edin_bibliografija bh periodičnih publikacija

Download edin_bibliografija BH periodičnih publikacija

Post on 27-Mar-2015

1.345 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bibliografija

BIBLIOGRAFIJA BOSANSKOHERCEGOVAKIH PERIODIKIH PUBLIKACIJA

1. ABC : ratni magazin : informativno : politiki tjednik. Sarajevo : World Press. Vol. 1, 1993. Hrapovi Ahmed, urednik . 2. ABC zabavnik. Sarajevo : Fabulas ABC. Vol. 1, 1994. Sutovi Vila, urednik . 3. Acta dermatovenerologica Bosniaca : informativno struni asopis. Sarajevo : Udru enje dermatologa. Vol. 1, 1993. Arslanagi Naim, urednik . 4. Acta medica saliniana. Tuzla : Medicinski centar "Dr Mustafa Mujbegovi". 1972. ISSN 0350-364X. 5. Advent news : religijski informativni vijesnik. Sarajevo : Adventistika crkva. Vol. 1, 1995. Brehelmacher Ivan, urednik . 6. Advokatura Bosne i Hercegovine. Sarajevo : Zajednica advokatskih komora Bosne i Hercegovine. 1975. ISSN 0350-5847. 7. AIPK komerc: list radne organizacije "AIPK komerc" trgovina na veliko izvoz : uvoz Banja Luka. Banja Luka : Ro "AIPK komerc". Vol. 1, 1979(1992). Bosni Ljubica (1983), urednik . 8. Akordi : Avazova muzika revija. Sarajevo : Avaz. 1996. Tomaevi Alaksandar, urednik . 9. Aktivnost sindikata. Sarajevo : AAA konsulting/ Gradsko vijee Saveza sindikata Sarajevo. 1968-1979. ISSN 0350-9591. 10. Aktuelnosti : Gradski komitet SKBiH Sarajevo. Sarajevo : Gradski komitet SKBiH. Vol. 1, 1983(1992). Ramusovi Zlata (1983), urednik . 11. Aktuelnosti (Sarajevo). Sarajevo : Republiki zavod za medunarodnu nauno-tehniku i kulturno-prosvjetnu saradnju. 1978. ISSN 0350-9605. 12. Aladin : pouno zabavni djeiji list. Sarajevo : World press. Vol. 1, 1995. Hrapovi Ahmet, urednik . 13. Alem : list za kulturu i drutvena pitanja KMD "Preporod". Novi Travnik : KMD "Preporod". 1994. Kico Mehmed, urednik . 14. Alergolo ko imunolo ki asopis : struno medicinski asopis. Sarajevo : Udruenje alergologa i imunologa BiH. Vol. 1, 1993. Dizdarevi Zehra, urednik . 15. Alhos: list radnih ljudi SOUR "AlijaHodi : Alhos". Sarajevo : SOUR "Alhos". 19681992? Sparavalo-Gai Slobodanka (1983), urednik . 16. Alternativa. Milovan Stankovi. Vol. 1, 1995. 17. Anali Gazi Husrev : begove biblioteke. Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka. 1972-. ISSN 0350-1418.

