Transcript
Page 1: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Anu Ylitalo kevät 2011

Page 2: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Verkko-opetuksen suunnittelussa suunnitellaan 1. Verkko-opetuksen suunnittelu 2. Sisällön suunnittelu 3. Tekninen suunnittelu

Tässä esityksessä keskitytään verkko-opetuksen suunnitteluun (osa 1)

Page 3: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Verkko-opetuksen suunnittelussa suunnitellaan

1.  Opintojakson osaamistavoitteet 2.  Opiskeltavien sisältöjen alustava suunnittelu 3.  Kohderyhmä 4.  Alustavasti oppimisprosessi ja ohjaus 5.  Oppimisympäristö

Page 4: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan osaavan opintojakson hyväksytyn suorittamisen jälkeen

Osaamistavoite: ”Opintojakson hyväksytyn suorittamisen jälkeen opiskelija osaa + aktiivinen verbi + tekemisen kohde ja asiayhteys.”

Luoda

Arvioida

Analysoida

Soveltaa

Ymmärtää

Muistaa

Page 5: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Sisällön suunnittelussa suunnitellaan alustavasti opintojaksolla opiskeltavia ja käsiteltäviä sisältöjä ja aiheita

Ydinainesanalyysin avulla sisällön voi jakaa kolmeen tasoon:

1.  ydinainekseen (must know) 2.  täydentävään tietouteen (should know) 3.  erityistietämykseen (nice to know)

Page 6: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Opintojakson on tuettava kohderyhmän oppimista

Ota huomioon:   opiskelijoiden pääaine   aiemmat kurssisuoritukset   tekninen osaaminen   verkko-oppimiskokemus

Opiskelijoiden lähtötason kartoittaminen esim. esikyselyn tai keskustelun avulla

Page 7: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Millainen on opintojakson toteutus? (osaamistavoitteiden saavuttaminen)

Opiskelijoiden näkökulmasta oppimisprosessi ja opettajan näkökulmasta ohjausprosessi

Eri mahdollisuuksia: Lähiopetus, verkko-opetus, opiskelijoiden itsenäinen, pari- ja ryhmätyöskentely

Page 8: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

•  Mitä oppimisympäristöä haluat käyttää opintojaksolla? •  Esim. Moodle, Adobe Connect, sosiaalisen median

sovellukset (esim. Ning, blogit, wikit, jne.

•  Toteutuuko opintojakso kokonaan vai osittain verkossa?

•  Oppimisympäristöstä kannattaa valita ne toiminnot, jotka parhaiten tukevat oppimis-prosessia

Page 9: Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011

Alaoutinen, S. & al. (2009). LUT:n opettajan laatuopas. Verkossa: http://www.lut.fi/fi/lut/introduction/quality/gualitybook/Documents/Opettajan_Laatuopas_B5_final.pdf

Löfström, E. Kanerva, K. & al. (2010). Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Verkossa: http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf


Top Related