Transcript
 • 1 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  PBS ~MATEMATIK TINGKATAN 1

 • 2 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL 2013

  TINGKATAN 1

  MATEMATIK

  BAB TAJUK JUMLAH SOALAN MUKA SURAT

  1. Whole Number / Nombor Bulat 70

  11 - 16

  2. Number Pattern and Sequence 86 17 - 23

  3. Fractions

  61 24 - 30

  4. Decimals 71 31 - 38

  5. Percentages 60 39 - 46

  6. Integers 40 47 - 51

  7. Algebraic Expressions I 69 52 - 59

  8. Basic Measurement 60 60 - 67

  9. Lines and Angles I 56 68 - 78

  10. Polygons I 26 79 - 84

  11. Perimeter and Area 39 85 - 93

  12. Solid Geometry I 29 94 - 99

  Skema Jawapan 100 - 123

  MATHS Catch Professional Maths Centre

  TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN

 • 3 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  LANGKAHAN UNTUK BERJAYA..

  Pakej Soalan Ramalan Topikal PBS- Tingkatan 1 (PBS-TOPF1) ini bertujuan membantu calon-calon

  PMR memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan kemahiran Menjawab Matematik dari

  satu bab ke satu bab dengan lebih baik lagi.Bahan ini disusun berorientasikan peperiksaan

  PMR.Semua soalan didalam modul ini berdasarkan Analisis Soalan Peperiksaan Sebenar dan

  Peperiksaan Percubaan Negeri Seluruh Malaysia.

  Didalam modul ini pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik

  dengan cara paling mudah dan tepat.

  Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang

  dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan

  antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang

  cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan ,

  manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan

  dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai

  juga.Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada

  usia ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang

  sesuai dengan dirinya..Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik

  mereka dengan pantas kenapa tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu

  www.maths-catch.com/pendapat.php .Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda

  membuat langkah pertama mengubah Gred Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tua-tua ,perjalananan yang beribu batu jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas

  daripada Cikgu Mohd Rajaei Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi

 • 4 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  PREVIEW PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL MATEMATIK

  MENGIKUT BAB (PBS-TOPF1)

  Modul didalam tajuk ini dirangka mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga

  digalakkan melihat Contoh Soalan Peperiksaan Sebenar PMR pada bahagian Reference sebagai panduan dan sumber rujukan utama.Konsep yang digunakan didalam modul ini adalah konsep

  latihan secara berulang menggunakan Soalan bertaraf peperiksaan sebagai medium utama atas

  tujuan supaya pelajar dapat mengenal pasti BENTUK SOALAN didalam peperiksaan sebenar

  secara maksimum.

  Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 2 iaitu:

  BAHAGIAN 1

  1.0 SOALAN FOKUS Soalan + Jawapan +Exam Tips Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah

  keluar pada PMR 2000 hingga 2012.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya

  pelajar mendapat gambaran secara keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa

  ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar

  BAHAGIAN 2

  2.0 Pembelajaran INPUT & OUTPUT Soalan + Jawapan +Exam Tips Didalam bahagian kedua ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang

  POPULAR didalam PMR bagi KERTAS 1 & 2.Bahagian ini mengandungi 15 Soalan Contoh

  Popular disebelah kiri yang lengkap dengan jawapan,jalan pengiraan dan juga exam tips dikenali sebagai Input learning.Disebelah kanannya pula merupakan 15 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular tadi

  dikenali sebagai Output Learning.Konsep yang diguna adalah buat dan Ulang semula. - Konsep Buat Dan Ulang Semula -

  BAHAGIAN 3

  3.0 RUJUKAN Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar PMR

  yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang

  paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga

  benar-benar FAHAM.

 • 5 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

  4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

  5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

  6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  1 Tahu pengetahuan asas matematik.

  2 Tahu dan faham konsep dalam matematik.

  3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.

  4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.

  5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah.

  6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan.

  BAND PERNYATAAN

  STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN

  1

  Tahu

  B1 Tahu pengetahuan asas matematik. .

