Transcript
Page 1: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

ID Nimi Päiväys Aihe

1279 Martti Tuisku 3.12.2012 Measuring agile development methods, development measuring, communication, motivation

1278 Nirnaya Tripathi 3.12.2012 Scaling Kanban for software development in a multisite organization

1277 Ilkka Tapio 3.12.2012 Sosiaalinen media yrityksen ja kuluttajan yhdistävänä linkkinä

1276 Olli-Pekka Pakanen 3.12.2012 Cross-company defect prediction

1275 Jari Paavola 3.12.2012

RAID-teknologian käyttö organisaatiossa: teoreettinen tutkimus eri RAID-tasojen hyödyllisyydestä

organisaatioille

1274 Timo Ollila 3.12.2012 WWW Visibility in Marketing

1273 Sanja Ollila 3.12.2012 Organisaation muutokseen liittyvät epävarmuustekijät ohjelmistoliiketoiminnassa

1272 Tuomas Mathlein 3.12.2012 Realistisen valaistuksen vaikutus havainnointiin ja havaintokokemukseen FPS-peleissä

1271 Veli-Antti Leinonen 3.12.2012 Brandiuskollisuus ohjelmistoliiketoiminnassa

1270 Karoliina Kemppainen 3.12.2012 Tarinan vaikutus pelikokemukseen

1269 Antti Karjalainen 3.12.2012 Software Architecture for Over-the-air Update of Firmware in Automotive Environmet

1268 Pekka Kaipio 3.12.2012 Mobile Vehicular Safety Applications Framework

1267 Marko Halonen 3.12.2012 Sosiaalisen median vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja näkyvyyteen

1266 Juha Haapajärvi 3.12.2012

Muutokset ohjelmistokehityksen dokumentointiin yrityksen siirtyessä käyttämään ketteriä

ohjelmistonkehitysmenetelmiä

1265 Sandun Priyanga Dasanayake 3.12.2012 User-centric approach to protect privacy in distributed information sharing

1264 Segun Adodo 3.12.2012 Level of Green IT Utilization in Finnish Organizations

1263 Ville Saarinen 23.11.2012 Network simulation environmet for NVEs

1262 Mikko Häkälä 23.11.2012

Tietoturvatietoisuus sosiaalisten verkostopalvelujen käyttäjien toimintaa ohjaavana tekijänä: Tapaus

Facebook

1(67)

Page 2: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1261 Petteri Parkkisenniemi 16.11.2012

Finanssiverkkokaupan menestystekijöiden ja ostamisen esteiden tunnistaminen loppukäyttäjän

näkökulmasta

1260 Tommi Malinen 16.11.2012 Älypuhelinhankinta kuluttajien kokemana

1259 Esa Niiranen 16.11.2012 Kajaanin ammattikorkeakoulun virtuaali-opppimisympäristön integraatio

1258 Tuomas Ojanperä 16.11.2012 Tutkivan testauksen käyttö yrityksessä

1257 Anna Kärkkäinen 16.11.2012 Agile IS Deployment in the Context of Public Organizations

1256 Olavi Arvola 16.11.2012 Liikuntateknologiat aktiivisen liikunnan harrastajan tukena

1255 Antti Aalto 16.11.2012 Kosketuskäyttöliittymä ikäihmisten kommunikoinnin apuvälineenä

1254 Kari Vatjus-Anttila 19.10.2012 Occlusion Based Message Dissemination Method in Networked Virtual Environments.

1253 Viktor Porvaznik 19.10.2012 3 rd Party Enterprise Composite Applications and ERP Systems.

1252 Markus Jaakola 19.10.2012 Modified Model to Evaluate Augmented Reality.

1251 Janne Kusmin 28.9.2012 Spektrin sensorointiin perustuva kanavanvalinta kognitiivisessa radiojärjestelmässä.

1250 Juulia Ruha 7.9.2012 Born global -ohjelmistoyrityksen kansainvälistymisessä tarvitsemat resurssit ja kyvykkyydet

1249 Aki Kuvaja 7.9.2012 Käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät kuluttajamarkkinoille suunnatun tuotteen käytössä.

1248 Hadi Ghanbari 7.9.2012 Innovative Requirements Engineering: Applying Serious Games in Distributed Software Development

1247 Antti Sarajärvi 31.8.2012 An evaluation of the ActionScript 3.0 language in the context of game construction

1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys

1245 Veli-Petteri Tervonen 30.5.2012 Pitkäikäisyyden muuttujia MMORPG genressä.

1244 Tommi Wiik 30.5.2012 Automaattisen testaamisen käyttöönotto pienessä yrityksessä.

1243 Tomme Vidnäs 30.5.2012 Future of Game Development 2030: An Exploratory Study.

1242 Teemu Veikanmaa 30.5.2012 Peittokoodien konstruoiminen simuloidun jäähtymisen avulla.

1241 Wang Shiyuan 30.5.2012 Soothing Sleep - A Web-based Sleep Inducing Persuasive System Design.

1240 Kalervo Stranius 30.5.2012 Työhyvinvointi ICT-alalla: Kirjallisuustutkimus.

2(67)

Page 3: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1239 Jarkko Seppä 30.5.2012 Oululaisten ohjelmistoyritysten kansainvälistymisprosessin alkuvaihe ja koehdemarkkinan valinta.

1238 Anu Salow 30.5.2012 Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttö opettajan näkökulmasta.

1237 Ossi Rytkönen 30.5.2012 Työkalujen vaikutus tarkastuksen tehokkuuteen: Empiirinen koe kokeneilla tarkastajilla.

1236 Tuomas Ritola 30.5.2012 Enabling Generative Non-Expert Web Development.

1235 Tero Riipinen 30.5.2012 User interface platform for M2M services.

1234 Janne Rautio 30.5.2012 Pelikäytettävyys suomalaisessa peliteollisuudessa.

1233 Cristina Pönkkö 30.5.2012 Työntekijöiden käsitykset yrityksen tietoturvapolitiikasta ja sen kehittämisestä.

1232 Pekka Pietilä 30.5.2012

Sähkön pohjoismaisen vähittäismarkkinarakenteen vaikutukset asiakastietojärjestelmän

tietojärjestelmäinfrastruktuuriin.

1231 Antti Mäkinen 30.5.2012 Evoluution avulla optimaaliseen Blackjack-strategiaan.

1230 Juhani Lehtonen 30.5.2012 Citrix-virtualisointiratkaisu ja sen ICT-hyötyjen mittaaminen.

1229 Juha Kärkkäinen 30.5.2012 Kosketusnäyttö palautteenannossa.

1228 Pekka Kantola 30.5.2012 Tietohallinnon tuloksellisuuden arviointi.

1227 Juha-Matti Huovinen 30.5.2012 ERP Systems in Born Global Companies.

1226 Payam Hossaini 30.5.2012 Persuasive Design and Use of Social Media: Design of a Twitter-based rtifact in an airport context.

1225 Seppo Kärkkäinen 25.4.2012 Challenges in global multisite software development life-dydle: Case T-platform test system.

1224 Eija Saranpää 11.4.2012 E-palveluita ikäihmisille - Case SkypeTV.

1223 Harjuniemi, Pekka 11.4.2012

Käyttäjätyytyväisyyden muutokset intranetin käytössä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

kuntayhtymän intranet

1222 Polvi, Jarkko 7.3.2012

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen mobiililaitteella kaupunkiympäristössä liikuttaessa.

Kenttätutkimus älypuhelinsovellusten testauksesta.

1221 Järvenpää, Emma 18.1.2012 ITIL-prosessikehyksen soveltuminen IT-ympäristön hallinnan kehittämiseen. Tapaus: Liikennevirasto.

3(67)

Page 4: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1220 Kauppila, Markus 9.1.2012 Scoping-menetelmien suhde vaatimusmäärittelyyn ohjelmistotuoterunkotekniikassa.

1219 Myller, Mika 20.12.2011 Web-sivujen hakukoneoptimointi.

1218 Köykkä, Ville 20.12.2011 E-commerce integrations with business applications as a service.

1217 Leppänen, Laura 13.12.2011

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen oululaisten ohjelmistoyritysten liiketoiminnassa -tietoisuus,

asenteet ja valinta.

1216 Kellokumpu, Satu 13.12.2011

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen oululaisten ohjelmistoyritysten liiketoiminnassa -tietoisuus,

asenteet ja valinta.

1215 Veivo, Sanna 12.12.2011 Puheentunnistus lääkäreiden kokemana.

1214 Niemi, Juha 12.12.2011 Second Life Machiniman mahdollisuudet dokumentaarisessa narratiivissa.

1213 Karvonen, Teemu 12.12.2011 Adapting the Lean Enterprise Self-Assessment Tool for Software Domain.

1212 Karjalainen, Mika 12.12.2011 Organisaation ulkoistaminen nettikeskustelussa. Tapaus: Oulun tietotekniikka.

1211 Turula, Kimmo 7.12.2011 Ketterien menetelmien ja Lean-menetelmän käyttö Suomessa.

1210 Tauriainen, Saana 7.12.2011 Sähköinen osallistuminen ja karttapohjaiset äänestykset maankäytön suunnittelussa.

1209 Sirviö, Juha 7.12.2011 Uuden terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönotto ja käyttökokemukset - case Oulun Omahoito.

1208 Siitonen, Mika 7.12.2011 Muistihäiriöisten vanhusten turvanavigointi.

1207 Saarinen, Susanna 7.12.2011 Tapaustutkimus sosiaalisen median käytöstä työtehtävissä koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa.

1206 Ristioja, Tuomas 7.12.2011 Tutkimus haittasivustoista tietämättömän loppukäyttäjän näkökulmasta.

1205 Possakka, Saara 7.12.2011 Ikäihmisen persoonakuvaus skenaariosuunnittelun avuksi.

1204 Pirilä, Kirsi 7.12.2011

Nettikeskustelu kansalaisten ulottuvilla. Esimerkkitapauksena 2012 vuoden kolmen suurimman

puolueen virallistetut presidentinvaaliehdokkaat.

1203 Palokangas, Jarkko 7.12.2011

Hajautettu ääneen ajattelu käytettävyystestausmenetelmänä avoimen lähdekoodin

ohjelmistoprojekteissa - tapaus gPodder.

1202 Oikarinen, Satu 7.12.2011 Naisten työllistyminen IT-alalla.

4(67)

Page 5: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1201 Niskala, Risto 7.12.2011 Technology demonstration for Senior Citizen Safety Navigation Service.

1200 Määttä, Jari 7.12.2011 Tietoturvapolitiikan suunnittelumenetelmän syntetisointi kirjallisuudesta.

1199 Myllyoja, Timo 7.12.2011

C-CEI -menetelmä toiminnanohjausjärjestelmien vaatimusmäärittelyssä. Tutkimustapauksina Raahen

seutukunnan PK-yritykset.

1198 Moilanen, Katja 7.12.2011 Musta tää on silleen että hyvä ostos. Kokemuksia ekaluokkalaisten kännykän ostosta.

1197 Moilanen, Jani 7.12.2011 Käyttäjien valmiudet ja haasteet uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa.

1196 Liukkonen, Tapani 7.12.2011 A Validation Framework for Non-functional Game Requirements during Game Development Process.

1195 Lantto, Janne-Pekka 7.12.2011 Digitaalisen tiedon varmistus ja onnettomuudesta palautuminen.

1194 Lehtonen, Sami 7.12.2011 Salasanat osana tietoturvaa.

1193 Kujari, Juha 7.12.2011 √Ñlypuhelinten peruskäyttäjien tietoturvakäyttäytyminen.

1192 Keskitalo, Mikko 7.12.2011 Test automation of video features in S40 mobile phones.

1191 Karppinen, Kaisa Elina 7.12.2011 Tasosuunnittelu Oulun Seudun Pelialan Yrityksissä.

1190 Juopperi, Hannu 7.12.2011 Tietojärjestelmän toipumissuunnitelman tarkistuslista pk-yrityksille.

1189 Huovinen, Minna 7.12.2011 WWW-osaamistarve ja siihen vastaaminen Kainuussa.

1188 Hiitola, Matti 7.12.2011 Maatila- ja puutarhatilastotietojen kyselyohjeistusten käytettävyystestaus PUMA -projektissa.

1187 Heusala, Henrik 7.12.2011 Patents as commercial assets: Markets for ICT patents in the U.S.A and inside the EPO region.

1186 Herraniemi, Hannu 7.12.2011 Kansalaiskeskustelu tietoverkossa. Nokia Kalevan Juttutuvassa 1.1.2011 - 30.6.2011.

1185 Heikkinen, Katja 7.12.2011 Naisten työllistyminen IT-alalla.

1184 Eskola, Päivi 7.12.2011 Senioreiden asenteet teknologiaa kohtaan.

1183 Borrelli, Elisa 7.12.2011 Elderly’s Perceptions of ICT.

1182 Annanperä, Elina 7.12.2011 Exploring the Use of Social Media in Service Design ‚Äì Evaluation of Service Concepts.

1181 Ahmad, Muhammad Ovais 7.12.2011 E-government Services Adoption in Pakistan.

1180 Aalto, Juha 7.12.2011 Johtamisen menestystekijät virtuaalitiimin elinkaaren aikana.

5(67)

Page 6: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1179 Siermala, Sulo 23.11.2011 Vanhusten liikkumisen tekniset turvavarusteet.

1178 Lehtola, Olavi 23.11.2011 Korttilajittelu käytettävyyden arviointimenetelmänä.

1177 Kuuranta, Markus 23.11.2011 Animaation vaikutus pelien käytettävyyteen.

1176 Saukko, Miikka 16.11.2011 Security considerations in designing a multi-application smart card infrastructure.

1175 Salo, Katri 16.11.2011 Hybrid 2D/3D User Interfaces on Tablet Devices - User Experiences and Design Guidelines.

1174 Runtti, Niko 16.11.2011 UBI-Ghostbusters - Testing a Ubiquitous Game.

1173 Karppinen, Anna Irene 16.11.2011 Sovellusohjelmiston käyttöliittymäversiovaihteluiden muistettavuuden testaaminen.

1172 Haverinen, Kati 16.11.2011 Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille.

1171 Shroderus, Titta 26.10.2011 Physical exercise motivation, exercise adherence, and the use of social media.

1170 Sarja, Jari 26.10.2011 A Review of the Getting Real Software Development Approach.

1169 Rantala, Miikka 26.10.2011 Laadullinen tutkimus kotikäyttäjien tietoturvakäyttäytymisestä.

1168 Mylly, Sami 26.10.2011 Genre-Based Modular Heuristic Models for Improving Usability During Game Development.

1167 Muhonen, Samuli 26.10.2011 Uuden tuotteen kehittäminen yhdessä alakouluikäisten lasten kanssa.

1166 Kuusento, Teemu 26.10.2011 Käyttöliittymän suunnittelu ja evaluointi ikääntyneille käyttäjille.

1165 Kurttila, Seppo 26.10.2011 Digital Film Restoration and Remastering.

1164 Jurmu, Seija 26.10.2011 ‚ÄùKyllä minä sen vielä teen‚Äù Kantoja gradupolulla.

1163 Aarni, Tuomas 26.10.2011 Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoiden opiskelumenestys ja -aktiivisuus.

1162 Komulainen, Joni 5.10.2011 Tietoturvan toimintamallien hyödyntäminen web-järjestelmien tietoturvatestauksessa.

1161 Impiö, Leena 5.10.2011 Muistisairaan ikäihmisen aktivointi kosketusnäytöllisen musiikkiboxin avulla.

1160 Kyllönen, Jyrki 14.9.2011 Implisiittinen rinnakkainen ohjelmointi: Soveltuvuus, käyttöönotto ja tehokkuus.

1159 Juntunen, Risto 14.9.2011 Kasvavan ohjelmistoyrityksen johtamisen vaiheet ja painopisteet: tapaus Alfa.

1158 Horneman, Marko Patrik 14.9.2011 Tiedonkulku ja johtaminen verkostokeskeisessä sodankäynnissä.

1157 Haapalahti, Antti-Ville 14.9.2011 Outsourcing Software Testing - A Case study in Oulu Area.

6(67)

Page 7: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1156 Weissenfelt, Jukka 24.8.2011

Kokemusperäisen oppimisen vaikutus kansainvälistyvän ohjelmistoyrityksen arvoverkostossa

toimimiseen. Case: Consummo Consulting Oy.

1155 Pokka, Tytti 24.8.2011

Avoimeen innovaatiotoimintaan vaikuttavat tekijät sosiaalisen median virtuaaliyhteisössä: Case Polar

Electro.

1154 Leinonen, Aki-Petteri 24.8.2011 Identity management for web-enabled smart card platform.

1153 Laukkanen, Noora 24.8.2011 Ohjelmistoyrityksen kansainvälistymismalli - tapaus NetHawk.

1152 Fucci, Davide 6.6.2011 Replication of a Systematic Review on The Effectiveness of Test-Driven Development.

1151 Ervasti, Sami 6.6.2011 Tietoturvainvestointien mittaaminen.

1150 Ylipieti, Jarkko 1.6.2011 Ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyvalvontatulosten geovisualisointi.

1149 Räty, Teijo 1.6.2011 Visuaalisuuden merkitys web-sivustojen käytössä.

1148 Portti, Tommi 1.6.2011 Adopting a disciplined process -a personal experiment in PSP.

1147 Murtovaara, Joni 1.6.2011 Web- ja mobiilisovellusten käytettävyys eläinhavainnoinnissa.

1146 Mastokangas, Jouni 1.6.2011

Sosiaalisen median hyödyntäminen tutkimus- ja koulutusorganisaation viestinnässä: Tapaus Oulun

Eteläisen instituutti.

1145 Leinonen, Karin 1.6.2011 Asiakkaiden valinta sekä markkinointiviestinnän keinot asiakkaiden hankkimiseen verkkokaupassa.

1144 Keränen, Teemu 1.6.2011 Tieteellisen tietotyöprosessin hyvyyden mittaaminen wiki-ympäristössä

1143 Kemppaala, Kimmo 1.6.2011

Käytettävyyden arviointimenetelmien hyödyntäminen konseptisuunnittelun alkuvaiheen tukena -

vertaileva tutkimus.

1142 Juntunen, Jani 1.6.2011 Sosiaalinen media ohjelmistoliiketoiminnan edistäjänä - Tutkimustapaus: Polar Electro Oy.

1141 Chan, Kai-Wen 1.6.2011 Place Specificity Based Information System for Differentiating Places by People-generated Content.

1140 Alaluusua, Sari Katariina 1.6.2011 Teknologiavälitteinen ohjelmoinnin opiskelun tukeminen: tapaus Koodikahvila.

1139 Tikkanen, Ruut 11.5.2011 Osallistuvan suunnittelun menetelmät ja niiden arviointi 5-6-vuotiaiden kanssa työskenneltäessä.

7(67)

Page 8: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1138 Mäkelä, Hannele 11.5.2011 A Reusable Software Architecture for Application Prototyping in Mobile Device Environment.

1137 Lind, Petri 11.5.2011 Yhteistyötä tukevien työkalujen hyödyntäminen hajautetussa IT-tukityössä.

1136 Latvastenmäki, Minna 11.5.2011 Naisyrittäjän näkökulma uuden ohjelmistotuotteen kehityksessä ja markkinoinnissa.

1135 Kuivas, Minna 11.5.2011 Musiikkipelin hauskuuden arviointi 5-6 vuotiaiden lasten kanssa.

1134 Asamäki, Mari 11.5.2011

Osallistuvaa suunnittelua 9 – 10 vuotiaiden lasten kanssa – ideapajoista ideoita sovelluksen

suunnitteluun.

1133 Zhang,Ye 13.4.2011 Real-time Wireless Acquisition of Process Data.

1132 Tolonen, Teija 13.4.2011

Tietojärjestelmien konvergenssi: Tapaustutkimus tilanteesta jossa pienen koulutuskuntayhtymän

toiminta siirrettiin osaksi suuren koulutuskuntayhtymän toimintaa.

1131 Sippari, Jukka 13.4.2011 Olio- ja relaatioparadigmojen yhteensovittaminen.

1130 Matero, Riitta 13.4.2011 Oppimisalustan käyttöönottoon liittyvät ongelmat opiskelijan näkökulmasta.

1129 Happonen, Ilkka 13.4.2011 An analysis of software innovation practices aspect of an innovation strategy: Case SinnoBok.

1128 Valtanen, Anu 2.3.2011

Visuaalisen estetiikan vaikutus mobiililaitteen virtuaalinäppäimistöjen käytettävyyteen ja

käyttäjäkokemukseen.

1127 Virtanen, Markus Tapio 2.3.2011 Websivujen ulkoasusuunnittelun luonnostelu- ja arviointityökalut - Suunnittelijan näkökulma.

1126 Pyykölä, Teemu 2.3.2011 Innovaatiopeleihin perustuva ketterä vaatimusmäärittelymenetelmä

1125 Ijäs, Tuula 2.3.2011 Murrosikäisten internetin käyttö kotona.

1124 Haulos, Sini 9.2.2011

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruujärjestelmän toteutusvaihtoehtojen arviointi Liikenneviraston

rautatieosastolle.

1123 Wong, Ronnie 19.1.2011 Assessment of Open Source Business Strategies in the Domain of Embedded Systems.

1122 Halonen, Sami 19.1.2011

Special Characteristics of Internationalization: Establishment of Finnish Software Companies in the

Republic of Korea.

1121 Koskipaasi, Terhi Tuulikki 20.12.2010

Käyttäjäkokemus-perustainen käytettävyyden suunnittelu ja arviointi: Tapaus NexGolf-

ajanvarausjärjestelmä.

8(67)

Page 9: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1120 Kangas, Antti 20.12.2010 Menetelmiä lasten teknologioiden käytön tutkimiseen.

