ekspoze mandatara aleksandra vučića - ??ekspoze mandatara aleksandra vučića poštovana...

Download Ekspoze mandatara Aleksandra Vučića - ??Ekspoze mandatara Aleksandra Vučića Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Poštovani narodni poslanici, Vaša svetosti,

Post on 06-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ekspoze mandatara Aleksandra Vuia

  Potovana predsednice Narodne skuptine Republike Srbije,

  Potovani narodni poslanici,

  Vaa svetosti, uvaeni dostojanstvenici tradicionalnih crkava i verskih zajednica,

  Vae ekselencije, predstavnici diplomatskog kora,

  Potovani graani Srbije, dame i gospodo,

  Govorio sam bezbroj puta, u razliitim okolnostima, obraao se manjem ili veem broju ljudi,

  imao strah i tremu, oseao obavezu i odgovornost, trudei se da u reakciji i pogledima

  prisutnih dobijem neku vrstu razumevanja i podrke za rei koje izgovaram, za ideje, plan i

  program koji zastupam. Danas sam ovde, pred svima vama, pred naim narodom, znajui da

  od svake reenice i predloene mere zavise ivoti i budunost nae dece, budunost svakog

  graanina Srbije i tresem se kao prut, ne zato to sam uplaen za svoju, ili politiku poziciju

  stranke koju danas vodim, ve zato to odgovornost koju oseam ne mogu da uporedim ni sa

  im na svetu. Teret je veliki, znam da su to osetili mnogi koji su na mom mestu bili. Neki i

  nisu, bilo im je lako, tako im je i mandat proao, brzo, lako, a mnogi u Srbiji ni ne seaju se

  njihovih rezultata. elim rezultat za nau Srbiju, ne vlast i mo, ve snanu zemlju na koju

  emo biti ponosni svuda u svetu, koju emo voleti, braniti i uvati, ljubomorno i hrabro od

  svih koji e nam bezbroj puta ponavljati kako je svuda drugde bolje, kako kod nas nita ne

  valja i nikada nee biti dobro, zemlju zbog koje emo prestati da se stalno alimo i kukamo

  nad svojom sudbinom i govorimo kako nam je, zbog tamo nekog drugog, loe i teko, zemlju

  zbog koje emo uzeti i lopatu i eki i olovku u ruke, zasukati rukave i pokazati i tvrdoglavo

  braniti ono to svi oseamo i mislimo o svojoj Srbiji, a to je naa Srbija koja je sve to

  imamo, nju volimo vie od svega. Zato je vreme da od Srbije prekinemo samo da traimo i

  uzimamo, vreme je da joj damo sebe, svoj rad, svoje znanje, svoj trud i, pre i vie od svega,

  svoje potenje, odgovornost i ljubav.

  Nije uvek kroz srpsku istoriju bilo onako i onoliko loe koliko smo mi Srbi i drugi graani

  Srbije situaciju predstavljali tekom i nepodnoljivom. Toga bismo se setili i negde u sebi

  priznali tek kada dvadeset ili trideset godina proe od tog uasnog i tekog doba i nikada se

  nismo pitali, a jesmo li mi mogli da uradimo neto da stvari izgledaju drugaije, jesmo li, bar

  na trenutak, eleli da prihvatimo da su na cinizam, svakodnevna i celodnevna dangrizavost,

  zameranje svima i svakome za sve ono to smo sebi tako lako i nejedanput oprostili,

  beskonano kritizerstvo, bez elje za akcijom i stvarnim radom, nepotovanje, neko bi rekao

  drugih naroda, a ja bih rekao nepotovanje drugih ljudi, i onih koji ive sa nama i onih koji su

  daleko od nas, potcenjivanje, prezir i mrnja prema svima koji su uspeni u bilo emu,

  tedljivost u radu i posveenosti, ali rasipnitvo i razmetljivost u samohvalisanju doprineli su

  tekoj situaciji u kojoj se ne nalazimo mi, i ne mi pre svega, ve se nalazi naa voljena Srbija

  danas.

