e-bilten godina 1 broj 4 oktobar 2015

Download E-bilten Godina 1 Broj 4 Oktobar 2015

Post on 28-Dec-2016

223 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Broj 4Elektronsko glasilo /// Godina 1 //////

  ISSN (ONLINE) 2303-7334

  Oktobar 2015.

  KLINIKE ZA ORLI MAKSILOFACIJALNUHIRURGIJU U NOVOM

  PROSTORU

  PACIJENTU IZVITEZA SPAEN

  PALAC LIJEVE RUKE

  U RATU SU ORTOPEDIJAI TRAUMATOLOGIJA

  BILE NAJPOTREBNIJE

  TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA //

 • RIJEUREDNICE

  Azra DedajiAzra Dedaji

  TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA /// TEME BROJA //

  Univerzitetski kliniki centar Sarajevo je najvea i najstarija zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, koja zapoljava izuzetno struno osposobljene kadrove, te kroz koju dnevno proe oko 12.000 pacijenata iz cijele drave. S obzirom na obim posla, veliki broj klinika, te razliite vrste specijalnosti, s pravom moemo rei da se radi o veoma sloenom sistemu, u okviru kojeg se trudimo da imamo vrhunsku organizaciju posla, a sve u svrhu pruanja to kvalitetnijih zdravstvenih usluga naim pacijentima.Jedan od bitnijih projekata u cilju poboljanja usluga, te omoguavanja boljih uvjeta rada ljekarima i medicinskom osoblju, jeste i realizacija projekta 14. i 15. etae Centralnog medicinskog bloka, u koje se ve preseljavaju Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju i Klinika za bolesti uha, grla i nosa. Realizacijom ovog projekta zavreno je oko 50 posto izgradnje Centralnog medicinskog bloka, a pomenute dvije etae prostiru se na 2.700 kvadratnih metara prostora.S obzirom na to da smo, racionalnom potronjom sredstava, uspjeli utedjeti oko 600.000 KM sredstava namijenjenih za izgradnju 14. i 15. etae CMB-a, imamo u planu da od preostalog novca Saudijskog fonda za razvoj napravimo toplu vezu, koja e spajati zgradu stare Hirurgije sa DIP-om i CMB-om. Poetkom juna, zavrili smo i rekonstrukciju Klinike urgentne medicine UKCS-a. Za 20 dana renovirano je 4.250 kvadrata i sve je raeno uz minimalna finansijska ulaganja od naih sredstava. Napravljen je novi ulaz od ulice Stjepana Tomia, kroz tunel koji vodi do KUM-a. Otvoren je savremeni simulacijski centar za edukaciju medicinskog kadra, koji je opremljen po savremenim svjetskim standardima, te smo zvanino na naoj web stranici objavili veinu klinikih puteva koji se primjenjuju u UKCS-u.Osim toga, ono to je posebno bitno za bolesnike sa akutnim infarktom srca, od 1. septembra ove godine uveden je standard Zlatni sat, zahvaljujui emu e pacijent sa sranim infarktom u okviru jednog sata od uspostavljanja dijagnoze biti opserviran i tretiran na Klinici za kardiologiju UKCS-a, na nain da e mu se uraditi koronarografija i eventualna intervencija u toku ove procedure. Dakle u okviru sata od prve pojave simptoma sranog udara, pacijent e biti tretiran i zbrinut na naoj klinici, gdje e biti nastavljeno dalje praenje stanja pacijenta, te e ovakav nain zbrinjavanja biti u funkciji 24 sata. Do sada je u naoj zdravstvenoj ustanovi uraeno 1.100 koronarografija.Takoer, na Pedijatrijskoj klinici UKCS, Institutu za kliniku hemiju i biohemiju, u OJ Klinika mikrobiologija, u Laboratoriju za imunohistohemiju, na Klinici za nefrologiju na Klinici za gastroenterohepatologiju, u proteklih nekoliko mjeseci uvedene su nove metode.UKCS je zdravstvena ustanova koja je tokom posjete Pape Franje Sarajevu, odreena kao referalna ustanova za medicinsku skrb svih uesnika mise na stadionu Koevo.

  ta smo uradiliu proteklom periodu!?

