Download - SOALAN PJPK T4

Transcript
 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  1/31

  DRAF SOALAN PJPK TINGKATAN 4

  BAB 1 - KECERGASAN

  1 Sistem kardiovaskular terdiri daripada ________

  A jantung dan bekalan oksigen

  B pengaliran darah dalam badan

  C jantung, salur darah dan darah

  D keupayaan jantung mengepam oksigen

  2 Berikut adalah jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular

  kecuali________

  A LSD

  B Fartlek

  C Half Squat

  D Senamrobik

  3 Keupayaan otot melakukan kerja secara berterusan dalam jangka masa yang

  panjang dikenali sebagai ________A kekuatan

  B koordinasi

  C daya tahan otot

  D daya tahan kardiovaskular

  4 Latihan di bawah boleh meningkatkan daya tahan otot kecuali ________

  A tekan tubi

  B senamrobik

  C duduk jangkau

  D berjalan pantas 2 km hingga 3 km

  PJPKTing4 m.s.1

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  2/31

  5 Isometrik didefinisikan sebagai ________

  A regangan otot semasa menurunkan beban

  B bergerak dan mengatasi sesuatu rintangan

  C regangan otot semasa menaikkan beban

  D kedudukan otot tidak berubah atau sama panjang

  6 _________ ialah kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi

  rintangan atau mengangkat beban pada suatu masa tertentu.

  A Kuasa

  B Kelenturan

  C Kekuatan otot

  D Daya tahan otot

  7 Latihan yang manakah paling sesuai untuk membentuk kekuatan otot bahagian

  bawah badan?

  A Half Squat

  B Bench Press

  C Overhead Press

  D Lateral Pull Down

  8 Aktiviti bench press dan half squatadalah untuk membina komponen kecergasan

  berikut kecuali

  A kelenturan

  B kekuatan otot

  C daya tahan otot

  D daya tahan kardiovaskular

  PJPKTing4 m.s.2

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  3/31

  Soalan 9 hingga 11

  Pilih jawapan yang tepat.

  A Latihan isometrik

  B Latihan isokinetik

  C Latihan kekuatan otot

  D Latihan isotonik

  9 Latihan yang melibatkan kontraksi fiber otot memendek dengan ketegangan

  berbeza. ( )

  10 Latihan yang melibatkan kontraksi statik dengan fiber otot tidak memendek atau

  memanjang. ( )

  11 Latihan yang menggunakan 3 hingga 5 repetisi, 1 hingga 3 set dan intensiti kerja

  80 hingga 90% daripada 1RM. ( )

  BAB 2 - KEMAHIRAN

  2.1 HokiHitamkan (A) bagi pernyataan yang benardan (B) bagi pernyataan yang salah.

  1 Permainan hoki berasal dari Parsi. ( A / B )

  2 Perkataan hoki diambil daripada bahasa Tamil. ( A / B )

  3 Setiap pasukan menurunkan 11 orang pemain dalam sesuatu

  perlawanan. ( A / B )

  4 Dalam permainan hoki, pemain dibenarkan membuat pukulan

  dengan menggunakan bahagian hadapan dan belakang kayu hoki. ( A / B )

  5 Penjaga gol dibenarkan menendang bola di mana-mana kawasan

  permainan. ( A / B )

  6 Latihan menimbang bola hoki adalah untuk melatih koordinasi

  mata-tangan dan kemahiran memegang kayu hoki. ( A / B )

  PJPKTing4 m.s.3

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  4/31

  7 Mengikut undang-undang hoki FIH 2006, pertandingan hoki

  peringkat antarabangsa dimulakan dengan bully off. ( A / B )

  8 Permainan hoki, sistem bentuk piramid terdiri daripada 5 pemain

  forward, 3 pemain hafbek, 2 pemain bek dan seorang penjaga gol. ( A / B )

  9 Sekiranya faul dilakukan oleh pasukan pertahanan dalam kawasan

  D, pasukan penyerang akan mendapat pukulan sudut penalti. ( A / B )

  10 Memainkan bola melebihi paras bahu merupakan satu faul dalam

  permainan hoki. ( A / B )

  2.2 Tenis

  Soalan 1 hingga 7 berdasarkan Rajah 1

  X

  C

  Y G E

  D

  F

  Rajah 1Soalan 1 hingga 4

  Pilih jawapan yang sesuai.

