electronic monitoring - purl.tue. monitoring evaluatie pilots pi amerswiel en pi bankenbosch in...

Download Electronic Monitoring - purl.tue. Monitoring Evaluatie pilots PI Amerswiel en PI Bankenbosch In opdracht van: Ministerie van Justitie - WODC Project: 2006.051 Publicatienummer:

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Electronic Monitoring Evaluatie pilots PI Amerswiel en PI Bankenbosch

  In opdracht van: Ministerie van Justitie - WODC

  Project: 2006.051

  Publicatienummer: 2006.051-0713

  Datum: Utrecht, 11 januaru 2008

  Auteurs: drs. Robbin te Velde drs. ir. Jeroen Segers dr. ir .ing. Rudi Bekkers drs. Rob Bilderbeek

 • Dialogic innovatie interactie 3

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding ............................................................................................... 6 1.1 Achtergrond van het project .........................................................................6 1.2 Doel- en vraagstelling..................................................................................8 1.3 Onderzoeksvragen ......................................................................................9 1.4 Aanpak....................................................................................................13 1.5 Leeswijzer................................................................................................14

  2 Elektronische volgsystemen................................................................ 16 2.1 Techniek..................................................................................................16 2.2 Ervaringen in eerdere pilots........................................................................19 2.3 Ervaringen in lopende pilots........................................................................28

  3 Bankenbosch....................................................................................... 29 3.1 Proces .....................................................................................................29 3.2 Technische aspecten..................................................................................39 3.3 Organisatorische aspecten..........................................................................50 3.4 Bedrijfseconomische aspecten.....................................................................59 3.5 Conclusies over de pilot .............................................................................66

  4 Amerswiel........................................................................................... 72 4.1 Proces .....................................................................................................72 4.2 Technische aspecten..................................................................................74 4.3 Organisatorische aspecten..........................................................................78 4.4 Bedrijfseconomische aspecten.....................................................................80 4.5 Conclusies over de pilot .............................................................................89

  5 Samenvatting en conclusies................................................................ 95 5.1 Samenvatting...........................................................................................95 5.2 Algemene conclusies .................................................................................98 5.3 Summary............................................................................................... 105

  Bijlage 1: Begeleidingscommissie........................................................... 108

  Bijlage 2: Overzicht respondenten.......................................................... 109

  Bijlage 3: Meldingen Bankenbosch ......................................................... 110

  Bijlage 4: Realisatieplan versus Business case Bankenbosch ................. 112

  Bijlage 5: Beschrijving generieke werkprocessen in een PI.................... 113

  Bijlage 6: Overzicht lopende pilots EM.................................................... 118

  Bijlage 7: Gehanteerde afkortingen ........................................................ 120

  Literatuur ............................................................................................... 122

 • Dialogic innovatie interactie 4

  Lijst van figuren

  Figuur 1. Vormen van electronic monitoring................................................................ 7

  Figuur 2. Samenhang tussen onderzoeksaspecten en onderzoeksmethoden .................. 10

  Figuur 3. Triangulatie in locatiesystemen ................................................................. 16

  Figuur 4. Verschil tussen dynamische (EVS) en statische EM-systemen ....................... 17

  Figuur 5. Verschil tussen GPS- en RF-technologie in bereik en afdekking ...................... 18

  Figuur 6. Schematische plattegrond van een paviljoen in Bankenbosch......................... 41

  Figuur 7. Ontwikkeling type I fouten (verspringen en lichaamssabotage) als percentage van het totale aantal meldingen, Bankenbosch en Fleddervoort samen, februari-mei 2007. ... 44

  Figuur 8. Ontwikkeling totale aantal meldingen en pop-ups, gemidelde per nacht per gedetineerde, Bankenbosch en Fleddervoort samen, februari-augustus 2007................. 45

  Figuur 9. Ontwikkeling van het gemiddeld aantal meldingen per drager per maand van de sabotage-dectector (enkelband open en de massa-detector (lichaamssabotage), Bankenbosch en Fleddervoort samen, november 2006 augustus 2007 ....................... 46

