e-coaching sbo

Download e-coaching sbo

Post on 27-May-2015

1.433 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Bespreek eens met je buurman/vrouw vr we beginnen: Welke profielen onderhoud je online? Hoe gebruik je ze? E-coaching, rol van docent en trainer Marja Verstelle ICLON, Universiteit Leiden Hoofd e-learning Expertisegroep

2. E-coaching, rol van docent en trainer Marja Verstelle ICLON, Universiteit Leiden Hoofd e-learning Expertisegroep 3. Waarom e-coaching in onderwijs / trainingswereld? EVCs Competentiegericht leren Op maatIndividuele leerpaden Talentontwikkeling Vanuit je eigen sterke kanten 4. Wat is e-coaching / online coachen? Een mentor is iemand om van te leren. Putting in. Een coach is iemand om mee te leren. Pulling out. Personal coach 5. 6.

 • Stap 1:
 • Is e-coaching een geschikte oplossing voor uw praktijk?
 • Stap 2:
 • Pilot planopstellen: hoe krijgt de e-coaching vorm?
 • Wat komt er bij kijken, organisatorisch, competentieprofiel?
 • Stap 3:
 • Keuzes m.b.t. tooling
 • Stap 4:
 • Pilot en evaluatie

7. Aan het eind van deze workshop:

 • kunt u desterke kanten en de beperkingenvan online coaching inschatten, en daarmee de geschiktheid van e-coaching voor uw (onderwijs/trainings)praktijk
 • kunt u enkeleconsequenties van implementatievan e-coaching voor uw praktijk inschatten (tooling, profiel coach, organisatie in de tijd)
 • heeft u inzicht in wat online coaching aanextra vaardigheden en attitudevraagt van een coach
 • heeft u ideen hoe u e-coaching zou kunnen versterken met eencommunity

8. Voorbeelden

 • UrWay online coachen van dropouts
 • Online coachen van docenten-in-opleiding
 • E-coaching bij consultancy bedrijf

9. Reengaging into learning 10. Wat is UrWay.nl?

 • Online leeromgeving
 • Voor vroegtijdig schoolverlaters, soms al jaren thuis
 • 14-18 jaar
 • Praktijkschool- tot Gymnasiumachtergrond
 • individuele online coaching, n praktische ondersteuning dicht bij huis
 • We verwachten dat je iedere dag inlogt en actief meedoet
 • Met een eigen computer vanuit huis
 • Leren met en van elkaar
 • Leren wat jj wil op juw manier en op juw moment
 • Binnen een veilige, faalvrije en stimulerende setting
 • 24/7, 365 dagen per jaar open
 • Primair doel: alternatieve route bieden naar verder leren en werken

11. Waar gaat het bij UrWay.nlvooral om?

 • Ieder kind wil leren
 • Niet ieder kind past in het traditionele schoolsysteem
 • Een faalvrije omgeving
 • Successen behalen stimuleert tot verder leren
 • Deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor de community
 • Geen vast curriculum, geen verplichte toetsen
 • De beoordeling volgt wat geleerd wordt, niet andersom
 • Dropouts weer aan het leren!

One size does not fit all 12. Individuele coaching

 • Vrijweldagelijksonline contact met individuele coach (chat en email)
 • Empowerment: wat beweegt de deelnemer, wat zijn zijn/haarpassiesentoekomstdromen ?
 • Coach houdt met jongere individueelleerplanbijen biedt begeleiding bijportfolio
 • Een lokaal team heeft f2f en telefonisch contact met jongere en ouders/hulpverleners; bijsuccessenen bijproblemen
 • Vak-coachesbegeleiden bij b.v. examenvoorbereiding

13. Community Zone 14. Community Zone

  • Leren van en metelkaar
  • Buddies(ervaren deelnemers) helpen je op weg
  • Iedereen eigenprofielpagina(ook de begeleiders): onderlinge betrokkenheid
  • Huiskamerpopulair enWie is Online
  • Vak-coachesmodereren communities
  • Ookdeelnemers maken communities(b.v. over dieren of rock music)

15. Individuele coach

 • Per coach 6 jongeren, 8 uur per week verdeeld over alle dagen
 • Didactische opleiding
 • Niet meer werkzaam in reguliere docentenbaan
 • Ervaring met doelgroep en onderwijs blijkt een must