  B1D1 Pengenalan nombor-nombor B1D2 Asas Algebra B1D3 Pengetahuan tentang Ukuran Asas B1D4 Pengenalan Sudut B1D5 Pengenalan Poligon B1D6 Pengenalan kubus dan kuboid

  B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta B1D1E2 Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar B1D1E3 Menyebut dan menulis integer B1D2E1 Menggunakan abjad untuk mewakili pembolehubah B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan pembaris atau pita ukur. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim sesuatu objek menggunakan alat penimbang. B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa b) masa dalam sistem dua belas jam secara lisan dan bertulis c) masa dalam sistem dua puluh empat jam secara lisan dan bertulis

  B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus, sudut tegak sudut cakah, dan sudut refleks. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. B1D6E1 Mengenalpasti objek-objek kubus dan kuboid

 • 6 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAND PERNYATAAN

  STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN

  2

  Tahu dan

  Faham

  B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik

  B2 D1 Nilai Nombor Bulat B2D2 Pola dan urutan nombor B2D3 Nilai Pecahan B2D4 Hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan B2D5 Peratusan B2D6 Nilai integer B2D7 Ungkapan Algebra B2D8 Anggaran dalam ukuran asas

  B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta B2D2E1

  Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi

  Melanjutkan urutan-urutan nombor B2D2E2

  Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap

  Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil dengan nombor genap

  B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya B2D4E1

  a) Mewakilkan pecahan-pecahan 10

  1 dan

  100

  1 sebagai nombor-

  nombor perpuluhan dan sebaliknya. b) Mewakilkan pecahan-pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000

  sebagai nombor-nombor perpuluhan

  c) Menukar pecahan-pecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya

  B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. B2D4E3 Membandingkan nilai-nilai bagi dua nombor perpuluhan yang diberi. B2D5E1 Cari peratusan satu kuantiti. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya B2D6E1 Membandingkan nilai-nilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan

 • 7 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  B2D9 Konsep sudut dan garis. B2D10 Konsep poligon B2D11 Konsep perimeter dan luas B2D12 Konsep kubus dan kuboid

  B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit:

  a) panjang (mm, cm, m, dan km). b) jisim (mg, g, kg, tan) c) masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)

  B2D8E3

  a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam

  b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari b) garis serenjang c) garis bersilang B2D9E3 Menyatakan sudut yang dibentuk oleh garis serenjang ialah 90. B2D10E1 Menamakan poligon (segitiga, sisiempat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon) B2D10E2 Menyatakan bilangan bagi sisi, bucu dan pepenjuru bagi poligon-poligon yang diberi. B2D11E1

  Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan

  Menentukan tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium.

  B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid.

 • 8 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAND PERNYATAAN

  STANDARD DESKRIPTOR EVIDEN

  3

  Tahu, Faham

  dan boleh buat

  B3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.

  B3D1 Pembundaran dan Operasi Asas Nombor Bulat B3D2 Urutan dan pola nombor B3D3 Operasi Asas Pecahan B3D4 Pembundaran dan operasi asas nombor perpuluhan B3D5 Memudahkan Ungkapan Algebra B3D6 Jenis-jenis dan ciri-ciri sudut B3D7 Ciri-ciri geometri B3D8 Pengiraan perimeter dan luas B3D9 Ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid

  B3D1E1 Membundarkan nombor bulat. B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. B3D2E2 Menentukan nombor perdana B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat B3D3E1 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas pecahan B3D4E1 Membundarkan nombor-nombor perpuluhan kepada : a) nombor bulat yang terhampir b) satu, dua, atau kepada tiga tempat perpuluhan

  B3D4E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan nombor perpuluhan. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor b) Melukis sudut menggunakan protraktor c) Mengenal, membanding dan mengkelas sudut tirus, sudut tegak, sudut

  cakah dan sudut refleks. B3D6E2 Menentukan:

  a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu, penggenap dan pelengkap b) nilai sudut pada satu garis yang telah diberi sudut bersebelahannya

  B3D7E1 Melakar poligon B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk B3D7E3 Menentukan jumlah sudut pedalaman

  a) segitiga b) sisiempat

  B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segitiga dan sisiempat yang berlainan dan menamakannya. B3D8E1 Cari perimeter bagi suatu gambarajah. B3D8E2 Cari luas

  a) segiempat tepat b) segitiga c) segiempat selari d) trapezium e) gabungan rajah.

  B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid.

