Transcript
 • 1 015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  MATEMATIK TINGKATAN 3

 • 2 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL 2013

  TINGKATAN 3

  MATHEMATICS

  BAB TAJUK JUMLAH SOALAN +

  SKEMA JAWAPAN

  MUKA SURAT

  1. LINES AND ANGLES II 35 5 11

  2. POLYGONS II 39 12 20

  3. CIRCLES II 49 21 29

  4. STATISTICS II 60 30 40

  5. INDICES 36 41 45

  6. ALGEBRAIC EXPRESSION III 55 46 50

  7. ALGEBRAIC FORMULAE 50 51 56

  8. SOLID GEOMETRY III 29 57 64

  9. SCALE DRAWINGS 12 65 69

  10. TRANSFORMATIONS II 46 70 80

  11. LINEAR EQUATIONS II 51 81 86

  12. LINEAR INEQUALITIES 52 87 92

  13. GRAPHS OF FUNCTIONS 42 93 102

  14. RATIOS, RATES AND PROPORTIONS II 38 103 110

  15. TRIGONOMETRY 47 111 120

  MATHS Catch Professional Maths Centre

  TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN

 • 3 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  LANGKAHAN UNTUK BERJAYA..

  Pakej Soalan Ramalan Topikal Tingkatan 3 (TOPF3) ini bertujuan membantu calon-calon PMR

  memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan kemahiran Menjawab Matematik dari satu bab

  ke satu bab dengan lebih baik lagi.Bahan ini disusun berorientasikan peperiksaan PMR.Semua soalan

  didalam modul ini berdasarkan Analisis Soalan Peperiksaan Sebenar dan Peperiksaan Percubaan

  Negeri Seluruh Malaysia.

  Didalam modul ini pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik

  dengan cara paling mudah dan tepat.

  Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang

  dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan

  antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang

  cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan ,

  manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan

  dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai

  juga.Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada

  usia ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang

  sesuai dengan dirinya..Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik

  mereka dengan pantas kenapa tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu

  www.maths-catch.com/pendapat.php .Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda

  membuat langkah pertama mengubah Gred Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tua-tua ,perjalananan yang beribu batu jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas

  daripada Cikgu Mohd Rajaei Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi

 • 4 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  PREVIEW PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL MATEMATIK

  MENGIKUT BAB (TOPF3)

  Modul didalam tajuk ini dirangka mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga

  digalakkan melihat Contoh Soalan Peperiksaan Sebenar PMR pada bahagian Reference sebagai panduan dan sumber rujukan utama.Konsep yang digunakan didalam modul ini adalah konsep

  latihan secara berulang menggunakan Soalan bertaraf peperiksaan sebagai medium utama atas

  tujuan supaya pelajar dapat mengenal pasti BENTUK SOALAN didalam peperiksaan sebenar

  secara maksimum.

  Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 2 iaitu:

  BAHAGIAN 1

  1.0 SOALAN FOKUS Soalan + Jawapan +Exam Tips Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah

  keluar pada PMR 2000 hingga 2012.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya

  pelajar mendapat gambaran secara keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa

  ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar

  BAHAGIAN 2

  2.0 Pembelajaran INPUT & OUTPUT Soalan + Jawapan +Exam Tips Didalam bahagian kedua ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang

  POPULAR didalam PMR bagi KERTAS 1 & 2.Bahagian ini mengandungi 15 Soalan Contoh

  Popular disebelah kiri yang lengkap dengan jawapan,jalan pengiraan dan juga exam tips dikenali sebagai Input learning.Disebelah kanannya pula merupakan 15 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular tadi

  dikenali sebagai Output Learning.Konsep yang diguna adalah buat dan Ulang semula. - Konsep Buat Dan Ulang Semula -

  BAHAGIAN 3

  3.0 RUJUKAN Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar PMR

  yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang

  paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga

  benar-benar FAHAM.

 • 5 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAHAGIAN 1 FORMULA PENTING

  Exam Year: Mathematics FORM 3 / TINGKATAN 3 2013

  Reference: The analysis is base on last 12 year National PMR exam paper 2000-2012 and State trial Exam 2012

  Disclaimer/Penafian: The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-

  catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on

  the tips to score in SPM exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a

  guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

  CHAPTER 1: LINES AND ANGLE II / GARIS DAN SUDUT II

 • 6 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  BAHAGIAN 2 2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1

  INPUT OUTPUT 1 In Diagram 1, AEB and CED are straight lines.

  Find the value of x.

