Transcript
Page 1: Televerkko, GSM-verkko

T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan

kevät 2012

Televerkko, GSM-verkko

Jyry Suvilehto

Page 2: Televerkko, GSM-verkko

Luennon sisältö 1.  Televerkko (PSTN) 2.  Matkapuhelinverkko

–  GSM, EDGE, UMTS

Kalvot perustuvat Timo Kiravuon vastaaviin, kuvitusta ja selvennyksiä lainattu Jukka K. Nurmiselta ja Jouko Kurjelta

2

Page 3: Televerkko, GSM-verkko

Begun, the patent wars have §  http://www.tietokone.fi/uutiset/

microsoft_valittaa_eu_lle_google_motorolasta

3

Page 4: Televerkko, GSM-verkko

TELEVERKKO

4

Page 5: Televerkko, GSM-verkko

Kuha. Uusi paradigma Pythagoras, Kant ja Edison Höyrykone, Kuhn, Sergei Eisenstein, Juri Gagarin ja Sigmund Freud fonografi, Kolumbus Kopernikus, Marx ja rautatie Alexander Bell, Jaakko Hintikka Aristoteles, kirjapaino Tuli, sähkö, Leukippos

5

Page 6: Televerkko, GSM-verkko

Intro §  Televerkko oli aikaisemmin maailman suurin

tekninen rakenne – Ehkä vieläkin, miten koko mitataan? – Miten laite määritellään?

§  Puhelinverkko on yli 100 vuotta vanha rakennelma – Tarkkaan kansainvälisesti standardoitu (ITU,

International Telecommunications Union) §  Suunnittelu eri lähtökohdista kuin Internet

–  Laskutus –  Jatkuva yhteys

§  PSTN = Public Switched Telephone Network

6

Page 7: Televerkko, GSM-verkko

Toimintaperiaate §  Puhelinverkko on

piirikytkentäinen –  Puhelun päiden välille

muodostetaan jatkuvasti auki pidettävä yhteys

–  Aikaisemminen piiri oli fyysinen •  Kaksi simplex-yhteyttä mikrofonista

kaiuttimeen –  Nykyään looginen piiri

§  Puhe pakataan 64kbps bittivirraksi

§  Verkko ylläpitää piiriä koko puhelun ajan

7

Sentraalisantra kytkee piirin

Page 8: Televerkko, GSM-verkko

MIKÄ ON MAAILMAN SUURIN LAITE?

8

Page 9: Televerkko, GSM-verkko

Piiri vs. pakettikytkentäisyys §  Puhelinverkko on päätelaitteille

piirikytkentäinen verkko – Yhteys mikrofonista kaiuttimeen ja toisin päin

§  Internet on pakettikytkentäinen verkko – TCP luo yhteyden illuusion IP-pakettien

reitityksen päälle §  Onko looginen piiri enemmän yksi koje

kuin keskenään paketteja välittävät laitteet?

9

Page 10: Televerkko, GSM-verkko

10

Page 11: Televerkko, GSM-verkko

Verkon rakenne §  Pisteiden välille rakennetaan linkkejä

kaapelilla tai kuidulla §  Kuljetuskerros tarjoaa kiinteän kapasiteetin

virtuaalisia piirikytkentöjä pisteiden välillä §  Piirit luodaan kytkemällä linkkejä yhteen

– Huom. Ei reitittämällä! §  Piirin yli voidaan siirtää puhedataa tai muuta

dataa (verkko on digitaalinen asiakkaan päätettä lukuunottamatta)

§  Piirien kytkemistä ohjataan erillisellä viestiverkolla (SS7)

