterilmiştir. Sıkıştırmada, çalışma ağırlığı en az 11.000 kg, statik çizgisel yükü 30

  kg/cm den büyük, iki frekanaslı vibrasyonlu düz bandajlı silindirler veya lastik

  başına düşen yükü, en az 3.500 kg olan lastik tekerlekli sıkıştırıcılar kullanılacaktır.

  Sıkıştırılmış çimento bağlayıcılı granüler temel kalınlığı projede gösterilen kalınlığın

  %10’unda farklı olursa gerekli düzenleme aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  Ilk olarak söz konusu düzenleme, karışımın hazırlanmasından sonra 2 saat

  içerisinde yapılacaksa, malzeme yüzeyi en az 5 cm kabartılacak ve gerekli

  azaltma veya gerekli karışımlar eklenerek sıkıştırılacak.

  Daha sonrasında, eğer düzenleme 2 saati aşan bir süre sonunda yapılacaksa,

  mevcut malzeme tüm tabaka kalınlığı boyunca kaldırılıp, yeni bir karışımla

  projede gösterilen kalınlığın %10’unu aşmıyacak şekilde tekrar serilip

  sıkıştırılır [20].

  Çizelge 3.11 : Çimento bağlayıcılı stabilize temel tabakasının sıkıştırma kriterleri

  Minimum Sıkıştırma % 100 TS EN 1900-1

  Optimum Su İçeriği % (Wopt ± 2) - Wopt Modifiye Proctor,

  Titreşimli Tokmak

  3.2.3 Kaplama tabakasında kullanılan agregalar

  Binder tabakası için gradasyon limitleri Çizelge 3.12’de gösterilmiştir. Aşınma

  tabakası için gradasyon limitleri Çizelge 3.13’de gösterilmiştir.

 • 22

  Çizelge 3.12 : Binder tabakası için gradasyon limitleri [20].

  Elek Açıklığı Geçen %

  (mm)

  25 100

  19 80 - 100

  12,5 58 - 80

  9,5 48 - 70

  4,75 30 - 52

  2,000 20 - 40

  0,425 8 - 22

  0,180 5 - 14

  0,075 2 - 7

  Çizelge 3.13 : Aşınma tabakası için gradasyon limitleri [20].

  Elek Açıklığı Geçen %

  (mm) Tip-A Tip-B Tip-C

  19 100 - -

  12,5 88 - 100 100 100

  9,5 72 - 90 80 - 100 90 - 100

  6 - - 25 - 33

  4,75 42 - 52 55 - 72 23 - 31

  2,00 25 - 35 35 - 53 20 - 27

  0,425 10 - 20 16 - 28 12 - 18

  0,180 7 - 14 8 - 16 -

  0,075 3 - 8 4 - 8 7 - 11

  Kaplama tabakası için kaba ve ince agreganın fiziksel özellikleri sırasıyla Çizelge

  3.14 ve Çizelge 3.15’te gösterilmiştir.

  Kaplamanın sıkıştırılması yol serildikten hemen sonra sıkıştırma işlemine

  başlanacaktır. Silindiraj başladığında karışımın sıcaklığı 130 ⁰C’nin altında

  olmayacak ve karışımın sıcaklığı 80 ⁰C’nin altına düşmeden sıkıştırma işlemi

  tamamlanmış olacaktır.

  Karıştırma işleminde statik ağırlığı 8 – 12 ton arasında demir bandajlı silindirler ile

  lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür lastik tekerlekli silindirilen

  kullanılacaktır.

 • 23

  Silindiraj sonunda yol yüzeyinde taş kırılmaları, kaymalar, çatlamalar ve yırtılmalar

  olmayacaktır [20].

  Çizelge 3.14 : Kaplama tabakasında kaba agreganın fiziksel özellikleri [20].

  Deney Adı Şartname Limitleri Deney

  Standardı Binder Aşınma

  Aşınma Kaybı (Los Angeles) % < 30 < 27 TS EN 1097-2

  Hava Tesirine Karşı Dayanıklılık < 25 < 20 TS EN 1367-2

  (Donma) %

  Kırılmışlık, Ağırlıkça % > 95 > 95 TS EN 933-5

  Yassılık İndeksi % < 30 < 25 BS 812

  Cilalanma Değeri % > 35 > 50 TS EN 1097-8

  Su emme Oranı % < 2,5 < 2,0 TS EN 1097-6

  Soyulma Mukavemeti % > 60 > 60 TS EN 12697-11

  Kil Topağı ve Dağılabilen Tane < 0,3 < 0,3 ASTM C-142

  Oranı %

  Çizelge 3.15 : Kaplama tabakasında ince agreganın fiziksel özellikleri [20].

