Efectes de la contaminació atmosfèrica: la pluja àcida [323,73 KB ]

Download Efectes de la contaminació atmosfèrica: la pluja àcida [323,73 KB ]

Post on 09-Feb-2017

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Efectes de la contaminaci atmosfrica: la pluja cida</p><p>Un dels efectes de la contaminaci atmosfrica s la pluja cida, que es forma a partir de la combinaci dels xids de nitrogen i de sofre presents a laire amb el vapor daigua per donar com a resultat els cids ntric i sulfric respectivament. </p><p>El pH s un parmetre que sutilitza per determinar lacidesa dun lquid. Valors de pH inferiors a 7 indiquen que s cid i superiors a 7, que s bsic (escala de pH entre 0 i 14). Un valor de pH de 7 es considera neutre. Els valors normals de pH de la pluja sn lleugerament cids per la presncia dcid carbnic, i per tant es considera pluja cida a partir de valors inferiors a 5,6.</p><p>Lanlisi de la pluja cida pot donar valors de pH fins a 3, tenint en compte que el suc de la llimona dna un valor de pH de 2,3.</p><p>La pluja cida pot tenir efectes molt perjudicials en plantes, animals, ecosistemes i subsl, per tamb en el patrimoni arquitectnic. </p><p>En aquest experiment descobrireu que algunes substncies presents a laire poden ser corrosives amb els materials de construcci. </p><p>MATERIAL</p><p> Un got</p><p> Vinagre</p><p> Un guix</p><p> Tires de pH (es poden comprar a la farmcia)</p></li><li><p>DESENVOLUPAMENT DE LACTIVITAT</p><p>Experiment</p><p> 1 Ompliu el got amb vinagre.</p><p> 2 Poseu una tira de pH al vinagre i determineu-ne el grau dacidesa.</p><p> 3 Poseu-hi un guix i deixeu-lhi durant una setmana.</p><p> 4 Observeu qu ha passat. Com podeu relacionar aquest experiment amb la pluja cida?</p><p>Exercici Els mitjans de transport i les indstries emeten xid de sofre (SO2) i xids de nitrogen (NOx); quan entren en contacte amb laigua de la pluja (H2O) es transformen en cid sulfric (H2SO4) i cid ntric (HNO3). </p><p>Qu passa quan aquests cids entren en contacte amb la roca calcria (composta bsicament per carbonat de calci) amb qu estan fets alguns edificis? Escriviu la reacci qumica.</p><p>Carbonat de calci = CaCO3</p><p>REFLEXIA partir de lexperiment i les frmules qumiques que reflecteixen els efectes de la pluja cida en determi-nats materials, reflexioneu sobre lefecte que pot tenir la contaminaci de laire -i especialment de la pluja cida- en els ecosistemes, els animals, les plantes i les persones. </p><p>Podeu fer una cerca dimatges per Internet on sobservin aquests efectes, mostrar-les als companys i re-flexionar sobre les fonts demissi de contaminants que els han provocat i si es poden minimitzar. </p><p>2013</p><p>Efectes de la contaminaci atmosfrica: la pluja cida</p></li><li><p>Efectes de la contaminaci atmosfrica: la pluja cidaFITXA DEL PROFESSORAT</p><p>OBJECTIUS</p><p> Conixer qu s la pluja cida i com es forma.</p><p> Experimentar amb la dissoluci dun slid en un cid i treuren conclusions.</p><p> Elaborar frmules qumiques a partir de la combinaci delements i descobrir que hi ha contaminants secundaris.</p><p> Prendre conscincia dels efectes de la contaminaci atmosfrica sobre els ecosistemes, animals, plantes, persones, edificis, etc.</p><p>CONTINGUTS, COMPETNCIES I PROCESSOS QUE ES TREBALLEN DE FORMA EXPLCITA </p><p>Aquesta activitat semmarca en loferta de recursos didctics so-bre lanlisi i mesurament de la qualitat de laire que el Departa-ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ofereix per tal de difondre les dades obtingudes a les estacions de mesurament de la qualitat de laire i formar lalumnat sobre lesfuncionsqueacompleixenaquestesinstallacions.</p><p>s una proposta que el professorat pot utilitzar amb lalumnat junt amb les altres activitats didctiques daquest dossier, per tamb, en funci de la prpia programaci curricular, com una activitat nica i complementria al seu temari.</p><p>Aquest experiment pretn que, a partir de la manipulaci i lobservaci directa, lalumnat reflexioni sobre els efectes que pot provocar la combinaci de dos elements o de dos materials entre si i sobre com la contaminaci pot afectar diferents mbits. </p><p>Lexercici proposa a lalumnat treballar la formulaci qumica que ajuda a interpretar el que es produeix entre la contamina-ci de laire, la pluja i el material calcari dalguns edificis. </p><p>Finalment sels anima a reflexionar sobre la contaminaci de laire i els seus efectes. </p><p>DESTINATARIS</p><p>Es tracta duna activitat per a lalumnat deducaci secundria obligatria (ESO) -que es pot emmarcar principalment en les rees de coneixement de cincies de la naturalesa i fsica i qu-mica- i per a lalumnat de batxillerat -en les rees de cincies per al mn contemporani, cincies de la Terra i el medi ambient (modalitat de cincies i tecnologia) i qumica (modalitat de cincies i tecnologia).</p><p>RECURSOS EMPRATS</p><p>Fitxa de lalumnat, material per a lexperiment </p><p>PROGRAMACI CRONOLGICA</p><p>Lactivitat consta dun experiment que requereix un temps despera duna setmana aproximadament per a la reacci i dun exercici que es pot fer en poc temps (en funci dels coneixe-ments qumics que tinguin els alumnes). </p><p>ASPECTES DIDCTICS I METODOLGICS A TENIR EN COMPTE</p><p>Pel que fa als aspectes didctics i metodolgics, lalumnat shaur de reunir en grups de tres o quatre per portar a terme lexperiment i treuren conclusions de forma autnoma amb lobjectiu de con-trastar el seu resultat amb el de la resta de grup classe. </p><p>Individualment o per parelles faran les frmules qumiques per treuren conclusions i fer les reflexions proposades. </p><p>ASPECTES TCNICS A TENIR EN COMPTE</p><p>Per a la realitzaci del taller es necessita el material corresponent. </p><p>DOCUMENTS ADJUNTS</p><p>Fitxa de lalumnat</p></li><li><p>2013</p><p>SOLUCIONARI EXERCICI:</p><p> H2CO3 (cid carbnic)</p><p>CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2OCarbonat de calci + cid sulfric Sulfat de calci + cid carbnic</p><p>CaCO3 + 2HNO3 Ca (NO3)2 + CO2 + H2OCarbonat de calci + cid ntric Nitrat de calci + cid carbnic</p><p>CaCO3 + CO2 + H2O Ca (HCO3)2 Carbonat de calci + cid carbnic bicarbonat de calciEl nitrat de calci i el sulfat de calci sn molt solubles.</p><p>ALTRES RECURSOShttp://goo.gl/PrBI2</p><p>http://goo.gl/WsEzA</p><p>http://goo.gl/AbGuO</p><p>Efectes de la contaminaci atmosfrica: la pluja cidaFITXA DEL PROFESSORAT</p></li></ul>