drept comercial,subiecte

Download Drept Comercial,Subiecte

Post on 21-Dec-2015

274 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

An.3

TRANSCRIPT

Notiunea, obiectul si definitia dreptului comercialNotiunea dreptului comerialPentru ca notiunea de drept comercial este strans legata de conceptul de comert, se impune in primul rand o precizare terminologica a acestuia.In sens etimologic notiunea de comert provine din limba latina respectiv de la cuvantul commercium care reprezinta o alaturare a cuvintelor cum si merx cea ce inseeamna cu marfa.Rezulta ca aceasta acceptiune desemneaza comertul ca fiind toate operatiunile cu marfuri.In sens economic comertul este definit ca o activitate al carui scop este schimbul si circulatia marfurilor de la producator la consumator.In sens juridic notiunea de comert are un continut mai larg decat al notiunii definite in sens economic, comertul cuprinzand nu numai operatiunile de interpunere si circulatie a marfurilor pe care le realizeaza operatorii economici ci si operatiunile de producere a marfurilor pe care le efectueaza fabricantii precum si executarea de lucrari si prestarea de servicii pe care le realizeaza antreprenorii respectiv prestatorii de servicii sau in general intreprinzatorii.

Obiectul dreptului comercialExista potrivit conceptiei clasice a dreptului comercial 2 sisteme care permit stabilirea sferei dreptului commercial.Intr-un sistem denumit sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerciantilor.Deci dreptul comercial apare ca un drept profesional, el aplicandu-se persoanelor care au o anumita calitate.Dupa un alt sistem denumit sistemul obiectiv dreptul comercial cuprinde normele juridice aplicabile comertului adica acelor acte juridice, fapte juridice calificate de lege ca fapte de comert indiferent de persoana care le savarseste.

Definitia dreptului comercial

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participa comerciantii in calitatea lor de profesionisti ai activitatii comerciale.

Izvoarele dreptului comercial

In prezent izvoarele normative ale dreptului comercial sunt cele prevazute de Codul Civil.Potrivit art.1 alin. 1 din Codul Civil sunt izvoare ala dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului.Pe langa izvoarele normative ale dreptului sunt recunoscute si anumite izvoare interpretative cum ar fi doctrina si jurisprudenta.Ele au doar rolul de a ajuta la interpretarea actelor cu caracter normativ in vederea aplicarii lor.Ivoarele normative ale dreptului comercial- LegeaPrin lege ca izvor de drept intelegem Constitutia, Codu Civil, legile adoptate de Parlament, ordonantele si hotararile de Guvern precum si normele, regulamentele si ordinele adoptate de organele competente in temeiul legii.

- ConstitutiaConstitutia Romaniei ca lege fundamentala reglementeaza principiile de organizare a activitatii economice.Potrivit art.135 din Constitutie economia Romaniei este o economie de piata bazata pe libera initiativa si concurenta.Statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tututor factorilor de productie.Avand in vedere ca raporturile juridice in general si raporturile comerciale in special se intemeiaza pe raporturi de proprietate, Constitutia prevede ca proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege iar proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege indiferent de titular.

- Codul CivilNoul Cod Civil a fost adoptat prin legeea 287 din 2009 aceasta reprezentand dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera libera sau spiritul acestor prevederi legale (vezi art 3 Cod Civil).

Codul Civil

In conformitate cu prevederile art. 3 Cod Civil, dispozitiile Codului Civil se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si in raporturile dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil.Potrivit art. 5 din Codul Civil in materiile reglementate de Codul Civil, normele dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul partilor.

Legi speciale:- legea 31/1990 privind societatile- legea 26/1990 privind registrul comertului

Ordonante de urgenta:- ordonanta 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

UzanteleIn sensul Codului Civil, prin uzante se intelege obiceiul sau cutuma si uzantele profesionale.Uzantele profesionale sunt reguli de conduita, statornicite in exercitarea unei anumite profesii care sunt respectate ca si cand ar fi stabilite prin norme legale.Uzantele sunt recunoscute de lege ca izvor de drept numai daca sunt conforme ordinii publice si bunelor moravuri.