  A Petak advantage

  B Alley

  C No mans land

  D Petak dius (deuce)

  1 Kawasan yang bertanda C dinamakan ________

  2 Kawasan yang bertanda D dinamakan ________

  3 Kawasan yang bertanda E dinamakan ________

  4 Kawasan yang bertanda F dinamakan ________

  PJPKTing4 m.s.4

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  5/31

  Soalan 5 hingga 6

  Pilih jawapan yang sesuai.

  A 10.97 meter

  B 12.94 meter

  C 21.64 meter

  D 23.77 meter

  5 Apakah ukuran panjang bagi garisan X gelanggang tenis ? ( )

  6 Apakah ukuran panjang bagi garisan Y gelanggang tenis ? ( )

  Soalan 7 berdasarkan Rajah 1

  7 Namakan garisan yang ditandakan dengan G

  A Garis bes

  B Garis servis

  C Garis tengah

  D Garis servis tengah

  8 Donald Budge, pemain tenis pernah memperoleh Grand Slam

  pada tahun 1938 kerana telah menjadi johan dalam empat pertandingantertentu pada tahun tersebut.

  Keempat-empat pertandingan tersebut ialah ________

  I Kejohanan Tenis Wimbledon dan Kejohanan Tenis Terbuka Amerika

  Syarikat

  II Kejohanan Tenis Terbuka Perancis dan Kejohanan Tenis Terbuka

  Australia

  III Kejohanan Tenis Wimbledon dan Kejohanan Tenis Terbuka Eropah

  IV Kejohanan Tenis Davis dan Kejohanan Tenis Terbuka Australia

  A I dan II sahaja

  B II dan III sahaja

  C I dan IV sahaja

  D III dan IV sahaja

  PJPKTing4 m.s.5

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  6/31

  9 Satu game permainan tenis terdiri daripada empat kiraan mata sahaja. Berikut

  adalah contoh kiraan mata tersebut kecuali

  A 15

  B 30

  C 40

  D 45

  10 Dalam perlawanan tenis pihak lawan akan memperoleh mata apabila

  I bola terkena badan atau pakaian pemain

  II bola terkena bahagian leher raket pemain

  III membuat voli sebelum bola melantun dalam kawasan permainan sendiri

  IV memukul bola yang sudah melantun dua kali dalam kawasan permainan

  sendiri

  A I dan II sahaja

  B I dan IV sahaja

  C II dan III sahaja

  D III dan IV sahaja

  11 Dalam permainan tenis cekak (berjabat tangan) merujuk kepada jenisA cekak kilas

  B cekak barat

  C cekak timuran

  D cekak kontinental

  12 Memukul bola di udara dengan cepat ke gelanggang lawan bagi mematikan

  bola tanpa fasa ayunan belakang. Penerangan ini merujuk kepada

  kemahiran ________

  A pukulan lob

  B pukulan voli

  C pukulan kilas

  D pukulan pepat

  PJPKTing4 m.s.6

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  7/31

  13 Semasa servis bola yang dipukul terkena jaring dan jatuh di kawasan servis

  lawan. Keadaan ini dinamakan ________ .

  A foul(batal)

  B let(semula)

  C point(mata)

  D service over(tukar servis)

  14 Seseorang pemain tenis dikira menang dalam sesuatu set perlawanan

  dengan skor berikut kecuali

  A 6 3

  B 6 5

  C 8 6

  D 9 7

  2.3 Sepak Takraw.

  1 Setiap ________ bagi permainan sepak takraw terdiri daripada tiga orang

  pemain.A regu

  B bergu

  C kuadron

  D heptalon

  2 Nama sepak takraw dibentuk daripada gabungan bahasa. Sepak bermakna

  tendang dalam bahasa Melayu manakala takraw bermaksud bola dalam bahasa

  ________

  A Filipina

  B Thailand

  C Myanmar

  D Indonesia

  PJPKTing4 m.s.7

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  8/31

  3 Permainan sepak takraw bermula dengan sepakan bola daripada pemain

  tertentu. Posisi pemain tersebut ialah ________

  A tekong

  B apit kiri

  C apit kanan

  D apit tengah

  4 Servis menggunakan kekura kaki mempunyai kelebihan dari segi halaju,

  kesukaran jangkaan penerima dan kesukaran membuat hantaran balik. Servis yang

  dimaksudkan ialah ________

  A servis sila

  B servis kuda

  C servis telapak

  D servis cangkuk

  5 Sepak sila digunakan dalam kemahiran ________ untuk membolehkan killer

  membuat rejaman.