  Deney Adı Şartname Limitleri Deney

  Standardı Binder Aşınma

  Plastisite İndeksi % Normal

  Performans

  Normal

  Performans TS EN 1900-1

  Organik Madde % Negatif Negatif TS EN 1744-1

  Su Emme % < 2,5 < 2,0 TS EN 1097-6

  Metilen Mavisi < 3,0 < 3,0 TS EN 933-6

 • 24

 • 25

  4. DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ

  4.1 Demir Çelik Sektörü

  Sanayileşme sürecinde Demir-Çelik sektörünün yadsınamaz bir önemi

  bulunmaktadır. Metal eşya sanayii, tarımsal makine sanayii, deniz ve motorlu kara

  ulaşım araçları sanayii, inşaat sanayii, elektrikli ve elektriksiz makine sanayii gibi

  pek çok sanayi dalı Demir-Çelik sektöründen hammadde temin etmektedir.

  Dünya ülkelerinin zaman içerisinde gelişmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile Demir-

  Çelik kullannımı tüm dünyada artmış, bununla birlikte sektör de gelişmiş ve

  büyümüştür. Ekonomik büyümeye bağlı olan sektör, ekonomik büyümenin az olduğu

  yıllarda daha az gelişme göstermiş, fakat büyümenin yüksek olduğu yıllarda daha da

  büyümüş ve gelişmiştir. Zaman içerisinde teknolojinin sağladığı avantaları da

  kullanarak Demir-Çelik sektörü daha verimli ve üretken hale gelmiştir [21].

  Dünya ham çelik üretimi sürekli bir artış eğilimi içinde bulunmaktadır. Çizelge

  4.1'de 2002-2014 döneminde Dünya'daki ve Türkiye'deki ham çelik üretim miktarları

  görülmektedir. Çizelgede görüldüğü üzere, dünyada ham çelik üretimi 2014 yılında,

  2010 yılına göre yaklaşık %14,5'lik bir artış göstermiştir. Türkiye'de ise aynı

  dönemde %17,2'lük bir artış görülmüştür.

  Çizelge 4.2'de ise, 2014 yılına göre, dünya ham çelik üretiminde ilk 10 sırayı alan

  ülkeler gösterilmiştir. Ayrıca, bu ülkelerin 2010 ve 2014 yıllarına ait ham çelik

  üretimleri ve bu yıllar arasındaki değişim oranları gösterilmiştir.

  Türkiye, 2014 yılının ilk on ayında 34 milyon ton ham çelik üretimiyle dünyanın en

  büyük ham çelik üreticileri arasında 8'inci sırada yer almıştır. Ayrıca, Türkiye, dünya

  ham çelik üretiminin %2,4'lük bölümünü gerçekleştirmekte olup, 2010 - 2014 yılları

  arasında ilk 10 ülke içinde en büyük üretim artışını gerçekleştiren 4’üncü ülke

  olmuştur [22].

 • 26

  Çizelge 4.1 : Yıllık ham çelik üretim miktarı [22].

  Yıl Dünya Üretim

  (Milyon Ton)

  Türkiye Üretim

  (Milyon Ton)

  2002 904 16

  2003 970 18

  2004 1071 20

  2005 1144 21

  2006 1247 23

  2007 1347 26

  2008 1329 27

  2009 1232 25

  2010 1428 29

  2011 1490 34

  2012 1510 36

  2013 1649 35

  2014 1636 34

  Çizelge 4.2 : Ham çelik üretici ülkeler ve üretim miktarları [22].

  Sıra Ülkeler

  Üretim (Milyon

  Ton) Değişim %

  2010 2014

  1 Çin Halk Cumhuriyeti 637,4 822,7 29,07

  2 Japonya 109,6 110,7 1,01

  3 A.B.D. 80,5 88,3 9,69

  4 Hindistan 68,3 83,2 21,81

  5 Rusya 66,9 70,6 5,53

  6 G.Kore 58,9 71,1 20,71

  7 Almanya 43,8 42,9 -2,05

  8 Türkiye 29,1 34 17,18

  9 Brezilya 32,9 33,9 3,04

  10 Ukrayna 33,4 27,2 -18,56

  4.2 Demir Çelik Üretimi

  İnsanoğlu demir ve çelik elde etmek için günümüze gelinceye dek pek çok yöntem

  geliştirmiştir. Kullanılan ilk yöntemde, odun kömürünün yakılması ile oluşan

  redükleyici karbonmonoksit gazı aşağıdaki reaksiyonda görüldüğü gibi, demir

  cevheri ile tepkimeye girerek sonuçta demir elde edilmiştir. Bu reaksiyon:

  Fe2O3+3CO→2Fe+3CO2

  denklemi ile gösterilebilir.

