Dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen IchIch (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich du (nutid) du (nutid)

Download Dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen IchIch (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich du (nutid) du (nutid)

Post on 06-Apr-2015

112 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> Folie 1 </li> <li> drfenknnenmgenmssensollenwollen IchIch (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich Ich (nutid) Ich du (nutid) du (nutid) dudu (nutid) du du (nutid) du du (nutid) du du (nutid) du du (nutid) du Er/sie/esEr/sie/es - nutid Er/sie/es Er/sie/es - nutid Er/sie/es Er/sie/es - nutid Er/sie/es Er/sie/es - nutid Er/sie/es Er/sie/es - nutid Er/sie/es Er/sie/es - nutid Er/sie/es wirwir (nutid) wir wir (nutid) wir wir (nutid) wir wir (nutid) wir wir (nutid) wir wir (nutid) wir ihrihr (nutid) ihr ihr (nutid) ihr ihr (nutid) ihr ihr (nutid) ihr ihr (nutid) ihr ihr (nutid) ihr siesie (nutid) sie sie (nutid) sie sie (nutid) sie sie (nutid) sie sie (nutid) sie sie (nutid) sie ich ich (datid) ich ich (datid) ich ich (datid) ich ich (datid) ich ich (datid) ich ich (datid) ich dudu (datid) du du (datid) du du (datid) du du (datid) du du (datid) du du (datid) du Er/sie/esEr/sie/es - datid Er/sie/es Er/sie/es - datid Er/sie/es Er/sie/es - datid Er/sie/es Er/sie/es - datid Er/sie/es Er/sie/es - datid Er/sie/es Er/sie/es - datid Er/sie/es wirwir (datid) wir wir (datid) wir wir (datid) wir wir (datid) wir wir (datid) wir wir (datid) wir ihrihr (datid) ihr ihr (datid) ihr ihr (datid) ihr ihr (datid) ihr ihr (datid) ihr ihr (datid) ihr siesie (datid) sie sie (datid) sie sie (datid) sie sie (datid) sie sie (datid) sie sie (datid) sie Modalverben </li> <li> Folie 2 </li> <li> ich darf ich darf </li> <li> Folie 3 </li> <li> du darfst du darfst </li> <li> Folie 4 </li> <li> er/sie/es darf er/sie/es darf </li> <li> Folie 5 </li> <li> wir drfen wir drfen </li> <li> Folie 6 </li> <li> ihr drft ihr drft </li> <li> Folie 7 </li> <li> sie drfen sie drfen </li> <li> Folie 8 </li> <li> ich durfte ich durfte </li> <li> Folie 9 </li> <li> du durftest du durftest </li> <li> Folie 10 </li> <li> er durfte er durfte </li> <li> Folie 11 </li> <li> wir durften wir durften </li> <li> Folie 12 </li> <li> ihr durftet ihr durftet </li> <li> Folie 13 </li> <li> sie durften sie durften </li> <li> Folie 14 </li> <li> ich kann ich kann </li> <li> Folie 15 </li> <li> du kannst du kannst </li> <li> Folie 16 </li> <li> er/sie/es kann er/sie/es kann </li> <li> Folie 17 </li> <li> wir knnen wir knnen </li> <li> Folie 18 </li> <li> ihr knnt ihr knnt </li> <li> Folie 19 </li> <li> sie knnen sie knnen </li> <li> Folie 20 </li> <li> ich konnte ich konnte </li> <li> Folie 21 </li> <li> du konntest du konntest </li> <li> Folie 22 </li> <li> er konnte er konnte </li> <li> Folie 23 </li> <li> wir konnten wir konnten </li> <li> Folie 24 </li> <li> ihr konntet ihr konntet </li> <li> Folie 25 </li> <li> sie konnten sie konnten </li> <li> Folie 26 </li> <li> ich mag (mchte) ich mag (mchte) </li> <li> Folie 27 </li> <li> du magst (mchtest) du magst (mchtest) </li> <li> Folie 28 </li> <li> er/sie/es mag (mchte) er/sie/es mag (mchte) </li> <li> Folie 29 </li> <li> wir mgen (mchten) wir mgen (mchten) </li> <li> Folie 30 </li> <li> ihr mgt (mchtet) ihr mgt (mchtet) </li> <li> Folie 31 </li> <li> sie mgen sie mgen </li> <li> Folie 32 </li> <li> ich mochte ich mochte </li> <li> Folie 33 </li> <li> du mochtest du mochtest </li> <li> Folie 34 </li> <li> er mochte er mochte </li> <li> Folie 35 </li> <li> wir mochten wir mochten </li> <li> Folie 36 </li> <li> ihr mochtet ihr mochtet </li> <li> Folie 37 </li> <li> sie mochten sie mochten </li> <li> Folie 38 </li> <li> ich muss ich muss </li> <li> Folie 39 </li> <li> du musst du musst </li> <li> Folie 40 </li> <li> er muss er muss </li> <li> Folie 41 </li> <li> wir mssen wir mssen </li> <li> Folie 42 </li> <li> ihr msst ihr msst </li> <li> Folie 43 </li> <li> sie mssen sie mssen </li> <li> Folie 44 </li> <li> ich musste ich musste </li> <li> Folie 45 </li> <li> du musstest du musstest </li> <li> Folie 46 </li> <li> er musste er musste </li> <li> Folie 47 </li> <li> wir mussten wir mussten </li> <li> Folie 48 </li> <li> ihr musstet ihr musstet </li> <li> Folie 49 </li> <li> sie mussten sie mussten </li> <li> Folie 50 </li> <li> ich soll ich soll </li> <li> Folie 51 </li> <li> du sollst du sollst </li> <li> Folie 52 </li> <li> er soll er soll </li> <li> Folie 53 </li> <li> wir sollen wir sollen </li> <li> Folie 54 </li> <li> ihr sollt ihr sollt </li> <li> Folie 55 </li> <li> sie sollen sie sollen </li> <li> Folie 56 </li> <li> ich sollte ich sollte </li> <li> Folie 57 </li> <li> du solltest du solltest </li> <li> Folie 58 </li> <li> er sollte er sollte </li> <li> Folie 59 </li> <li> wir sollten wir sollten </li> <li> Folie 60 </li> <li> ihr solltet ihr solltet </li> <li> Folie 61 </li> <li> sie sollten sie sollten </li> <li> Folie 62 </li> <li> ich will ich will </li> <li> Folie 63 </li> <li> du willst du willst </li> <li> Folie 64 </li> <li> er will er will </li> <li> Folie 65 </li> <li> wir wollen wir wollen </li> <li> Folie 66 </li> <li> ihr wollt ihr wollt </li> <li> Folie 67 </li> <li> sie wollen sie wollen </li> <li> Folie 68 </li> <li> ich wollte ich wollte </li> <li> Folie 69 </li> <li> du wolltest du wolltest </li> <li> Folie 70 </li> <li> er wollte er wollte </li> <li> Folie 71 </li> <li> wir wollten wir wollten </li> <li> Folie 72 </li> <li> ihr wolltet ihr wolltet </li> <li> Folie 73 </li> <li> sie wollten sie wollten </li> </ul>

Recommended

View more >