  A servisB menanduk

  C mengumpan

  D menghadang

  6 Merejam bola ialah sepakan kencang yang dibuat bagi mematikan bola. Berikut

  adalah jenis rejaman yang biasa dalam permainan sepak takraw kecuali

  A rejaman sisi

  B rejaman gunting

  C rejaman lambung

  D rejaman menapak

  PJPKTing4 m.s.8

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  9/31

  Soalan 7 hingga 9

  Tandakan posisi pemain sepak takraw mengikut kedudukan dengan betul.

  Rajah 2

  A Tekong

  B Apit Kiri

  C Apit Kanan

  D Apit Tengah

  7 Apakah posisi bagi pemain di petak X ( )

  8 Apakah posisi bagi pemain di petak Y ( )9 Apakah posisi bagi pemain di petak Z ( )

  2.4 2.6 Olahraga

  1 Fasa pertama dalam acara lompat jauh ialah Fasa ________

  A lonjakan

  B layangan

  C lari landas

  D pendaratan

  PJPKTing4 m.s.9

  X

  Y

  ZC

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  10/31

  2 Dalam acara lompat jauh, lompatan seseorang atlet itu batal jika ________

  A atlet melonjak sebelum papan lonjak

  B atlet terduduk di atas pasir dalam kawasan pendaratan

  C semasa mendarat tangannya tersentuh pasir dalam kawasan pendaratan

  D tapak kakinya terlajak ke depan dari papan lonjakan semasa membuat

  lonjakan

  3 Berikut adalah acara-acara padang dalam olahraga kecuali

  A lompat jauh

  B lompat tinggi

  C lompat pagar

  D lompat kijang

  4 Fasa ketiga dalam acara lompat jauh dan lompat kijang ialah ________

  A fasa lonjakan

  B fasa layangan

  C fasa lari landas

  D fasa pendaratan

  5 Berapakah bilangan pagar untuk acara lari berpagar 110 meter bagi lelaki

  bawah umur 15 tahun ?

  A 8

  B 9

  C 10

  D 11

  6 Fasa kedua acara lari berpagar ialah ________ .

  A fasa layangan

  B fasa lonjakan

  C fasa mendarat

  D fasa penamat

  PJPKTing4 m.s.10

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  11/31

  7 Terdapat _________ fasa dalam acara lari berpagar.

  A 3

  B 4

  C 5

  D 6

  8 _________ amat sesuai untuk meningkatkan kuasa eksplosif dalam acara

  lompat kijang.

  A Latihan jeda

  B Latihan fartlek

  C Latihan rintangan

  D Latihanplyometric

  9 Sekuen lakuan lompat kijang yang sah mengikut peraturan ialah

  A kaki kanan - kaki kiri (hop), kaki kiri (step), mendarat

  B kaki kanan - kaki kanan (hop), kaki kiri (step), mendarat

  C kaki kiri - kaki kanan (hop), kaki kanan (step), mendarat

  D kaki kanan - kaki kiri (hop

  ), kaki kanan (step

  ), mendarat

  2.7 2.10 Pendidikan Pergerakan

  1 Tempat yang sesuai untuk latihan gimrama mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

  A di dalam dewan yang terbuka

  B permukaan lantai mestilah bersih

  C permukaan lantai tidak terlalu licin

  D tempat yang tiada pencemaran bunyi

  PJPKTing4 m.s.11

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  12/31

  2 Pendidikan pergerakan merupakan aktiviti yang menggunakan pelbagai

  gabungan pergerakan. Pendidikan pergerakan terbahagi kepada beberapa

  bahagian

  I gimnastik irama

  II gimnastik artistik

  III pergerakan kreatif

  IV gimnastik pendidikan

  A I dan II sahaja

  B I, II dan III sahaja

  C I, II dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV sahaja

  3 Dua orang pelopor gimnastik yang digelarGreat-grandfather of Gymnastics dan

  Father of Gymnastics ialah ________ .

