een specialisatie-opleiding op maat! ... een specialisatie-opleiding op maat! info@sint-...

Download een specialisatie-opleiding op maat! ... een specialisatie-opleiding op maat! info@sint- adminstratie@

Post on 16-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • De Scholengro ep Sint-Rembe

  rt en

  het MMI Kort emark bieden

  jou

  een specialisat ie-opleiding op

  maat!

  www.sint-rembert.be info@sint-rembert.be

  www.mmikortemark.be adminstratie@mmikortemark.be

  Het zesde jaar secundair achter de rug? Op zoek naar een specifieke één-jarige opleiding in de regio?

  18 +

  Scholengemeenschap Houtland KOEKELARE-KORTEMARK-LICHTERVELDE-TORHOUT-ZEDELGEM

 • Scholengemeenschap Houtland KOEKELARE-KORTEMARK-LICHTERVELDE-TORHOUT-ZEDELGEM

  Beste student Se-n-Se Proficiat! Je hebt net het diploma secundair onderwijs behaald. Verder studeren geniet je voorkeur, maar je hebt zin in een korte opleiding. Dan hebben we voor jou het geschikte aanbod: een Se-n-Se-opleiding van één jaar die jouw tewerkstellingskansen duidelijk vergroot.

  Beste student 7 BSO Proficiat! Je hebt het zesde jaar BSO achter de rug. Je wil graag je diploma secundair onderwijs behalen en je ondertussen specialiseren. Dan kunnen we jou een richting op maat aanbieden.

  18 +

 • BSO • Business Support

  • Logistics

  • Retailmanagement en visual merchandising

  • Veiligheidsberoepen

  • Manegehouder-Rijmeester

  • Tuinaanleg en -onderhoud

  • Veehouderij en landbouwteelten

  • Auto-Elektriciteit

  • Industriële Elektriciteit

  • Industriële Houtbewerking

  • Pijpfitten - Lassen - Monteren

  • Integrale veiligheid

  18 +

  Se-n-Se

  SiVi

  VLTI

  VTI

  SiVi

 • Wat?

  • Je bent soc iaal, administra

  tief en commer cieel

  ingesteld.

  • Je commu niceert graag in

  verschillende t alen.

  • Je hebt inte resse voor onth

  aaltaken in een

  kantooromgevi ng.

  • Je beschikt over een stevig

  e ICT-interesse.

  Binnen de bedrijfsgerichte component is er aandacht voor de integratie van de verschillende softwarepakketten, verkooptechnieken, klantenservice, klachtenbehandeling en e-commerce.

  Je ontwikkelt verder je communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans en Engels.

  Verder is er een belangrijke plaats weggelegd voor de stage.

  Wie?

  BSO Business Support

 • Technisch Instituut Sint-Vincentiuis (SiVi) I 050 22 03 00 info@sint-rembert.be I www.sint-rembert.be

  BSO Business Support

  • Je krijgt ee n diploma secu

  ndair onderwijs .

  • Je kan een zelfstandige on

  derneming star ten met

  het attest bedri jfsbeheer.

  • Je studeert verder in het h

  oger onderwijs of een

  Se-n-Se opleidin g.

  • Je maakt e en hogere kans

  op tewerkstelli ng op de

  arbeidsmarkt.

  Wat na?

  • moderne vreemde talen 4u

  • business support 9u

  • bedrijfsbeheer 2u

  • stage 11u

  Focus op:

 • Wat?

  • Je hebt inte resse voor een

  heel praktijkger ichte

  opleiding.

  • Je bent com municatief en o

  rganisatorisch i ngesteld.

  • Je commu niceert graag in

  verschillende t alen.

  • Je ambieer t een job binne

  n de logistiek e n de

  distributie van een bedrijf.

  Logistics is een uitgesproken praktische opleiding. Op de werkvloer leer je met verschillende transportmiddelen werken: heftruck, stapelaar, elektrische palletwagen …

  Binnen de bedrijfsgerichte component verwerf je inzicht in het magazijn- en voorraadbeheer.

  Je ontwikkelt verder je communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans, Engels en Duits.

  Verder is er een belangrijke plaats weggelegd voor de stage.

  Wie?

  BSO Logistics

 • Technisch Instituut Sint-Vincentiuis (SiVi) I 050 22 03 00 info@sint-rembert.be I www.sint-rembert.be

  BSO Logistics

  • Je krijgt ee n diploma secu

  ndair onderwijs .

  • Je behaalt een attest heftr

  uckbestuurder.

  • Je studeert verder in het h

  oger onderwijs of een

  Se-n-Se opleidin g.

  • Je maakt k ans op een sne

  lle tewerkstellin g door de

  grote vraag op de arbeidsmark

  t.

  Wat na?

  • moderne vreemde talen 5u

  • logistiek 6u

  • stage 15u

  Focus op:

 • Wat?

  • Je bent com mercieel ingest

  eld.

  • Je ambieer t een job binne

  n de verkoop of de

  marketing.

  • Je wil jouw sociale vaardig

  heden verder o ntwikkelen.

