Droom Wonen Op Zuid

Download Droom Wonen Op Zuid

Post on 25-Dec-2014

375 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. DROOMWONENOPZUID EEN KWALITEITSSPRONG - ONTWIKKELING VANUIT KRACHT EEN REACTIE OP DE EINDVISIE TEAM DEETMAN/MANS </li> <li> 2. WONENOPZUID Zuid heeft een IMAGO probleem. In essentie is dat het hoofd- probleem van Zuid. Het is merkwaardig dat Deetman/MansZuid is al vanaf haar bestaan een rotterdams zorgenkind dit niet ook als hoofdoorzaak onderkend hebben. Alle anderegeweest. Het rapport van Deetman/Mans laat slechts zien dat problematiek is daar een afgeleide van. Met een slecht imagohier vooralsnog geen verandering in is gekomen. De boerenzij. krijg je automatisch een zwakke score op de sociale index, lageEr gaan verhalen dat als families uit Kralingen bij kennissen inkomens, slechte veiligheidsindex, laag opleidingsniveau. Alsin Rhoon op bezoek gingen zij vanaf het moment dat zij uit de ook nog eens de haven als belangrijke werkgever automatiseertMaastunnel kwamen tot aan de gemeentegrens van Rhoon met gaat het met de arbeidsplaatsen ook niet goed meer. Bouwende neus dichtgeknepen in de auto zaten. Zo erg is het heden voor de Buurt heeft er in de jaren 80 ook geen goed aan ge-ten dagen niet meer, maar veel beter is het er niet op gewor- daan. De woningvoorraad is eenzijdig.den. Als voor een woning LOKATIE - LOKATIE - LOKATIE telt, danNoord zegt: Op zuid wonen geen Rotterdammers. geldt voor een stad, of stadsdeel in dit geval, IMAGO - IMAGOVan oudsher bestaat de bevolking van Rotterdam-Zuid uit im- - IMAGO.......migranten. Of ze nu uit de Achterhoek, De Eilanden, Zeeland of Terecht constateren D/M dat goede initiatieven op Zuid nau-Brabant kwamen en later uit Spanje, Turkije, Marokko en waar welijks een olievlekwerking hebben. Zij wijten dat aan fysiekeal niet vandaan. Op zuid wonen de arbeiders, de classificeer- barrires en beperkte mobiliteit. Onzin, het is te wijten aan hetders, de havenwerkers. IMAGO; het diep gewortelde gevoel dat op Zuid geen Rotter-Ondanks het feit dat op zuid de mooiste wijken zijn gebouwd; dammers wonen.De Kiefhoek, Tuindorp Vreewijk en de na-oorlogse wijkenTuinstad Zuidwijk, Pendrecht (Lotte Stam), Lombardijen en IJs- De enige manier om daar verandering in te brengen is vanselmonde, het is nooit onderdeel van de stad geworden. Erger Rotterdam-Zuid een zelfstandige gemeente te maken.nog, Zuidwijk en Pendrecht werd net zon water en vuur alsnoord en zuid. Het Deelgemeente bestel heeft daar vervolgens De gedachte alleen al doet je hart een sprong van vreugdeook geen goed aan gedaan. De versnippering werd ook nog maken. Stel je voor, daar waar de stad groot door is geworden,eens bestuurlijk vormgegeven. het ligt allemaal op zuid. De Haven, Feyenoord.........Hoe het ook zei, Roltterdam-Zuid blijft op nieuwkomerseen grote aantrekkingskracht uitoefenen. Groter dan op noord. Het is van Zuid!Daardoor ontstaat al snel het beeld dat Zuid het afvoerputje vande stad is.ZUID IS HET ZORGENKIND VAN ROTTERDAMOP ZUID WONEN GEEN ROTTERDAMMERSKORTOM, ZUID HEEFT EEN IMAGO PROBLEEMMAAK VAN ZUID EEN ZELFSTANDIGE GEMEENTE </li> <li> 3. DE HAVEN Het rapport D/M zou in feite opnieuw moeten worden geschre- ven met als hoofduitgangspunten:De Wereldhaven ligt op Zuid, hieraan ontleent Zuid zijn of haar 1. Rotterdam-Zuid wordt een zelfstandige gemeente.IDENTITEIT. Het IMAGO van de nieuwe zelfstandige gemeente 2. Rotterdam-Zuid ontleent haar Imago aan de Wereldhaven.gaat ervoor zorgen dat de trots van de wereldhaven niet alleen 3. Alle adviezen en doelstellingen zijn op de een of andereafstraalt op haar burgers, maar dat haar burgers dat zelf