egzamin dyplomowy zagadnienia egzaminacyjne · pdf fileobliczeń i konstruowania, obliczenia...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

POLITECHNIKA GDASKA

Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2013/2014

EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

1. KIERUNEK BUDOWNICTWO

1.1 studia stacjonarne

2

1.1.1. Specjalno

- Budownictwo wodne i morskie K - Cz kierunkowa (profile dyplomowania i odpowiadajce im przedmioty kierunkowe)

Budownictwo morskie Budownictwo wodne

W - Cz wybieralna

Budownictwo wodne* Budownictwo morskie * Porty, roboty czerpalne i podwodne Regulacja rzek i drogi wodne Fundamentowanie

Uwaga!

*zagadnienia te nie dotycz profili dyplomowania, w ktrych wystpuj przedmioty kierunkowe o tej samej nazwie

3

Cz Kierunkowa PROFIL DYPLOMOWANIA: Budownictwo morskie (K)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

1. Obcienia budowli morskich.

2. Falochrony.

3. Nabrzea, pirsy i pomosty.

4. Konstrukcje penomorskie.

5. Obliczanie i projektowanie konstrukcji brzegu morskiego.

6. Samodzielne konstrukcje odbojowe i cumownicze.

7. Konstrukcje stoczniowe.

8. Konstrukcje morskiego oznakowania nawigacyjnego.

9. luzy morskie.

10. Tunele podmorskie.

11. Rurocigi podmorskie.

12. Ochrona rodowiska morskiego.

13. Eksploracja i eksploatacja z ropy naftowej i gazu ziemnego.

14. Konstrukcje podwodne zwizane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

15. Badania modelowe morskich konstrukcji hydrotechnicznych.

PROFIL DYPLOMOWANIA: Budownictwo wodne (K) Katedra odpowiedzialna: Katedra Hydrotechniki

1. Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje.

2. Zasady wyznaczania przepywu miarodajnego wielkiej wody oraz wymiarowanie urzdze

upustowych.

3. Gwne elementy jazu i ich zadania.

4. Oglna charakterystyka zamkni wodnych.

5. Wielko wyporu pod budowl pitrzc i sposoby jego zmniejszania.

6. Kryteria oglnej statecznoci budowli pitrzcej.

7. Oglne zasady budowy stopnia wodnego (etapy wykonawstwa).

8. Stosowane materiay i sposoby wykonawstwa zapr ziemnych.

9. Wymiarowanie zapr ziemnych - dobr szerokoci korony, nachyle skarp oraz

bezpiecznego wzniesienia korony ponad poziomem pitrzenia.

10. Konstrukcja uszczelnie zapr ziemnych, umocnienia skarp.

11. Rola drenau i filtrw odwrotnych w konstrukcjach budowli pitrzcych.

12. Zasady uszczelniania podoa pod budowlami pitrzcymi.

13. Oglne zasady projektowania zapr betonowych typu cikiego.

4

14. Zapory betonowe filarowe i lukowe - warunki budowy i zasady konstrukcji.

15. Aparatura kontrolno-pomiarowa instalowana na obiektach pitrzcych, ocena stanu

bezpieczestwa

Cz wybieralna Budownictwo morskie (W)

Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

1. Obcienia budowli morskich.

2. Falochrony.

3. Nabrzea, pirsy i pomosty.

4. Konstrukcje penomorskie.

5. Obliczanie i projektowanie konstrukcji brzegu morskiego.

6. Samodzielne konstrukcje odbojowe i cumownicze.

7. Konstrukcje stoczniowe.

8. Konstrukcje morskiego oznakowania nawigacyjnego.

9. luzy morskie.

10. Tunele podmorskie.

11. Rurocigi podmorskie.

12. Ochrona rodowiska morskiego.

13. Eksploracja i eksploatacja z ropy naftowej i gazu ziemnego.

14. Konstrukcje podwodne zwizane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

15. Badania modelowe morskich konstrukcji hydrotechnicznych.

Budownictwo wodne (W) Katedra odpowiedzialna: Katedra Hydrotechniki

1. Rodzaje budowli wodnych i ich funkcje.

2. Zasady wyznaczania przepywu miarodajnego wielkiej wody oraz wymiarowanie urzdze

upustowych.

3. Gwne elementy jazu i ich zadania.

4. Oglna charakterystyka zamkni wodnych.

5. Wielko wyporu pod budowl pitrzc i sposoby jego zmniejszania.

6. Kryteria oglnej statecznoci budowli pitrzcej.

7. Oglne zasady budowy stopnia wodnego (etapy wykonawstwa).

8. Stosowane materiay i sposoby wykonawstwa zapr ziemnych.

9. Wymiarowanie zapr ziemnych - dobr szerokoci korony, nachyle skarp oraz

bezpiecznego wzniesienia korony ponad poziomem pitrzenia.

