dusan kovacevic - sabirni centar

Upload: jelena-djokic

Post on 08-Jul-2015

305 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  1/40

  SABIRNI CENT AR

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  2/40

  LICNOSTI U KUCI:

  MIHAJLO PAVLOVIC, profesor u penziji. Bla-godaran, tih covek. Pri kraju zivota pokusao daosnuje Zavicajni muzej.TETKA ANGELINA, prozivela vek u kuci pro-fesorovoj. Podigla Ivana i Sonju.IVAN PAVLOVIC. sin profesora Mihajla. Odu-vek bio porodicni problem. Takav iostao.L~POSAVA-LEPA PEKARKA, prva kornsini-ca. Zena pokojnog Marka pekara.SIMEUN SAV~K!? berberin od pamtiveka.Maj-stor brijaca i zanovetanja. Profesorov prijatelj odprvog, predratnog brijanja. Brat pokojnog StevanaSavskog Kesera.JELENA KAl)C-POPOVIC, lekarka, energicnai savesna zena, Cerka cuvenog upravnika Gradskebolnice, pokojnog dr Katica.PETAR. bivsi ucitelj, Napustio prosvetiteljskozvanje i preSao u slobodne arheologe.BATA KONJ. harmonikas, Svirao nekad, posvadbama, sa pokojnim Sreckom Ruzrnarinom.

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  3/40

  I CIN

  LICNOSTI U SABIRNOM CENTR U:1.

  UMIRANJE PROFESORAMIHAJLA PAVLOVICA

  Pokojni DOKTOR KATIC, za zivota bio nadale-ko cuven i eenjen lekar. Taj glas ostao ,i poslenjegove smrti.Pokojni SRE.CKO RUZMARIN, harmonikas preiposle smrti. Nadimak Ruzmarin dobio od silnihsvirki po svadbama. Prostodusan ituzan Covek.

  (Tokom dvsdesetsk godina napornog rada i strp/jivogizueavanja iskopine deleke provincije negdasnje RimskeImperije, profesor Mihajlo Pavlovic ispunio je sve delovesvoje kU rsmovrsoim i bogatim srheoloskim predmeti-ma. Porodicna kuCa se iz dana u dan pretversls u praviarhe%Ski muzej: popolicama dnevne sore, pde su senekada nalazile knjige, poredsne su ume pokojnika,pronadene u oko stotinek grobova na padinama Dobra-ve. Jspod umi je, po vrednosti. ocuvsnosti i znscenju;iz/oieno raznovrsno onxte, oruije i predmeti iz svskod-nevnog iivota bivSih osvajaea. Posebsn; zastakljeni deocuvs srebrni nakit i krhke umetnicke ukrase /judi izdrugog iii treceg veks. U kucu se, zajedno sa svim ovimdrevnim predmetime useli/a tisina i hladnoea svojstvenavecini m uzeja.Kroz sirom otvoreni prozor. prekriven belom. tkanomzevesom, dopiru jecavi zvuci harmonike. I povici grlatihljudi koji nesto slave ... Sa ulaznih vrsts, iz bodniks,oglasi se zvono. 0110prizve iz susedne sore tetka-AngeJi-nu ... sicusnu. bogobojail jivu staricu u cmini . Zena, de-vno zasla u sedmu deceniju iivota, pride teletonu ipodiies/uSaJicu; taman da se javi , kad je zvono s vrsts opomenuda je pogresils. Tetka se postide sama pred sobom,odmahnu Ijutito rukom, kao da joj je vee preko glave tihzabuna, spusti sluSalicu i izade u hodnik. Tsmo, upolumraku, pozdrevi Petra ... sredovecnog, kostuajevogcovek u sivom. dva broja vecem i sirem odelu. Peter unarueju nosi platneni zavei/jaj. Uznemireno se osvree podnevnoj sobi. Tetks ga ponudi da sedne, ali on odbi.)

  Pokojna MILICA PAVLOVIC, zena profesor~MihajIa. Umrla u najlepsim godinama. Takva 1ostala.Pokojni STEVAN SAVSKI KESER, bivsi ratnik,covek evrste grade i cvrste misli. Otae pokojnogJanka Savskog, koji je za zivota Cinio sve ono stoStevan nije voleo.Pokojni JANKO SAVSKI, vek proveo za kafan-skim stolom. Dva puta napustao kafanu da vidikakvo je vreme itreci put kad je umro. Visprenadanguba,Pokojni' MARKO PEKAR, umro je od tuge zapekarom, onih godina kada je uvodenje rnaleprivrede bilo daleka buduenost. Strasno Ijut na zivu

  zenu.

  [143]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  4/40

  PETAR: Ne, ne, hvala. Kako je profesor?TETKA ANGELINA: Lose, jako lose,PETAR: Pa ... jeste Iizvali lekara?TETKA ANGELINA: Bila jutros doktorka.PETAR: I sta je rekla?TETKA ANGELINA: Da profesor mora u bolni-cu, ali on nece,PETAR: Kako nece, pobogu, Mora u bolnicu,naravno da mora. Ja e n mu re ci ...(Peter spusti zaveiJjaj na sto ipode prems susedl!ojsobi, cvisto resen da ubedi bolesnog protesore, eli gastarica zaustavi na vratima.)TETKA ANGELINA: Nemojte uIaziti, molimvas, doktorka je rekla da ga niko ne uznemirava:Obecala je da ce svratiti oko jedan. Sad, kad ste VIzvonili, mislila sam da dolazi . . .(Starica je oti~la do prozora, :azgrnula .zavC!u. iprovirils nepolje. Z V l ! C 1 hsrmonike su se 1Zfl1esa_lJ.nerazgovetnim pevsnjcm ... Peter pogleda na zidmsst.}PETAR: V e e je skoro dva sata. Znam ja njihovaobecanja, Imate Ii broj te doktorke?(Tetka izvadi iz diepa komsdic papira i pndi gaCoveku, koji ljutito okrece brojeve telefona.)PETAR: Halo! Je I to Gradska bolnica? ..Dajte mi doktorku ... Trenutak sarno. (Obraca sestarici.) Tetka, kako se zove ta doktorka?TETKA ANGELINA: Jelena Ka ti e-P opovi c, c er -ka pokojnog doktora Katiea.PETAR: Halo Jelena Katie-Popovic. Recitejoj da je hitno Da? Kako nije tu ? ... A gde jeotisla?TETKA ANGELINA: Sigumo je krenula ovamo.PETAR: Ima Ii u boinici neki dezurni terenskilekar? Molim... A koga cu da pitam ako nevas? ... Znate sta, druze, budite malo Ijubazniji saljudima koji vas zovu, jer yam se niko ne javlja izrazonode . . . Sramota!(Petsr Ijutito i nemocno spusti sluSalicu. Vrati se do

  stoia ... Iz hodnika se oglasi zvono. Stsrice uiurba-no ode da otvori vrata.)TETKA ANGELINA: Sigurno je ona ...(Peter pailjivo razvezuje silne kanape kojima jeobmotano platno oko nekog prcdtncte . .. Umestoocekivsne doktorke, u hitnu posetu doSao jeberberin. brice jos ad pre rata, hrom u desnu nogu jprofesionalno poguren. On nosi crnu majstorskutssnu i govori kso da se prsvds.) ..BERBERIN: Cuo sam od gospodina Zunjica,malo pre . . . Kako je profesor?TETKA ANGELINA: Nije dobro.BERBERIN: Sree? On mi se bas zalio u nedelju,dok sam ga brijao, da ima ozbiljne probleme sasreem. K aze, no cu ga gusi, ne moze da spava nalevoj strani ... A 5tOn ije u bolnici?TETKA ANGELINA: Nece da cuje za bolnieu.BERBERIN: Pametno. Ja sam mojim segrtirnarekao: Ako padnem, odma me dotucite ... necu dase rnueirn iskapavam u bol nic i. U ovom gradu je biojedan Iekar, pokojni Vlada Katie, otae ove nasedoktorke Jelene. Takvi vise nema. Ovo sto je ostalo,to je lekarsko diletantsko drustvo, Mozete misliti,oni imaju hor u bolnici. Skupe se uvece ipevaju.Video sam svojim ocima. Krstio sam se dok mi ru~anije utrnula. Pevaju lekari, pevaju sestre, pevajuportiri, pevaju spremacice, Ori se jedna onakopoveca sala, dok im ljudi gore kukaju ...PETAR: Pa sta tu ima lose kad lekari pevaju? Ioni su Ijudi. Nece valjda da zapevaju. Profesor morau bolnicu ...BERBERIN: Moj mladicu, ne znam ko ste iimese bavite, nisam vas vidao kod mene.PETAR: I necete,BERBERIN: Ali yam mogu reci, da sam ja saovom mojom teglieom pijavica spasao mnoge ljudeu gradu i okolnim selima. Ostavljao sam nasapunja-ne musterije itrcao, ovako copav, da pomognemkoliko je u mojo] moci , Pustim krv, stavim obloge,

  f1441 1145]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  5/40

  kad evo ti lekara da se izdere na mene. Sarno jepokojni doktor Katie govorio kako sam zasluzio injihovu penziju. Medicina je hirurgija, sve ostalo jesudbina.TETKA ANGELINA: Izvolite, sedite.BERBERIN: Hvala ... Znate ml ad ic u . ..TETKA ANGELINA: Petar je profesorov sa-radnik.PET AR: Ucenik, tetka Angelina. Daleko sam jaod saradnika.BERBERIN: Teo sam da yam kazern: profesorasam brijao preko pedeset godina, poznajem ga kaoc ov ek a ...(Pridjivog berberine prekide novi zvuk zvona saulaznih vrsts. Starica izade u hodnik. Berberin setiho, poverljivo, obrati Petru.)BERBERIN: Vidite, opet sam stigao pre lekara.(U sobu je uSIavesels. svecsno odevena :lena:pia vikomplet je ukrasila granCicomruzmsrins, cipks-sta, bela bluza, peni jo} se oko vrata, kosa sve:leuvijena... sve ksko dolikuje ukusu pedesetogodi-snJe slavljenice... Petar je docek prekornimglasom.)PETAR: Gde ste vi do sada?LEPA PEKARKA: Molim?TETKA ANGELINA: Petre, to je nasa kornsini-ca. Gospoda Leposava.PET AR: Izvinite, mislio sam da ste lekarka.LEPA PEKARKA: Kamo srece! Znate da ste meprepali. A i upoznali smo se do sada bar tri puta.(Berberin je ustao i srdscno pruiio ruku.)BERBERIN: Cestitam, gospoda-Lepa, cestitam.Sinu i snajki prenesite moje najlepse zelje.LEPA PEKARKA: Hvala ... A gde je profesor!On se meni nesto izvlaci, Obecao je da ce doci,TETKA ANGELINA: Bolestan je. Ozbiljno jeboles tan.(Komsinice je otisl do vratasusedne sobe. Nekoli-ko trenutaka gleda unutra.)

  LEPA PEKARKA: Kad sam rekla da idem poprofesora, svi su se obradovali izapljeskali. Polasvadbe su njegovi bivsi daci. A sta je profesoru?BERBERIN: Srce.PETAR: Kako vi znate da je sree?BERBERIN: Znam.PETAR: Rekle yam pijavice? Nemojte, molimvas, u ovoj kuci da se bavite vradzbinarna inagadanjima. Profesor je iscrpen, slab, umoran,kopao je celog proleca zajedno s radnicirna, kisnuo,zebao, nije hteo da se odmara.TETKA ANGELINA: Ja sam mu govorila ...PETAR: Svi smo mu govoriJi, nije hteo da slusa,(Komsinics pride prozoru i povika prema svomedvoristu.)LEPA PEKARKA: Tise tamo! Tise! Profesor jebolestan! Bez galame! .. , (Vraca se do stoIa.) Jajutros, posle devetnaest godina, skinula erninu zamojim Markom, i bas se nesto setiJa profesorovezene, nase Milice . _. ona i Marko su nekako u dvameseca razlike ... umrli .. . Oblacim ovaj komplet, aMarko me gleda sa veneane slike . . . i mrsti se ...Sarno mu brkovi igraju.(Zena vadi belu msrsmicu iz diepa i briSe oei ...Raspolo:lenje joj se menja brzo. nepredvidljivo.)LEPA PEKARKA: A opet - sta mogu? Je Itako? Da se ubijem, necu, imam troje zdrave ipametne deee, njemu je valjdabilo sudeno. Umro jeiz inata, kad su mu uzeli pekaru. Govorila sam mu:Pusti Marko pekaru, neka je davo nosi, vidis da sidow ko res leb; bio se say speko od vatre iz furune,jescemo s~o i ostali !larod jege .. C,AdZabe.,Ki~o sekido nervirao se, a jedne veeen reko: Nocas eu daumr~m - i umro... Cudili se lekari u bolnici,vrsili sekciranje, ispitivali i nisu nista nasli, Umrozdrav ko dren.BERBERIN: Ovaj leb sad, ujutro kupis, uvecernozes da zidas kucu. Nema vise somuna dvokilasa,zuti ko stari dukat.

  [146] [147]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  6/40

  LEPA PEKARKA: I sto je najsmesnije, sin rni sedanas zeni cerkom tog istog coveka koji mu je u S o uradnju i reko: Marko, od danas je ovo narodno, timozes da ostanes k6 pekar, gazda vise nisi. Sta l'atu mogu: deea se.vole, vreme proslo, a prijatelj ve i:Eto, da je poziveo, opet se stimulisu privatnepekare ... Uvodi se ,mala privreda' obnavlja sezanatstvo.Mislim se ja, ako sazna moj Marko da smo seorodiIi, povampirice se istog trenutka... Vi meniste prepoznali verovatno zato sto sam prvi put bezemine. Gledam se jutros u ogledalu, onom velikomu predsoblju, pa mi doslo smesno, izgledam kopapagajka.(Zvuci hsrmonikc isvsto vske pesme ispunisc sused-no dvoriste, a ubrzo se oglasi i pucnjava iz pistoljs.Komsinics Ijutito pride prozoru i rszviks se.)LEPA PEKARKA: Ko puca tamo?! Ej! Savo!Ko puca?! (Neki glas joj nesto objssnjevs.} Reci daprestanu! Jer C U odma da prekinem veselje! Nije imovo cetres treca! Ako cujem jos jedan rnetak, nemavise slavlja!(Komsinics se okrete i pode prema vratima.)LEPA PEKARKA: Ide yam lekarka. Ja cu sad darazoruzam svatove.PETAR: Ajte, ajte.LEPA PEKARKA: Ako profesoru bude bolje,dovedite ga sarno na dva minuta. Ulupala samdobos-tortu specijalno za njega.(Peter sk/anja egza/tiranu ienu s vrets, koja nikakoda izgovori poslednju recenicu ... Tetka je sacekalai uvels Jelenu Katie-Popovic. Ieksrku srednjih godi-na, vecito zamisljenu i ozbiljnu. Jclcne jc u sivom.strogom kostimu. Nosi emu tssnu. vcoms slicnuonoj na stolu, koju je doneo berberin ... Peter jeuspeo da otprsti kotnsinicu ... Lekarka cutcciude u bolesnikovu sobu. Peter se vrscs, odmahujuCirukama. prilazi prozoru j zetvam ga.)PETAR: Mora da je malo popila.

