ekonomi ve konfor. actros - mercedes-benz .actros kamyonlar, üstyapıya uyum sa¤layan esnek...

Download Ekonomi ve konfor. Actros - Mercedes-Benz .Actros kamyonlar, üstyapıya uyum sa¤layan esnek yapısı,

Post on 27-Sep-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ekonomi ve konfor.

  Actros

 • 3

  * Mercedes-Benz Trk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 ylnda Trk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 Kalite Belgesini alan ilk retim tesisidir. 2003'te ISO 16949

  Otomotiv Standardn da alarak mevcut sistemini bir adm ileriye gtrmeyi baflarmfltr. Daimler'in Almanya Wrth'teki kamyon fabrikasyla ayn teknoloji ve standartlarda,

  eflit kalitede retim yapan Mercedes-Benz Trk Aksaray fabrikas, 2001'de Orta ve Dou Avrupa lkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa lkelerine ihracata bafllamfltr.

  Mercedes-Benz Trk'n yan sanayicileri ise, rnlerin ve rn kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikasna para verme olanana kavuflmufltur.

  Yollardaki gcnz: Actros ekici.yle bir ara istiyorsunuz ki, yksek ekifl gc olsun, minimum yaktla maksimum performans salasn.Uzun mrl ve dayankl olsun, ileri teknoloji gvenlik zellikleri sunsun, srcnn motivasyon ve verimliliiniartrsn. stelik, pazarda size rekabet avantaj salasn ve filonuzun krllk orann ykseltsin. O zaman sizefilonuzun verimliliini artracak, filonuzun tm ykn stne alacak bir ara teklif ediyoruz; Actros ekici.

  Ekonomik ve konforlu olmas iinher fleyi sunuyoruz.Actros alflk olduunuz gibi gl, alflk olduunuz gibi gvenilir ama flimdiye kadar olduundan dahaekonomik. Bunu tutumlu, uzun mrl motorlar, dflk bakm ve onarm masraflar ve daha fazla konfor ilesalyor. Bunun sebebi ilk retimden itibaren sunulan ve dflk bir yakt tketimi ile birlikte daha fazla seyirkonforu salayan gelifltirilmifl 12 vitesli Mercedes Powershift2 otomatik flanzman. Dier bir art: Dflkbakm ve onarm masraflar. zetle, Actros ile ekonomik olarak yollarda olmanz iin her fleyi sunuyoruz.

  Actros ile yollara yine olaanst ekici ve motive edici bir flofr mahalli gelmektedir. Zira Actros standartkonforlu yatak ve ok fonksiyonlu direksiyon gibi akll ayrntlardan, opsiyonel donanm olarak temin edilebilenyamur ve flk sensrne kadar varan konfor, fonksiyonellik ve donanm konusunda yksek bir standartoluflturmaktadr. Bunlarn tm Actrosta daha fazla alflma ve yaflam konforu yaratmakta, ifllerin daharahat ve daha kolay yaplmasna katkda bulunmaktadr. Ksacas Actros ile yollarda ok daha rahat olmanziin her fleyi sunmaktayz.

  Actros kamyonlar, Aksaraydaki kamyon fabrikasnda* ve Daimlerin Almanya Wrthteki fabrikasnda zorunlugvenlik flartlarn karfllayan ileri Mercedes-Benz teknolojisiyle retilir.

 • 4

  flinizi gren zmler.Actros ekici; farkl motor, kabin, aks ve flanzman seenekleriyle iflinize tam uyum salar.Mkemmel kabin konforu ve ergonomisi, daha gvenli ve ekonomik srfle olanak verir.Actros ekici ile her ifliniz yolunda gider.

 • Kolay bakm!

  Actros, standart olarak sunulan Telligent Bakm Sistemi ile ne zaman servise gitmesi gerektiini

  kendisi syler. Bylelikle gereinden erken periyodik bakmlarn nne geilerek, zaman ve

  paradan tasarruf salanr.

