ekološki proizvod prezentacija

of 27/27
SEMINARSKI RAD TEMA: Analiza istraživanja tržišta za ekološke šampone za kosu Biomelem

Post on 24-Sep-2015

237 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREZENTACIJA EKOLOŠKOG PROIZVODA

TRANSCRIPT

SEMINARSKI RAD TEMA: Analiza istraivanja trita za ekoloke ampone za kosu Biomelem

SEMINARSKI RAD

TEMA: Analiza istraivanja trita za ekoloke ampone za kosu Biomelem

UVOD:

Industrijalizacija drutva tokom prolog i ovog veka donela je dosta novina u nainu ivota savremenog oveka. Novi ivotni stil promenio je sam nain ivota, ivotne navike, kako u drutvenom ivotu, tako i ishrani, odravanju higijene i slino.

U trci za profitom usvojen je koncept masovne proizvodnje proizvesti to vie po to manjoj cijeni kako bi se ostvario to vei profit. U toj trci za profitom neminovan je gubitak kvaliteta, zbog ega su se javile i brojne bolesti modernog vremena.

Smanjena fizika aktivnost, ishrana preraevinama mesa, voa i povra, koji su uz to i tretirani hemijskim preparatima, kako su pokazala brojna medicinska istraivanja, donela je pojavu dijabetesa, kancera i drugih bolesti savremenog drutva.

Dokazano je i da ishrana hranom inae bogatom vitaminima, belanevinama i ugljenim hidratima, ali koja je hemijski i na druge naine neadekvatno tretirana prilikom rasta, nosi sa sobom rizik od obolevanja.

Zbog toga se danas ljudi sve vie okreu zdravom nainu ivota. To podrazumeva dosta fizike aktivnosti, zdravu ishranu i slino.

O PROIZVODIMA:

Ekoloki amponi Biomelem su amponi koji koriste bioaktivne sastojke od najkvalitetnijih sirovina.

Pokazalo se da kvalitet sirovina koje se upotrebljavaju utie i na kvalitet samog proizvoda, a samim tim i na zdravlje oveka.

Zahvaljujui ovakvom sastavu Bioamponi paljivo iste kou glave i vlasite bez oteenja zatitnog hidrolipidnog omotaa kose i koe glave, uspostavljaju ravnoteu luenja sebuma, vracaju kosi mekou i sjaj, neguju i hrane kou glave i folikul (koren) dlake.

U Bioamponima dominira prisustvo prirodnih materija, a zastupljenost perue hemijske komponente svedena je na neophodni minimum. Zbog toga Biomelem Bioamponi predstavljaju prevenciju protiv opadanja kose (Alopecia, Alopecia Areata) i predstavljaju pravi izbor za zdravu kosu.

REZULTATI ISTRAIVANJA:

Istraivanje trita je provedeno metodom ankete, sa anketnim listiem sa 22 pitanja na uzorku od 20 anketiranih graana u raznim gradovima BiH. Rezultati ankete su pokazali sledee:Pol*

Starosna dob?*

Grad

Nivo obrazovanja?*

Da li ste osoba koja voli prirodu ?

Koliko dan u toku mesec, odlazite u prirodu?

ta radite u prirodnom okruenju?

Ko vam pravi drutvo dok uivate u arima prirodnih lepota?

ta je to ivotna sredina?

Na ovo pitanje ak 75 % ispitanih je odgovorilo da je to zajednika sredina ljudi, ivotinja i biljakata po vaem miljenju znai pojam zatita ivotne sredine?

Na ta vas prvo asocira kada ujete re, ekologija?

Da li ste vi ekoloki svesno bie?

Da li ste u mogunosti da pravilno odlaete smee?

Odgovor "Nema dovoljno kontejnera za odlaganje" odabralo je 8 ispitanika, a pod ostalo (isto 8 odgovora) najei odgovori su bili da treba postaviti reciklane kontejnere za svaku kategoriju otpada posebno (papir, metal, staklo) Da li znate ta je to Ekoloki proizvod?*

Ako se naete u supermarketu, da li biste znali prepoznati ekoloki proizvod?

Da li koristite, u svom domainstvu, neki ekoloki proizvod?

Da li poznajete neki simbol EKO ambalae?

ZAKLJUAK

Rezultati istraivanja, koje je provedeno na uzorku 20 ljudi razliitih starosnih grupa, pokazalo je njihovu zainteresovanost za proizvode kompanije Biomelem. Ovi potencijali kupci prvenstveno su iskazali interes za proizvodima kompanije Biomelem zbog najkvalitetnijih sastojaka koje koriste u proizvodnom procesu.Jedan od faktora zbog kojeg anketirani ele proizvode Biomelem jeste i dugogodinja tradicija, poverenje i iskustva prethodnih kupaca, koji, zajedno sa reklamom u medijima, pruaju preporuku da je proizvod dobar i kvalitetan.Anketirani su svojim odgovorima u anketi samo potvrdili da je u pitanju renomirana kompanija koja e svojim kupcima pruiti kvalitet u svojim proizvodima. Znaajna je i injenica da su u pitanju ekoloki proizvodi, ijom kupovinom se pomae u ouvanju ivotne sredine.

HVALA NA PANJI