  BERBERIN: Kad ce, ako nece danas. Izvela jena put troje dece, sve su troje fakultetski obrazova-ni, sila i strikala dok su studirali u Beogradu ...Nerna, Lepa pekarka je cudo od zene.(Iz protesorove sobe izade Jelene. Kao senka jeprati starica. Lekarka pride telefonu, okrecebrojevc .. .)JELENA: Halo Dajte mi doktora Papica ...Da, da ... Halo Kolega, posaljite odmah jednakola u Karadordevu broj 20 ... Jeste ... Da ...Hvala yam.(Jolene pride stolu, spusti tssnu i vrati se u sobu.Berberin je nespretno ustao i oborio platneni za-veiljaj, koji pede i tupo odjeknu. Petar uplssenopritrcs, skloni nespretnog brieu, podiie zaveiljaj ipoce da ga odvija ... )BERBERIN: Nisam teo ... izvinite, molim vas ...(Iz sivog, Satorskog plstns, Peter izvsdi bronzanuliguru rimskog ratnika, visoku pedesetak centimeta-ra, bez glave i desne ruke. Berberin se uplssi.)BERBERIN: Je ] to sad puklo?PETAR: Nije. Ovako je pronaden.BERBERIN: Izvinite, ko kida glave iruke timkipovima?(Suvonjsvi covek podiie Iiguru kao dete, oog/ednoresen da je vise ne ispusta iz ruku ... Iz proiesorovcsobe skruseno izade tetka.)TETKA ANGELINA: Profesor me vise neprepoznaje ... Sarno sporninje Milieu.PETAR: Mogu Ii ja da mu pokazem ovu figuru:ozdravice kad je vidi. Jutros smo je iskopaJi ...(Pojsvi se iielena. Ona umomo pride stoJu i sede.)JELENA: Jeste Ii obavestili profesorovu decu?TETKA ANGELINA: Jesam, jesam. Javila samIvanu u Beograd, a Sonja je sa familijom naIetovanju u Spaniji. Ne znam kako bismo njoj moglida javimo? Poslala nam je razglednicu, ali nemaadrese ...BERBERIN: Mozda, preko njihove ambasade.

  [ 148J [149]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  7/40

  (Tetka sa police uze razgJednieui pruii je Jeleni.)PETAR: Zar je to tako ozbiljno, mislim, da serodbina okuplja .JELENA: Jeste .(Lekarka je uzela tesnu, otvorils je i zbunjenoizvadila teg/ieu sa pijavicama. Berberin se, pravda-J U D , osmehnu j prinese drugu tssnu.}BERBERIN: To je moja tasna . .. a ovo je vasa.JELENA: Zar je rnoguce da jos lecite (judeovim zivotinjama? Dosli ste da pomognete profe-soru?(Jelena s gadenjem vrsti teg/icu u berberinovu tssnu.Iz svoje tssne izvadi kutiju cigaretaj upaljac.. .)BERBERIN: Dosao sam da obrijem profesora.JELENA: Da niste malo pozurili sa brijanjem?BERBERIN: Pa, kako vi lekari stizete na vreme,ja retko zakasnim.(JeJenapripeijuje cigaretu.)JELENA: Sta mislite, gospodine, zasto ja nisamstigla na vrerne?BERBERIN: Ne znam ...JELENA: Onda bi vam bilo pametnije da cutite.ad jutros sam imala cetmaest poziva, a od togapolovina hitni slueajevi. To nije brijanje isiSanje . .. Ja radim u izuzetno teskim uslovima!BERBERIN: Zasto se Ijutite?JELENA: Zato sto ste nevaspitani. Ne dozvolja-vam tu vrstu zlobnih i ruznih sala, Moj pozivobavijam krajnje savesno i posteno, radim danonoc-no, trcim koliko mogu. Vi te vase duhovite uvredezadrzite za musterije u berbernici.BERBERIN: Naljuti se doktorka bez razloga.(JeJenaje otisla do prozors, otvorils ga i zagledalase napolje. Zvuci harmonike ipesme su se sveli napristojnu meru... Berberin pokusevs da seoprsvds pred tetkom jPetram.)BERBERIN: Ja sam sarno hteo da ispricam kakosam nekad davno, jos pre rata, prvi put obrijao

  profesora. Znate, jednog dana su u moju berbernicuusli gazda Ljubisa, vi ga se ne secate ...TETKA ANGELINA: Da, da.BERBERIN: Bog da mu dusu prosti, lep, jak,pametan covek, injegov sin Mihajlo, svrseni studentistorije i geografije. Doveo otac sina na prvobrijanje, doneo flasu franeuskog konjaka, castio sveprisutne, salio se, smejao se. Posle nas odveo riarueak. Gazda. Ljubisa je bio jedan, onako, narodnicovek, Jedino sto nije voleo levoruke berberine.Bojao se da ga ne iseku . . . ad tog dana sam brijaoprofesora svakodnevno, izuzev dve i po godine kojeje proveo u logoru.(Jelena se okrete, kao tutilae koji cek pogresnuizjavu protivniks.)JELENA: Vi ste i tad. imali puno posla.(Berberin ublede, uzdrhta, ljutito ustade sa stoliee.)BERBERIN: Je ( vi to govorite kao vasa majka?JELENA: Ne znam st a vam ona govori.BERBERIN: Pa, to, da sam brijao za vrerne rata.JELENA: Niste brijali?BERBERIN: Jesam.JELENA: A koga, koga ste brijali?BERBERIN: Ko je svratio u moju radnju,JELENA: Budite kraci iduhovitiji. Brijali steNemee?BERBERIN: Da, injih.JELENA: Kasnije ste svog prijateija, kad sevratio iz Iogora, brijali istim brijacem?BERBERIN: Kojim istim!JELENA: Onirn sto ste strugali nernacke oficire.BERBERIN: A je I vi mislite da ih ja nisambrijao, da bi oni isli neobrijani. Nemci su, bar vam jeto poznato, jedan uredan narod.JELENA: Cmi covece, okakvoj urednostiprieate?TETKA ANGELINA: Molirn vas ...PET AR: Kako rnozete sad da se svadate? Ako je

  [150] [151]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  8/40

  on prost i nevaspitan, vi biste morali da postujeteovu kucu.JELENA: Izvinite.BERBERIN: 0 mom prostakluku cemo nasdvojica jos da razgovaramo . .. A vi, gospodo, vasujevrejsku muku ispraznite na nekom drugom. Uovom gradu ima boljih slucajeva nego sto je moj,ako imate hrabrosti. To porueite i vasoj majci, Dasam nesto ucinio sto nije trebaIo, vlast bi mizatvoriIa radnju, odmah posIe rata ...JELENA: Izvinite, sta yam je brat bio posIe rata?BERBERIN: Moj brat?JELENA: Da, vas brat, cuveni Stevan SavskiKeser?(Nov napad svsde prekide, bez ikskve najave,sredovecsn; visok covek: sa koierom u ruci. TetkaAngelina se zaplaka, pride Ivanu i cvrsto ga zgrabi.Pridoslics poljubi stsricu. pogleda prisutne i podeprema ocevoj sobi.)IVAN: Kako je tara?IELENA: Veoma lose. Na zalost, izgleda da munema pomoci. Pozvala sam kola, prenecemo ga ubolnicu . .. Dok je bio pri svesti nije hteo danapusta kucu.(Ivan i Jelena ulaze u bolesnikovu sobu . .. Berbe-rin seta pokraj prozors, dise duboko, niksko da sesmiri.)BERBERIN: Ona mene da napada kG da samratni zlocinac, Covek slabijeg srca mogao je da umreod njenih uvreda. A i vi, i vi ste mi se opasnozarnerili. los cemo nas dvojica razgovarati 0 tome kosam ja i kakav sam! Stidite se! Radite sa profesoroma od njega niste nista naucili. Meni su prebili nogu ikicmu ...

  (1 z sobe izlazi Jelena, zastaje kod stoIa i mirnosaopsteva.)lELENA: Profesor je urnro.(Tctka Angelina potrcs u sobu, kso da se smrt mazespreciti iii odagnati. Berberin sc prckrsti. a Peter

  podc prcms Ieksrki da je nesto pita, pridrzs se zanaslon stolice i polako pade. Kip se otkotrlja ispodstoia; covck ostade da leE cudno zgrcen. Jelena uzesvoju tesnu. spusti se pored oncsvesccnog coveks ipoce da mu ukazuje pomoc ...Ivan je iz oceve sobe izaSao zamisljen. Iznenadi sekad ugleda Petra na podu.)IVAN: Sta je bilo?lELENA: Onesvestio se. Pomozite mi da gaprenesemo do fotelje.(Jelena prepusti usluinom berberinu da je zameni izajedno s Ivanom prenese Coveka do siroke, kodnefotelje . .. Tetka Angelina, sa maramicom na lieu,skruseno prede sobu, sede u procelje stoia ... Peterse pomera, ali jos ne otvara oci.)IVAN: Ko je ovaj covek?TETKA ANGELINA: Ucitelj Petar, iz seIa Javo-ra kod Dobrave. Poslednjih godina pomagao jeMihajlu ... loj, Boze, tesko meni ... loj ...(I starica se pri spominjanju imena pokojnikazaplaka ... Ivana je vise iznenadila slabost nepoz-natog aweks nego oceva smrt. Nikako mu nijejasno zasto se suvonjsvi covek onesvestio.)IVAN: Da nije boles tan? "lELENA: Ne, ne, nije. .. Zao mi je, Ivane.BERBERIN: Moje najiskrenije sa uc esc e . .. Biomi je kG brat ...(Sin prihvata ruke i izjave saucesca smireno,dostojanstveno ... Jelena odlazi do telefona. Dokona okrece brojeve, berberin prilazi vratima pokoj-nikove sobe.)BERBERIN: Napustio nas je najpIemenitiji co-vek u gradu. Najplernenitiji, najposteniji inajmudri-ji. Ostali smo sami.JELENA: Halo Da. .. Kolega, da Ii steposIaJi kola. .. Da .Profesor je umro .(Ivan iz kredencs vsdi satljik i nekoliko rakijskih

  [152] r 153}

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  9/40

  easiea. Prvu CasicunaJiva i pruia Petru, koji seksmstr/ja lice, kao de se umiva.)IVAN: Izvolite. Pomoci ce vam. .. A zasto stepali u nesvest? Je I yam bilo zIo?(Petar prihvata easicu i tupo posmstrs Ivana, kao danije eUD ili razumeo njegovo pitanje . .. Sin odlazido stoIa, spust Casice i u njih sips raJdju. Berberinse Seta oko leksrke, cek da zavrSi razgovor. I cim jeona spustils s/uSalieu, on je nestrpljivo upita.)BERBERIN: Mislite Ii vi da sam ja ovako copavmogao da se borim, da trcim, jurisam, nosimoruzjc ... Vi ste ljuti na sve koji su prezivelirat,jer su vasu rodbinu odveli u logor.JELENA: Nisu oni svakog odvodili u logor. Vi stei ovde bili u logoru. I, rnolim, vas, da nas dvoje visene razgovaramo. Ni reci vise.BERBERIN: Ja 0 sebi povremeno razmisljamkao 0 10Sem eoveku, sto je, eini mi se, osobinapostenih Ijudi; a to sto nisam svoj vek proziveo lepseipametnije, to ja vise zalim nego sto vi mozete dame osudujete ...(I berberin Ijutito pride stolu, uze svoju tssnu, izvsdibrijsc i kais za ostrenje. Prevlsci sccivo prekozategnute koie i iskoss posmatra Icksrku ... Ivanpodiie easicu.) .IVAN: Za dusu mog oca Mihajla ... kao sto jenekad bio obicaj,(Pice ispijaju Jelena, berberin i Peter, .. Starieapripeljuje svecu. Peter. koji se sssvim oporsvio.pride sto/u i cetvoronoske se zavuee ispod njega.Uzima kip koji mu je ispso iz ruku kad seonesvestio. Ivan, ponovo zacuden, posmatra cudsks.Diskretno pri/azi berberinu i tiho ga pits.)IVAN: Je I ovaj covek normalan?BERBERIN: Ne bih rekao. Za njega svastapricaju.IVAN: Ta figura je zlatna.PETAR: Vredi vise nego da je zlatna.JELENA: Steta je sto ovi divni predmeti msu

  [1541

  dostupni javnosti. Cula sam da ima izuzetno zanimlji-vih eksponata.PETAR: Gore su u sanducima, na tavanu. Auskoro ce sve ovo nasi gradani moo da vide.Profesor je kuru poklonio gradu da se napravimuzej. Zavieajni muzej, kao sto ima vecina drugihgradova.TETKA ANGELINA: Ivane, sinko, kako cernoobavestiti sestru. Ona je ...(Ivan ne S / u S H tetku, vee iznenadeno posmatraPetra.)IVAN: Kakav muzej?PETAR: Lep, veliki, sa staklenim vitrinama dtdsvih zidova. Evo, pogledajte plan ... Nacrtao ga jevas otae. Pomocni zidovi, koji dele kucu a nisunosaci, bice sruseni, tako da cerno dobiti jednuprostranu izlozbenu salu . .. Tu je, tu dole, vidite,1 predraeun... pedeset osam miliona starihdinara. .. za pocetak, Bice to vredna zaduzbinaprofesora i vase pokojne majke, koja se i razbolelakopajuei gore na Dobravi ... Nije ovo istorija sarnonaseg grada vee svih ljudi koji su vekovima ziveli naovom podrucju Skoro dve hiljade godina je dostup-no, kao na dlanu. RimJjani, Huni, Sloveni .. '.IVAN: Stanite malo, da vas nesto pi tam,PETAR: Sarno izvolite.IVAN: Kako to mislite da ce kuca biti poklonje-na gradu i da ce se ovde otvoriti muzej. Objasnitemi malo konkretnije.PETAR: Bez brige, sve je sredeno. Vi oko toganecete dangubiti ni trenutka. Profesor je bio uopstini i tame razgovarao sa Ijudima.IVAN: Je li? Sta su Ijudi rekli?PETAR: Da su bog zna kako zahvalni i da ce sepobrinuti da sve bude kako je on zeleo. Predsednikopstine je predlozio da se na fasadu kuce postavispomen-tabla: Zavicajni muzej - zaduzbina Mili-ce i Mihajla Pavlovica.IVAN: Vrlo lepo.