  Tamponlar, hafif malzemeden paral olarak retilir. Bylece, sadece gerekli para yenisiyle

  deifltirilir, aracn serviste kalma sresi ve yedek para maliyeti azalr. Olas ufak tefek hasarlar,

  en az masrafla atlatlr.

  htiyalarnza gre donatlan Actros ile yetkili servise daha az gider, daha az parave zaman harcarsnz. nk, Actros'ta her ayrnt sizin iin dflnlmfltr.

  Gvenli srfl! Actros'un fleffaf caml halojen farlar, yolu mkemmel aydnlatr. Farlar nden kolayca alarak

  ampulleri deifltirilebilir.

  Actros'un rzgar kanallar, yafll havalarda kaplar ve kap kollarn temiz tutar.

  Direksiyondan kumanda sayesinde src, radyoyu ok daha gvenli bir flekilde kullanabilir.

  n stundaki spoilerler, yafll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak daha iyi bir grfl

  kazandrr, en kt hava ve yol flartlarnda dahi srfl gvenlii azalmaz.

  Actros'un sa ve sol camlaryla yan aynalar elektriklidir. Src, kaplara yerlefltirilmifl kumanda

  dmeleriyle aynalar kabin iinden istedii gibi ayarlayabilir. Aynalarn stmal oluflu,

  buulanma ve buzlanma sorununu ortadan kaldrr. Src ve muavin tarafndaki

  aynalara ilave edilen genifl al aynalar sayesinde, kr nokta neredeyse ortadan kalkar.

  Muavin tarafndaki kaldrm aynas ve n taraftaki n tampon aynas, arac park ederken

  gvenlik ve kolaylk salar, olas hasarlarn nne geilir.

  5

 • 6

  Yksek motivasyon, yksek kazan!Srclerinin motivasyonunu yksek tutan filolar, krllklarn artracak bir rekabetavantajna daha sahip oluyor.

  Firmalarnn kendilerine ilgi gsterdiini, yatrm yaptn, destek olduunu gren,iflinde uzman olduunu farkeden srclerin motivasyonu ykseliyor, ifllerini vearalarn seviyor ve sahipleniyorlar.

  Actros, flehirleraras ve uluslararas gzergahlarda yk taflyan, zorlu flantiye koflullarndaalflan srclerinin iflini; teknolojiye, ergonomiye, konfora ve tasarma dayananzellikleriyle kolaylafltryor.

  Actros; n panelden kap ilerine, koltuklara, tavan lambalarna kadar srcleredaha yksek konfor ve ergonomi salayarak, srfl performansn artryor ve filolarag veriyor.

  Srcnn zaman verimli kullanmasn salayan; temizlikle, bakmla, servisle harcadzaman geri kazandran Actros, srcye profesyonel bir bakfl as, filo sahibineyksek rekabet gc ve ikinci el deeri kazandryor.

  Actros'un konforlu kabini sarsntlar azaltarak srcye sarsntsz, rahat ve sakin bir srfl

  olana salar.

  Ergonomik ve rahat yayl yatak ile daha keyifli molalar verilir. Yataktaki karlabilir ve ykanabilir

  koltuk kumaflndan yaplmfl yatak klf ile srcnn dinlenme alan, hem daha temiz hem de daha

  flk grnr.

  Actros'ta hava sspansiyonlu koltuun ykseklii srcye gre en uygun pozisyona kolaylkla

  ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem a hem de ykseklik ayar yaplabilir. Bylece Actros,

  uzun yolda srcsn sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti salar. Srekli din kalan

  srcler sayesinde ykler, gvenli ve abuk bir flekilde yerlerine ulaflr.

 • Actros'un gsterge tablosundaki men, olas bir arzay haber verir,

  srcnn hemen mdahale etmesini salar. Erken teflhis edilen arza,

  daha byk sorunlara yol amadan saptanp giderilir. Hem src

  hem de filo sahibi sorunlar bafltan nlemifl olur.

  Actros'un genifl alan kaplarnn ve kaymayan alak basamaklarnn

  yan sra ift tarafl tutamaklar, srcnn araca trmanmasn ve

  aratan inmesini kolaylafltrr.

  Kullanm alan genifltir. lave gzler ve ceplerle kabin ii her zaman

  dzenlidir.

  Actros kullanclar yatak altndaki blmeye kolayca ulaflabilir ve bu

  blmeye istee bal olarak buzdolab ekleyebilir.

