Download - TAKWIM SMKK

Transcript

SMK KERDAU28010 TEMERLOH, PAHANG D.M.Tel : 09-2846044 Fax : 09-2847671 0909E-mail : [email protected]

NAMA

:_____________________________

SMK Kerdau Berprestasi Tinggi 2015

ISI KANDUNGANI II III III IV V Butiran Peribadi Visi & Misi Penghasilan Bidang Kerja UtamaSKRA Piagam Pelanggan Pelan Kedudukan Bilik Darjah Agihan Tugas 2013 A) B) C) D) E) F) VI VII VIII IX Pentadbiran Am Pengurusan Sekolah Kurikulum Hal Ehwal Murid Ko Kurikulum Perhubungan Luar

M/S3 4 5 9 10

11 12 15 18 22 27 28 31 32 45

Guru Bertugas Mingguan Jadual Pencerapan Kalendar Tahunan 2013 Catatan Mesyuarat

2

1.

i. ii iii iv v vi vii

Nama Penuh (KP) : No KP : Tarikh Lahir : Jantina : Taraf Perkahwinan : Nama Isteri/Suami : Alamat Tempat Kerja Isteri/Suami

:

viii

Alamat Rumah

:

ix x 2.

No Tel Rumah No. HP

: :

No Fail Peribadi i No. Fail JPNP ii No Fail Kementerian iii No Fail SPP iv No Buku Permit Mengajar

: : : :

No Gaji :

Kelulusan : Akademik ( Ijazah/diploma/maktab) Ikhtisas : 4.

:

Perkhidmatan : i. Tarikh Mula Berkhidmat : ii Tarikh Perlantikan Pertama Ke Dalam Perkhidmatan Sekarang a. Nama Jawatan : b. Kategori : iii Tarikh Disahkan Dalam Perkhidmatan Sekarang iv Tarikh Dimasukkan Dalam Jawatan Berpencen v Tarikh Pencen : i. ii iii iv v vi vii Tarikh Mula Memegang Jawatan Sekarang Tarikh Lantikan Tarikh Kenaikan Gaji No Fail Cukai Pendapatan No KWSP No Gaji Pengisytiharan Harta Tarikh No Rujukan Surat Matapelajaran Yang Diajar : : : : : : : :

Tarikh di SMKK: :

: :

5.

6.

MA: _______________________________________ MR: _______________________________________

3

VISISMK KERDAU BERPRESTASI TINGGI 2015

MISIMENGUPAYAKAN KEMENJADIAN MURID MENERUSI PEMBINAAN MODAL INSAN BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA PENDIDIKAN NEGARA

Allah tidak memberatkan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya- Al-Baqarah:ayat 286

4

5

6

7

8

MURID

Memastikan guru mengajar dan semua murid belajar Memberi layanan yang sama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang Memastikan keselamatan dan kebajikan murid

GURU DAN STAF

Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang Guru dan staf mendapat kemahiran sepanjang tahun peluang untuk meningkatkan

IBU BAPA DAN PELAWAT

Memastikan urusan ibu bapa dan pelawat dilayan dengan mesra,cepat dan memuaskan Memastikan segala aduan daripada ibu bapa dan pelawat mendapat perhatian dan tindakan segera Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan

STAKEHOLDER

Memastikan maklumat atau laporan dihantar ke PPD, JPN dan KPM mengikut masa yang ditetapkan Memastikan semua arahan PPD, JPN dan KPM diambil tindakan segera

9

10

PENGURUSAN PEJABAT Pengetua GPK Pentadbiran & Kurikulum GPK Hal Ehwal Pelajar GPK Ko Kurikulum Ketua Kerani N22 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Makmal N17 Penyelia Asrama N17 Pembantu Am Rendah N11 Pembantu Am Rendah N4 Pembantu Am Rendah N1 Pekerja Am R4 Pekerja Am R1 : : : : : : : : : : : : : : MOHAMAD RIPIN B SEDEK NONA BT ISMAIL ARIFIN B MOHAMED MOHAMAD BIN BAKAR ZAINI BT WAHAB NOOR LIZAH BT YUSOF MOHD LOTFAN B ABDUL AZIZ MOHAMAD FAROK B SUID ROGAYAH BT ABU BAKAR RIHAYAMUDDIN B HAMZAH AHALLUDDIN B MOHD ARSHAD SAAD B SARIP AHMAD B YUSUF ABDUL RAZAK B SEMAN

PENYELARAS PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN KO KURIKULUM PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN PEJABAT PENGURUSAN KEMUDAHAN DAN FIZIKAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR : : : : : : : : NONA BT ISMAIL ARIFIN B MOHAMED MOHAMAD BIN BAKAR ZAINI BT WAHAB NOOR LIZAH BT YUSOF MOHD SUBHI B KEMI SENU BT OTHMAN FAZILAH BT ABU BAKAR

11

JK KEWANGAN SEKOLAH SETIAUSAHA AJK : ZAINI BT WAHAB : MOHAMAD FAROK B SUID : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : GURU KANAN MATA PELAJARAN : KETUA-KETUA PANITIA AUDIT DALAM -AK. KERAJAAN : HANITA BT SALLEH -AK. SUWA -AK ASRAMA : SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT : ZURINA BT TOKICHOR

JK DATA DAN STATISTIK SETIAUSAHA AJK SMM KOKURIKULUM DISIPLIN/SSDM SMA (ASRAMA) SSQS : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : MOHAMAD NORHISHAM B HASHIM : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : MOHAMAD FAROK B SUID : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD : MOHD SHAKIB B BADARUDIN

JURU FOTO SETIAUSAHA AJK : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : NUR ALIANIE BT MUHAMMAD

SETIAUSAHA MESYUARAT/TAKLIMAT GURUSETIAUSAHA AJK : NURUL IZANI BT SHUIB : BAIZURA BT ELEYAS : NUR ALIANIE BT MUHAMMAD

JK PIPPSETIAUSAHA AJK : FAZILAH BT ABU BAKAR : GURU KANAN MATA PELAJARAN : HIDZIR B ISMAIL : SITI ALSALIHAH BT YAACOB

JK PKKP SU KURIKULUM : ZAINAB BT TUGIMAN SU KOKO SU BINA INSAN : MOHAMAD NORHISHAM B HASHIM : HIDZIR B ISMAIL SU KECERIAAN : SAADIAH BT SULAIMAN

JK TAKWIM SETIAUSAHA AJK : ZAINAB BT TUGIMAN : FAZILAH BT BAKAR : MOHD SUBHI B KEMI : SENU BT OTHMAN ROGAYAH BT ABU BAKAR RIHAYAMUDDIN B HAMZAH SETIAUSAHA AJK