11

Page 12: Televerkko, GSM-verkko

Päätelaite §  (Lanka)puhelinverkon päätelaite on

analoginen puhelin, joka on hyvin yksinkertainen laite – Mikrofoni, kuuloke, valitsin, soittokello, luurin

kytkin §  On yhteydessä puhelinkeskukseen tai

keskittimeen yhdellä parikaapelilla – Parikaapelin kaksisuuntainen käyttö aiheuttaa

kaikua, jonka poistamista varten keskuksen päässä on kaiunpoistopiiri

§  Numerovalinta pulsseina tai kaksitaajuisena äänisignaalina

12

Page 13: Televerkko, GSM-verkko

Analoginen tilaajaverkko §  Asiakkaalta tuleva/menevä signaali on

analogista §  Asiakkaan ja puhelinkeskuksen välillä on

usein keskitin (concentrator) tai sama toiminnallisuus on puhelinkeskuksessa – Keskittimessä on A/D ja D/A -muunnin kullekin

tilaajajohdolle – Keskittimelle saakka tilaajalta tulee kuparipari

•  Kuparipareista muodostuu suuria satojen parien kaapelikimppuja, joiden käsittely on vaikeata, jotka ovat kalliita ja joissa tapahtuu ylikuulumista (crosstalk)

•  Keskittimessä voidaan kanavoida (multipleksata, multiplexing) useita asiakaspuheluita yhteen optiseen kuituun, kuparipariin tai koaksaalikaapeliin

13

Page 14: Televerkko, GSM-verkko

Puheen PCM-koodaus §  Analoginen äänisignaali muunnetaan

digitaaliseksi ottamalla siitä 8000 näytettä sekunnissa ja koodaamalla ne 8-bittiseksi dataksi PCM-koodauksella (Pulse Code Modulation) – Puhe suodatetaan ensin 4 kHz kaistalle – Yksi puhelu on siis siis 64 kb/s tietovirta

kumpaankin suuntaan – Koodaus tehdään puhelinkeskuksessa tai

keskittimessä – Kvantisointi ei ole lineaarinen vaan pyrkii

seuraamaan puhesignaalille tyypillisiä ominaisuuksia

§  Tästä eteenpäin puhelinverkko on nykyään digitaalinen

14

Page 15: Televerkko, GSM-verkko

Kanavointi

15

Kuva: Wikipedian käyttäjä Ggia

Page 16: Televerkko, GSM-verkko

Kanavointi §  Kanavointia (multiplexing) käytetään mm.

puhelintekniikassa usean tietovirran siirtämiseksi yhtä fyysistä siirtokanavaa pitkin

§  Yleisimmät tekniikat ovat: –  Aikajakokanavointi TDM (Time Division Multiplexing)

•  Signaalit lähetetään peräkkäin (vähän kuin paketit yksi kerrallaan)

–  Taajuusjakokanavointi FDM (Frequency Division Multiplexing)

•  Kantoaaltoa moduloidaan usealla eri taajuudella –  Aallonpituuskanavointi WDM (Wavelength Division

Multiplexing) •  FDM valosignaalille

–  Koodikanavointi CDM (Code Division Multiplexing) •  Lähetetään eri aikaan eri taajuuksilla, vastaanottaja tietää

hyppyjen koodin

16

Page 17: Televerkko, GSM-verkko

Yhdistäminen ja SS7 §  Miten yhdistetään puhelinkeskuksia

–  Puhe kulkee multipleksattuna isoissa linjoissa –  Lisäksi tarvitaan tieto siitä, minne tuleva yhteys

yhdistetään §  Ensi alkuun kaukopuhelut olivat käsivälitteisiä §  Sitten käytettiin in-band merkinantoa keskuksien

välillä –  Tieto puhelinnumerosta johon puhelu on yhdistettävä

siirrettiin äänitaajuuskoodeina samaa linjaa pitkin kuin puhelu

–  Johti huomattaviin väärinkäytöksiin (phreaking) §  Nykyään puhelinverkon yhteydessä on eriytetty

merkinanto (out-of-band signaling) ja puheensiirto –  Käyttäjätaso ja ohjaustaso erillään

17

Page 18: Televerkko, GSM-verkko

Signaling System 7 §  Signaling System 7 (SS7) on reitityspohjainen

pakettiverkko joka toimii puhelinverkossa §  Ei kuljeta puhetta (eli ei voi soittamalla päästä

käsiksi) §  Erikoistunut puhelun yhdistämiseen tarkoitettujen

viestien lähettämiseen §  SS7 määrittelee oman protokollapinonsa TCP/IP:n

tapaan –  Huomattavasti monimutkaisempi –  Enemmän taattuja asioita eri osapuolille