  A Guts Muths (1759-1839) dan Friedrich Jahn (1778-1852)

  B Bernard Cornwell (1772-1848) dan Luanne Rice (1769-1835)

  C Jack Reacher (1776-1843) dan Mary Higgins (1781-1847)

  D Antonio Pacino (1764-1842) dan John Holt (1773-1858)

  4 Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal.

  Semasa melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada

  A kekuatan otot, daya tahan otot dan konsentrasi

  B daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular

  C kepantasan, ketangkasan dan daya tahan kardiovaskular

  D kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan

  PJPKTing4 m.s.12

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  13/31

  5 Gimnastik irama atau gimrama adalah sukan yang istimewa dan menarik.

  Gimnastik irama terdiri daripada kombinasi

  A tarian dan pergerakan gimnastik

  B tarian dan penggunaan peralatan

  C penggunaan peralatan dan pergerakan gimnastik

  D tarian, pergerakan gimnastik dan penggunaan peralatan

  6 Pola-pola pergerakan yang penting dalam gimnastik artistik termasuk

  I larian

  II pendaratan

  III putaran dan hamburan

  IV ayunan dan gerak edar

  A I dan II sahaja

  B III dan IV sahaja

  C II, III dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV sahaja

  7 Apakah yang dimaksudkan dengan Rangkaian Pergerakan Aliran Bebas dalam

  gimnastik pendidikan?A Pergerakan yang tangkas dan memerlukan bantuan daripada rakan-rakan

  B Pergerakan terkawal, boleh berhenti seketika pada tempat-tempat tertentu

  dalam rangkaian pergerakan.

  C Pergerakan yang dilakukan berpasangan, meniru, memadan dan lakuan

  cermin.

  D Percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara kemas, lancar

  dan berterusan tanpa tersekat-sekat.

  PJPKTing4 m.s.13

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  14/31

  8 Apakah perbezaan antara Rangkaian Aliran Bebas dan Pergerakan Aliran

  Terikat?

  A Rangkaian Aliran Bebas bergerak secara bervariasi manakala Aliran

  Terikat tidak bergerak secara bervariasi.

  B Pergerakan Aliran Terikat bergerak secara bervariasi manakala Aliran

  Bebas tidak bergerak secara bervariasi.

  C Pergerakan Aliran Terikat bergerak berterusan manakala Aliran Bebas

  boleh berhenti seketika.

  D Pergerakan Aliran Bebas bergerak berterusan manakala Aliran Terikat

  boleh berhenti seketika.

  9 Dalam pergerakan kreatif, banyak nilai positif yang boleh diterapkan agar boleh

  diaplikasikan dalam kehidupan seharian kecuali

  A keyakinan diri

  B tolong-menolong

  C keseronokan dan kepuasan

  D kebebasan luahkan perasaan, idea dan emosi

  2.11 Perkhemahan

  1 Apakah tujuan menaburkan belerang di sekeliling khemah semasa perkhemahan?

  A Menghalau nyamuk daripada menghampiri khemah tersebut.

  B Menghalang makhluk-makhluk halus daripada mengganggu.

  C Menghalang ular dan binatang berbisa menghampiri khemah.

  D Memberi haba yang diperlukan kepada penghuni khemah tersebut.

  PJPKTing4 m.s.14

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  15/31

  2 Perkhemahan adalah salah satu aktiviti bagi memenuhi masa lapang dan

  merehatkan fikiran. Susun lima peringkat persediaan mengikut urutan yang betul.

  I Belanjawan

  II Surat kebenaran

  III Kenal pasti kawasan

  IV Alatan perkhemahan

  V Pembentukan jawatankuasa

  A I, II, III, IV, V

  B III, IV, II, V, I

  C V, IV. III, II, I

  D V, III, II, I , IV

  BAB 3 KESUKANAN

  1 Dasar Sukan Negara diwujudkan untuk membudayakan sukan dan

  membangunkan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Dasar ini menggariskan