Principiile generale ale dreptului

Doctrina recunoaste drept principiu al dreptului comercial urmatoarele:- In comert actele juridice sunt cu titlu oneros- In comert intotdeauna banii sunt frugiferi adica produc dobanzi- In actele juridice comerciale, in caz de dubiu se aplica regula care favorizeaza circulatia marfurilor, contractarea in favoarea celui de al 3-lea este ceva obisnuit

Izvoarele interpretative:- Doctrina nu este izvor de drept si nici jurisprudenta nu este izvor de dreptIntreprinderea este o forma juridica de desfasurare a activitatii cu caracter profesional.In conceptia Codului Civil, exploatarea unei intreprinderi reprezinta forma juridica de desfasurare a oricarei activitati cu caracter profesional.Potrivit art. 3 alin. 3 Cod Civil constituie expoatarea unei intreprinderi, executarea sistematica de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.Caracterele intreprinderii:- notiunea de intreprindere desemneaza o activitate sistematic organizata- organizarea intreprinderii are un caracter autonom- activitatea este realizata de una sau mai multe persoane pe riscul lorPersoanele care realizeaza activitatea au calitatea de profesionisti.- obiectul activitatii organizate este producerea de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii- scopul realizarii activitatii poate fi obtinerea unui profit sau realizarea unui scop non-profitDesfasurarea unei activitati economice cu caracter profesional in scopul obtinerii de profit este proprie activitatii comerciale.

Actele juridice comerciale aferente exploatarii unei intreprinderi economice

Actele juridice comerciale sunt acte juridice, fapte juridice si operatiuni economice prin care se realizeaza de catre un comerciant activitatea economica privind producerea si circulatia marfurilor, executarea de lucrari sau prestarea de servicii in cadrul unei intreprinderi economice.In conditiile Noului Cod Civil, regimul juridic al actelor juridice comerciale este acelasi cu cel al actelor juridice civile.Reglementarea Noului Cod cuprinde si unele dispozitii derogatorii de la principiul unitatii de reglementare a raporturilor juridice civile si a raporturilor comerciale.

Subiectele dreptului comercial

Persoana fizicaIn prezent criteriul care sta la baza determinarii calitatii de comerciant il reprezinta criteriul subiectiv adica o persoana este comerciant daca exercita cu titlu de profesie o activitate economica si are numele sau firma inregistrata in Registrul comertului.In prezent sediul legal al materiei il constituie ordoananta de urgenta a Guvernului nr 44/2008Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica conform prevederilor art. 1:- profesiunilor liberale precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale- acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii- activitatii de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

Inregistrarea in registuru comertuluiSe face in baza rezolutiei motivate a directoului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.Condtiile pentru a dispune conditiile ce trebuie indeplinite pentru a se dipune inregistrarea sunt cele de la art 8 si 9.Certificatul de inregistrare contine codul unic de inregistrare reprezinta documentul care atesta inregistrarea si autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de autoritatea fiscala competenta. O persoana poate avea un singur certififcat de inregistrare pentru statutul juridic ales.Daca documentele de depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul ORC va dispune rezolutie motivata, acordand un termen de 15 zile pt completarea acestora. Daca nu sunt indelinite, tot prin o rezolutie va dispune respingerea cererii de inregistrare. Se poate face plangere in termen de 15 zile dela pronuntare sau comunicare.Regimul juridic al PFA

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu: alte pfa titulari ai intreprinderilor individuale reprezentanti ai intreprinderilor familiale orice persoana fizica sau juridica

Pfa poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, poate cumula calitatea sa de pfa cu cea de salariat la o terta persoana in situatia unei colaborari exclusive pfaul nu este considerat angajat.Pfa nu poate cumula calitatea de inreprinzator persoana fizica, titular al unei intreprinderi individuale.Raspunderea pentru obligatiile sale: cu patrimoniu de afectatiune si in completare cu restul patrimoniului;pfa isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri: prin deces prin vointa acestuia in conditiile art 25 al legii privind registrul comertului

2) regimul juridic al intreprinzatorului persoana juridica, tutular al intreprinderii individuale

Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.Titularul drepturilor individuale devine cmerciant de la data inre