§  Puhelun tila voi olla joko valmisteltu, soi, puhuu, yhteys katkaistu

18

Page 19: Televerkko, GSM-verkko

MATKAPUHELINVERKOT

19

Page 20: Televerkko, GSM-verkko

Historia

ARP NMT

GSM (2G) 1993

GPRS (2.5G) 2001

3G 1999

LTE 2009

20

Analoginen Digitaalinen

Suurempi tiedonsiirtonopeus

Paikallisista globaaleihin standardeihin

Pienempiä, kevyempiä, fiksumpia, … päätelaitteita

Page 21: Televerkko, GSM-verkko

Jo muinaiset suomalaiset §  Ensimmäisen sukupolven analogisten matkapuhelimien menestys

osoitti tarpeen mobiilille viestinnälle –  ARP (AutoRadioPuhelin) Suomessa –  NMT (Nordic Mobile Telephone) Pohjoismaissa

§  Tältä pohjalta kehitettiin digitaalinen toinen sukupolvi (2G) –  Erillinen kehitys Euroopassa ja USA:ssa 1980-luvulla

§  Eurooppalaisen kehityksen tulos oli GSM –  Global System for Mobile Communications –  Otettiin käyttöön 1990-luvulla –  Tärkeimmät palvelut:

•  Ääni, 3,1 kHz •  Data, 9,6 kb/s •  SMS-tekstiviestit

21

Page 22: Televerkko, GSM-verkko

Mobiiliverkon periaate §  Maantieteellisesti laajalle alueelle halutaan

kattava langaton viestintäpalvelu – Viestimen on pystyttävä liikkumaan ja viestimään

samanaikaisesti §  Alue jaetaan soluihin, joihin asennetaan

solun kattava lähetin-vastaanotin §  Käytössä oleva taajuusalue jaetaan solujen

kesken siten, että samaa taajuutta ei käytetä vierekkäisissä soluissa

§  Viestimen siirtyessä solun alueelta toiselle, verkko havaitsee tämän ja ohjaa viestimen vaihtamaan käyttämäänsä taajuutta

22

Page 23: Televerkko, GSM-verkko

6: Wireless and Mobile Networks 6-23

radiopuhe- linkeskus (MSC)

Julkinen puhelinverkko & Internet

radiopuhe- linkeskus (MSC)

Soluverkon arkkitehtuuri

q  kytkee solut tietoliikenneverkkoon q  hallinnoi puhelun muodostusta q  hallinnoi tilaajan liikkumista

MSC

q  kattaa maantieteellisen alueen q  tukiasema useita lähetin-vastaanottimia q  mobiilikäyttäjä radioyhteydessä tukiasemaan q  ilmarajapinta: fyysisen ja linkkikerroksen protokolla

Solu

Page 24: Televerkko, GSM-verkko

Todellinen kattavuusalue (riippuu mm. maastonmuodoista, antennien suuntauksesta, lähetystehosta)

Ideaalisesti kuusikulmioita cell

GSM: soluverkko

–  Alue jaetaan soluihin. Kullakin solulla oma taajuus –  Perustekniikka on käyttää eri taajuuksia vierekkäisissä soluissa

ja uudelleenkäyttää taajuudet kauempana –  Solukoot vaihtelevat: 50 m - 35 km

•  Pikosoluja rakennuksien sisällä, mikrosoluja esim. yhtä katua varten, makrosoluja harvaan asutuilla alueilla

–  Koska radioverkon rakentaminen maksaa, kyseessä on optimointiongelma

•  Rajallinen määrä taajuuksia käytettävissä •  Kattava verkkopeitto kaikkialle •  Riittävä kapasiteetti

Page 25: Televerkko, GSM-verkko

Esimerkki tukiasemien peittoalueista

25

Page 26: Televerkko, GSM-verkko

GSM

26

matkaviestin (mobile station, MS), Subscriber Identity Module-kortti

tukiasema (BTS) Base transceiver system

tukiase- maohjain (BSC) Base Station Controller

radiopuhe- linkeskus (MSC) Mobile Switching Center, vierailijare- kisteri (VLR) Visitor Location Register

kotirekisteri (HLR) Home Location Register

kauttakulku- MSC

PSTN

tukiasemajärjestelmä (BSS) Base Station Subsystem keskusjärjestelmä (NSS)