1119 Alalusua, Mikko 20.12.2010 Optimaalinen varjostusalgoritmi laajalle virtuaalimaailmalle.

1118 Wikman, Heidi 7.12.2010 Visuaalinen reittiohjaus muistisairaille ikäihmisille.

1117 Tuohimetsä, Elisa 7.12.2010 Video käyttökontekstiin liittyvien käyttäjäkokemusten havainnoinnin välineenä - Case Pudas.

1116 Syväjärvi, Tuija 7.12.2010 Facebookin käyttöön vaikuttavista tekijöistä ‚Äì GIUITA-mallin empiirinen testaus.

1115 Petäjäjärvi, Ari 7.12.2010 Ajax ja sen vaikutus Web-sovelluksien tietoturvaan.

1114 Luipersbeck, Stephanie 7.12.2010 Optimizing sensor data transfer to OpenSimulator.

1113 Lauriala, Tuukka 7.12.2010 ICT ja Internet - vammaisten näkökulma.

1112 Heikkilä, Janne 7.12.2010

Sosiaalisen median tunnettuus ja käyttö tutkimus- ja kehitysorganisaatiossa: tapaus CENTRIA tutkimus

ja kehitys, Ylivieska.

1111 Auer, Juho 7.12.2010 Mallipohjaisuuden hyödyntäminen tekstinsyötön lokalisointitestauksessa.

1110 Volkhonskaia, Diana 1.12.2010

Värien toiminnalliset merkitykset käyttöliittymäsuunnittelussa: tapaustutkimus Discendum Optiman

kirjoitusalue.

1109 Tarvainen, Tatu 1.12.2010 EJB-tietokantahakujen toteuttaminen oliopohjaisesti.

1108 Saxman, Hanna-Mari 1.12.2010 Tietojärjestelmän käyttöönotto tilitoimistossa ‚Äì tapaus LaskuWebbi.

1107 Salmi, Eeva Hannele 1.12.2010 Ryhmän yhteistoiminnan piirteitä käytettävyystestauksen yhteydessä.

1106 Rönkkö, Eero 1.12.2010 Brändin johtaminen sosiaalisessa mediassa.

1105 Roikola, Marja 1.12.2010

Potilastietojärjestelmien käytettävyys: tapaustutkimus potilastietojärjestelmän sovellusosion

käytettävyys.

1104 Pätsi, Tarja 1.12.2010 Tietojärjestelmän käyttöönotto sairaalaympäristössä ‚Äì tapaustutkimus Cliini - pesulatilaus.

1103 Partanen, Juha 1.12.2010 Uuden ohjelmistokehittäjän mentorointi hajautetussa sovelluskehitysympäristössä.

1102 Nygård, Tuomo 1.12.2010 Augmented auditory interfaces for flight simulators.

1101 Komulainen, Jarmo 1.12.2010 Pienyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä - tapaus hautaustoimisto.

1100 Alasaarela, Mervi 1.12.2010 Sairaalatietojärjestelmän käyttöönotto käyttäjien kokemana.

9(67)

Page 10: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1099 Romakkaniemi, Marja 17.11.2010 Käyttäjäkoulutuksen merkitys tietojärjestelmän käyttöönotossa: tapaus Hoitojärjestelmä.

1098 Pulkkinen, Minna 17.11.2010 Myynnin rooli yritysmarkkinoilla toimivassa Born Global -ohjelmistoyrityksessä.

1097 Suokas, Janne 27.10.2010 Plagioinnin ennaltaehkäisy, jäljitys ja käsittely.

1096 Mikkola, Kaisa 27.10.2010 Ikäihmisten suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan ja sosiaaliseen mediaan.

1095 Aalto, Tuula 27.10.2010 Tietoteknisten käyttöliittymien opittavuus ja oppimistyylit.

1094 Pudas, Sanna 6.10.2010 Kognitiivinen ergonomia webtietojärjestelmien navigoinnin suunnittelussa. Tapaus Risingshadow.net.

1093 Holappa, Terhi 6.10.2010

Terveydenhuollon turvallisuuskriittiset järjestelmät ja ihminen-tietokone -vuorovaikutus: Case

anestesiamonitori.

1092 Kangas, Tanja 15.9.2010

Kentältä Studioon. Digitaalikuva arkkitehtuuri- ja aluesuunnittelussa. Kahden tietotekniikkakokeilun

arviointia.

1091 Valmari, Sini 2.6.2010

Internet-mediated social communication and online acquired relationships in senior age - an analysis

with reference to persuasive strategies.

1090 Tast, Suvi 2.6.2010

Pienten ohjelmistoyritysten kasvun esteet ja hidasteet johtamisen näkökulmasta: Tarkastelussa kuusi

pohjoissuomalaista ohjelmistoyritystä.

1089 Summanen, Jari 2.6.2010 Ohjelmistotalon työmäärien arviointiprosessin kehittäminen.

1088 Sistonen, Heikki 2.6.2010 Tietojärjestelmien käyttöönotto ja menestyminen: tapaus Internet-pokeri.

1087 Sieppi, Kati 2.6.2010 Tietokannan replikointi - Case Lean System.

1086 Sepponen, Jaakko 2.6.2010 Managing Software Measurement Data Quality: Case Nethawk.

1085 Saikkonen, Sari 2.6.2010 Kokemuksia NFC-teknologialla toteutetusta kaupunkisuunnistusradasta

1084 Puhakka, Mari 2.6.2010 Synchronized video analysis approach for labeling human inertial data.

1083 Polvi, Martti 2.6.2010 Test-driven development -menetelmän käyttöönoton ja soveltamisen haasteet ja vaatimukset.

1082 Pitkänen, Antti 2.6.2010 Building model-based User Interface for Pictorial Communication Systems using UsiXML and Flex.

10(67)

Page 11: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1081 Oinonen, Juha-Matti 2.6.2010 Laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen tietoyhteiskunnan perustaksi Kainuussa.

1080 Myllyoja, Aleksi 2.6.2010

Suomalaisten tieto- ja viestintäteknologiayritysten tutkimus- & kehityssuhteiden hallinta Kiinan

liiketoimintaympäristössä.

1079 Juusola, Esa 2.6.2010 Multimediaympäristöjen suunnittelu yhdessä lasten kanssa.

1078 Kärki, Jussi 2.6.2010 Vakavien ja viihteellisten pelien vertailu liiketoimintamallien mukaan.

1077 Jokelainen, Markus 2.6.2010 Mikä verkkopeleissä koukuttaa?

1076 Henttonen, Antti Aleksi 2.6.2010 Suurten julkisten näyttöjen kanssa tapahtuva vuorovaikutus‚ Case UbiCity.

1075 Kazmi, Shaista Batool 26.5.2010 Using QFD for the processes in RealXtend Environment.

1074 Moreno Diez, Santiago 26.5.2010 Long term route planning for sailboats -along the navigation lines.

1073 Kelanti, Markus 26.5.2010 Understanding the stakeholder behind requirements in software engineering.

1072 Viinikanoja, Tiina 26.5.2010 Roolipohjainen pääsynvalvonta osana yrityksen tietoturvaa - tapaus SAP ERP.

1071 Sirviö, Jukka Tapio 26.5.2010 Esteettisten elementtien merkitys terveydenhoidon verkkopalveluissa.

1070 Pussinen, Mirva Johanna 26.5.2010

Käyttäjäkokemuksen kehikko videoitujen käyttökokeilujen analysoinnissa. Esimerkkinä Kerro Tarina -

sovellus.

1069 Kumpulainen, Juha 26.5.2010 Käytettävyyden vaatiminen asiakaskohtaisten järjestelmien julkisissa tarjouspyynnöissä.

1068 Koskimies, Markus 26.5.2010 Constructing A General Purpose Cellular Computer An Explorative Approach to Nanocomputers.

1067 Kinnunen, Marja-Riitta 26.5.2010 Approaching personality based personalized user interface design.

1066 Karjalainen, Marjut 26.5.2010 Agile Requirements Engineering in Large-scale R&D Environment.

1065 Huotari, Hannes 26.5.2010

Malli kestävän kilpailuedun kehittämiselle: Dynaamisien kyvykkyyksien johtaminen born global -

ohjelmistoliiketoiminnassa.

1064 Vilmunen, Raisa Irene 14.4.2010 Interactive Kiosk Service User Experiences in Car Renting - Case Avis.

1063 Uljua, Juha 14.4.2010

Prosessimallintamisen soveltuvuus IT-prosessien kuvaamiseen ja laadun parantamiseen

koulutusorganisaatiossa.

11(67)

Page 12: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1062 Tyynelä, Risto 14.4.2010 Karttakäyttöliittymän grafiikanpiirron optimointi - case Tracker Hunter.

1061 Skiftesvik, Kai 14.4.2010 Tietosuoja paikkaperusteisessa selailussa.

1060 Saukkoriipi, Soili 14.4.2010 Defining and utilizing team exploratory testing sessions.

1059 Ervasti, Antti 14.4.2010 Immersio fotorealismin kautta tietokone- ja konsolipelien grafiikoissa.

1058 Bandarapu, Satyam 14.4.2010 Data binding framework for eRCP.

1057 Hillukkala, Mervi 17.3.2010 Tapaustutkimus terveydenhuollon laskutusprosessin uusimisen haasteista.

1056 Alasuutari, Minna 3.3.2010

Sairaalan tietoturvaohjeet ja niiden noudattaminen: Haastattelututkimus sairaalan työntekijöiden

tietoturvakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.

1055 Kvist, Ari-Pekka 10.12.2009 Oulun yliopiston hallinnollisten tietojärjestelmien kriittisyystarkastelu IAM-menetelmällä.

1054 Vallinmäki, Tommi 2.12.2009 Liiketoimintatiedon raportoinnin tehostaminen hankitun tietojärjestelmän avulla.

1053 Ojala, Veijo 2.12.2009 Julkisen terveydenhuollon sähköisen kertomustiedon saatavuuden haasteet.

1052 Koistinen, Minna Kristiina 2.12.2009

Välttämätön ja houkutteleva laatu: Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri käyttäjäryhmien tarpeiden

analysointi Nelli-portaalin kehittämiseksi.

1051 Kauppila, Johanna Marjukka 2.12.2009 Yhteisölliset palvelut tulevaisuuden älykkäissä liikuntaympäristöissä.

1050 Ikonen, Heli 2.12.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysprojektien tukijärjestelmien käyttötapojen kontrollointi: tapaus XMMS2.

1049 Chaudary, Babar Shahzad 2.12.2009 Dynamically changing ontological descriptions for augmented reality applications.

1048 Asghar, Muhammad Zeeshan 2.12.2009 Mirror the Real World information with the Virtual World Using RealXtend /OpenSimulator.

1047 Määttä, Jaana 19.11.2009

Sähköisen terveyspalvelun kehittäminen - yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä Oulun

Omahoitohankkeessa.

1046 Aronen, Minna 19.11.2009

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus terveydenhuollon tietojärjestelmäinterventioiden

tutkimusmenetelmistä.

1045 Alatalo, Kari 19.11.2009 Hakkeroinnin ja sen taustalla vaikuttavien syiden selittäminen kriminologian teorioilla.

12(67)

Page 13: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1044 Rönkkömäki, Mikko 28.10.2009 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymän modernisointi yrityskohtaista käyttöliittymästandardia hyödyntäen.

1043 Lukkarila, Eija 16.9.2009

Verkkoelementin suorituskykyyn liittyvien olemassa olevien mittauksien hyödyllisyyden arviointi

tavoitepohjaisella lähestymistavalla.

1042 Tulppo, Tero 1.6.2009 Paikkaperusteiset palvelut – toinen tuleminen.

1041 Ojala, Sari 1.6.2009

Tietointensiivinen palveluorganisaatio periferisessä innovaatioympäristössä - Tapaus Kehittämiskeskus

Pohjantähti.

1040 Pouke, Matti 1.6.2009 Lumen mallintaminen peleissä ja 3D-virtuaaliympäristöissä.

1039 Kovanen, Riitta 1.6.2009

Seudullisten puheviestintäpalveluiden tuottaminen Meri-Lapissa kustannustehokkaasti IP-teknologian

avulla.

1038 Harri, Anne 1.6.2009

Seudullisten puheviestintäpalveluiden tuottaminen Meri-Lapissa kustannustehokkaasti IP-teknologian

avulla.

1037 Anttila, Janne 1.6.2009 ERP-järjestelmien toteutuksen ongelmat. Tapaus: Kiina.

1036 Koutonen, Sari 13.5.2009 Jatkuvuussuunnittelumallin vaiheistettu kehittäminen - Case Rautaruukki.

1035 Väisänen, Markku 22.4.2009 Ohjelmistoalan ulkoistaminen Kiinassa.

1034 Backman, Jere 8.4.2009 Graafisiin salasanoihin perustuvat autentikointimenetelmät.

1033 Hietala, Marko 18.3.2009 Audio Resource Control in Symbian OS Mobile Phone.

1032 Kostamo, Matti 25.2.2009 Implementation and Evaluation of a Software Metrics Tool.

1031 Nykänen, Kari 25.2.2009 Tietoturvakoulutus ja sen vaikuttavuuden arviointi yksilön tietoturvakäyttäytymiseen.

1030 Linna, Jaana 4.2.2009 Exploring the Success of Business Unit Strategy Implementation.

1029 Kittilä, Kaisa 1.10.2008 Analysing and Managing Software Dependencies with a Dependency Structure Matrix Tool.

1028 Kerola, Jaakko 1.10.2008

Myynnin strategiat kansainvälistyvässä ohjelmistoyrityksessä, Case: Elbit Skills Talent Management -

ratkaisu.

1027 Värttö, Antti 28.5.2008 Verifiointiprosessin parannus CMMI mallia hyväksikäyttäen.

13(67)

Page 14: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1026 Väisänen, Janne 28.5.2008

Toimialatietämyksen kehittäminen ketterässä ohjelmistokehityksessä yhteisen kielen avulla Tapaus:

Automaster Oy.

1025 Vähäkangas, Timo 28.5.2008 Huoltotilausjärjestelmän www-käyttöliittymän suunnittelu ja tuotanto.

1024 Vuorela, Leena 28.5.2008

Tuoteperhesuunnittelun ja uudelleenkäytön hyödyntäminen ajoneuvotietojärjestelmäkehityksessä -

Kehitysprosessin analyysia.

1023 Vuolo, Eila 28.5.2008 Digitaalisten pelien vetovoimatekijät.

1022 Virta, Anne 28.5.2008 Possibilities for test automation Case: Cross-Customer Cross-Distribution.

1021 Villstedt, Mari 28.5.2008 Avoimien kirjastojärjestelmien käyttöönoton hyödyt ja ongelmat kirjastoissa.

1020 Viitanen, Marja-Liisa 28.5.2008 Informaatiojärjestelmät henkilöstöhallinnon päätöksenteossa.

1019 Viinamäki, Katja 28.5.2008 Luottamuksellisuus Internetissä: RSA- ja AES-salausalgoritmit.

1018 Vasama, Jukka 28.5.2008 Uusi menetelmä ICT-käyttäjätyyppien tunnistamiseen - Case Juttutupa.

1017 Tätilä, Veli-Pekka 28.5.2008 GUI-kontrollien näppäimistökäytön tehostaminen näkövammaisille.

1016 Tuomaala, Sari 28.5.2008 NGN-konsepti teleoperaattorin näkökulmasta.

1015 Tolonen, Joona 28.5.2008 Inter-organizational Communication - The Quest for Technical Solution.

1014 Tolkkinen, Jari 28.5.2008 Luottamusmalli mobiilissa sosiaalisessa verkostopalvelussa.

1013 Thomander, Heli 28.5.2008 Verkko-oppimisympäristön arviointi DeLonen ja McLeanin onnistumismallin avulla.

1012 Tervaskanto, Samuel 28.5.2008 Luokkatiedoston minimointitekniikoiden vaikutus Java Micro Edition -sovelluksiin.

1011 Taskinen, Kristiina 28.5.2008

Triosta sooloon - toiminnanohjauksellinen tulevaisuus? Tapaus Kainuun maakunta -kuntayhtymän

terveydenhuollon potilastietojärjestelmä.

1010 Taari, Timo 28.5.2008 Sähköisen asioinnin käyttöön vaikuttavat tekijät kunnallishallinnossa.

1009 Säily, Pietari 28.5.2008 SAP HR -järjestelmän käytettävyys ja käyttäjätyytyväisyys. Tapaus: TeliaSonera Finland Oyj.

1008 Svanberg, Ritva 28.5.2008

Oppimisympäristön käyttäjäkokemukseen vaikuttavat tekijät - TOL maisteriohjelmien

oppimisympäristö.

1007 Suutari, Sinikka 28.5.2008 Mobiilisiältöpalveluiden oikeuksien hallinnan kehittyminen.

14(67)

Page 15: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

1006 Steiny, Donald Frederick 28.5.2008 Application of Economic Sociology and Social Networks to Information Systems.

1005 Sivunen, Sami 28.5.2008 EEC-menetelmä mobiilin käyttäjäkokemuksen keräämiseen.

1004 Sivonen, Tapio 28.5.2008

State of the Software Effort Estimation Practice in Private Companies Producing Software in Oulu

Region.

1003 Seitsaari, Markku 28.5.2008 QWERTY-näppäimistön vaatimuksia mobiililaitteille kielivariantit huomioiden.

1002 Savikuja, Keijo 28.5.2008

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta ISO/IEC 17799:2005 -standardin mukaan. Case erään

teollisuusyrityksen tutkimuskeskus.

1001 Salo, Ilpo 28.5.2008 Ohjelmiston luotettavuuden testaus SRE-menetelmän avulla: Tapaus MobiiliTV.

1000 Saarela, Timo 28.5.2008 Kainuun ammattiopiston intranetin käyttöönotto.

999 Rönkönharju, Suvi 28.5.2008 Käytettävyystestin tulosten kommunikointi.

998 Repo, Ari-Pekka 28.5.2008

Utilizing reverse engineered software metadata and impact analysis to improve communication in

software change management process.

997 Reijonen, Henri 28.5.2008

Käyttäjätyytyväisyys ja tietojärjestelmien käyttö: Empiirinen tutkimus oikeushallinnon

tietotekniikkakeskuksen käyttäjätyytyväisyydestä.

996 Rahkola, Meri 28.5.2008

Teknologian hyväksymismallin soveltuvuus opettajien tieto- ja viestintätekniikan hyväksymiseen ja

käyttöön liittyvien tekijöiden tunnistamiseen.

995 Rahikainen, Jussi 28.5.2008 Adopting Agile Practices in Telecommunications Industry ERP Development.

994 Punkeri, Anne Kristiina 28.5.2008 Emootioita herättävät tuotteet ja WOW-kokemus.

993 Potinkara, Rami 28.5.2008 Rinnakkaisuuden kilpailutilanteiden havaitseminen suorituskykyisesti.

992 Pikkarainen, Heli 28.5.2008 Kolme näkökulmaa julkisrahoitteisen tutkimusaineiston avoimeen saatavuuteen ja jakamiseen.

991 Pieski, Petri Tomi Kristian 28.5.2008 Luonnollisen kielen kieliopin kuvaaminen XML-pohjaisen kuvauskielen avulla.

990 Peltokorpi, Riku 28.5.2008 Collision detection in GIS using ray shooting; Finding ray-contour intersections on nautical charts.

15(67)

Page 16: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

989 Pasma, Tarja 28.5.2008

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston tiedonhallinnan problematiikka, nykytila ja

haasteet sekä LTSER-verkoston tiedonhallinnan erityisproblematiikka.

988 Partanen, Jari 28.5.2008 Identification of software configuration management deficiencies.

987 Palokangas, Onerva 28.5.2008 Diaari- ja arkistointijärjestelmästä sähköiseen asianhallintaan - tapaus Tietohallinto.

986 Nurminen, Teemu 28.5.2008 Analysing teamwork challenges and coordination mechanisms in multiplayer game: case BatMUD.

985 Nikkilä, Anna 28.5.2008 Integration of heterogeneous data sources into information management system.

984 Nikkanen, Markku 28.5.2008 Tiedon jäljentämisen hallintamekanismi mobiililaitteen ja palvelintietokoneen välillä.

983 Naamanka, Outi 28.5.2008 Toiminnanohjausjärjestelmä: Tapaustutkimus jälkeisvaiheesta.

982 Möttönen, Kaisu 28.5.2008

Yritysverkon yhteisen liiketoimintastrategian perustaksi kerättävä tieto - ASP-liiketoiminnan

näkökulmasta.

981 Männikkö, Sari 28.5.2008 Tapaustutkimus käyttöliittymäkehityksen siirtämisestä kohdeyrityksen Intian toimipisteeseen

980 Moilanen, Antti 28.5.2008 A Genetic Path Planning Algorithm for Complex Archipelago-like Environments.

979 Mattila, Lauri 28.5.2008 Taloushallinnon toimintaprosessien kehittäminen - Case Kalajoen kaupunki.

978 Martikainen, Lauri 28.5.2008 Ohjelmiston ymmärrettävyyden arviointi kompleksisuusmetriikoiden avulla.

977 Manninen, Inkeri 28.5.2008 Perinteisen strukturoidun järjestelmän ylläpitoprosessin parantaminen: Tapaus tilaustenkäsittely.

976 Malmberg, Timo 28.5.2008 Web-pohjaisen prosessikaavion toteutustekniikat.

975 Lohi, Markku 28.5.2008 Tietotekniikka työkaluna: Insinööriopiskelijoiden kokemuksia tietotekniikan käytöstä opiskelussa.

974 Linna, Tommi 28.5.2008 Taloyhtiöiden laajakaistaliittymien kuormanmuokkaus.

973 Linna, Teemu 28.5.2008 Myyntitietojärjestelmän kehittäminen heterogeenisessä myyntikentässä.

972 Lindqvist, Saija 28.5.2008

Triosta sooloon - toiminnanohjauksellinen tulevaisuus? Tapaus Kainuun maakunta -kuntayhtymän

terveydenhuollon potilastietojärjestelmä.

