dự án the sun avenue

Download dự án the sun avenue

Post on 29-Jul-2015

23 views

Category:

Real Estate

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. www.novaland.com.vn 1 2. www.novaland.com.vn 2 Cc Li Th - im Mnh ca The Sun Avenue Phn tch cc li th/ im mnh ca d n The Sun Avenue: o Li th v quy hoch: quy hoch khu Th Thim o Li th v V tr d n o Li th v thit k o Li th v gi bn 3. www.novaland.com.vn 3 Phi cnh tng th 4. www.novaland.com.vn 4 Li th v quy hoch: Bc tranh Th Thim trong tuong lai Th Thim cng vi khu An Ph An Khnh, City Horse, Khu lin hp th thao, Thnh M Li, Ct Li v Bnh Trng ng s to nn mt khu vc pht trin ng b v hon chnh. 5. www.novaland.com.vn 5 Theo quy hoch Th Thim s l Khu ng ca TPHCM Khu Ph ng Khu Ph Ty Trc y, trung tm thnh ph ch bao gm qun 1, qun 3. n u nm 2013, UBND TP chnh thc ph duyt quy hoch chi tit xy dng th t l 1/2000 khu trung tm thnh ph m rng thm 1 phn qun 4 v Bnh Thnh, thnh quy m 930 ha nh hin nay. Vi vic m rng sang Th Thim, Trung tm TPHCM mi s rng 1.667 ha, rng gn gp i so vi trung tm hin hu. (Quyt nh ca Th tng ph duyt Quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi TPHCM n nm 2020, tm nhn n nm 2025) 6. www.novaland.com.vn 6 Quy hoch khu Th Thim A - Khu ht nhn ca trung tm hin hu TPHCM (nh hnh bi cc trc ng Nguyn Hu, L Li v Hm Nghi) B - Khu vc pht trin giai on 1 ca Th Thim C - Khu vc ti qun 4 d kin ci to thnh khu trung tm hin hu m rng 1 n 5 - V tr cu v hm ngm ni hai b ng Ty 6 - Trung tm giao thng cng cng b Ty ti khu vc ch Bn Thnh 7 - Trung tm giao thng cng cng b ng (trm xe but trong giai on u, trm metro giai on sau) ti khu vc cao nht ca Th Thim 7. www.novaland.com.vn 7 Hnh nh Ph ng ca Trung Quc 8. www.novaland.com.vn 8 Hnh nh Ph ng nm 1990 v 2011 9. www.novaland.com.vn 9 Hnh nh Ph ng Thng Hi V xut pht im, trc khi hnh thnh khu th c bit, Ph ng - Thng Hi v Th Thim khng khc nhau my- d din tch v dn s Th Thim ch 737ha v khong 130.000 ngi, trong khi Ph ng c din tch ti 522,75km2 v dn s hn 2 triu ngi. Tuy nhin, Ph ng c ch quy hoch y khu thng mi ti chnh, khu ch xut, khu cng vin khoa hc k thut cao, khu trin lm kinh t k thut, khu sn bay (cng bin) quc t to nn mt th mnh tng hp cho Ph ng. 10. www.novaland.com.vn 10 Th Thim c ph duyt Quy hoch tng th Khu trung tm 11. www.novaland.com.vn 11 V tr d n The Sun Avenue so vi khu vc Khong cch n cc nt giao thng: Cch hm Th Thim 4,2km Cch nt giao thng ng Vn Cng Vnh ai 3,1km Cch vng xoay Ct Li 2,1km 12. www.novaland.com.vn 12 12 ng Cao tc LT-DG thng xe 10/1/ 2015 ra MCT ng Vnh ai 2 (d kin 3.000 t) ng vo khu cng ngh cao ra XL H Ni Cu Rch Chic 2 Khi cng Qu 4/2014, hon thnh 12/2015 (871 t) Cu Si Gn Tuyn Metro s 1 Bn Thnh Sui Tin hon thnh 2018 Hm Th Thim Cu Ph M THE SUN AVENUE XL H Ni Mai Ch Th ng Cao tc LT-DG V TR D N V CC HNG KT NI GIAO THNG Trm dng Metro kt ni Sn Bay Long Thnh 13. www.novaland.com.vn 13 im mnh v Thit k - Tri di 500m mt tin Mai Ch Th - Cc hng u thng thong u nhn view sng, u c lgia - Cc cn h u tip xc vi gi v nh sng - Thit k ta nh n gi quanh nm (Gi ma Ty Nam, ng Bc) m bo lu thng gi cho c khu cn h - D n c khu thng mi tri di 8 thp, khu Office ti cc khi to nn khu vc sm ut 14. www.novaland.com.vn 14 Thit k Tng hm 2 Tng hm 1 Tng 1: Shop house Tng 2-4: Office T tng 5 n tng 28 (30) : Cn h 15. www.novaland.com.vn 15 Thit k Khu thng mi 16. www.novaland.com.vn 16 Thit k Khu thng mi 17. www.novaland.com.vn 17 Gi bn cnh tranh - Gi bn t: 27 triu/m2 - H tr li sut c nh 7,49%/nm trong 3 nm ( p dng khch hng vay 80% gi tr cn h), nu khch hng vay n 85% gi tr cn h th LS c nh 3 nm l 7,79%/nm - Cho vay ti a ln n 85% gi tr cn h - n hn gc 1 nm - Vi ngn sch t 179 triu c th s hu cn h hng sang ngay st Th Thim 18. www.novaland.com.vn 18 THANK YOU 19. www.novaland.com.vn 19 </p>