  tiga konsep berikut kecuali

  A Sukan MassaB Sukan untuk semua

  C Sukan untuk kesihatan

  D Sukan untuk kecemerlangan

  2 Malaysia Cergas merupakan salah satu program dalam Dasar Sukan Negara.

  Berikut adalah konsep Malaysia Cergas kecuali

  A satu proses pendidikan seumur hidup

  B satu alternatif penyelesaian masalah sosial

  C satu pendekatan melahirkan atlet taraf dunia

  D satu seruan ke arah hidup yang lebih tinggi mutunya

  PJPKTing4 m.s.15

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  16/31

  3 Sukan SEAP ditukar kepada Sukan SEA setelah penyertaan negara Filipina dan

  __________

  A Indonesia

  B Malaysia

  C Singapura

  D Thailand

  4 Berikut adalah contoh kerjaya dalam sukan kecuali

  A pemain amatur

  B pemain profesional

  C eksekutif kelab golf

  D jurulatih kecergasan

  5 Apakah kriteria yang membezakan pemain badminton profesional dengan

  pemain badminton amatur?

  A Berpengalaman dalam badminton

  B Terima gaji daripada permainan badminton

  C Berbakat dan berkemahiran dalam badminton

  D Terima wang bonus bukan gaji daripada kerajaan negeri

  PJPKTing4 m.s.16

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  17/31

  Soalan 6 berdasarkan Rajah 3

  Carta Organisasi Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia

  (MSSM)

  Pengerusi Bersama

  (Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia)

  Setiausaha Agong Bendahari

  (Pengarah Bahagian Sukan KPM) (Setiausaha Bahagian Kewangan KPM)

  Ahli Jawatankuasa

  (Dua orang Ketua Jabatan dari KPM,

  Tiga orang wakil MSSM Negeri,

  Seorang ahli dari Kementerian Belia dan Sukan,Seorang ahli dari MSN dan

  Seorang ahli dari Majlis Olimpik Malaysia)

  Rajah 3

  6 Berdasarkan carta organisasi di atas, apakah nama penuh bagi KPM dan MSN?

  A Kementerian Pelajaran Malaysia dan Majlis Sukan Negeri

  B Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Sukan Negeri

  C Kementerian Pelajaran Malaysia dan Majlis Sukan Negara

  D Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Sukan Sekolah-sekolah

  Negara

  PJPKTing4 m.s.17

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  18/31

  7 Amalan ini adalah dilarang dalam bidang kesukanan. Ia berpunca daripada sikap

  yang tidak setia, tidak jujur dan tidak amanah kepada pasukan. Amalan yang

  dimaksudkan adalah ________

  A malas

  B rasuah

  C kaki bangku

  D menyebar fitnah

  8 Politik dalam sukan menjelaskan wujudnya campur tangan kuasa politik dan

  kerajaan dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu badan sukan. Isu-isu

  politik dalam sukan sering terjadi kerana ________ .

  I perebutan kuasa dalam badan sukan.

  II perbezaan pendapat berkaitan pembayaran gaji dan elaun

  III perbezaan ideologi tentang sistem pembangunan dan perkembangan

  sukan

  IV perbezaan pendapat tentang pemilihan penyertaan atlet dalam

  pertandingan

  A I dan IV sahaja.B I, II dan III sahaja.

  C II, III dan IV sahaja.

  D I, II, III dan IV

  PJPKTing4 m.s.18

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  19/31

  9 Semangat patriotisme adalah semangat cinta akan negara. Dengan adanya

  semangat ini, seseorang jurulatih sukan akan ________

  I dibayar gaji yang tinggi

  II mempunyai jati diri yang mantap

  III sanggup berkorban untuk negara

  IV mempunyai semangat daya juang yang tinggi

  A I dan IV sahaja

  B I, II dan III sahaja

  C II, III dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV

  10 Antara kebaikan politik yang sihat dalam bidang sukan ialah ________ .

  A meningkatnya kes lobi-melobi dan publisiti murahan

  B perebutan jawatan tertinggi dalam sesuatu badan sukan

  C wujudnya perbezaan pendapat antara pegawai-pegawai sukan

  D mendapatkan sokongan rakyat dan faedah penganjuran daripada

  pelbagai pihak untuk sesuatu pertandingan

  11 Dalam bidang sukan, disiplin diri adalah aspek yang penting dalam

  diri seseorang atlet. Antara yang perlu diamal oleh seseorang atlet

  adalah ________

  I menghormati rakan sepasukan.