  [155]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  10/40

  JELENA: Stvamo lepo.IVAN: Svom otecestvu,PETAR: Izvolite?IVAN: A vi biste radili kao kustos?PETAR: Kasnije, kad brigu 0 nalazistu imuzejupreuzme Republicki zavod za zastitu spomenika.IVAN: Odlieno. A kako taj Republicki zavod zazastitu spomenika stoji sa parama?PET AR: Lose, Deset godina obecavaju pomoc,ali, vele, sad trenutno imaju preca nalazista: Kolo-vrat - Prijepolje, Tomolava - Sabac, srednjove-kovni Stalac, Kastaljan, Medijana i Viminacijum,Naissus - Nis ...JELENA: Red je da i ovaj grad dobije jedanmuzej, pogotovo ako je za otvaranje potrebno malosredstava.IVAN: Naravno. A hocete li vi skoro vasu kucupokloniti gradu da otvori dom zdravlja iii ambu-lantu?(Leksrks se zagJeda u coveke, iznenadena postavlje-nim pitanjem.)JELENA: Kako to mislite?IVAN: Sa malo sredstava . .. Srusite pregradnezidove, od dnevne sobe napravite cekaonicu, a odspavace ordinaciju. Zidove oblozite drvetorn, podo-ve presvucete tapisonom ...JELENA: Varna je pozna to da ja u toj k uc i z iv imsa muzem, dvoje deee i majkom.IVAN: Naravno. A da Iije varna poznato da ja u8eogradu zivotarim sa zenom i takode dvo je d ec eu malom, trosobnom stanu.JELENA: Nisam znala,IVAN: A vi, jeste li vi to znali?PETAR: Ne ... A i ne vidim u cemu je problem.IVAN: Tetka, varna sam 0 tome cesto pricao.TETKA ANGELINA: Jesi, dete, cesto si mipricao 0 rnalom trosobnom s tanu, Ali, Ivane,sinko, 0 tome cemo kasnije. Greota je ...IVAN: Zasto ste onda dozvolili oeu da izvodi to

  sa rnuzejom? Zasto mu niste rekli da se posavetujesa mnom, da me bar pita sta ja 0 tome mislim?TETKA ANGELINA: Kad sam se ja mesala unjegove posJove? Znam sarno da je pre dva mesecarazgovarao sa tvojom sestrom.IVAN: Sonja je dolazila?TETKA ANGELINA: Ne, teIefonom.IVAN: Mene nije mogao da pozove ... I sta jeSonja rekla?TETKA ANGELINA: Koliko sam razumela, onaje pristala. Pisala mu je ...IVAN: Molim vas, sve ove predmete iz sobe, onesanduke sa tavana i iz podruma, kamene ploce izdvorista, odnesite odavde.PETAR: Da odnesem? A gde da odnesem? Gde?IVAN: Nemate gde? Onda ih vratite tamo na torimsko groblje i ponovo zakopajte! Napravili ste miod kuce mrtvacnicu! Uselili ste pep eo i kosti, kopljai sekire: coveka je strah da se krece ovuda. A ja cusutraotiCi do predsednika opstine, neka plocu zamuzej prikaei na svoju kucu, Ima dva sprata, mozeda bira na koji ce. Nek preseli iovo kod njega. Lakoje biti humanista i dobroCinitelj na too racun,PET AR: St ruenjac i Bioloskog instituta izHolandi-je najavili su dolazak i pomoc krajem septembra.Vas ~tae je planirao da do njihovog dolaska otvorimuzej,IVAN: Lepo ih docekajte, neka pogIedaju grobljena lieu mesta, ovde vise niko nece s v raca ti . A grad,ako zeli muzej, neka ga sazida - ili neka kupi ovukucu, Grad je sigurno bogatiji od mene. DinastijaPavlovica se malo p re ra cu na la . D a nije otae ostavioamanet da mu se u dvoristu podigne bronzanispomenik ... Je Iyam jasno da to tako ne rnoze?Godinama dolazim ovamo, popravljam krov, renovi-ram kucu, odvajam svaki dinar od plate, letujemrintajuci, dok Sonja obilazi Evropu ... I sad, nakraju, supalj nos do ociju. Zavicajni muzej?! Gde odtoIikih kuea bas ovu izabraste?

  [156] [157]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  11/40

  (Spolja se oglasi dolazak kola prve pomoci. JeJenauze tasnu i pode prema vrstime. Usput pogledaIvana i odiezeci rece.)JELENJ\; Otae yam je umro.(I Icksrks napusti kucu. Tetka je otisl da je isprsti.Berberin i Petar sede za stolom... Berberinbojedljivo ustaje.)BERBERIN; Ako dozvolite, obrijao bih ...IVAN: Da. .. naravno ...(Berberin uze tssnu i ropajuCi pogureno ude upokojnikovu sobu. .. 1z susednog dvorista dopiretihs pesma . .. Tetka Angelina propuSta uplakanukomsinicu, koja na P9veeoj tacni nosi pola torte.Zena prilazi 1vanu, lZjavljuJe mu SBueesce .. .). LEPA PEKARKA: Zao mi je, Ivane... Nemogu da verujem. Pre dva dana smo razgovaraliispred moje kapije ...IVAN: Sedite . .. 5ta mozemo ...(lz p ro te so ro ve s ob e izjazi, uznemiren, berberin. On

  prilazi prozoru ... )BERBERIN; Je I otisla lekarka?(Ljudi u sobi pogledaSe uiurbanog starca.)TETKA ANGELINA: Otisla je.BERBERIN: Kako je mogla ...IVAN: 5ta je bilo?BERBERIN: Odnela je moju tasnu sa priborom,a ostavila njenu . .. Eto ti sad. Dobro, sto sam jarasejan, star sam ... Moracu do radnje po drugipribor, jer kad ponovo ugIedapijaviee, bacicemi sveu dubre. .. Brzo cu se vratiti ...TETKA ANGELINA: Molim vas ...(Tetka i berberin tiho razgovaraju, dok komsinics idalje tali dragog komsiju]TETKA ANGELINA: Svratite do erkve, recitepop-Mici za profesora. Ivan to ne bi hteo, ali viobavezno . .. Nek ogIasi Mihajla ...BERBERIN: Smirite se... Mislio sam vee.Nego ... hteo sam da vam nesto kazem, Ako ovajmali proda kucu, a vas slucajno zaboravi, stojim

  yam na usluzi kao prijatelj. Moja vrata su yamuvek . .. Vi mate koliko vas ja postujem i eenim.TETKA ANGELINA: Hvala yam, nece bitipotrebno.BERBERIN: Ispratite me, molim vas.(Starica pogleda prems Ivanu, koji je nju i berberinasve vrcme posmatrao, kao da se pJasi nekezavere . .. K o m si ni cs s sc ek da dvoje staraca napu-ste sobu, a onda obrisa 00 i sssvim mimo reeeIvsnu.)LEPA PEKARKA: Ne znam da Ii se jos secatenaseg razgovora od proslog leta. Sad nije vreme dao tome prieamo, ali jednog dana, ako resite, mojadeca su zainteresovana. Oduvek su nase dye kucebile kao jedna . . . .IVAN; Razgovaracemo.LEPA PEKARKA: Bas smo se jutros prisecali,kako ste nekad, vi deca, odlueili da srus imo ogradu inapravimo jedno veliko zajednieko dvoriste. Profe-sor je prvi ustao od ovog stoIa, uzeo asov i iskopaostub kod kapije. Biloje to . vreme kad je moj pokojniMarko dolazio iz pekare pevajuci uvek istu pesmu:Uzalud behu sve nade moje ... , kao da jesiroma slutio sta gaceka . .. Nikako ne mogu dasmirim svatove. Cim izadem iz dvorista oni serazgalame.(Komsinics odJazi do prozors i viee preglasnorsspcvsnim ljudima.)LEPA PEKARKA: Tiho tamo! Profesor je umro!Tiho!PETAR; Molim vas, nemojte nista dirati od ovihpredmeta dok se ne vratim. Idem da vidimgde cu ihpreseJiti.(Cvrsto drieCi u nsrucju davno razbijeni kip,kostunjsvi covek napusti kucu ... Napirlitana kom-sinice nemocno odmahuje rukama.)KOM5INICA: Mladina rodbina je nemoguca!Imaju neke obicaje, budibogsnama, da se coveksarno krsti. Jutros je jedan od njih, mrsav k6 da

  [1581 [159]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  12/40

  vatre jede, stavio masku davola na lice, a ostali su gajurili itrazili po dvoristu; kad ga nadu, onda gatuku, dave isutiraju sve pevajuci: Bez davole izkuce! Jedva sam ih sprecila da ne prekopajuruzicnjak i zasade neko njihovo siblje s ovolikimbodljama . .. Da Ii ce Sonja hteti da proda svojupolovinu?IVAN: Da, sigurno . .. Izvolite... za dusu ...(Ivan sipa rekiju u dye Casice .lena sede za sto inastavlja kupoprodajnu pricu. Njihov razgovorpols-ko skrive svstovsks pesma, a malo kssnije i crkvenszvona ... )KOMSINICA: Mi smo se vee dogovorili, da vampolovinu cene isplatimo u devizama, odmah popotpisivanju ugovora, a ostatak, ako biste nassacekali, do Nove godine, u dinarima, sa bankarskomkamatom, od deset ods to, naravno, za svaki mesec oddana... .(Ivan cuti, odsutno klima glavom i do/iva pice usvoju casicu. .. Zvona i pesma svatova Tamodsleko, koja neksko ne ide uz ovu vrstu s/avlja,nadjaca/i su brbljivu lenu. I dok ona nemo,upornopric, a sin pije i kaZiprstomskuplja nevidtji-ve mtvice po stolu; duSaprofesora Mihajla PavlovicanapuSta ovozemaljsku kucu, koja mu je verovatnozagorcala smrt i seli se negde tsmo deleko uSabirni centar. nebesko prebivsliste pokojnika ovogmalog grada.)

  2 .

  SABIRNI CENTAR(U peskovitom predelu; obasjanom prozmcnom pJavomsvetJoscu, pet muiksrsa: i jedna mJada zena cuteCirsde.Ljtxi i su u odeJima bivSih zsnsts. Svako za sebe nestogradi. Mlada, izuzetno Jepa iena Ijutito posmatra muskur-ce, jer odnose ksmene ploce i Sav ostali srbeoloskimaterijal koji ona briiljivo otkopevs. Sa neskrivenimbesom posmatra tamnoputog Coveka koji se muCi dapodigne ovslni kamen; smets mu bela, povecs hsrmoniks.Kad god se sagne, kaisevi dugmetare se stegnu I sapnu.Hsrmonikes iznervirano Jupiprasnjavom sskom po celudugmetare.) .RUZMARIN: A Jero sam im rekao da me nesaranjuju s armonikom. Bem ti dugmetaru, na zemljimi fivot uze, pa me i ovde rnuci . .. A opet kad sesetim mog pobratima Dure, malo mi lakse. On visokmetar ipo, a kontrabas skoro dva. Ako mu jefamilija bez para, ima da ga sarane u kontrabasu.(Hsrmonikss se sistavo nasmeja.Mlada lena mu uzekamen iz ruku i vratiga na mesto gde je bio.)MILICA: Nemojte vise da uzimate ovo kamenjekoje sam odvojilaf Od ovako vrednih iskopina vizidate gluposti!(Doktor Ks t i c , visok covek u croom odelu; sasasuSenim karanfilom u reveru. naglo se uspravi

  j zagleda put obliinjeg brega.)DOKTOR: Evo nam neko idel(Svi se, uznemireno, zagledak u fi/!uro coveks na[ 161t,

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  13/40

  peseanom bregu... StevvanSavski Keser, s~!1'nemrsten covek, u koznom kaputu, sa povecundvogiedom na grooima, pope se na gomilu kamenja.Podiic dvogled. Ispod kaputa ima uniformu.}DOKTOR: Je I mlad covek?KESER: Ne. .. Starae neki.DOKTOR: Uvek se bojim da ne dode neko mlad.(Marko peksr, odeven kao da je malo pre izaSao izradnje, prvi prepoznede pridosiicu)MARKO PEKAR: Milice, dolazi ti mui! Ljudi,pa to je n a s profesor! Moj dragi kornsija!KESER: Jeste, jester Ide nam profesor!JANKO: Red je, vala, da umre i neko pametan!(Narod zagraja, a Milica ispusti kemenu pkxu ipotrc: prema profesoru koji im se laganopribliZava.Profesor je suvonjsv, prosed, n_asmejan.starac.Ze_naga evrsto zagrJi oko = ! poJjUbl~netremlc~,nekoliko puta, kao da se pnsilno rasta/u a ne srecuposle mnogo ,qadin;:.Proft;sorje z~unJen:Posm~t:asvoju mladu zenu 1govon kao da je prvi put vidi.)PROFESOR: Kako si lepa Milice ... Boze, kakosi Iepa .. , A vidi mene: prava ona starkelja ...MILICA: Ovde je najveci greh pozeleti da tineko dode. Bila sam gresna, Miso, Cekala sam tesvaki dan.(Zena ssvi glsvu; uzdrht!rivi sc lIZ muis .:.:lanko Sevski, sin Stevana Savskog Kesers, stsrtp odsvoga oca dvsdesetsk godina, jer je Keser umroveoms mlad, a lanka poiiveo svih sczdcsct petgodina, ito je za pijanca njegovih razmera vek i po,prvi pride ipozdra vi profesora.)JANKO: Dobro nam dosao, profesore!PROFESOR: Bolje vas nasao . .. Ne znam stabih yam rekao, nekako sam zbunjen. Moram prizna-ti, nisam verovao u sve ovo.JANKO: Poznajete Ii osta1u gospodu? Markopekar ...MARKO PEKAR: Odrasli smo, kuca do kuce, asad nas ti upoznajes. Zdravo, Miso.

