Transcript
Page 1: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Urteko 14. igandea(B)

Markos 6,1-6

Jose Antonio Pagola

Aurkezpena: B.Areskurrinaga HCEuskaraz. D. Amundarain

Page 2: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Jesus ez da Tenpluko apaiz bat, erlijioa zaintzera eta sustatzera emana.

Ez du hartzen inork Lege-maisutzat ere, Moisesen Tora defenditzera emana.

Page 3: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Galileako landa-jendeak,

haren keinu sendatzaileetan eta

haren suzko hitzetan, Jainkoaren Espirituak eragina den profeta eragina den profeta

baten jarduera ikusten baten jarduera ikusten du.du.

Page 4: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Jesusek badaki bizitza zaila eta gatazkatsua izango duela.

Erlijio-buruzagiek aurre egin diote. Profeta ororen zoria da.

Ez du barruntatzen artean, hain xuxen bereek egingo diotela uko, haurtzarotik hobekien ezagutzen dutenek.

Page 5: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Nazareteko herrian Jesusi egin zioten ukoa oso komentatua izan zen lehen

kristauen artean. Hiru ebanjelarik xeheki jaso dute pasadizoa.

Markosen arabera, ikasle-talde bat lagun duela iritsi da Jesus Nazaretera, eta profeta sendatzaile baten

fama duela. Jesusen auzotarrek ez dakite zer pentsa.

Page 6: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Larunbata iristean, Larunbata iristean, herriko sinagoga herriko sinagoga txikira doa Jesus. txikira doa Jesus.

Eta Eta «irakasten hasi «irakasten hasi da»da». .

Auzokoek eta Auzokoek eta familiartekoek doi-familiartekoek doi-doi entzuten diote. doi entzuten diote. Galdera-mota asko Galdera-mota asko

sortu zaizkie.sortu zaizkie.

Page 7: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Haurtzarotik dute Haurtzarotik dute ezaguna Jesus: auzotar ezaguna Jesus: auzotar

bat gehiago da.bat gehiago da. Non ikasi du mezu Non ikasi du mezu

harrigarri hori Jainkoaren harrigarri hori Jainkoaren erreinuaz? Nondik erreinuaz? Nondik

datorkio sendatzeko datorkio sendatzeko ahalmen hori? ahalmen hori? Markosek dioMarkosek dio ezen ezen dena

«eskandalagarri gertatzen zitzaiela».

Zergatik?

Page 8: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Landa-jende hark Landa-jende hark uste du dena uste du dena

dakiela Jesusez. dakiela Jesusez. Haurtzarotik Haurtzarotik moldatu dute moldatu dute

hartaz beren ideia. hartaz beren ideia. Beren aurrean Beren aurrean

agertu zaien bezala agertu zaien bezala onartu ordez, onartu ordez, hartaz duten hartaz duten

irudiak blokeatu irudiak blokeatu egin dituegin ditu

Page 9: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Irudi horrek eragotzi egin die Jesusen baitan den misterioari

bihotza irekitzea. Gogor

egin diote harengan Jainkoaren hurbiltasun salbatzailea aurkitzeari.

Page 10: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Bada besterik ere. Profetatzat Bada besterik ere. Profetatzat onartzeak Jainkoaren izenean onartzeak Jainkoaren izenean agertu dien mezua entzuteko agertu dien mezua entzuteko prest egotea eskatuko lieke.prest egotea eskatuko lieke. Eta horrek arazoak ekartzen Eta horrek arazoak ekartzen

ahal lizkieke.ahal lizkieke.

Page 11: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Beren sinagoga dute, beren liburu sakratuak eta beren tradizioak.

Bakean bizi dute beren erlijioa. Jesusen presentzia profetikoak herrixkako bakea

hausten ahal du.

Page 12: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Kristauek irudi aski desberdinakKristauek irudi aski desberdinak ditugu Jesusez.ditugu Jesusez.

Denak ez datoz bat hurbiletik ezagutu eta Denak ez datoz bat hurbiletik ezagutu eta jarraitu ziotenen irudiarekin. jarraitu ziotenen irudiarekin.

Nork bere irudia dugu Jesusez.Nork bere irudia dugu Jesusez.

Page 13: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Irudi honek baldintzatzen du fedea bizitzeko era.

Jesusez dugun irudia pobrea, erdizkakoa edo desitxuratua bada,

pobrea, erdizkakoa edo desitxuratua izango da gure fedea.

Page 14: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Zergatik saiatzen gara hain gutxi Jesus Zergatik saiatzen gara hain gutxi Jesus ezagutzen? ezagutzen?

Zergatik eskandalizatzen gaitu haren Zergatik eskandalizatzen gaitu haren giza ezaugarriak gogoratzeak?giza ezaugarriak gogoratzeak?

Page 15: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

Zergatik egiten diogu gogor Jainkoa Profeta Zergatik egiten diogu gogor Jainkoa Profeta batengan haragitu dela aitortzeari? batengan haragitu dela aitortzeari?

Haren bizitza profetikoak haren Eliza sakon Haren bizitza profetikoak haren Eliza sakon eraldatzera behartuko gintuzkeela eraldatzera behartuko gintuzkeela

barruntatzen dugulako ote?barruntatzen dugulako ote?

Page 16: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

BEREEN ARTEAN UKATUA 

Jesus ez da Tenpluko apaiz bat, erlijioa zaintzera eta sustatzera emana. Ez du hartzen inork Lege-maisutzat ere, Moisesen Tora defenditzera emana. Galileako landa-jendeak, haren keinu sendatzaileetan eta haren suzko hitzetan, Jainkoaren Espirituak eragina den profeta baten jarduera ikusten du.