  II mematuhi arahan ketua dan jurulatih.

  III mengikut jadual latihan yang ditetapkan.

  IV melepaskan emosi dalam perlawanan dan pertandingan.

  A I, II dan III sahaja

  B II, III dan IV sahaja

  C I, III dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV

  PJPKTing4 m.s.19

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  20/31

  BAB 4 - KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

  1 Berikut adalah perubahan fisiologi seseorang semasa tidurkecuali

  A otot kurang tegang

  B tekanan darah menurun

  C kadar metabolisma menurun

  D kadar denyutan nadi bertambah

  2 Insomnia ialah masalah kesihatan yang menyebabkan seseorang ________

  A kesukaran untuk tidur

  B kehilangan selera makan

  C mudah dijangkiti penyakit

  D bengkak-bengkak pada badan

  PJPKTing4 m.s.20

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  21/31

  Soalan 3 hingga 6 berdasarkan Rajah 6

  Otak menghasilkan pola aktiviti elektrik yang berbeza semasa sedar atau tidur.

  Aktiviti otak boleh diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan

  elektroensefalogram (EEG) dengan pelbagai corak gelombang.

  Padankan aktiviti otak berdasarkan corak gelombang EEG dengan betul.

  A Tidur

  B Jaga (mata tertutup)

  C Tidur nyenyak

  D Jaga (mata terbuka)

  GELOMBANG AKTIVITI

  3.

  4.

  5.

  6.

  Gelombang Alpha

  Gelombang Beta

  Gelombang Theta

  Gelombang Delta

  Rajah 6

  7 Gelombang theta yang dihasilkan oleh otak dengan menggunakan EEG

  menunjukkan seseorang itu sedang

  A jaga (mata tertutup)

  B tidur

  C tidur nyenyak

  D jaga (mata terbuka)

  PJPKTing4 m.s.21

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  22/31

  8 EEG menunjukkan Gelombang _____________ apabila seseorang itu dalam

  keadaan jaga dengan mata tertutup.

  A Beta

  B Alpha

  C Theta

  D Delta

  9 Emosi adalah perasaan yang terbit daripada jiwa dalaman seseorang. Emosi

  dapat dilihat daripada

  I nada suara

  II ekspresi wajah

  III tahap kesihatan

  IV posisi dan gerak badan

  A II dan IV sahaja

  B I, II dan III sahaja

  C I, II dan IV sahaja

  D I, III dan IV sahaja

  10 Dengan memiliki emosi yang baik, seseorang remaja akan ________ .

  I mempunyai kesedaran diri

  II berfikiran positif terhadap diri sendiri

  III mempunyai hubungan baik dengan orang lain

  IV berupaya mengawal dan menguasai tingkah laku sendiri

  A II dan IV sahaja

  B I, II dan III sahaja

  C I, II dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV

  PJPKTing4 m.s.22

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  23/31

  11 Remaja ialah golongan yang berumur ________

  A 11 tahun hingga 17 tahun

  B 12 tahun hingga 21 tahun

  C 13 tahun hingga 19 tahun

  D 14 tahun hingga 20 tahun

  BAB 5 - GAYA HIDUP SIHAT

  1 Kekurangan Vitamin A boleh menyebabkan ________

  A tiroid

  B anemia

  C sakit jantung

  D rabun malam

  2 Kekurangan ___________ telah dikaitkan dengan penyakit tiroid / beguk.

  A iodin

  B kalsium

  C vitamin A

  D vitamin D

  3 Apakah penyakit yang disebabkan oleh kandungan glukosa yang berlebihan

  dalam darah?