 • 27

  Günümüzde demir-çelik üretimi için kullanılan birçok sistem bulunmakla birlikte en

  yaygın iki sistemden biri demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik

  üretimi yöntemi, bir diğeri ise, çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Entegre

  tesislerde demir-çelik üretim süreci, demir cevherinin kırma, eleme işlemleri

  sonucunda hazırlanması veya parça cevherin doğrudan doğruya yüksek fırın şarjı ile

  başlamaktadır. Yüksek fırında kok kömürünün yardımıyla demir oksit haline gelen

  cevherin oksijeni alınarak indirgenmekte ve sıvı ham demir elde edilmektedir. Bunun

  için farklı çelik üretim metotları bulunmaktadır. Bessemer – Thomas çelik üretim

  metodu ve Siemens – Martin çelik üretim metodunun yanı sıra en çok kullanılanları;

  Yüksek fırın ile demir – Bazik oksijen fırını ile cevher bazlı çelik üretimi

  (BOF)

  Elektrik ark fırını ile hurda bazlı çelik üretimi (EAF) [22]

  Şekil 4.1 : Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı [23].

 • 28

  4.2.1 Yüksek fırında üretim

  Demir içerikli hammadelerin kok ve kireç taşı ile bir arada ergitilmesinde kullanılan

  ve kapasitelerine göre yükseklikleri 30 ile 90 m arasında değişebilen, içerisinde

  reaksiyonlar sonucu oluşan C ve CO’ in cevherin redüklediği (indirgenme

  reaksiyonuna uğradığı), oluşan ısı ile demirin eritildiği fırınlara yüksek fırın denir.

  Dünya çelik üretiminin yaklaşık %60’ı yüksek fırınlar ve çelikhane ile, %40’ı

  hurdaların ergitilmesiyle yapılır. Bu hurdaların kaynakları da yüksek fırın olduğu için

  dünya çelik üretiminin %99’unda yüksek fırınların varlığı söz konusudur [24].

  Yüksek fırına üst bölümden metalurjik kok, dolomit, limonit, hematit, manyetit, kireç

  taşı, vüslit, siderit ilave edilir. Hava, körük vasıtasıyla 1000 – 1100 oC’ye ısıtılarak

  tüyerlerden fırın içine püskürtülür ve bu hava kok ile reaksiyona girerek koku yakar.

  Kok içindeki karbonların (C) yanması ile karbonmonoksit (CO) oluşur. Oluşan CO

  demir cevherinin indirgenmesini sağlar. Yüksek fırından alınan ham demir, çelik

  üretimi için çelikhaneye gönderilir. Yan ürünler cüruf ve fırın gazıdır.

  Fırın çalışırken şarj malzemeleri fırına, fırın içinde bellirli bir yüksekliği muhafaza

  edilecek şekilde verilir. Fırın ergitme bölgesinde katı şarj malzemeleri ergiyip sıvı

  haldeki pik demir ve cüruf meydana gelirken bir yandan da şarj işlemi sürekli devam

  eder [24].

  Şekil 4.2 : Yüksek fırın [23]

 • 29

  4.2.2 Bazik oksijen fırınında üretim

  Bazik oksijen fırını, Bessemer konvertörünün modernleştirilmiş halidir. Ham demire

  oksijen üflenerek empüritelerin giderildiği fırınlardır. Adını üflenen oksijenden ve

  çeperlerindeki bazik refrakterlerden alır.

  Yüksek fırından alınan sıvı ham demirin bileşiminde %93.5-95 Demir (Fe), %0.30-

  0.90 Silisyum (Si), %0.025-0.050 Sülfür (Kükürt,S), %0.55-0.75 Mangan (Mn),

  %0.03-0.09 Fosfor (P), %0.02-0.06 Titanyum (Ti) ve %4.1-4.4 Karbon (C)

  bulunmaktadır. Bu ise malzemenin gerek mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, gerek

  istenilen kaliteye getirilmesi, gerekse kolay işlenebilmesi açısından istenilmeyen bir

  durumdur. Sıvı ham demiri mühendislik malzemesi olarak kullanabilmek için

  yabancı elementlerden ve özellikle karbondan belirli seviyelere kadar arındırmak

  gerekir. Bu arındırma işlemi günümüzde bazik oksijen fırınlarında yapılmaktadır

  [25].