Jesusek badaki bizitza zaila eta gatazkatsua izango duela. Erlijio-buruzagiek aurre egin diote. Profeta ororen zoria da. Ez du barruntatzen artean, hain xuxen bereek egingo diotela uko, haurtzarotik hobekien ezagutzen dutenek.

Nazareteko herrian Jesusi egin zioten ukoa oso komentatua izan zen lehen kristauen artean. Hiru ebanjelarik xeheki jaso dute pasadizoa. Markosen arabera, ikasle-talde bat lagun duela iritsi da Jesus Nazaretera, eta profeta sendatzaile baten fama duela. Jesusen auzotarrek ez dakite zer pentsa.

Larunbata iristean, herriko sinagoga txikira doa Jesus. Eta «irakasten hasi da». Auzokoek eta familiartekoek doi-doi entzuten diote. Galdera-mota asko sortu zaizkie. Haurtzarotik dute ezaguna Jesus: auzotar bat gehiago da. Non ikasi du mezu harrigarri hori Jainkoaren erreinuaz? Nondik datorkio sendatzeko ahalmen hori? Markosek dio ezen dena «eskandalagarri gertatzen zitzaiela». Zergatik?

Landa-jende hark uste du dena dakiela Jesusez. Haurtzarotik moldatu dute hartaz beren ideia. Beren aurrean agertu zaien bezala onartu ordez, hartaz duten irudiak blokeatu egin ditu. Irudi horrek eragotzi egin die Jesusen baitan den misterioari bihotza irekitzea. Gogor egin diote harengan Jainkoaren hurbiltasun salbatzailea aurkitzeari.

Bada besterik ere. Profetatzat onartzeak Jainkoaren izenean agertu dien mezua entzuteko prest egotea eskatuko lieke. Eta horrek arazoak ekartzen ahal lizkieke. Beren sinagoga dute, beren liburu sakratuak eta beren tradizioak. Bakean bizi dute beren erlijioa. Jesusen presentzia profetikoak herrixkako bakea hausten ahal du.

Kristauek irudi aski desberdinak ditugu Jesusez. Denak ez datoz bat hurbiletik ezagutu eta jarraitu ziotenen irudiarekin. Nork bere irudia dugu Jesusez. Irudi honek baldintzatzen du fedea bizitzeko era. Jesusez dugun irudia pobrea, erdizkakoa edo desitxuratua bada, pobrea, erdizkakoa edo desitxuratua izango da gure fedea.

Zergatik saiatzen gara hain gutxi Jesus ezagutzen? Zergatik eskandalizatzen gaitu haren giza ezaugarriak gogoratzeak? Zergatik egiten diogu gogor Jainkoa Profeta batengan haragitu dela aitortzeari? Haren bizitza profetikoak haren Eliza sakon eraldatzera behartuko gintuzkeela barruntatzen dugulako ote? 

Jose Antonio Pagola

Page 17: Urteko 14. igandea (B) Markos 6,1-6 Jose Antonio Pagola Aurkezpena: B.Areskurrinaga HC Euskaraz. D. Amundarain

RECHAZADO ENTRE LOS SUYOS 

Jesús no es un sacerdote del Templo, ocupado en cuidar y promover la religión. Tampoco lo confunde nadie con un maestro de la Ley, dedicado a defender la Torá de Moisés. Los campesinos de Galilea ven en sus gestos curadores y en sus palabras de fuego la actuación de un profeta movido por el Espíritu de Dios.

Jesús sabe que le espera una vida difícil y conflictiva. Los dirigentes religiosos se le enfrentarán. Es el destino de todo profeta. No sospecha todavía que será rechazado precisamente entre los suyos, los que mejor lo conocen desde niño.

El rechazo de Jesús en su pueblo de Nazaret era muy comentado entre los primeros cristianos. Tres evangelistas recogen el episodio con todo detalle. Según Marcos, Jesús llega a Nazaret acompañado de un grupo de discípulos y con fama de profeta curador. Sus vecinos no saben qué pensar.

Al llegar el sábado, Jesús entra en la pequeña sinagoga del pueblo y "empieza a enseñar". Sus vecinos y familiares apenas le escuchan. Entre ellos nacen toda clase de preguntas. Conocen a Jesús desde niño: es un vecino más. ¿Dónde ha aprendido ese mensaje sorprendente del reino de Dios? ¿De quién ha recibido esa fuerza para curar? Marcos dice que todo "les resultaba escandaloso". ¿Por qué?

Aquellos campesinos creen que lo saben todo de Jesús. Se han hecho una idea de él desde niños. En lugar de acogerlo tal como se presenta ante ellos, quedan bloqueados por la imagen que tienen de él. Esa imagen les impide abrirse al misterio que se encierra en Jesús. Se resisten a descubrir en él la cercanía salvadora de Dios.

Pero hay algo más. Acogerlo como profeta significa estar dispuestos a escuchar el mensaje que les dirige en nombre de Dios. Y esto puede traerles problemas. Ellos tienen su sinagoga, sus libros sagrados y sus tradiciones. Viven con paz su religión. La presencia profética de Jesús puede romper la tranquilidad de la aldea.

Los cristianos tenemos imágenes bastante diferentes de Jesús. No todas coinciden con la que tenían los que lo conocieron de cerca y lo siguieron. Cada uno nos hacemos nuestra idea de él. Esta imagen condiciona nuestra forma de vivir la fe. Si nuestra imagen de Jesús es pobre, parcial o distorsionada, nuestra fe será pobre, parcial o distorsionada.

¿Por qué nos esforzamos tan poco en conocer a Jesús? ¿Por qué nos escandaliza recordar sus rasgos humanos? ¿Por qué nos resistimos a confesar que Dios se ha encarnado en un Profeta? ¿Tal vez intuimos que su vida profética nos obligaría a transformar profundamente su Iglesia?

José Antonio Pagola


Top Related