 • 9 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAND

  PERNYATAAN STANDARD

  DESKRIPTOR EVIDEN

  4

  Tahu, Faham, Boleh buat

  dengan beradab

  B4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik

  B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat B4D2 Penyelesaian urutan dan pola nombor B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor B4D4 Pengiraan Peratus B4D5 Penyelesaian masalah ukuran asas B4D6 Ciri-ciri sudut B4D7 Pembinaan geometri B4D8 Penyelesaian masalah perimeter dan luas. B4D9 Membuat model pepejal B4D10 Mencari isipadu bentuk 3 matra

  B4D1E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan daripada penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian nombor bulat termasuk penggunaan kurungan B4D2E1 Cari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor B4D2E3 Cari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan jenis-jenis nombor B4D4E1 Cari peratusan kenaikan atau penurunan. B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang b) jisim c) masa B4D6E1 Melukis sudut tirus, sudut tegak dan sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. B4D6E2 Menentukan : a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180. b) satu pusingan lengkap ialah 360.

  B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis

  simetri diberi b) Melukis rekabentuk menggunakan konsep simetri. B4D7E2 Melukis segitiga dan sisiempat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. b) luas. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium. B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid B4D10E1

  a) Menganggarkan isipadu kuboid b) Cari isipadu kuboid

 • 10 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAND

  PERNYATAAN STANDARD

  DESKRIPTOR EVIDEN

  5

  Tahu, Faham, Boleh buat

  dengan Beradab Terpuji

  B5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah

  B5D1 Penyelesaian masalah yang melibatkan gabungan operasi B5D2 Penyelesaian masalah peratusan B5D3 Penyelesaian masalah integer B5D4 Penyelesaian masalah sudut dalam poligon B5D5 Penyelesaian masalah pepejal isipadu

  B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan:

  a) penambahan. b) Penolakan

  B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam :

  a) segitiga b) sisiempat

  B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isipadu kuboid.

  BAND PENYATAAN STANDARD

  DESKRIPTOR EVIDEN

  6

  Tahu, Faham, Boleh buat

  dengan Beradab Mithali

  B6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan

  B6D1 Penyelesaian masalah dalam suatu situasi

  B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

 • 11 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  PMR05 PMR07 PMR08 PMR09 PMR10 PMR11 PMR12

  )64812(395 Tiada Tiada )1511(35 Tiada

  FORMULA & PERKARA-PERKARA PENTING PELAJAR TINGKATAN 1 WAJIB TAHU BAGI BAB INI! A. Diakhir Bab Nanti Pelajar Dijangka Memahami Perkara Seperti Berikut:

  1. Memahami konsep Nombor bulat (whole number) 2. Berkemampuan membuat pengiraan melibatkan operasi penambahan dan penolakan 3. Berkemampuan membuat pengiraan melibatkan oeprasi pendaraban dan pembahagian 4. Berkemampuan membuat pengiraan bagi operasi gabungan ,penambahan,penolakan,pembahagian dan

  pendaraban B. Konsep Penting Pelajar perlu Tahu

  1. Nombor bulat adalah 0,1,2,3,4,5.. 2. Contoh : 3 549 317

  Nilai Tempat (Place Value)

  Juta Millions

  Ratus Ribu Hundred Thousands

  Puluh Ribu Ten Thousands

  Ribu Thousands

  Ratus Hundreds

  Puluh Tens

  Sa Ones

  Nilai Digit (Digit Value)

  3 5 4 9 3 1 7

  Juta = 3 000 000 Ratus Ribu = 500 000 Puluh Ribu = 40 000 Ribu = 9000 Ratus = 300 Puluh = 10 Sa = 7 C. Formula Penting Pelajar perlu Tahu (Khas Untuk Operasi Gabungan Combines Operation)

  INGAT (BODMAS) RULE! B = Bracket, FIRST THEN D = Division, THEN M = Multiplication, THEN A = Addition, THEN S = Subtraction, THEN PERHATIAN: UNTUK BAHAGI DAN DARAB, PELAJAR BOLEH SELESAIKAN YANG MANA-MANA TERLEBIH DAHULU. Contoh:

  15 + 32 51 3 =

  A 95 C 559

  B 534 D 799

  Langkah 1: 15 + 32 51 3 Langkah 2 :15 + 32 17 Langkah 3 : 15 + 544 Langkah 4 : 559..Jawapan C Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi () atau (x) terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction

  Exam Year: Mathematics FORM 1 / TINGKATAN 1 2013

  Reference: The analysis is base on last 12 year National PMR exam paper 2000-2012 and State trial Exam 2012 Disclaimer/Penafian:

