elektr°k kuvvetl° akim tes°sler° y–netmel°‍°

Download ELEKTR°K KUVVETL° AKIM  TES°SLER°   Y–NETMEL°‍°

Post on 10-Jan-2016

235 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ. Murat ERARSLAN Elek.Müh. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24246. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ELEKTRK KUVVETL AKIM TESSLER YNETMEL Murat ERARSLAN Elek.Mh.

 • ELEKTRK KUVVETL AKIMTESSLER YNETMELEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanlndanYaymland Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2000Yaymland Resmi Gazete No: 24246

 • ELEKTRK KUVVETL AKIMTESSLER YNETMEL

  BRNC BLM Ama ve Kapsam, Dayanak, Uygulama, Tanmlar.

 • AMA VE KAPSAMMadde 1 - Bu Ynetmelik, elektrik kuvvetli akm tesislerinin kurulmasnn, iletilmesinin ve bakmnn can (insan hayat) ve mal emniyeti bakmndan gvenlikle yaplmasna ilikin hkmleri kapsar.

 • AMA VE KAPSAMAadaki tesisler bu Ynetmeliin kapsamna girmez: - Elektrik Tesisleri Ynetmelii kapsamndaki tesisler, - Elektrikle ileyen tatlara ilikin besleme ve cer hatlar, - Maden iletmelerindeki elektrik tesisleri.

 • AMA VE KAPSAMAncak, elektrikle ilgili teki ynetmeliklerde kart bir hkm bulunmadka bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

 • AMA VE KAPSAMlgili Trk standartlar bu Ynetmeliin tamamlayc ekidir. Ynetmelikte bulunmayan hkmler iin EN, HD, IEC, VDE gibi standartlar gz nne alnr. elimeler durumunda sralamaya gre ncelik verilir.

 • AMA VE KAPSAMHerhangi bir tesisin bu Ynetmelik kapsamna girip giremeyecei konusunda bir kararszlk ortaya karsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl'nn bu konuda verecei karar geerlidir.

 • DAYANAK Madde 2 - Bu Ynetmelik, 3154 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl'nn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci maddesine gre hazrlanmtr.

 • UYGULAMA Madde 3 - Bu Ynetmelik yeni kurulacak tesislere ve kurulu tesislerde deiiklie urayacak ksmlara uygulanr.

 • UYGULAMABu Ynetmeliin herhangi bir maddesinin uygulanmas yerel koullar nedeniyle zorluklar, yada teknik gelimeyi nleyecek durumlar ortaya karrsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl'na yaplacak gerekeli bavuru zerine, Bakanlk yalnzca o bavuru iin sz konusu maddenin uygulanmamasna izin verebilir.

 • TANIMLAR Madde 4 Tanmlar; 1-Genel tanmlar, 2-Elektrik tesislerinde ar gerilimlere ilikin tanmlar, 3-Hava hatlarna ilikin tanmlar, 4-Kablo ebekelerine ilikin tanmlar olmak zere drde ayrlmtr.

 • GENEL TANIMLAR1- Elektrik kuvvetli akm tesisleri: nsanlar, dier canllar ve eyalar iin baz durumlarda (yaklama, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin retilmesini, zelliinin deitirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, datlmasn ve mekanik enerjiye, a, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dntrlerek kullanlmasn salayan tesislerdir.

 • GENEL TANIMLAR2- Alak gerilim: Etkin deeri 1000 volt ya da 1000 voltun altnda olan fazlar aras gerilimdir.3- Yksek gerilim: Etkin deeri 1000 voltun stnde olan fazlar aras gerilimdir.4- Tehlikeli gerilim: Etkin deeri, alak gerilimde 50 voltun stnde olan, yksek gerilimde hata sresine bal olarak deien gerilimdir.

 • GENEL TANIMLAR5- letme eleman: Elektrik enerji tesislerini oluturan jeneratr, motor, kesici, ayrc, anahtarlama (balama) hcresi vb. cihazlardr.6- Santral: Elektrik enerjisinin retildii tesislerdir.7- A (Enterkonnekte) ebeke: Santrallerin birbiri ile balantsn salayan gzl ebekedir.8- letim ebekesi: Yerel koullar nedeniyle belli yerlerde retilebilen ve a ebeke ile en st dzeyde toplanan enerjiyi tketicinin yaknna ileten kablo ve/veya hava hatt ebekeleridir

 • Genel tanmlar9- Datm ebekesi: letilerek tketilecek blgeye tanm olan enerjiyi, tketiciye kadar gtren ebekedir.10- Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte ebekeden alnan enerjiyi, daha kk seviyeli iletim ebekelerine, gerekse iletilerek datm blgesine tanan enerjiyi seilmi datm gerilimi seviyesine dntren transformatr merkezleridir.