 • /////SADRAJ///////////

  7

  U ratu suortopedija itraumatologijabilenajpotrebnije

  4

  Klinike za ORL i maksilofaci-jalnu hirurgiju u novomprostoru

  10

  Pacijentu izViteza spaenpalac

  4 KLINIKE ZA ORL I MAKSI-LOFACIJALNU HIRURGIJU U NOVOM PROSTORU

  7 U RATU SU ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA BILENAJPOTREBNIJE

  10 PACIJENTU IZ VITEZA SPAEN PALAC

  11 PROMOVIRANA KNJIGARADIOLOGIJAURINARNOG TRAKTA

  13 UEE NA II INTER-NACIONALNOM KONGRE-SU FELLOWS OF SCIENCE

  16 NOVA DONACIJA KLI-NICI ZA FIZIJATRIJU IREHABILITACIJU UKCS

  18 SIMPOZIJ - UPRAVLJAN-JE MEDICINSKIMOTPADOM U UKCS

  20 SVJETSKI DANALZHEIMEROVEBOLESTI

  22 "FARMACEUT -VA PARTNERU ZDRAVLJU"

  PACIJENTU IZVITEZA SPAEN

  PALAC LIJEVE RUKE

 • 25 16

  Nova donacija klinici za fizijatriju irehabilitaciju UKCS

  panski nefrolozi uposjeti UKCS

  11

  Promovirana knjigaRadiologija urinarnog trakta

  Glavni urednik:Prof. dr. Rusmir Mesihovi

  Zamjenik urednika:Azra Dedaji

  Uredniki kolegij:Faruk Hela

  Muamera ehi

  Prelom:Ivana Fuak Salihodi

  Foto:Faruk Hela

  Izdava:Institut za naunoistraivaki

  rad i razvoj

  ebilten@ukcs.ba

  24 U UKCS PRIMJENJUJE SE MAADO TEHNIKA

  25 PANSKI NEFROLOZI U POSJETI UKCS

  26 NA KLINICI ZARADIOLOGIJU URADENA JO JEDNA MALFORMACIJA

  27 NOVI SOFTWARE ZA ANALIZU HRONINIH RANA

  28 ODBRANE DOKTOR-SKIH DISERTACIJA IMAGISTARSKIH RADOVA

  31 OBNOVLJENOLANSTVO UORGANIZACIJI"SENONETWORK"

  32 DRUGA PO REDU AKREDITACIJAKLINICI ZA NUKLERNU MEDICINU

  33 PROF. DR. HALIMA RESI PREDSJEDAVALA SESIJI O DIJALIZI U RUSIJI

  34 POLITRAUMA PROCES ZBRINJAVANJA I ULOGA MEDICINSKESESTRE TEHNIARA

 • 4

  Kvalitetna oprema i struan kadar standard je koji ste postavili, kazao je predsjedavajui Predsjednitva BiH Dragan ovi

  U Univerzitetskom klinikom centru Sarajevo (UKCS) 31.08.2015. godine su presijecanjem vrpce otvorene 14. i 15. etae Centralnog medicinskog bloka (CMB).Na tim etaama bit e smjetene Klinika za bolesti uha, grla i nosa (ORL) i Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju ime e znatno biti poboljana kvaliteta usluga pacijentima te olakan rad ljekara i medicinskog osoblja.

  Podrka drave Predsjedavajui Predsjednitva BiH Dragan ovi na otvaranju je istaknuo visoki nivo usluga u toj zdravstvenoj ustanovi i strunost kadra, ali i potrebu vee podrke institucija drave da bi ustanove te vrste nesmetano i funkcionirale.- Kvalitetna oprema i struan kadar standard je koji ste postavili i morate ga pratiti. Siguran sam da e Ministarstvo zdravlja i Federalna vlada ubrzo uiniti iskorak za sve klinike bolnike centre u Federaciji BiH da bi ih oslobodili svih onih tereta to su ih imali u posljednjih desetak godina. Kao

  korisnici malo smo osjeali te probleme, a dostignuti nivo ini da rijetko imamo potrebu izvan BiH traiti usluge da bismo zatitili zdravlje - kazao je.

  Federalna ustanovaGeneralni direktor UKCS-a prof. dr. Rusmir Mesihovi precizirao je da na 14. i 15. etai ima 48 kreveta, etiri kreveta postintenzivne njege i etiri apartmana, koji su namijenjeni za potrebe pacijenata tih dviju klinika.

  Prof. dr. Rusmir Mesihovi je podsjetio da je UKCS od 2013. godine federalna ustanova te da je Federacija u vie navrata bila garant za kredite iz kojih je finansirana izgradnja dijela UKCS-a ali i drugih klinikih centara u Federaciji BiH, a zahvalnost je upuena i Saudijskom fondu za razvoj.

  Sveanom otvorenju 14. i 15. etae Centralnog medicinskog bloka UKCS-a prisustvovali su zvaninici raznih nivoa vlasti, a prikazan je i kratki film o historiji UKCS-a koji moete pogledati klikom OVDJE

  to se tie nae Klinike, mislim da se nijedna zemlja, niti klinika na zapadu ne bi postidila, ve bi bila ponosna na ono to je ova Klinika uradila, radi i to moe da uradi

  Prof. dr. Ismet Gavrankapetanovi, dugogodinji ef Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetsko klinikog centra u Sarajevu, u razgovoru za E- bilten govori o svom radu u ovoj zdravstvenoj ustanovi i uspjesima: Takoer, o Klinici na ijem je elu te medicinskim procedurama koje se primjenjuju u ovoj ustanovi.

  Kako procjenjujete svoju karijeru i uspjehe u poslu koje ste ostvarili, prvo kao mladi ljekar, a kasnije i kao ljekar specijalista?Ne mogu nazvati svoju karijeru velikom, prije bih rekao da je to jedan lijep rad kroz poziv koji sam izabrao, a to je da moete pomoi nekome. Imam obiaj rei da je posao ljekara najljepi posao koji se moe raditi. Nakon okonanog studija medicine bio sam demonstrator i asistent na katedri anatomije. Hirurgija je uvijek bila moja elja, a najvie me privlaila abdominalna hirurgija, ali karijera je otila u drugom pravcu tako da ja esto govorim mojim specijalizantima nemojte nita previe htjeti, i nemojte ni od ega previe bjeati jer ne znate ta e biti najbolje za vas.

  Poetak agresije Moete li se sjetiti kako ste ustvari odabali ortopediju i ta je bilo presudno? Bio je objavljen konkurs za specijalizaciju iz ortopedije i ja sam sticajem okolnosti konkurisao. To je bilo etiri godine prije rata, sjeam se da su bila 73 kandidata prijavljena na konkurs. Ortopedsku hirurgiju sam uio i tokom studija, ali to je praktino bilo tek upoznavanje sa tom granom hirurgije. Sa zavretkom moje specijalizacije poinje rat, veliki broj mojih kolega odlazi, a ogroman broj bolesnika u jednom trenutku dolazi na Kliniku. Kada se osvrnem na ratni period mislim da je ortopedska hirurgija i traumatologija bila najpotrebnija hirurgija. Praktino oko 80 posto pacijenata koji su bili ranjeni bili su operisani na Klinici za ortopediju i traumatologiju, ili smo ih operisali na drugim klinikama.

  Moete li nam opisati kako je bilo raditi u ratu?Ortopedija i traumatologija pokriva podruje vrata, kimenog stuba, karlice, ruku i nogu. Naalost, kroz jedno gorko iskustvo kroz koje su ova zemlja i ovaj grad proli mi smo imali priliku da pomognemo ljudima, a istovremeno da se isteemo u svojoj specijalizaciji. Taj period me podsjeao na knjigu Kako se kalio elik, i to je vrijeme i okolnosti u kojima se moja generacija hirurga iskalila. Tu su naravno, anesteziolozi, sestre, tehniari i kolege ostalih specijalnosti koji su zajedno sa nama bili. U te etiri ratne godine imali smo priliku da zaista uradimo neto dobro i pomognemo velikom broju ljudi. Stotine pacijenata koji trae pomo dolazili su svaki dan.

  Novi standari Da li ste nakon zavretka rata stigli svoje kolege u regionu i svijetu? Kada se rat zavrio

Recommended

View more >