  PROFESOR: Zdravo, komsija,JANKO: Ovo je moj otae, euveni Stevan SavskiKeser ... Nemojte se euditi sto sam stariji od njegadvadesetak godina, ovde je to moguce, On je umrou cetres petoj, a ja uhvati sezdeset i neku. Sad mudodem k6 otae . . . .KESER: Zao mi je sto se vidimo. Mogli ste joskoju godinu ...PROFESOR: Dosta je biIo.JANKO: Doktor Katie, Sef bolnice u kojoj jevecina od nas ispustila plemenitu dusu.PROFESOR: Vasa cerka, Jelena, bila je uz menedo poslednjeg casa. Ona vas je posteno zamenila.DOKTOR: Lekarka?PROFESOR: Da, iveoma cenjena.DOKTOR: Niste mogli nista lepse da mi saopsti-teo Bas ste me obradovali, profesore.JANKO: Ina daleko i na gIasno poznati armoni-kas - Srecko Ruzmarin. To Ruzmarin je dobiokao zasluZni svirac po mnogim svadbama.HARMONIKAS: Koji je mesee tamo, uCitelju?JANKO: Ti nisi dalje od uCitelja dospeo! Gospo-din je profesor.HARMONIKAS: Za mene nema veceg profesoraod ueitelja. Ima Iidobrih svadbi? ~ni Iis~ narod?PROFESOR: Kao i uvek ... Bas danas je veseljeu tvome dvoristu, Zeni ti se sin. Tvoja Lepa dolazida me zove, ali, kao sto vidis, bio sam opravdanosprecen, Donela mi pola torte. Veselje veliko:muzika, pesma, pucnjava ...MARKO PEKAR: A zasto sve to kad si tiumir6?PROFESOR: Ajde Marko, pusti nas gde nam jemesto. Ja sam rekao tetka-Angelini da me nespominje. Sto da se kvari veselje kad mi ne mogupomoci. Je I tako?MAR.KO PEKAR: Nije red. Nije to kako valja.JANKO: Profesore, da vas slucajno ne sahranise

  [162] [163]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  14/40

  sa malo rakije? Ne? Znao sam! Umiru sarnotrezvenjaci. Pijanci se provlace.KESER: Crko si od rakije, bre, pa ti iovde treba.JANKO: Sta jo s r no ze da mi se desi? Pio sam ceozivot, pa sam naglo prekinuo. Sarno da mi je polaCasice. Znate s r a je strasno, profesore: kad covekumre mamuran, ovde nema flase piva da izvadi fl eku .PROFESOR: Ne mogu da vas razumern, nisamnikad pio. Ja sam ostao zeljan sarno kiselog mleka.Lepo mi je dusa iskala kiselog mleka.(Milica se odvoji od muia i, u S l i J i ljutito, opomenurazgraktali narod.) .MILICA: Mogu Ii ja , ako mi dozvolite, sarno petminuta sa r no ji m mu zem da razgovaram. Sarno petminuta? A posle vi , koliko hocete, 0 rakiji i kise-lorn mleku.JANKO: Vecnost je pred varna.(Nasmejana iena uhvati muia za ruku i odvede gado poveceg reljefnog kamena. Profesor seds nakamen umomo, kso da je ceo put prevslio peike.)MILICA: Kako su Ivan i Sonja? Pricaj mi, Miso,mas sta me najvise zanima.PROFESOR: Dobro su, bas su dobro. Imaju podvoje dece ...MILICA: Po dvoje? Cetiri unueeta?PROFESOR: Sve sami mali bumbari. Kad seiskupe za tvoju godisnjicu, prevrnu kucu naopacke."Ivan je danas doputovao, a Sonja je sa familijorn uSpaniji na letovanju. Sigurno ce joj biti tesko kadsazna ... Sa njom sam bas lepo ziveo. A Ivan ...MILICA: Opet neki problemi?PROFESOR: Znas ti njega. Cudo od coveka.Ako nema problema, on ih stvori za tren oka. Nakraju me je, moram priznati, malo i razocarao,MILICA: Sta je bilo?PROFESOR: Pricacu ti, irna vremena ... Storece on: vecnost je pred nama. I tvoja sestra jedobro. Za nju me ne pitas ...

  (Dok je razgovarao sa zenom, profesor je svezainteresovanije posmatrao srbcolosko nalaziste iotkopano ksmenje koje ga okruiuje.)PROFESOR: Milice, kakvo je ovo kamenje? Staje ovo?MILICA: To ces nam ti objasniti. Ja sam iznavike pocela da pretrazujem peseane bregove.Jednog dana sam iskopala ovu plocu Imitiram tvoje)}unakrsne kopove. I naredujem kao ti, ali me nikone slusa. Odnose ploce, stubove, kamenje i zidajusve 000 sto nisu za zivota podigli. Valjda ces ih tiubediti da se od ovako vrednih spomenika ne gradeg1uposti. Keser zida bunkere, kornsija pekaru, Jankokafanu, doktor ambulantu, Ruzmarin dvosoban stansa kupatilom ... Ne mogu vise da se borim s njima.Cekala sam te da mi pom ognes . . . MiSc, da maskako sam ti se obradovala.(Profesor je znatiieljno j uzbudeno uzeo pkxu sukiesanim slovima.)PROFESOR: Neverovatno... Ovo sam celogzivota trazio. Ocekivao sam, svakog dana, da cunaici na ocuvan, veliki rimski grad, a pronalazio samsamo krhotine iostatke vandalizma Huna iSlovena.MILICA: Pogledaj ovo ... M eni lic i na nekugrobnicu . . . Pokusali smo da podignemo plocu, alijc suvise teska, Nemamo nikakav alat, kopamorukama.PROFESOR: Da sam mao gde idem, poneo bihlopate, asove, poluge... Dajte da probamo svizajedno, mozda cemo uspeti da sklonimo ploeuAjde Ijudi, sta cekamo! Na posao! Gubimo dragoce-no vreme! Uvek sam verovao da postoji veci iznaeajniji grad od Viminacijuma u provinciji GomjeMezije.(Ljudi se smeju... Janko tspse proiesore poramenu.)JANKO: Nov je, nije se jos dobro oladio,PROFESOR: Dajte da probamo, salicemo sekasnije.

  [164] (165]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  15/40

  [166]

  vasern ocu nazovu jednu ulicu. Vele, pravili steskandale, vredali ste oca ...JANKO: Taeno sam znao: cim umrem, napraviceneku g lu po st, D ok sam bio ziv, to im nije padalo napamet.MARKO PEKAR: Znaei, Stevane, i ti si mikumovao?KESER: Jesam, vala.MARKO PEKAR: A sto onda tvom bratuberberinu ne zatvori radnju? On je strugao Svabe iza vreme rata. Ja Svabe nisam ranio lebom!KESER: Moj brat Simeun je prica za sebe. Svesam mu oprostio jer je bio sakat. A i nisam obracaopaznju na njega, zbog ove propalice.JANKO: Zbog mene?KESER: Jeste, zbog tebe! Ceo rat si proveo uMali uz cigansku muziku! Dok je svet krv prolivao,ti si pevao!JANKO: I to mi nikad niste priznali, mada sam

  odrzavao veseo dub u narodu. Je I znate, gospodo,da je on mene bteo da ubije. Jednog dana, utreaseneki ljudi u kafanu Kod Sokola i povik as e: B ez i,erni Janko, ide ti otae s isukanim pi sto lj em! . ..Prvo me je kao dete trazio vrbovim pruticem,onda sa stapom iopasacem, na kraju sa pistoljem,Pedagog Covek!HARMONIKAS: Nije to nista, burazere, meneosudio na Drini na streljanje smrcu On vi~o juriskod Loznice, a ja vidim Nemci nas preko rekecekaju s uperenim oruzjem. Oce da ubiju, na svespremni, to jedno, a drugo - ne znam da plivam.Ako me ne ubiju, udavicu se sigurno. I sta mi jedrugo ostalo nego da sam sebi adam naredenje -povlacenje; ja se lepo povuko, a on me osudio nasmrt. Posle me svuda trazio, nisam smeo bas dapritisnem. Ceo rat sam pevao sarno kroz nos.KESER: Secam se tebe i jos nekih ... Sve vas jetrebalo pobiti!HARMONIKAS: Stani, bre malo! Je lima Covek

  [167]

  (Proiesor prvi side u peskovito udubljenje, a za njimi ostsli. Svi zsjedno, lIZ p ro tc so ro vo o oo -r uk l ,uzaludno pokussvsju da podignu pkxu.)PROFESDR: Da su nam jos dva snaznijac ov ek a ...DOKTOR: Profesore, to se ovde ne ieli.JANKO: Kazem ja, nov je... Da nemate udzepovima neku cigaretu.KESER: Ti si me z a z iv ot a brukao i sramotio, pa iovde moram da crvenim zbog tebe!(Profesor iz diepa izvadi pakJo duvana i upaljac.Ponudi prisutne, i vccins pripeli ... Janko pokuzujemali tranzistor.)JANKO: Baterije od 4,5 volta sigurno nemate?PROFESOR: Baterije?JANKO: Saranili me sa tranzistorom bez baterija.Tek kad umres vidis s kim si ziveo ... Da namRuzmarin ne zasvira, ne bismo Culi muziku nikad.Jos da nam dode i neka pevaCica.(Pekar otress pepeo dgarete u Saku.)MARKO PEKAR: Nisam odavno osetio far ...Za koga mi se sin ozeni, profesore?PROFESOR: Pa ... nece ti biti drago kad eujes.Kcerkom Ilije Rajkovica,MARKO PEKAR: Nije valjda? On mi uzopekaru ...KESER: Nije on, vee drustvo.MARKO PEKAR: Koje, bre, drustvo?l On hteo,on izdo resenje, on ga doneo i rekao: Dosta si nasranio, idi kuCi, peci sebi isvojima! On se proglasioza drustvol DruStvo dolazilo sutradan da kupi leb,nije imalo pojma da je radnja zatvorena.KESER: Ako ees bas da znas, i ja sam se pitao.PROFESOR: Vi ste dobili uIieu, bivsu Balkan-sku. Onu uz prugu, sto vodi prema mostu.KESER: Onu s turskom kaldrmom? Gde sustovarista imagacini?PROFESOR: Da, tu... Prica se, vi se Jankonecete ljutiti, da su cekali da vi umrete, pa da po

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  16/40

  po zakonu pravo da se plasi? Ima! Da sam biohrabar, komandovao bi ja tebi a ne ti meni.MARKO PEKAR: A znas Iiti, Stevane, zasto jetaj tvoj I1ija Rajkovic limo doSao sa resenjem?KESER: Znam, i imao je pravo. Dok ti je biosegrt, u pekari, tukao si ga ko vola.MARKO PEKAR: A on je bio krava. Tu sampogres iolPROFESOR: Vidite, kako je sve relativno. Vi sesvadate oko privatnih radnji, a sad se bas radi natome da se razvije takozvana mala privreda.JANKO: Nije valjda? Ko da su dosad imali

  veliku privredu?{Protesor se prvi nesmejs, a Janko se, za svskisiueaj, udalji ad oca.)..~ESER: Da si ti malo odrobijao, bio bi pamet-nIJ1.PROFESOR: Zbog ovakvih i slienih reci, Vi nistedobili ulicu dok je on bio ziv.KESER: A i ovu sto su mi sad dali, bolje da nisu.JANKO: Nado si se nekoj ulici u centru?PROFESOR: MoIim vas, bez svade! Svada me jeispratila, svada me je docekala, Koliko vidim, ako sene budemo slagali, ovde ima mesta za sve ... Zna lineko gde se nalazimo?KESER: Po mojim izvidanjima, okruzuje nassamo pesak i prasina, Nekoliko kilometara iz a onogbrega naisao sam na stope vojnickih Cizama. Inaee,nigde nikakvog znaka, predmeta, glasa ili zvuka.Nigde nista,MILICA: Miso, kakva te je to svada ispratiJa?PROFESOR: Reci cu t i ...MILICA: Molim teoPROFESOR: Gluposti, nista drugo. Nas sin jepoludeo kad je cuo da sam kucu poklonio gradu daotvori muzej. Vikao je na ljude, pretio da ce osporitipredaju ... Neko je predlozio da to bude nasazaduzbina, da se postavi spornen-ploca; ispalo, na

  kraju, kao da sam sve radio, da podignem spomeniknama dvoma.MILICA: Zasto si, Miso, poldonio kucu?(Proiesor, koji je sve mirno ispriifao, ljutito pogJedaienu.)PROFESOR: Zar i ti mislis da sam pogresio?MILICA: Jesi, pogresio si. Dovoljno je bilo stosmo godinama kopali, sto si ti od svoje penzijeplacao radnike, sto si spasao onolike vrednosti. I stosam se ja razbolela ...PROFESOR: A sta bi bilo sa svim onim predme-tima da ih nismo sldanjali u nasu kucu?MILICA: A st a hi bilo s nama inasom decom daje tvoj otac nekome poldonio kueu? 0 tome nisirazmisljao?PROFESOR: Govoris kao tvoj sin! Sonja mi jerelda da sam u pravu. Ona je insistirala da kurupretvorim u muzej. A u istoj situaciji je kao i Ivan.Prema tome, problem je druge vrste.MILICA: Nije, Miso, Morao si, pre svega, mislitina njih dvoje.JANKO: Milica je u pravu hiljadu posto!KESER: Nemoj da si nepristojan kad Ijudirazgovaraju. Profesor je postupio kao Covek, jereovek mora da bude iznad sitnosopstvenickih zelja!JANKO: Jer je mislio na svoga sina kao sto si timislio na mene! Ostao sam beskucnik pod staredane!(Ljudi se lIZ gaIamu i svsdu podeiik u dvs tabors.Janko jc najgJasniji)JANKO: U sve sobe dovuko zardalo oruzje, neke

  globuse i pocepane mape, neke cizmetine. sinjele izastave, a po dvoristu naslagao topovske cevi,minobacace ipola aviona. Samo sam cekao kad cedoneti tri mrtva Nemca u moju radnu sobu!(Keser je besno priSao sinu.)KESER: Tvoju radnu sobu?! Pa kad si ti nestoradio u zivotu?! Reci, da umrem jos jednom! Ceo[168] [169]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  17/40