JK KECERIAAN: SAADIAH BT SULAIMAN : SABRI B MOHD YASSIN : MEK NAP BT MAMAT : NOORUL HUDA BT ROSDI : PEKERJA AM PEKERJA SWASTA

12

JK PEMBANGUNAN DAN KEMUDAHAN SEKOLAHSETIAUSAHA AJK KOMPUTER : MOHD SUBHI B KEMI : ZAINI BT WAHAB : NOOR LIZAH BT YUSOF : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD SETIAUSAHA AJK

JK BILIK GERAKAN: MASTURA BT ABD HAMID : NOOR SUZANA BT JAAFAR : NURAIN BT MOHAMAD

JK PENGURUSAN ASET SEKOLAHSETIAUSAHA AJK : ABDUL SAMAT B MAT SALLEH (PEGAWAI ASET) : MOHD FADZLI B MUSA : SEMUA KETUA PANITIA : ZAINI BT WAHAB : NOOR LIZAH BT YUSOF : MOHD LOTFAN B ABDUL AZIZ : MOHAMAD FAROK B SUID : RIHAYAMUDDIN B HAMZAH PEGAWAI PEMERIKSA : MAT ANWAR B HASSAN : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD

JK KEBERSIHAN, KESIHATAN & KESELAMATAN ( 3K )SETIAUSAHA AJK AADK KESIHATAN AEDES BILIK SELESA : HIDZIR B ISMAIL : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : HIDZIR B ISMAIL : MOHD LOTFAN B ABDUL AZIZ : AHMAD B YUSOF : NORAINI SAW BT ABDULLAH : ABDUL RAZAK B SEMAN : HAMIDAH BT HAMZAH : ROSNANI BT ISHAK KEBERSIHAN : SAADIAH BT SULAIMAN KESELAMATAN : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL

JK PERHATISETIAUSAHA AJK : HIDZIR B ISMAIL : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD : SETIAUSAHA AJK

JK BENCANA : MOHD SUBHI B KEMI : MOHAMAD NOR HISHAM B : HASHIM : SAADIAH BT SULAIMAN HIDZIR B ISMAIL AHALLUDDIN B MOHD ARSHAD RIHAYAMUDDIN B HAMZAH AHMAD B YUSUF ABDUL RAZAK B SEMAN MOHAMAD FAROK B SUID

13

JK RIMUP SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : GPK KOKURIKULUM : SITI SAIDAH BT MOHAMAD SELAMAT : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : HIDZIR B ISMAIL : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL : GURU KANAN MATA PELAJARAN : YDP PIBG : AHALLUDIN B MOHD ARSHAD DISIPLIN SU SUKAN SU KOKO WAKIL PIBG KELAB KELUARGA SETIAUSAHA AJK

JK BINA INSAN : HIDZIR B ISMAIL : HANITA BT SALLEH : GURU KANAN MATA PELAJARAN : KETUA PANITIA MATA PELAJARAN : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL : MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM : AHALLUDDIN B MOHD ARSHAD :

P. SETIAUSAHA : SHAHRUNIZAM B MAHMUD

P. SETIAUSAHA : SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD

JK LDAP SETIAUSAHA AJK : NOORULHUDA BT ROSDI : AZMAN B ISMAIL : GURU KANAN MATA PELAJARAN : KETUA PANITIA MATA PELAJARAN : GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

JK BIMBINGAN & KAUNSELINGSETIAUSAHA I SETIAUSAHA II AJK : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : HIDZIR B ISMAIL : GURU DISIPLIN : GURU TINGKATAN

14

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI III SETIAUSAHA KETUA BIDANG BAHASA KETUA BIDANG SAINS & MATEMATIK KETUA BIDANG KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL : : : : : : : : : MOHAMAD RIPIN B SEDEK NONA BT ISMAIL ARIFIN B MOHAMED GPK KO KURIKULUM ZAINAB BT TUGIMAN FAZILAH BT ABU BAKAR ZAINAB BT TUGIMAN SENU OTHMAN MOHD SUBHI B KEMI

KETUA PANITIABAHASA MELAYU MATEMATIK SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SENI VISUAL MATEMATIK TAMBAHAN BAHASA INGGERIS SAINS GEOGRAFI PENDIDIKAN MORAL BAHASA CINA DAN BAHASATAMIL PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TASAWWUR ISLAM PRINSIP AKAUN PERDAGANGAN : : : : : : : : : : : : : : : : : : MAT ANWAR B HASSAN SAZALI B ABDUL SAMAT SAADIAH BT SULAIMAN ABDUL SAMAD B MAT SALLEH MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMAD SABRI B MOHD YASSIN MOHD FADZLI B MUSA RUSNANI BT SHAIDIN RUZIAN BT AZODIN IMRAN KHALID B RAMLI BAIZURA BT ELEYAS FAZILAH BT ABU BAKAR NORLAILY BT ABU HASHIM MEK NAP BT MAMAT ZURINA BT TOKICHOR NURAIN BT MOHAMAD

15

PENYELARAS TINGKATAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 : MOHD SUBHI B KEMI : ZAINAB BT TUGIMAN : NONA BT ISMAIL : SENU BT OTHMAN : FAZILAH BT ABU BAKAR

JK JADUAL WAKTU & RELIEF SETIAUSAHA AJK : MOHD SUBHI BIN KEMI : ZAINAB BT TUGIMAN : SENU BT OTHMAN : FAZILAH BT ABU BAKAR : MOHD FADZLI B MUSA : MOHD SHAKIB B BADARUDDIN

JK PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN PMR SPM DALAMAN : NURAIN BT MOHAMAD : NOOR SUZANA BT JAAFAR : MASTURA BT ABD HAMID PMR SPM

JK KECEMERLANGAN : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : HIDZIR B ISMAIL

JK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)SETIAUSAHA LATIHAN/ PENATARANPENYELARASAN

JK STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) SETIAUSAHA AJK : NURAIN BT MOHAMAD : ZAINAB BT TUGIMAN : MOHD SUBHI B KEMI : SENU BT OTHMAN : FAZILAH BT ABU BAKAR : HIDZIR B ISMAIL (BINA INSAN) : SAIFUL MASLAN B ABD JALIL (SUKAN) : NURUL AIN BT MOHD AKIK (HEM) : MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM (KO KURIKULUM)

: ASYULIANA BT AZMI : MAT ANWAR B HASSAN : IMRAN KHALID B RAMLI : SAADIAH BT SULAIMAN : NORLAILY BT ABU HASHIM : MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : HIDZIR B ISMAIL : KETUA PANITIA MP : GURU MP TING 1, 2