16. ik schrijf ook alles in een schrift zodat ik het af en toe kan leren maar die gebruik ik niet tijdens de opdrachten anders leer ik er niks van en ik leer nu omdat ik het zelf wil 17. Haaj Ik heb vorige week een proefdag gelopen en vond het harstikke leuk zit me der ook echt op te verheugen. Ik wil jullie in iedergeval alvast bedanken wat jullie doen en gedaan hebben voor mij, door dit project heb ik uiteindelijk een keuze kunnen maken. Waardoor ik nu een opleiding en baangarantie heb. Hee Allemaal, Urway stopt ook voor mij eind September want ook ik ga weer naar school. Ik vind dit heel jammer want had het heel erg naar me zin en met jullie hulp heb ik nu heel veel dingen bereikt!! Ik heb hier mijn IVIO-certificaten gehaald(En nog een paar andere) en nu ben weer op het rechte pad gekomen. Zo zie je maar dat je nooit de moed moet opgegeven. Ook nooit luisteren naar de mensen die zeggen dat je het niet aankan of dat je niks zal bereiken want ik heb met behulp van Urway en mezelf al veel bereikt nu!!! en hoop dat jullie dat ook gaat lukken!!!! 18. Voorbeeld 2: Online coachen van docenten-in-opleiding

 • E-coach begeleidt op afstand
 • Vakinhoudelijk, didactisch en proces
 • Diverse media, naar keuze
 • Aanwezigheid laten zien is wens
 • Timemanagement is issue
 • Minimaal 3 keer per week is advies, wens van deelnemers is dagelijks
 • Kost meer tijd dan 2f2
 • Rustige werkplek creeeren

19. Voorbeeld 3: E-coachingbij consultancy organisatie

 • Voorheen opleidingen, steeds minder aanwezigheid
 • Nu leerpad op maat mogelijk
 • Driehoekscontract
 • Coach begeleidt en is projectmanager (rendement)
 • Ook verantwoordelijk voor rendement
 • Blended vorm: chte contact is f2f, online meer procesgang en volgsysteem

20. Voors en tegens

 • 3 minuten, 2 aan 2
 • Voor welke situatie denkt u aan e-coaching? Om welke voordelen lijkt e-coaching u potentieel geschikt? Welke vragen heeft u er bij?

21. Voordelen vanonlinecoachen

 • van dag tot dag mogelijk
 • any time any place
 • geen reistijd en kosten
 • zekere anonimiteit kan laagdrempelig werken
 • minder afleiding, daardoor meer to the point
 • meer concentratie en tijd voor reflectie mogelijk
 • schrijven helpt gedachten te ordenen
 • internet en chat populair onder jeugd, sluit aan bij leefwereld
 • dossier/portfolio opbouw makkelijker

+ 22. Zwaktes en valkuilen vanonlinecoachen

 • Sneller misverstanden zonder dat het opvalt
 • Schriftelijk online communiceren vraagt meer taalvaardigheid van coach dan mondeling taalgebruik vanwege ontbreken van non-verbale informatie
 • Confronteren via tekst moeilijker; oplossingsgericht coachen geschikter
 • Doet vanaf eerste moment groter beroep op zelfstandigheid, eigenaarschap van de deelnemer (n iet reageren is makkelijker dan f2f)
 • Vraagt om goed timemanagement van de e-coach en heldere afspraken over wat deelnemer kan verwachten
 • Kost volgens sommige onderzoeken meer tijd dan f2f; op reistijd wordt wel weer bespaard
 • Bewust aandacht nodig voor rustige werkomgeving

- / ? 23. Wanneer geschikt?

 • Voordelen wegen zwaarder, en beide partijen ervaren dat zo.
 • Als randvoorwaarden voldoende zijn voor zelfstandigheid en (intrinsieke of extrinsieke) motivatie deelnemer
 • Deelnemer en coach zijn schriftelijk georinteerd (mail of chat)
 • Deelnemer en coach hebben positieve houding t.o.v. PC/internet
 • Coach kan continuteit bieden (minimaal meerdere keren per week) en snel reageren
 • Combineren met online community versterkt coachingsproces

24. Wanneer minder geschikt?

 • Als er weinig noodzaak is om online te werken
 • Als er geen (intrinsieke of extrinsieke) motivatie is bij de deelnemer
 • Als deelnemer of coach geen affiniteit heeft met online communicatie
 • Coach is dyslectisch of heeft zwakke schriftelijke vaardigheden
 • Wanneer de coach maar beperkt bereikbaar is

25.

 • 5 minuten 2 aan 2
 • Hoe sluiten deze voors en tegens aan bij uw eigen ideen voor e-coaching?
 • Welke organisatorische vraagstukken ziet urondinvoering van e-coaching?
 • Stap 1:
 • bepaal wenselijkheid e-coaching

26. Belangrijke aandachtspunten voor invoering e-coaching

 • Wat is de behoefte van de deelnemers?
 • Attitude en vaardigheden coaches
 • Andere tijdsindeling, taakomschrijving coaches
 • Communicatiemedia, portfolio / volgsysteem
 • Blended mix van coaching
 • Stap 2: