Download - Vrijwillige inzet

Transcript
Page 1: Vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet• Algemeen over vrijwilligerswerk• Vrijwilligerscentrale Haarlem• BUUV• Bedrijf en Samenleving• Haarlem Cares• Haarlem Present• Serve the City Haarlem

Page 2: Vrijwillige inzet

• Chris Rabbers• Projectcoördinator• Vrijwilligerscentrale Haarlem en

omgeving

Wie ben ik?

Page 3: Vrijwillige inzet

Waarom vrijwilligerswerk?• Nieuwe contacten, nieuwe ontdekkingen• Ervaring opdoen in een nieuwe, andere

omgeving• Een goede aanvulling op je CV• Aanboren van (nieuwe) talenten• Bijhouden van een actief werkritme• Omdat het leuk is!

Page 4: Vrijwillige inzet

Wat is vrijwilligerswerk?• Werk dat vrijwillig wordt verricht• Onbetaald werk (evt.

onkostenvergoeding)• Werk dat in het algemeen belang dient• Werk dat geen winstoogmerk heeft• Werk dat niet concurrerend is met

betaald werk

Page 5: Vrijwillige inzet

Voor wie vrijwilligerswerk?• Werknemers• Studenten/scholieren• In between jobbers• Gepensioneerden• Bijstandsgrechtigden• Mensen met een beperking• Voor bijna iedereen!!!

Page 6: Vrijwillige inzet

Waar vrijwilligerswerk?• Sport/Spel• Cultuur• Zorg• Welzijn• Natuur/Dieren• Jeugd/Jongeren• Techniek en Ambacht

Page 7: Vrijwillige inzet

Wat voor activiteiten?• Activiteitenbegeleiding• Administratie/Automatisering• Bestuur en organisatie• Dierenverzorging• Educatie• Evenementen• Hulpverlening

Page 8: Vrijwillige inzet

Wat voor activiteiten?• Informatie en Advies• Journalistiek• Korte klussen• Maatjesprojecten• Promotiewerkzaamheden• Sport en Spel• Techniek en Ambacht

Page 9: Vrijwillige inzet

Wat voor activiteiten?• Tuin en buitenwerk• Vakantiewerk• Verkoop en Kantinewerk• Vervoer• Verzorging

Page 10: Vrijwillige inzet

Trends in vrijwilligersland!• Geen/weinig subsidie• Meer participatie• Vanuit eigen kracht• Diverse nieuwe doelgroepen • Flexibilisering van vrijwilligerswerk• Zwaardere vacatures• Professionalesering

Page 11: Vrijwillige inzet

Trends in vrijwilligersland!• Maatschappelijk betrokken ondernemen• Meer mantelzorg• Vrijwilligers willen een win-win• Vrijwilligerswerk in DNA van jongeren

Page 12: Vrijwillige inzet

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.• We zijn een stichting met een bestuur• 7 beroepskrachten en 22 vrijwilligers• We bestaan 33 jaar• Wij bieden ondersteuning aan de

Gemeente Haarlem, Bloemendaal.

Page 13: Vrijwillige inzet

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.• Bemiddelen tussen de vraag van

organisaties en aanbod van vrijwilligers• Geven voorlichting• Geven informatie en advies• Belangenbehartiging• Deskundigheidbevordering• Organiseren bijeenkomsten

Page 14: Vrijwillige inzet

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.• We zijn open van maandag tot vrijdag

tussen 11.00 en 16.00 uur• 600 vacatures van 400 non-profit

organisaties• We zijn een bemiddelingsbureau

Page 15: Vrijwillige inzet

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.• Vacaturebank• Spreekuur extra /vrijwilligerscoach• Talentenbank• Maatschappelijke stages• Jongeren en vrijwillige inzet• Vrijwilligersacademie• Veilig Vrijwilligerswerk

Page 16: Vrijwillige inzet

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.• Keurmerk Goed Geregeld!• Gilde Stadswandelingen• Gilde samenspraak• Trajectbegeleiding/Sociale activering• Klachtencommissie• Specifieke aandacht voor doelgroepen

zoals in de wijk, expats, ouderen, maatje

Page 17: Vrijwillige inzet

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.• Informatiemarkt vrijwilligerswerk op de

Grote Markt in Haarlem• UWV Banenmarkt• Vrijwilligersuitreiking binnen de

gemeentes• Allerlei NL Doet, UWV Banenmarkt etc.• Wij laten ons graag overal zien!