  The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-catch.com will not be liable for

  any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on the tips to score in SPM exams. Students are advised to study

  hard for their exam. Students can use the tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

  CHAPTER 1: Whole Number / Nombor Bulat

  Analysis PMR 2005-2012 Combined Operations

  Whole Number Chapter 1 Form 1

  QUESTION 1

  CARA INGAT DALAM (BAHASA MELAYU)

  Kucing Dalam Bilik Cari Tikus (KDBCT) K = Kurungan D = Darab B = Bahagi C = Campur (Tambah) T = Tolak **KDBCT hanyalah akronim rekaan MC untuk membantu pelajar ingat dengan Mudah sahaja

 • 12 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAHAGIAN 2 2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PBS

  INPUT OUTPUT [B1D1E1]

  1 Write the following numbers in words.

  Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan.

  (a) 198 279

  (b) 293 821

  Jawapan :

  (a) satu ratus sembilan puluh lapan ribu dua ratus tujuh

  puluh sembilan

  (b) dua ratus sembilan puluh tiga ribu lapan ratus dua puluh

  satu

  [B1D1E1]

  1 Write the following numbers in words.

  Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan.

  (a) 9 632

  (b) 6 677

  [B1D1E1]

  2 Diagram 1 shows a number line.

  Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

  What is the sum of P and Q?

  Berapakah jumlah nilai P dan Q?

  Jawapan :

  73 + 91 = 164

  [B1D1E1]

  2 Diagram 1 shows a number line.

  Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

  Diagram 1

  What is the sum of P and Q?

  Berapakah jumlah nilai P dan Q?

  [B2D1E1]

  3 (a) What is the digit that has a place value of thousands

  in 618 352?

  Apakah digit yang mempunyai nilai tempat ribu

  dalam 618 352?

  (b) What is the value of digit 3 in the number 5 443 242?

  Berapakah nilai digit 3 dalam nombor 5 443 242?

  Jawapan :

  (a) 8

  (b) 3 000

  [B2D1E1]

  3 (a) What is the digit that has a place value of hundreds in

  517 439?

  Apakah digit yang mempunyai nilai tempat ratus

  dalam 517 439?

  (b) What is the value of digit 5 in the number 7 638 520?

  Berapakah nilai digit 5 dalam nombor 7 638 520?

  [B3D1E1]

  4 Round off 15 264 to the nearest ten thousand.

  Bundarkan 15 264 kepada puluh ribu yang terdekat.

  Jawapan :

  20 000

  [B3D1E1]

  4 Round off 233 to the nearest ten.

  Bundarkan 233 kepada puluh yang terdekat.

  [B3D1E1]

  5 Find the difference between 42 261 rounded to the nearest

  ten thousand and to the nearest hundred.

  Berapakah beza antara 42 261 dibundarkan kepada puluh

  ribu yang terdekat dan ratus yang terdekat.

  Jawapan :

  42 300 - 40 000 = 2 300

  [B3D1E1]

  5 Find the difference between 14 531 rounded to the nearest

  ten thousand and to the nearest hundred.

  Berapakah beza antara 14 531 dibundarkan kepada puluh

  ribu yang terdekat dan ratus yang terdekat.

  [B3D1E2]

  6 92 670 + 75 775 =

  Jawapan :

  92 670 + 75 775 = 168 445

  [B3D1E2]

  6 63 724 + 79 718 =

  [B3D1E2]

  7 76 445 + 70 625 + 21 187 =

  Jawapan :

  76 445 + 70 625 + 21 187

  Langkah 1 : 147 070 + 21 187

  Langkah 2 : 168 257

  [B3D1E2]

  7 64 255 + 78 585 + 54 280 =

 • 13 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  [B3D1E2]

  8 50 529 3 019 =

  Jawapan :

  50 529 3 019 = 47 510

  [B3D1E2]

  8 62 385 55 700 =

  [B3D1E2]

  9 74 823 13 615 37 439 =

  Jawapan :

  74 823 13 615 37 439 Langkah 1 : 61 208 37 439 Langkah 2 : 23 769

  [B3D1E2]

  9 81 120 6 980 2 686 =

  B4D1E1]

  10 A shop had 86 eggs. 71 of the eggs were big eggs while

  the rest were small eggs. A customer bought 78 eggs, 71

  of the eggs were big eggs. Calculate the number of small

  eggs in the shop now.