971 Liimatta, Petri 28.5.2008 An Evaluation of Vibrotactile Alerts in Mobile Phones.

970 Levy, Kimmo 28.5.2008 Kainuulaisen ohjelmistoyrittäjyyden syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

16(67)

Page 17: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

969 Leinonen, Eila Inkeri 28.5.2008 Tilannetorjunnanteorian soveltuvuus työntekijän tekemän atk-rikoksen arviointiin.

968 Lehtisaari, Pertti 28.5.2008 Verkkopeliyhteisön organisaation vertailu työelämän organisaatioihin.

967 Könönen, Hannu 28.5.2008 Testitapausten luominen käyttäytymismallien avulla

966 Kyllönen, Anitta 28.5.2008

Web-sovelluksestako apu henkisen väkivallan monisyiseen ongelmakenttään? Työpaikkaväkivallan

uhrien näkökulma.

965 Krank, Sami 28.5.2008 Relaatiotietokantojen replikointi mobiilijärjestelmissä SyncML:n avulla - tapaus Avux Mobile Server.

964 Korkiakoski, Iris 28.5.2008

Lisää hiiriä röntgenosastolle! Röntgenhoitajien artikulaatiotyö siirryttäessä analogisesta kuvantamisesta

digitaaliseen kuvantamiseen.

963 Korhonen, Tanja 28.5.2008 Ohjelmistoprosessin kehittäminen pienessä ohjelmistotiimissä.

962 Komulainen-Horneman, Mervi 28.5.2008

Käyttökokemuksia NFC-tunnisteista informaation haun välineenä kaupunkiympäristössä. Tapaus Oulun

kaupunkialueen kokeilut.

961 Koivupalo, Juha 28.5.2008 Tiedonsiirtoelementtisimulaattorin kehitys Java/CORBA-sovelluksena.

960 Koivisto, Mika 28.5.2008 3D-pelimoottoreiden profiilipohjainen arviointimenetelmä.

959 Keränen, Mika 28.5.2008 Laitteistoriippumattoman käyttöjärjestelmän ytimen suunnittelu ja toteutus sulautettuihin järjestelmiin.

958 Kauppinen, Timo 28.5.2008 Risk based testing using test patterns.

957 Karppinen, Heikki 28.5.2008 Hajautetun SCM -prosessin haasteet.

956 Kallio, Reino 28.5.2008 Palvelun ohjauspisteen resurssien käytön arviointi, mittaaminen, ennustaminen ja ylikuormituksen esto.

955 Kaisto, Tommi 28.5.2008 Mobiililaitteen käyttö osana auton moottorinhallintajärjestelmää.

954 Jämsä, Timo 28.5.2008 CruiseControl-työkalun integrointi yrityksen ohjelmistokehitysympäristöön.

953 Jurvansuu, Mikko 28.5.2008 Ilmaliikenteen hallinnan informaatioinfrastruktuuri.

17(67)

Page 18: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

952 Junno, Päivi 28.5.2008 Väestön hyvinvointia koskevan tiedon hankinta ja tietokantojen käyttö kunnallisessa päätöksenteossa.

951 Jokela, Jarmo 28.5.2008 Immateriaalioikeuksien merkitys konsolipelien valmistajalle.

950 Iivari, Esa 28.5.2008 Lukkiutumistilanteiden käsittely käyttöjärjestelmissä.

949 Hänninen, Jarmo 28.5.2008

Ohjelmistotuotannon kustannusarviointi materiaalituotannon ja -logistiikan tapahtumapohjaisessa

simulointimallinnuksessa.

948 Hämeenaho, Miika 28.5.2008 Open source for closed mobile platform.

947 Hyry, Jaakko 28.5.2008

Päällepuettavan kamerajärjestelmän automatiikan vaatimukset vanhusten ulkona liikkumisen

tukemiseksi.

946 Huumo, Teemu 28.5.2008 Matkapuhelimella koskettamiseen perustuvan pysäköintijärjestelmän hyväksyminen.

945 Huovinen, Ari Tapani 28.5.2008 Työntekijät osana organisaationsa tietoturvaa.

944 Hokajärvi, Raili 28.5.2008

Käyttäjän työkokonaisuuden huomioonottaminen tietojärjestelmän suunnittelussa Tapaus:

Yksityismetsien metsäsuunnittelu.

943 Heikkilä, Risto 28.5.2008 Levymäisten kappaleiden merkkauksen ja leikkauksen automaattiradoitus.

942 Heikkilä, Jari-Jukka 28.5.2008 Repertory Grid -tekniikan käyttö Laatuattribuuttitutkimuksessa.

941 Hassi, Ilkka 28.5.2008

Requirements for IT Service Asset and Configuration Management when providing ICT services for

external customers - Conformance between ITIL and practice.

940 Hanhirova, Timo 28.5.2008

Yhteisöllisten ominaisuuksien kehittäminen hyvinvointiportaaliympäristössä: Tapaus odottavien naisten,

äitien ja lapsiperheiden Helistin.fi.

939 Halkola, Eija 28.5.2008

Tieteellisen yhteistyön tiedonhallinnan käytännöt ja informaatioinfrastruktuurit - tapaus Long-Term

Intersite Decomposition Team -tutkimusprojekti.

938 Halkoaho, Tero 28.5.2008

An experimental evaluation on the use of maps in improving spatial awareness in a telepresence

system.

18(67)

Page 19: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

937 Haataja, Risto 28.5.2008 Tietotekniikan hyödyntäminen perusopetuksessa. Kyselytutkimus Kuusamon 1-9 luokkien opettajille.

936 Haapakangas, Leea 28.5.2008 Hallintotyön muutos tietotyönä ja sen tietotekniikkatuki. Tapaus Raahen kaupunki.

935 Flink, Teemu 28.5.2008 Kolmiulotteisen grafiikan hyödyntäminen autonavigoinnissa.

934 Fingerroos, Seija 28.5.2008

Osaamisen kehittämisen merkitys ja rooli innovatiivisen toimijaverkoston sekä ICT-klusterin

kehittymisen ja kasvun voimavarana.

933 Erola, Tapio 28.5.2008 Avoimen lähdekoodin ohjelmisto PK-organisaatioiden tietoteknisissä järjestelmissä.

932 Ellilä, Tuomo 28.5.2008 UPnP-teknologian yhteentoimivuustestauksen asettamat vaatimukset mediatiedostoille

931 Aronpää, Eija-Liisa 28.5.2008 Työssäoppiminen tietojenkäsittelyn perustutkinnon koulutuksessa.

930 Argillander, Jarno Antero 28.5.2008 TCP/IP-verkkojen tietoturva yhteyden kaappaamisen näkökulmasta.

929 Alasalmi, Anna-Kreetta 28.5.2008 Kosketuskäyttöliittymä vuorovaikutustapana mobiilisovelluksissa. Tapaus ravintola Pannu.

928 Ahonen, Heidi 28.5.2008

Tietojärjestelmän käyttöönoton haasteet seudullisessa yhteistyössä - tapauksena Koillismaan kuntien

henkilöstöhallinto.

927 Ylisaukko-oja, Mika 14.5.2008 Data quality management implementation process.

926 Yli-Hemminki, Juha Tapio 14.5.2008 Puun runkomuodon ennustaminen hakkuukoneen tuotannonohjausjärjestelmässä.

925 Virkkunen, Heikki 14.5.2008 Creating User Interface Guideline for Mobile Security Solution.

924 Vikstedt, Panu 14.5.2008 Tietoturvauhkat ja niiden huomioonottaminen teollisuusautomaatiojärjestelmät.

923 Varjosalmi, Virpi 14.5.2008 Tietokone- ja konsolipelien piratismi.

922 Tuomikoski, Janne 14.5.2008 Absorbing software testing into the Scrum method.

921 Tokkonen, Helena 14.5.2008 Music Consumption Experiences in Mobile Context.

920 Toivio, Mikko 14.5.2008 Keskitetyn käyttöoikeus- ja käyttäjähallinnan toteuttaminen yliopisto-organisaatiossa.

919 Tikkanen, Tuomo 14.5.2008 Ohjeisto NIOS II -prosessorin konfigurointiin ja ohjelmankehitykseen.

918 Syri, Ossi 14.5.2008 TAPISTRY -menetelmän tuki ohjelmistokehitysprosessien parantamiselle.

19(67)

Page 20: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

917 Sundqvist, Tarja 14.5.2008 Kaunokirjallisen WWW-sivuston linkkien luokitus - Interface, Portaat ja Daisy's Amazing Discoveries.

916 Siltala, Heikki 14.5.2008 Problems in Implementing Physics and Physics Engines to PC-games.

915 Sillanmäki, Marita 14.5.2008 Valmisohjelmien integraatio: PDM ja ERP, Case Polar Electro Oy.

914 Siivola, Eija 14.5.2008

Metatiedon yhteisöllinen kehitys: Narratiivinen analyysi tiedon hallinnasta Long-Term Ecological

Research -verkostossa.

913 Ryynänen, Mika 14.5.2008 A Visual Tool for Source Code Comprehension and Navigation.

912 Rantala, Antti Johannes 14.5.2008 Ajax-verkkosovellusten haavoittuvuudet ja niiltä suojautuminen.

911 Raulamo, Päivi 14.5.2008 Coordination of Experience Knowledge in Interface Inspection Process: Case Series 40.

910 Pyy, Anja 14.5.2008 Käyttöliittymä ja dysleksia - tutkimus käyttöliittymän vaikutuksesta dyslektikkojen lukemiseen.

909 Pulkkinen, Juha 14.5.2008 Channel Strategies of International Software Firms.

908 Pesonen, Markku 14.5.2008 Tehtäviin keskittyvä ohjelmistokehitys virheiden korjauksen näkökulmasta.

907 Paasovaara, Jaana 14.5.2008 Yhteisöllinen digitaalinen media ja sen kehitys.

906 Orajärvi, Jussi 14.5.2008 Mobiilin ryhmätietoisuuden tukeminen OWL-ontologian avulla.

905 Nuojua, Johanna 14.5.2008 Karttapohjaisen Web-teknologian mahdollisuudet osallistuvan maankäytön suunnittelun tukemisessa.

904 Neijonen-Vähä, Marika 14.5.2008 Käyttöoikeudet ja niiden hallinta.

903 Mäenpää, Markku 14.5.2008

Experiences and refections from Scrum Masters point of view - Adapting the Scrum project

management framework.

902 Myllymäki, Kari 14.5.2008 Prosessimainen toimintamalli koulutusorganisaation laatukäsikirjassa.

901 Myllylä, Mikko 14.5.2008 Rapid Contextual Design -metodologian soveltaminen käytännön projektissa.

900 Mustonen, Timo 14.5.2008 Offshore outsourcing of NBGs test automation.

899 Miikki, Katja 14.5.2008

Tapaustutkimus ohjelmistoyritysten strategisen tekemisen tavoista. Strategisen ketteryyden ja

jäykkyyden ilmeneminen ohjelmistoyrityksissä.

20(67)

Page 21: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

898 Miettinen, Olli 14.5.2008 Web - sovellusten haavoittuvuudet.

897 Marjamäki-Eilola, Oili 14.5.2008 Raportointinäkymän suunnittelu Esko-potilastietojärjestelmään tukemaan hoitotyön raportointia.

896 Lämsä, Valma 14.5.2008 Digitaalisen teoksen valmistuksen kriittiset vaiheet.

895 Leppäjärvi, Jouni 14.5.2008 A pragmatic, historially oriented survey on the universality of synchronization primitives.

894 Lehtomäki, Pekka 14.5.2008

Liiketoimintavetoinen tarjoaman laajentaminen ja asiakassuhteet. Tapaus operatiivisen

liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä.

893 Lehto, Tuomas 14.5.2008 Tieto- ja viestintäteknolgia mielenterveyskuntoutujan arjessa.

892 Latvakoski, Hannele 14.5.2008 Tapaustutkimus sähköisen tilauslaskutustietojärjestelmän käyttöönotosta.

891 Laine, Toni 14.5.2008 Neuroverkkoihin pohjautuva pörssikurssien analyysi.

890 Kähkönen, Ville 14.5.2008 WWW-pohjaisen järjestelmän ulkoasun vaikutus käyttäjäkokemukseen - Tapaus Innowise CMS.

889 Kurkinen, Minja 14.5.2008 Käytettävyys kainuulaisissa ICT-alan yrityksissä.

888 Kirves, Tanja 14.5.2008 Käytettävyys avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja kaupallisen ohjelmistokehityksen yhteenliittymässä.

887 Keskitalo, Janne 14.5.2008

Database centric authorization techniques and their impact on query performance in data warehouse

environment.

886 Kaunisto, Aulis 14.5.2008

Miten oppimisalustan käyttäjähyväksyntä selittää verkko-opetuksen käyttöä? Esimerkkitapauksena

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ammattiopistot.

885 Juntunen, Jussi 14.5.2008 Verkkoyhteisöjen moderointi. Keskustelufoorumit Näkökulma ja Muusikoiden.net.

884 Junno, Marja 14.5.2008 Feasibility of the RBAC model in context with heterogeneous data sources.

883 Jortikka, Aarre 14.5.2008 Shibboleth federoidun identiteetinhallinnan välineenä.

882 Hyvärinen, Liisa 14.5.2008

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena lukiossa - Opettajien teknologian

käyttötaidot.

881 Heinonen, Seppo 14.5.2008 Riskit ja käytettävyys OODPM:n avulla toteutetussa tietojärjestelmässä.

880 Halkoaho, Mari 14.5.2008 Java random number generators. A comparative study.

21(67)

Page 22: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

879 Haapakoski, Sakari 14.5.2008 Operatiiviseen tietovarastoon perustuvan tietovarastoratkaisun kehittämisvaihtoehdot.

878 Ala-Siuru, Vesa-Pekka 14.5.2008 Ubiart - Ubiquitous computing and interactive art.

877 Tiilikainen, Mira 23.4.2008 Opintotietojärjestelmä sähköisenä palveluna. Tapaus WebOodi.

876 Välimäki, Raimo 23.4.2008 Evolution of a J2EE based graphical user interface framework.

875 Tuhkanen, Heli 23.4.2008

Verkko-oppimisympäristön käytettävyys. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkintoon

valmistava koulutus.

874 Siikaluoma, Heikki 23.4.2008 Ohjelmistotuotannon alihankinnan tietoturva asiakkaan näkökulmasta.

873 Partanen, Pasi 23.4.2008 Kokemuksia monipistetoiminnasta ohjelmistokehitysprojekteissa

872 Mylläri, Mika 23.4.2008 Jatkuva integraatio ohjelmakoodin laadun parantamisen tukena.

871 Manninen, Kristiina 23.4.2008 Tapaustutkimus ulkoistamisen onnistumisen mittaamiseen liittyvistä haasteista.

870 Lehmikangas, Tuomo 23.4.2008 Verkkokaupan tuotehaun ja -listausten parantaminen Ajax-toiminnallisuudella.

869 Maijala, Tero 23.4.2008 Refactoring on maintaining and expanding software: case UpWind Simulator.

868 Lehtonen, Sami 23.4.2008 Porting OSSs to S60 using Open C.

867 Lämsä, Jarkko 23.4.2008 Towards measurable test purpose in robustness testing of protocol implementations.

866 Laitala, Keijo Ilmari 23.4.2008

Tietoturvan tasapainoinen onnistumisstrategia. Suorituskyvyn mittaamisen viitekehyksien käyttäminen

tietoturvallisuuden mittaamiseen.

865 Laesvirta, Kirsi 23.4.2008

Pervasive Healthcare: Possibilities of context-awareness and user interface adaptation in healthcare

information processing.

864 Kuusela, Harri 23.4.2008 Miten tietojärjestelmät tukevat osallistumista megamessuille. Tapaus Saksan CeBIT-messut.

863 Laukkanen, Elisa 23.4.2008 Tietämyksenhallinta ja siirtäminen - case asiakastukiryhmä.

862 Kotavuopio, Maarit 23.4.2008 Pariohjelmoinnin hyödyt ohjelmoinnin opetuksessa.

861 Kumpulehto, Matti 23.4.2008 Sopimukset tietojärjestelmän elinjaksossa.

860 Koskinen, Pasi 23.4.2008 Multiparty service monitoring logic.

859 Kontiokari, Tuire 23.4.2008 Ei-kaupallisen tuotetta markkinoivan internetyhteisön erityispiirteet CASE: Kuukuppikunta.

22(67)

Page 23: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

858 Juntunen, Mikko 23.4.2008 Tietojärjestelmän käyttäjätyytyväisyyden arviointi.

857 Karppinen, Elli-Mari 23.4.2008 Hypertekstin käyttäminen vaatimusmäärittelydokumentissa

856 Jounio, Tiina 23.4.2008

Velhot oppaiksi. Elektronisten aineistojen käytön ongelmien analysointi ja opastuksen kehittäminen

Oulun yliopiston kirjastossa.

855 Jorma, Sakari 23.4.2008 Software vendor and tool evaluation as part of buying process.

854 Impiö, Timo 23.4.2008 Tietojärjestelmäpalveluiden hallinta yrityksen tietohallinnossa.

853 Heikkala, Kirsti 23.4.2008 Käyttäjäkoulutus tietojärjestelmän käyttöönotossa.

852 Hast, Outi 23.4.2008 Osallistuvan suunnittelun kokemukset ja menetelmät kehitettäessä teknologisia tuotteita vanhuksille.

851 Hannula, Ari Markku 23.4.2008 Symbian-lisälaiteajurin skaalautuva tietoturvaratkaisu.

850 Hukkanen, Ari 23.4.2008 Luotaimet tiedonkerääjinä seniorien elinympäristössä.

849 Haapala, Hannu 23.4.2008 Tietojärjestelmät kuntaliitoksissa.

848 Abrahamsson, Katja 23.4.2008 Strategisen asiakassuhteen johtaminen: ohjelmistoyrityksen tapaus.

847 √Öström, Mikko 2.4.2008 Väärinkäyttötapauksiin perustuvat testitapaukset.

846 Ukkola, Pentti 2.4.2008 Tietoturvakoulutus pelastuslaitoksessa - Koulutuksen vaikutus tietoturvaohjeiden noudattamiseen.

845 Tolonen, Tuomo 2.4.2008 Metsähallituksen kuvioverkon laatu ja sen parantaminen.

844 Storhammar, Mari 2.4.2008 Intranet sisäisen viestinnän välineenä.

843 Seppä, Jarkko Kristian 2.4.2008 Tietokantojen toiminnan turvaaminen.

842 Salmela, Sirpa 2.4.2008 Inspection Process Analysis: Case Base Station SW Development.

841 Leppänen, Vesa-Pekka 2.4.2008 Kyvykkyydet ja verkostot peliteollisuudessa.

840 Leiviskä, Marko 2.4.2008 Pienten yritysten vakuuttavien web-sivustojen suunnittelu.

839 Saari, Mika 12.3.2008 Matkapuhelintestausympäristön kehittyminen.

838 Pitkäaho, Tomi 12.3.2008 Signaalin voimakkuuteen perustuva sensoriverkkopaikannus kaivos- ja navettaympäristössä.

23(67)

Page 24: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

837 Piirainen, Päivi 12.3.2008 Asiakasdokumentointiprosessin arviointi.

836 Pietilä, Rauno 12.3.2008 Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen.

835 Jokinen, Jari 12.3.2008 Järjestelmätestauksen kehittäminen eräässä ohjelmistoyrityksessä.

834 Hanhela, Hanna 12.3.2008 Guidelines for Software Product Line Adoption.

833 Finnberg, Maarit 12.3.2008

Tehohoidon tietojärjestelmän tietojen käyttö hallinnollisessa päätöksenteossa - Hoitotyön johtajien

näkökulma henkilökunnan resursointia koskevaan päätöksentekoon.

832 Madetoja, Markku 20.2.2008

Perinteisen työn ja työtehtävien konvergoituminen tietotekniikkatyöksi - esimerkkitapauksina

huoltoteknikon ja myyntijohtajan työtehtävät.

831 Kolehmainen, Kari 20.2.2008 Improving Mobile Application on Symbian Platforms: A Case study of "Bad Smells" and Refactoring.

828 Kärkinen, Risto 20.2.2008 Julkisten ontologioiden soveltuvuus prosessiteollisuuden perustarpeisiin.

827 Toivola, Jussi 20.2.2008 Test generation by using variable finite state machine for modeling application's behavior.

826 Jokelainen, Tenho 20.2.2008

Kunnan tietohallinnon organisointi digitaalisella aikakaudella - tapaus Kuusamon kaupungin

tietoyhteiskunnan palvelukeskus.

824 Kettunen, Mikko 20.2.2008

Haastattelututkimus Verohallinnon tietoturvapolitiikkaohjeistuksien noudattamiseen vaikuttavista

tekijöistä.

823 Hyppönen, Juho 20.2.2008 Räätälöidystä ratkaisusta globalisoiduksi ohjelmistotuotteeksi - tapaus päästökaupan sovellutukset.

830 Inkilä, Eero 6.2.2008 Digital music business; opportunities and challenges. Case study: Nokia Nseries vs. Apple iPod.

829 Hautasaari, Ari 6.2.2008 Analysis of the Characteristics and Development of Mobile Culture in Japan.

825 Raatikainen, Mikko 6.2.2008 Moniprojektin henkilöresurssoinnin simulointimalli.

822 √ñman, Kaisa-Maria 6.2.2008 Testauksen kehittäminen yrityskohtaisen virheprofiilin avulla.

