El desguace de El Mouldi en el puerto de Maó

Download El desguace de El Mouldi en el puerto de Maó

Post on 06-Aug-2015

160 views

Category:

Business

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. AS SE DESGUAZ EL MOULDI (Puerto de Ma) </li><li> 2. EL 3 DE JULIO DE 2003 EL JUZGADO DE ORTIGUEIRA ORDENA suRETENCIN Y PRECINTO EN MAHN </li><li> 3. e Jllyn-J e II Ji/ K. x N r u.v mr . ... _ _ _ I,_,_,, _ f,-33- i.- :J - - N t 3..,N,. , q-Nxu - V. 21 01 201D O9 O8 </li><li> 4. u JJL _I_L'A.Nh ' .' HIHLKKILFJXUILJgsnamnumgg; 09:25 ,1 O 2 1 O </li><li> 5. ,/ ,D n) k&gt; </li><li> 6. III IIII II II ' v "El Ty I] ' y w . Julnn II N 5 La.I mu:y 1'i'&gt;r| if ""'-u- _ -, .x' w-Fman - . ir" Ti .h!. - m r - . .. =_= x-;.-&gt;; wN x </li><li> 7. wok 1 ,.,m.#24 x . . | ,.. II.lll) I.va26.01 .20|5 09 01 </li><li> 8. 526 c1 2015 0:9 </li><li> 9. u uA". : L 1}" 1 I 3yr 9. y. . 1-,l.r } . </li><li> 10. 28.01 201i) </li><li> 11. d - J w- 1 wn k W 98 01.2015 09218 </li><li> 12. fajas 9197 </li><li> 13. Sj . a . .."5 al 0 2 2 0 3 0_. :,a </li><li> 14. 03.02 T015 00 01 </li><li> 15. I un n74 344414.31, .8lxl I 04 02.2015 09211 </li><li> 16. n- u ___*'*= ,:-_: w w. .1_- a! "r/ ' 3" u:- .2050212015 09 08 </li><li> 17. 1/ CS02 2015C9 </li><li> 18. i":Eun; 1 u , _* -- [El . . - 2". .. .25: % _ 5% u.qu" _. ,__ ' I "FI iv. V. m A '9 f1.u Q06.02.2015 09309 </li><li> 19. ? GWJIsAFJHVL 7 D;ma;t,' . ;;1.1,. .l_ t- </li><li> 20. 4' n:n n II II v __. IZ ll II II II__; l r f1:.339 y 'r7'' DwSA- w w 4-'anvsa. e._. .&amp; ___: ;_. %___ p ,1 </li><li> 21. I , if? [Aangf-Er-J " aa y rs 1 nnnnn( I '11)!l illlvllll ' . .. Inllllnq. .. u. 1!1 - M 5.4L a </li><li> 22. .1. . &gt; ,..j 7 V,lllllllllJ .I Nauru uuu-ll ,a _ 4 . .:4.z ..4 - i.i 1L.fc. .[1 .11.0 .1 v u /-4 '.,311.02.2015 09.33 </li><li> 23. .. 1.5.x . . _ 1111? h n:""1___r. r, 5' qv}?.1v7 : %. I </li><li> 24. = I .n u k .5s.1. . l'Calnr2 H af? .11 En '4.. f. x..5 </li><li> 25. 13.02.2015 081423}d. </li><li> 26. sx " x ,5 .tu, 1 n 13 C2 2015 08243 </li><li> 27. / v. . </li><li> 28. _ I'. .l" u "l_ y , x vjwl I. | H-i ""L. r a - - A ,. .a,, </li><li> 29. f a r r j., _ . k J .1 __: a..-_ m </li><li> 30. i J,LLLL .111 r muuuhum} ILL LL-L-P-Ll r f;1 _.Punta ,1. ,v Al H , : .u s QN lC2-201531.2 f q 2 </li><li> 31. f)e y "PZGZF:_ _ L, inl- ax.; _ p -19 (i?1781;) 80 22 </li><li> 32. TW </li><li> 33. e p n..I,LI . r AJ .-Ax un :..0 &lt; J I g .W su _ ___-24- . gr y L &gt;V4 </li><li> 34. _ a wav s. 11115.1.. . Ix4 ___ __. ._ 11. . , a f.i l..1 T 2. .s m...y 2. . ,_. ._. ._ i. -. _ M. i 7. a. ..= __= ____. .= M._ </li><li> 35. - r I uu, - LU, 1%- k1.. .; 1 1 YiLLuFuJI,I u+4-! </li><li> 36. *z: . gkoz .03 2 2o </li><li> 37. l . r u. l-"g- -&gt;,(i:tlggf;m-JNQVZ1 v 11Jan51. 1 y H u! lv - ! ,. , .)__-03.03.2015 211 </li><li> 38. 2. I9. 2 0 05 @3[2@m5 @9.7 </li><li> 39. ._ . . v 1 ", l.l. l" 11 m-L_ &gt; w '.uv-La]!j_|mp4 .4 . _ ____. </li><li> 40. x Lx1';q " 'I.k . . .w (mu l Jn. </li><li> 41. .o9.o3.2iC&lt; r1. </li><li> 42. o9.o3.2o1r .2 2 </li><li> 43. 2E9 09 03 201; oa ca </li><li> 44. 09 03 2015 081243 </li><li> 45. ." T, v' 7 _ .4- l/l! ', J te 7 &lt; 2 V: . ..1|M.,.lvl,www KLVZ,w y 1 =EJ T517,m1(liv - ." - ' . . .v ,1 _-v .. 1 .m1 . ...41 y- WH? 2 &lt; . " . .,. .. "/ _ v </li><li> 46. yju </li><li> 47. AV </li><li> 48. 12113015 08 / 8 </li><li> 49. (319 mi 2 20 11 </li><li> 50. 3.2&lt; </li><li> 51. . J.1 _ llum.r v1.12. -"JJILILILIJJI E?v I.2 2 1.171 i L 1LjIuIDIuu1JJ_q. .. .JLULULLLLLM"mr Inmrnm-- ; .9 9a; ww ' " .i,_.1 11 . o321ftj15 o9'*z*1. </li><li> 52. wry 1 U .V ,0 A,J . 1; 7 n l.. ' ' "" 58; 1 1 .- u - _ 1 "&lt; a r . r .s?f 1). ! 6 4 </li><li> 53. v r </li><li> 54. EL 14 DE MARZO DE 2015 FINALIZAN LOS TRABAJOS DE DESGUACE. a. '/ 'Q-</li></ol>