eft folder http://moonconsultancy.wordpress.com/eft-relatie-therapie

Download Eft folder http://moonconsultancy.wordpress.com/eft-relatie-therapie

Post on 08-Apr-2017

258 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gesprekken voor verbondenheid

  Bij Moon Consultancy kan je terecht voor:

  Relatietherapie Gezinstherapie

  II dndiivididuelle TThhera ipie EFT: Relatietherapie EFT: Relatie prp eventietrainingg Coachen (arbeidsgerelateerd) Weerbaarheidstraing op maat voor kinderen en jongeren (Rots & Water) Workshops & Trainingen

  Plezier en voldoening hebben in het dagelijks leven enje werk vinden wij belangrijk. Wij begeleiden mensenopp het ggebied van pep rsoonlijjke & pprofessioneleontwikkeling.

  Soms heb je een therapeut of coach nodig: om tereflecteren, spiegelen, diepgaand met elkaar vangedachten te wisselen om je leven een nieuweimpuls te geven.

  Grenzeloos kiezen voor jouw mogelijkheden

  Onze werkwijze is respectvol, soms confronterend, altijd krachtig, deskundig en gericht op resultaat.

  Het versterken van de kwaliteiten en het realiseren van jouw doel in het dagelijks leven, is hierbij leidraad.

  Een educatief programma voor relaties,

  ontwikkeld door dr. Sue Johnson.

  Mirjam Veltman,

  Systeemtherapeut i.o., werkt samen met professionele,bekwame en bevlogen collegas vanuit haar praktijk in dde regiio DDorddrechtht en ZZuidid H-H lollla dnd ZZ iuidd.

  Praktijkgegevens:

  Riouwstraat 373312 XJ DordrechtTelefoon: 065 151 5962

  web: www.moonconsultancy.nlE-mail: info@moonconsultancyy.nlLVPW: 060542AGB Code: 90/033062Registertherapeut BNG licentie: 401062RKamer van Koophandel Rotterdam: 243.868.79

 • Pak uw relatieproblemen op praktische en efficinte wijze aan!

  Had u meer van uw relatie verwacht of looptuw relatie niet zoals u het eigenlijk zou willen? Wellicht biedt deze training u de mogelijkheidhierin verbetering aan te brengen.

  DeDe HoHoudud mmee VaVastst prprevevenentitietetrarainininingg isis oontntwiwikkkkeleldd op basis van een krachtige en succesvolle methode binnen de relatietherapie. Deze methode is bewezeneffectief gebleken en vindt inmiddels zijn vlucht overde hele wereld. De grondlegger van deze methode Dr. Sue Johnson uit Canada, heeft de emotiegerichte relatietherapie ontwikkeld. (Emotionally FocusedTherapy ofwel EFT)De aangeboden methodiek onderscheidt zichvan andere, op relationele problemen gerichtemethodieken, door zijn specifieke aandacht voor de emotionele behoeftes van de beide partners.

  BBa isi bsb hehoeftftenBasisbehoeftes zoals bijvoorbeeld het jezelfgerespectteerdd fof g hehoo drd voellen bibinnen dde rellatitie n het te krijgen wat je zelf nodig hebt zijn zaken die direct raken aan de kern van je eigen emoties.Deze behoeftes en emoties zijn uitgangspunt vande EFT training.

  PraktischOmdat veel mensen hun relatie willen verbeterenzonder hiervoor therapie nodig te hebben, zijn de belangrijkste elementen van deze therapeutischemethodiek gegoten in een praktische en handzame tr iai ining ddiie dde partners effffec iti fef op weg hhellpt hhun relationele problemen het hoofd te bieden en hunrelatie te verbeteren.

  Is je relatie toe aan verbetering?

  Meld je dan aan voor een vrijblijvend orinterendgesprek. De trainingen gaan van start bij voldoendedeelnemers (maximaal 10 personen) en zal op dedinsdag avond gegeven worden op een centrale locatiein het centrum van Dordrecht. Afhankelijk van de woonplaats van de aanmelders,isis hhetet oookok mmogogelelijijkk dadatt dede ttrarainininingg opop eeenen aandndereree locatie in de regio Dordrecht - Rotterdam (Zuid-Holland) georganiseerd kan worden.

  KarakterGezien het karakter van de training is hetnadrukkelijk de bedoeling dat de paren zich tijdens debijeenkomsten, richten op de eigen partners.Er vinden geen groepsopdrachten plaats en er is slechts beperkt ruimte voor groepsdiscussies.

  TrainingDe training beslaat 8 bijeenkomsten van 2 uurper bibijjeenkkomstt en iis iin hhandden van ttwee ervarentherapeuten.

  Wendy Ardon is een therapeut met bijna 20 jaar ervaring binnen de GGZ. Zij heeft gaandeweg dejaren verscheidene functies bekleedt en heeft zichtoegelegd op de partner relatieproblematiek.

  Mirjam Veltman is een therapeute met haar eigenpraktijk Moon Consultancy.Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie in Dordrecht.OOokk izijj hhe feft bibijjna 2020 jjaar erva iring iin dde hh lulpverlle ining.Zij zijn beiden geschoold in de EFT en het speciale Houd me Vast trainingsprogramma.

  Investeer in uw relatie!

  Na aanmelding (bij voorkeur via de mail), wordt u uitgenodigd voor een orinterend gesprek.Wanneer u besluit deel te nemen investeert u 399,- per pesoon. Dit is inclusief werkmaterialen,het boek van Sue Johnson, koffie en thee. Deze kosten kunnen bij de meeste verzekeraars(g(gededeeeeltltelelijijk)k) ggededececlalarereererdd wowordrdenen bbijij eeenen aaananvuvullllenendedepolis. Informeer uzelf over uw persoonlijke situatie.

  BelangrijkBelangrijk hierbij is te weten dat Wendy Ardon is aangesloten bij de NVRG (2662) en Mirjam Veltman is aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW (060542)en geregistreerd is bij RBNG als registertherapeut(401062R).

  InformatieVVoor meer iinfform tatiie over dde EEFTFT m tethhodidi kek, kku tntu de site van de Stichting EFT Nederland bezoeken opwww.em totiionallll fyfocus dedththerapy. lnl

  EFT-Folder-buiten.pdfEFT-Folder-binnen.pdf