1225 Seppo Kärkkäinen 1.1.2008

1224 Eija Saranpää 1.1.2008 E-palveluita ikäihmisille - Case SkypeTV

24(67)

Page 25: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

821 Pöyhtäri, Mataleena 5.12.2007 Verkkokaupan käyttöliittymäsuunnittelu - Case: Baby Style Oy.

820 Leipälä, Tuula 5.12.2007 Sovellusalueen käsitteistö tilaajan ja kehittäjien välisessä vuorovaikutuksessa toteutusvaiheen aikana.

819 Eskelinen, Elise 5.12.2007 Uudenlaisten valikkomallien käytön tehokkuus ja wow-tehoste matkapuhelimissa.

818 Noponen, Sami 21.11.2007 Information Security of Remote File Transfers with Mobile Devices.

817 Karppinen, Liisa 21.11.2007 Mallipohjaisen testauksen hyödyt - Case EB.

816 Karjalainen, Ilkka 21.11.2007 Implementing Telephony System in mobile platform: Cases mobile Java and mobile Linux.

815 Jumisko, Jaakko 21.11.2007 Evaluation of Streaming Video Quality in UMTS Networks.

814 Heikkilä, Pertti 21.11.2007 Mobile Multimedia Collaborative Services - Case: Mobile Smart Group Calendar in S60 platform.

813 Hannila, Hannu 21.11.2007 CMMI-mallin hyödyntäminen pienen organisaation ohjelmistoprosessin parantamisessa.

812 Alajeesiö, Henri 21.11.2007 Strategian syntyminen ja kehittyminen ohjelmistoyrityksessä.

811 Torvela, Teemu 31.10.2007 Katselmointityökalujen arviointi joustavan koodikatselmoinnin näkökulmasta.

810 Tiainen, Jaakko 31.10.2007

Avoimen lähdekoodin tietojärjestelmien soveltuminen julkisen sektorin tarpeisiin ‚Äì tapaus Oulun

kaupunki ja Compiere-toiminnanohjausjärjestelmä.

809 Tapaninen, Veikko 31.10.2007 Kolmen eri ohjelmointikielellä laaditun pelisovelluksen toteutuksen vertailu Nokian Series 60 alustalla.

808 Sirviö, Hanna 31.10.2007 Note taking by using a touch user interface based handheld device.

807 Rytilahti, Ari-Matti 31.10.2007 Ohjelmistotuotteen brandin uudistaminen.

806 Rahkola, Reeta 3.10.2007 Teknologian hyväksymismalli (TAM) teknologian hyväksymisen tutkimisessa kouluympäristössä.

805 Luo, Miao 3.10.2007 Wireless data synchronization for ASEMA using SIP and HTTP protocols.

804 Hummastenniemi, Niko 3.10.2007

Sairaalan CRM-järjestelmän mahdollisuudet potilaan hoidon parantamisessa - Tapaus Coronaria Impact

Oy:n hoidonseurantajärjestelmä.

803 Piippo, Samuli 12.9.2007 User Interface prototyping on mobile devices.

802 Pellikka, Mika 12.9.2007 Concept Design of Web Applications User Interface - Requirements for a Simulation Tool.

25(67)

Page 26: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

801 Pörhö, Anu 29.8.2007

Päiväkotiympäristöön liittyvän digitaalinen kasvunkansio -sovelluksen käyttöönoton ongelmat ja niihin

vastaaminen.

800 Nikupeteri, Hannu 29.8.2007 Emergence of Born Global ICT-Venture.

799 Lepistö, Eero 29.8.2007

Energy management using optimized buffer sizes in a mobile device - A CoFluent model based

approach.

798 Ahola, Päivi 29.8.2007 Organisaatioiden väliset tietojärjestelmät IT-ulkoistuspalvelujen hallinnassa.

797 √Öström, Katri 13.6.2007 Www-sivujen suunnittelun käytettävyysohjeistukset vanhuskohderyhmälle.

796 Tikkala, Esa 13.6.2007 Adopting SDL method in mobile cellular protocol software development.

795 Syrjäpalo, Jorma 13.6.2007

Tapaustutkimus asenteiden muuttumisesta toiminnanohjausjärjestelmää kohtaan - Retrospektiivinen

katsaus käyttöönottoprojektista todellisiin käyttötilanteisiin.

794 Lehto, Anneli 13.6.2007 Kielen käännettävyys tietokoneella.

793 Törmänen, Vili 30.5.2007 An Assessment-based Architectural Approach and a Support Tool for Mobile Systems Development.

792 Teronen, Kaisa 30.5.2007 Weblogit sosiaalisena toimintana.

791 Schroderus, Harri 30.5.2007 Ohjelmistoinnovaatiosta tuoteliiketoimintaan: mobiilikontekstin havainnoinnin tapaus.

790 Puhakka, Sami 30.5.2007 Making Sense of User Experience: How Do Different Sources Define User Experience?

789 Peltoperä, Jukka 30.5.2007 Vakuuttavat verkkopalvelut - Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla.

788 Lehtosalo, Aarne 30.5.2007 Tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus - Tapaus Säteilyturvakeskus Pohjois-Suomen aluelaboratorio.

787 Kurki, Heli 30.5.2007

Vilit ja Veerat netissä - Peruskoulun 5. luokan oppilaiden Internetin käyttö ja kokemukset siihen

liittyvistä uhkista ja riskeistä.

786 Kukkonen, Ville 30.5.2007 CRM:n käytön mahdollisuudet ohjelmistoyrityksen asiakastuessa (Case: NetHawk Oyj).

785 Korhonen, Henna 30.5.2007 Silmänliiketutkimuksesta saatava lisäarvo käytettävyystestauksessa.

784 Kangaskorte, Riitta 30.5.2007 Combined Walkthrough -menetelmän soveltaminen mediatuotteen käytettävyyden arviointiin.

26(67)

Page 27: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

783 Häikiö, Juha 30.5.2007 Matkapuhelimella koskettamiseen perustuva vuorovaikutus - Tapaus ikääntyneiden ateriapalvelu.

782 Apila, Seija 30.5.2007 Tapaustutkimus dokumenttien käytöstä yhteistyön tukena.

781 Sippala, Leena 2.5.2007 Tapaustutkimus ohjelmistoyritysten strategisesta tavasta toimia.

780 Salo, Tuomo 2.5.2007

Liiketoimintamahdollisuuden luominen tietoteollisuusyrittäjyydessä: Teknologia-artefaktista

yrittäjyyteen.

779 Pöyhtäri, Petteri 2.5.2007 ASP.NET -sivujen vasteajan pienentäminen.

778 Ponkala-Kurttio, Outi 2.5.2007

Hyvät käytänteet kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishankkeen hallinnoinnissa - käytännöt Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulussa.

777 Niskanen, Ilkka 2.5.2007 An Interactive Ontology Visualization Approach for the domain of Networked Home Environments.

776 Nikkanen, Mari 2.5.2007 Käyttöliittymäharjoitusten kehittäminen pedagogisten mallien pohjalta.

775 Läksy, Liisa 2.5.2007

Käyttäjien asema ETHICS ja Contextual Design suunnittelumenetelmissä menetelmiä kuvaavien

tekstien perusteella.

774 Nieminen, Mikko 4.4.2007 Device Profile Management in ASEMA.

773 Niemimäki, Juha 4.4.2007

Alustariippumattomat pelimoottorit - tapauksena C4 Engine -pelimoottorin siirtäminen Linux-

käyttöjärjestelmälle.

772 Männikkö, Juha 4.4.2007 Service test improvement with test automation framework: Case Jutel.

771 Lång, Marko 4.4.2007

Improving Interoperability of Heterogeneous Databases - Case University of Oulu, Financial

Department.

770 Kurikka, Jussi-Pekka 4.4.2007 Asiakasnäkökulma komponenttipohjaisessa ohjelmistotuotteenhallinnassa - Tapaus: Medictes Oy.

769 Kupsala, Risto 4.4.2007 Työympäristön epävarmuuden vaikutus ohjelmistokehitysmenetelmän valintaan.

768 Honka, Paula 4.4.2007 Verkko-oppimisympäristön käyttökelpoisuus loppukäyttäjän näkökulmasta.

767 Leskinen, Hanna 14.3.2007 The Main Student Information Systems In The Nordic Countries.

27(67)

Page 28: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

766 Järvelä, Tuija 21.2.2007

Käytettävyyssuunnittelun nykytilan arviointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutussuunnitelma pienelle

ohjelmistoyritykselle.

765 Hauta-Kasari, Kaisa 21.2.2007 Service Discovery for Simple Mobile Services.

764 Mikkonen, Petri 31.1.2007

Käyttäjien näkemysten välittäminen tietojärjestelmän toteuttajille - Ongelmia ja ratkaisuja

terveydenhuollon alueelta.

763 Wiander, Timo 10.1.2007

Implementing the ISO/IEC 17799 standard in practice – findings from four Finnish software

organisations.

762 Riihimaa, Päivi 10.1.2007 Tiedon louhintaa DNA-sekvenssiaineistoista ohjaamattoman neuroverkon avulla.

761 Vuontisjärvi, Janne 8.12.2006 Hyväksyntätestauksen toteutus GSM-päätelaiteprojektissa.

760 Veikkola, Arto 8.12.2006 Innovaatiojärjestelmät ja niiden merkitys paikallistalouden kehittämiselle.

759 Tuomela, Mikko 8.12.2006 Tutkimusdokumentaation hallinnan kehittäminen. Tapaus: Kemira Oyj:n Oulun tutkimuskeskus.

758 Sääskilahti, Kirsti 8.12.2006

Valintatekniikoiden subjektiivinen käytettävyyden arviointi kenttäkokeena osa mobiilin

paikkatietopalvelun kehittämistä.

757 Saarela, Joonas 8.12.2006 Tuotehallinnan roolit ja kehitys ohjelmistoliiketoiminnassa - Case Automaster.

756 Räisänen, Toni 8.12.2006 Konfiguroitavissa oleva reflektiivinen ohjelmistoalusta.

755 Ranta, Jussi 8.12.2006 Using Flash and XML in smart phone user interfaces.

754 Olmala, Kati 8.12.2006 Pedagogiset agentit verkko-oppimisen tukena.

753 Oikarinen, Johannes 8.12.2006

Scalable Quality of Service Management for Live MPEG-4 Video Stream for Unicast Transmissions in

ASEMA.

752 Nevalainen, Sampo 8.12.2006 An Architectural Approach to Evolvable Usability.

751 Leppälä, Saara 8.12.2006 Käytettävyyden arvioinnin nykytila teknologiayrityksissä.

750 Lang, Vili 8.12.2006 Timing of Market Entry in International Software Product Business.

749 Kynkäänniemi, Tanja 8.12.2006 Product Roadmapping in Collaboration.

748 Kuokkanen, Milla 8.12.2006 Ympäristönäytteisiin liittyvän tietokantamallin toteutuksen vaihtoehtoja.

28(67)

Page 29: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

747 Koskela, Lasse 8.12.2006

OMA DM -standardinmukaisen laitteen etähallintapalvelimen laajentaminen suoriutumaan

monimutkaisista etähallintatehtävistä.

746 Klaavu, Leena 8.12.2006 BaRE-menetelmän soveltaminen pienten yritysten vaatimusmäärittelyprosessiin. Case Visetec Oy.

745 Kauppi, Eija 8.12.2006 Nuoret pojat ja väkivaltasisältöiset tietokonepelit.

744 Jaakola, Jarkko 8.12.2006 Suunnittelumallien tukeminen multimetodien, sulkeumien sekä rajapinta- ja perintäkäsitteen avulla.

743 Ilomäki, Antti 8.12.2006 Immersiokäsitteen merkitys ja käyttö peli- ja virtuaalitodellisuustutkimuksessa.

742 Heikkinen, Aino 8.12.2006

Tutkijoiden, tietohallintopäälliköiden ja tutkimuksen rahoittajan näkemyksiä teknologiasta LTER:n

kontekstissa.

741 Hannus, Virpi 8.12.2006 Käyttäjätyytyväisyyden käsite: kirjallisuusanalyysi.

740 Arffman, Eeva 8.12.2006 Videoeditointiohjelman arviointikriteerit ja niiden validointi kahden ohjelman arvioinnin avulla.

739 Alatalo, Toni 8.12.2006 A System for Using 3d Animations in Live Performances.

738 Päkkilä, Mikko 15.11.2006

Laajennetun UTAUT mallin käyttö toimikortin käyttöönotossa: Kokemuksia Pohjois-Pohjanmaan

Sairaanhoitopiirissä.

737 Karjalainen, Yrjö 15.11.2006

Oppimisympäristön käyttöönottoprosessi - tapaustutkimus Moodle-oppimisympäristön

käyttöönotosta Kajaanin lukiossa.

736 Karjalainen, Jouni 15.11.2006

Käyttöohjeen vaikutus tietojärjestelmän hyödyllisyyteen, helppokäyttöisyyteen ja käyttöön.

Tutkimuskohteena Metsähallituksen puunhankinnan SAMPO -järjestelmä.

735 Haapala, Outi 15.11.2006

Matkailumarkkinointiin perustuvan mobiilin paikkatietopalvelun käyttökelpoisuus matkailijan

tiedonhaussa.

734 Väisänen, Jaana 1.11.2006 Prosessimallien ja suunnittelumenetelmien käyttö www-suunnittelussa.

733 Taskinen, Jukka 1.11.2006 Terveydenhuollon sähköisten potilaskertomusjärjestelmien (EPKh) tausta ja kehitys.

29(67)

Page 30: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

732 Siira, Tuula 1.11.2006

Vaatimusten jäljitettävyys ohjelmistokehityksessä. Tapaus MatrixOne Product Central‚Ñ¢, Telelogic

DOORS® ja Borland® CaliberRM™.

731 Siira, Marko 1.11.2006

Organisaatiomuutoksen suunnittelumallien soveltuvuus käytettävyysarvioinnin viemisessä pieneen

organisaatioon.

730 Pyykkö, Kari 1.11.2006 Agents and distributed objects to support cooperative web applications.

729 Laitio, Kari 1.11.2006 Pesäpallon ulkopelin tilastointi.

728 Tyni, Samuli 11.10.2006 Web-pohjaisen mittaus- ja ohjausohjelmiston toteutustekniikat.

727 Siira, Erkki 11.10.2006 Post-Developmental Activities of Mobile Services.

726 Seppänen, Antti 11.10.2006

Miten tutkia peruskoulun yläluokille tarkoitetun, konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvan,

tietokoneavusteisen matematiikan opetusohjelman käytettävyyttä?

725 Laapotti, Timo 11.10.2006 Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle - Tapaus Kirjoittajan ABC-kortti.

724 Kivinen, Markus 13.9.2006 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman ontologian määrittely.

723 Ylihannu, Riitta 31.5.2006 Ohjelmistojen testauksen kehittämispaineet Oulun seudun ohjelmistoyrityksissä.

722 Vuontisjärvi, Mika 31.5.2006 Liikkuvilla päätelaitteilla käytettävien palveluiden liiketoimintamalleista ja teknologioista.

721 Vihelä, Ulla 31.5.2006 Tietoturvapolitiikka suomalaisissa organisaatioissa.

720 Tonteri, Tuomas 31.5.2006

Software Architecture Assessment of Carrier Grade Network Security Products. The OpControl

Case and Method Extensions.

719 Seppälä, Juha 31.5.2006 Testauksen automatisoinnin mahdollisuudet - case: Medici Data Oy.

718 Oinas, Ari 31.5.2006 Data flow optimization between ERP system and mobile client.

717 Oikarainen, Pekka 31.5.2006

Ohjelmistojen huonojen piirteiden tunnistaminen refaktoroinnin ja oliosuunnitteluheuristiikkojen

avulla.

716 Myllylä, Mika 31.5.2006 Tietoturvariskit yrityksen sisäverkossa - Case Ruukki.

715 Löthman, Jani 31.5.2006 Konseptikuvitusprosessi pelituotannossa 3D-mallin tuottamisen apuna - tapaus AirBuccaneers.

714 Lundberg, Heidi 31.5.2006 Käyttäjäkokemussuunnittelun integrointi älypuhelinten ohjelmistokehitykseen.

30(67)

Page 31: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

713 Liikka, Jussi 31.5.2006

Automaattinen tietojen tarjoaminen käyttäjän mobiililaitteeseen tietyn tapahtuman seurauksena -

käyttömahdollisuudet ja niiden todentaminen.

712 Kuntola, Janne 31.5.2006

Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely. Finvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän

käyttöönottotutkimus.

711 Kukka, Hannu 31.5.2006 Digital Oulu cultural database; a study on digital cultural heritage archives.

710 Hyvärinen, Jyrki 31.5.2006 Monitorointijärjestelmien luokittelu - Tapauksena Linux-käyttöjärjestelmämoduulien monitorointi.

709 Heimovirta, Juha 31.5.2006 Käytettävyyskäsitteen soveltaminen tietokonepeleihin.

708 Heikkinen, Irja 31.5.2006 Hoiva-alan verkkopalvelujärjestelmä: KainuunHoivan portaali.

707 Flinkman, Ritva 31.5.2006 Langaton teknologia ja PDA-laitteet - näkökulmia PDA-laitteen ja WLAN-verkon käytöstä opinnoissa.

706 Välimaa, Vesa 3.5.2006 CMMI-mallin hyödyntäminen projektinseurantaprosessin kehittämisessä.

705 Sipola, Sakari 3.5.2006 Uuden ohjelmistoyrityksen kasvun syntymiseen vaikuttavat tekijät.

704 Saranne, Ann-Mari 3.5.2006

Yksityisen henkilön tietosuoja terveydenhuollossa - Esimerkkinä Tornion kaupungin terveydenhuollon

tietojärjestelmä.

703 Paaso, Leena 3.5.2006 Virtuaaliopetuksen haasteita ammattikorkeakoulussa - virtuaaliolohuoneestako osaratkaisu.

702 Leino, Mika 3.5.2006 Teräksen ominaisuuksia mallintavan tietojärjestelmän käyttöönotto: tapaus MPP.

701 Koskela, Timo 3.5.2006

Suomalaisten ohjelmistoyritysten kehittymismahdollisuudet: Arvoverkkoperustainen

liiketoimintatekijöiden analyysi.

700 Korpi-Tassi, Pekka 3.5.2006 Skenaariotutkimus älyostoskärryjen tulevaisuuden käyttötavoista.

699 Komulainen, Kaisa 3.5.2006 The Impact of Agile Software Development on Software Development Organization.

698 Kangas, Johanna 3.5.2006 Palvelinlähtöiseen dynaamiseen viestinvälitykseen soveltuvat web-tekniikat: tapaus Viestitin.

697 Jämsä, Joni 3.5.2006 Opiskelijoiden elämäntilannekyselyn mobiilipohjainen toteutus.

696 Hietasarka, Jari 3.5.2006 Yksityisyys world wide webin käytössä.

31(67)

Page 32: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

695 Haikara, Jukka 3.5.2006

Extending the Interaction Design Process of an Agile Software Development Method with Personas

Approach.

694 Mulari, Ari 5.4.2006 Tietoturvallisen etäyhteyden viitekehys: Case Citrix thinclient -ratkaisu.

693 Laine, Mauri 5.4.2006 Automaattinen konversio JAM/JPL-kielestä C++-kielelle.

692 Marttila, Markus 22.3.2006 Palvelinohjelmiston refaktorointi alustariippumattomaksi.

691 Kujanpää, Mikael 22.3.2006 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudun kuntien suhtautuminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

690 Heikkinen, Minna K. 22.3.2006

Miten suomalaisen perusterveydenhuollon asiakkaille antamaa puhelinpalvelua voidaan parantaa VoIP-

teknologialla? Tapaustutkimuksena Utajärven ja Vaalan terveyskeskusten puhelinpalvelu.

689 Annunen, Jarmo 22.3.2006 Ohjelmakoodin uudelleenkäytettävyys PHP-kielellä.

688 Puhakka, M. Tapani 22.2.2006 Towards Automating Testing in B3G Communicational Applications.

687 Halvari, Katja 22.2.2006

Paikkaperusteisen palvelun herättämät käyttäjäkokemukset ja niiden kerääminen

tiedonkeruumenetelmillä - tapaus SmartLibrary.

686 Määttä, Timo 8.2.2006 Tietojärjestelmäinvestoinnin arviointi. Case: Oulun Energian AMR.

685 Löthman, Henri 8.2.2006 An Agent Based Platform for Creation and Distribution of Dynamically Adaptable Services.

684 Ukkola, Sampo 18.1.2006 User Authentication In Wireless LAN Environment.

683 Taube, Aarne 18.1.2006 Ohjelmistotuotannon kehittäminen.

682 Koivuranta, Jaana 18.1.2006

Tasapainoinen onnistumisstrategia organisaation oppimisen välineenä. Tapaustutkimus

tietojärjestelmäpalveluiden toiminnan kehittämisestä.

681 Takalo, Pasi 7.12.2005 Ohjelmistotuotteen muutoksenhallinnan parantaminen eräässä organisaatiossa.

680 Sipola, Outi 7.12.2005 Testaustyökalun käyttämän rajapinnan muutoksen vaikutus moduulitestaukseen.

679 Korva, Tuomo 7.12.2005 Pulmien avulla pelaajaryhmän yhteistoimintaa painottava pelisuunnittelu - tapaus eScape.

678 Kontula, Jukka 7.12.2005 Liiketoimintaideoiden arviointi ohjelmistoyrittäjien näkökulmasta.

677 Alavesa, Piia 7.12.2005 Tietotekniikan ja työn suhde, Oodin käyttö tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

32(67)

Page 33: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

676 Tuomaala, Petri 23.11.2005 ISO 9241-11 määritelmän soveltaminen käytettävyysvaatimusten tekemisessä: tapaus Elbit Skills.

675 Tuisku, Martti 23.11.2005

Rapid Ethnography -menetelmän hyvät ja huonot puolet. Tapaus uuden autokorjaamo-

tietojärjestelmän käyttäjävaatimusten määrittäminen.