  Sebuah kedai mempunyai 86 telur. 71 antara telur-telur

  itu telur besar dan yang lain ialah telur kecil. Seorang

  pelanggan telah memberi 78 telur, 71 antara telur yang

  dibeli ialah telur besar. Hitungkan bilangan telur kecil

  yang tinggal di kedai itu.

  Jawapan :

  (86 - 71) - (78 - 71)

  = 15 - 7

  = 8

  [B4D1E1]

  10 A shop had 96 eggs. 25 of the eggs were big eggs while

  the rest were small eggs. A customer bought 26 eggs, 18

  of the eggs were big eggs. Calculate the number of small

  eggs in the shop now.

  Sebuah kedai mempunyai 96 telur. 25 antara telur-telur

  itu telur besar dan yang lain ialah telur kecil. Seorang

  pelanggan telah memberi 26 telur, 18 antara telur yang

  dibeli ialah telur besar. Hitungkan bilangan telur kecil

  yang tinggal di kedai itu.

  [B4D1E1]

  11 A hotel had 94 guests, 54 of whom were males. There are

  63 guests, 21 of whom were males, check in today.

  Calculate the number of female guests in the hotel now.

  Sebuah hotel mempunyai 94 penginap. 54 antara

  penginap itu ialah penginap lelaki. Pada hari ini, 63

  penginap, 21 antaranya ialah lelaki, telah mendaftar

  masuk ke hotel itu. Hitungkan bilangan penginap

  perempuan yang tinggal di hotel itu.

  Jawapan :

  (94 - 54) + (63 - 21)

  = 40 + 42

  = 82

  [B4D1E1]

  11 A hotel had 91 guests, 86 of whom were males. There are

  74 guests, 51 of whom were males, check in today.

  Calculate the number of female guests in the hotel now.

  Sebuah hotel mempunyai 91 penginap. 86 antara

  penginap itu ialah penginap lelaki. Pada hari ini, 74

  penginap, 51 antaranya ialah lelaki, telah mendaftar

  masuk ke hotel itu. Hitungkan bilangan penginap

  perempuan yang tinggal di hotel itu.

  [B4D1E1]

  12 78 142 + 88 778 57 286 =

  Jawapan :

  = 166 920 57 286 = 109 634

  [B4D1E1]

  12 15 967 + 36 982 31 356 =

  [B4D1E1]

  13 31 423 11 285 + 1 514 =

  Jawapan :

  31 423 11 285 + 1 514

  = 20 138 + 1 514

  = 21 652

  [B4D1E1]

  13 36 415 596 + 54 875 =

  [B4D1E1]

  14 19 32 16 =

  Jawapan :

  19 32 16

  = 608 16

  = 38

  [B4D1E1]

  14 19 36 18 =

 • 14 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  [B4D1E1]

  15 36 18 41 =

  Jawapan :

  = 2 41

  = 82

  [B4D1E1]

  15 91 13 56 =

  [B4D1E1]

  16 347 + 12 9 =

  Jawapan :

  347 + 12 9

  = 347 + 108

  = 455

  [B4D1E1]

  16 865 + 15 3 =

  [B4D1E1]

  17 595 672 48 =

  Jawapan :

  595 672 48 = 595 14 = 581

  [B4D1E1]

  17 648 861 123 =

  [B4D1E1]

  18 608 + 768 24 =

  Jawapan :

  608 + 768 24

  = 608 + 32

  = 640

  [B4D1E1]

  18 475 + 418 38 =

  [B4D1E1]

  19 92 + 39 9 96 =

  Jawapan :

  92 + 39 9 96 = 92 + 351 96 = 443 96 = 347

  [B4D1E1]

  19 56 + 47 3 33 =

  [B4D1E1]

  20 784 (72 4 4) 30 =

  Jawapan :

  784 (72 4 4) 30 = 784 (18 4) 30 = 784 14 30 = 784 420

  = 364

  [B4D1E1]

  20 453 (96 8 7) 40 =

  [B4D1E1]

  21 (3 6 + 8)(96 3 29) =

  Jawapan :

  (3 6 + 8)(96 3 29) = (18 + 8)(32 29) = (26)(3)

  = 78

  [B4D1E1]