Page 18: Vrijwillige inzet

BUUV• Is ontwikkeld door de Gemeente

Haarlem (project). Er ligt nu een uitvraag naar organisaties in Haarlem.

• Hebben 3 makelaars die aangeleverd zijn door Dock, Kontext, gemeente zelf.

• Werken met 20 vrijwilligers binnen de organisatie BUUV

Page 19: Vrijwillige inzet

BUUV

• BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem, waar vraag en aanbod elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen. Zonder dat er direct iets tegenover staat.

Page 20: Vrijwillige inzet

BUUV

• BUUV is voor alle leeftijden• Zonder geld• Zonder wederdienst• BUUV sluit aan bij allerlei projecten• Wijkgericht• Heeft 33 partners

Page 21: Vrijwillige inzet

BUUV

• BUUV heeft door de hele stad de buuvborden (bij winkels en organisaties)

• Is nu ook in Zaanstad, Amsterdam Oost en Zuid, Beverwijk, Heemskerk, Velsen.

Page 22: Vrijwillige inzet

Bedrijf en SamenlevingVoor de ondernemers van Haarlem en omstreken is Bedrijf & Samenleving de continue gids, de netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Zij verbindt bedrijf en samenleving door middel van projecten met maatschappelijke meerwaarde

Page 23: Vrijwillige inzet

Bedrijf en Samenleving

• Mentorproject Beursvloer • Track the talent NL Doet ontbijt• Gilde gezel• Bedrijven doen• Denktank• Maatschappelijke teambuilding

Page 24: Vrijwillige inzet

Haarlem Cares• Haarlem Cares is één van de steden van

Stichting Nederland Cares. Haarlem Cares is eind 2012 van start gegaan met een teamactiviteit voor een partnerbedrijf van ons. Daarnaast zijn we druk bezig met het vergroten van ons actieve netwerk van betrokken young professionals die graag iets terug doen voor hun stad.

Page 25: Vrijwillige inzet

Haarlem Cares

• Samen met onze vrijwilligers willen wij veel hulpbehoevenden helpen en we een groot aantal maatschappelijke organisaties gaan ondersteunen in hun vraag naar vrijwilligers.

• Via website kun je je aanmelden voor een activiteit.

Page 26: Vrijwillige inzet

Haarlem Cares• Leuke middag Jacob in de Hout• Wandelen Reinaldahuis• Maaltijdvoorziening Stem in de stad• Samen Haarlem zaalvoetbal en

hardlooptraining• Huiswerkbegeleiding Weekend

Academie

Page 27: Vrijwillige inzet

Stichting Present Haarlem• Present Haarlem legt de verbinding tussen

mensen die als vrijwilliger één dag hun tijd en talent willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Via Present neem je één dag(deel) de tijd om een ander te ontmoeten en te helpen. Samen met jou bereiden we de vrijwilligersdag voor en verzorgen het contact met de maatschappelijke organisaties waarmee we samenwerken

Page 28: Vrijwillige inzet

Stichting Present Haarlem1. Een groep vrijwilligers nodigt Present uit voor een presentatie2. De groep bepaalt wat ze wil doen en wanneer3. Present matcht het aanbod van de groep met de hulpvraag van een maatschappelijkeinstelling4. Voorbereidend gesprek op locatie5. Uitvoering van het project6. Evaluatie en reflectie7. Mogelijke vervolginzet

Page 29: Vrijwillige inzet

Serve the City Haarlem Serve the City Haarlem heeft ten doel om Haarlem en omstreken te dienen, door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen. Serve the City tracht haar doel te bereiken door onder meer:

Page 30: Vrijwillige inzet

Serve the City Haarlem * Opruimen van tuinmeubels overspaarne•Wandelen met bewoners•Aan de slag met zand en steen•Klussen bij Dik•Taarten gevraagd•Schilderen in IJmuiden•Pannenkoeken bakken

Page 31: Vrijwillige inzet

Vragen

?

Page 32: Vrijwillige inzet

Bedankt voor jullie tijd!


Top Related