  Şekil 4.3 : Bazik oksijen fırını [25]

  Yüksek fırından alınan sıvı ham demir BOF’a konulur. Genellikle Bakır (Cu) bir

  borudan içeri, sıvı ham demirin yüzeyine saf Oksijen gönderilir. Dikkat edilmesi

  gereken konu, buradaki oksijenin saflığıdır. Oksijen ne kadar saf olursa işlem o kadar

  başarılı gerçekleşmektedir.

 • 30

  Şekil 4.4 : Yüksek fırından gelen pik demirin BOF'na dökülmesi [25]

  Karbon (C) oranı %2.1’den az olan malzemeler çelik olarak nitelendirilmektedir.

  Bunu sağlamak için fırına üflenen Oksijen ile bir takım reaksiyonlar gerçekleşir.

  Yüksek sıcaklık sebebiyle, Demir içinde oldukça aktif hale gelen Karbon, Oksijen ile

  temasa geçtiği anda reaksiyon verir.

  2C + O2 → 2CO

  Daha sonra oluşan Karbonmonoksit (CO) tekrar Oksijen ile reaksiyon verir ve

  karbondioksit oluşturur.

  2CO + O2 → 2CO2

  Oluşan bu Karbondioksit gazı ortamdan uzaklaşır. Bu reaksiyonlar Karbon oranı

  istenilen seviyeye gelinceye kadar devam eder. Bu sırada Sülfür de Oksijen ile

  tepkime vererek yanar ve Kükürtdioksit oluşturur.

  S + O2 → SO2

  Ametal oksitler genelde asidik oksitlerdir. Bu asidik oksitler bazik olan fırın

  çeperiyle reaksiyon verir ve çeperlerde aşınma olabilir. Bu bakımdan işlemin kontrol

  altında tutulması gerekmektedir.

 • 31

  Ham demirin içindeki Demir de Oksijen ile reaksiyon verecek ve az da olsa Demir

  kaybı olacaktır.

  2Fe + O2 → 2FeO

  Bu işlemlerde sıvı ham demir içerisinde bulunan diğer metaller veya empüriteler de

  Oksijen ile reaksiyon vermeye devam ederler.

  Si + O2 → SiO2

  4P + 5O2 → 2P2O5

  2Mn + O2 → 2MnO

  Fırına şarj yapılırken fırına bir miktar hurda da ilave edilebilir. Bunun yanı sıra fırına

  verilen Oksijen, Kükürtü tamamen gidermekte veya istenilen seviyeye getirmekte

  yetersiz kaldığından fırına bir miktar flux (akı) da ilave edilir. Bu yardımcı

  maddelerin en önemlisi Kireç Taşı (CaCO2)’dır. Kireç Taşı önce parçalanarak:

  CaCO2 → CaO + CO reaksiyonunu verir. Ayrılan CO, O2 ile yanarak tekrar CO2

  oluşturur.

  CaO ise yapıda kalan Kükürt (S) ile tepkimeye girer ve sıvı ham demirden daha fazla

  miktarda kükürt uzaklaştırılmış olur.

  BOF’larda bu işlemler bileşim istenilen düzeye getirilene kadar devam eder ve

  içerideki malzemeye sürekli bileşim kontrolleri yapılır. BOF’larda sıvı ham demiri

  çelikleştirme işlemi ortalama 18 dakika sürer ve 40 dakikada bir döküm yapılabilir.

  Elde edilen sıvı çelik üzerinde kalan oksitli ve sülfürlü yapılar fırının yan tarafındaki

  deliklerden alınarak ayrılır ve sıvı çelik döküm işlemine hazır hale getirilir [25].

  4.2.3 Elektrik ark fırınında üretim

  Yüksek fırınlardan alınan demire ham demir, bu demirin katılaşmış haline ise pik

  demir denir. Genel anlamda çelik olarak anılan malzemenin ana bileşeni demir

  metalidir. Yüksek fırınlardan alıan bu metal ile hurdaların ergitilmesinin ve istenilen

  bileşim aralığı için arıtmanın yapıldığı fırınlardan biri de elektrik ark fırınlarıdır.

  Elektrik ark fırını, genellikle iki grafit elektrot arasında düşük gerilim ve yüksek

  akım uygulanarak açığa çıkan ısı ile metalin ergitildiği fırınlardır. Bu cihazlarda

  sıcaklık 3000 oC’ye kadar çıkabilmekte ve kapasiteleri de 150 kg ile 200 ton

  arasında değişmektedir.

 • 32

  Bu fırınlar endüstride kütle halinde üretilen, yüksek kaliteli ve alaşımlı çeliklerin

  üretiminde kullanılırlar. Ark voltajının ani düşüşü söz konusu olduğundan yüksek ısı

  için yüks