Network and Switching Subsystem

Page 27: Televerkko, GSM-verkko

Matkaviestin (MS) §  Mobile Station (MS) §  MS koostuu kahdesta osasta §  Matkaviestinlaite, Mobile Equipment (ME)

– Radiolähetin-vastaanotin – Käyttöliittymä – Muistia ja tietojenkäsittelykapasiteettia

merkinantoon, salaukseen tekstiviesteihin jne. §  Liittymätunnistekortti, Subscriber Identity

Module (SIM) – Toimikortti, eli oma keskusyksikkö ja muisti – Sisältää tunnistetiedot AuC:lle tunnistautumista

varten

27

Page 28: Televerkko, GSM-verkko

Tukiasemajärjestelmä (BSS) §  Base Station Subsystem (BSS) §  Tukiasemajärjestelmä sisältää mobiiliverkon radiorajapintaan ja

liikkuvuuteen liittyvät toiminnot §  Tukiasemaohjain, Base Station Controller (BSC) ohjaa alaistensa

lähettimien toimintaa halliten verkkoa –  Allokoi radioverkon aikavälit –  Hallitsee tukiasemanvaihtoja –  Ilmoittaa MSC/VLR:lle aluellaan olevista matkaviestimistä –  Ei tiedä viestimen tarkkaa sijaintia ennen kuin sitä tarvitaan

§  Tukiasema, Base Transceiver Station (BTS) –  Ohjaa lähetin-vastaanottimia, joita voi olla useita –  Kukin lähetin-vastaanotin käyttää yhtä taajuutta ja kahdeksaa aikaväliä –  Tukiasemassa voi olla enintään kuusi taajuutta, joten solun maksimikapasiteetti

on 45 puhelua (3 aikaväliä varataan merkinantoon) §  Transcoding Rate and Adaptation Unit (TRAU) koodaa puhelinverkon 64 kb/

s PCM-koodatun puhevirran 13 kb/s virraksi

28

Page 29: Televerkko, GSM-verkko

Keskusjärjestelmä (NSS) §  Network and Switching Subsystem (NSS) §  Rakentuu perinteisen puhelintekniikan varaan

–  SS7-merkinanto, älyverkon palvelut ja ISDN-digitaalitekniikka §  Radiopuhelinkeskus, Mobile Switching Center (MSC)

–  Verkossa on yksi tai useampia MSC:tä –  ISDN-puhelinkeskus laajennettuna matkaviestintään –  Vierailijarekisteri, Visitor Location Register (VLR)

•  MSC:n yhteyteen liitetty tietokanta, jossa ylläpidetään tietoa MSC:n alueella olevien viestimien sijainnista BSC:n tarkkuudella

§  Kauttakulku-MSC, Gateway Mobile Switching Center (GMSC) –  Liittää järjestelmän muuhun puhelinverkkoon

§  Kotirekisteri, Home Location Register (HLR) –  Tilaajakohtaiset tiedot palveluiden toteuttamiseen, kuten

•  International Mobile Subscriber Identity (IMSI) •  MSISDN (Mobile Subscriber ISDN number)

–  Sekä Location Area Code, joka kertoo minkä MSC:n alaisuudessa viestin on §  Tunnistuskeskus Authentication Center (AuC) HLR:n yhteydessä sisältää asiakkaan

todentamiseen tarvittavan tiedon §  Laitteiden tunnistusrekisteri, Equipment Identity Register (EIR)

–  Esim. International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) -koodeja varastettujen laitteiden sulkulistaa varten

29

Page 30: Televerkko, GSM-verkko

GSM:n arkkitehtuuri

30

tukiasema (BTS) tukiase-

maohjain (BSC)

radiopuhe- linkeskus (MSC), vierailijare- kisteri (VLR)

kotirekisteri (HLR)

kauttakulku- MSC

PSTN

lähetin

Page 31: Televerkko, GSM-verkko

GSM-verkon rakenne §  Verkko koostuu useista osista, joilla on oma

tehtävänsä – Osien tehtävät on määritelty tarkasti, jotta eri

valmistajien komponentteja voidaan yhdistellä – Osien välillä on määritellyt rajapinnat, eli sovitut

protokollat §  Rakenne on huomattavasti monimutkaisempi

kuin esim. Internetin arkkitehtuuri – Piirikytkentäisyys – Käytön maksullisuus –  Luotettavuus ja varmuus