  zivot si procerdao na moj racun! Bio si dzabaleba-ros, lezilebovic i danguba! Jednom recju - baraba!HARMONIKAS: Lakse, braco mrtvaci!KESER: Vratio sam se iz rata, nisam imao gde dalegnem! Baraba sve prodala, ikrevete! Prolumpovaocak istare ramove porodienih slika. Slike posleprikuco ekserima za zid! Dedu kroz c elo u ku co .JANKO: Ako jednu porodicu nista evrsce nevezuje od ramova na slikama, onda ta porodicatreba da se raspadne.KESER: Je 1 tako?! Sad cu ti ja pokazati ko trebada se raspadne!(Keser cvrsto zgrabi sina za revere sakoa.)KESER: Trebo sam ja tebe na robiju, k6 say onajolos ... dezertere, crnoberzijance, petokolonase!(Ljudi smiruju razjarenog roveka ... Pekar prilaziprotesoru. Govori mu sa velikim, nemoCnim uz-dahom.)MARKO PEKAR: Da mi je da banem na svadbusamo dva minuta, da priupitam zenu id ec u, sto sam[a wnro pre vremena? Jebem ti deeu i ko i izmisli.Sto dete moze da te razocara, to ne moze r iik o.KESER: Niko!JANKO: Moze roditelj. I nemoj ti vise na meneruku da diZes! Mogu otae da ti budem! U tvojirngodinama, ja sam Ijudima u mojim godinama skidaokapu i Ijubio ruku. Zapamti sta e n ti sad reci: naonom svetu sam ti bio sin - ovde sam ti otae, nezbog godina, vee zbog pameti, jer deea se praveglavom a ne onim sto svaka budala ima!KESER: 0 jebem Ii ti sunee zarkol Ubicu tel(Keser pojuri za Jankom koji pobeie prekokamenja ... I dok vedns pokuSava da smiri Kesers ispsse upiaSenog sina, Profesor zamisljeno gledaispred sere i pita se.)PROFESOR: Sto sam umro, da mi je znati?(Keser preti sinu; odbacuje ksmen kojim je hteo daga gada, popravlja dvogJed na grudima i vra61 se do

  snuidenog Profesora. Obraea mu se tiho pove-rljivo.) ,KESER: Da vas pitam nesto, profesore.PROFESOR: Izvoli.KESER: Sta je sa Nemcima? Cujem sve gorevesti 0 njima: da im je sve bolje? Sta sad rade?PROFESOR: N ista ... Drugi rade za njih,KESER: Majku im svapsku, A lepo je meni, pred

  kraj rata, govorio I li ja R a jk ovi c: Nemci izgubiserat - nadrl jace eeo svet,(Ljudi se poleko vracaju do gomiie kemenje. Jankopodozrivo gJeda ocs. Keser dugo klima gJavom iponsvlje.)KESER: Da, da, da, da, da ...JANKO: C im se on uzdadace, ja nastradam.PROFESOR: Mislio sam: kad izdahnem, da e n ida odahnem, ali sam se prevario.JAN~O: Kad Covek ne uspe da postane uCitelj,zakon 1 gospodar sam sebi, onda sve to postanedrugima.KESER: Meni nemoj vise da se obracas, lepo te iposlednji put molim! Janko, kunem ti se pred ovimIjudima, ako jos . . .(Svadu smiri uzvik harmonikaSo.)HARMONIKAS: Sta je ono Ijudi!?(Pokojnici g1edaju put nebe. Iz visine, blagoIebdeci, u Sabimi centsr pristiic no vi stsoovnik. Kaosa slika stsrih majstora, evrsto grJeCibroIJZlni kip unsnscju; medu ukoeene ljude spuSta se Peter. Oko"'!ata kostunjavog Coveka visikomad uieta. Profesoriznenedeno posmatra pridoslicu. Prilazi mu s ne-ver icom . .. JPROFESOR: Petre?(Peter se osmchuje i grJi protesore.)PETAR: Mislio sam da se vise nikada necemovideti. Dobar dan, svima.(Doktor zag/eda Coveka.)DOKTOR: Obesili ste se?PETAR: Da. malo.

  [170] [171]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  18/40

  PROFESOR: Sto, pobogu prijatelju?PETAR: Prop ala stvar, profesore. Kuca je proda-ta, svi predmeti su spakovani u sanduke, zapecacenii strpani u podrume Narodne biblioteke. Ja nisamvise imao sta da radim, pogotovo kad sam otisao nanalaziste i video kako radnici kamionima odvlacemozaike, kamene blokove, stubove ... Culi da ste viumrli, pa vele da ne propadne materijal, kad veegrade kuce ... Unistili su celo nalaziste za dva sata.(Profesor cuti i posmatra bivseg saradnika.Milicajeuznemireno prisia. Obma: se Petru pitanjem na kojevee zna odgovor.)MILICA: Ko je prodao kucu?PETAR: Pa . .. Ivan, Profesorov sin.MILICA: To je imoj sin.PETAR: Izvinite, nisam znao. Ja sam doSaoposlevas.MILICA: A ko je kupio kuru, tako brzo?PETAR: Kornsinica ., ona do vas, zovu je Lepapekarka.(Pekar poskod iz~abj Petra za ruku.)MARKO PEKAR: Lepa pekarka?PETAR: Da, Dok smo pakovali stvari, ona je sIvanom pravila ugovor. Cuo sam sarno - poladevize, pola dinari . . .MARKO PEKAR: Lepa, Lepa, jebem Ii ti nacvelebove! Doci r e s ti meni ovde kad-tad! Neces znatikako ee ti smrt biti teska.(Protesor, koji je sve vreme povijeno i odsutnostajao, pomeri se.)PROFESOR: Znas Ii, mozda, sta je uradio satetka-Angelinom? Da nije i nju prodao?PETAR: Ne znam. Video sam je poslednji put ukuci dok je pakovala svoje stvari, s onim berberi-nom. Pekarka je rekla Ivanu da ce se njih dvojesigurno zdruziti. On je pozvao u svoju kucu, ali seona necka ...KESER: Profesore, da taj berber nije moj bratSimeun?

  PROFESOR: Jeste, Simeun.KESER: Copav izguren?PROFESOR: Ma Simeun, kad yam kazern. Bri-jao me pola veka; prvi iposlednji put.JANKO: E bas volim! Sad ce tvoj Bata-Sima dapoizbacuje ono naoruzanje na ulicu, da preuredikucu i dovede mladu. Odlete avion bez krila!Propade itvoj muzej.(Keser sede do profesora na kameni stub i pokriSakama lice. Peter priiazi protesoru. Pravda se, siriruke.) .PETAR: Sve sam ucinio sto sam mogao. A vinajbolje znate, kad sam dao otkaz na mesto uCitelja,i poceo da radim sa varna, da su svi pricali kako samIud. Dok ste bili zivi, slusali su me zbog vas; Cimsteumrli, poceli su da me guraju i vredaju: Bezi,budalo, ludo, idiote ... Obesio sam se 0 kruskupetrovdanku, onu ispod nalazista,(Hsrmonlkss drZikraj konopa, koji visi oko Petro-vog vrsts.)HARMONIKAS: De mi je pamet hila da sam se ija obesio, bar ne bi teglio ovu armoniku ko grobtesku ... Nego, profesore, mogu li i ja da vas pitamza moje. Od silne svade nikako da dodem na red.Stanovao sam na pocetku Male ...JANKO: Ona fino okrecena kuca u cetiri boje.Kad pada kisa svi misle da je to duga.HARMONIKAS: Mars, pijanduro! Ostao si miduzan dvesta iljada za pesme poslednje noci,JANKO: Pevacu i ja tebi za dvesta i1jada, pa smokvit. Mozes misliti, da mu placam sto mi se dere nauvo!PROFESOR: Koliko sam mogao da vidirn prekoograde, svi su zdravi iveseli.HARMONIKAS: Dok sam bio ziv, bili su tuzni,Neko umre na zalost, neko na radost svoji. Da samznao da ce ovako biti, iso bi kod lekara svaki dandva puta ... Ima li dece po avliji?PROFESOR: Puno dvoriste, Ruzmarine.

  [172] [173]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  19/40

  HAR~ON!I0~: Ja imo dvoje.(Janko 1Z dzeplca na prsluku vsdi srebmi sat--lanCaras.JANKO: Profesore, koliko je sati? Da navijemdok i vas sat nije stao.PROFESOR: Pola osam.KESER: Z u r i s negde?JANKO: Ne, hocu nesto da mi kuea.{Dok Janko navija sat, Petsr se radoznalo oswCe iposmatra okoJinu.)P,?TAR: Cesto sam se pitao, ima Ii zivota poslesmrti?JANKO: A ja sam se cesto pitao: ima li Zivotapre smrti?(Peter se detinjasto nasmeje i zagrJi govorljivogstsrcs.]PETAR: Sta radite ovde godinama? Kako provo-dite vreme?JANKO: Malo se svadamo, malo obilazimo okoli-nu, idemo na izlete, malo od ovog kamenja~damo .nesa~da~e zelje; ko nam je kriv 5tO zazrvota msmo imali snage i hrabrosti da ostvarimo svesvoje planove. Ja podizem kafanu, ali mi otae odnosimaterijal, jer su preci bunkeri i odbrambeni zidovi.Onda ja potkradam Ruzmarinov dvosoban stan sakupatil0l!l,. v ~uzmarin, normalno, peljesi pekaru,fe~r 1.'hmekle~n~ar, a doktor, kad moj otae ode uizvidanje, pozajrrn deo bunkera - i tako ukrugMilica ne moze da otkopa koliko mi mozemo d~razgrabimo.MILICA: Kao u zivotu,JANKO: A uvec:, ka~ pocne da se spusta nestotamno, nahk na nasu noc, posedamo na kamenje izagJedamo se. put zvezda. Ja tvrdim da je Zemljanegde tamo, izmedu onih maglina, moj otae ima,naravno, suprotan kUTS;ionda se s uzdasima secarno! D i I i ~ i dragih: sad imaju toliko i toliko godina,imaju deeu, unuke, sad veceraju za onim istim

  stolom gde smo imi nekad .jeli, sad prieaju ioni 0nama, posmatraju nase pozutele sIike i krisom placu,dodiruju nase stvari, cuvaju nam tople zimskekapute, kao da cemo se jednog dana vratiti, ne-deljom nam doJaze na groblje idonose karanfile,laIe, ljubicaste perunike i blede ruZe, kutije ratluka icigarete, svilene bombone, tanke svece ikantice svodom .: . Dok eiste nase spomenike i prekopavajutravu, tiho razgovaraju s okolnirn udovicama iudovcima, kako vreme brzo prolazi, kako lepo nemogu da veruju da nas nema vee deset, petnaest,dvadeset godina ...(Dok Janko oiivljava zemaljske slike, pokojnici suzdasima sJuS8jui potvrdoo kiimaju glavama.) .JANKO: Koliko je godina, s oprostenjem, va-Scm Marku? Na prolece dvadeset.MARKO PEKAR: Nemoj mi Lepu spominjati!JANKO: Na prolece dvadeset? Boze, Boze, a koda smo juee jeli njegov Ieb ikifliee s pekmezom ...Mom Ruzmarinu u novembru punih sest.RUZMARIN: S kim, za sest godina, napravi~toliku decu?JANKO: Na groblju, svako od nas, poCinje svojdrugi zivot iz pocetka: prvi dan, prva nedelja, sestnedelja, sest meseci, prva godina, druga godina ...deset godina, dvadeset ... a onda, polako, pocinje-mo da umiremo ipo drugi put - u secanjima, Tadpoanje nasa beskonacna i verna smrt. Nestajemo izzivota u razgovorima, pricama, secanjima.PETAR: Nije, valjda, da sarno 0 tome pricate?JANKO: Ne. Cesto se ikajemo, kako smo biJi

  Judi za Zivota. Kako smo se nervirali, kidali, jeli,bojali, kako smo se izdavali, kako smo se plasili dakazerno sta mislimo, kako smo ZiveH kako drugihoce; jednom recju - trcali smo, juriJi smo ovamo,pa tek kad smo ovde stigli, shvatili srno sve - i svenam je bilo jasno, ali kasno! .PETAR: Tuzno, vrlo tuzno.

  [174] [175]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  20/40

  JANKO: Nije bas sve tako tuzno, Imamo mi ovdeinas hor. Gospodin doktor je horovoda. On je to naonom svetu vezbao u svojoj bolnici, pa nastavio iovde. Doktore, da novim prijateljima izvedemo nasuAjne kIajne kantatu?DOKTOR: Vrlo rado! Ja sam za' pesmu uvekspreman, kao profesor za kopanje. Ruzmarine, nasvoje mesto!JANKO: Ajde, Ruzmarine, vraticu ti onih dvestailjada C im se zaposlim. Obeeali su da ce i rnojumolbu resiti ovih dana. Malo sa zakasnjenjem, alglavno je da se pozitivno resi,KESER: Ej, nesreco moja. Gde od tolikih sinovada si ba s ti moj?DOKTOR: Tisina, molim vas!(Hor pokojniks se namesta ispred gomile srbeolo-skog ksmenje. Doktor, sa stepicem u rod, dsjeznak hsrmonikssu Ruzmsrinu ds oznao intoneciju;a onda pocinju svi zajedno da pevaju. Profesor i

  njegov odeni pomocnik Peter s osmehom posmatra-ju rsspevsnc prijs telje. Vidi se i cuje se da jeumetnicko dnstvo imaJo mnogo vremene da pe-vanje Jepo uveiba.)

  (Ruzmarin zadovoljno razvJao harmoniku, jecsvodrhted levom Mom. Janko ga prijateljski, kafanskigrli, dok ostalipaZljivoprate doktorovo dirigovanje.Peter je uhvatio protesors ispod ruke. Dva covekssu. oog/edno, iznenadena bliZnjima, pevsnjem imestom na kame su se obreli posJe smrti .. .)

  HOR POKOJNIKACveta tresnja u planiniProlece se na put spremaSve je isto u mom krajuSarno mene vise nemaSarno mene vise nemaZeleni se loza vitaOko starog kucnog tremaSve je isto kao nekadSarno mene vise nemaSarno mene viSenema

  [176]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  21/40

  II CIN

  3 .