  Cari nilai x.

  A 50 C 70

  B 60 D 80

  Kata kunci: Jumlah pedalaman pada satu garis lurus= 180 Langkah 1: Diberi sudut pedalaman = 151, maka

  180 = 151 + y

  y = 180-151=29.

  Langkah 2: Oleh kerana AEB dan CED ialah garis lurus,

  Maka, AEC = BED 89= 29+ x

  x = 89- 29

  = 60 **Jawapan B

  1 In Diagram 1, AEB and CED are straight lines.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 2 C 22

  B 12 D 32

  2 In Diagram 2, PQR and QST are straight lines.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 15 C 105

  B 26 D 135

  Kata kunci: Sudut selang-seli (alternate angles) adalah sama.

  Langkah 1: Diberi sudut TQR = 75, maka sudut pedalaman

  S ialah 75 juga, maka 180= 75 + 4m + 45

  4m= 180 - 75 - 45

  = 60

  m= 60 4

  = 15 **Jawapan B

  2 In Diagram 2, PQR and QST are straight lines.

  Find the value of x.

  Cari nilai x.

  A 3 C 108

  B 20 D 132

  3 In Diagram 3, ABCD is a straight line.

  Dalam Rajah 3, ABCD ialah satu garis lurus.

  Find the value of x.

  Cari nilai x.

  A 9 C 15

  B 10 D 120

  Kata kunci: Sudut selang-seli (alternate angles) adalah sama.

  3 In Diagram 3, ABCD is a straight line.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 11 C 17

  B 12 D 132

 • 7 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  Langkah 1: 180= 90 + 3x + 6x

  9x = 180 - 90

  = 90

  x = 90 9

  = 10 **Jawapan B

  4 In Diagram 4, XYZ is a straight line.

  Which of the following is true?

  Yang manakah antara berikut adalah benar?

  A q = 118 C p + r = 139

  B p + q = 246 D p + q + r = 277

  Kata kunci: Jumlah pedalaman pada satu garis lurus= 180 Pada garis lurus XYZ,

  180 = 31 + (180 - 149) + q

  = 31 + 31 + q

  q = 180 - 62

  = 118 Maka **Jawapan A adalah benar./

  4 In Diagram 4, XYZ is a straight line.

  Which of the following is true?

  Yang manakah antara berikut adalah benar?

  A c = 58 C a + c = 118

  B a + b = 110 D b + c = 128

  5 In Diagram 5, STU is a straight line.

  Find the value of a + b.

  Cari nilai a + b.

  A 198 C 218

  B 208 D 228

  Kata kunci: Jumlah pedalaman pada satu garis lurus= 180 Langkah 1: Cari a: 180 - 109 = 71. Langkah 2: Cari b: 66 + a = 66 + 71 = 137 Langkah 3: Maka a + b = 71 + 137 = 208 **Jawapan B

  5 In Diagram 5, STU is a straight line.

  Find the value of p + q.

  Cari nilai p + q.

  A 240 C 260

  B 250 D 270

  6 In Diagram 6, PQR and SQT are straight lines.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 12 C 32

  B 22 D 42

  Kata kunci: Jumlah pedalaman pada satu garis lurus=180. Jumlah segitiga = 180.

  Langkah 1: Cari TRQ: 180 - 116 = 64 Langkah 2: Cari TQR: 180 - 106 = 74 Langkah 3: Maka, m = 180 - 64 - 74 =42 **Jawapan D

  6 In Diagram 6, PQR and SQT are straight lines.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 51 C 71

  B 61 D 81

 • 8 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  7 In Diagram 7, ABC and DBE are straight lines.

  Find the value of x.

  Cari nilai x.

  A 54 C 74

  B 64 D 84

  Kata kunci: Jumlah sudut pedalaman = 180.

  Langkah 1: ABD = (180- 66) 2 = 57. Garis ABC dan DBE adalah bersilang, maka ABD=CBE = 57

  Langkah 2: Jumlah sudut pedalaman pada CBEF ialah 180,

  maka 180 = 57 + 49 + x

  = 106 + x

  x = 180 - 106 = 74 **Jawapan C

  7 In Diagram 7, PQR and SQT are straight lines.

  Find the value of x.

  Cari nilai x.

  A 71 C 91

  B 81 D 101

  8 In Diagram 8, ABC and DBE are straight lines.

  Find the value of x.

  Cari nilai x.