§  Verkko on suunniteltu kymmenien vuosien investointisyklejä varten ja siihen voidaan lisätä uusia ominiasuuksia

31

Page 32: Televerkko, GSM-verkko

Sijainnin päivitys §  Mobiiliverkon olennainen osa on liikkuvuuden hallinta §  Solut ovat limittäin ja tyypillisesti viestin voi havaita useita

tukiasemia (BTS) –  Tukiasemat lähettävät niitä ohjaavan tukiasemaohjaimen (BSC)

tunnistetta §  Kun matkaviestin ei ole käytössä, mutta on päällä, se seuraa

tunnisteita §  Kun viestin havaitsee BSC:n tunnisteen muuttuvan, se pyytää

uudelta BSC:ltä sijainnin päivitystä §  BSC välittää MSC:lle tiedon viestimen siirtymisestä sen alueelle §  MSC tallettaa vierailijarekisteriin (VLR) tiedon viestimen sijainnista ja

lähettää myös tiedon vanhalle BSC:lle §  Näin verkko on tietoinen viestimen summittaisesta sijainnista

–  Kompromissiratkaisu

32

Page 33: Televerkko, GSM-verkko

Tukiasemanvaihto (handover) §  Puhelun ollessa käynnissä sijainnin päivittäminen

on vaativampaa §  Yhden tukiasemaohjaimen (BSC) alueella BSC

hallitsee radiorajapinnan ja seuraa viestimen liikkumista

§  Kun tukiaseman vaihtaminen tulee aiheelliseksi, BSC varaa uudelta tukiasemalta kanavan (taajuus ja aikaväli) ja lähettää viestimelle käskyn siirtyä uudelle kanavalle

§  Tätä kutsutaan kovaksi vaihdoksi (hard handover) –  Pehmeässä vaihdossa viestinlaite olisi yhteydessä

useampaan tukiasemaan samanaikaisesti (vaatii monimutkaisemman radion viestimessä)

§  MSC hoitaa vaihdon BSC:n alueelta toiselle

33

Page 34: Televerkko, GSM-verkko

Roaming §  Viestin voi käyttää myös muiden

operaattorien verkkoja, mikäli operaattorit ovat sopineet tästä

§  Tunnistus välitetään SIM-kortilta korttia vastaavan operaattorin AuC:lle

34

Page 35: Televerkko, GSM-verkko

6-35

Liikkuvuuden hallinta §  kotiverkko: oman mobiilioperaattori verkko (esim. Elisa,

Sonera) – Kotirekisteri (home location register (HLR)):

oman operaattorin tietokanta, joka sisältää puhelinnumeron, profiilitietoa (palvelut, preferenssit, laskutus), tiedon nykyisestä paikasta (voi olla toinen verkko)

§  vierailuverkko: verkko jossa puhelin tällä hetkellä on (voi olla esim.ulkomaisen operaattorin verkko mutta myös oma kotiverkko) – Vierailijarekisteri (visitor location register

(VLR)): tietokanta, jossa tieto jokaisesta laitteesta, joka on tällä hetkellä verkossa

Page 36: Televerkko, GSM-verkko

Puhelun välitys matkaviestimeen §  Kun perinteisestä puhelinverkosta soitetaan

matkapuhelimeen, puhelu saapuu ensin GMSC:lle §  GMSC kysyy HLR:ltä minkä keskuksen alueella

puhelin on ja puhelin ohjataan tälle MSC:lle §  MSC kysyy VLR:ltä minkä BSC:n alueella puhelin

on §  BSC lähettää hakuviestin tukiasemilleen ja pyytää

puhelinta ilmoittautumaan §  Puhelimen vastatessa sen sijainti tiedetään

(tukiaseman lähettimen tarkkuudella) ja puhelu voidaan yhdistää

36

Page 37: Televerkko, GSM-verkko

GSM-data §  Ensimmäisessä vaiheessa GSM-verkkoon

määriteltiin myös digitaalinen piirikytkentäinen tiedonsiirto – Käyttää yhden aikavälin kuten puhelu –  9,6 tai 14,4 kb/s – Aikaperusteinen laskutus – Yleensä päätyy modeemin kautta