1

Bibliografija18. Apel : bosanskohercegovako glasilo Saveza RVI R BiH. Sarajevo : Savez ratnih vojnih invalida BiH. Vol. 1, 1996. Islamovi Naser, urednik . 19. APRO Komerc. Mostar : SOUR Apro Komerc. Vol. 1, 1982. Hasanovi Mirsad (1983), urednik . 20. ARH. Sarajevo : Drutvo arhitekata Sarajevo : Savez arhitekata BiH. 1963-. ISSN 0570 8923. 21. Arhiv za rudarstvo i geologiju. Tuzla : Rudarsko-geoloki institut i fakultet. 1980-1989. ISSN 0351-4692. 22. Arhiv za rudarstvo i tehnologiju. Tuzla : Institut za rudarska i hemijsko tehnoloka istraivanja. 1968-1977. ISSN 0518-5327. 23. Arhiv za tehnologiju. Tuzla : Institut za rudarska i hemijsko tehnoloka istraivanja. 19631967. ISSN 0365-7558. 24. Arka (Sarajevo). Sarajevo : Osloboenje. 1988. ISSN 0353-2836. 25. Armija Ljiljana : list 2. korpusa Oruanih snaga RBiH. Tuzla : Sluba za informativnopropagandnu djelatnost 2. korpusa. Vol. 1, 1992-1995? Avdi Ekrem , urednik . 26. AS : nezavisna informativno : politika revija. Sarajevo : Osloboenje. Vol. 1 (15), 1981. ISSN 0351 - 5702. Damki Demal , urednik . 27. As : prvi YU tabloid . Sarajevo : Osloboenje. 1981. ISSN 0351-5702. Husi David, urednik . 28. Asyl Times. Malmo (vedska) : Asyl Times . Vol. 1, 1993. Pervizovi Miralem , urednik . 29. Auto moto magazin (Sarajevo): glasilo Auto moto saveza Bosne i Hercegovine. Sarajevo : Auto-moto savez Bosne i Hercegovine. 1982. ISSN 0351-9031. Domazet Aleksandar (1983), urednik . 30. Autoprevoz : informativni list radnih ljudi. Mostar : Autoprevoz. Vol. 1, 1974-1992? Lonar Tadija (1983), urednik . 31. Avazov Fokus : politiki magazin. Sarajevo : PIPP Avaz. Vol. 1, 1995. urak Nerzuk , urednik . 32. Azot: list Unisovih organizacija udruenog rada iz Vitkovia. Vitkovii : SOUR "Azot". Vol. 1, 1953-1992? Maar Vojo (1983), urednik . 33. Azra : magazin za enu i porodicu. Sarajevo : PIPP Avaz. Vol. 1, 1996. Marii Naa, urednik . 34. Banka:list Osnovne banke Tuzla. uzla : Osnovna banka. Vol. 1, 1976-1992? Hasanovi Demal (1983), urednik . 35. Batina (Sarajevo). Sarajevo : Muzej knjievnosti i pozorine umjetnosti Bosne i Hercegovine. Vol. 1 (1990) 1-345; 2 (1991) 1-224, 1990. ISSN 0354-0022. Sipovad Neo = (1990-1991) i Ljiljak Aleksandar = (1992-), urednici . 36. Bedem (Fojnica). Fojnica : 1992?-1995? 37. Bedem : mjesenik 102. motorizovane brigade. Sarajevo : 102. motorizovana brigada. Vol. 1, 1993. Huji Husein, urednik . 38. Bedr : list 314. motorizovane brigade. Zenica : Sektor za moral, IPD, pravna i vjerska pitanja. Vol. 1, 1992. Gutli Nihad, urednik .

2

Bibliografija39. Behar : asopis za kulturu i drutvena pitanja. Zagreb (Hrvatska) : Kulturno dutvo Muslimana Hrvatske "Preporod". Vol. 1, 1992. ISSN 1330 - 5182. Kajan Ibrahim, urednik . 40. Behar : list za BH Republiku. Gornja Tuzla : Udruenje bosansko-muslimanskih intelektualaca Gornja Tuzla. Vol. 1, 1992. Alajbegovi Haris, urednik . 41. Behar : nezavisni sedminik za politiku i kulturu. Sarajevo : Dobrovoljno udruenje graana avkarica. Vol. 1, 1993. Pervan Tahir, urednik . 42. Behar Press. Zagreb (Hrvatska) : Izvori. Vol. 1, 1993. Bai Senka, urednik . 43. BH Elektrotehnika : znanstveno struni asopis. Sarajevo : BH Komitet CIGRE. Vol. 1, 1996. Mahmutehaji Rusmir, urednik . 44. BH Journalist : revija za novinarstvo. Sarajevo : Savez novinara Bosne i Hercegovine. Vol. 1, 1996. Novo Deno, urednik . 45. BH Perspektive : informativno politiki asopis. Sarajevo : NIP BiH Perspektive. Vol. 1, 1995. Pedia Damir, urednik . 46. BH telekomunikacije : nauno : struni bilten preduzea PTT BiH. Sarajevo : Javno preduzee PTT saobraaja BiH. Vol. 1, 1992. Kasumagi Fikret, urednik . 47. BH Tenis : slubeno glasilo teniskog saveza Republike BiH i prvi bosansko : hercegovaki tennis magazin. Sarajevo : Teniski savez RBiH. Vol. 1, 1992. Poani Tomo, urednik . 48. Bibliografija bosanskohercegovake knjige. Sarajevo : Narodna i univerzitetska biblioteka. Vol. 1 (1978); 2-3 (1979-80); 4 (1981), 1978. ISSN 0352-0951. Milievi Nada = (1978-1990) i Kujundi Enes = (1991-), urednici . 49. Bibliografija bosanskohercegovakih asopisa i novina i Bibliografija bosanskohercegovackih godinjaka i periodi nih zbornika. Sarajevo : Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Vol. za 1980 godinu (1981); za 1981 godinu (1983); za 1982 godinu (1983), 1980. ISSN 0352-0846. Pitalo Borivoje (1980-1985) i Milievi Nada = (1986-), urednici . 50. Bibliografija bosanskohercegovakih serijskih publikacija. Sarajevo : Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. 1986. ISSN 0352-9479. 51. Bibliografija bosanskohercegovakih serijskih publikacija. Sarajevo : Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. 1986. ISSN 0352 - 9479. 52. Bibliotekarstvo. Sarajevo : Drutvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Vol. 1 (1956); 2 (1957); 3 (1958); 4 (1959) 5 (1960) 6 (1961) 7 (1962) 8 (1963) 9 (1964) 10 (1965) 11 (1966) 12 (1967) 13 (1968) 14 (1969) 15 (1970) 16 (1971) 17 (1972) 18 (1973) 19 (1974) 20 (1975) 21 (1976) 22 (1977) 23 (1978) 24 (1979) 25 (1980) 26 (1981) 27 (1982) 28 (1983) 29 (1984) 30 (1985) 31 (1986) 32 (1987) 33 (1988) 34 (1989) 35 (1990) 36 (1991) 37-41 (1992-1997), 1956. ISSN 0006 - 1832. Pejanovi ore (1956-1966); Baovi Ljubinka (1967-1977); Milievi Nada (1978-1979); Pratalo Tatjana (1980-1984); uljevi Emir (1985-1990), i ukac Neda (1991-), urednici . 53. BIH ekskluziv. Split (Hrvatska) : Una Press. 1993. Bosni Ahmed, urednik . 54. Bileke novosti: list Socijalistikog saveza radnog naroda Bilee. Bilea : OK SSRN I SIZ informisanja. Vol. 1, 1976-1992? ISSN 0359-266X.

