dubito, ergo cogito cogito, ergo sum - fiziologie.rofiziologie.ro/didactic/2018-2019/cursuri/nfz c 1...

Click here to load reader

Post on 21-Sep-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Cogito, ergo sumDubito, ergo cogito

  R.Descartes – Discurs despre metodă. 1637

  Sum, ergo creo

  Mă îndoiesc, deci gândesc Gândesc, deci exist Exist, deci creez

 • Neurofiziologie -cursNoțiuni introductive- organizarea sistemului nervos (SN)

  Transmiterea şi procesarea semnalului în sistemul nervos

  Fiziologia senzorială

  Mecanisme neurobiologice ale excitabilității

  Integrarea funcțiilor cerebrale

  Dialog cu Profesorul...

 • Noţiuni introductive

  Organizarea morfofuncţională a sistemului nervos

  Macroscopică

  Microscopică

  Funcţională

 • Organizare morfofuncţională a SNMacroscopică

  -sistem nervos central

  -sistem nervos periferic

  Microscopică

  -celule: neuroni

  -celule: celule gliale sinapse

  Somatic Vegetativ(autonom)

  -teoria neuronală – H. von Waldeyer.1891-bariera hemato-encefalică

 • Aspectul macroscopic

 • H Berger - de la telepatie la EEG -1926

  Suport electric- L Galvani 1791

  Aristotel 384-322 î.c.- inima sediul mişcării si vieţii psihice. T.inexcitabilităţii cerebrale 1870

  Medicul regelui Filip cel frumos după 1300 scrie: “creierul este... rece şi umed pt. a diminua extrema căldură şi uscăciune a inimii, alb pt. a fi ca o tabula rasa şi a primi orice imagine, lax şi moderat de vâscos pt. ca lucrurile percepute să-l străbată uşor...

 • The brain is a kludge. David J. Linden

 • Boron pag. 276

 • Gigandet X, et al. Estimating the Confidence Level of White Matter Connections Obtained with MRI Tractography. PLoS ONE 3(12): . (2008)

 • Lungimea totală a capilarelor cerebrale- 400 mile

  Distanța neuron-capilar - 20 µm

  Circulația cerebrală -bariera hemato-encefalică

  - bariera hemato lichidiană

 • Organizare morfofuncţională a SN

  -14.000 gene exprimate în dezvoltarea și funcționarea creierului

  -Genomul uman- cca. 22.000 gene

  Suportul genetic al SN

 • This neuroepigenetic view suggests that DNA, RNA and protein each influence one another to produce a holisticcellular state that contributes to the formation and maintenance of memory, and predicts a parallel and distributed system for the consolidation, storage and retrieval of the engram.

  Marshall P. Bredy T W. Cognitive neuroepigenetics: the next evolution in our understanding of the molecular mechanisms underlying learning and memory?. NPJ Sci Learn. 2016.

  Organizarea funcţională a SN

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27512601

 • Fiziologia celulelor nervoase

 • Boron pag. 283

 • Boron pag. 285

 • Funcții principale ale neuronului

  -metabolism energetic

  -sinteza moleculară

  -transport-anterograd -retrograd

  -generarea și conducerea potențialului de acțiune

  Boron pag.256

 • Boron pag.260

 • Boron pag.260

 • Boron pag.260

 • Boron pag.258

 • Mecanisme celulare şi

  moleculare ale

  excitabilităţii

 • Excitabilitate - capacitatea

  (condiţia) unui sistem viu de a

  capta semnale specifice, ca formă

  de actualizare a informaţiei,

  necesară organizării lui întru

  adaptabilitate şi continuitate.

  Excitabilitate- noțiuni generale

 • Câmpul electromagnetic este realitatea fizică cu care suntem în contact permanent şi nemijlocit, deşi nu avem simţuri pentru a o percepe. În odaia în care stăm, în parcurile în care ne plimbăm, în noi înşine, totul este plin de câmp electromagnetic, în fiecare moment, datorită câmpului electromagnetic, fiecare cută a fiinţei noastre este pătrunsă de toate melodiile care se cântă pe Pământ, ba şi de şoapte din afara lui, rostite poate cu miliarde de ani în urmă. A.Ţugulea- Câmpul electromagnetic? Ed. Agir, 2011

 • Nicole Kelly was born without her lower right arm, but using a cutting-edge prosthesis she got last year, she can now grind pepper, play cards, and open beers — just by thinking about the action.

  ...Johns Hopkins Univ. bioengineering lab that is developing a glove that can feel pain just like a real hand.

  https://futurism.com/the-byte/prostheses-arm-nerves.

  https://www.wired.com/story/pain-is-weird-making-bionic-arms-feel-pain-is-even-weirder/

 • La nivelul cel mai

  elementar, noi nu

  suntem o reacţie

  chimică ci o sarcină electrică...