  A Hepatitis A

  B Osteoporosis

  C Diabetes Melitus

  D Penyakit jantung

  4 Kekurangan iodin boleh menyebabkan penyakit ________

  A Obesiti

  B Diabetes

  C Osteoporosis

  D Goiter(kelenjar)

  PJPKTing4 m.s.23

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  24/31

  5 Pengambilan makanan yang mengandungi kolesterol berlebihan mungkin

  menyebabkan ________

  I osteoporosis

  II kencing manis

  III penyakit jantung koronari

  IV tekanan darah tinggi

  A I dan II sahaja

  B II dan III sahaja

  C III dan IV sahaja

  D I dan IV sahaja

  6 Pada tahun 1996, kerajaan telah meluluskan Dasar Dadah Negara yang

  menggariskan empat strategi untuk memerangi dadah kecuali

  A pemulihan

  B penglibatan

  C pencegahan

  D penguatkuasaan

  7 Manakah yang tidak benartentang tanda-tanda stres?

  A Reaksi pernafasan

  B Perubahan kelakuan

  C Sukar membuat keputusan

  D Mengharungi kehidupan normal

  8 Tiga agensi yang terbabit secara langsung membanteras dadah telah ditubuhkan

  kecuali

  A AADK

  B PEKERTI

  C PEMADAM

  D pusat serenti

  PJPKTing4 m.s.24

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  25/31

  BAB 6 AKTA DAN UNDANG-UNDANG

  1 Berikut adalah aktiviti-aktiviti tidak bermoral yang mengganggu keselamatan orang

  ramai kecuali

  A penderaan

  B pergaduhan

  C perkahwinan

  D pembuangan anak

  2 Agensi yang terlibat dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis ialah ________

  A Jabatan Pelajaran Negeri

  B Jabatan Pendaftaran Negara

  C Jabatan Kebajikan Masyarakat

  D Jabatan Kemajuan Masyarakat

  3 Wanita atau gadis yang dimasukkan ke Taman Seri Puteri akan diberikan

  I latihan

  II seliaanIII perlindungan

  IV bimbingan kaunseling

  A I, II dan III sahaja

  B I, II dan IV sahaja

  C I, III dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV

  PJPKTing4 m.s.25

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  26/31

  4 Berikut adalah cara-cara untuk mengelakkan diri kita dan rakan-rakan daripada

  terjebak dalam aktiviti yang tidak bermoral kecuali

  A beriadah dan bersukan bersama kawan-kawan

  B berbincang dengan kaunselor apabila ada masalah dan kemusykilan

  C memberitahu ibu bapa atau ahli keluarga terdekat tentang aktiviti harian

  D menjinakkan diri dengan disko dan minuman keras apabila ditimpa

  masalah

  5 Seorang lelaki didapati menjadi dalang dalam kegiatan pelacuran dan

  memperdayakan beberapa orang gadis di bawah umur untuk dilacurkan.

  Mengikut Akta Perlindungan Wanita dan Gadis, lelaki berkenaan boleh

  dijatuhi ________

  A hukuman mati

  B hukuman penjara seumur hidup

  C hukuman denda RM20,000 tanpa hukuman penjara

  D hukuman penjara selama tempoh tidak lebih 5 tahun atau denda tidak

  lebih RM10,000.00 atau kedua-duanya sekali

  6 Pihak manakah yang dapat membantu melindungi wanita dan gadis yangbermasalah selain Jabatan Kebajikan Masyarakat?

  I Jabatan Agama Islam

  II badan-badan bukan kerajaan (NGO)

  III Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia

  IV Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga

  A I, II dan III sahaja

  B I, III dan IV sahaja

  C II, III dan IV sahaja

  D I, II, III dan IV

  PJPKTing4 m.s.26

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  27/31

  7 Antara yang berikut, manakah bukan lokasi Taman Seri Puteri?

  A Kajang, Selangor Darul Ehsan

  B Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan

  C Gunung Tahan, Pahang Darul Makmur

  D Rembau, Negeri Sembilan Darul Khusus

  8 Mengikut Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (Akta 106), kategori usia

  gadis ialah ________

  A 13 tahun ke bawah

  B 18 tahun ke bawah

  C 21 tahun ke bawah

  D 25 tahun ke bawah

  6.2 PERTOLONGAN CEMAS

  1 Mangsa kecederaan yang mengalami sesak nafas boleh dibantu dengan

  prosedur ________

  A E.A.R.

  B R.I.C.E.C N.O.S.E.

