dünyada ve türkiyede bakteriyel epidemiyoloji ve kinolon ... ve kinolon...

Click here to load reader

Post on 17-Aug-2019

242 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dünyada ve Türkiye’de Bakteriyel Epidemiyoloji ve Kinolon Direnci

  Dr Recep ÖZTÜRK

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  rozturk@istanbul.edu.tr, drrozturk@gmail.com

  mailto:rozturk@istanbul.edu.tr mailto:rozturk@istanbul.edu.tr mailto:rozturk@istanbul.edu.tr mailto:rozturk@istanbul.edu.tr mailto:drrozturk@gmail.com mailto:drrozturk@gmail.com mailto:drrozturk@gmail.com mailto:drrozturk@gmail.com

 • Sunum Planı

  • FEN hastalarda bakteriyel etkenler

  – Etkenlerde değişimler

  • FEN hastalarında bakteriyel direnç

  – GSBL, Karbapenamaz, MRSA, VRE

  – Kinolon direnci

 • FEN’de değişen etken spektrumu • FEN’de bakteriyel etken spektrumunda son 20 yıl içinde

  önemli değişiklikler oldu

  • Mutad etkenlerin sıklığı , yeni bazı etkenler daha sık saptanmaktadır – E. coli, P. aeruginosa, Klebsiella spp baskın (%60-70 ) etkenlerdi,

  geri kalan olgularda S. aureus ana etkendi.

  • Son dönemlerde gram pozitif bakterilerin (KNS, Enterococcus spp, VS, diğer gram pozitifler) sıklığında (%50-70) artış görülmektedir. • Tekrar eski durumuna (GN baskınlığı) dönen yerler var

  • Direnç sorunu!

 • Staphylococcus aureus Koagulaz negatif stafilokoklar Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Viridans streptokoklar (S.mitis, S.milleri) Enterococcus faecalis /faecium Rhodococcus equi

  FEN hastalarda enfeksiyon etkeni gram-pozitif bakteriler

  Corynebacterium spp (C.jeikeium, C.urealyticum) Bacillus spp. Clostridium spp (C.septicum, C.tertium) Listeria monocytogenes Rothia mucilaginosa Lactobacillus rhamnosus Leuconostoc spp.

 • FEN hastalarda enfeksiyon etkeni gram negatif bakteriler

  • Escherichia coli • Klebsiella spp • Pseudomonas aeruginosaa • Enterobacter spp • Proteus spp • Salmonella spp • Haemophilus influenzae • Acinetobacter spp • Stenotrophomonas maltophilia • Citrobacter spp • Flavobacterium spp • Chromobacterium spp • Pseudomonas spp (P aeruginosa dışında) • Legionella spp • Neisseria spp • Moraxella spp • Brucella spp

  • Eikenelia spp • Kingella spp • Shigella spp • Erwinia spp • Serratia marcescens • Hafnia spp • Flavimonas oryzihabitan • Achromobacter xylosoxidans • Edwardsiella spp • Providencia spp • Morganella spp • Yersinia enterocolitica • Capnocytophaga spp • Vibrio parahaemolyticus • Chryseobacterium meningosepticum • Burkholderia cepacia • Methylobacterium spp

 • FEN hastalarda anaerop etkenler

  • Bacteroides spp

  • Clostridium spp

  • Fusobacterium spp

  • Propionibacterium spp

  • Peptococcus spp

  • Veillonella spp

  • Peptostreptococcus spp

 • Hematolojik veya solid organ malignitesi olan hastaların kan kültürlerinden izole edilen etkenler

  Yıllara göre hasta sayısı (%)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000

  Etken (n=390) (n=556) (n=508) (n=451) (n=336) (n=411)

  Gram (+) 241 (61.8) 339 (61.0) 267 (52.6) 251 (55.7) 201 (59.8) 312 (75.9)

  Gram (-) 84 (21.5) 154 (27.7) 145 (28.5) 164 (36.4) 100 (29.8) 59 (14.4)

  Anaerob 7 (1.8) 13 (2.3) 48 (9.4) 10 (2.2) 8 (2.4) 6 (1.5)

  Fungus 58 (14.9) 50 (9.0) 48 (9.4) 26 (5.8) 27 (8.0) 34 (8.3)

  Wisplinghoff H et al. CID 2003; 36:1103-10

 • Etkenlerin yıllara göre değişimi ABD’de 49 Hastane verisi

  61,8

  21,5

  1,8

  14,9

  61

  27,7

  2,3 9

  52,6

  28,5

  9,49,4

  55,7

  36,4

  2,2 5,8

  59,8

  29,8

  2,4 8

  75,9

  14,4

  1,5 8,3

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  %

  1995 1996 1997 1998 1999 2000

  Gr (+)

  Gr (-)

  Anaerob

  Mantar

  Wisplinghoff H et al. CID 2003;36:1103-10

  Tüm epizodların %62’si Gr(+), %27 Gr(-),%3 anaerob, mantar %10

 • Gram-pozitif Etkenler

  0

  10

  20

  30

  40

  KoNS S. aureus Enterokok Streptokok Viridans

  strep.