PEMENTORAN PEMANTAUAN PENGESANAN PAJSK PSIKOMETRIK

GURU DISIPLIN : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL

JK PENCERAPAN & PEMANTAUAN SETIAUSAHA AJK : ZAINAB BT TUGIMAN : SENU BT OTHMAN : FAZILAH BT ABU BAKAR : MOHD SUBHI BIN KEMI

JK MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

SETIAUSAHA AJK

: FAZILAH BT ABU BAKAR : RUSNANI BT SHAIDIN (KP BI) : MAT ANWAR B HASSAN (KP BM) : GURU-GURU BAHASA MELAYU, : BAHASA INGGERIS & ICT16

JK PUSAT SUMBER SETIAUSAHA AJK : SARIPAH ZALEHAR BT SYID ZAINAL ABIDIN : KETUA-KETUA BIDANG : MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR : NOOR SUZANA BT JAAFAR NETWORKING B. TAYANGAN NILAM : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMAD : RUSNANI BT SHAIDIN : NORLAILY BT ABU HASHIM : GURU-GURU BM DAN BI

JK MAKMAL KOMPUTER SETIAUSAHA AJK : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMAD : KETUA-KETUA BIDANG : KETUA PANITIA MP : MOHD SHAKIB B BADARUDDIN : SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT

17

JAWATANKUASA INDUK PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI III SETIAUSAHA : : : : : MOHAMAD RIPIN B SEDEK NONA BT ISMAIL ARIFIN B MOHAMED GPK KO KURIKULUMNURUL AIN BT MOHD AKIK

LEMBAGA DISIPLIN SETIAUSAHA AJK : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : HIDZIR B ISMAIL : YDP PIBG

JK BADAN PENGAWAS SETIAUSAHA AJK : MEGAWATI BT DAHALAN : IMRAN KHALID B RAMLI : SAZALI B ABDUL SAMAT : NOOR SUZANA BT JAAFAR : SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT

JK DISIPLIN SETIAUSAHA AJK : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : IMRAN KHALID B RAMLI : AZMAN B ISMAIL : MEGAWATI BT DAHALAN : SAADIAH BT SULAIMAN : RUZIAN BT AZODIN : NURUL IZANI BT SHUIB : NUR ALIANIE BT MUHAMMAD

JK PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH SETIAUSAHA AJK : MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : HIDZIR B ISMAIL : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : SAZALI B ABDUL SAMAT : SEMUA PENGAWAS : SEMUA KETUA TINGKATAN

JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)/ KELAB SETIAUSAHA AJK : NURUL AIN BT MOHD AKIK : NURAIN BT MOHAMAD : SAZALI B ABDUL SAMAT : SEMUA GURU TINGKATAN AJK MURID SETIAUSAHA AJK

JK KANTIN : SUYARAINI BT BAHARUDIN : MASTURA BT ABD HAMID : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL : NURUL IZANI BT SHUIB : PENGUSAHA KANTIN18

JK MAJALAH & PENERBITAN SETIAUSAHA AJK : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : NUR ALIANIE BT MUHAMMAD : MAT ANWAR B HASSAN : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : SITI ALSALIHAH BT YAACOB MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM

JK BANTUAN KEWANGAN SEKOLAH PENYELARAS S/U BKP I S/U BKP II S/U BYP I S/U BYP II AJK : NORLAILY BT ABU HASHIM : SUYARAINI BT BAHARUDDIN : NURUL IZANI BT SHUIB : IMRAN KHALID B RAMLI : BAIZURA BT ELEYAS GURU KELAS KAUNSELOR

S/U KEBAJIKAN : NORLAILY BT ABU HASHIM

JK PENDAFTARAN DAN PERTUKARAN MURID SETIAUSAHA AJK : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : NOORUL HUDA BT ROSDI :

JK KELAB BIMBINGAN & KAUNSELING SETIAUSAHA AJK : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : HIDZIR B ISMAIL AJK MURID

JK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SETIAUSAHA AJK : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : HIDZIR B ISMAIL : YDP PIBG : PEGAWAI PERHUBUNGAN : SEKOLAH (IPD TEMERLOH) : MAT ANWAR B HASSAN (KP BM) : RUSNANI BT SHAIDIN (KP BI) : BAIZURA BT ELEYAS (KP PM) : ABDUL SAMAD B MAT SALLEH : (KP PI) : KETUA MURID LELAKI : KETUA MURID PEREMPUAN : PENGERUSI KELAB : PENCEGAHAN JENAYAH SETIAUSAHA AJK SETIAUSAHA AJK

JK DAKWAH: ABDUL SAMAT B MAT SALLEH : SEMUA GURU PEND. ISLAM : SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD : :

JK SURAU: SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD : HIDZIR B ISMAIL : SEMUA GURU PEND. ISLAM

19

JAWATANKUASA MENANGANI PONTENGPENAUNG : YB DATO HJ ISMAIL B HJ MOHAMED SAID, DIMP., SMP.,KMN : YB USTAZ SYED IBRAHIM B SYED AHMAD, AMP - ADUN KAWASAN KERDAU PENGERUSI : MOHAMAD RIPIN B SEDEK - PENGETUA SMK KERDAU - GPK HEM - GPK PENTADBIRAN - GPK KO KURIKULUM - GURU DISIPLIN - GURU BIMBINGAN & KAUNSELING - GURU BIMBINGAN & KAUNSELING - PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH - YDP PIBG - NYDP PIBG - PENGHULU MUKIM KERDAU - PENGHULU MUKIM LIPAT KAJANG - KETUA KG KETAM - KETUA KG DESA MURNI KERDAU - KETUA KG GUNTUNG/KELIBANG - KETUA RELA MUKIM KERDAU - PENGERUSI JKKK KG BUKIT LADA - AHLI PARLIMEN KUALA KRAU

NAIB PENGERUSI 1 : ARIFIN B MOHAMED NAIB PENGERUSI 2 : NONA BT ISMAIL NAIB PENGERUSI 3 : MOHAMAD B BAKAR SETIAUSAHA AHLI-AHLI : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : HIDZIR B ISMAIL : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : WAKIL IPD TEMERLOH : SHAHABUDDIN B ZAINI : ABDUL RAHMAN B RASHID : MOHAMED KAMAL B HJ OMAR : SHAMSUDDIN B HJ MUHAMED SAID : ABDUL WAHAB B DOLLAH : AHMAD B TAIB ; MOHD AMIT B JAMAL : ABD RAGHANI B HJ JAAFAR : JOHARI B AHMAD