 • In timp ce curentul electric într-un fir metalic este generat de prin fluxul de electroni, curenții electrici membranari sunt generaţi de ionii anorganici

  principali ai lichidelor biologice: Ca2+, Na+, K+, Cl− și HCO3−.La nivel molecular, curentul electric care traversează membrana celulară se propagă prin: canale ionice, transportori ionici electrogenici

  •și pompe ionice electrogenice.

 • Interacţiunea stimul - receptor - răspuns

  chimic

  fizic

  stimul

  R e

  c e

  p t

  o r

  P r

  o c

  e s

  o r

  ?răspuns

  ?-ritmicitate, activitate neuronală spontană (ANS)

 • Molecule

  hidrofobe Subst.

  steroidice

  O2CO2N2

  Apă

  Glicerol

  Uree

  ZaharozăGlucoză

  Na+, H+, K+

  Ca2+, Mg2+

  HCO3-, Cl-

  Molecule

  mici

  nepolare

  Molecule

  mari

  nepolare

  Ioni

 • Boron pag.103

 • -osmolalitate -electroneutralitate

  -transport cuplat/necuplat-gradient electrochimic

  -volum celular -EXCITABILITATE Er. 105

  Boron pag.104

 • Boron pag.106

 • Sistem de transport ionic membranar

 • transp. pasiv

  transport membranar

  difuzie

  simpla

  mediată

  de canalemediată de

  transportori

  mediată de

  pompe

  transport activ

  bistrat

  lipidic

  canal

  proteic transportori

  Gradient de

  concentraţie

  adaptat după MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL. 2008

 • Boron pag.109

 • Boron pag.109

 • Canale de Na+ voltaj- dependente

  Structura canal de Na voltaj dependent

  identificat 1970

  PP

 • Curent de poarta

  _ _ SCTXTTX

  + +

  + +

  + +

  +

  + +

  + +

  + +

  +

  __ __

  LA

  Senzor de voltaj

  Bis

  trat

  lip

  idic

  BTX

  Poarta

  Po

  r

  Extracelular_ _ SCTXSCTXTTXTTX

  + +

  + +

  + +

  ++

  + +

  ++

  + +

  + +

  + +

  + +

  +

  __ __

  LALA

  Senzor de voltaj

  Bis

  trat

  lip

  idic

  BTX

  BTX

  Poarta

  Po

  r

  Extracelular

 • poartă de

  inactivare

  poartă de

  activare

  extracelular

  membrană

  celulară+

  Canale de Na+ voltaj- dependente

 • REPAUS (închis)

  +

  INACTIVAT (închis)

  ACTIVAT (deschis)

  +

 • Saxitoxină

  Novocaina

  TEA

  TTX

  Variaţia PA indusă de blocanti (agenți farmacologici). PA de control (linie

  continuă) este modificat prin administrarea de agenți farmacalogici (tetrodoxină,

  novocaină și saxitoxină pentru canalele de Na voltaj-dependente și

  tetraetilamoniu pentru canalele de K voltaj-dependente) linia discontinuă. Se

  constată modificări ale amplitudinii sau duratei PA, cu efecte asupra

  excitabilității.

  Mordecai P. Blaustein. Cell. Physiol.and Neurophysio. Ed. Elsevier 2012

 • Tipuri de receptori /canale ionice

 • Schema generala a receptorului de NMDA

  N-metil-D-aspartat; PCP- fenciclidina; MK-801 - dizocilpina

 • Ka

  ina

  t

  20

  0 n

  M,

  CA

  3

  CONTROL CRIZĂ CRIZĂ EVOCATĂ SPONTANĂ

  Bic

  ucu

  lin

  ă

  20

  M

  , C

  A3

  B

  A

  Echilibrul excitatie inhibitie/relația agonist-antagonist

 • Legenda pt. relația agonist-antagonist

  A. Administrarea de Kainat (agonist glutamat-

  ergic) induce după cca. 10 min activitate

  electrică epileptiformă (aee), inițial, după

  stimulare electrică, ulterior, în mod spontan.

  B. Administrarea de Bicuculină (antagonist

  GABAergic), induce după cca. 10 min activitate

  electrică epileptiformă (aee), inițial, după

  stimulare electrică, ulterior, în mod spontan.

  Inregistrările aee au fost realizate pe secțiuni de

  creier animal, perfuzate cu lichid cefalorahidian

  artificial, in care au fost administrate kainat și

  bicuculină.