5

10. Konstrukcja uszczelnie zapr ziemnych, umocnienia skarp.

11. Rola drenau i filtrw odwrotnych w konstrukcjach budowli pitrzcych.

12. Zasady uszczelniania podoa pod budowlami pitrzcymi.

13. Oglne zasady projektowania zapr betonowych typu cikiego.

14. Zapory betonowe filarowe i lukowe - warunki budowy i zasady konstrukcji.

15. Aparatura kontrolno-pomiarowa instalowana na obiektach pitrzcych, ocena stanu

bezpieczestwa

Porty, roboty czerpalne i podwodne (W) Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego

1. Port jako ogniwo w systemie transportowym.

2. Klasyfikacja i charakterystyka adunkw wystpujcych w transporcie morskim.

3. Charakterystyka specjalizacyjna statkw morskich.

4. Rejony przeadunku towarw masowych.

5. Rejony przeadunku kontenerw.

6. Rejony przeadunku paliw pynnych.

7. Zbiorniki magazynowe na paliwa i gazy skroplone.

8. Porty jachtowe.

9. Roboty czerpalne.

10. Zasady doboru sprztu pogbiarskiego.

11. Odprowadzanie oraz skadowania urobku pogbiarskiego na ldzie i pod wod.

12. Roboty podwodne - nurkowanie.

13. Roboty podwodne - wykonawstwo.

14. Zasoby mineralne dna morskiego.

15. Zastosowanie materiaw wybuchowych w robotach podwodnych.

Regulacja rzek i drogi wodne (W) Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego 1. rdldowe drogi wodne Polski.

2. rdldowe drogi wodne Europy.

3. Klasyfikacja drg wodnych rdldowych.

4. Tabor przewozowy.

5. Warunki ruchu statku na drodze wodnej.

6. Zasady projektowania rdldowych drg wodnych.

7. Kanay eglowne.

8. Obiekty hydrotechniczne na kanaach eglownych.

9. luzy eglugowe.

6

10. Systemy napeniania i oprniania luz komorowych.

11. Obliczenia hydrauliczne luz komorowych.

12. Zamknicia luz.

13. Podnonie i pochylnie.

14. Przepustowo drogi wodnej i luzy.

15. Porty rdldowe.

Fundamentowanie (W) Katedra odpowiedzialna: Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego 1. Metody wyznaczania waciwoci fizycznych i mechanicznych gruntw oraz interpretacja

wynikw bada.

2. Przepyw wody w podou gruntowym oraz jego wpyw na waciwoci gruntw.

3. Stan naprenia i odksztacenia w podou gruntowym.

4. Nono podoa gruntowego jednorodnego i uwarstwionego.

5. Metody wyznaczania parcia i odporu gruntu na ciany oporowe.

6. Stateczno skarp i zboczy.

7. Zasady konstruowania i oblicze statecznoci fundamentw bezporednich.

8. Metody wzmacniania podoa gruntowego.

9. Zastosowania geosyntetykw w budownictwie hydrotechnicznym.

10. cianki szczelne i szczelinowe.

11. Pale i fundamenty na palach.

12. Fundamenty na studniach,

13. Podstawowe zasady posadowienia podpr mostowych.

14. Konstrukcje z gruntu zbrojonego.

15. Budowle ziemne - zasady oblicze.

7

1.1.2. Specjalno KBI K - Cz kierunkowa (profile dyplomowania i odpowiadajce im przedmioty kierunkowe)

Budownictwo oglne

Konstrukcje metalowe

Konstrukcje betonowe

Mosty stalowe

Mosty betonowe

Modelowanie konstrukcji inynierskich

W - Cz wybieralna

Budownictwo oglne realizowane metodami

uprzemysowionymi

Modelowanie w budownictwie

Budownictwo przemysowe II

Fizyka budowli II

Diagnostyka konstrukcji murowych, betonowych i

drewnianych

Nowoczesne konstrukcje drewniane

Inynierskie konstrukcje betonowe

Mosty stalowe*

Mosty betonowe*

Modelowanie konstrukcji inynierskich*

Konstrukcje metalowe*

Konstrukcje betonowe*

Teoria konstrukcji

Fundamentowanie

Uwaga! *zagadnienia te nie dotycz profili dyplomowania, w ktrych wystpuj przedmioty kierunkowe o tej samej nazwie

8

Cz Kierunkowa PROFIL DYPLOMOWANIA: Budownictwo oglne (K) Katedra odpowiedzialna: Katedra Budownictwa i Inynierii Materiaowej

1. Kombinacje obcie w budownictwie w Stanie Granicznym Nonoci (SGN) oraz Stanie

Granicznym Uytkowania (SGU) wg PN porwnanie.

2. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne - zasady prowadzenia przewodw na

wysokoci budynku i wyprowadzenia trzonw kominowych ponad poa dachow szczegowy

zakres pytania okrela Egzaminator.

3. Przekroje poprzeczne stropw na belkach drewnianych oraz na belkach stalowych z

rozwizaniem oparcia na cianie wewntrznej i zewntrznej, rodzaje kotwie czoowych i

bocznych szczegowy zakres pytania okrela Egzaminator.

4. Stropy gstoebrowe: DZ, TERIVA, FERT oraz Akerman - oparcie stropw na cianie

wewntrznej i zewntrznej w zalenoci od gruboci i rodzaju muru, obcienie stropw

gstoebrowych cianami dziaowymi, przekroje poprzeczne eber poszerzonych, zasady

oblicze i konstruowania, obliczenia statyczne stropu gstoebrowego dla schematu

swobodnego podparcia oraz jedno- i dwustronnego c