 • Genel tanmlar11- Ara indirici merkez: ki veya daha fazla yksek gerilim seviyesi kullanlan ebekelerde enerjiyi bir yksek gerilim seviyesinden dierine dntren transformatr merkezleridir.12- Datm transformatr merkezi: Yksek gerilimli elektrik enerjisini alak gerilimli elektrik enerjisine dntren transformatr merkezleridir.

 • AIRI GERLMLERE LKN TANIMLAR1- Ar gerilim: Genellikle ksa sreli olarak iletkenler arasnda ya da iletkenlerle toprak arasnda oluan, iletme geriliminin izin verilen en byk srekli deerini aan, fakat iletme frekansnda olmayan bir gerilimdir.

 • AIRI GERLMLERE LKN TANIMLAR2- ar gerilim: Toprak temaslar, ksa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen balama olaylar ya da rezonans etkileriyle oluan bir ar gerilimdir.3- D ar gerilim: Yldrml havalarn etkisiyle oluan bir ar gerilimdir.4- Baka ebekelerin etkisi ile oluan ar gerilim: Baka ebekelerin, sz edilen ebekeye etkisi sonucunda oluan gerilimdir.

 • HAVA HATLARINA LKN TANIMLAR1- Hava hatt: Kuvvetli akm iletimini salayan mesnet noktalar, direkler ve bunlarn temelleri, yer stnde ekilmi iletkenler, iletken donanmlar, izolatrler, izolatr balant elemanlar ve topraklamalardan oluan tesisin tmdr.2- letkenler: Gerilim altnda olup olmamasna bal olmakszn bir hava hattnn mesnet noktalar arasndaki plak ya da yaltlm rgl ya da tek tellerdir.

 • HAVA HATLARINA LKN TANIMLAR3- Yaltlm hava hatt kablolar: Yaltlm hava hatt kablolar, yaltlm faz iletkenleri ile yaltlm ya da yaltlmam ntr iletkeni birbirine yada tayc bir tele bklerek sarlm tek telli, sktrlarak yuvarlatlm ok telli ya da rgl iletkenlerden oluan kablolardr.4- Demet iletkenler: Bir faz iletkeni yerine, iki ya da daha ok iletken kullanlan ve iletkenler arasnda hat boyunca yaklak olarak ayn uzaklk bulunan dzendir.

 • HAVA HATLARINA LKN TANIMLAR5- Anma kesiti (Nominal kesit): letkenlerin standartlarda belirtilen kesit deeridir.6- Gerek kesit: rgl iletkenlerin, yapm toleranslar dikkate alnmakszn, net kesit deerleridir.7- letken kopma kuvveti: letkenlerin hesapla bulunan teorik kopma deerinin %95'i ya da kataloglarda "kopma yk" olarak belirtilen deerdir.

 • HAVA HATLARINA LKN TANIMLAR8- En byk ekme gerilmesi: -5 C'da hesap iin esas olan ek ykte ya da en kk ortam scaklnda ek yksz yahut +5 C'da rzgar yknde oluan iletken gerilmelerinin en byk yatay bileenidir.9- Yllk ortalama ekme gerilmesi (EDS: Every day stress): Yllk ortalama scaklkta (genellikle + 15 C'da) rzgarsz durumda oluan, iletken ekme gerilmesinin yatay bileenidir.

 • HAVA HATLARINA LKN TANIMLAR10- Salg (sehim): letken ile iletkenin iki ask noktasn birletiren doru arasndaki en byk dey uzaklktr.11- letken donanm: letkenle dorudan doruya temasta olan ve iletkenlerin balanmas, gerilmesi ve tanmasna yarayan paralardr.12- zolatr balant elemanlar: zolatrleri mesnet noktalarna ve iletken donanmlarna, izolatr elemanlarn birbirine balamaya yarayan paralardr.