20

BIL

TINGKATAN MOHD SUBHI B KEMI MAT ANWAR BT HASSAN MEK NAP BT MAMAT NORLAILY BT ABU HASHIM

GURU

PENYELARAS TINGKATAN 1 1 2 3 4 1 AMANAH 1 BAIK 1 CERDAS 1 DINAMIK

NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD ZAINAB BT TUGIMAN RUZIAN BT AZODIN HANITA BT SALLEH NURUL IZANI BT SHUIB MEGAWATI BT DAHALAN NONA BT ISMAIL RUSNANI BT SHAIDIN AZMAN B ISMAIL SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD IMRAN KHALID B RAMLI SENU BT OTHMAN SAZALI B ABDUL SAMAT SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT NOORUL HUDA BT ROSDI @ AWANG NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI FAZILAH BT ABU BAKAR SAADIAH BT SULAIMAN ZURINA BT TOKICHOR BAIZURA BT ELEYAS SABRI B MOHD YASSIN

PENYELARAS TINGKATAN 2 5 6 7 8 2 AMANAH 2 BAIK 2 CERDAS 2 DINAMIK

PENYELARAS TINGKATAN 3 9 10 11 12 3 AMANAH 3 BAIK 3 CERDAS 3 DINAMIK

PENYELARAS TINGKATAN 4 13 14 15 16 4 AMANAH 4 BAIK 4 CERDAS 4 DINAMIK

PENYELARAS TINGKATAN 5 17. 18. 19 .20. 5 AMANAH 5 BAIK 5 CERDAS 5 DINAMIK

21

JAWATANKUASA INDUK KO KURIKULUM PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI III SETIAUSAHA SUKAN PENYELARAS PERMAINAN PENYELARAS UNIT UNIFORM PENYELARAS KELAB/PERSATUAN : : : : : : : : MOHAMAD RIPIN B SEDEK NONA BT ISMAIL ARIFIN B MOHAMED GPK KO KURIKULUMSAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR ZAINAB BT TUGIMAN

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKANPEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN SEKOLAH PENGGALAKAN SUKAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PENINGKATAN PROFESIONALISME KEWANGAN TEKNIKAL SEPAK TAKRAW HOKI BADMINTON BOLA SEPAK BOLA TAMPAR BOLA JARING BOLA BALING : : : : : : : : : : : : : ARIFIN B MOHAMED AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM YDP PIBG SHAHABUDDIN B ZAINI NYDP PIBG ABDUL RAHMAN B ABDUL RASYID SABRI B MOHD YASSIN MOHD FADZLI B MUSA MAT ANWAR B HASSAN AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI ABDUL SAMAD B MAT SALLEH RUSNANI BT SHAIDIN ASYULIANA BT AZMI

JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK: : : : : : : : MOHAMAD RIPIN B SEDEK GPK KO KURIKULUM NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT ZURINA BT TUKICHOR NURAIN BT MOHAMAD SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL MOHD LOTFAN B ABD AZIZ22

KADET POLIS KETUA AHLI : AZMAN B ISMAIL : NOOR SUZANA BT JAAFAR : FAZILAH BT ABU BAKAR : HIDZIR B ISMAIL KETUA AHLI

KADET PERTAHANAN AWAM : MOHD FADZLI B MUSA : SABRI B MOHD YASSIN : MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR NURUL IZANI BT SHUIB SAADIAH BT SULAIMAN

PENGAKAP KETUA AHLI : MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM : MOHD SUBHI B KEMI : NOORUL HUDA BT ROSDI : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI KETUA AHLI

PUTERI ISLAM : SARIPAH ZALEHAR BT SYID ZAINAL ABIDIN : SENU BT OTHMAN : NURAIN BT MOHAMAD : MEK NAP BT MAMAT HANITA BT SALLEH

PANDU PUTERI RENJER KETUA AHLI : BAIZURA BT ELEYAS : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD : ZURINA BT TOKICHOR KETUA AHLI

PANDU PUTERI REMAJA : MEGAWATI BT DAHALAN : ASYULIANA BT AZMI : RUZIAN BT AZODIN : NORLAILY BT ABU HASHIM

KADET BOMBA KETUA AHLI : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : MAT ANWAR B HASSAN : RUSNANI BT SHAIDIN : SITI ALSALIHAH BT YAACOB KETUA AHLI

KADET REMAJA SEKOLAH : SAZALI BT ABD SAMAT : SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD : ABDUL SAMAD B MAT SALLEH : ZAINAB BT TUGIMAN : SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH KETUA AHLI : SUYARAINI BT BAHARUDIN (K) : NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI : MASTURA BT ABD HAMID : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL : IMRAN KHALID B RAMLI23

BAHASA MELAYU KETUA AHLI : NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI : AZMAN B ISMAIL : MAT ANWAR B HASSAN : NORLAILY BT ABU HASHIM KETUA AHLI

BAHASA INGGERIS : MASTURA BT ABD HAMID : NOOR SUZANA BT JAAFAR : RUSNANI BT SHAIDIN

SAINS DAN MATEMATIK KETUA AHLI : NOORUL HUDA BT ROSDI (MATE) : RUZIAN BT AZODIN (SAINS) : MOHD FADZLI B MUSA : MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM

KELAB RUKUNEGARA & RAKAN MUDA KETUA AHLI : MEK NAP BT MAMAT : NURUL IZANI BT SHUIB : SABRI B MOHD YASSIN : SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT

KELAB PENGGUNA, KEWANGAN & KEUSAHAWANAN KETUA AHLI : NURAIN BT MOHAMAD : ZURINA BT TOKICHOR : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI : SITI ALSALIHAH BT YAACOB AHLI KETUA

SEJARAH DAN GEOGRAFI : SAADIAH BT SULAIMAN (SJ) : IMRAN KHALID B EAMLI (GEOG) : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALI : BAIZURA BT ELEYAS

PENDIDIKAN ISLAM KETUA AHLI : NURULAIN BT MOHD AKIK : ABDUL SAMAD B MAT SALLEH : HIDZIR B ISMAIL : NURUL 'AIN BT MOHD AKIK : SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD : HANITA BT SALLEH KETUA AHLI

KEMAHIRAN HIDUP DAN REKACIPTA : MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR : MOHD SUBHI B KEMI : MEGAWATI BT DAHALAN : SUYARAINI BT BAHARUDIN

KELAB TEKNOLOGI MAKLUMAT, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI KETUA AHLI : NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : SAZALI B ABD SAMAT : ASYULIANA BT AZMI24

SEPAK TAKRAW KETUA AHLI : SABRI B MOHD YASSIN : MOHAMAD B BAKAR : MOHD FADZLI B MUSA : AZMAN B ISMAIL KETUA AHLI

BOLA TAMPAR : ABDUL SAMAD B MAT SALLEH : NURUL IZANI BT SHUIB : SITI ALSALIHAH BT YAACOB : ZAINAB BT TUGIMAN : SAADIAH BT SULAIMAN : MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR

BOLA SEPAK JURULATIH (B18) : AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI PENGURUS (B18) : IMRAN KHALID B RAMLI JURULATIH (B15) : SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL PENGURUS (B15) : MOHD SUBHI B KEMI KETUA AHLI

BADMINTON : MAT ANWAR B HASSAN : NOORULHUDA BT ROSDI : MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM : SENU BT OTHMAN : SARIPAH ZALEHAR BT SYID ZAINAL ABIDIN

HOKI KETUA AHLI : SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD : MOHD SHAKIB B BADARUDIN : MEGAWATI BT DAHALAN : NURUL AIN BT MOHD AKIK : RUZIAN BT AZODIN : MEK NAP BT MAMAT : NOOR SUZANA BT JAAFAR AHLI KETUA

BOLA BALING : ASYULIANA BT AZMI : SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT : SAZALI B ABDUL SAMAT : HIDZIR B ISMAIL : SUYARAINI BT BAHARUDIN : FAZILAH BT ABU BAKAR : HANITA BT SALLEH

BOLA JARING KETUA AHLI : RUSNANI BT SHAIDIN (K) : NORLAILY BT ABU HASHIM : NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI : ZURINA BT TOKICHOR : BAIZURA BT ELEYAS : NURAIN BT MOHAMAD MASTURA BT ABD HAMID NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD25

MAT LELA (KUNING) KETUA (L) KETUA (P) : AZMAN BIN ISMAIL : NOOR SUZANA BT JAAFAR 1 : MOHD SUBHI B KEMI 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : KETUA (L) KETUA (P)

TOK GAJAH (HIJAU : MOHD FADZLI B MUSA : MEGAWATI BT DAHALAN 1 : SENU BT OTHMAN 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 :

MAT KILAU (MERAH) KETUA (L) KETUA (P) : HIDZIR B ISMAIL : SAADIAH BT SULAIMAN 1 : ZAINAB BT TUGIMAN 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ABDUL SAMAD B MAT SALLEH AZMAN B ISMAIL BAIZURA BT ELEYAS AHMAD ARIFFAIE BT AKMAL HIDZRI MASTURA BT ABD HAMID MAT ANWAR B HASSAN ASYULIANA BT AZMI MEK NAP BT MAMAT MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR MOHD SHAKIB B BADARUDIN NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD NOORUL HUDA BT ROSDI NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 KETUA (L) KETUA (P)

DATO BAHAMAN (BIRU) : IMRAN KHALID B RAMLI : SUYARAINI BT BAHARUDIN 1 : FAZILAH BT ABU BAKAR 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : NURAIN BT MOHAMAD NURUL AIN BT MOHD AKIK NURUL IZANI BT SHUIB RUSNANI BT SHAIDIN RUZIAN BT AZODIN NORLAILY BT ABU HASHIM SABRI B MOHD YASSIN SARIPAH ZALEHAR BT SYID ZAINAL ABIDIN SAZALI B ABD SAMAT SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD SITI ALSALIHAH BT YAACOB SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT ZURINA BT TOKICHOR HANITA BT SALLEH

26

KELAB KELUARGAPENGERUSI N.AIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI PENOLONG BENDAHARI AJK : : : : : : : : : : : : PEMERIKSA KIRA-KIRA :

PIBGPENAUNG YANG DIPERTUA PIBG NAIB YANG DIPERTUA PIBG SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : MOHAMAD RIPIN B SEDEK SHAHABUDDIN B ZAINI ABD RAHMAN B RASHID MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR BAIZURA BT ELEYAS AHMAD ARIFFAIE BIN AKMAL HIDZRI HJH NONA BINTI ISMAIL ARIFIN BIN MOHAMAD HIDZIR BIN ISMAIL MOHD NOR HISHAM BIN HASHIM SITI ALSALIHAH BT YAACOB NOR FAZIRA BINTI MOHD TALMIZI EN AHMAD YUDDIN BIN ALIAS EN AKAW A/L MAT AMIN EN AHALUDIN BIN ARSHAD EN ABD JALIL BIN HASSAN PN ZAKIAH BINTI SALEH PN JAMILAH BINTI MOHAMAD PN HAZIZAH BINTI ABDULAH HASHIM UMAIDI BIN HJ SIDEK SAUYAH BINTI MAALIF27

PEMERIKSA KIRA-KIRA

TUGAS-TUGAS AM GURU BERTUGAS1. HENDAKLAH DATANG SEKURANG-KURANGNYA 10 MINIT SEBELUM PERSEKOLAHAN BERMULA DAN PULANG SEKURANG-KURANGNYA 10 MINIT SETELAH SEKOLAH BERAKHIR. 2. HENDAKLAH BERADA DI PINTU PAGAR SEMASA MURID DATANG ( PAGI ) DAN PULANG (TENGAHARI ) DARI SEKOLAH. 3. MEMASTIKAN BILIK-BILIK DARJAH TELAH DISAPU, SAMPAH-SARAP TELAH DIBUANG SERTA SUIS LAMPU DAN KIPAS TELAH DITUTUP SETELAH TAMAT PERSEKOLAHAN. 4. MENULIS KEHADIRAN MURID SETIAP HARI DI PAPAN KENYATAAN KEHADIRAN MURID. 5. MENGURUS RAWATAN MURID SAKIT. 6. MENGURUSKAN HAL-HAL BERSABIT DENGAN KEHILANGAN BARANG. 7. MENCATATKAN KEGIATAN-KEGIATAN SEKOLAH, PERKARA-PERKARA PENTING YANG BERLAKU SEPANJANG HARI PERSEKOLAHAN, KEDATANGAN MURID, GURU, MURID PONTENG, TIDAK HADIR, LAWATAN PELAWAT, UCAPAN DALAM PERHIMPUNAN KE DALAM BUKU LAPORAN HARIAN. 8. MEMASTIKAN SEMUA MURID DAN GURU MENGHADIRI PERHIMPUNAN, SEMUA MURID BERATUR DENGAN KEMAS SERTA MENYAMPAIKANKAN SATU UCAPAN BERKENAAN TAJUK-TAJUK YANG SESUAI. 9. MENULIS BUKU KEHADIRAN MURID (REGISTER) BAGI GURU KELAS YANG TIDAK HADIR BERTUGAS.

AGIHAN TUGAS GURU BERTUGASGURU GURU PERTAMA (NAMA PERTAMA)1.