  Danas, posle velike narodne pobede na martovskim parlamentarnim izborima, niko od nas

  nije, ali i ne sme i nee moi da pokazuje bilo kakvu bahatost, osionost, slavodobitnost, jer

  pred nama je teko vreme u kojem moramo da ispravljamo greke svih prethodnih vlada i

  pokaemo narodu odlunost, hrabrost i posveenost u sprovoenju bolnih, ali lekovitih i

  spasonosnih reformi.

 • Vlada koju danas ovde predstavljam jeste jedinstvena po mnogo emu. Pre svega, to je vlada

  koja je formirana u veoma kratkom roku, u skladu sa potrebama i interesima graana. Osim

  toga, ova vlada uiva snanu podrku svog parlamenta, gotovo bez presedana u modernoj

  srpskoj politikoj istoriji.

  Ova podrka ne bi znaila nita, ukoliko je mi, kao vlada, ne iskoristimo da promenimo

  ivote naih graana na bolje. Jer, mi ne elimo vlast radi vlasti, i ne traimo razlog da se

  zadrimo u foteljama etiri godine. elimo da iskoristimo ogromno poverenje koje su nam

  dali graani kako bismo izmenili Srbiju, uinili je boljim mestom za ivot i kako bi naa

  deca, i deca nae dece, elela da u njoj odrastaju.

  Pri sastavljanju vlade rukovodio sam se interesima Srbije i naih graana, a ne bilo kakvim

  uskopartijskim postulatima ili ciljevima. Zato? Zato to mislim da nijedna partija u Srbiji

  nije dovoljno dobra da sama upravlja svim kljunim poslovima u Srbiji, pa ni Srpska

  napredna stranka koju toliko volim, ali i zbog toga to smatram da nam je za oporavak i

  modernizaciju zemlje potrebno znanje svih naih najboljih ljudi, pa makar oni, ponekad,

  dolazili i iz protivnikog, ili drugaije misleeg politikog tabora. Srbija je vanija od

  svakoga od nas i od svih naih politikih stranaka.

  Upravo zbog toga bio sam sklon ideji o izboru rotirajuih predsednika ovog visokog doma,

  jer sam smatrao da je stvaranje atmosfere poverenja, meusobnog uvaavanja i potovanja,

  kroz demokratski dijalog neto to bi doprinosilo snanijem i brem ujedinjavanju oko

  vitalnih dravnih i nacionalnih interesa, te mi nije smetalo da parlamentu predsedava

  gospodin anak, gospoa Vukovi, ali takve ideje, usled ostvarenja sitnih politikih,

  partikularnih interesa nisu dobile podrku svih.

  Program koji u vam danas predstaviti je smeo i ambiciozan. Od ovog trenutka neete sluati

  mnogo obeanja, sluaete o posveenosti i zalaganju. Tokom proteklih 15 godina, javnost

  Srbije je ula mnogo obeanja, ali uinak je bio slab. Svestan sam toga i znam da neverica i

  cinizam preovlauju u srpskom drutvu, posebno kada je re o politiarima i vladama.

  Meutim, ja bih eleo danas da vas uverim u jedno: nikad se ne bih usudio da stojim ovde

  pred vama, da ne mislim da su ciljevi ove vlade dostini. Oni koji me dobro poznaju znaju da

  sam pesimista po prirodi. Uvek pomislim na najgori mogui scenario, uvek se pripremim za

  ono najtee. Ali, zapravo mi je to u ivotu pomagalo da postavim sebi visoke i ambiciozne

  ciljeve i standarde. Ali i da naporno radim kako bih ih ostvario.

  Ukoliko bilo ko ovde ili kod svoje kue misli da e program koji danas predstavljam biti lako

  dostian, onda taj ne shvata teinu situacije u kojoj se nalazimo i zadatke koji su pred nama.