  Kabin arka duvarndaki ve tavandaki ilave s izolasyonu ile s ve ses

  yaltm yksek olan Actros ekici'de hava girifl kfl minimum seviyede

  olur. Bu sayede Actros kullanclar, s kayb olmayan aralarnda kfln

  souk, yazn da scak havadan daha iyi korunurlar.

  Park freni, radyo/CD/mp3 alar ve takografn kullanm ok kolaydr.

  Src, dikkati dalmadan kabin iinde istedii her yere ulaflabilir.

  Srcye dnk al n konsol, ergonomik yapsyla kullanm kolayl

  salar. Kresel hava kfl kanallar, kabin iindeki hava sirklasyonunu

  artrr ve yan camlardaki buulanmay nler. Park freninin n konsolda

  bulunmas sayesinde src, kabin iinde daha rahat hareket eder.

  Actros'un alaltlmfl motor tneli, kabin iinde daha fazla hareket

  alan salar. stee bal olarak alnabilen mega kabinli aralarda

  motor tneli ykseklii sfrdr.*

  Kabin ii aydnlatma lambalar yksek, dflk ve ambiyans olmak

  zere farkl tipte flk verir. Src, ihtiyacna gre istedii miktarda

  fla kavuflur.

  1841 LS, 1844 LS, 1851 LS ve 3341 S ekici aralarda seri, 1841 LSNRL

  ve 1941 LS aralarda opsiyonel olarak sunulan klima srcye maksimum

  konfor salamaktadr.

  * Actros 1851 LS ekiciler standart olarak mega kabinli sunulmaktadr.

  7

 • Actros kamyonlarda OM 501 LA Euro V, 408-476 BG ve OM 502 LA Euro V, 510- 598 BG

  akll motorlar bulunur.

  Silindir baflna 4 supapl motor, yakt sarfiyatn ve emisyon deerlerini iyilefltirir.

  Motor kayflnn gerginlii otomatik ayarldr.

  EDC sistemi; motoru, en iyi verimi en az yakt sarfiyatyla salayacak flekilde kumanda eder.

  Actros ekici'de Mercedes-Benz powershift flanzmanlar kullanlmaktadr. Mercedes-Benz

  motorlar, flanzmanlar ve akslar birbiriyle %100 uyumludur.

  Powershift flanzman bulunan tm Actroslarda vites kolu zerinde M/A tuflu bulunur. Bu tufl

  sayesinde ara, istee bal olarak otomatik ya da manuel kullanlabilir.

  Actros kamyonlarda standart olarak sunulan flanzman ya soutucusu sayesinde flanzmann sl

  yklenmesi azalr. Bylece, ya deiflimlerinden kaynaklanan bakm masraflar dfler.

  n ve arka aks stabilizatr, aracn virajlarda savrulmasn nleyerek her trl yolda gvenli

  yolculuk salar.

  Anahtar tasarm salam ve kullanflldr.

  Merkezi kilit, aracnzn gvenlik kontroln elinizde bulundurur.

  10 bar basnta alflan Telligent (akll) fren sistemi sayesinde, pedala basldnda frenleme etkisi

  ok seri geliflir.

  ki krkl arka aks yol tutuflunu artrr, yalpalamay azaltr.

  Actros ekici'nin patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler ok daha uzun sre

  dayanr. Motor freni, direksiyonun sandaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol ekili dahi olsa,

  gaza basld anda motor freni devreden karak boulmay nler. Motor frenine entegre

  dekompresyon valfi sayesinde, motorun boulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Bylece

  motor freni, istenildii kadar uzun sre, motora hibir olumsuz etkisi olmakszn kullanlabilir.

  Motor frenini, hz snrlama/sabitleme sistemi Temposet/Tempomat ile birlikte kullanarak rampalar

  hzl, emniyetli ve ekonomik bir flekilde inmek mmkndr.

  Basnl hava sisteminde yer alan stmal hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmasn ve

  frenlerin donmasn engeller.

  Actros kamyonlarda bulunan stmal su ayrfltrcs, mazottaki suyu ayrarak motoru korur, souk

  havala