  A 67 C 87

  B 77 D 97

  Kata kunci: Sudut selang-seli adalah sama

  Langkah 1: Maka BCE = 52. Langkah 2: CBE = 180 - 129 = 51 Langkah 3: Jumlah sudut satu segitiga =180, maka

  x+51+52 = 180

  x + 103 = 180

  x = 77 **Jawapan B

  8 In Diagram 8, ABC and DBE are straight lines.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 38 C 58

  B 48 D 68

  9 Diagram 9 shows five straight lines intersecting with each

  other..

  Which of the following lines between two parallel lines?

  Yang manakah antara berikut terletak di tengah dua garis

  selari?

  A I C III

  B II D IV

  Langkah 1 : Jawapan bagi C dan D adalah comfirm salah.kerana sudut yang diberikan tidak jelas

  Langkah 2: Jawapan A adalah mungkin.tetapi tetap salah.

  Ini kerana dua sudut diberikan adalah sama 1220 adalah

  TIDAK MUNGKIN .Ini kerana mengikut formula hasil

  Tambah kedua-dua sudut ini adalah = 1800 sahaja

  Jawapan B

  9 Diagram 9 shows five straight lines intersecting with each

  other.

  Which of the following lines between two parallel lines?

  Yang manakah antara berikut terletak di tengah dua garis

  selari?

  A I C III

  B II D IV

 • 9 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  10 In Diagram 10, AB and CD are straight lines.

  Dalam Rajah 10, AB dan CD ialah garis lurus.

  Find the value of y.

  Cari nilai y.

  A 9 C 29

  B 19 D 39

  Kata kunci: Jumlah sudut pada garis lurus = 180

  Langkah 1: 180 = 104 + 37 + y

  = 141 + y

  y = 180 - 141 = 39 **Jawapan D

  10 In Diagram 10, AB and CD are straight lines.

  Dalam Rajah 10, AB dan CD ialah garis lurus.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 11 C 31

  B 21 D 41

  11 In Diagram 11, PQR is a straight line.

  Dalam Rajah 11, PQR ialah garis lurus.

  Find the value of y

  Cari nilai y.

  A 31 C 51

  B 41 D 61

  Kata kunci: Sudut selang-seli adalah sama.

  Langkah 1: Disebabkan RST adalah segitiga sama kaki,

  maka RTS = 180 - 84 - 84 = 12. Langkah 2: PQT= QTS 63= y + 12

  y = 51 **Jawapan C

  11 In Diagram 11, PQR is a straight line.

  Dalam Rajah 11, PQR ialah garis lurus.

  Find the value of n.

  Cari nilai n.

  A 37 C 57

  B 47 D 67

  12 In Diagram 12, ABC is a straight line.

  Dalam Rajah 12, ABC ialah garis lurus.

  Find the value of n.

  Cari nilai n.

  A 18 C 38

  B 28 D 48

  Kata kunci: Jumlah sudut pedalaman = 180.

  Langkah 1: BCD = 180 - 109 = 71. Langkah 2: BCD adalah segitiga sama kaki, maka

  BCD = CBD. Oleh itu, 180 = 71 + 71 + n

  n = 180 - 142 = 38 **Jawapan C

  12 In Diagram 12, ABC is a straight line.

  Dalam Rajah 12, ABC ialah garis lurus.

  Find the value of m.

  Cari nilai m.

  A 4 C 24

  B 14 D 34

 • 10 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  13 Diagram 13 shows four straight lines intersecting with each

  other.

  Diagram 13

  Which of the following angles is equal to y?

  Antara yang berikut, sudut yang manakah adalah sama

  dengan y?

  A I C III

  B II D IV

  Kata kunci: Nilai sudut sepadan adalah sama, maka

  ** Jawapan B

  13 Diagram 13 shows four straight lines intersecting with

  each other.

  Diagram 13

  Which of the following angles is equal to q?

  Antara yang berikut, sudut yang manakah adalah sama

  dengan q?

  A I C III

  B II D IV

  14 In Diagram 14, PQ, RS, TU, VW and XY are straight lines.

  Which of the following is equal to a + h.

  Yang manakah antara berikut adalah sama dengan a + h.

  A a + e C c + f

  B a + g D d + e

  Langkah 1 : Nilai sudut h = sudut e [sebab sudut bertentangan]

  Jawapan yang mungkin adalah A dan D sahaja

  Langkah 2: Jawapan A adalah salah kerana sama dengan soalan.

  Maka jawapan D

  14 In Diagram 14, PQ, RS, TU, VW and XY are straight lines.

  Dalam Rajah 14, PQ, RS, TU, VW dan XY ialah garis-

  garis lurus.