  Previe godina su politiari prodavali bajke srpskoj javnosti. ivelo se na raun i o troku

  buduih generacija. Krali smo od sebe. Neodgovorno se odnosilo prema naoj deci, troilo se

  ono to, zapravo, nismo zaradili i sutinski nismo ni imali.

  Proitao sam sve ekspozee prethodnih mandatara, sagledao rezultate koje su postigli i jednu

  stvar mogu sa ponosom, danas, ovde pred vama, i pred naim narodom da istaknem, a to je da

  e ovaj ekspoze sadrati ne samo pravce nae politike, ve po prvi put i temeljan, ozbiljan i

  odgovoran plan i program rada nove vlade. I, znam dobro da u Srbiji ta god da uradite,

  koliko god da se trudite, koliko god da se borite, koliko god da volite svoju zemlju i pravite

  rezultate, postojae ogromna skepsa, neretko i netrpeljivost, jer ljudi su izgubili poverenje u

 • sve i svakoga, izgubili su nadu i danas zvocanjem i dosetkama pobeuju teku realnost koju

  ivimo.

  Nosimo teak teret nae prolosti. I kao da i dalje ivimo u toj prolosti vodei stare bitke i

  sporei se o tome ko je u pravu, a ko nije. Ne moramo u svemu da se slaemo, ali to ne sme

  optereivati nau sadanjost na nain da blokira nau budunost.

  Umesto retrovizora moramo uzeti u ruke dvoglede. Moramo da gledamo u budunost i

  pronai u njoj najbolje mesto za nae graane, nau privredu, nae obrazovanje i kulturu.

  Moramo da menjamo i odnos prema radu. Kada su Bila Gejtsa pitali kako je uspeo da se

  obogati, on je odgovorio: Vano je da mnogo radimo i imamo to manje potreba, valja se

  nauiti rtvovanju i odricanju. Ali kako mi je takva ivotna filozofija konkretno pomogla?

  Tako to sam u nju uverio sve svoje zaposlene. Kod nas, u javnoj sferi, efektivno se radi tek

  2,5 sata, a u privatnoj sferi negde oko 5,5 sati. Sa takvom radnom disciplinom ne moemo

  mnogo da postignemo. Radna etika nam nije na visokom nivou. Kultura tednje, takoe, nije

  nam jaa strana. Protei se koliko ti guber dozvoljava, shvata se kao neto arhaino, a

  potronja posebno ona koja prelazi granice naih mogunosti, reklamira se kao najvea

  vrlina, ke-krediti koji reavaju probleme svih prethodno nagomilanih kredita postaju

  uobiajeno reenje. Kad takvi krediti, iz razumljivih razloga, postanu nedostupni, kriva je

  drava, jer lake je sve svaliti na Srbiju, negoli prihvatiti sopstvenu odgovornost.

  "Beograd nam je prljav. Beograani kao Ivica i Marica, ostavljaju tragove za sobom da bi

  po njima umeli da se vrate kuama. Na svakih pedeset metara po jedan trag ovako je o

  naem glavnom gradu jo sedamdesetih pisao veliki Duko Radovi. I, naalost, nita se nije

  promenilo, osim to sada cela Srbija lii na taj i takav Beograd. A, naravno, osim to umemo

  kvalitetno da kritikujemo, nikako da priznamo da smo za to sami krivi. Ne uvek je neko

  drugi bacio opuak, kesu, zguvani papir od bureka, a nikad mi sami. Ali smo uvek tu, prvi,

  da takvu zemlju kritikujemo, proklinjemo, naputamo...

  I upravo zbog toga, u svoje ime, i u ime ljudi koji e initi kabinet, na ijem u elu biti,

  poruujem da mi volimo Srbiju i da verujemo u Srbiju. I ta ljubav i vera bie nam pogonsko

  gorivo da Srbiju menjamo, poboljavamo i da je uinimo mestom u kojem e vladati

  optimizam, u kojem e simboli te ljubavi biti potreba graana da je iskau, a ne samo

  propagandni slogan. elimo da izgrad