  MARKO PEKAR: Jeste, bila Leposava. SanjaJame je. I uvek kad zelim da joj oCitambukvicu -ona se probudi. Pobegne. Nestane.PROFESOR: Cesto vas sanja?MARKO PEKAR: Mogla bi i cesce, aJ se plasi dase sretnemo. Prvih godina me je sanjaJa skoro svaken06. Sad, sarno kad je prizovem u san, a to mi sveteze uspeva. Zna da je kriva.(Janko prenosi re/jefnu plocu do Petra, koji svepredmete obeleiava i sIde uz kstneni stub.)JANKO; Ko ce da te sanja tako besnog ...Doktore, je I znate zasto nasi ljudi imaju slabe zube?Zato sto .stalno skrgucu zubima od Ijutine. Jednasvada - dva zuba. A ovako govore: stegnu vilice izsve snage, da im utmu kutnjaci, pa sarno mrdajuusnama i prete: Nernoj da ti ja pokazem, sunce Iitizarko ... (Dok se /judi smeju Jankovom objaSnjenju, Milicasnuideno prilazi muiu i hvata ga za ruku.)MILICA: Nemoj da se ljutis na mene. Nisamverovala da ce Ivan prvog dana sve rasprodati. Kaoda je jedva c eka o ...PROFESOR: Nije me vise briga za kucu.MILICA; Sekiras se zbog Sonje?PROFESOR: Da. Sve ce joj to skratiti desetgodina Zivota. Bila je suvise vezana za mene, kucu,nase stvari. Kao da nisu odrasli zajedno. Vvek me jeto cudilo: rastu dva deteta, isto ih vaspitavas, istuhranu jedu, isto ih volis, a na kraju, jedno kao danije tvoje; odmetne se, otudi se i radi bas one sto nevolis ... Nego, da mi nastavimo sa kopanjem. Ajmo

  Ijudi! Ajmo! Dosta je bilo vasih privatnih poslova.Greota je od ovakvih vrednosti podizati infantiJnegradevine.(Profesor se energicno vrstio do iskopins. Prilazikamenoj pIoCi.. .)PROFESOR: Jos jednom cemo pokusati dapodignemo ovu plocu. Mozda nam je nedostajalasarno Petrova snaga. A gde je vas otae?

  SABIRNI CENTAR(Lepa peksrks briSe 00isamosaZaljivim g/asom pokuSa~da ubedi muia u valjanost svojih odJuka. Marko peksr Jezlovoljno posmatra: evrsto je stegao zube, suzdriavajuCinagomiJani bes.)LEPA PEKARKA: .,. A crninu sam prvi putskinula za veneanje. Nije rni ni nakraj pameti bilo da

  ovo sarenilo nosim pre slavlja. Ja tebe nikad nisamprezalila, uvek si mi bio pred ocima. Marko, molimte ...MARKO PEKAR; Nisam te pitao za crninu!Leposava, nemoj da se pravis luda, znas sta sam tepitao! Odgovori mi kratko j jasno, sunce Ii ti ...LEPA PEKARKA: A sta si me pitao? Ne znarn,stvarno ne znarn?(Lepe je u trenutku povratila samopouzdanje iodtocnost, sto pekers histericno razljuti.)MARKO PEKAR: Zasto si dozvolila da mi se pokuci setaju i vesele duSmani!? Slusaj Leposava ...Stani! Leposava! Leposava!(Lepossvs nestade, a peksr ucut osvrcuci se ...Pokojnici, koji pretraiuju srhcolosko nslsziite, sosmehom posmatraju zbunjenog Coveka. Proiesorprilazi pcksru.)PROFESOR: Skim ste to razgovarali? Ueini mise vasa zena. Kao da sam video Leposavu?(Pekarodmahnu rukom, kao damu je svega dosta.)

  [178] [179]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  22/40

  JANKO: Juri neprijatelja po okolini. Naisao, izaonog brega, na neke tragove vojnickih cizama.DOKTOR: Nema ni Ruzmarina.(Janko se popeo nagomi/u kamenja, stavio ruke nausta i poceo de doziva iz sve snage.)JANKO: Stevaneee! 0000 Stevaneeee! ... Nikadnisam uspeo da ga dozovem, jer ima pogresno ime.DOKTOR: Kako to mislite da ima pogresnoime?JANKO: Lepo: kad dajes ime detetu, moras mudati sarno 000 koje je lako za dozivanje. Ako detene dozoves sa dva vikanja, dao si mu pogresno ime.DOKTOR: Sjajna teorija.JANKO: I tacna. Vidite, ovako: u p'laninskimkrajevima, gde decu dozivas na velike daljine, imenase sastoje od cetiri slova; od toga su dva samoglasni-ka. Slusaj : 0000 Jovooo, 0 Boroooo, 000 Bozo ...Drugo slovo u imenu 0 i cetvrto 0, jer 0 najdaljeJ~ti. To su, takozvana, primarna imena za daljinskuviku, sa dometom od pet kilometara ... Zatirndolaze imena za nadmorske visine ispod dve hiljademetara: 0000 Jelooo, 0000 Savooo, 0000 Vukooo,0000 Pavooo, 0000 Milooo ... Imena sa dometomdo tri kilometra, po Iepom vremenu, iIi izmedu dvapucnja groma. Medutim, kako se spustarno karavnicarskim predelima nase, sarno geografski boga-te zemlje, imena su sve duza, sira i tromija, jer nemapotrebe da bacas glas preko planinskih venaca isuma; dete se igra na pasnjaku, u sljiviku iIi ukornsijinoj avIiji. 00000 Miloradeee, 0000 Drago-slaveee, 0000 Milaneee, 0000 AJeksaaa, 0000Leposavaa, 0000 Miliceee, 0000 Mihajlooo ...Osecate napor, kao da mi je zakopcano najgornjedugme na kosulji, To su deca zelene Sumadije, blagobrdovite Maeve, i ostalih talasasto-valovitih krajeva.Imena sa daJjinskim dome tom od 100 do 800metara, u zavisnosti od grlenih mogucnosti roditelja.I onda, kad siderno u apsolutnu ravnicu, imena suisto tako siroka, nepregledna: 000 Maksimilijannn,

  000 Haralarnpijeee, 000, Niciforeee ... Sad, zami-slite, kad se u planinskim krajevirna da detetu imeHaralampije. Izades, ovako, pred kuru, zagledas seu planinski vrh pod snegorn i uzviknes: 000,Haralampijeee! a irne ti padne pred noge. ImeHaralampije je tesko bar dye kile. Pre je za bacanjeimena s ramena. I, znas kad ce ti Haralampije dadode kOO - nikad! Posle bijes dete: Ja te zovernpola dana, a tebe te nerna! Dete kuka, nije c ulo ...Sasvim suprotno se dogada kad u apsolutnoj ravnicinadenes ime Jovo. Uzviknes 000 Jovooo, glas tiodzvanja, a dete misli da ces da ga bijes, pa ben inece kuci, Zato se u nizim krajevima smisljajunadimci, za ublaiavanje grlatih imena. Umesto,Jovo, vice se 000 Jovice ... 000 J ov an ce ...(Ljudi se smeju cudno], ali pomaJo i istinitoj prici.)DOKTOR: I do kakvog ste zakljueka dosli?JANKO: Deci jednostavno _treba davati imenasarno sa A il i O.MILICA: Pa kad se iskupe svi sa A iIi 0, ondaodaberes svoje A a ostale raspustis?(Petar se kikotsvo smeje.) -PETAR: Kad sve ovo cujem ividim, nije mi nimalo zao sto sam se obesio.PROFESOR: Pogresio si, Petre.MILICA: Varna je bio potreban dobar psihijatar.Je I tako, doktore?PETAR: Bio sam kod psihijatra, pre nekolikogodina, kad me je jedan covek pratio.DOKTOR: Ko vas je pratio? Sedite. Sarno visedite i opustite se.PETAR: Neki covek. Ja izadem na ulieu, onprekoputa stoji iceka. Ja odem u bioskop, on gIedafilm. Ja mislim slucajnost, pa da proverim kupimkarte za isti film, kad ion gJeda drugi put. Trajalo tonekoliko meseci , Secate se, profesore, to je bilo onegodine kad smo prvi put uspostavili veze sa Holan-danima,DOKTOR: I sta yam je psihijatar rekao?

  [180] [1811

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  23/40

  PETAR: Ono sto bi svaki normalan covek, kad seuverio da pratilae stvarno postoji: Idi, veli, zali semiliciji. Ja vam ne mogu pomoci , niste bolesni.Odem ja u miliciju, kod nekog druga Zunjiea.Velim, takva i takva stvar, eovek me prati ...DOKTOR: Ista vam je rekao?PETAR: Da sam asocijalan! Da se opet vratimkod psihijatra, da me Ieci od usamljenosti. Veli: T ine volis Ijude, nisi drustven, beiis u samocu . . .(Doktor se smeje. Tspse Petra po Iedime.)DOKTOR: Nisi to rekao psihijatru?PETAR: Jesam. Smejao se Covek kao i vi sad.DOKTOR: Salu na stranu, reci cu vam nestoozbiljno, sto sam upoznao iz prakse, a ponavljalo seiz slucaja u slucaj: postoji jedna vrsta zloCinacakojima se, na zalost, nikada ne sudi. To su ubieesamoubica.MARKO PEKAR: Ubice samoubica?DOKTOR: Da, dobro ste culi, Samoubistvo jeuvek produzena ruka nekog ubiee, koji ostajenepoznat , ili je vrlo dobro poznat, ali mu niko nistane sme.PETAR: Mene je ubila okolina.MARKO PEKAR: Doktor je u pravu. Uzmite,na primer, moj slucaj: kad bi ja bio ovde da mi nisuuzeli pekaru? A moj ubica se danas veseli u mOJ'oJ'kuci.JANKO: Gluposti! Samoubica se rodi kao sto serodi ipijanac! -J a sam izvrsio samoubistvo onog danakad sam pristao da odem u bolnieu. Da nisamnapravio tu glupost, jos bih sed eo u basti KodSokola.(Doktor, inace uvek smiren, pribrsn i dobrocudenCovek, razljuti se.)DOKTOR: Kriva je bolnica? Bolnica je kriva?!JANKO: Jeste. Dijagnoza moje smrti je neuspe-la operacija.(Doktor zaneme. Milica mu pri/azi, pokusave da gasmiri.) .

  [182]

  MILICA: Pustite ga, molim vas. Nemojte senervirati.DOKTOR: Kakve to gluposti prieate! Vi niste prisebi! Odakle vam ta ideja da ste umrli od neuspeleoperacije? Ja sam vam l i e o o rekao da prestanete sapicem, jer vam je eela utroba unistenal UmrIi stekao sto umire vecina pijandura - od ciroze jetre!JANKO: Ma nije valjda? A odakle mi ovaj rez?(Janko izvuCe kosulju iz pantaJona ipokaza poveorez iznad Jevog kuks.]JANKO: Sarno ste me otvorili izatvorili kaoaktntasnu, .DOKTOR: Vas su doneli bukvalno mrtvogpijanog.. ,.,. JANKO: Nemojte, doktore, znam ja valjda gdemi je jetra. Ceo zivot me je ovde bolelo, apogledajte gde ste me rezali. Isekli ste me k6prvoma jsko prase.DOKTOR: Posle smrti.JANKO: Stanite malo, da vas ja nesto pitam presmrti; kad Covek umre znam i ja da ga ledm ... Vis te bili se f bolniee, pozna t lekar, omiljen meduIjudima, bolesnici su vas voleli i post ova li , medut im ,kad ste se razboleli, spakovali ste stvari i odleteli zaSvajcarsku, Je I tako?DOKTOR: Znam sta cere da me pitate.JANKO: Znam da znate, al ne znam sta cete vimeni da odgovorite. Kad su mi prvi put predlagalioperaciju ja sam pristao, pod uslovom da me VIoperiSete. Ne moze, vele, doktor Katie je u5vajcarskoj na lecenju. Idem ija u Svajcarsku.Ne moze, tebe cerno ovde da sredimo - i sredilisu me.DOKTOR: Nisam se ni ja vratio iiv iz Svaj-carske.JANKO: To sam hteo da vas pitam: 5tO nisteumrli u nasoj bolnici da vam Ijudi veruju.DOKTOR: Kcerka je organizovala eelo puto-

  (183]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  24/40

  vanje. Ja sam odbijao da podem jer sam mao da minema spasa.JANKO: I cerka yam Je lekar. Kako mi obicniIjudi da imamo poverenja u vas, kad vi Iekarinemate poverenja u sebe. I moj otac je pravo izZeneve doSao ovamo. VeIiki ste mi vi rodoljubi:umirete za zemlju u inostranstvu. tim vas nestozigne, razletite se po belom svetu: kuku, bracestranci, nesto me ovde probada ...(Niz pescun: padinu dolssi Ruzmarin kukajuCi nasay glas. Ljudi se okup/jaju oko nesrecniks, koji viSenema hsrmoniku.]RUZMARIN: Jao, tesko meni jao, majkomoja. Dabogda mu se ruke sasusile .(Ruzmarin se hvata za glavu i seda na ksmenistub.Milica ga grli pokuSava da ga smiri.)MILICA: Sta je bilo, zasto placete?RUZMARIN: Ukrali su mi armoniku.PETAR: Ko vam je ukro harmoniku?RUZMARIN: Znam ja ko . .. Dolazio je da jekupi, dok sam jos na samrti bio , .. Donosio pare, alnisam teo da prodam , . . i ja imam sina ...(Ruzmarin ustade, pogleda put zemlje, i uzviknu.)RUZMARIN: Dabogda ti moja armonika nasarani svirala!(/ Ruzmarin sc posJe teskog prokiinjanja malo smiri.Profesor ga ponudi ciguretom.)PROFESOR: Pa nisu yam je, valjda, iz grobaukraH?RUZMARIN: Vidite da jesu , .. Obisao sam ceokraj nigde je nema. A nocas lepo osecarn kako mineko skida armoniku ...JANKO: Je s vido Iopuza, majku Ii im jebemzemaljsku! Ko ce sad da nam svira. Vi, profesore,nemate pojma u kakvom ste gradu Ziveli i medukakvim Ijudima vek proveli. Uskoro cerno yam sveispricati, Necete verovati.MILICA: ZaIiJi ste se da yam je teska, da vasstezu kaisevi , ..

  RUZMARIN: ZaIio sam se, gospodo, onako, izmiloste . .. Znate, mi cigani prvo nauCimo dasviramo pa tek onda da hodamo, jer de cemo beznekog instrumenta ... Pogledajte ...(UzdisuCi i brisuCiruksvom 00, Ruzmarin iz unutra-snjeg diepa sakoa izvsdi povecu fotografiju. Poke-zuje je Milici .. .)RUZMARIN: Taj sa armonikom, to je moj sinRade Ja ga wm da svira ispred kuce ... Ovo mije zena a ovaj sto se kliberi preko tarabe, to je taIopufa, cuveni razbojnik Bata Konj ... Joj, teskomeni nesrecniku . , .JANKO: Profesore, danas su varna iPetru izasleslike u novinama.PETAR: Meni nema ko da je objavi,JANKO: More i bolje. Meni su moji prijateljiobjavili sliCicui ispod napisali: Dragi Janko, tvojemesto za stolom ostace prazno, a CaSapuna ... (Doktor iz novcanik vadi nekoliko fotografija. Iostsli, kso sto obieno biva kad se /judi hvalebliZnjima, posegnuse u dzepove.)DOKTOR: Moja kcerka uc da svira klavir ...MILICA: Secas li se, Miso, ove slike?PROFESOR: Da... Znas da sam je svudatrazio. Hteo sam da je uvehcam i stavim iznadkreveta . .. Vidi, molim te, koliki su Ivan iSonja? ... Sokobanja 1955 ...MARKO PEKAR: A vidite, ovde smo zajednoostali na vasaru; vas dvoje, ja iona moja rospija.MILICA: Miso, pogledaj ovo!PROFESOR: Bas sam bio momak i po!(Pokojnici rszmcnjuju fotografije, cudeCi se i divedse. Kao da su za trenutsk zaboravili gde se nalaze.Janko uzima fotografiju od pekara.)JANKO: Na ovoj slici si mi vee malo ufitiljio.Lepo se vidi da ti dusa iste svesteno lice.MARKO. PEKAR: Jeste, to mi je poslednja ...A pogledaj OVU, bam mojo To je moja prva slika uZivotu, za osmi rodendan. Bio sam lepo dete?