  Figuur 10. Ontwikkeling van het aantal meldingen lichaamssabotage (% totaal aantal meldingen), Bankenbosch versus Fleddervoort, februari mei 2007 ............................ 47

  Figuur 11. Aantal disciplinaire straffen en ordemaatregelen per gedetineerde), Bankenbosch en Fleddervoort, oktober 2006 augustus 2007 ................................... 51

  Figuur 12. Schematische weergave Informatiestromen bij inzet EM.............................. 52

  Figuur 13. Ontwikkeling aantal ongeoorloofde bewegingen (% totaal meldingen), Bankenbosch en Fleddervoort, februari mei 2007 ................................................... 54

  Figuur 14. Ontwikkeling aantal dragers met melding (% totaal aantal gedetineerden), Bankenbosch versus Fleddervoort, februari mei 2007.............................................. 55

  Figuur 15. Ontwikkeling cumulatief saldo volgens het Realisatieplan en volgens de Business case, pilot Bankenbosch (2006-2010)...................................................................... 65

  Figuur 16. De werking van GPS-plaatsbepaling schematisch weergegeven. ................... 75

 • Dialogic innovatie interactie 5

  Lijst van tabellen

  Tabel 1. Overzicht van waar de onderzoekvragen worden beantwoord.......................... 15 Tabel 2. Vergelijking gemiddelde schaalscores Lelystad, totale gedetineerdenpopulatie, gedetineerdenpopulatie in Huizen van Bewaring en gedetineerden op meerpersoonscellen (Post et al., 2007:51)............................................................................................ 22 Tabel 3. Overzicht van de status van de elektronische systemen in DCL, december 2006 (Post et al., 2007:29-30; Rijksgebouwendienst, 2007:25-35) ..................................... 23 Tabel 4. Overzicht van EM-pilots in Nederland, 2005 (Post & Miedema, 2006) ............... 26 Tabel 5. Meningen van deelnemers over de werking van drie verschillende systemen, 2005 (Post & Miedema, 2006, bewerkt) ........................................................................... 27 Tabel 6. Overzicht van soorten implementatiefouten.................................................. 41 Tabel 7. Overzicht van de multi-tamper protection functionaliteiten van de TRaCE zenderband ......................................................................................................... 42 Tabel 8. Overzicht van aantal defecte clips, enkelbanden en zenders, Bankenbosch en Fleddervoort samen, maart mei 2006. .................................................................. 48 Tabel 9. Overzicht van jaarlijkse kosten voor de aanschaf van systeem, realisatieplan versus business case............................................................................................. 62 Tabel 10. Overzicht van de exploitatiekosten, 2006-2007 ........................................... 62 Tabel 11. Overzicht kosten en baten pilot Bankenbosch volgens Realisatieplan en volgens Business case (2006-2010, bedragen in duizendtallen, exclusief BTW) ......................... 64 Tabel 12. Samenvatting: beantwoording van de onderzoekvragen voor de EM pilot in PI Bankenbosch. ...................................................................................................... 69 Tabel 13. Aantal bij de pilot in Amerswiel betrokken gedetineerden (periode mei t/m september 2007).................................................................................................. 74 Tabel 14. Keuzematrix voor inzet EM bij pilot Amerswiel (% totale populatie, schatting) . 81 Tabel 15. Overzicht van gedetineerdenpopulaties in Amerswiel (september 2007).......... 82 Tabel 16. Overzicht van geschatte parameters voor personeelskosten .......................... 84 Tabel 17. Vergelijking in aanschaf- en exploitatiekosten tussen het Plan van Aanpak en het Realisatieplan voor de pilot Bankenbosch (2005)....................................................... 84 Tabel 18. Overzicht van factoren en waarden voor de business case Amerswiel ............. 85 Tabel 19. Overzicht van settings en cumulatief saldo na 5 jaar van alle mogelijke scenarios voor de business case Amerswiel (eenmalige aanschaf StaR-systeem versus SaaS-constructie) ......................................................................................................... 86 Tabel 20. Overzicht kosten en baten pilot Amerswiel bij eenmalige aanschaf van het StaR-systeem, voor een selectie van scenarios (2006-2010, bedragen in duizendtallen, exclusief BTW) .............................