  • Je commu niceert graag in

  verschillende t alen.

  Binnen de bedrijfsgerichte component verwerf je de competenties om als kleine ondernemer te starten. Niet alleen leer je goederen verkopen, je leert met klanten omgaan, de winkel verzorgd, efficiënt en creatief inrichten, de boekhouding doen, goederen uitnodigend etaleren ...

  Je ontwikkelt verder je communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans en Engels.

  Verder is er een belangrijke plaats weggelegd voor de stage.

  Wie?

  BSO Retailmanagement en visual merchandising

 • Technisch Instituut Sint-Vincentiuis (SiVi) I 050 22 03 00 info@sint-rembert.be I www.sint-rembert.be

  • Je krijgt ee n diploma secu

  ndair onderwijs .

  • Je kan een zelfstandige on

  derneming star ten met

  het attest bedri jfsbeheer.

  • Je studeert verder in het h

  oger onderwijs of een

  Se-n-Se opleidin g.

  • Je maakt e en hogere kans

  op tewerkstelli ng op de

  arbeidsmarkt.

  Wat na?

  • moderne vreemde talen 4u

  • retail management en visual merchandising 11u

  • stage 11u

  Focus op:

  BSO Retailmanagement en visual merchandising

 • Wat?

  • Je ambieer t een job als pri

  vate bewakings agent.

  • Je hebt inte resse voor de p

  ublieke niet-po litionele

  veiligheidssecto r.

  • Je wil jouw sociale vaardig

  heden verder o ntwikkelen.

  • Je beschikt over een degel

  ijke basisconditi e.

  Leerlingen krijgen de kans om uitvoerig kennis te maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden en verwachtingen binnen de publieke en private veiligheidssector. Bedrijfsbezoeken en werkplekleren zorgen voor een heel praktijkgerichte opleiding.

  Recht, sport en de cluster veiligheidstechnieken vormen de belangrijkste onderdelen van de opleiding.

  Wie?

  BSO Veiligheidsberoepen

 • Technisch Instituut Sint-Vincentiuis (SiVi) I 050 22 03 00 info@sint-rembert.be I www.sint-rembert.be

  BSO Veiligheidsberoepen

  • Je ontvang t een diploma s

  ecundair onder wijs.

  • Je behaalt een algemeen b

  ekwaamheidsa ttest

  bewakingsagen t.

  • Je krijgt ee n attest voetba

  lsteward,

  gemeenschapsw acht, gemachtig

  d opzichter en

  bedrijfseersteh ulpverlener.

  Wat na?

  • sport 4u

  • recht 5u

  • veiligheidstechnieken 12u toegepaste psychologie 2u cultuurinzicht en diversiteit 2u EHBO 1u preventie en deontologie 1u private veiligheid 1u organisatie veiligheidssector 1u

  werkplekleren 6u

  Focus op:

 • Wat?

  • Je hebt bel angstelling voo

  r een job bij de politie of

  brandweer.

  • Je wil je go ed voorbereide

  n op de selectie proeven bij

  de politie.

  • Je ambieer t een job als pri

  vate bewakings agent.

  • Je bent ber eid jouw sociale

  vaardigheden v erder te

  ontwikkelen.

  • Je beschikt over een degel

  ijke basisconditi e.

  Leerlingen krijgen de kans om uitvoerig kennis te maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden en verwachtingen binnen de publieke en private veiligheidssector. Bedrijfsbezoeken en werkplekleren zorgen voor een heel praktijkgerichte opleiding.

  Recht, sport en de cluster veiligheidstechnieken vormen de belangrijkste onderdelen van de opleiding.

  Wie?

  Se-n-Se Integrale veiligheid

 • Technisch Instituut Sint-Vincentiuis (SiVi) I 050 22 03 00 info@sint-rembert.be I www.sint-rembert.be

  Se-n-Se Integrale veiligheid

  • sport 5u

  • recht 4u

  • veiligheidstechnieken 12u toegepaste psychologie 2u maatschappij en veiligheid 3u EHBO 1u organisatie van de private en de publieke veiligheidssector 2u politie 2u brandweer 2u

  • werkplekleren 6u

  Focus op:

  • Je ontvang t een certificaat

  met vrijstelling voor de

  cognitieve selec tieproef bij de p

  olitie.

  • Je behaalt een algemeen b

  ekwaamheidsa ttest

  bewakingsagen t.

  • Je krijgt att esten van deelo

  pleidingen van de

  brandweerople iding.

  • Je verwerft een attest prev

  entieadviseur n iveau 3,

  voetbalsteward , gemachtigd op

  zichter en

  bedrijfseersteh ulpverlener.

  • Hierna kan je een bachelo

  ropleiding in de

  maatschappelijk e veiligheid of s

  ociaal werk volg en.

  Wat na?

 • Wat?

  • Je wil een v ervolg op het 2

  e leerjaar van de 3e graad

  Paardrijden en Verzorgen.

  • Je hebt inte resse in paardrij

  den: dressuur en /of springen.

  • Je bent in h et bezit van een

  eigen paard.

  • Je hebt we dstrijdervar