  21 (7 5 + 7)(84 3 24) =

  [B4D1E1]

  22 (935 47) 3 876 4 =

  Jawapan :

  (935 47) 3 876 4 = 888 3 876 4 = 296 219 = 77

  [B4D1E1]

  22 (911 92) 3 804 4 =

 • 15 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  [B4D1E1]

  23 (752 16) 8 104 4 =

  Jawapan :

  (752 16) 8 104 4 = 736 8 104 4 = 92 26 = 66

  [B4D1E1]

  23 (657 33) 8 308 4 =

  [B4D1E1]

  24 541 9(24 + 40 5) =

  Jawapan :

  541 9(24 + 40 5)

  = 541 9(24 + 8) = 541 9(32) = 541 288 = 253

  [B4D1E1]

  24 927 7(51 + 49 7) =

  [B4D1E1]

  25 99 7 96 3 193 =

  Jawapan :

  99 7 96 3 193

  = 693 32 193 = 661 193 = 468

  [B4D1E1]

  25 37 9 40 5 164 =

  BAHAGIAN 3

  3.0 INTENSIF Contoh Soalan-Soalan Format Tahun Lepas Soalan ini mengikut format yang lama.Walaubagaimanapun ianya dijamin tetap membantu pelajar memahami dengan lebih baik didalam bab ini

  1 Round off 8 241 174 to the nearest hundred thousand. 8 241 174 dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah

  A 8.20 million 8.20 juta

  C 8.19 million 8.19 juta

  B 8.21 million 8.21 juta

  D 8.10 million 8.10 juta

  2 140 869 is written as 100 000 when rounded off to the 140 869 ditulis sebagai 100 000 apabila dibundarkan kepada

  A nearest ten thousand puluh ribu yang terdekat

  B nearest hundred thousand ratus ribu yang terdekat

  C nearest million juta yang terdekat

  D nearest ten million puluh juta yang terdekat

  3 Diagram 1 shows two number cards. Rajah 1 menunjukkan dua keping kad nombor.

  5 284 761 5 236 914

  Card A Kad A

  Card B Kad B

  Diagram 1 Rajah 1

  Find the sum of the values of digit 2 in Card A and digit 3 in Card B. Hitung jumlah bagi nilai digit 2 di Kad A dan nilai digit 3 di Kad B.

  A 230 000 C 200 300

  B 203 000 D 50 000

  4 Diagram 2 shows a number line. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

  Diagram 2

  Rajah 2

  What is the sum of M and N? Berapakah jumlah nilai M dan N?

  A 56 C 82

  B 69 D 95

  5 The digit that has the place value of ten thousands in number 483 579 is Digit yang mempunyai nilai tempat puluh ribu dalam nombor 483 579 ialah

  A 3 C 8

  B 7 D 9

 • 16 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  6 686 198 + 659 + 97 933 =

  A 644 790 C 784 790

  B 714 790 D 854 790

  7 788 797 + 295 = + 710 723

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?

  A 75 369 C 77 369

  B 76 369 D 78 369

  8 What is the sum of the smallest and the largest 4-digit numbers after 3 000? Berapakah hasil tambah nombor 4-digit terkecil dan terbesar selepas 3 000?

  A 6 002 C 13 000

  B 9 999 D 13 001

  9 What is 50 000 more than 853 421? Berapakah 50 000 lebih daripada 853 421?

  A 883 421 C 903 421

  B 893 421 D 913 421

  10 In a recyling campaign, class X managed to collect 90 aluminium cans. Class Y collected 13 more aluminium cans than class X but 17 less aluminium cans than class Z. What is the total aluminium cans collected by all the three classes? Dalam satu kempen kitar semula, kelas X mengumpul 90 tin aluminium. Kelas Y mengumpul 13 lebih banyak tin aluminium berbanding kelas X, tetapi 17 kurang daripada tin aluminium kelas Z. Berapakah jumlah tin aluminium yang dikumpul oleh ketiga-tiga kelas itu?

  A 120 C 313

  B 189 D 326

  11 9 078 = 51

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?

  A 174 C 181

  B 178 D 46 297

  12 75 = 8 773

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?