 • HAVA HATLARINA LKN TANIMLAR13- Direin yararl tepe kuvveti: Diree gelen rzgar yk dnda, tepeye indirgenmi teki kuvvetlerin izin verilen yatay bileenidir.14- Direk akl (menzil): ki komu direk arasndaki yatay uzaklktr.15- Rzgar akl: Direin iki yanndaki aklklarn aritmetik ortalamasdr.16- Arlk akl: Direin iki yanndaki iletkenlerin yatay teetli noktalar arasndaki yatay aklktr.

 • HAVA HATTI ETLERi- Kk aralkl hatlar: Birbirini izleyen iki direk arasndaki aklk, plak iletkenler iin 50 m'yi, yaltlm iletkenler iin 60 m'yi amayan hatlardr.Not: Kk aralkl hatlarda 50 m'den byk aklklar: Kk aralkl hatlarda en byk aklk olan 50 m'lik aralk ancak kanlmaz nedenlerle arttrlabilir. Kk aralkl hatlarda topografya durumu nedeniyle, 50 m'den fazla bir aklk gerekirse, bu blm byk aralkl hatlar gibi ilem grr.

 • Hava hatt eitleri- Byk aralkl hatlar: Birbirini izleyen iki direk arasndaki aklk, plak iletkenler iin 50 m'yi, yaltlm iletkenler iin 60 m'yi aan hatlardr.

 • KABLO EBEKELER LE LGL TANIMLAR1- Enerji kablolar: Elektrik enerjisinin iletilmesi veya datlmas iin kullanlan, gerektiinde toprak altna da denebilen yaltlm iletkenlerdir.2- Ring kablo ebekeleri: Bir indirici merkezin dier barasnda nihayetlenen ve ounlukla bir noktada ak iletilen kablo ebekeleridir.3- ki taraftan beslenen kablo ebekeleri: Bir indirici merkezin bir baka indirici merkezde nihayetlenen ve ounlukla bir noktada ak iletilen kablo ebekeleridir.

 • ELEKTRK KUVVETL AKIMTESSLER YNETMEL

  KNC BLM Genel Hkmler

  Kuvvetli akm tesislerinin gvenlii

 • KUVVETL AKIM TESSLERNN GVENL Madde 5 - Kuvvetli akm tesisleri her trl iletme durumunda, cana ve mala herhangi bir zarar vermeyecek ve tehlike oluturmayacak bir biimde yaplmaldr.Herhangi bir kimsenin dikkatsizlikle de olsa yaklaabilecei uzaklktaki kuvvetli akm tesislerinin gerilim altndaki blmlerine (aktif blmler) dokunulmas olanaksz olmaldr ve ilerideki blmlerde belirtilen emniyet mesafeleri ile koruma nlemleri salanmaldr.

 • KUVVETL AKIM TESSLERNN GVENLHerhangi bir kimsenin dikkatsizlikle de olsa yaklaabilecei uzaklktaki kuvvetli akm tesislerinin gerilim altndaki blmlerine (aktif blmler) dokunulmas olanaksz olmaldr ve ilerideki blmlerde belirtilen emniyet mesafeleri ile koruma nlemleri salanmaldr.

 • ELEKTROMANYETK ALANLARA KARI DUYARLI TESSLERN GZELTLMES Madde 6 - Elektrik tesisleri, yaknlarnda bulunan elektromanyetik alanlara kar duyarl tesislere etkileri, ilgili standartlarda msaade edilebilir snrlar iinde olacak biimde yaplmaldr.

 • ELEKTROMANYETK ALANLARA KARI DUYARLI TESSLERN GZELTLMESEnerji tesislerinin oluturduklar rahatsz edici elektrik ve manyetik alanlar msaade edilen snrlar iinde kalacak ekilde zayflatlmal ve yksek harmoniklerden temizlenmi olmaldr.

 • DOANIN KORUNMASI Madde 7 - Kuvvetli akm tesislerinin tasarmlanmasnda ve yapmnda, teknik ve ekonomik bakmlardan birbirine ok yakn birka zmn bulunmas durumunda, bunlar arasndan doaya en az zarar veren zm seilmelidir.

 • ELEKTRK KUVVETL AKIMTESSLER YNETMEL NC BLM : Topraklamalar, Koruma Yntemleri, Sigorta, Minyatr Kesici ve Kesiciler

 • TOPRAKLAMALAR VE KORUMA YNTEMLER Madde 8-a)Topraklamal

Recommended

View more >