elaziĞ fethİ sekİn Şehİr hastanesİ · radyasyondan korunma sempozyumu 6 nisan 2019 saat:...

1
RADYOLOJİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA SEMPOZYUMU 6 Nisan 2019 Saat: 09.00-17.00 ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ KONULAR: Radyasyonun Sağlık Üzerindeki Zararlı Etkileri Nükleer Tıp ve Radyoterapide Radyasyon Güvenliği Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler BT’de Yenilikler ve Doz Azaltma Teknikleri Hasta ve Çalışanlar İçin MR Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımlar Radyolojik Görüntüleme Teknolojisinde Yenilikler Radyolojide Kontrast Madde Güvenliği Radyasyon Güvenliği Komiteleri Radyolojide Dijitalleşme ve Doz Takip Sistemleri Anjiyografi ve Ameliyathanelerde Radyasyon Güvenliği Güncel İş Güvenliği ve Radyasyon Güvenliği Mevzuatı Sempozyum Onursal Başkanı Sempozyum Başkanı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK Prof. Dr. Hanefi YILDIRIM Öğr. Gör. Heybet ASLANOĞLU Elazığ Şehir Hastanesi Başhekimi Fırat Üniv. Radyoloji ABD Başkanı TÜMRAD-DER Genel Başkanı Bilgi ve Kayıt İçin www.radem.org ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ Katılım ücretsiz olup Katılım Belgesi için kayıt zorunludur.

Upload: others

Post on 29-Jan-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ · RADYASYONDAN KORUNMA SEMPOZYUMU 6 Nisan 2019 Saat: 09.00-17.00 ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ KONULAR: Radyasyonun Sağlık Üzerindeki

RADYOLOJİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA

SEMPOZYUMU

6 Nisan 2019Saat: 09.00-17.00

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

KONULAR:

Radyasyonun Sağlık Üzerindeki Zararlı Etkileri

Nükleer Tıp ve Radyoterapide Radyasyon Güvenliği

Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler

BT’de Yenilikler ve Doz Azaltma Teknikleri

Hasta ve Çalışanlar İçin MR Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Radyolojik Görüntüleme Teknolojisinde Yenilikler

Radyolojide Kontrast Madde Güvenliği

Radyasyon Güvenliği Komiteleri

Radyolojide Dijitalleşme ve Doz Takip Sistemleri

Anjiyografi ve Ameliyathanelerde Radyasyon Güvenliği

Güncel İş Güvenliği ve Radyasyon Güvenliği Mevzuatı

Sempozyum Onursal Başkanı Sempozyum Başkanı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK Prof. Dr. Hanefi YILDIRIM Öğr. Gör. Heybet ASLANOĞLU

Elazığ Şehir Hastanesi Başhekimi Fırat Üniv. Radyoloji ABD Başkanı TÜMRAD-DER Genel Başkanı

Bilgi ve Kayıt İçin www.radem.org

ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ

Katılım ücretsiz olup Katılım Belgesi için kayıt zorunludur.