3

BibliografijaKisi Mio (1983), urednik . 55. Biljeg vremena. Graanica : Biljeg vremena. Vol. 1, 1993. Nurki Mehmed, urednik . 56. Bilten : Armija Republike Bosne i Hercegovine ; Odsjek za moral 35. Divizije. Sarajevo : Trei korpus Armije R BiH. Vol. 1, 1995. 57. Bilten : Bosansko kulturno drutvo Dobrinja 93. Sarajevo : BKD Dobrinja 93. Vol. 1, 1995. 58. Bilten brigade "Kralj Tvrtko". Sarajevo : HVO odjel za moral, IPD i VP. Vol. 1, 1993. urasovi Slobodan, urednik . 59. Bilten Drutva ekologa Bosne i Hercegovine. Serija B. Nauni skupovi i savjetovanja. Sarajevo : Drutvo ekologa Bosne i Hercegovine. 1982. ISSN 0352-0811. 60. Bilten Drutva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A. Ekoloke monografije. Sarajevo : Drutvo ekologa Bosne i Hercegovine. 1982. ISSN 0352-0781. 61. Bilten drutveno politikih organizacija i Skuptine optine Mostar. Mostar : Optinska konferencije SSRN Mostar. Vol. 1, 1974-1992? Kreso amil (1983), urednik . 62. Bilten : Drutvo bibliotekara Bosne i Hercegovine . Sarajevo : Drutvo bibliotekara Bosne i Hercegovine. Vol. 1, 1980-1992? Predsjednitvo Drutva bibliotekara BiH, urednik . 63. Bilten : Drutvo ekonomista Bosne i Hercegovine. Sarajevo : Drustvo ekonomista BiH. 1950. ISSN 0416-3737. 64. Bilten : Dravna bolnica Sarajevo. Sarajevo : Dravna bolnica Sarajevo. Vol. 1, 1992. Kojovi Vladimir, urednik . 65. Bilten : Dravna komisija za priklupljanje injenica o ratnim zloinima u BiH. Sarajevo : Dravna komisija za prikupljanje injenica o ratnim zloinima u BiH. Vol. 1, 1993. 66. Bilten Franjevake teologije : Sarajevo. Samobor (Hrvatska) : Franjevaka teologija. Vol. 1, 1970. Bubalo Ivan, urednik . 67. Bilten : glasnik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine = Herald of Jewich Community of Bosnia and Hercegovina. Sarajevo : Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine. Vol. 1, 1993. Kamhi David, urednik . 68. Bilten Gradske i opstinskih konferencija Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo : Gradska konferencija Saveza komunista. 1970. ISSN 0350-7688. 69. Bilten : informativni bilten. Sarajevo : Auto-moto klub. Vol. 1, 1996. Boanovi Ozren, urednik . 70. Bilten : informativno glasilo radnika RO "Tehnotrans" Rogatica. Rogatica : RO Tehnotrans. Vol. 1, 1979-1992? Poljo Sejfo (1983), urednik . 71. Bilten : informativno propagandni asopis. Doboj : Optina ; JP Press Centar. Vol. 1, 1995. Bajraktarevi