  Which of the following is equal to d + h.

  Yang manakah antara berikut adalah sama dengan d + h.

  A b + e C c + h

  B c + g D d + f

  15 In Diagram 15, MN is a straight line.

  Dalam Rajah 15, MN ialah garis lurus.

  Which of the following pair of straight lines are parallel?

  Antara yang berikut, dua garis yang manakah adalah

  berselari?

  A I and II

  I dan II C

  II and IV

  II dan IV

  B I and III

  I dan III D

  III and IV

  III dan IV

  Kata kunci: Jumlah sudut pedalaman 2 garisan selari = 180

  Langkah 1: I + II = 115 + 65 = 180. **Jawapan A

  15 In Diagram 15, XY is a straight line.

  Dalam Rajah 15, XY ialah garis lurus.

  Diagram 15

  Rajah 15

  Which of the following pair of straight lines are parallel?

  Antara yang berikut, dua garis yang manakah adalah

  berselari?

  A I and II

  I dan II C

  II and IV

  II dan IV

  B I and III

  I dan III D

  III and IV

  III dan IV

 • 121 1449/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  ANSWER CHAPTER 1 LINES AND ANGLES II

  PAPER 1 OUTPUT 1 D 2 B 3 B 4 D 5 B

  6 A 7 A 8 A 9 C 10 D

  11 C 12 C 13 C 14 A 15 B

  PAPER 2 - OUTPUT REFERENCE QUIZ A 1 C 2 B 3 D 4 C 5 D

  ANSWER CHAPTER 2 POLYGONS II

  PAPER 1 OUTPUT 1 D 2 C 3 B 4 D 5 B

  6 A 7 D 8 C 9 D 10 D

  11 A 12 A 13 B 14 A 15 D

  16 C 17 B

  PAPER 2 - OUTPUT REFERENCE QUIZ A 1 B 2 D 3 A 4 B 5 D

  ANSWER CHAPTER 3 CIRCLES II

  PAPER 1 OUTPUT 1 C 2 C 3 A 4 D 5 A

  6 B 7 D 8 A 9 C 10 C

  11 B 12 C 13 B 14 C 15 A

  16 B 17 D 18 D 19 D 20 A

  21 A 22 B

  PAPER 2 - OUTPUT REFERENCE QUIZ A 1 C 2 A 3 A 4 C 5 C

  ANSWER CHAPTER 4 STATISTICS II

  PAPER 1 OUTPUT 1 D 2 D 3 A 4 C 5 B

  6 B 7 D 8 A 9 C 10 D

  11 C 12 C 13 C 14 B 15 C

  PAPER 2 OUTPUT 1

  2 (a) y = 5

  (b) = 60

  3 (a) Complete the frequency table.

  Lengkapkan jadual kekerapan.

  Number

  pairs of shoes

  Bilangan

  pasang

  kasut

  2 3 4 5 6

  Frequency

  Kekerapan 6 10 5 6 2

  (b) 3

  4 (a) Complete the frequency table.

  Lengkapkan jadual kekerapan.

  Score

  Skor 1 2 3 4 5

  Frequency

  Kekerapan 4 5 4 9 10

  (b) 4

  5 (a) h = 17

  (b) Total frequency= 7

  The median= 11

  (c) 17

  6 Total frequency= 25

  The median= 2

  REFERENCE QUIZ A 1 D 2 D 3 A 4 A 5 A

  6 A 7 D 8 A

  ANSWER CHAPTER 5 INDICES

  PAPER 2 OUTPUT 1

  = 1

  243

  2 p = 11

  3 = 96p14

  4 = 84s10t4

  5 49 43

  = 49 3

  = 46

  6 = 3d2

  7 =

  1

  3x8y13

  SKEMA JAWAPAN

 • 1 015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

  SULIT

  USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

  Pakej Lengkap Soalan Ramalan TOPIKAL Form 3(TOPF3)

  1. LINES AND ANGLES II ANDA Disini

  2. POLYGONS II

  3. CIRCLES II

  4. STATISTICS II

  5. INDICES

  6. ALGEBRAIC EXPRESSION III

  7. ALGEBRAIC FORMULAE

  8. SOLID GEOMETRY III

  9. SCALE DRAWINGS

  10. TRANSFORMATIONS II

  11. LINEAR EQUATIONS II

  12. LINEAR INEQUALITIES

  13. GRAPHS OF FUNCTIONS

  14. RATIOS, RATES AND PROPORTIONS II

  15. TRIGONOMETRY

  www.maths-catch.com


Top Related