dragan matić: genetički algoritmi i muzika

Download Dragan Matić: Genetički algoritmi i muzika

Post on 16-Dec-2016

236 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerzitet u Novom Sadu

  Prirodno - matematiki fakultet

  Departman za matematiku i informatiku

  Genetiki algoritmi i muzika

  -master rad-

  Novi Sad, juni 2009. Matid Dragan

 • 2

  Sadraj

  Predgovor ...................................................................................................................................................... 5

  Algoritmi u muzici ......................................................................................................................................... 7

  Definicija algoritma ................................................................................................................................... 7

  Upotreba algoritama u muzici................................................................................................................... 7

  Istorijski pregled formalizovanja muzike i algoritamskog komponovanja ................................................ 8

  Algoritmi u staroj Grkoj ....................................................................................................................... 8

  Pitagorejska skala .............................................................................................................................. 9

  Jednako temperirana skala put ka formalizaciji muzike .............................................................. 10

  Moteti .................................................................................................................................................. 11

  Kanonska muzika ................................................................................................................................. 11

  Muziki toak ................................................................................................................................... 11

  Igra pomodu muzike kocke ................................................................................................................ 12

  Fux-ov algoritam ................................................................................................................................. 13

  Sonate i algoritmi ................................................................................................................................ 13

  Algoritmi u muzici u 20. vijeku ............................................................................................................ 14

  Muzika terminologija ................................................................................................................................. 15

  Algoritamsko komponovanje muzike .......................................................................................................... 18

  Naini algoritamskog komponovanja muzike ......................................................................................... 20

  Matematiki modeli ............................................................................................................................ 20

  Sistemi zasnovani na znanju ................................................................................................................ 21

  Gramatike ............................................................................................................................................ 21

  Sistemi koji ue .................................................................................................................................... 21

  Hibridni sistemi ................................................................................................................................... 22

  Genetiki algoritmi u muzici ........................................................................................................................ 23

  Genetiki algoritmi .................................................................................................................................. 23

  Osnovni dijelovi implementacije genetikih algoritama, sa aspektima upotrebe u muzici .................... 24

  Kodiranje ............................................................................................................................................. 24

  Kodiranje pojedinanih tonova ....................................................................................................... 25

 • 3

  Kodiranje nizova tonova .................................................................................................................. 25

  Primjer predstavljanja kompozicije pomodu relativnog predstavljanja tonova ............................. 26

  Fitnes funkcija ..................................................................................................................................... 28

  Automatsko odreivanje fitnesa ..................................................................................................... 29

  Mjerljivi elementi kompozicije ..................................................................................................... 29

  Kriterijumi za fitnes funkciju ............................................................................................................... 31

  Interakivno odreivanje fitnesa ...................................................................................................... 32

  Genetiki operatori ............................................................................................................................. 32

  Inicijalizacija .................................................................................................................................... 32

  Selekcija ........................................................................................................................................... 33

  Ukrtanje ......................................................................................................................................... 34

  Mutacija .......................................................................................................................................... 35

  Zamjena ........................................................................................................................................... 37

  Genetiki algoritmi i dizajniranje zvuka ...................................................................................................... 38

  Primjer optimizacije procesa kreiranja zvuka ........................................................................................ 39

  Opis jednog algoritma za optimizovanje procesa kreiranja zvuka .......................................................... 41

  Genetiki algoritmi u komponovanju muzike sopstveni primjer ............................................................. 42

  Cilj i ideja algoritma ................................................................................................................................. 42

  Softverski paket JFugue ....................................................................................................................... 43

  Neki primjeri upotrebe JFugue elemenata koji su koriteni u radu .................................................... 43

  Klasa Player ..................................................................................................................................... 43

  Klasa Pattern ................................................................................................................................... 44

  Detaljan opis algoritma opti principi funkcionisanja .......................................................................... 44

  Kreiranje jedinke ................................................................................................................................. 45

  Odreivanje fitnesa jedinke ................................................................................................................ 46

  Formiranje i organizacija populacije ................................................................................................... 49

  Genetski operatori koriteni u algoritmu ............................................................................................ 49

  Mutacije .......................................................................................................................................... 49

  Selekcija ........................................................................................................................................... 50

  Konkretno rjeenje .............................................................................................................................. 50

  Implementacija.................................................................................................................................... 51

  Klasa Jedinka osnovni elementi .................................................................................................... 51

 • 4

  Klasa Populacija osnovni elementi ............................................................................................... 52

  Glavni program ................................................................................................................................ 53

  Primjeri generisanih jedinki ................................................................................................................ 53

  Primjeri generisanih main stream kompozicija ........................................................................... 53

  Specijalni primjerci jedinki .................................