ook wijze aan die haven gerelateerd. Daar zit de kracht, daar zit hetgaan uitstralen. De haven is de trots van Zuid. Opgebouwd verleden, daar zit de toekomst.door al die havenarbeiders die overal vandaan met hun blotehanden die haven hebben groot gemaakt. Niet alleen Pinkhof Het is in feite toch te gek voor woorden dat de Haven, dus Zuid,ook al die arbeiders die zich in het zweet hebben gewerkt. Dat de stad heeft groot gemaakt en dat ditzelfde Zuid is verwor-is Rotterdam-Zuid. den tot het afvoerputje van de stad. Dit mag het stadsbestuur, maar overigens ook de deelgemeentebesturen zwaar wordenZuid is dus de motor van de Haven. aangerekend.Over honderd jaar zal de haven nog steeds een sleutelpositie Ik pleit dan ook niet alleen voor Zuid als zelfstandigebinnen de Rotterdam-Zuidse economie spelen. De Haven is de gemeente, maar bovendien voor het opheffen van alle deel-constante factor. De drijvende kracht, de inspirator en inspiratie- gemeenten op Zuid. Zij zijn eerder een onderdeel van hetbron voor alle ontwikkelingen. probleem dan van de oplossing.In het rapport D/M wordt zijdelings het belang van de haven Terecht onderschrijft D/M het belang van een gedeelde visiegenoemd; het KMR (Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam) voor de ontwikkeling van Zuid. De deelgemeenten spelenkan een belangrijke rol vervullen bij de initirende rol die het daarin een versnipperende rol, vinden ook D/M.Havenbedrijf Rotterdam zichzelf heeft toebedacht. En (nieuwe) gemeente n visie. Het Hart van Zuid gaat straks ook alleen maar werken als hetZijdelings is te weinig. het Hart van heel Zuid zal zijn. Het Hart van de wereldhaven op Zuid. Daar komt alles samen. Het bestuur, de kennis, de cultuur, de economie. Het Hart op Zuid voedt de wijken maar wordt er tegelijkertijd ook zelf door gevoed.DE WERELDHAVEN LIGT OP ZUIDZUID IS DE MOTOR VAN DE HAVENDE HAVEN ALS INSPIRATOR EN INSPIRATIEBRONN (NIEUWE) GEMEENTE N VISIE </li> <li> 4. FEYENOORD Grote man achter dit idee was Leen van Zandvliet. De voorzitter van Feyenoord in de jaren 30 riep op een dagDe Wereldhaven ligt op Zuid. De Wereldclub ligt op Zuid. uit Ik heb het, ik heb het! Hij was wakker gewordenIs Zuid dus de motor van de Haven. uit een droom; die droom was echter geen bedrog, hij schreef het idee snel op een kladblok. Enkele maandenFeyenoord is de ziel van Zuid. later werd architect Van der Vlugt uitgenodigd voor eenGeen Woorden maar Daden. gesprek. Een stadion met twee verdiepingen moestHierin ligt de mentatilteit van de man op Zuid besloten. gerealiseerd worden. De kern van het gesprek was een-Iedere oer Rotterdam-Zuiderling voelt zich met deze slogan voud, verfraaiingen kwamen er niet aan te pas.verbonden. Dat gevoel moet terug op Zuid.Met dat gevoel is in crisistijd het Feyenoord stadion ooit van de Eind 1934 werd er contact gezocht met Braat-construc- tiewerkplaatsen. Die wilde de taak op zich nemen engrond gekomen. Een idioot plan, megalomaan, maar het heeft ging aan de slag. Een voetbalwedstrijd duurt twee keerZuid de Europacup, de Wereldbeker en diverse Uefa Cups drie kwartier. Tussendoor moet men spanning kwijt enopgeleverd. wat kunnen eten. Zo zijn er dus zowel onder als bovenDe club zit nu een beetje in een dip, maar Feyenoord is net als toiletten tussen de stalen spanten gebouwd. TevensZuid, niet klein te krijgen! moest er plaats zijn voor een vergaderruimte, een werkvloer, kleedlokalen, een hokje voor de officials en er is een politiebureau en ook nog een brandweerkazeneResumerend kan worden gesteld dat en met de Wereldhaven en het bevat ook nog eens 4 woningen. De trappen aanop Zuid en met de Wereldclub op