  [184} [185]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  25/40

  JANKO: Steta sto si odrastao ... Sad cu vam,narode, pokazati cudo prirode ...(Janko iz diepa vsdi povecu sliku. Pnde doktoru.)JANKO: Doktore, gde sam ja na toj sliki?DOKTOR: Nema vas ...JANKO: Nema me a sliko sam se. Vidite, tad samvee mao da nero dugo, jer vise nisam ostajao nafotografijama. Svi se namestimo, eelo drustvo izSokola, svi ostanu a mene nema. Ja sam ovajprazan prostor. ViSe me aparat nije vatao.(Ljudi gledaju Cudnufotografiju. . . Doktor pooo-sno i hvalisavo podiie svoju sliku.)DOKTOR: PogIedajte najlepse gradenog momkaposle rata... Ja na letovanju u Rovinju pedesetprve, Em mlad, em lep, em zgodan, em lekar ...JANKO: Em ne mas da plivas,DOKTOR: Ko ne zna da pliva?!JANKO: Doktore, molim te, nemoj meni daprieas. Nema nista srnesnije od kontinentalca namoru, Gledo sam jedne godine u Budvi kako toizgleda. Sad cu vam pokazati ...(Scenu kontinentelsc na moru Janko igra malosnainije i izrahijnije, valjda pod uticsjemkafaIJSko-K1wnackeskole.)JANKO: Ovako: nas oovek prilazi moru opuste-no, nonsalantno, gleda prema puCini kao da ce sveto odjednom preplivati. U pogledu mu osecatesuperiomost i plivacku snagu. Onda vadi ruCnisat izdzepica lasteks-gaciea i predaje ga na cuvanjenajpoverljivijoj osobi na plazi, pa se vraca i Iaganoulazi u more. Gazi po travi na vrhovima prstiju,strah skriva kiselim osmehom, mada bi najradijevriskao. Voda mu se polako penje iznad kolena,osvrce se, prilazi klizavom kamenu prepunom jeze-va, staje na vrh ibalansira ... Zatim poCinje da sekvasi: prvo srce, pa sve file kucavice, da ga voda nepresece kad se baci u hladnu dubinu. To je proeitaopred polazak na more u clanku Nemojte vruei uvodu. Kad se dobro ispoliva, dalje i ne bi moran da

  se kupa, silazi sa kamena inastavlja hod premapuCini. U jednom trenutku, normalno, voda muzahvata jaja; trenutno se stresa i najezi, ali, posto jepatrijarhalno vaspitan, zna da se intimna osecanja nepokazuju pred svetom - i dalje se smeska, sarnomu usta malo iskrivljena ... Najzad se koncentrise,dise duboko i baca se u vodu. Pliva lupajuCi rukama,zagnjurene glave, sve dok ima vazduha. Ubeden daje to neki stil. Itaman kad pomisli da su svi na plaZipopadali u nesvest od njegovog snaznog ilepogphvanja, zabada se u leda nekom kupaeu u pl icaku,Drug je zaboravio da mu je desna ruka jaea odsilnog lupanj.a vpe~nicom po stoh:l; trlja oCi od soli,lZV111Javae 1 cudi kako je to phvao ukrug. Trceci,uvucenog stornaka, dise sarno koliko da prezivi, juriprema prvom tusu i tek kad oseti slatku vodu,odahne, opusti se i ponosno gleda pobedeno more ..Onda Iegne na pesak blizu neke dame, SUDOlse,dobacuje sarmantne poglede, a te nod mu dolazilekar, jer je dobio SUDOlniCU,opekotine drugogstepena ivisoku temperaturu ... Doktore, priznajda si tako zavrsio letovanje.(Doktor se smeje.)DOKTOR: Nije ba s tako, al ima istine.JANKO: Jedina je razlika sto si ti lekar, pa si sesam leCio.MARKO PEKAR: Ja sam letovanje doziveo vrlokratko: posvadao sam se sa Leposavom u vozu,izasao u Vinkovcima i vratio se kuCi ...(Ljudi polako podiiu glave ... Peter je prvi prime-tio cuden, svetleci predmet, koji leti u daJjinjostavljajuCiza sobom crvenkssti trag.)PETAR: Profesore, sta je ono?PROFESOR: Neka letilica ...(/z pescare dotrca Keser; Covekje uzbuden; gledakroz dvogled put svetleceg predmets.)KESEl{: Svemirski brod! To je svemirski brod!JANKO: Vidimo, sta se deres,

  [186] [1871

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  26/40

  KESER: Znate Ii st a ovo znao?! avo moze bitinas spas! avo nam moze promeniti zivot!PROFESOR: Kako to misJite?KESER: Lepo, profesore: ako neko Zivstigne donas, onda i mi nismo mrtvi, vee sarno udal jeni saZemlje. Mrtvi i zivi se ne mogu sresti, ako mrtvi nisuzivi iii ako Zivi nisu mrtvi.(Keser podiie obe ruke i poce da msse ... Svi gazaCudeno gledaju, a onds, jedan za drugim, mssu iostali ... Letilics se pribliZava, preiece preko gJavauznemirenih ljudi i kao prekookesnski brod, kojiostavlja nevidljive brodolomnike, nestaje udaljini ... Pokojnici nemocno spuitsju ruke. Profe-sor ih saZaljivo gJeda.)PROFESOR: Sad tek vidim kolika je v asa z eljada opet budete zivi ... Petre, sinko, i ti si mahao?PETAR: Zao mi je ... sto sam se obesio.JANKO: I peta Bozja zapovest lepo veli: Postujoca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugopoZivis na zemlji.KESER: Mozda se ovaj nas Sabirni centar nalaziu blizini neke nepoznate, naseljene planete. Profeso-re, st a vi mislite?PROFESOR: Pokusacu da yam objasnim gde sen a la z imo : p re c nik pozna tog dela vasione izmeren jena 25 svetlosnih eona. Jedan eon, u astronomiji,predstavlja udaljenost koju svetlost pre de za milijar-du godina, sto znaci da je nauci poznat prostor od25 milijardi svetlosnih godina. A iza toga, kako receAjnstajn, pocinje nesto drugo. E, sad je pitanje,gde se nalazimo u tom tamo drugom ?RUZMARIN: Dragi profesore, sve je to verovat-no tacno, ali ja yam garantujem da je od tih eonamnogo veca udaljenost - osam sati hoda peske, pokisi i blatu. Kad sam isao po svadbama ...JANKO: Pa sad ti budi nauenik medu svircima.PROFESOR: Dosta, molim vas. Tajna je u ovomkamenju. Pogledajte sta je tragova neke velikecivilizacije. Mozda je odgovor bas ispod ove

  ploce ... Ajte Ijudi, da pokusamo jos jednom ...Sad il nikad . . .(Ljudi su se grcevito napregJi; ploea se pomeri zajedan pedalj)PROFESOR: Pomerili smo! UspecernolKESER: Ja bih svojom Zivom snagom podigaoovu plocu jednom rukom.PROFESOR: Da probamo ponovo ... Jesmo lisEremni? Jedan, dva, tri - diZi!(Ploea se pomeri jos desetsk centime tara. Obrsdo-vani uspehom, /judi s e s pre m ise da pokuSaju josjednom. Ns proiesorov znek, svi prihvztise ivicekamena i ploea se polako pomeri. Spade sa prsvou-gaonog leiista. Iz unutrssnjosti, koju je skrivsoksmen, blesnu svetlost, koja obasja iznenadene/jude. Doktor i lanka ustuknuSe dvs-tri koreks.Peter se prvi nadvi i zagJeda u blestavi otvor. Prilazimu iprofesor.)PETAR: Boze, sta je ovo?PROFESOR: Mislio sam da je grob.JANKO: Zatvarajte rupetinu, ko zna st a imadole.(Keser se nadvio nad otvorom.)KESER: Stepenice ... Kuda li ovo cudo vodi?PROFESOR: Odakle svetIost.KESER: Ljudi, mozda smo mi u unutrasnjost iZemlje. Mozda je sve ovo velika supljina u samorncentru planete.PETAR: Mozda ove stepenice vode u zivi svet?Jer, sve mi je jasno, samo - odakle svetIost?PROFESOR: Neko eodo jeste.MARKO P~KAR: UU\~, mno~o p i nam s~obradovali, da im banemo lZ zemlje. Leposavu bislog udario.KESER: Ja yam garantujem da cu ovim stepeni-cama izaci na svetIost dana.(Kescr odhxno pode prems otvoru. lanka mupritrea i uhvati ga za ruksv. Zaddava ga da ne side.)JANKO: Gde ees, tata, koji ti je davo. Mozda je

  [188] [189]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  27/40

  ta svetlost od vatre iz pakla. MoZda to sija ispodkotla. Nernoj da i zaz iva s d avo le , da dodu istrpajunas u vrelo ulje. Ljudi, sprecite ga, bilo narn jelepo . .. Tata, stani bre ...(Keser otrze ruku i odlucno rece up/aknimIjudima.)KESBR: lCi Co do svetlosti. Ako me nerna, vizatvorite otvor iIi podite za mnom.

  (Keser mahnu rukom i side niz stepenice. PokojnicigJedaju za njim; dugo odjekuje bat Cizama pobetonu.)JANKO: Tako je jedne nod otisao u rat. I isto jerekao: Ako me nema, podi za mnom ili zakljueajvrata, inikoga ne pustaj u kucu, Kakve su toIjudske sudbine?(Peter je kleknuo pokraj otvors, zaviruje i vice.)PETAR: Eeej! Sta je dole ... Sta ima?!(Protesor zagrJi ienu, kao da C e pasti - drhtavo inespretno. PokuSava da otkopCa dugme kosulje.)PROFESOR: Milice, nije mi dobro... Gusimse. , . Nije mi dobro ... Pornozi mi da sednem ...(Odmah je pritrcso doktor. On i iena odvodeprofesora do kamenog stuba. Sterec maJaksaJoseda.)MILICA: Miso, sta ti je ... Ovde ti ne moze bitil os e . ..PROFESOR: Gusim se ... Osecam kao da ce mise grudi razleteti ... Nemam vazduha ... a hocu dadisem . . . Sarno malo vazduha ...DOKTOR: Verovatno neki neugaseni refleks?'" JANKO: Svez je. Jos je pod jakim uticajem

  ~~ota. Jeste doktore, sta me gledate tako, je 1 muJOs rastu brada, kosa i nokti ... Ja sam bas bioposeko nokte uoCismr t i , a vidi koliki su mi .sad ko uvesca, Zivot ostavlja duboke tragove na pokojni-cima.(Profesor se skupio na kamenom stubu. Grcevitimpokretima otkopcsvs dugmad na kosulji: prsluku;sskou .. .)

  MILICA: Miso, s t a je, Miso ... Doktore, po-mozite ...PROFESOR: Kao da ponovo umirem ...DOKTOR: Lezite, profesore ...JANKO: Tacno sam znao da ce neko prokJetstvodoci iz one rupetine.(Dok Milica i doktor pomezu profesoru da Jegne,ponovo se ogJasi bat Cizama po s tepen icsme . Pe terje pritrcso do otvors. Ubrzo se pojevi smrknutiKeser. On otresa prasinu ipokazuje bronzanu glavui od istog meterijst izlivenu ruku.)KESER: To je sve sto sam nasao.(Petar je uzeo gJavu i ruku.)JANKO: A svetlost, odakle svetlost?KESER: Od uzarenog kamenja. Vee posle pede-setak stepenica poeinju rusevine i usijano kamenje.Izlaz je sarno gore. Ne rnogu u centru Zemlje delete brodovi ... Sta je sa profesororn?(Keser prilazi doktoru koji paZljivo pregJeda one-moCalog stsrcs. Peter zaCudeno posmatra gJavu iruku, koje je priJepio na kip donet sa onoga svets.I jedan i drugi deo kao da su bas otkinuti sa njega.)PETAR: Profesore, pogIedajte ovo! Profesore,vidite ovo Codo. Kad se spoje gIava i roo safigurom koju sam doneo, dobija se ceo kip rimskogcara Septimija Severa. Vi ste ga godinama traZili ...DOKTOR: Tise malo ...(Doktor se nadvio nad profesorom. Dugo ipailjivoosluikuje, a onda se uspravlja i saopstava bezdvoumljenja.) .DOKTOR: Gospodo, profesor je ziv, ,(Pokojnid ispustiSe neito nalik na gJasove strshe,iznenadenja i sumnje.)PETAR: Pobogu, doktore, sta prieate?RUZMARIN: To je nemoguce.MARKO PEKAR: Svasta varna lekarima pada napamet. .MILICA: Je Ito istina, doktore?DOKTOR: Profesor je doziveo, verovatno, moz-

  [190] (191]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  28/40

  dani udar i usJed njega duboku komu. Bio je kliniekimrtav. Medutim, organizarn je pobedio ion se vracamedu Zive. KoJiko je vremena proslo kako je dosaoovamo?(Janko brie;,.bolje pogIeda na svoj sat.)JANKO: Uskoro, dvadeset cetiri casa.DOKTOR: Onda ce, verovatno, preziveti,MARKO PEKAR: Izvinite, molim vas, sa:d mitek nije nista jasno? Kako ee preziveti mrtav? Sta daradi Ziv Covek medu nama ladnima.RUZMARIN: Ma to je nemoguce,DOKTOR: Dok sam radio u bolnici imao samnekoliko slienih slueajeva. Covek padne u komu,zaustave se svi najvazniji organi, pomislim da jemrtav, kad, posle nekoliko sati, odjednom poene dadaje znake Zivota.JANKO: Naravno, ako ga pre toga ne sarane.RUZMARIN: Sto je bio moj slucaj.JANKO: Sve se tebi desilo!MILICA: Sta ee sad biti, doktore?DOKTOR: Profesor ce nas napustiti. I sad mi jeprvi put jasno, ali sasvim jasno, zasto su mi Ijudi,koji su preziveli komu, pricali 0 susretima sasvojima. A to se, bogami, desavalo, I to je, sad tekv id im , mogue e .MARKO PEKAR: Cuo sam bar desetak takvihprica,(Doktor uz e profesorovu ruku. Pipe puis i osmehujese.)DOKTOR: Puls je sve jaci ... I telo je toplije.JANKO: Daj da pipnem kako kuea ... Stvamo,kuea. Kuea kao sat!(Pokojaici navalik na sterceve ruke. Pipsju puis,osluSkuju srce, dodiruju c e t o . Svi su iznenadeni.MARKO PEKAR: Otkad nisam video Zivogcoveka . . . Lep je Ziv Covek.DOKTOR: Profesore... Cujete Ii me, profe-sore?( Pr ot es or p o m er i .siavu i sa nsporom prosspute.)