674 Syrjänen, Eerika 23.11.2005 Virtuaaliorganisaatiot yritystoiminnassa.

673 Siipola, Teemu 23.11.2005 The Concept of Knowledge Work, A Review with Insights from Critical Scientific Realism.

672 Parviainen, Sari 23.11.2005 √Ñlyverkkojen hallintajärjestelmän saatavuus.

671 Palmu, Jyri 23.11.2005 Service discovery in mobile ad hoc networks.

670 Määttä, Pirjo 23.11.2005

Yliopistollisen koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja tietoteollisuusalan yritysten

osaamistarpeiden kohtaaminen. Tutkimustapauksena Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden

laitoksen koordinoimat maisteriohjelmat Raahessa.

669 Helkomaa, Raija 23.11.2005

Yliopistollisen koulutuksen tuottamien osaamisvalmiuksien ja tietoteollisuusalan yritysten

osaamistarpeiden kohtaaminen. Tutkimustapauksena Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden

laitoksen koordinoimat maisteriohjelmat Raahessa.

668 Hakala, Kaarina 23.11.2005 Internetin esteettömyys ikääntyvälle: Tutkimuskohteena Oulun asukastuvan atk-kurssilaiset.

667 Alavesa, Eija 23.11.2005 Organisatorinen oppiminen tietotyökehikossa.

666 Niemi, Tommi 2.11.2005

Paikkatietopalvelun kehittämiseen liittyvä yhteistyö, vaatimukset ja standardit - Tapaustutkimus GSM-

liittymien hätäpaikannusratkaisusta Suomessa.

665 Jormalainen, Raimo 2.11.2005 Ohjelmistoprojektin myöhästyminen - Syitä ja korjauskeinoja.

664 Isohätälä, Milla 2.11.2005 Systeemitestauksen kehittäminen metriikoiden avulla.

663 Vanninen, Vuokko 11.10.2005 Mobiilisovelluksen käyttäjäkokemuksen kerääminen kaupunkiympäristössä.

662 Untinen, Tuula 11.10.2005 Tietojärjestelmien käyttäjäkoulutusten suunnittelu ja toteutus organisaation näkökulmasta.

661 Pehkonen, Aki-Pekka 11.10.2005

Testauksen automatisointi ja organisointi testivetoisessa ohjelmistokehityksessä. Tapaus: Automaster

Oy.

660 Gofur, Abdul 11.10.2005 An Enterprise Information Portal and Its Components: Case Oulu Telecom Plc.

33(67)

Page 34: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

659 Kauppila, Antti 21.9.2005

Sähköinen asiointi koulutusorganisaation sähköisen toimintajärjestelmän osana - Tapaus

KoillisPohjamaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

658 Karppinen, Kaarina 21.9.2005 Security Measurement based on Attack Trees in a Mobile Ad Hoc Network Environment.

657 Nurmi, Mikko 1.9.2005

Ohjelmistoarkkitehtuuri kontekstitietoisille mobiilijärjestelmille: Tuotelinjalähtökohta ohjelmistolla

MUPE-sovelluskehystä hyväksikäyttäen.

656 Lajunen, Petteri 1.9.2005 Laiteriippumattoman moblogin toteutus. Case: Nokia Media Album.

655 Heikkinen, Esa 1.9.2005 Web-palvelut ohjelmistotuotteen intergrointiratkaisuna.

654 Vaara, Ulla 1.6.2005

Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Tapaustutkimus opiskelijahallintojärjestelmien yhtenäistämisestä

organisaatioiden sulautumisen jälkeen.

653 Segerståhl, Katarina 1.6.2005 Interaktiomallit käyttöliittymäsuunnittelun tukena: Case ‚Äì Polar Precision Performance.

652 Rytky, Tuija 1.6.2005

Järjestelmän käytettävyysvaatimusten määrittäminen - tapaus Kemin kaivoksen tuontannon

tietojärjestelmä.

651 Rajanen, Mikko 1.6.2005 Käytettävyyden kustannus-hyöty -analyysimallien vertailu.

650 Pyhäjärvi, Natalia 1.6.2005

Yrityksen ohjelmistodokumentaation parantaminen - kohteena telekommunikaatioyrityksen

testausosasto.

649 Pudas, Mikko 1.6.2005 ActiveX tietoturvariskejä Internet Explorer 6.0 -selainympäristössä.

648 Miettunen, Jonne 1.6.2005 Multimediasisältö mobiililaitteissa - tapaus DOK.

647 Mettovaara, Vesa 1.6.2005 Collaboration in Embedded System Development.

646 Kyllönen, Pekka 1.6.2005 A Framework for Managing Agile Projects.

645 Koskela, Sanna 1.6.2005

Tieteellisen tutkimusaineiston jaon sosiaalista problematiikkaa - Tapaus Long Term Ecological

Research -verkosto.

644 Korva, Marja-Leena 1.6.2005 The Development of Local Portals: Case Pohjanmaan PPO Oy.

643 Kokko, Janne 1.6.2005 Strategisen arvoverkon syntyminen ja johtaminen ohjelmistoteollisuudessa.

642 Koivikko, Heikki 1.6.2005 An Experimental Bluetooth VoIP Service for the Symbian Os.

34(67)

Page 35: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

641 Kinnunen, Juha 1.6.2005 Palvelinavusteinen henkilökohtainen navigointi matkaviestimellä.

640 Karlsson, Kenneth 1.6.2005 Henkilökohtaisen opintosuunnitelmaprosessin ja sen tukijärjestelmän kehittäminen.

639 Kalaoja, Tarja 1.6.2005 Tietovaraston laatumalli, esimerkkitapauksena Rautaruukki Oyj.

638 Ilola, Tuula 1.6.2005

Tuturoinnin merkitys ja sen kehittäminen Tietojenkäsittelytieteiden etäopiskelussa ja etäopetuksessa.

Tutkimustapauksena opetus ja opiskelu Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen

koordinoimissa maisteriohjelmissa.

637 Huhtala, Hilkka 1.6.2005 Karttapohjaisen paikkatietoja tarjoavan verkkopalvelun käyttökelpoisuus: Case Simojoki.

636 Hiltunen, Kirsi-Maria 1.6.2005 User Guidance in Mobile Handheld Devices Towards Adaptive Guidance.

635 Haverinen, Raija 1.6.2005

Ammattikorkeakoulusta tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulutukseen vaadittavien täydentävien

opintojen määrittely. Tapaukset: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos.

634 Finström-Isto, Mervi 1.6.2005

Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Tapaustutkimus opiskelijahallintojärjestelmien yhtenäistämisestä

organisaatioiden sulautumisen jälkeen.

633 Elovaara, Airi 1.6.2005 Raportointikäytäntöjen kehittäminen: Esimerkkinä OYS:n sisätautien tulosyksikkö.

632 Tolonen, Kari 4.5.2005 XML-pohjaisten syötteiden hyödyntäminen mobiiliviestinnässä.

631 Petäjäjärvi, Pasi 4.5.2005 Testauksen kattavuuden varmistaminen automatisoidussa toiminnallisen testauksen ympäristössä.

630 Kumpulainen, Jari 4.5.2005 WMI:n käyttö kaupan järjestelmän tukitoiminnoissa.

629 Kuisma, Tuija 4.5.2005 Kiireen ja luovan kaaoksen merkitys tietojärjestelmän rakentamiselle.

628 Koivisto, Kai 4.5.2005 Model Facade -suunnittelumalli mobiilipäätelaitteen ja palvelimen välisenä ohjelmistorajapintana.

627 Kenttälä, Jani 4.5.2005 Exploiting Communication Patterns in Complex Information Networks.

626 Karinsalo, Mikko 4.5.2005 Improving Reusability in TTCN-3 Test Systems: A Framework-Based Solution.

625 Kantola, Eija 4.5.2005 Kokemuksia käyttäjävaatimusten määrittelystä Contextual Design -menetelmällä.

35(67)

Page 36: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

624 Jussila, Toni 4.5.2005

Interaktiotavat ja pelattavuutta tukevat piirteet tietokonepelien käyttöliittymissä - AirBuccaneers

toiminnan teorian näkökulmasta.

623 Junnila, Heikki 4.5.2005 Interaktiivisen työpöytäsovelluksen muokkaaminen reaali-aikaiseksi - Tapauksena Q Light Controller.

622 Heikka, Juhani 4.5.2005

Toimintatutkimus tietoturvan huomioon ottavan metanotaation integroinnista kohdeorganisaation

RAD-prosessiin.

621 Jounila, Ilari 4.5.2005

Visualisointitekniikan kehittäminen kommunikaation apuvälineeksi käyttöskenaarioiden formatiivisessa

evaluoinnissa.

620 Aikio, Kari-Pekka 4.5.2005

Visualisointitekniikan kehittäminen kommunikaation apuvälineeksi käyttöskenaarioiden formatiivisessa

evaluoinnissa.

619 Aho, Eero 4.5.2005 Suostuttelemalla opiskelemaan? Virtuaalisen opiskelupaketin suostuttelevuusanalyysi.

618 Suorsa, Seppo 13.4.2005 Yhteisen työtilan hallinta CSCW-järjestelmissä: käyttöliittymän näkökulma.

617 Pahnila, Olli-Pekka 13.4.2005 Kuinka organisaatioiden käyttämät tietojärjestelmäratkaisut tukevat johtamisjärjestelmiä.

616 Melakari-Mustonen,Paulina 16.3.2005

Verkko-oppimisympäristön käytettävyysvaatimusten määrittely ongelmaperustaisen kurssin

näkökulmasta. Tapaus: Projekti-kurssi.

615 Huttunen, Heli 16.3.2005

Verkko-oppimisympäristön käytettävyysvaatimusten määrittely ongelmaperustaisen kurssin

näkökulmasta. Tapaus: Projekti-kurssi.

614 Mikkonen, Liisa 2.3.2005 Sähköposti Kuusamon kaupungiorganisaatiossa.

613 Kuusijärvi, Tomas 2.3.2005 Tulosjohtamista tukevat informaatiojärjestelmät - Esimerkkinä Verohallinto.

612 Karppinen, Satu 2.3.2005 Ohjelmistotoimittajan tekijänoikeuksien hallinta.

611 Ansamaa, Markus 2.3.2005 Ohjelmistoliiketoimintaa.

610 Koskinen, Kirsi 9.2.2005

Käyttäjätutkimuksen hyödyntäminen mobiilin kontekstipohjaisen prototyypin kehittämisessä - tapaus

CAPNET.

36(67)

Page 37: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

609 Tuovinen, Lauri 19.1.2005

Tiedon louhinnan soveltaminen pistehitsauksen laadunvarmistukseen. Sovelluskehykseen perustuva

ratkaisu.

608 Tunturi, Pilvi 19.1.2005 Mielekästä mobiilipalvelua loppukäyttäjälle - Mobile Kärpät.

607 Räisänen, Ilpo 20.12.2004 Virheiden luokittelumenetelmä komponenttitehtaan virheenhallintaan.

606 Partanen, Tuula 20.12.2004

Opettajien ja intranet-järjestelmän rooli organisaatiomuistin uudistumisessa. Tapaus Kemi-Tornion

ammattikorkeakoulun kuntayhtymä.

605 Martikainen, Aulis 20.12.2004 Miten käyttäjätuen ratkaisemat ongelmat vaikuttavat sovellushallintaan? Tapaus Keminmaan kunta.

604 Leinonen, Arja 20.12.2004

Johdon tietojärjestelmän rakentaminen tietovarastoa käyttäen. Esimerkkinä Oulun kaupungin sosiaali-

ja terveystoimi.

603 Kotilainen, Rauni 20.12.2004

Johdon tietojärjestelmän rakentaminen tietovarastoa käyttäen. Esimerkkinä Oulun kaupungin sosiaali-

ja terveystoimi.

602 Koivuluoma, Mika 20.12.2004 Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen periaatteiden toteutuminen SEI:n kypsyysmalleissa.

601 Huttunen, Anna 20.12.2004 Katselmoinnin käyttö ja käytön esteet Oulun seudun ohjelmistoyrityksissä.

600 Hohtari, Sari 20.12.2004 Tavoitteena aktiivinen asiakas: Käyttäjäkoulutus ikääntyvien väylänä verkkopankkiin.

599 Turtinen, Markus 8.12.2004

Laajan sulautetun järjestelmän käyttöliittymän toiminnallisen testauksen automatisointia tukeva

menetelmä.

598 Pylkäs, Joona 8.12.2004 Yhteistyöhön vaikuttavat tekijät virtuaaliyhteisössä - tapaus Finnravit.

597 Lepistö, Saana 8.12.2004 Oulun yliopistossa tietojenkäsittelytieteiden opinnot keskeyttäneiden naisten ajatuksia opinnoistaan.

596 Kantola, Niina 8.12.2004

Käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun nykytilan arviointi ja kehitystoimenpiteiden

suunnittelu sisäisessä ohjelmistokehityskontekstissa.

595 Holappa, Mikko 8.12.2004

Organisaatiomuutosten vaikutukset ohjelmistotuotteen hallintaan. Tapaus: Network Technology

Modules.

37(67)

Page 38: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

594 Simola, Nestori 24.11.2004 Perusohjelmointikurssien sisällön analyysi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

593 Kotaniemi, Juha Pekka 24.11.2004 Lukutekniikka suunnittelumallien tarkoituksenmukaisen käytön tarkastamiseksi.

592 Eskola, Jyrki 24.11.2004 Käyttöliittymän suunnitteluprosessi: Tapaustutkimus neljästä ohjelmistosuunnitteluorganisaatiosta.

591 Arvola, Sirpa 24.11.2004 Metatiedon kerääminen ja hyödyntäminen tietovarastoinnissa, esimerkkitapauksena Rautaruukki.

590 Poikola, Marjut 3.11.2004 Recognition Accuracy of the HWR X Character Set.

589 Lappalainen, Jouni 3.11.2004 Henkilökohtaisen ohjelmistoprosessin työkalutuki.

588 Kukkonen, Sauli 3.11.2004 Nuorten asenteita tietotekniikkaa ja tietotekniikka-alaa kohtaan.

587 Kirves, Jyri 3.11.2004 Verkkoelementtien integrointitestauksen automatisointi automatisointialustaa käyttäen.

586 Julin, Juha 3.11.2004 Langattomien lähiverkkoteknologioiden hyödyntäminen mobiilipalveluissa.

585 Hanhineva, Antti 3.11.2004 Test Driven Development in Mobile Java Environment.

584 Saarenpää, Jenni 13.10.2004

Usability Issues in the Multimedia Consumption Lifecycle: the Case of Video Clips in a Series 90

Mobile Device.

583 Mantila, Liisa 13.10.2004 Mummut ja vaarit verkossa - Verkkopalvelujen esteettömyys ikäihmisten näkökulmasta.

582 Kokko, Antti 13.10.2004 ASP-sovelluskehitystä tukevan web-sovelluksen ohjelmistotuotantoprosessin nopeuttaminen.

581 Järvelä, Samuli 13.10.2004 Problem Diagnosis -menetelmä ohjelmistokehityksen prosessin parannuksessa; Tapaus Sysart Oy.

580 Leiviskä, Katja 1.9.2004 Lukiolaistyttöjen näkemyksiä tietojenkäsittelytieteiden alasta.

579 Karlström, Jukka 1.9.2004 Avoimen lähdekoodin käyttö kolmannella sektorilla.

578 Viitala, Matti 19.8.2004 Oulun seudun tietojenkäsittelyalan koulutustarpeiden ennakointi.

577 Leiber, Misa 19.8.2004 Partneriverkoston nykytila ja tulevaisuus. Case: osaamisen hallinnan ohjelmistotuote.

576 Kurikka, Arto 17.6.2004 Software defect management in product projects with long supplier chains.

575 Toivonen, Jukka 26.5.2004 Käytettävyyssuunnittelun vieminen yritykseen case-projektin kautta.

574 Sademies, Anni 26.5.2004 Process Approach to Information Security Metrics in Finnish Industry and State Institutions.

38(67)

Page 39: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

573 Rämet, Tiina 26.5.2004 E-oppiminen osana tietoturvakoulutuksen kehittämistä - yrityksen näkökulma.

572 Mukari, Jussi 26.5.2004 Intranetin tietoturva ja käytettävyys vahvan todentamisen ja kertakirjautumisen yhteydessä.

571 Kähkölä, Hannu 26.5.2004 Oliosuunnittelun laadun arviointi hierarkkisella laatumallilla.

570 Kanstrén, Teemu 26.5.2004 Testikattavuuden kasvun yhteys testattavan koodin rakenteeseen ja laatuun.

569 Hirvonen, Martti 26.5.2004 Etäopiskelun tietotekniset haasteet: Tapausesimerkkinä Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto.

568 Heikkinen, Ilari 26.5.2004 E-oppiminen osana tietoturvakoulutuksen kehittämistä - yrityksen näkökulma.

567 Halttunen, Virtu 26.5.2004

Kouriintuntuva tuotekonsepti - virtuaaliprototypoinnin tukeminen fyysisillä esineillä

konseptisuunnittelussa.

566 Alasalmi, Antti 26.5.2004 Roskapostin torjuntamenetelmät.

565 Kuivalainen, Tapio 5.5.2004

Tietoturvavaatimusten huomioiminen ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä: esimerkkeinä Scrum,

Extreme programming ja Feature driven development -menetelmät.

564 Tyynelä, Marja 14.4.2004 3D-käyttöliittymien suunnitteluperiaatteet.

563 Waenerberg, Johanna 24.3.2004 Web-sivuston uudelleentoteuttaminen.

562 Väinämö, Soili 24.3.2004 Mobiili yhteisöllinen kommunikaatio harrastuspohjaisessa yhteisössä.

561 Juntunen, Kaisu 8.3.2004 Hallinnon tietojärjestelmien yhteistoiminnan ongelmia.

560 Seppälä, Esa 11.2.2004 Struts-sovelluskehyksen web-ohjelmistosovelluksen laadulle tarjoama tuki.

559 Salmijärvi, Sanna 11.2.2004

Sähköisen kirjaston ja sähköisten kirjojen käyttöönotto. Ewelib-nettikirjaston käyttöönoton

ensikokemukset Koillis-Suomen aluekeskuskunnissa.

558 Jäälinoja, Juho 11.2.2004 Requirements Implementation in Embedded Software Development.

557 Hekkala, Riitta 11.2.2004

Käyttäjätavoitteiden määrittäminen osana tehtäväanalyysia. Miten eri tehtäväanalyysimenetelmät

sanovat käyttäjätavoitteiden määrittämisestä.

556 Tuikkala, Ilkka 21.1.2004 Octave -menetelmä organisaation tietoriskien arvioinnissa.

555 Sipilä, J. Petteri 21.1.2004 Javan hajautustekniikoiden suorituskyky ja skaalautuvuus.

554 Riihijärvi, Jorma 21.1.2004 Hakemistoarkkitehtuuri tietoverkon tukipalvelujen toteutukseen LDAP-hakemistoratkaisulla.

39(67)

Page 40: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

553 Piippo, Aino 21.1.2004 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö toisen asteen ammatillisen opettajan työn tukena.

552 Laitinen, Asko 21.1.2004 Langattomien päätelaitteiden ohjelmistojen integrointitestauksen automatisointi.

551 Rajatie, Suvi 3.12.2003 A rapid simulation tool supporting early user interaction design of mobile phones.

550 Lehtvirta, Taina 3.12.2003 Tiedon louhinnan soveltaminen yrityksen myynti- ja asiakastietoihin Suomen Posti OYJ:ssä.

549 Sironen, Marko 26.11.2003 Henkilökohtaisten tietojen mobiili hallintajärjestelmä.

548 Nousiainen, Tuomas 26.11.2003 Testauksen riittävyyden arvioiminen virhetiedon avulla.

547 Liukkunen, Kari 26.11.2003

Digitaalisen videotuotantoprosessin malli - Case Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen

kurssituotanto.

546 Rissanen, Mikko 5.11.2003 Yhteistoiminnan ja yhteistyön tuen eroja virtuaaliympäristössä - Tapaus: Active Worlds.

545 Leinonen, Liisa 5.11.2003

Tietojärjestelmätieteen koulutuksen sisällölliset tavoitteet it-asiantuntijoihin kohdistuvien odotusten

pohjalta.

544 Korkala, Mikko 5.11.2003

Läsnä oleva asiakas Extreme Programming (XP) -metodologiassa. Malli asiakkaan vaatimusten

tunnistamiseen ja oikeellisuuden varmistamiseen.

543 Arbelius, Aulis 5.11.2003

ERP-järjestelmän käyttöönoton erityispiirteet: tietojärjestelmän käyttöönotto osana organisaation

kokonaismuutosta.

542 Pyysalo, Sampo 17.10.2003 Mining Biomedical Literature for Protein-Protein Interactions using Support Vector Machines.

541 Oravainen, Susanna 17.10.2003 Ohjelmiston laadunvarmistuksen kehittäminen eräässä pienessä ohjelmistoyrityksessä.

540 Ylimaula, Anssi 24.9.2003 Sähköinen saumaton hoitoketju ja potilastiedon sähköistäminen.

539 Veijola, Anu 24.9.2003 Henkilöstön osaamisen hallinta: Tapaustutkimus eräässä organisaatiossa.

538 Keränen, Martti 24.9.2003 Projektin hallinnan arviointi - tapaustutkimus toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta.

537 Kinnunen, Minna 11.6.2003 Dynaamisen web-sovelluksen mallintamistekniikat.

536 Keränen, Mikko T. 11.6.2003

Peruskoulun kolmannen luokan opiskelijoiden tietojenkäsittelyn käyttökokemukset vapaa-aikana ja

koulussa.