Zuid, Zuid de drijvende kracht de buitenzijde van het stadion konden tevens als tribuneis van Rotterdam. dienen voor het trainingsveld. Van Zandvliet had haast,Met dat (zelf)bewustzijn zal Zuid aan haar toekomst moeten zo gauw er een bouwtekening klaar was gaf hij direct degaan werken. opdracht om te beginnen met de bouw van het stadion.Stop dat geweeklaag over slechte index zus of zo. De eerste paal werd geslagen door Puck van Heel opHet helpt alleen het zelfvertrouwen verder de put in. 16 september 1935. Daarna werden er nog 578 heipa- len 21 meter diep de grond ingeslagen. De bouw vanAls er al geselcteerd zou moeten worden aan de poort, dan is het stadion was begonnen. Stadion Feijenoord had eendat het enig criterium. Geen Woorden maar Daden. Dan doe je capaciteit van maar liefst 65.000, met onder meer veelmee, daar wil je op Zuid op afgerekend worden. staanplaatsen.GEEN WOORDEN MAAR DADENFEYENOORD IS ZUID, NIET KLEIN TE KRIJGENZUID IS DE DRIJVENDE KRACHT VAN ROTTERDAMDIE DROOM WAS ECHT(ER) GEEN BEDROG </li> <li> 5. EINDADVIES Team Deetman/Mans (D/M) VIP - PROJECTEN OP ZUIDAls we het voorafgaande nog even op een rijtje zetten: Rotterdam kent een aantal zogenaamde VIP gebieden, de Very Important Projects. Op Zuid zij dat er 4:- Zuid is het zorgenkind van Rotterdam- Op Zuid wonen geen Rotterdammers - Hart van Zuid- Kortom Zuid heeft een Imagoprobleem - Stadionpark- Maak van Zuid een zelfstandige gemeente - Zorgboulevard - Stadshavens- De Wereldhaven ligt op Zuid- Zuid is de motor van de Haven Stuk voor stuk prachtige projecten. De nieuwe zelfstandige- De Haven is inspirator en inspiratiebron gemeente kan deze projecten zonder meer overnemen. De- En (nieuwe) gemeente n Visie Zorgboulevard is zelfs al flink op streek. De programmas voor Stadionpark en Hart van Zuid zijn al- Geen Woorden maar Daden geschreven. Raakt het Stadionpark door de crisis wat achterop- Feyenoord is Zuid, niet klein te krijgen (wat zou Leen van Zandvliet daarvan vinden?) De tender voor- Zuid is de drijvende kracht van Rotterdam het Hart van Zuid staat voor de deur.- Die droom was echt(er) geen bedrog Zorg er wel voor dat binnen het programma het Hart van Zuid echt het Hart van heeeel Zuid wordt en niet alleen het hart vanDIT IS ZUID Charlois. Zorg ervoor dat de nieuwe VIP-Projecten wel eenAls we met dat beeld voor ogen nogmaals naar het eindrapport olievlekwerking voor Zuid als geheel krijgen. Terecht noemt D/MDeetman/Mans dan zal dat rapport direct in een ander daglicht dit als n van haar aangrijpingspunten. Dat vergt Programma,komen te staan. Marketing en Communicatie. VIP, maar wel met de Ziel vanOntwikkeling vanuit kracht. Precies. Zuid.Zuid is de drijvende kracht van Rotterdam.Ontwikkelen vanuit kracht. Precies. Op de volgende bladzijden gaan we met het profiel van het doorZuid moet zelfstandig, pas dan kan de kwaliteitssprong worden mij geschetste Zuid het rapport van Deetman/Mans nog eensgemaakt. door, want kanttekeningen zijn meer dan nodig om van dit nuttig advies een voor Zuid bruikbaar handboek te maken.ONTWIKKELING VANUIT KRACHT.VERFRAAIINGEN KWAMEN ER NIET AAN TE PASZUID IS DE DRIJVENDE KRACHT VAN ROTTERDAMVIP, MAAR WEL MET DE ZIEL VAN ZUID </li> <li> 6. Aanleiding en opdracht D/M D/M zeggen in Waar komt Zuid vandaan een aantal heel be- Wat zijn de verbeterpunten vragen D-M zich af. Wat is nodig om de doorbraken te realiseren? langrijke dingen.1. D/M heeft opdracht van de minister een analyse van de - De historie van Zuid heeft het DNA van Zuid bepaald. Een gedeelde Visie, A. Talentontwikkelingbijzondere situatie op Zuid te maken. - Oplossingen...</li></ul>

Recommended

View more >