  A 631 656 C 649 202

  B 640 429 D 657 975

  13 The product of 9 541 105 is Hasil darab 9 541 105 ialah

  A 973 182 C 992 264

  B 982 723 D 1 001 805

  14 Which of the following has the quotient 85? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil bahagi 85?

  A 2 236 26

  C 1 720 20

  B 3 612 42

  D 8 160 96

  15 A big box can store 71 books while a small box can store 18 books. Jabah has 18 big boxes with books. How many small boxes does he need to store all the books? Sebuah kotak besar boleh memuatkan 71 buah buku manakala sebuah kotak kecil boleh memuatkan 18

  buah buku. Jabah mempunyai 18 buah kotak besar dengan buku. Berapakah kotak kecil yang diperlukan olehnya untuk memuatkan semua buku itu?

  A 3 C 71

  B 54 D 1 296

  16 15 + 32 51 3 =

  A 95 C 559

  B 534 D 799

  17 117 18 3 + 30 = A 63 C 132

  B 117 D 141

  18 672 (16 + 8) 4 =

  A 42 C 112

  B 54 D 4 032

  19 900 5(8 5) = A 60 C 899

  B 540 D 4 497

  20 A computer manufacturer assembles 1 358 computers a day. In a certain week, 53 computers were found to be defective. If the manufacturer operates every day, how many computers assembled in that week were not defective? Sebuah kilang komputer memasang 1 358 komputer setiap hari. Dalam suatu minggu, 53 komputer yang dipasang didapati bermasalah. Jika kilang itu beroperasi setiap hari, berapakah komputer tidak

  bermasalah yang telah dipasang dalam minggu itu?

  A 8 095 C 9 506

  B 9 453 D 9 559

 • 100 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  ANSWER CHAPTER 1 Whole Number

  PBS OUTPUT [KANAN] 1 (a) nine thousand six hundred and thirty-two

  sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua

  (b) six thousand six hundred and seventy-seven

  enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh

  2 38 + 48 = 86

  3 (a) 4

  (b) 500

  4 230

  5 14 500 - 10 000 = 4 500

  6 63 724 + 79 718 = 143 442

  7 64 255 + 78 585 + 54 280

  = 142 840 + 54 280

  = 197 120

  8 62 385 55 700 = 6 685

  9 81 120 6 980 2 686 = 74 140 2 686 = 71 454

  10 (96 - 25) - (26 - 18)

  = 71 - 8

  = 63

  11 (91 - 86) + (74 - 51)

  = 5 + 23

  = 28

  12 15 967 + 36 982 31 356 = 52 949 31 356 = 21 593

  13 36 415 596 + 54 875 = 35 819 + 54 875

  = 90 694

  14 19 36 18

  = 684 18

  = 38

  15 91 13 56

  = 7 56

  = 392

  16 865 + 15 3

  = 865 + 45

  = 910

  17 648 861 123 = 648 7 = 641

  18 475 + 418 38

  = 475 + 11

  = 486

  19 56 + 47 3 33 = 56 + 141 33 = 197 33 = 164

  20 453 (96 8 7) 40 = 453 (12 7) 40 = 453 5 40 = 453 200 = 253

  21 (7 5 + 7)(84 3 24) = (35 + 7)(28 24) = (42)(4)

  = 168

  22 (911 92) 3 804 4 = 819 3 804 4 = 273 201 = 72

  23 (657 33) 8 308 4 = 624 8 308 4 = 78 77 = 1

  24 927 7(51 + 49 7) = 927 7(51 + 7) = 927 7(58) = 927 406 = 521

  25 37 9 40 5 164 = 333 8 164 = 325 164 = 161

  INTENSIF 1.A Katakunci : Ratus ribu terdekat 8 241 174 --->8 200 000 atau 8.2 juta ..Jawapan A 2.B Katakunci : 100 000 apabila dibundarkan kepada Lihat pada ratus ribu 140 869..Jawapan B 3 A Katakunci : Digit 2 Kad A dan Digit 3 Kad B Langkah 1 : Digit 2 Kad A : 5 284 761 = 200 000 Langkah 2 : Digit 3 Kad B : 5 236 914 = 30 000 Langkah 3 : Hasil Tambah 200 000 + 30 000 = 230 000 Jawapan A 4.D Katakunci : Jumlah Nilai M dan N Langkah 1 :Cari Selang 1 baris : 80 67 = 13 Langkah 2 : Nilai N = 67 13 = 54 Langkah 3 : Nilai M = 54 -13 = 41 Langkah 4 : hasil tambah M + N = 54 +41 = 95 .. D 5 C Katakunci : Digit Puluh ribu dalam 483 579 Langkah 1 :483 579 ..Jawapan C