535 Inget, Virve 11.6.2003 Luottamus ja turvallisuus langattomassa kaupankäynnissä - Tapaus Wallet & NetAnttila.

40(67)

Page 41: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

534 Hietala, Perttu 11.6.2003 Luottamus ja turvallisuus langattomassa kaupankäynnissä - Tapaus Wallet & NetAnttila.

533 Viljakainen, Matti 28.5.2003 Sähköisen huoltokirjan prototyypin tuotteistus.

532 Tuukkanen, Pasi 28.5.2003 Ohjelmistokomponenttien hallinta ja jakelun koordinointi langattomassa päätelaitteessa.

531 Suni, Janne 28.5.2003 XML tietokeskeisessä käytössä.

530 Sande, Geir 28.5.2003 Sovelluskehysten suunnitteluperiaatteet Microsoftin .NET -arkkitehtuurissa.

529 Saha, Mika 28.5.2003

Ulrichin ja Eppingerin vaiheistetun kehitysmallin soveltuminen mobiilin tuotekonseptin kehittämiseen -

Tapaus Bravo Tango.

528 Pikkarainen, Tero 28.5.2003 Verkkopankissa asioinnin hyväksyntään vaikuttavat tekijät.

527 Pikkarainen, Kari 28.5.2003 Verkkopankin itsenäiskäytön tyytyväisyys.

526 Nikumaa, Susanna 28.5.2003 The Release Management Process for A SW Product Under Maintenance Mode.

525 Laitinen, Tuulikki 28.5.2003 Itseorganisoivat kartat multimedian tiedonlouhinnassa ja visualisoinnissa.

524 Laine, Miikka 28.5.2003 ISO 13407 -standardin soveltaminen tutkimusprojektin ohjelmiston käyttöliittymäsuunnittelussa.

523 Julin, Suvi 28.5.2003

Differences in Software Change Management between Project and Product Business Based Software

Development.

522 Häkli, Antti 28.5.2003

Reaaliaikaisen 3D -grafiikan esittäminen Symbian -käyttöjärjestelmällä (Esimerkkitapaus: Nokia 9210

kommunikaattori)

521 Fonsén, Mika 28.5.2003 Web-palvelun toteutus XML-tekniikalla.

520 Ebeling, Markus 28.5.2003 Evoluutiomalli ohjelmistotuotelinjan kehittämiseen.

519 Purmonen, Petri 7.5.2003 Virhetiedon käyttö protokollaohjelmistojen testauksen analysointiin.

518 Piuva, Tiina 7.5.2003 Testing Component-based Software A Real-Time UML -Based Approach.

517 Vuorio, Pekka 24.4.2003 Katselmointiprosessin parantaminen toimintamalllien avulla.

516 Löf, Janne 24.4.2003 Symbian OS -komponenttien testausta tukevan testiajurin suunnittelu ja toteutus.

515 Ikonen, Sanna 24.4.2003

Tietojärjestelmän uudelleensuunnittelu toimintaprosessien ja ohjelmistoratkaisujen näkökulmista -

Tapaustutkimus: Numeronsiirrettävyys verkko-operaattorilla.

41(67)

Page 42: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

514 Alamartimo, Piritta 24.4.2003

Tietojärjestelmän uudelleensuunnittelu toimintaprosessien ja ohjelmistoratkaisujen näkökulmista -

Tapaustutkimus: Numeronsiirrettävyys verkko-operaattorilla.

513 Rönty, Marjo 27.3.2003 Mobiilisovelluksen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen ja kokeilu.

512 Immonen, Jarkko 27.3.2003

Prototyping an ubiquitous computing application: Reconciling use scenarios and technical feasibility

from off-the-shelf components.

511 Kujanpää, Tomi 13.3.2003 Supporting Visual Elements of Non-Verbal Communication in Computer Game Avatars.

510 Meriläinen, Pasi 12.2.2003 WAP -sovelluskehitystyökalujen vertailu.

509 Iivari, Netta 12.2.2003

CULTURAL ASPECTS IN THE IS IMPLEMENTATION LITERATURE What and How Has Been

Studied, and Could Be Studied in the Implementation of User-Centered Design.

508 Leskelä, Tarja 22.1.2003 Tietämyshallinnan prosessimallin soveltaminen ohjelmistoprojektin osaamiseen ja mallin arviointiin.

507 Koskela, Juha 22.1.2003 Software configuration management support for Extreme Programming.

506 Keronen, Ari 22.1.2003

Aktiiviset oliot mobiilipelien kehittämisessä - tarkastelussa Symbian OS -käyttöjärjestelmän aktiiviset

oliot.

505 Juntunen, Sari 22.1.2003 Analysis of a software company´s business network.

504 Ruuska, Anna 16.12.2002

Opintojen eteneminen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa tilastojen ja

opiskelijoiden kertomana.

503 Kari, Seppo 16.12.2002 Mobiilisovellusten testaus ja sen tukeminen.

502 Tähti, Marika 4.12.2002 Context Adaptive User Interfaces - Adaptation Characteristics and Dimensions.

501 Salmi, Elina 4.12.2002 Merkitysten muodostuminen asiakkaan ja verkkokaupan vuorovaikutuksessa.

500 Pehkonen, Pekka 4.12.2002 Hypermedia infrastructure for location based multimedia.

499 Kitunen, Arja 4.12.2002

Analysointikehikon soveltaminen tietojärjestelmien palvelevuuden analysoinnissa. Case: Sosiaali- ja

terveysalan tutkimus- ja palvelutoiminta, Työterveyslaitos ja Stakes.

498 Nurro, Arto 27.11.2002 Designing the User Interface for a Professional Software Product Line.

42(67)

Page 43: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

497 Roppola, Anu 6.11.2002 Yrityssovelluksen jakelustrategian suunnittelu.

496 Arhippainen, Leena 6.11.2002 Use of third-party components in software development - the integrator´s point of view.

495 Taulavuori, Anne 16.10.2002 Component documentation in the context of software product lines.

494 Halonen, Raija 16.10.2002 Tietojärjestelmän vaihtaminen - Tapaustutkimus tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotosta.

493 Moisanen, Matti 25.9.2002 Mobile Positioning Systems Protocols.

492 Juvonen Jukka 25.9.2002

Template Metamachine. Implementation of a Compile-Time Virtual Machine Using C++ Template

Metaprogramming.

491 Juujärvi, Liisa 25.9.2002 Technical feasibility study of implementing a new business model.

490 Lempinen, Hannu 4.9.2002 Turvallisuusmalli osana yksityisen sairaalan strategiaa.

489 Uutinen, Mervi 29.5.2002 Innovaation diffuusioon vaikuttavat tekijät - Case Nextime.

488 Säärelä, Tero 29.5.2002 Mobiilin päätelaitteen ja sen käyttäjän autentikointi extranet-järjestelmässä.

487 Sandberg, Anne 29.5.2002

Tiedon laatu tietojärjestelmässä - tutkimuskohteena Lapin yliopiston käyttöomaisuuden

seurantajärjestelmä.

486 Räisänen, Teppo 29.5.2002 Navigointiin liittyvän käyttäjäkokemuksen vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen.

485 Peltola, Susanna 29.5.2002 Tietämyshallinnan työkalutuki asiantuntijaorganisaatiossa.

484 Matinlassi, Mika 29.5.2002 Base Station Test Software Process Improvement - A Case of a Test Engineering Department.

483 Lääkkö, Miikka 29.5.2002 Transport Layer Security Protocol Testing.

482 Juustila, Eero 29.5.2002 Successful Deployment of Product Creation Processes and Related Information Systems.

481 Jokela, Petri 29.5.2002 Ohjelmistotuotteen määrittely osana tuotekehitysprosessia.

480 Hedberg, Henrik 29.5.2002 Hajautetun ohjelmistotarkastuksen tukeminen XML-teknologioilla.

479 Räty, Tomi 24.4.2002

Suunnittelumalleihin perustuva käyttöliittymäriippumattomuus: Tapaustutkimus Crystal- ja Quartz-

malleista.

478 Lotvonen, Olavi 24.4.2002 Johdon informaatiojärjetelmät ja tietovarastointi.

477 Kilponen, Jukka 24.4.2002 XML-tapahtumien tiivistäminen.

43(67)

Page 44: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

476 Anttila, Tuomas 24.4.2002

Ongelmalähtöinen oppiminen ohjelmistoammattilaisten perehdytyskoulutuksessa. Tapaustutkimus:

perehdytysprosessi Symbian-ohjelmistojen kehittäjille.

475 Simonen, Jari 22.3.2002 Yrityssovelluksen käyttöönotto.

474 Pihlajamaa, Päivi 11.3.2002 Ohjelmistoyrityksen laatujärjestelmän kehittäminen ISO9001:2000 -standardin avulla.

473 Leinonen-Huotari, Vuokko 11.3.2002 Ohjelmiston julkistusprosessin arviointi ja kehittämismahdollisuudet.

472 Suomela, Teemu 13.2.2002 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun nykytilan arviointi ja kehitystoimenpiteiden suunnittelu.

471 Nevakivi, Katriina 13.2.2002

Käytettävyysvaatimusten määrittelyprosessin kehittäminen kohdeyrityksessä. Kokemuksia yhden

tuotteen käytettävyyssuunnittelusta.

470 Kauppinen, Mika 13.2.2002 Suunnittelumallien hyödyntäminen UMTS -järjestelmän rajapinnan kehityksessä.

469 Jussila, Santeri 13.2.2002 Ohjelmistoyrityksen tietojärjestelmätoiminnan kansainvälistyminen.

468 Kangasniemi, Ari 23.1.2002 Uuden ohjelmistotuotteen kehityksen käynnistäminen.

467 Päätalo, Heli 5.12.2001

Käyttäjien asenteet tietojärjestelmiä kehittävää tietohallintoyksikköä kohtaan kansainvälisessä

organisaatiossa.

466 Pyykkönen, Mika 5.12.2001 Systematic domain-specific software reuse: the case of the user interfase.

465 Karinen, Susanna 5.12.2001 Improving software product documentation by rich links: a case design.

464 Jämsä, Mikko 5.12.2001

Käytettävyyssuunnittelun kehittämisen alkuvaiheet ajankohtaisessa kirjallisuudessa ja kolmessa

tuotekehitysorganisaatiossa - kokemukset ja johtopäätökset.

463 Posio, Tero 28.11.2001 Tuoteideasta tuotteeksi, tuote-markkinaparin etsiminen.

462 Peräaho, Janne 28.11.2001 Adaptiivinen hypermedia ja sen mallintaminen.

461 Penttinen, Raija 28.11.2001 Monikanavaisen sovelluksen käyttöliittymän suunnittelu WAP- ja EPOC-laitteille.

460 Ihme, Marja 28.11.2001 Measuring the Success of Information System Project.

459 Heikkinen, Sami P. 28.11.2001 Oliotietomallin toteuttaminen relaatiotietokannalla.

458 Loukusa, Sanna 7.11.2001 Sovellusten liikkeellelaskeminen monisovelluskorttijärjestelmässä.

457 Erola, Timo 7.11.2001 Tietojärjestelmien kehittäminen ja tietojärjestelmäprojektien hallinta tuotekehitysympäristössä.

44(67)

Page 45: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

456 Kittilä, Saara 10.10.2001 Laatutietojen hallinta elektroniikkatuotannossa.

455 Oja, Päivi 5.9.2001 Organisaation sähköpostin tietoturva - käyttäjien tietoturvatietoisuus.

454 Kauppinen, Marjatta 5.9.2001 Organisaation sähköpostin tietoturva - käyttäjien tietoturvatietoisuus.

453 √Ögren, Merja 30.5.2001 Usability plan as a tool for managing usability in product concept development.

452 Saukkonen, Topi 30.5.2001 Matkapuhelimen elektronisen lompakon käyttöliittymän suunnittelu.

451 Saukkonen, J. Samuli 30.5.2001 Tilaus-toimitusketjun tietojärjestelmien yhdistäminen.

450 Pajunpää, Saara 30.5.2001 Pienten näyttöjen aiheuttamat rajoitteet käyttöliittymien suunnittelulle - esimerkkinä Keräilypääte.

449 Maskonen, Tanja 30.5.2001

CCC Mobile Oy Yhdysvaltain markkinoille - Strategiset liiketoimintamallit ja toiminnan aloittamisen

tekijät.

448 Linna, Timo 30.5.2001 Formaali kuvaustapa sulautetun järjestelmän käyttöliittymätestauksen automatisoinnissa.

447 Lepistö, Jukka 30.5.2001 Guidelines for designing user interface component specifications for a pen-operated mobile phone.

446 Laitala, Matti 30.5.2001 Tiedonhallinta PDA -ympäristöissä.

445 Karvonen, Ilkka 30.5.2001 Internet -sovellusten kansainvälistäminen.

444 Kallinen, Hannu 30.5.2001 Aikajatkuvan multimedian mobiilin jakelun palvelun laatu.

443 Heikkinen, Marko 30.5.2001 Langaton sovellusvuokrauspalvelu - Sovellusalueet, teknologia ja liiketoimintamallit.

442 Afflekt, Ari 30.5.2001 Migration from pointo-to-point to EAI based integration.

441 Aaltonen, Hanna 30.5.2001 Sisäinen asiakkuus ja laatu tietojärjestelmäpalveluissa.

440 Smolander, Petri 9.5.2001 Virheiden ja muutosten hallinta konsultointityyppisissä toimeksiannoissa.

439 Repo, Pertti 9.5.2001 Yhtäaikaa eri paikoissa - virtuaaliprototyypin jakaminen tietoverkossa.

438 Naukkarinen, Mika 9.5.2001

Media Gateway - A network element for media conversion and transferring between PSTN and 3G IP

telephone networks.

437 Ojala, Pasi 25.4.2001 Enhancing software process improvement using value engineering.

45(67)

Page 46: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

436 Kankaanpää, Jani 25.4.2001

Java metrics and profiling tools in Unified Software Development Process - based application

development.

435 Saarinen, Vesa 21.3.2001 Kohti valtakunnallista opiskelijatietojärjestelmää - tapaustutkimus kuuden yliopiston yhteistyöstä.

434 Kemppainen, Markku J. 21.3.2001 Mobiilien tietokoneiden käyttöliittymät.

433 Kallio, Päivi 14.2.2001 Application Service Provisioning- Current State and Partnership Strategies.

432 Juntunen, Jouni 14.2.2001 Sovellusten välisen tiedonsiirron toteuttaminen XML-tekniikalla.

431 Kananen, Anu 24.1.2001 Tietovaraston suunnittelu- ja toteutusperiaatteiden soveltaminen FM220 vianhallintajärjestelmään.

430 Honkarinta, Jyrki 24.1.2001 An Evaluation of Test Maturity in Embedded Software Development.

429 Karjula, Anneli 8.12.2000 Tallennetut Java-proseduurit verkon- ja palvelunhallinnan intranet-sovelluksessa.

428 Simanainen, Raili 29.11.2000 Tietojenkäsittelyn turvaaminen koulutusorganisaatiossa -esimerkkinä Kajaanin Ammattikorkeakoulu.

427 Pahnila, Seppo 29.11.2000 Vuorovaikutus avoimissa hypermediaan perustuvissa oppimisympäristöissä.

426 Kuittinen, Minna 8.11.2000 WAP-palvelun käyttöliittymäsuunnittelu pieninäyttöisille päätelaitteille.

425 Kurkela, Virpi 18.10.2000 Informaation organisointimenetelmät.

424 Heikkinen, Timo 18.10.2000 Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu - mallit ja vaiheistus.

423 Tenno, Petri 31.5.2000 Towards test automation of GUI applications.

422 Simula, Kirsti 31.5.2000 Lisäarvopalvelujen testauksen automatisointi skriptien avulla.

421 Sihvonen, Markus 31.5.2000 A user side framework for Composite Capability/ Preference Profile Negotiation.

420 Savolainen, Antti 31.5.2000 Spontaanit verkot matkaviestinnän lisäarvopalveluissa.

419 Mäki, Heikki 31.5.2000 Matkapuhelimen WAP-yhteysasetusten automatisoitu määrittäminen.

418 Lipponen, Jan 31.5.2000 Visuaalinen suunnittelu Web-pohjaisissa elektronisen kaupan järjestelmissä.

417 Lainio, Harri 31.5.2000 Olioparadigman soveltaminen COM-toteutukseen: actaMETA.

416 Hagelberg, Kimmo 31.5.2000 Sisältöpohjaisten kuvanhakujärjestelmien hakutekniikat.

46(67)

Page 47: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

415 Domenici Guido 31.5.2000 Installability Enhancements in Large Client-Server Installations.

414 Välikangas, Jaana 10.5.2000

Käyttöliittymien suunnittelu ja yhtenäistäminen. Kokemuksia erään tuoteperheen käyttöliittymien

uudelleensuunnittelusta.

413 Torkin, Oleg 10.5.2000 Architectures for Location-Based Services.

412 Heikkala, Titta 10.5.2000 Vaatimusmäärittelydokumentin rakenteen määritteleminen XML-pohjaisen kuvauskielen avulla.

411 Harjumaa, Teemu 19.4.2000 Sähköisten ilmoitustaulujen käytettävyys johtokeskuksissa poikkeusoloissa.

410 Suurmaa, Marita 22.3.2000

Unified Modelling Languagen ja Objectory Processin soveltuvuus tietojärjestelmäkehityksessä. Case:

Soneran tietojärjestelmäkehityksen määrittelyvaihe.

409 Pikkarainen, Jari 22.3.2000 Sulautetut tietokannat tukiasemien asiakas/palvelin -ratkaisuissa.

408 Koivula, Heidi 22.3.2000 Tietokantaliittymät web-pohjaisissa sovelluksissa. Case: NESTIX Oy.

407 Klaavu, Sami 22.3.2000 Oliosuuntautuneiden suunnittelumallien ja suunnitteluheuristiikkojen arviointi metriikoiden avulla.

406 Alamikkelä, Eero 22.3.2000 Ohjelmistotyökalun tuotteistuksen näkökohtia.

405 Tanner, Hannu 9.2.2000 Pr2imer-prosessinparannusmenetelmän kehittäminen yrityskokemusten perusteella.

404 Villman, Liisa 19.1.2000 Käytettävyyden merkitys liiketoiminnan näkökulmasta.

403 Rauhala, Juho 19.1.2000

Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden väliset käsityserot ohjelmiston laadusta ja niiden vähentäminen

ohjelmisto- kehitysprosessissa.

402 Peltola, Jani 19.1.2000

Asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden väliset käsityserot ohjelmiston laadusta ja niiden vähentäminen

ohjelmisto- kehitysprosessissa.

401 Korva, Jari 19.1.2000 Adaptiivisten verkkopalvelujen käyttöliittymät.

400 Vierimaa, Kari 15.12.1999 Enterprise Information Architectures.

399 Sahlman, Anssi 15.12.1999 Johdon informaatiojärjestelmät intranetissä - esimerkkinä Verohallinto.

398 Myllymäki, Sirpa 15.12.1999 Dokumentoinnin hallintajärjestelmän toteutusmalli kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta.

397 Moilanen, Marko 15.12.1999 Bluetooth and Mobile Phones - Effects to the User Interfaces.

396 Lehtomaa, Vesa-Matti 15.12.1999 Personal Intelligent Agents for Mobile Communication.

47(67)

Page 48: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

395 Karjalainen, Marko O. 15.12.1999 Ohjelmistotuotannon laatujärjestelmän sertifiointi, CASE MSG Software Oy.

394 Harju, Janne 15.12.1999 Evaluation of an IT service- and user satisfaction and cost analysis.

393 Aglassinger, Thomas 15.12.1999 Error Handling in Structured and Object-Oriented Programming Languages.

392 Törmänen, Harri 1.12.1999 Vaatimusmäärittelyprosessin kehittäminen esimerkkiyrityksessä.

391 Lamminaho, Tomi 1.12.1999 Virheenpaljastava ohjelmointitekniikka.

390 Tauriainen, Annukka 10.11.1999 Experience capturing process and its enactment.

389 Salo, Outi 10.11.1999 Vikatiedon kerääminen ja analysointi: GQM-menetelmän soveltaminen tarkastus- ja testausvaiheisiin.

388 Manninen, Iiris 10.11.1999

Oliosuuntautuneisuuden vaikutus yksikkötestauksen testitapausten valintaan ja testattavuuteen: esim.

Java-ohjelmointikieli.

387 Myllyaho, Mauri 20.10.1999 Tietoverkon lomaketyökalujen valinta.

386 Tuovila, Sari 31.5.1999 Dialektisen kehittämisen informaatioteknologiset kehykset ja niiden yhteensovittaminen.

385 Tervonen, Terttu 31.5.1999 Ohjelmistoprosessin mallintaminen ja käyttöönotto.

384 Ronkainen, Helena 31.5.1999

Ammattikorkeakoulun tietotekniikan opetuksen sisältö ja työelämän tarpeet - hallinnon ja kaupan

ammatteihin valmistava koulutus.

383 Kilpelä, Antti 31.5.1999 Internet-maksujärjestelmät matkaviestinympäristössä.

382 Keinänen, Kari Antero 31.5.1999 Virtual organizing as strategic approach to stay competitive.

381 Karjalainen, Marko T. 31.5.1999 Component Management in a Networked Virtual Prototyping Environment.

380 Immonen, Marko Antero 31.5.1999 Teleoperaattorin geneerisen palvelujenhallinnan tietoturvavaatimukset.

379 Somero, Mika 24.5.1999 Oliotietokannan rationaalinen valinta: valintakriteerit ja niiden soveltaminen.

378 Kaasila, Jouko 24.5.1999 Kuluttajien navigointikäyttäytymisen seuraamisen mahdollisuuksia elektronisessa kauppapaikassa.

377 Petman, Timo 5.5.1999

Communication matters. Geographically Distributed Software Development and Communication. A

case study of the Mango project.

48(67)

Page 49: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

376 Rahtu, Pentti 3.2.1999

Vertaileva analyysi kehitysstrategioista ja käytännön perspektiiveistä tietojärjestelmien

kehittämistutkimuksen ydinkohteina.