  Nötropenik (

 • Gram-negatif Etkenler

  0

  5

  10

  15

  E.coli Klebsiella P.aeruginosa Enterobacter

  Nötropenik (

 • Febril nötropenide bakteriyel etken spektrumunda değişiklikler

  • Son dekatta etken profili değişmiş

  – EORTC ve değişik merkezler

  • Gram negatif çomak oranı azalmış

  • Gram pozitiflerin sıklığı artmış (%50-70) – Enterococcus spp; Viridans streptokoklar; Diğer gram pozitif

  bakteriler

  – ABD’de 49 Hastane verisi:Gram(+):%62(1995)-%76(2000). – Wisplinghoff H et al. CID 2003; 36:1103–10

 • Gram pozitif bakteremilerın artışı

  • Sitozin arabinozid kullanılmasına bağlı oral mukozit, derin ve uzun süreli nötropeni

  • Uzun süre kalıcı damar içi kateterler – KNS bakteremilerinde artış

  • Florokinolon ve kotrimoksazol profilaksisi – Kinolon profilaksisi gram negatif çomak bakteremilerini azaltıyor,

  gram pozitif bakteremileri önleyemiyor(meta-analiz)

  • Antiasit ve histamin 2 blokerlerin kullanılması

 • •164 patojen:Gram negatifler:%49,4; Gram

  pozitifler:%40,9

  •Nötropenik hastalara levofloksasin profilaksisi

  uygulanan bir klinik

  •Kinolon direnci:%56.1 (E.coli:%86,8;

  pro+:%96,5, pro-:%44.4)); metisilin

  direnci:%66.7

  •Kinolon direnci için bağımsız risk faktörleri (MV

  analiz):profilaksi (P < 0.001), nötropeni >7 gün

  (P= 0.02)

  •Metisilin direnci için bağımsız risk faktörleri(MV

  analiz): profphiaksi (P= 0.041),

  •SVK kullanımı (P=0.036).

 • Hematoloji ve onkolojide bakteremi etkenleri: ECIL-4 Anketi (33

  merkez)

  Mikulska M et al.J Infect 2013:xx:1-11:

 • FEN bakteremi epidemiyolojisi?

  • 13 ülkeden 29 makale

  • İlgili çalışmaların anketle (yeni veri) karşılaştırılması

  • Gram pozitif /Gram negatif oranı azalmış: %55/%45 - %60/%40

  • Enterokok ve Enterobacteriaceae oranı artmış:%8- %5; %30-%24

  • P.aeruginosa oranı azalmış:%5-%10

  Mikulska M et al.J Infect 2013:xx:1-11:

 • CTF FEN hastalarında etyoloji (2005-2011)

  • Bakteremi/sepis etkenleri (2005-2011)

  • Gram pozitifler:%51,7 (en sık etken KNS, enterokoklar,

  viridans streptokoklar, S.aureus) ;

  • Gram negatifler %42,2 (E.coli, Klebsiella,

  Pseudomonas …)

  • Polimikrobik %3,1,

  • Mantar %3 (C. parapsilosis, C. tropicalis, C. albicans)

  Kara Ali R. Febril nötropenik hastalarda gelişen kan dolaşımı enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve mortalite üzerine etkili prognostik faktörler, Uzmanlık Tezi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyıoloji AD, 2012.

 • CTF KİT Hastalarında Etkenler (n:312; 2000-2011) Yemişen M, Balkan İİ, Salihoğlu A, CTF FEN Group. The Changing Epidemiology of Blood Stream Infections and Resistance in Haematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients, JIDC ( baskıda)

 • •İspanya (1991-6 vs

  2006-10)

  •Gram pozitif

  hakimiyetinin yerini

  Gram negatifler almış

  •MDR Gram negatifler

  artmış (%1 vs %6)

  •Mortalite halen

  yüksek (%19 vs %15)

 • İsveç çalışması: •Bakteremi dokümantasyonu:%27 •%58 GP:VS, KNS, •GNÇ:E.coli •Antimikrobik direnç görece düşük

 • 27 makale analizi:

  •Gram negatifler halen

  baskın etken

  •Artan direnç; morbidite,

  mortalite ve maliyeti artırıyor

  •Enfeksiyon ve antibiyotik

  kontrolü ve antibiyotik

  rehberliği /yönetimi

  (stewardship) gerekli

 • AB’lere direnç: Gittikçe artan ciddi bir

  sorun  Penisilinin keşfinden sonraki 60 yıllık süreçte AB’lere karşı direnç

  gittikçe artmıştır

   Daha da artacaktır!

   Günümüzde 6 etkende (ESKAPE) ciddi direnç var

   GPK: S. aureus ve Enterokok

   GNÇ: K.pneumoniae, Enterobacter, P.aeuroginosa, Acinetobacter

   GNÇ’larda 3 önemli direnç mekanizması var

  GSBL yapan enterik GNÇ’lar

  Karbapenamaz yapan enterik GNÇ’lar

  MDR P.aeuroginosa, Acinetobacter

  • Panrezistan sorunu: giderek artacak tehdit !

 • Antimikrobiklere karşı direnç: Küresel sorun

  • Antimikrobiklere karşı gelişen direnç küresel ölçekte bir sorundur

  • Halk sağlığını tehdit etmektedir

  • Dünya için bir krizdir – “Antibiyotik çağının sonu mu?”

  TIME, Newsweek vd

 • ABD’de antibiyotik dirençli bakteriler (…/yıl); •2.049.442 enfeksiyon, 23 bin ölüm

  •C.difficile enfeksiyonu; 250.000 olgu; 14.000 ölüm •Yan etkiler •Ekonomik yük; 20 milyar USD doğrudan, 35 milyar USD dolaylı

  CDC Raporu, 2013

 • Mikroorganizmalar antimikrobik maddeler

View more