  PROFESOR: Cujern doktore ... Cujem ...DOKTOR: Hteo bih nesto da vas zamolim: akose vratite rnedu zive, pozovite rnoju kcerku JeIenu iispricajte joj sve 0 nama. Recite joj neka se posvetiproucavanju kome i klinicke smrti, jer je to jedinarnoguca veza sa nestalim milijardama Ijudi. I jos jojrecite da se mane aparata, kompjutera i ostalesvernoguce tehnike; sudbina bolesnika je u ruka-rna iskusnog imudrog lekara. I najtezi slucajevimogu se izleciti sarno dodirorn i reeima, jer dodir ireci su osnovni uzroci vecine oboljenja. Kornpjuterinek Ieee kompjutere, a ljudi - Ijude. Smrt se nesme konstatovati treptajima elektronskih impulsa.Recite joj da su pre nekoliko godina pogresili i izmoje bolnice poslaJi zivog coveka ovamo. Medutim,taj nesreenik je vee bio pokopan. Nije rnogao nazadkao vi sad. Ona je sa varna imala srece, neka joj vasslueaj bude poslednja opomena da ljude ne otpisujeolako.(Doktor je sve izgoflorio brzo, uznemireno. plaseCise da mu profesor ne ode pre vremens. A onda sesaginje, uzima nekoliko kamenih plocics i stavlia ihu pr ot cs o ro v diep.)DOKTOR: Ponesite i ovo, nek yam veruju dagovorite istinu.(Profesor pomers glavu, dok se pokojnici gurajuoko njega u ieiji da svsko ssopsti nesto veino. Keserje nsjupomiji j najsnainiji .. .)KESER: Doktore, molirn vas, niste sami. Iostalibi nesto da poruee. Budimo parlamentarni ...DOKTOR: Ovo sto sam ja govorio je od presud-nog znacaja za medicinu i nauku.MARKO PEKAR: Bez svade! Otice profesor, aja imam vrlo vazne stvari da porucim Leposavi!(Keser se nsdvi nad profesorom.)KESER: Profesore, otidite do mog prijatelja I1ijeRajkovica i recite mu da mi skine ime iz oneslepacke ulice. Ako nisu mogJi da izaberu nestocestitije, blize centru, ni ona mi turska kaldrma nije

  [192] [ 1 9 3J

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  29/40

  potrebna. Aka on to ne bude_hteo da ucini, moIimvas, poskidajte vi te table.PROFESOR: Da ... da ...JANKO: Tata, skrati malo. Opominjao si dok-tara ...KESER: Ispricajte im za onu letiIicu sto smo jevideli. Opisite kako je izgledala, pa neka se raspitajukoja je zemlja tako nesto poslala i kuda se krece,Kad sve saznate, pisite Rusima da smo je opazili, daje prole tela ovuda, rnozda ce nas oni otkriti ispasiti.DOKTOR: Pisite i Amerikancima.KESER: A mom bratu Simeunu porueite da munisam oprostio sto me novembra meseca, cetresdruge, pred nacistickorn hajkorn, nije primio u kucu,Recite mu, sve ovo vreme ovde, proganja ju me psi,fume, uzvici i njegova dreka iza zakljueanih vrata:Bezi Stevane, obesice me ako saznaju da si svracaokod .rnene! To njegovo Bezi, Stevane, ne moguni ovde da zaboravim.PROFESOR: Nije Simeun mogao to da ucini.Poznajem ga pola veka ...KESER: Jeste profesore, oterao me je s praga kGsugavo pseto. Molio sam ga i preklinjao da me primisarno do zore, a on je vristao: Bezi Stevane, benStevane ... Te noci su me izresetali kod Konjickeskole na izlazu iz grada, i od tih rana sam kasnijestradao. Recite mu, kad umre, da mi se ne pojavlju-je ovarno; neka ga davo nosi na drugu stranu, da gamoje 00 nikad vise ne vide! Da mu ime ne cujem ida me za zivota vise bratom ne nazove! Muka mi jesto sam yam sve ovo rekao, al nisam mogao vise da

  iz dr zim . ..PROFESOR: Ja sam mislio ... da je on cestitc ov ek ...(Profesor ssncmeio. ukoceno posmatra !jude kojimu ssopstsveju sve strssnije istine 0 prijetetjime ipoznanieima . . . Pekar se nekako, pored robusnogKesers, progurao u prvi plan.)MARKO PEKAR: Ja bi vas zarnolio da svratite u

  moju kucu iporucite Leposavi da vise ne pravigluposti. Recite joj da sam opasno Ijut na nju, da meje razocarala i kao zena i kao prijatelj. Recite jojneka se potrudi da zivi sto duze, jer kad dode ovamonece se dobro provesti. ] neka ne trguje s vasomkucorn od onoliko kuca u gradu Mome sinuprenesite neka gleda kako zna da se sto pre razvedeinade neku devojku iz cestitije kuce , Cujete Ii meprofesore? ... A Leposavu kad p riziv arn u san,recite joj neka dode i neka se ne budi odma, nekame saslusa dokraja.(Pekarpoljubi profesorovu ruku i svoje mesto ustupipJacljivom Ruzmarinu.)RUZMARIN: Profesore, kt) brata vas molim,otidite do Bate zvanog Konja, njega svako u Malipaznaje, i porucite mu da vrati armoniku, menilimo, odakle je ukro, iii mojima. Ako nece, ako sepravi Iud, sto on ume najbolje na svetu, prijavite ga,pravde i postenja radi. Neka mu pretresu kucu,p ro na ci c e armoniku, sigurno. Niko drugi osim njegane bi takav greh ucinio. Ako bude nesto zapelo, akobude neki problema, neka zena uzme advokata. Vimi budite svedok, ovako vas molim.PROFESOR: Hocu Ruzmarine, o be ca vam ...(Janko sklanja uskukalog muzikanta i ptopustuskrhanu Milicu.)JANKO: Dozvolite zeni da se oprosti od coveka.PETAR: Izvolite ... Ja sam sarno hteo da pre-dam profesoru Septimija Severa. neka ga ponese jerje sad ceo ... Da sam znao da ce se ovo desiti,cekao bih vas. Sad mi je tek tesko i zao ...Profesore, povedite imene ...(Profesor je prihvstio i cvrsto stegnuo bronzanufiguru.)JANKO: Obesio si se iz luksuza.(Janko pomeri Petra i ustupi mesto Milici. Zenauhvsti profesora za ruku.)MILICA: Miso ...PROFESOR: Cujem te ...

  [194 ] [195]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  30/40

  MILICA: Vidim da te sve ove price uznemiruju ipotresaju. Ziv covek za svoga veka mora da ucinineko zlo; srecan je i mudar svaki onaj ko ne ucinivise nego sto je morao. Ja sam godinama bila fjutana tebe. Stizali su mi glasovi ovde da si odmah poslemoje smrti poceo da zivis s Angelinom ...PROFESOR: Milice ... sta to pricas? .. Daz iv im ...MILICA: 0 tome cemo razgovarati drugi put.Mojoj sestri Angelini poruci da vise ne izigravadusebriznicu ibogomoljku, jer ceo grad zna zasto jeostala da podize Ivana i Sonju, zasto se nije udavalai zasto je tebe godinama dvorila ... Red joj da meje strasno razocarala.PROFESOR: Boze, Milice ... zar rnislis ...MILICA: Ijos te nesto molim: ako je potrebno,mira radi , prodaj kucu, a Ijude iz uprave grada ubedida sagrade novi muzej. Nemoj dozvoliti da nam sedeca zavade i posvadaju, Ja cu te cekati i opet zeletida sto pre dodes, a rnolicu se da pozivis sto duze ...Mise, tesko mi je ...(Zena se skupi, zap/aka i spusti glsvu namuzcvljevorame. Onje blagoprigrli ... Proiesor disesve teie iteie. lanka je stao podno njegovih nogu izspoceooprostsjni govor.)JANKO: Dragi profesore, bio si ovde za trenutak,ali dovoljno dugo da vidis kako mrtvujemo. I mo-ras priznati, nije nam lose kao sto se prica, Da nema-

  mo osobine zivih ljudi, bilo bi nam mnogo bolje.Veruj mi, prof'esore. nikad se za zivota ne bihusudio da ti drzirn posmrtni govor, jer sta recicoveku kad ne znas kuda ide; pricati pokojnikuhvalospeve nije pametno - to se coveku kaze dokje ziv, Zato nam umiru sarno dobri Ijudi, a zivimomedu pokvarenjacima. Posto veoma dobro znamgde se vracas, usudujem se da ti odrzim predzivotnigovor!KESER: Skrati malo.JANKO: ad nasih dalekih rodaka, deda-Adama i

  baba-Eve, svetom je hodilo, puzalo, jurilo iskakarooko osamdeset milijardi Ijudi; sad je u zivotu petmilijardi, sto znaci da je sedamdeset pet milijardinapustilo majku Zemlju. Istorija vcovecansrva jeistorija mrtvih, koju odrzava i pise mali brojtrenutno zivih. A laz vlada od krstenja nase planete.Jedno nebesko telo, koje se sastoji od 29% blata i71 % vode, ljudi su nazvali Zemlja a ne - Voda. Tosa pogresnirn krstenjem je najnevinija laz; posle njedolaze sve vece i vece, dok se konacno nije doslo dopojmova - Buducnost i Neprijatelj. Svi Neprijateljisu protivnici Buducnosti, zato su ih Prijatelji Buduc-nosti proganjali, ubijali i spaljivali. I Buducnost jepobedila: danas u svetu svakog sekunda umre pojedan covek od gladi. Medicina nikako ne priznajeda je najneizlccivija, najopasnija inajsmrtonosnijabolest savremenog sveta - glad. Ne priznaje jer jelek u rukama onih koji ih placaju da 0 toj bolesticute. .(Uz nervoznog Kesers, koji pokuSava da ucutkssins, dolazi i doktor.)DOKTOR: Pricate gluposti. Vi niste normalni!JANKO: Istorija covecanstva je istorija jednograta koji je povremeno prekidan da bi se smislilonovo oruzje i ocistilo staro. Dvadeseti vek jevrhunae zlocina ...KESER: To si sad rekao i nikad vise, jer cu tezadaviti! ,JANKO: Ako jednoga dana neko bude dolazio upohode nasoj planeti, prvo ce cuti kuknjavu ielek,pa ce nas tek onda videti. Za srecne trenutke nase

  civilizacije ne mozes da skupis tri svedoka - uvekje jedan u apsu!Drag! profesore, ceka te sve one zbog cega siumro. Ceka te po novo nesigurna buducnost; iz a naspokojnika je siguma proslost. Ostavljas nas poslekrace smrti - neka ti je lak zivot!KESER: Budalo matora.

  1 1961 [197]

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  31/40

  DOKTOR: Ono sa medicinom vam necu opro-stiti. r.MILICA: Miso ... Miso ... Cujes li me ...MiSo. . . v v(Protesor leii nepomicno. Ruke su mu opus/~ne C Z U Zivies kamenog stuba; disc mimo, spokojno J u_koce-nim pogledom"posmatra .c!a!ekezve:de. L)l!t; iJ su.seokupili oko coveka koji ih napusta. MJ1Jca tii?oplace. lanka pridriava .sne11}.ogluen~. dol

 • 5/10/2018 Dusan Kovacevic - Sabirni Centar

  32/40

  pokusala da ih smiri, al sta ces ti s pijanimljudima ... Nece ovaj say na pantalonama da uhvatinikako.BERBERIN: I ja se z iv n a rnu ci h, mada sam uvekvoleo da brijem profesora, jer posten obraz najlaksese brije.(Berberin copejuc i ude u susednu sobu. Tetkapro verava vreJinu pegle: prska je vodom zafajtanje ... Iz profesorove sobe izjuri berberin;covek je bled, uznemiren, jedvs govori.)BERBERIN: Profesor... Profesor je mrdnuoustima ...(Tetka pogleda bricu keo da nije norma/an i nastavida pegla. Berbctin bojailjivo prilszi vratima spsvsccsobe, g/eda unutra 1 : posle nekoliko trenutaka,povika. kao da je ugledao samog dflvola.)BERBERIN: Pomerio je ruku! Ziv je! Profesorje z iv! Mrda, ceo mrda! Ziv je!(Tetka Angelina ostavi peglu i pottckujuci ude uprofesorovu sobu. Brica, ohrsbren njenim ulaskom,pode prema vsskrslom prijatelju, ali ga starica,sludens od code i srece, izgura u dnevnu sobu.)TETKA ANGELINA: Trci po Ivana. Otisao jekod Lepe da cestita. 1a cu. pozvati doktorku ...Ajte, ajte ...(Berberin jedvs pronade iz/azna vrsts. a tetkadrhtavim rukama izvsdi cedulju sa telefonskimbrojem bolnice ... I dok ona neprestano okrecebrojcenik. peg/a progorevs odelo i sobu ispunjavadim.)TETKA ANGELINA: Halo! ... Molim vas hitnodoktorku 1elenu ... Da!. .. Halo! Doktorice, pro-fesor je ziv'. .. Kako koji profesor? Pa profesorPavlovic ... Ceo se pomera ... Da ... A jte m olimvas ...(Spoljs, kroz proror. zacu se galama i bat ustrcslihkorske. U kucu. kao bez dus, utra: prvo Ivan. Zanjim se pojavi zsdiheni, uscopali berberin. Tetke se

  nas/oni/a na vrata sobe j place ... Cuje se Ivanovpo