TUGAS

1. GURU BERTUGAS MEMASTIKAN TEMA MINGGUAN DISAMPAIKAN OLEH MURID DARI KELAS YANG TELAH DIJADUALKAN (DENGAN BANTUAN GURU TINGKATAN) 2. MEMASTIKAN KELAS YANG TERLIBAT TELAH BERSEDIA. 3. TULIS LAPORAN KEDATANGAN (SEBELUM WAKTU KEDUA) 4. MENYEMAK MARKAH KEBERSIHAN/KECERIAAN KELAS 5. BERTUGAS DI KANTIN, PAGAR

GURU KEDUA (NAMA KEDUA)

1. PENGAWAS PERHIMPUNAN 2. PENGUMUMAN AWAL DAN AKHIR PERSEKOLAHAN 3. MENULIS LAPORAN KEBERSIHAN KANTIN & TANDAS (BUKU LAPORAN) 4. BERTUGAS DI KANTIN, PAGAR

28

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN PENGGAL 1 2013MG TARIKH GURU BERTUGAS TEMA/TAJUK CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 JAN4 JAN 7 JAN-11 JAN 14 JAN18 JAN 21 JAN25 JAN 28 JAN1 FEB 4 FEB8 FEB 13 FEB15 FEB 18 FEB22 FEB 25 FEB1 MAC 4 MAC 8 MAC 11 MAC15 MAC 18 MAC22 MAC

HIDZIR B ISMAIL ZURINA BT TOKICHOR AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI SARIPAH ZALEHAR BT SY. ZAINAL ABIDIN SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD MEGAWATI BT DAHALAN ABDUL SAMAD B MAT SALLEH NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT SAZALI B ABDUL SAMAT RUZIAN BT AZODIN NOORUL HUDA BT ROSDI ASYULIANA BT AZMI MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM NURUL AIN BT MOHD AKIK FAZILAH BT ABU BAKAR MASTURA BT ABD HAMID SABRI B MOHD YASSIN SITI ALSALIHAH B YAAKOB HANITA BT SALLEH BAIZURA BT ELEYAS NURUL IZANI B SHUIB

AZAM TAHUN BARU TAHUN BARU 2013 DISIPLIN, PSS 1 MURID 1 SUKAN PENGAWAS, JATI DIRI CUTI: MAULIDUR RASUL SAW KOPERASI KESELAMATAN DIRI PERAYAAN BERBAGAI KAUM CUTI: TAHUN BARU CINA KECEMERLANGAN DALAM HIDUP PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN - UP 1 SEKOLAH SELAMAT ILMU DALAM KEHIDUPAN 5A 5B 5C 5D 4A

4B 4C

4D 3A

23 MAC 31 MAC 13 14 15 16 17 18 19 20 1 APR 5 APR 8 APR12 APR 15 APR19 APR 22 APR26 APR 29 APR3 MEI 6 MEI10 MEI 13 MEI 17 MEI 20 MEI 24 MEI 25 MEI 9 JUN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA IMRAN KHALID B RAMLIL NUR ALIANIE B MUHAMMAD MOHD SHAKIB B BADARUDDIN SUYARAINI BT BAHARUDDIN SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD SAADIAH BT SULAIMAN ZAINAB BT TUGIMAN MOHD FADZLI B MUSA AZMAN B ISMAIL NORLAILY BT ABU HASHIM NOOR SUZANA BT JAAFAR MOHD SUBHI B KEMI MEK NAP BT MAMAT NURAIN BT MOHAMAD MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR SENU BT OTHMAN ZAMAN REMAJA HIDUP BERMATLAMAT HIDUP BERILMU SAINS DALAM KEHIDUPAN USAHA TANGGA KEJAYAAN CUTI: HARI PEKERJA TAHUN MENENGAH ATAS CUTI: HARI HOL PEPERIKSAAN HARI GURU TAHUN MENENGAH RENDAH CUTI: HARI WESAK 3B 3C 3D 2A 2B

CUTI PERTENGAHAN TAHUN29

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN PENGGAL 2 2013MG 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TARIKH 10 JUN 14 JUN 17 JUN 21 JUN 24 JUN 28 JUN 1 JUL 5 JUL 8 JUL 12 JUL 15 JUL 19 JUL 22 JUL 26 JUL 29 JUL - 2 OGO 5 OGO 6 OGO GURU BERTUGAS MAT ANWAR B HASSAN RUSNANI BT SHAIDIN ZURINA BT TOKICHOR HIDZIR B ISMAIL SARIPAH ZALEHAR BT SY ZAINAL ABIDIN AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL ABDUL SAMAD B MAT SALLEH MEGAWATI BT DAHALAN SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI RUZIAN BT AZODIN SAZALI B ABDUL SAMAT MEK NAP BT MAMAT NOORUL HUDA BT ROSDI MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM ASYULIANA BT AZMI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 FAZILAH BT ABU BAKAR NURUL AIN BT MOHD AKIK SABRI B MOHD YASSIN MASTURA BT ABD HAMID HANITA BT SALLEH SITI ALSALIHAH B YAAKOB NURUL IZANI BT SHUIB BAIZURA BT ELEYAS NUR ALIANIE BT MUHAMMAD IMRAN KHALID B RAMLIL SUYARAINI BT BAHARUDDIN MOHD SHAKIB B BADARUDDIN SAADIAH BT SULAIMAN SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD MOHD FADZLI B MUSA ZAINAB BT TUGIMAN NORLAILY BT ABU HASHIM AZMAN B ISMAIL SENU BT OTHMAN MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR MOHD SUBHI B KEMI NOOR SUZANA BT JAAFAR NUR AIN BT MOHAMAD MEK NAP BT MAMAT RUSNANI BT SHAIDIN MAT ANWAR B HASSAN TEMA/TAJUK SEKOLAH PENYAYANG MENJAGA KESIHATAN DIRI SEMANGAT KESUKANAN BULAN MEMBACA AKTIVITI BERFAEDAH (1 RAMADHAN) MENGHARGAI MASA IHYA RAMADHAN CUTI: NUZUL QURAN PERCUBAAN PMR / UP3/ JUJ T1, T2, T4,T5 PENGURUSAN MASA (EDUL FITRI) KEMERDEKAAN MALAYSIA SEJARAH MALAYSIA PERCUBAAN SPM 2013 HORMAT MENGHORMATI AMALAN MULIA WARISAN BUDAYA BANGSA CUTI: HARI MALAYSIA CITA-CITA DAN MASA DEPAN MENGURUS DAN MERANCANG KEHIDUPAN PMR PENGORBANAN DALAM KEHIDUPAN & EDUL ADHA PEPERIKSAAN AKHIR TH CUTI: HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG CABARAN DALAM KEHIDUPAN KELEBIHAN BULAN MUHARRAM CUTI: AWAL MUHARRAM MEMANFAAT CUTI CUTI AKHIR TAHUN / SPM30