375 Ollila, Antero 3.2.1999

Tarkastusmenetelmän räätälöinti eräälle ohjelmistotuotanto-organisaatiolle: käytännön ongelmia,

ratkaisuja ja kokemuksia.

374 Sarkkinen, Jarmo 17.12.1998 LITE-kuvaketjut: Apuväline hajautettuun osallistuvaan suunnitteluun.

373 Sirniö, Teija 17.12.1998 Atk-ammattilaisen työhyvinvointi ja työnhallinta.

372 Siponen, Mikko 17.12.1998 Computer Ethics - An Anthology.

371 Mäkinen, Samuel 9.12.1998

Elektronisen kaupankäynnin järjestelmät: kirjallisuuskatsaus ja erään kauppapaikan käytettävyyden

arviointi.

370 Rauhala, Hannu 9.12.1998 Vaihdantakustannusteorian käytettävyys ulkoistamisen kustannusten arvioinnissa.

369 Komu, Toni 9.12.1998

WAPin ja SIM Application Toolkitin sovellusmahdollisuudet matkaviestinnän lisäarvopalveluiden

kehittämisessä.

368 Tiihonen, Kari 9.12.1998 Selainpohjaisten käyttöliittymien sovellusarkkitehtuurien käytettävyyden arviointi.

367 Ahola, Heikki 9.12.1998 Choosing a Data Warehouse Solution: a Framework and its Evaluation.

366 Pohjanen, Petri 9.12.1998 Elektronisen kaupankäynnin toteuttaminen matkaviestinnässä.

365 Issakainen, Jari 9.12.1998 Konfiguroitavan käyttöliittymäohjelmiston suunnittelu ja toteutus uuden sukupolven kalibraattoriin.

364 Liukkonen-Olmiala, Tea 11.11.1998 Käyttäjätarvetutkimuksen tila ja mahdolliset menetelmät sen kehittämiseksi eräässä yrityksessä.

363 Liikanen, Pekka 11.11.1998 Sitoutuminen ohjelmistoprosessien kehittämisessä - määritelmä, merkitys ja mittaaminen.

362 Helander, Sami 11.11.1998 Virtual user interfaces and their suitability to mobile terminal.

361 Ojala, Pekka 11.11.1998

Sähköisen kaupankäynnin tietoturva ja sen vaikutukset maksukäytäntöjen käytettävyyteen sekä

kaupankäynnin yleiseen kehittymiseen.

360 Nättinen, Minna 21.10.1998 Vaatimusmäärittelyprosessin parantaminen ISO 15504 (SPICE) standardin avulla.

359 Oinas, Arto 3.6.1998 Selecting and Implementing a Module Testing Environment for Real-time Software.

49(67)

Page 50: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

358 Karjalainen, Ilpo 3.6.1998 Graafisten käyttöliittymien tyylioppaat aktiviteettiteorian näkökulmasta.

357 Nikula, Satu 28.5.1998 Ohjelmiston palvelevuuden mittaaminen.

356 Hyytinen, Jarmo 28.5.1998

Tietojärjestelmäkehityksen metodologiat ja kommunikaatio systemointitutkimuksen ja -käytännön

välillä.

355 Sandelin, Toni 11.5.1998 Ohjelmistotuotannon tavoitelähtöisen mittauksen automatisointi.

354 Ritokangas-Huttunen, Pirjo 11.5.1998 Lotus Notes, TeamWARE toimisto ja Vineyard -Ryhmätyöohjelmistojen arviointia.

353 Perälä, Minna 29.4.1998 DeLonen ja McLeanin onnistumismallin empiirinen testaus.

352 Tuominen, Arno 29.4.1998 Joustavat ohjelmistoratkaisut tehtäväkriittisessä hajautetussa järjestelmässä.

351 Syrjänen, Anna-Liisa 6.4.1998 Käyttöliittymän suunnitteluprosessin dynamiikkaa - esimerkkinä OVH-projekti.

350 Salmela, Mika 6.4.1998 Testausympäristön konfigurointityökalun käytettävyyden parantaminen.

349 Junttila, Merja 6.4.1998 Kansainvälistyvän ohjelmistoyrityksen tuotteistamiskäsikirja.

348 Lindén, Suvi 5.3.1998

Kansanedustajan työn tiedonhallinta vuorovaikutusympäristössään uuden tieto- ja viestintätekniikan

valossa - toimintatutkimus kansanedustajan tietoympäristön muutoksista.

347 Jokiniva, Jukka 5.3.1998 Matkapuhelimen käyttöliittymäohjelmiston testausprosessin automatisointi.

346 Kaikkonen, Tuomas 5.3.1998 Lossless compression of multidimensional data. Experimental predictive image encoder/decoder.

345 Lempinen, Kim 18.2.1998 Feasibility of Sketch-Based Image Engine in the World Wide Web.

344 Pikkarainen, Ari 18.2.1998 Riskien hallinnan ohjeistaminen.

343 Pekkala, Veikko 26.1.1998 Towards Computer-aided Software Testing (CAST); Choosing a CAST Tool for Retail Applications.

342 Karjalainen, Tiina 7.1.1998 Siirtyminen merkkipohjaisesta käyttöliittymäkehityksestä graafisten käyttöliittymien kehittämiseen.

341 Kropsu, Jarmo 15.12.1997 Projektiohjeen kehittäminen ohjelmistoprojektien hallintaan.

340 Heiskari, Markku 15.12.1997 Katselmoinnin vaikutus ohjelmistotuotantoprosessin tehokkuuteen.

339 With, Mikko 3.12.1997 Lähdekoodin ymmärrettävyys ja sen parantaminen.

50(67)

Page 51: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

338 Wang, Dongxia 3.12.1997 Integration of reuse into software development process.

337 Pekkola, Tero 3.12.1997 Oliosuuntautuneen ohjelmiston regressiotestaus.

336 Nousiainen, Eero 3.12.1997 Hypermediateknologia opetuksessa ja oppimisessa.

335 Lehtikangas, Juha 3.12.1997

Testitulosten visualisointi sanomakaavioiden avulla. Esimerkkinä tietoliikenneohjelmistojen

integrointitestaus.

334 Korhonen, Maarit 19.11.1997 Ohjeistus hyvän käytettävyyden omaavien Lotus Notes -sovellusten rakentamiseen.

333 Kokkoniemi, Jouni 19.11.1997 Hajautettujen järjestelmien esittäminen suunnittelun yhteistyön tukena.

332 Kamaja, Ilkka 19.11.1997 Tietotekniikan vastuuhenkilön koulutussuunnitelma.

331 Kiiskilä, Janne 29.10.1997

The study and problem area analysis of software process, a case study of a telecommunications

software development.

330 Kauppinen, Juha 29.10.1997

Tiedonhaun tehostaminen tapahtumavirran analysoinnin avulla - esimerkkinä

prosessiautomaatiosovellus.

329 Järvinen, Antti 29.10.1997

Tiedonhaun tehostaminen tapahtumavirran analysoinnin avulla - esimerkkinä

prosessiautomaatiosovellus.

328 Jaakola, Kati 29.10.1997 Ohjelmistoliiketoiminta.

327 Hyväri, Kari 29.10.1997 Kertova ohjelmointi.

326 Riipinen, Teemu 8.10.1997 Selain/palvelin arkkitehtuuri www-sovellusten perustana.

325 Remes, Timo 8.10.1997 Intranetin tietoturvauhkat ja niiltä suojautuminen.

324 Vatanen, Saku 17.9.1997 √Ñlykkäiden agenttien soveltaminen matkaviestinnän päätelaite- ja palvelinympäristössä.

323 Savikoski, Sanna 29.8.1997

MVM:n soveltuvuus tietojärjestelmää uusittaessa. Case: Rautaruukki Oy Raahe Steelin

ainestodistustoiminta.

322 Kilpi, Teemu 29.8.1997 Suunnittelupäätösten perustelujen käyttö tarkastuksen tukena.

321 Kangas, Matti 29.8.1997 Lotus Notes application development process - Process model and tool evaluation.

320 Harjumaa, Lasse 29.8.1997 Computer supported software inspection - A WWW perspective.

51(67)

Page 52: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

319 Vinnakota, Raghuram 2.6.1997 Software tools in Java, Windows and X Windows.

318 Talus, Leena 2.6.1997

Käyttäjähallinnan kehittäminen osana suuren organisaation tietoturvallisuusratkaisua - esimerkkinä

Suomen Posti Oy.

317 Lipponen, Mia 2.6.1997 Globaalin tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus kansainvälisessä organisaatiossa.

316 Katta, Robert 2.6.1997 Graphical Primitives Supported in Windows, Java and X Windows.

315 Maansaari, Jari 19.5.1997 Tietokoneavusteinen systeemityö ja sen muutos Suomessa: empiirinen toistotutkimus 1993 - 1996.

314 Hekkanen, Mika 12.5.1997 Laatukeskeinen hypertekstisovellusten rakentaminen protoilemalla.

313 Vainio, Aija 21.4.1997 Client/server-arkkitehtuuriin perustuvan järjestelmän tietoriskien arviointi.

312 Paldanius, Merja 1.4.1997

Käsitystyypit apuna osallistuvassa tietojärjestelmäsuunnittelussa. Tapaustutkimus Espoon kaupungin

Kanta-Viherlaakson pilottiryhmän tulevaan SALUS-tietojärjestelmään liittyvistä käsityksistä keväällä

1996.

311 Lappalainen, Petri 1.4.1997 Internetin hyödyntäminen digitaalisissa matkapuhelinverkoissa.

310 Lalli, Tuomo 10.3.1997 Evaluating a software process framework of a global organization.

309 Heikkuri, Seppo 3.12.1996 Käyttäjän todentaminen tele- ja tietojärjestelmissä - esimerkkinä DX200-verkkoelementti.

308 Lakkala, Marja 23.10.1996 Vianhallintaprosessin kehittäminen ja vikatiedon hyväksikäyttö.

307 Pellikka, Minna 27.9.1996 Olioteknologiaa käyttävien ohjelmistoprojektien suunnittelu ja hallinta.

306 Viiru, Tero 31.5.1996 Tietojärjestelmien ulkoistamisen tietoturvaohjeistus.

305 Mikkonen, Marja-Liisa 31.5.1996 On-line documentation for maintenance of industrial machines.

304 Karppinen, Päivi 31.5.1996

Skenaarioiden hyödyllisyys. Erään ohjelmistotuotteen myynnin ja käytön välinen vertailu ja

käytettävyyden arviointi.

303 Jylhänkangas, Maria 31.5.1996

Skenaarioiden hyödyllisyys. Erään ohjelmistotuotteen myynnin ja käytön välinen vertailu ja

käytettävyyden arviointi.

302 Halonen, Sami 27.5.1996 DAMPS-matkapuhelimen aktivointi radioverkon kautta.

52(67)

Page 53: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

301 Parviainen, Päivi 29.4.1996 Ohjelmistokomponenttien hyödyntämisprosessi ja sen kehittäminen.

300 Pietikäinen, Juhani 3.4.1996

Johdon informaatiojärjestelmät (EIS) julkisessa terveydenhuollossa. Case: johdon

tietojärjestelmäprojekti kuntayhtymässä.

299 Jurvelin, Paavo 28.2.1996 Tietoturva tietojärjestelmien ulkoistamisen yhteydessä.

298 Heikkinen, Sami 28.2.1996 Tietoturva tietojärjestelmien ulkoistamisen yhteydessä.

297 Tolonen, Vesa-Matti 7.2.1996 Tietoturvallisuuden hallinta systeemityössä - Eurooppalainen näkökulma.

296 Koponen, Pirkko 7.2.1996 Roy Radan hyperdokumenttien kehittämisperiaatteet.

295 Ojajärvi, Tero 17.1.1996 Ohjelmistotalon palvelun laadun arviointi strategisella asiakastyytyväisyysmittauksella.

294 Lämsä, Jyrki 17.1.1996

Applicability of CMM and Trillium for process assessment and improvement of embedded software

production.

293 Kamula, Minna 16.1.1996 Hypertekstimuotoinen opetusohjelma ja sen rakentaminen. Tapaustutkimus Oulun yliopistossa.

292 Oksanen, Hillevi 12.12.1995

Tietotekniikan käytön vaikutusten analysointi Giddensin rakenteistumisen teorian avulla -

tapaustutkimus laivaorganisaatiossa.

291 Lunkka, Jaana 12.12.1995 Internet-ohjelmistojen soveltuvuus lukio-opetukseen. Kokeiluja Oulun Lyseon lukiossa.

290 Romppainen Veijo 12.12.1995 Keskisuuren ohjelmistotalon ohjelmistoprosessin analysointi ja kehittäminen: tapaustutkimus.

289 Huttu, Marko 12.12.1995 Keskisuuren ohjelmistotalon ohjelmistoprosessin analysointi ja kehittäminen: tapaustutkimus.

288 Vierimaa, Matias 28.11.1995 A hypertext approach to application understanding: a maintenance perspective.

287 Sokka, Ulla 28.11.1995 Ryhmien päätöksenteon prosessimallit ryhmätyön tukijärjestelmien ja kulttuurimuuttujien kontekstissa.

286 Tyynelä, Kirsi 28.11.1995 Systemoinnin perusteet -opintojakson monimuotoistaminen perustuen Habermasin tiedonintresseihin.

285 Hekkanen, Päivi 28.11.1995 Systemoinnin perusteet -opintojakson monimuotoistaminen perustuen Habermasin tiedonintresseihin.

284 Matinmikko, Tapio 14.11.1995 Asiakaskohtaisesti kehitettävän ohjelmiston laadun parantaminen.

53(67)

Page 54: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

283 Adelakun, Olayele 14.11.1995 Object-orientation in testing of graphical user interface.

282 Takalo, Juha 9.6.1995

Enhancing access to technical on-line documentation through information modelling and retrieval

techniques

281 Kaipala, Janne 9.6.1995 Hypertekstisovellusten suunnittelumenetelmien kartoitus ja vertailu

280 Varvikko, Anu 9.6.1995 Oliosuuntautuneen testauksen erityispiirteet

279 Kinnula, Atte 16.5.1995 Bootstrap-mallin tarkastelu menetelmän ja jatkokehityksen kannalta

278 Riippa, Heikki 25.4.1995 Johdon informaatiojärjestelmät (EIS) tulosjohtamisen apuvälineenä

277 Manninen, Pasi 25.4.1995 Transformaatiotekniikat siirryttäessä strukturoiduista menetelmistä oliokeskeisiin menetelmiin

276 Kolu, Marja 25.4.1995 Käyttöliittymien standardointi

275 Rahikkala, Tua 4.4.1995 Ohjelmistoprosessien elinkaarimalleista ja mallintamismenetelmistä

274 Leiwo, Jussipekka 14.2.1995

Deterrence of Computer Network Crime - The International Coordinating Level Approach Towards

Legislation

273 Niemelä, Eila 24.1.1995 Uudelleenkäytettävyys koneenohjausohjelmiston suunnittelussa

272 Rytkönen, Mika 13.12.1994 Rinnakkainen ohjelmistotuotanto

271 Meriläinen, Antti 13.12.1994 Laadukas systeemidokumentaatio

270 Salmela, Marko 27.9.1994 A framework for graphical animation of object-oriented models of embedded real-time software

269 Ollila, Simo 13.9.1994 Protoilu oliosuuntatuneessa ohjelmistojen rakentamisessa

268 Vitikka, Mika 31.5.1994

C-koodin mittaaminen modulikohtaisesti PC-metrics -ohjelmistolla: Mittausmenetelmien teoreettinen

tarkastelu ja tapaustutkimus mittalukujen välisistä riippuvuuksista

267 Vakkala, Ari 31.5.1994

Teollisuusyksikön hajautettujen atk-toimintojen ohjeistuksen arviointi ja kehittämissuunnitelma

standardin SFS-ISO 9000.3 perusteella

266 Tero, Heikki 31.5.1994 Suunnittelun perustelutietämyksen käyttö katselmoinnissa

265 Santtila, Ilkka 31.5.1994 C++ Library Design Principles

264 Hyvönen, Panu 31.5.1994 Tutkimus HyperSRM -sovelluksen käytöstä tietojenkäsittelyorganisaatiossa

54(67)

Page 55: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

263 Hyvönen, Eeva 31.5.1994 An evaluation of a methodology-based CASE tool

262 Heikka, Marja 10.5.1994 Käyttäjätyytyväisyyden mittaus QFD-menetelmän avulla

261 Takalo, Paula 19.4.1994 Tietoturva lähiverkoissa, esimerkkinä Oulun yliopiston tietokoneverkko

260 Rytilä, Hannu 19.4.1994

Reverse engineering technology as a tool of embedded software. A solution from PL/M code to

structure charts.

259 Voltti, Petri 8.3.1994 Tietojenkäsittelypalvelujen ulkoistamisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä

258 Järvinen, Jaana 8.3.1994 Ohjelmistomittauksen käyttö systeemityössä

257 Indr√©n, Vesa 8.3.1994 Tekstin ja hypertekstin sekä eri hypertekstimuotojen välinen konversio

256 Kippola, Raimo 8.2.1994 Ohjelmistoprojektin suunnittelua tukevat metriikat

255 Ahosola, Jarmo 18.1.1994

Ohjelmistotuotantoyksikön kehittämissuunnitelman laatimisen tukeminen - Ohjelmistotyökalun

algoritmin hahmottelu

254 Molin-Juustila, Tonja 14.12.1993

Toimintateoreettisen työn tukityyppien luokituksen kattavuus ja erottelukyky CSCW-tutkimuksen ja -

käytännön suhteen

253 Järvinen, Janne 23.11.1993 Maturity level definition: a comparative review

252 Savolainen, Elina 23.11.1993 Tietoturva ja tietoturvatuotteet

251 Massa, Ari 23.11.1993 Executive information systems (EIS) - soveltamismahdollisuudet terästeollisuudessa

249 Djupsund, Markus 2.11.1993 Projektin hallinnan ongelmat hajautetussa projektiorganisaatiossa

248 Hantula, Leila 5.10.1993 Itsenäiskäytön hallinta: teoreettinen tarkastelu ja case metsäkemian teollisuudessa

250 Ronkainen, Helena 7.9.1993

Tietotekniikan opetuksen sisällön vastaavuus ennakoituihin työelämän tarpeisiin ja muuttuviin

työkokonaisuuksiin - empiirinen tapaustutkimus

247 Hänninen, Esa 1.6.1993 Softlore-FOLKLORE dokumentointimenetelmän hypertekstitoteutus ja käyttökokeilu

246 Arttijeff, Vesa 1.6.1993

HyperCOM:n hypertekstiominaisuuksien määrittäminen CACOME:ssa (Computer Aided Cycle Object

Methodology Environment)

245 Mäntyniemi, Aaro 11.5.1993 Tietokantaohjelman opetuksen orientaatioperusta

55(67)

Page 56: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

244 Sarlund, Pekka 11.5.1993 Strateginen näkemys itsenäiskäyttöön, case: strategiasuositus kohdeyritykselle

243 Leppälä, Juha 23.3.1993 Samanaikaisuuden hallinta federatiivisissa tietokannoissa

242 Rautio, Anna-Kaisa 2.3.1993 PS-mallin käyttö strategisessa suunnitelussa

241 Posio, Timo 2.3.1993

CAD-ohjelmiston liittäminen intergroituun suunnittelu- ja valmistusjärjestelmään MS Windows -

ympäristössä.

240 Krapu, Antti 2.3.1993 Käyttäjätyytyväisyys ja sen mittaaminen.

239 Karasti, Helena 2.3.1993

Tietojärjestelmätieteen ihmiskäsityksestä. Sosiaaliteorioiden soveltamisen vaikutuksesta

tietojärjestelmätieteen ihmiskäsityksen kattavuuteen.

238 Juustila, Antti 2.3.1993

The perceived effects of a group decision support system, existing social networks and personality

type on the group process and outcomes: An introductory experimental study .