  SKEMA JAWAPAN

 • 101 050/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  6 C Hasil tambahnya adalah 784 790 Jawapan C 7 D Langkah 1 :Cari Hasil tambah 788 797 + 295 =789 092 Langkah 2 : 789 092 710 723 = 78 369 ..Jawapan D 8 C Katakunci : 4 Digitt Terkecil dan Terbesar selepas 3000 Langkah 1 :4 digit terkecil yang boleh dibentuk = 3001 Langkah 2 : 4 digit terbesar yang boleh dibentuk = 9999 Langkah 3 : Hasil tambah = 9999 + 3001 = 13 000 ..C 9 C Katakunci : 50 000 lebih daripada Langkah 1 :Dapatkan hasil tambahnya 853 421 + 50 000 = 903 421 ..Jawapan C 10 D Katakunci : Jumlah tin Aluminium Langkah 1 :Kenal Pasti Maklumat Kelas X : 90 Kelas Y : 90 + 13 = 103 Kelas Z : 103 + 17 = 120 Langkah 2 : Dapatkan hasil tambah = 90 + 103 + 120 = 313 .Jawapan 11 B Tips Peperiksaan

  = 9 078 51

  = 178 ..Jawapan B 12 D Tips Peperiksaan

  = 8 773 75

  = 657 975 ..Jawapan D 13 D Tips Peperiksaan Hasil darab Biasa sahaja = 9 541 105 = 1 001 805 ...D 14 D Tips Peperiksaan Hasil A = 86 , Hasil B = 86 ,Hasil C = 86 Hasil D = 85 15 C Katakunci : Kotak Kecil Yang diperlukannya Langkah 1 :Kenal pasti maklumat Kotak Besar boleh muat = 71 buku Kotak Kecil boleh muat = 18 buku Jabah ada 18 kotak besar dengan buku = 18 x 71 = 1278 buah buku Langkah 2 : Jumlah Kotak kecil Jumlah kotak kecil diperlukan = 1278 18 = 71 kotak ..C 16 C Langkah 1: 15 + 32 51 3 Langkah 2 :15 + 32 17 Langkah 3 : 15 + 544 Langkah 4 : 559..Jawapan C Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi () terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction 17 D

  Langkah 1: 117 18 3 + 30 Langkah 2 :117 6 + 30

  Langkah 3 : 141 Jawapan D Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi () terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction 18 C Langkah 1: 672 (16 + 8) 4 [Selesaikan dalam kurungan] Langkah 2 :672 24 4 [selesaikan bahagi] Langkah 3 :28 4 =112 Jawapan C Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi () terlebih dahulu INGAT BODMAS! B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition, S = Subtraction 19 A

  Langkah 1: 900 5(8 5) [Selesaikan dalam kurungan] Langkah 2 : 900 5(3) [selesaikan kurungan] Langkah 3 : 900 15 = 60 Jawapan A 20 B Tips peperiksaan Kenal Pasti Maklumat Sehari pasang = 1 358 [seminggu 1 358 7 = 9506 ] Dalam satu minggu = 53 biji rosak Langkah 1 : Komputer Tidak Bermasalah = 9506 53 = 9453 ..Jawapan B

  ANSWER CHAPTER 2

  Whole Number

  PBS OUTPUT [KANAN] 1 32 + 48 = 80

  2 p = 54, q = 65

  3 (a) 42, 49

  (b) -23, -29

  4 (a) odd

  ganjil

  (b) even

  genap

  5 51, 53, 55

  6 68, 70, 72

  7 (a) 20, 22

  (b) 2

  8 83

  9 7

  10 (a) 5

  (b) 67

  11 1, 2, 31, 62

 • 1 015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  Pakej Lengkap Soalan Ramalan TOPIKAL PBS Form 1 (PBSF1)

  1. Whole Number / Nombor Bulat Anda Disini

  2. Number Pattern and Sequence

  3. Fractions

  4. Decimals

  5. Percentages

  6. Integers

  7. Algebraic Expressions I

  8. Basic Measurement

  9. Lines and Angles I

  10. Polygons I

  11. Perimeter and Area

  12. Solid Geometry I

  www.maths-catch.com


Top Related