CATATAN 2C 2D 1A 1B 1C 1D 5A 5B

7 OGOS 18 OGOS 19 OGO 23 30 OGO 26 OGO30 31 OGO 2 SEP 6 SEP 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 9 SEP 13 SEP 17 SEP20 SEP 23 SEP27 SEP 30 SEP 4 OKT 7 OKT 11 OKT 14 OKT 18 OKT 21 OKT 25 OKT 28 OKT 1 NOV 4 NOV 8 NOV

5C 5D 4A 4B

4C 4D

11 NOV 15 NOV 16 NOV 1 JAN 2014

JADUAL PEMANTAUAN & PENCERAPAN P&P 2013BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 NAMA MOHAMAD RIPIN B SEDEK NONA BT ISMAIL ARIFIN B MOHAMED MOHAMAD B BAKAR ZAINAB BT TUGIMAN FAZILAH BT ABU BAKAR MOHD SUBHI B KEMI SENU BT OTHMAN SITI ALSALIHAH BT YAACOB HIDZIR B ISMAIL SHAHRUNIZAM B MOHAMMUD NURUL AIN BT MOHD AKIK ABDUL SAMAD B MAT SALLEH MOHD SHAKIB B BADARUDIN SARIPAH ZALEHAR BT SYID ZAINAL ABIDIN MEGAWATI BT DAHALAN SUYARAINI BT BAHARUDIN SAADIAH BT SULAIMAN MAT ANWAR B HASSAN AHMAD ARIFFAIE B AKMAL HIDZRI AZMAN B ISMAIL MOHD MUZAFAR B MOHD NOOR NORLAILY BT ABU HASHIM RUZIAN BT AZODIN RUSNANI BT SHAIDIN MOHAMAD NOR HISHAM B HASHIM NOOR SUZANA BT JAAFAR NIK AFARIZAN BT NIK MUHAMMAD SABRI B MOHD YASSIN MASTURA BT ABD HAMID SAIFUL MASLAN B ABDUL JALIL MEK NAP BT MAMAT ASYULIANA BT AZMI ZURINA BT TOKICHOR MOHD FADZLI B MUSA IMRAN KHALID B RAMLI SAZALI B ABDUL SAMAT NOR FAZIRA BT MOHD TALMIZI NOORUL HUDA BT [email protected] NURUL IZANI BT SHUIB SITI SAIDAH BT MOHAMMED SELAMAT BAIZURA BT ELEYAS NURAIN BT MOHAMAD HANITA BT SALLEH NUR ALIANIE BT MUHAMMAD JAWATAN PENGETUA GPK P GPK HEM GPK KOKU GKMP SM GKMP B GKMP TV GKMP K UBK UBK SURAU SPBT KP PI DATA PSS PENGAWAS BKP KP SEJ KP BM DISIPLIN LADAP KP KH KP SIVIK KP SN KP BI SU KOKU SU SPM KP TMK KP PSV SU PEP DLM SU SUKAN KP TASWR SU PBS KP PA KP MAT TAM KP GEO KP MAT WARDEN LADAP MERIT BEND KOOP KP PM KP PD BINA INSAN MAJALAH

MAC GPK P PENGETUA GKMP SM GPKP KP MAT PENGETUA KP KH KP SEJ GPK HEM PENGETUA KP PI KP PI GPK P PENGETUA GPK P GKMP TV GKMP TV GKMP K GKMP B GKMP K GKMP B GKMP TV GPK HEM GKMP SM GKMP B KP SN GKMP B GKMP TV GKMP K GKMP B GKMP K GPK P KP SN GKMP TV GKMP SM GKMP K GKMP SM GKMP B GKMP SM GKMP B GKMP TV GKMP K GKMP TV GKMP K GKMP SM

MEI GPK HEM KP BI PENGETUA GKMP SM GPK P GPK P PENGETUA PENGETUA GPK KOKU GPK HEM GPK HEM PENGETUA GKMP K GKMP SM GKMP K GPK P PENGETUA GKP P GPK HEM GKP HEM GPK P GPK KOKU PENGETUA GPK P GPK P PENGETUA GPK P GPK P PENGETUA KP BI GPK HEM PENGETUA GPK P GPK P GPK P PENGETUA GPK HEM PENGETUA KP SN KP GEO KP MAT GKP P KP MAT GPK HEM GPK P

JULAI GPK KOKU GKMP B KP MAT PENGETUA PENGETUA KP BM GPK P GPK P PENGETUA PENGETUA PENGETUA GPK P PENGETUA GPK P PENGETUA KP KH KP KH PENGETUA GPK P PENGETUA GPK HEM PENGETUA GKMP K PENGETUA PENGETUA GPK HEM PENGETUA GKP HEM GPK HEM GPK P PENGETUA GKMP K GKMP SM GPK HEM PENGETUA GPK P GPK P GPK HEM GPK P GPK P GPK HEM PENGETUA GPK P GPK P PENGETUA31

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2012BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASARA

DISEMBERTARIKH M H PERKARA CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mesyuarat Perancang 1 Mesyuarat AJK Takwim Mesyuarat AJK Jadual Waktu

Pengumuman PMR 2012

KRISMAS Mesyuarat Guru 1/2013 (Kurikulum 1 / HEM 1 / Ko Kurikulum 1) Mesyuarat Panitia 1/ PBS 1

Pelaporan/Pendaftaran T1,2,3,4,5

32

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASARA

JANUARITARIKH M HSAF

PERKARA

CATATAN

12

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CUTI TAHUN BARU/ Pendaftaran Asrama Orientasi T1, T4 Orientasi Asrama Gotong-royong Perdana MInggu Silaturrahim Asrama Persekolahan Bermula

34

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Perjumpaan Rumah Sukan 1 Mesyuarat AJK PIBG

Pelancaran Program Seronok Hadir Ke Sekolah Perjumpaan Rumah Sukan 2 MERENTAS DESA SEKOLAH Latihan Merentas Desa

Mesyuarat AJK Kewangan Sekolah Perjumpaan Kelab dan Persatuan 1 MAULIDUR RASUL

Perjumpaan Unit Uniform 1 Merentas Desa Daerah PENGHANTARAN BUKU REKOD MENGAJAR

33

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASAAK

FEBRUARITARIKH M HRA

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PENGHANTARAN BUKU REKOD MENGAJAR Pengurusan dan Penyerahan Fail Panitia (LDAP 1) Pelancaran NILAM, Silent Reading dan Program Peminjaman Buku Catur (D) Ragbi (D) Petanque (D) Mesyuarat AJK PSS TAHUN BARU CINA TAHUN BARU CINA TAHUN BARU CINA PENCERAPAN BUKU LATIHAN MURID Perjumpaan Sukan dan Permainan 1