 • membrană

  celulară

  poartăproteină

  fibrilară

  situs de

  ancorareextrcelular

  intracelular

  Când celula este alungită, proteina fibrilară

  fixată pe situsul de ancorare deschide

  poarta canalelor ionice

 • membrană

  celulară

  extrcelular

  intracelular

  membrană celulară

  intracelularsitus de ancorare

  proteină fibrilară

  Când distanța dintre două celule învecinate

  crește, proteina fibrilară fixată pe situsul de

  ancorare dintr-o celulă, deschide poarta

  canalelor ionice din celula învecinată

 • Canale voltaj-dependente- Canale pentru Na+

  - distribuţie – 30-10000/µm²- 10 gene pt. Na V

  -subunitatea α - (α1- α9/ Nav 1- 9)

  -subunitatea β

  -1800-2000 aa- formează porul canalului

  - controlează transportul ionic- ancorează canalul în membrana

  celulară

  - structură

 • Boron pag.116

 • Boron pag.116

 • NNN

  CCC

  SSSiiitttuuusss dddeee llleeegggaaarrreee aaa CCCaaa222+++

  EEExxxtttrrraaaccceeelll

  IIInnntttrrraaaccceeelll...

  SSSiiitttuuusssuuulll AAATTTPPP---aaazzzeeeiii

  CCCaaalllmmmoooddduuullliiinnnăăă

  AAA

  SSSiiitttuuusssuuulll dddeee llleeegggaaarrreee aaa AAATTTPPP

  Pompa de Ca sarcolemală

  Pompa de Ca sarcolemală produce eflux de Ca. Calmodulina are rolul de a

  inhiba pompa de Ca. Când concentrația citosolică de Ca crește, calmodulina

  leagă Ca și efectul ei inhibitor asupra pompei de Ca scade, determinând astfel

  creșterea efluxului de Ca.

 • Boron pag.121

 • Boron pag.121

 • Boron pag.124

 • Boron pag.125

 • Permeabilitatea membranei

  celulare depinde de:

  -interacţiunea ionilor cu apa

  -bistratul lipidic membranar

  -canale ionice

 • Boron pag.146

 • Boron pag.130

 • Boron pag.131

 • Boron pag.131

 • Aquaporina Boron pag.111

 • Boron pag.143

 • Boron pag.143

 • timp (ms)

  +20

  - 60

  Pm

  (m

  V)

  Variaţia potenţialului de membrană în raport cu

  activitatea celulei nervoase

  repolarizaredepolarizare

  hiperpolarizare

  depolarizare

  repolarizare

  Nerst

  Vm = lnzXF

  RT [X]i

  [X]o

 • Potenţial de acţiune

  50

  0

  m

  V PA

  Na+

  K+

 • …Due to its ability to give rise to

  spontaneous activity, the brain does

  not simply process information but

  also generates information.

  György Buzsáki

  ...spontaneous neuron activity, far

  from being mere noise, is actually the

  source of cognitive abilities.

  ...the source of spontaneous neuron

  activity (noise), has never been

  identified and has been assumed to

  result from brain’s imperfections.

 • Citation

  Report

  2017

  Author: Buzsaki G

  Results found (no. of papers): 376

  Sum of the Times Cited: 42.007

  Average Citations per paper : 119

  h-index (Hirsch index): 106

  ISI Web of Science®

 • Signal processing methods were used to reject the external and internal interferences, to visualize uterine activity, and to detect activity of fetal heart and brain.

  A simulation study was carried out for a scanner with an array of magnetic field sensors placed all around the torso from the chest to the hip within a horizontal magnetic shielding enclosure

  •S. Lew. Toward noninvasive monitoring of ongoing electrical activity of humanuterus and fetal heart and brain. Clinical Neurophysiology 128 (2017) 2470–2481

 • Interrelaţiile dintre propietăţile membranei celulare

  şi principalele dimensiuni ale existenţei

  sistemelor biologice

  identitate

  excitabilitate

  adaptabilitate

  evoluţie

  Premise

  permeabilitate

  selectivă

  membranară

 • Celule miocardice embrionare izolate în cultură. Imediat după punerea în

  cultură se observă contracția celulelor individuale, la diferite ritmuri,

  Ritmicitate...

  http://www.cellsalive.com/myocyte.htm

  Dupa 2-3 zile în vitro, miocitele se conectează prin joncțiuni gap, care asigură

  activarea și contracția lor sincronă.

 • Interacţiunea stimul - receptor - răspuns

  chimic

  fizic

  stimul

  R e

  c e

  p t

  o r

  P r

  o c

  e s

  o r

  ?răspuns

  ?-ritmicitate, activitate neuronală spontană (ANS)

 • Ritmicitate, activitate neuronală spontană (ANS)

  Semnificație funcțională

  - cardiovascular

  - respirator

  - digestiv

  -endocrin

  - ritm circadian

 • -excitabilitate

  Funcțiile transportului ionic

  -reglare metabolică

  -cuplare metab.-excitabilitate

  -metab. neurotransmițători

  -presiune osmotică, volum celular