drept comercial. tratat - smaranda angheni - cdn4. comercial. tratat...¢  drept comercial...

Download Drept comercial. Tratat - Smaranda Angheni - cdn4. comercial. Tratat...¢  Drept comercial X 2.5. Dreptul

Post on 07-Sep-2019

48 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VII

  Cuprins

  Cuvânt-înainte ................................................................................................ XXXI Abrevieri ....................................................................................................... XXXIII

  Introducere .................................................................................................... XXXV

  Titlul I. Dreptul comercial în cadrul unității dreptului privat ........................... 1 Capitolul I. Considerații generale privind dreptul comercial .............................. 1

  Secțiunea 1. Definiția și obiectul dreptului comercial ................................... 1 §1. Preliminarii ......................................................................................... 1 §2. Definiția dreptului comercial .............................................................. 2 §3. Obiectul dreptului comercial .............................................................. 3

  Secțiunea a 2-a. Trăsăturile dreptului comercial ......................................... 4 §1. Comercialitatea .................................................................................. 4 §2. Egalitatea juridică a părților și specificul normelor juridice ................ 6 §3. Rapiditatea (celeritatea), simplitatea, creditul și securitatea

  acestuia ............................................................................................. 7 Secțiunea a 3-a. Locul dreptului comercial în cadrul sistemului

  de drept românesc .................................................................................... 8 §1. Raportul dintre dreptul comercial și dreptul privat ............................. 8 §2. Raportul dintre dreptul comercial și unele ramuri de drept privat ...... 8

  2.1. Raportul dintre dreptul comercial și dreptul civil ...................... 8 2.2. Raportul dintre dreptul comercial și dreptul familiei ............... 10 2.3. Raportul dintre dreptul comercial și dreptul muncii ................ 10 2.4. Raportul dintre dreptul comercial și dreptul internațional

  privat ...................................................................................... 11 §3. Raportul dintre dreptul comercial și ramurile dreptului public ............ 12 §4. Raportul dintre dreptul comercial și dreptul afacerilor ..................... 13

  4.1. Delimitarea dreptului comercial de dreptul afacerilor ............. 13 4.2. Importanța delimitării dreptului afacerilor de dreptul

  comercial ................................................................................ 14 Secțiunea a 4-a. Izvoarele dreptului .......................................................... 16

  §1. Aspecte comune .............................................................................. 16 §2. Legi scrise ........................................................................................ 18 §3. Aplicarea generală a Codului civil ................................................... 19 §4. Legi speciale .................................................................................... 20 §5. Uzul, cutuma (obiceiul juridic) constante ale dreptului comercial ...... 21

  5.1. Noțiune și caractere ............................................................... 21 5.2. Clasificarea uzurilor................................................................ 22 5.3. Uzanțele (obiceiul sau cutuma și uzurile profesionale) .......... 23

 • Drept comercial

  VIII

  §6. Principiile generale ale dreptului ...................................................... 24 §7. Analogia legii (analogia legis) .......................................................... 25 §8. Analogia dreptului (analogia iuris) ................................................... 25

  Capitolul II. Faptele (actele) de comerț de la Codul comercial la Codul civil ....... 26 Secțiunea 1. Generalități ............................................................................ 26

  §1. Considerații generale ....................................................................... 26 §2. Terminologie .................................................................................... 27 §3. Clasificarea faptelor de comerț ........................................................ 28

  Secțiunea a 2-a. Faptele (actele) de comerț obiective .............................. 29 §1. Noțiune și clasificare ........................................................................ 29 §2. Operațiuni de intermediere în schimb în Codul comercial

  și în Codul civil ................................................................................ 29 2.1. Cumpărarea și vânzarea comercială ..................................... 30 2.2. Operațiuni de punere în consignație a mărfurilor sau

  productelor în scop de vânzare ............................................. 31 2.3. Operațiunile pe termen asupra titlurilor de credit.

  Reportul. Operațiunile de bursă ............................................. 32 2.4. Operațiuni relative la subscrierea, cumpărarea și vânzarea

  de părți sociale și acțiuni ale societăților comerciale ............. 32 2.5. Operațiunile de bancă și schimb ............................................ 33 2.6. Cambiile și ordinele de producte sau mărfuri ........................ 33 2.7. Operațiuni asupra imobilelor în scop de speculațiune ........... 33

  §3. Acte de intermediere în operațiunile de schimb purtând asupra muncii organizate (întreprinderile) ....................................... 34

  §4. Fapte de comerț conexe (accesorii) ................................................ 40 Secțiunea a 3-a. Faptele (actele) subiective de comerț ............................. 41 Secțiunea a 4-a. Faptele (actele) de comerț unilaterale ............................ 43

  Capitolul III. Profesioniștii-comercianți ............................................................ 46 Secțiunea 1. Cadrul conceptual al termenilor de „profesionist”,

  „întreprindere”, „comerciant” ................................................................... 46 Secțiunea a 2-a. Profesioniștii-comercianții – persoane fizice .................. 53

  §1. Introducere ....................................................................................... 53 §2. Înregistrarea și autorizarea funcționării comerciantului –

  persoană fizică ................................................................................ 58 §3. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate. Capacitatea

  juridică a persoanei fizice autorizate ............................................... 59 §4. Incompatibilități, decăderi, interdicții ................................................ 60

  4.1. Incompatibilități ...................................................................... 60 4.2. Decăderi ................................................................................. 61 4.3. Interdicții ................................................................................. 61

  §5. Cetățenia persoanei fizice autorizate .............................................. 62 §6. Forța de muncă ................................................................................ 63 §7. Răspunderea persoanei fizice autorizate ........................................ 64 §8. Încetarea activității persoanei fizice autorizate ................................ 64 §9. Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular

  al întreprinderii individuale .............................................................. 64

 • Cuprins

  IX

  §10. Regimul juridic al întreprinderii familiale ........................................ 66 §11. Constituirea întreprinderii familiale ................................................ 67 §12. Reprezentarea întreprinderii familiale ............................................ 67 §13. Încetarea activității întreprinderii familiale și radierea

  din registrul comerțului .................................................................. 68 Secțiunea a 3-a. Profesioniștii-comercianți persoane juridice ................... 68

  §1. Aspecte generale ............................................................................. 68 §2. Regiile autonome ............................................................................. 69 §3. Grupurile de interes economic ......................................................... 70 §4. Societățile cooperative ..................................................................... 70 §5. Organizațiile cooperatiste ................................................................ 72 §6. Cooperativele de credit .................................................................... 72 §7. Societățile europene ........................................................................ 73 §8. Societățile cooperative europene (SCE) ......................................... 74

  Secțiunea a 4-a. Statutul juridic al profesionistului-comerciant ................. 75 §1. Înregistrarea în registrul comerțului ................................................. 75 §2. Răspunderea comerciantului pentru nerespectarea dispozițiilor

  cuprinse în Legea privind registrul comerțului ................................ 80 §3. Radierea înregistrărilor .................................................................... 81 §4. Întocmirea registrelor comerciale .................................................... 82 §5. Alte obligații al

Recommended

View more >