puhelinverkkoon §  High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)

hyödyntää useampia aikavälejä –  57,6 kb/s saakka

§  Pakettidata on ohittanut GSM-datan

37

Page 38: Televerkko, GSM-verkko

GPRS §  GPRS on GSM:n laajennus

–  "2,5 G" §  Vapaita aikavälejä käytetään pakettidatan välittämiseen

–  Siirtokapasiteetti riippuu puhelinliikenteestä –  Teoreettinen maksimikapasiteetti on 171,2 kb/s

•  Käytännössä 10-40 kb/s §  Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) nostaa

siirtokapasiteettia –  "2,9 G" –  Jopa 348 kb/s –  Vaatii EDGE:ä tukevan laitteiston BTS:ään ja viestimeen, sekä

ohjelmistopäivityksen BSC:hen –  Yhteen aikaväliin koodataan enemmän dataa kuin tavallisessa

GPRS:ssä

38

Page 39: Televerkko, GSM-verkko

GPRS

§  SGSN = Serving GPRS Support Node (SGSN) on reititin §  Tunnistaa viestimen ja seuraa

sen sijaintia §  Gateway GPRS Support

Node (GGSN) §  Välittää liikenteen muihin

verkkoihin

39

MS BTS BSC

MSC, VLR

HLR

GMSC

PSTN

tukiasemajärjestelmä keskusjärjestelmä

SGSN GGSN

Internet

Page 40: Televerkko, GSM-verkko

EDGE §  Enhanced Data rate for Global Evolution §  <= 384 kbps §  Lohdutusprotokolla operaattoreille jotka

eivät saaneet UMTS-kaistaa ostettua §  Eri modulaatiotekniikalla GPRS:n tilalla

saadaan kulkemaan enemmän dataa §  Vaatii rautatason tuen päätelaitteesta,

BTS:stä ja ohjelmistotuen BSC:stä

40

Page 41: Televerkko, GSM-verkko

UMTS §  Universal Mobile Telecommunications

System – 3G

§  Ominaisuuksia – Parempaa tiedonsiirtoa kuin GPRS/EDGE

•  2Mbps teoreettinen maksiminopeus •  Optimistinen oletus, 144kbps todellisempi

– VoIP mahdollista normaalin puhelun sijaan – Videon streamaaminen mahdollista – Tehokkaampaa taajuuskaistan käyttöä

41

Page 42: Televerkko, GSM-verkko

UMTS

42

MS BTS BSC MSC, VLR

HLR

GMSC

PSTN GERAN

SGSN GGSN

Internet

UE BS RNC

UTRAN

Circuit switched

Packet switched

Page 43: Televerkko, GSM-verkko

Universal Terrestial RAN (UTRAN) §  UMTS toteutetaan toisen radioverkon

(Radio Access Network, RAN) avulla – Eri taajuuskaista

§  Vanhaa GRAN (GSM RAN) ja GERAN (GSM RAN with EDGE) –verkkoa voidaan käyttää rinnalla – Tullaan käyttämään pitkään, koska

taajuusalue mahdollistaa paremman kattavuuden

43

Page 44: Televerkko, GSM-verkko

LTE §  Vain pakettidataa (Voice ->VoIP) §  Ensimmäiset kokeiluverkot käytössä §  LTE = 3GPP Long Term Evolution

44

Page 45: Televerkko, GSM-verkko

Yhteenvetoa §  Kaikkea puhelinliikennettä dominoi

laskutus §  Kännykkäverkossa asiakkaan siirtyminen

tekee elämästä monimutkaisempaa §  Ääni on ollut kauan ratkaistu ongelma

– Uudet kännykkäverkot tarjoavat datan siirtoa – >Digitaalinen konvergenssi (yksi verkko,

kaikki laitteet)

45

Page 46: Televerkko, GSM-verkko

Ensi viikolla §  Tiedon tallentamisen perusteet

– AD ja DA-muunnokset – XML – Kuvien tallennus

46


Top Related