Perjumpaan Kelab dan Persatuan 2 Kem Belajar T1,T2

Perlantikan Rasmi Pengawas Sekolah, Pengawas PSS Perjumpaan Unit Uniform 2

34

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASAJA

MACTARIKH MRK

H

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Badminton (D) B. Tampar (D) UP1 PBS T1,T2

B.Baling (D) Hoki (D) Perjumpaan Sukan dan Permainan 2 Sepak Takraw (D) Taklimat Perkembangan Murid Perempuan PENCERAPAN P&P GURU

MSSD MSSD MSSD MSSD Analisis UP1 Perjumpaan Kelab dab Persatuan 3 Mesyuarat Panitia 2 Seminar Keibubapaan

CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1 CUTI 1/2 PENGGAL 1

35

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA TARIKH M1

APRILH20

PERKARA

CATATAN

Mesyuarat Kurikulum 2 (Post Mortem UP1) / PBS 2 Perjumpaan Sukan dan Permainan 2

2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kursus Kepimpinan Pengawas, PSS, Ketua Kelas

B.Jaring (D) B. Sepak (D) Perjumpaan Kelab dan Persatuan 4

Pelancaran Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah

Perjumpaan Unit Uniform 4

Kem Belajar T3,T5

Program Jejak Cemerlang PERKEMAHAN BERSEPADU UNIT UNIFORM

Pelancaran Program Mentor Mentee

PENCERAPAN P&P GURU

36

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASARJ

MEITARIKH M HJA

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HARI PEKERJA Bengkel Pengurusan Masa T1,T2 PENCERAPAN P&P GURU

Motivasi PengetuaSasaran Peperiksaan Pertengahan Tahun HARI HOL PAHANG Taklimat Hala tuju PMR/ SPM Perjumpaan Sukan dan Permainan 4

Motivasi PengetuaSasaran Peperiksaan Pertengahan Tahun Mesyuarat AJK Kewangan Sekolah

Peperiksaan Pertengahan Tahun T3, T4, T5 PBS : T1,T2

Mesyuarat AJK PIBG HARI WESAK CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN

37

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASASY

JUNTARIKH M HRJ

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CUTI 1/2 TAHUN HARI KEPUTERAAN KDYMMSPB YANG DI-PERTUAN AGONG CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN CUTI 1/2 TAHUN Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun / PBS Perjumpaan Kelab dan Persatuan 5 Mesyuarat Panitia 3 Latihan Rumah Sukan

Sukantara

Acara Akhir

Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun Raptai Penyampaian Hadiah SUKAN TAHUNAN SMKK Gotong-royong Sukan

38

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASARd

JULAITARIKH M1

H22

PERKARA

CATATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mesyuarat Kurikulum 3 / PBS 3 Mesyuarat AJK HEM 2 Perjumpaan Kelab dan Persatuan 5 Kem Belajar T1,T2, T4 (Program Jejak Cemerlang 2) BULAN KECERGASAN (Tuan Rumah SMK KERDAU) Pelancaran Bulan Membaca Perjumpaan Sukan dan Permainan 3 PENCERAPAN P&P GURU Awal Ramadhan

KEM MATA PELAJARAN T3 DAN T5

SEMINAR TEKNIK MENJAWAB PMR

SEMINAR TEKNIK MENJAWAB PMR NUZUL AL-QURAN Ceramah Kerjaya TAMAT SUKATAN PELAJARAN PMR

Peperiksaan Percubaan PMR

39

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASASY

OGOSTARIKH M HRD

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Peperiksaan Percubaan PMR

CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 / EDUL FITRI CUTI 1/2 PENGGAL 2 / EDUL FITRI CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 CUTI 1/2 PENGGAL 2 Pelancaran Bulan Kemerdekaan Analisis Peperiksaan Percubaan PMR Mesyuarat Panitia 4 Program Jejak Cemerlang 3 Kem Mata Pelajaran T3, T5 Sambutan Hari Kebangsaan Post Mortem Peperiksaan Percubaan PMR Mesyuarat Kurikulum 4 TAMAT SUKATAN PELAJARAN SPM Pelaporan Peperiksaan Percubaan PMR/ Seminar Keibubapaan PMR HARI KEBANGSAAN

40

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASAZK

SEPTEMBERTARIKH M HSY

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mesyuarat AJK PIBG Kem Mata Pelajaran T3 dan T5 Sambutan Hari Malaysia

Peperiksaan Percubaan SPM

HARI MALAYSIA

Kem Mata Pelajaran T3 dan T5

Analisis Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat Panitia 5 Kem Mata Pelajaran T3 dan T5

41

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASAZH

OKTOBERTARIKH M HZK

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Post Mortem Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat Kurikulum 5 Kem Pecutan Akhir PMR/ Kem Mata Pelajaran SPM Kem Pecutan Akhir PMR / Kem Mata Pelajaran SPM

Analisis Peperiksaan Percubaan SPM Mesyuarat Panitia 5

PMR

Kem Mata Pelajaran SPM

EDUL ADHA Post Mortem Peperiksaan Percubaan SPM Kem Mata Pelajaran SPM Peperiksaan Akhir Tahun T4 / Aktiviti Selepas PMR PBS T1,T2

Mesyuarat Kurikulum 5 HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG Kem Mata Pelajaran SPM Program Membaca 1 Malaysia

42

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASAMH

NOVEMBERTARIKH M HZH

PERKARA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

HARI DEEPAVALI

AWAL MUHARRAM

Karnicval Kelab dan Persatuan / Sukan Asrama

Kem Mata Pelajaran SPM SPM 2013 Analisis Peperiksaan Akhir Tahun Mesyuarat AJK HEM 3 CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Karnival Sukan Dan Permainan

43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KERDAU TAKWIM SESI 2013BULAN HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA TARIKH M HMH

DISEMBERPERKARA CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28SF

Mesyuarat Perancang 1 Mesyuarat AJK Takwim Mesyuarat Jadual Waktu

Pengumuman PMR 2013

HARI KRISMAS Mesyuarat Guru 1/2014 (Kurikulum 1 / HEM 1 / Ko Kurikulum 1) Mesyuarat Panitia 1 / PBS 1

44

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

45

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

46

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

47

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

48

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

49

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

50

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

51

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

52

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

53

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

54

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

55

PERKARA PENGERUSI

Tarikh : Masa :

Tempat :

56


Top Related