  D M.O.U.T.H

  2 Semasa memberikan bantuan pernafasan mulut ke mulut (CPR), penggunaan

  pelapik di antara mulut penyelamat dengan mulut mangsa adalah digalakkan

  untuk ________

  A elakkan mulut berbau

  B elakkan si penyelamat tergigit mulut mangsa

  C elakkan mangsa daripada tergigit lidahnya sendiri

  D elakkan sentuhan terus yang boleh mengakibatkan jangkitan penyakit

  tertentu

  PJPKTing4 m.s.27

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  28/31

  3 Kecederaan fraktur bermaksud ________

  A kecederaan retak tulang

  B kecederaan terseliuh sendi

  C kecederaan pundi kencing

  D kecederaan buah pinggang

  4 Kecederaan fraktur boleh dibantu dengan melakukan prosedur ________

  A E.Y.E.

  B E.A.R.

  C C.P.R.

  D R.I.C.E.

  5 Kecederaan tulang manusia boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti

  di bawah kecuali

  A sengaja jatuh

  B hentakan langsung

  C hentakan tidak langsung

  D spontan kerana osteoporosis

  6 Berapakah jumlah tulang manusia dewasa?

  A 206

  B 260

  C 602

  D 620

  7 Ais yang digunakan dalam teknik R.I.C.E adalah untuk ________

  A memberikan tekanan

  B mengelakkan bengkak

  C merehatkan bahagian yang cedera

  D menaikkan bahagian yang bengkak

  PJPKTing4 m.s.28

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  29/31

  Soalan 8 hingga 11

  Pilih jawapan yang betul.

  A E.A.R

  B Konflik

  C Kekuatan

  D Bekerjasama

  8 Mangsa kecederaan yang tersekat pernafasan boleh dibantu

  dengan prosedur. ________

  9 Percanggahan pendapat dalam membuat sesuatu keputusan. ________

  10 Antara faedah yang diperoleh melalui aktiviti perkhemahan. ________

  11 Kemampuan otot atau kumpulan otot untuk menghasilkan daya

  bagi mengatasi rintangan. ________

  Soalan 12 hingga 15

  Pilih jawapan yang betul.A Etika

  B Stres

  C E.E.C

  D Psikotropik

  12 Satu reaksi yang tidak spesifik oleh tubuh badan seseorang

  ke atas tekanan yang diterima. ________

  13 Sekiranya denyutan nadi mangsa tidak dapat dikesan,

  kita harus membantu dengan prosedur ________ . ________

  14 Bahan yang digunakan untuk tujuan perubatan dan

  penggunaannya adalah dikawal. ________

  15 Setiap atlet perlu mengamalkan ____________ permainan

  dalam sukan yang diceburi. ________

  PJPKTing4 m.s.29

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  30/31

  DRAF SOALAN PJPK TING. 4JAWAPAN

  BAB 1 : KECERGASAN (ms 01)

  1 C2 C3 A4 C5 D6 C7 A8 D9 D10 A11 C

  BAB 2 : KEMAHIRAN

  2.1 Hoki (ms 03)1 A2 B Sanskrit3 A4 B permukaan rata sahaja5 B kawasan D sahaja6 A7 B dimulakan dgn hantaran tengah

  oleh pasukan menang undi8 A9 A10 A

  2.2 Tenis (ms 04)

  1 D2 A3 C4 B5 D6 A7 B8 A9 D10 B

  11 C12 B13 B14 B

  2.3 Sepak Takraw (ms 07)

  ABABCCCAB

  2.4 2.6 Olahraga (ms 09)CDCBCB

  CDB

  2.7 - 2.10 Pendidikan Pergerakan (ms 11)ADADDC

  DDB

  2.11 Perkhemahan (ms 14)CD

  PJPKTing4 m.s.30

 • 8/4/2019 SOALAN PJPK T4

  31/31

  BAB 3 : KESUKANAN ( ms 15)

  1 C2 C3 A

  4 A5 B6 C7 B8 D9 C10 D11 A

  BAB 4 : KESIHATAN DIRI DANKELUARGA (ms 20)

  1 D2 A

  3 B4 D5 A6 C7 B8 B9 C10 D11 C

  BAB 5 : GAYA HIDUP SIHAT ( ms 23)

  5.1-5.3

  DACDCBDB

  BAB 6 : KEBERSIHAN DANKESELAMATAN PERSEKITARAN

  6.1 : Akta dan undang-undang ( ms 25)

  CCDDDDCC

  6.2 : Pertolongan Cemas ( ms 27 )ADADAABABDCB

  CDA


Top Related