237 Hurme, Jari 2.3.1993 Vallankäytön tarkastelu ohjelmistojen kehittämisessä ja hankinnassa

236 Antinoja, Tuula 2.3.1993 PCTE-pohjainen ohjelmistotuotantoympäristöjen kehitys

235 Vataja, Timo 9.2.1993 Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotteen ja -prosessin laadun kehittäminen

234 Suorsa, Esko 15.12.1992 Laadunvalvonnan toteutus tuotteenhallintapalvelujen laajennuksena

233 Kampman, Kari 15.12.1992 Kokoomaoliot ja niiden käyttö oviselosteen suunnittelussa

232 Rannanjärvi, Leila 1.12.1992 Tietojärjestelmän käyttäytymisen mallintaminen

231 Kajava, Merja 1.12.1992 Eheysrajoitukset oliosuuntatuneissa tietomalleissa

230 Kuoppala, Maija-Kaisa 27.11.1992 Rakennus-systeemimallien oliokeskeinen mallintaminen

229 Mäkäräinen, Minna 17.11.1992 Ohjelmiston monimutkaisuuden automaattinen mittaaminen lähdekoodista

228 Saajanto, Esko 27.10.1992 Tietohallintostrategian operationalisoinnista

227 Jyrävä, Jari 27.10.1992 Prosessimallit ja niiden ohjelmallinen kuvaus - kuvauskielten analyysi

226 Kettunen, Harri 2.6.1992 Tavoitesuunnittelu tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisessä

225 Urponen, Sanna 2.6.1992

√Ñäneenajattelumenetelmä ja työn tukityyppiluokitus tietojärjestelmien suunnittelun apuvälineenä -

kokeilu korjausrakentamisen hankesuunnitteluympäristössä

56(67)

Page 57: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

224 Komi-Sirviö, Seija 2.6.1992 Ohjelmistotalon laatujärjestelmän analysointi TQC-periaatteiden pohjalta - tapaustutkimus

223 Karjalainen, Markku 2.6.1992

Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria ja sen soveltaminen tuotettaessa oppimateriaalia

hypertekstiympäristössä

222 Hjelmeroos, Heli 2.6.1992

√Ñäneenajattelu ja työn tukityyppiluokitus tietojärjestelmän suunnittelussa - kokeilu poliisin

hälytyskeskusympäristössä

221 Selkälä, Leena 7.4.1992 Tietohallintoyksikön laatukäsikirjan kehittäminen ja arviointi

220 Tenhunen, Juha 7.4.1992 CASE-järjestelmän, systemoijan ja systeemityömenetelmän välisistä suhteista

219 Iisakka, Juha 7.4.1992 OCT-luokkakehikon toteuttaminen oliosuuntatuneessa ympäristössä

218 Oinas-Kukkonen, Harri 25.2.1992 Tietokoneavusteisen systeemityön funktionaliteetin vahvistaminen hypertekstillä

217 Maliniemi, Juha 4.2.1992 Informaatiotietokantojen kehittäminen

216 Aalto, Teppo 14.1.1992 CASE-järjestelmät systeemityövälineinä - erään CASE-ohjelmiston empiirinen arviointi

215 Laurinolli, Teuvo 13.1.1992 Dynaaminen logiikka ohjelmalogiikan formalisointina

214 Tuikka, Tuomo 12.12.1991 Toimisto ja tietokoneavusteinen yhteistyö

213 Ronkainen, Jorma 12.12.1991 Dialektiikasta ja sen suhteesta tietojärjestelmätieteeseen

212 Kovalainen, Jari 12.12.1991 Kuvaustietokannat kehittyneessä ICASE-ympäristössä

211 Kainulainen, Anja 12.12.1991 Demingin laatunäkemyksen sovittaminen ohjelmistotuotantoon

210 Urpelainen, Mauri 26.11.1991 Vähittäistavarakaupan myymälävaraston valvonnan perustuote - ominaisuusanalyysi

209 Lamminen, Liisa 26.11.1991 Tuoteautomaatti - ominaisuusanalyysi QFD-menetelmää hyväksi käyttäen

208 Kemppainen, Heikki 26.11.1991 QFD-menetelmä tuotestrategian suunnittelussa

207 Liejumäki, Tuomo 5.11.1991 Tietosysteemin laatutekijöistä ja laadunvalvonnasta ohjelmistopalveluyrityksessa

206 Hyvönen, Risto 5.11.1991 Ohjelmiston laadunvarmistus vaatimusmäärittelyvaiheessa

205 Kilvio, Markku 5.11.1991 Ohjelmistotyön tuottavuus alkukehitys- ja ylläpitovaiheessa, empiirinen koe dBASE IV ympäristössä

203 Kess, Pekka 15.10.1991 RF-saattomuistit

57(67)

Page 58: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

202 Hautamäki, Jouko 15.10.1991 Visuaalinen ohjelmointi

201 Kallio, Tuulikki 24.9.1991 Ohjelmistotalon projektinohjausmallin hyväksikäytön ongelmista

200 Tunturi, Helena 10.9.1991 Käyttäjätyytyväisyys dynaamisena käsitteenä: empiirinen pitkittäistutkimus

199 Aitavaara, Raili 10.9.1991 Käyttäjätyytyväisyys dynaamisena käsitteenä: empiirinen pitkittäistutkimus

198 Pyrrö, Jyri 10.9.1991 Laadunvarmistus projektiluonteisessa ohjelmistojen rakentamistyössä

195 Sipola, Kari 31.5.1991

Relaatiomallin eheyspiirteiden käytönaikainen valvonta - empiirinen koe SQL Server -

tietokantapalvelinohjelmistoa käyttäen

194 Ahonen, Tarmo Juhani 31.5.1991 Vastaanottotyön tukeminen tietojärjestelmin

193 Räsänen, Ilkka Tapio 31.5.1991 Ohjelman staattinen analyysi

192 Pihlajaniemi, Ritva 31.5.1991 Ohjelmiston kompleksisuuden ja modularisuuden mittaus

191 Leinonen, Markku 31.5.1991 Graafisen tietokantaliittymän rakentaminen oliosuuntautuneessa ohjelmointiympäristössä

190 Lampinen, Helena 31.5.1991 Kouluhallinnon tietojärjestelmän erityispiirteet

189 Kivistö, Kari Aatos 31.5.1991 Tietosysteemin tietomallin suunnittelu: I/O-mallista relaatio- ja verkkomalliin

188 Kilpi, Yrjö Tapani 14.5.1991 Oliosuuntautuneisuus tiedonhallintaongelmien ratkaisijana

187 Issakainen, Anna-Liisa 11.4.1991 CASE-järjestelmien standardointi

186 Vaulo, Ari 5.2.1991 Hajautetun järjestelmän työasemaohjelmien toteutus Hypercardilla

185 Karjalainen, Aija 17.1.1991 Hissin ohjausohjelmiston konfiguroijan tietämysteknisten ratkaisuvaihtoehtojen arviointi

204 Reijonen, Juha 1.1.1991 Halsteadin ohjelmistomittaus ja sen käytettävyydestä ohjelmiston monimutkaisuuden mittaamisessa

197 Mustonen, Hannu 1.1.1991

Tietojärjestelmän kompleksisuus, radikaalisuus, originaalisuus ja hankintatapa järjestelmän

käyttöönottoon ja onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä

196 Ervasti, Irja 1.1.1991

Tietojärjestelmän kompleksisuus, radikaalisuus, originaalisuus ja hankintatapa järjestelmän

käyttöönottoon ja onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä

184 Määttä, Jari 14.12.1990 Testaus ohjelmistotuotteen rakentamisessa - esimerkkinä DX200 -ohjelmisto

58(67)

Page 59: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

183 Huhanantti, Hellevi 14.12.1990 Itsepalvelujärjestelmien turvallisuus - esimerkkinä pankin itsepalvelujärjestelmät

181 Lindberg, Kai 1.11.1990 Vaatimusmäärittelyn ohjeisto sulautettujen ohjelmistojen alihankinnassa

180 Minkkinen, Martti 1.11.1990 Elektroninen varojen siirto vähittäiskaupassa, erityisesti huoltamoilla

182 Tuomainen, Tuula S. 18.10.1990 Käyttäjä/tietosysteemi yhteensopivuus

179 Junkkonen, Kari 18.10.1990 Kendallin ja Kendallin systeemityöhön perustuvan ICASE-ympäristön määrittäminen

178 Pykälä, Timo 18.10.1990 Freemanin ohjelmistokehityssysteemin ICASE-ympäristön määrittäminen

177 Miettinen, Juha 27.9.1990 Tietoturvallisuus hajautetuissa lähiverkkojärjestelmissä - esimerkkinä DataNet

176 Pöyliö, Hellevi 27.9.1990 Ohjelmistotuotteen hallinta

175 Kangas, Matti 11.9.1990 Sovelluskehittimet ja tuottavuus systeemityössä

174 √Öman, Minna 1.6.1990 Käyttöliittymän suunnittelu noviisikäyttäjänä kannalta - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu

173 Hyvärinen, Arja 1.6.1990 Käyttöliittymän suunnittelu noviisikäyttäjänä kannalta - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu

172 Huotari, Jouni 1.6.1990 Graafinen käyttöliittymä ja sen sovelluskehittimet

171 Erkinantti, Arto 1.6.1990 Graafinen käyttöliittymä ja sen sovelluskehittimet

170 Silvola, Tuomas 1.6.1990 Erään CASE-järjestelmän käytettävyyden analyysi

169 Pallaspuro, Esa 1.6.1990 Tietämysjärjestelmät ja tiedonhallintajärjestelmän yhdistäminen - vaihtoehtoiset lähestymistavat

168 Niskanen, Pekka 19.4.1990 Tiedonhallinta toimistoautomaatiossa ja sen systemointi

167 Kurkela, Lauri 19.4.1990 Itsenäiskäyttö TAO-ohjelmistopulan poistajaksi

166 Alamäki, Risto 25.1.1990 Aikakäsitteen mallintaminen käsitetason tietomallissa

165 Hotokka, Ilkka 25.1.1990 Refine-järjestelmä automaattipohjaisen ohjelmiston rakentamisparadigman sovelluksena

164 Honkela, Timo 14.12.1989 Tietämyksen keruu semanttista tulkintaa varten luonnollisen kielen tietokantaliitännässä

163 Lahtela, Juha 2.11.1989 Sulautetun järjestelmän laitteistokonfiguraation hallinta

162 Vaara, Sakari 19.10.1989 Ohjelmistotuotantoympäristöt ja niiden arviointimetodologia

161 Tiirola, Outi 19.10.1989

Tietämysjärjestelmän rakentamisen erot perinteiseen ohjelmistojen rakentamiseen - esimerkkinä

sanomalehden rakenteen suunnittelun tietämysjärjestelmä

59(67)

Page 60: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

160 Vaihoja, Auli 1.1.1989 Mikrotietokoneen käyttö S2500-minikoneen työasemana

159 Vaihoja, Juha 1.1.1989 Versionhallinta osana ohjelmistotuotteen hallintaa

158 Pelkonen, Jouko 1.1.1989 Loppukäyttäjä tietojenkäsittelyn kypsyysmallien arvioinnista

157 Junttila, Reijo 1.1.1989 Image-tiedonhallintajärjestelmän käyttö HP 3000 -sarjan tietokoneissa

156 Torniainen, Mika 1.1.1989 Objektiorientoitunut ohjelmistosuunnittelu uudelleenkäytettävyys näkökulmasta

155 Palvalehto-Silv√©n, Hilkka 1.1.1989 Päätännän tukijärjestelmien suunnittelumenetelmistä

154 Kukkonen, Heikki 1.1.1989 Projektin ohjauksen tukijärjestelmät ja niiden arviointi

153 Kononen-Miettinen, Vuokko 1.1.1989

Sovelluskehittimen vaikutus systeemityön tuottavuuteen - tapaustutkimus Mapper Kit tools -

sovelluskehittimellä

151 Rautiainen, Liisa 1.1.1989 Tietojenkäsittelyn turvaaminen

152 Visala, Seppo 1.1.1988 Tietojärjestelmätieteen paradigmasta, Tietojärjestelmätyön ja -tutkimuksen reflektointia

150 Lehto, Jari 1.1.1988 Käyttöliittymän rakenne ja toiminnalliset periaatteet - käyttäjäkeskeinen analyysi

149 Virolainen, Kaija 1.1.1988 Ongelma- ja tilanneanalyysin empiirinen testaus CASE: HIP-seminaari 1987

148 Simola, Jukka 1.1.1988 Ongelma- ja tilanneanalyysin empiirinen testaus CASE: HIP-seminaari 1987

147 Hotakainen, Tea 1.1.1988 Transformointi ohjelmistosuunnittelussa

146 Blomster, Jarmo 1.1.1988 Use-metodologian arviointi sosiokyberneettisen arviointikehikon avulla

145 Kaasinen, Marja 1.1.1988

Sovelluskehittimen tuottavuudesta tietosysteemin rakentamisvaiheessa - RAMIS II -sovelluskehittimen

empiirinen analyysi IBM-suurkoneympäristössä

144 Sainio, Marja 1.1.1988 Ohjelmistotuotannon tuottavuus modernia Cobol-ohjelmointiympäristöä käytettäessä

143 Näsi, Arto 1.1.1988 Originaalisuusasteen vaikutus informaatiosysteemin implementoitavuuteen

142 Määttä, Kaarlo 1.1.1988

CASE-järjestelmät ohjelmistotuotannon automatisoinnin välineinä - erään CASE-ohjelmiston

empiirinen arviointi

141 Mäkitalo, Antti 1.1.1988

Käyttäjän ja suunnittelijan välisestä vuorovaikutuksesta päätöksenteon tukijärjestelmän I/O-

systemoinnissa

60(67)

Page 61: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

140 Kajaste, Kauko 1.1.1988 Nykyaikaisen PL/I -ohjelmointiympäristön tuottavuus - empiirinen koe IBM-keskustietokoneessa

139 Kemell, Anne-Maria 1.1.1988 Päätöksenteon tukijärjestelmät, niiden käyttö ja arviointi

138 Posio, Asta 1.1.1988 Ohjelmiston luotettavuuden mittaaminen

137 Berg, Pauli 1.1.1988 Asiantuntijajärjestelmän selityskyvyn kehittynyt malli ja tietojärjestelmän ymmärrettävyys

136 Hanhimäki, Marjo 1.1.1988

Tietämyksen esittäminen semanttisilla verkoilla - esimerkkinä ositettu ja propositionaalinen

semanttinen verkko

135 Kivelä, Taina 1.1.1988 Strategiset informaatiojärjestelmät: informaatiojärjestelmät yrityksen kilpailuetuna

134 Luoma, Sirpa 1.1.1988 RT-SA sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti analysoituna

133 Juntunen, Ari 1.1.1988 Informaatiojärjestelmät ja organisaatiopolitiikka

132 Keto, Harri 1.1.1988

Graafiseen dialogiin perustuva käyttöliittymä: toteutusperiaatteiden integrointi ja vertailu formaaliin

dialogiin sekä soveltaminen erään taloushallinnon järjestelmän käyttöliittymään

131 Turunen, Jari 1.1.1988 Masuunin ajoparametrinen optimointi

130 Alenius-Niskala, Minna 1.1.1988 Relationaalisen tietokannan hallintajärjestelmän valinta

129 Ahonen, Johanna 1.1.1988 Entiteettirelaatiolähestymistapa relaatiotietokantojen suunnittelussa

128 Leskelä, Pekka 1.1.1988 Tietokoneavusteisuus päätetyöskentelyn perusopetuksessa

127 Poutanen, Hilkka 1.1.1988 Oppimisen ja opettamisen problematiikka systemoinnin koulutuksessa

126 Pekkanen, Artti 1.1.1987 Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden edellyttämän suojauksen suunnittelusta

125 Leskelä, Seppo 1.1.1987 JSP -COBOL -ohjelmointityön tuottavuus - empiirinen koe IBM-tietokoneympäristössä

124 Ensio, Soile 1.1.1987 ATK-järjestelmän käyttöönotto ja koulutus: koulutuksen ajoitus käyttöönotossa

123 Leskinen, Eero 1.1.1987 Taulukkolaskentaohjelmien käsitteellinen ja toiminnallinen analyysi

122 Ojala, Kaija 1.1.1987

Ohjelmistokehitystyön tuottavuus Gurukehittimellä - kokeellinen analyysi

mikrotietokoneympäristössä

121 Meriläinen, Juha 1.1.1987 Systemoijan rooli PIOCO-mallissa

120 Nevala, Seija 1.1.1987 Tietämyspohjaisen tietojärjestelmän erityispiirteistä

61(67)

Page 62: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

119 Räinä, Sirpa 1.1.1987 Tekstinkäsittelyn käsitteellinen ja toiminnallinen analyysi sekä eräiden valmisohjelmien arviointi

118 Kaakinen, Maria 1.1.1987

Kyselykielten käytettävyys: kirjallisuuteen perustuva tarkastelu ja synteesi sovelluskäyttäjän

näkökulmasta

117 Laalahti, Ilkka 1.1.1987

Sovelluskehittimet ja niiden tuottavuus informaatiojärjestelmien rakentamisessa - erään

sovelluskehittimen empiirinen analyysi

116 Paani, Harri 1.1.1987

Pienen tietämysjärjestelmän rakentaminen - Rakentamisen lähestymistavat ja tietämysjärjestelmän

määrittely

115 Sarkkinen, Sirpa 1.1.1987 Loppukäyttäjien tietojenkäsittelystä ja sen merkityksestä eräissä suomalaisissa yrityksissä

114 Mäkiniemi, Osmo 1.1.1987 Organisaatioiden teknis-taloudellisten ongelmien analysointi P-systemoinnin ongelma-analyysissa

113 Moilanen, Paavo 1.1.1987

Sovelluskehitystyön tuottavuus nykyaikaisessa Cobol-ohjelmointiympäristössä, Kokeellinen analyysi

IBM-keskustietokoneympäristössä

112 Pysäys, Martti 1.1.1987 Toimistoautomaation kehittäminen - empiirinen tapaustutkimus

111 Koskela, Timo 1.1.1987 Johdon tietokonepohjaisten informaatiojärjestelmien analyysi

110 Koivunen, Visa 1.1.1987 Paikallisten piirteiden ilmaisu etäisyyskuvasta

109 Ahonen, Matti 1.1.1987 Testimuotoisen tiedon automaattisesta käsittelystä sairaalan tietojärjestelmissä

108 Tähtinen, Heikki 1.1.1987

Jonosimulaattorin ja pilottimallin konstruointi aikaerotusjakaumia hyväksikäyttävän kulkuajan ja

virtausnopeuden estimointimenetelmän suorituskyvyn testaamiseksi

107 Ollila, Pekka 1.1.1987 JDS sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti arvioituna

106 Virkki, Sakari 1.1.1987 RTSA- ja PIOCO-systemointimetodologioiden ja niiden kuvauskielten vertailu

105 Hiltunen, Hannu 1.1.1987 Tietoturvallisuus lähiverkkojärjestelmissä

104 Karjalainen, Mikko 1.1.1987

Empiirinen tutkimus käyttäjien käsitysten muuttumisesta systeemin prototyyppejä hyväksikäyttävän I/O-

suunnittelun aikana

103 Taipale, Markku 1.1.1987

Eksperimentaalinen lähestymistapa PIOCO-systemointi- menetelmän pragmaattisessa päävaiheessa

Metsäntutkimuslaitoksen viitetietojen hallinnan kehittämiseksi

62(67)

Page 63: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

102 Kurunlahti, Mauno 1.1.1987 Kulttuuritekijöiden vaikutus päätöksentekoon ja sen tukijärjestelmiin

101 Amonsen, Kari 1.1.1987 Hajautetut järjestelmät järjestelmän rakenteiden ja suunnittelun näkökulmasta

100 Rannanjärvi, Kimmo 1.1.1986 Organisaatioiden informaatiotoiminta jälkiteollisessa ympäristössä

99 Mäki-Maunus, Oiva 1.1.1986 Tietosysteemin ja sen komponenttien taksonomiasta

98 Paasovaara, Hannu 1.1.1986

Relaatiomallipohjaiset sovelluskehittimet ja niiden soveltuvuusalueet ohjelmistojen rakentamisessa -

erään sovelluskehittimen arviointi

97 Savolainen, Seppo 1.1.1986 Tietokannan kuvausmallit tietokannan rakentamisen ja hyväksikäytön kannalta

96 Tapaninaho, Tuomo 1.1.1986 Päätöksentekoon vaikuttavista subjektiivisista tekijöistä

95 Kuosmanen, Matti 1.1.1986

Smalltalk-ohjelmointikielen analyysi ohjelmointikielten kehityksen sekä modulaarisuuden ja

abstraktioiden toteutuksen näkökulmasta

94 Huusko, Eeva 1.1.1986 Käyttäjäliitäntä ja sen osuus päätekäytön onnistumisessa - teoreettinen ja empiirinen tarkastelu

93 Leinonen, Timo 1.1.1986 Ohjelmiston konversioprosessi ja konversion ohjelmavälineet

92 Kurkela, Osmo 1.1.1985 Systemointiin liittyvien tilannekohtaisten tekijöiden empiirisen tutkimuksen kirjallisuuskatsaus

91 Vanhatalo, Jari 1.1.1985 Tietokannan suojaus

90 Kaila, Pirjo 1.1.1985 Logiikkaan perustuva päättely tietokantojen yhteydessä

89 Kovalainen, Kari 1.1.1985 CIAM sosiokyberneettisen systemointimetodologioiden arviointikehikon mukaisesti analysoituna

88 Heinänen, Jukka 1.1.1984 Seinätekniikka ja IOS-spesifiointikielen käyttö seinätekniikassa

87 Laitakari, Erja 1.1.1984 Aivojen tietojenkäsittelytoiminnan hierarkisesta mallintamisesta

86 Witick, Tony 1.1.1984 Neuvottelujen tukijärjestelmät

85 Innilä, Risto 1.1.1984 Jaksotetut mallit

84 Viinikka, Sinikka 1.1.1984 Neurolingvistinen ohjelmointi eräänä ihmiskeskeisen systemointimetodiikan reflektioperustana

83 Auer, Liisa 1.1.1984 Prototyypit tietosysteemin I/O-mallien muodostuksessa

82 Mustonen, Timo 1.1.1984 Systeemianalyysi assosiatiivisten muistien tutkimuksesta

63(67)

Page 64: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

81 Palomäki, Ritva 1.1.1984 Sumeiden joukkojen teorian merkitys infologiselle systemointitutkimukselle ja erityisesti Pioco-mallille

80 Hinkka, Risto 1.1.1983 Päätöksentekijäkeskeinen dokumentointi systeemityössä

79 Haikonen, Pia 1.1.1983 Beer'n kyberneettisen ohjausmallin käsiteanalyysi

78 Laitinen, Lauri 1.1.1983 Tutkimus reaali-, käsite-, kielen ja merkkien tasojen yleisistä perusrakenteista

77 Mäki, Hannu 1.1.1983 Tietohakemistojärjestelmän hyväksikäyttö tietosysteemin I/O-kuvausten laadinnassa

76 Rantakari, Jukka 1.1.1983 Q-analyysi pragmaattisen systemoinnin menetelmänä

75 Korhonen, Tapani 1.1.1983 Empiirinen tutkielma IOS-spesifiointikielen verifioinnista

74 Putkonen, Heikki 1.1.1983

Prosessimaisen sarjatuotannon lyhytaikaisohjausta avustavista matemaattisista malleista

informaatioanalyysin komponentteina

73 Viinikka, Jouko 1.1.1983 Käyttäjäliitännän suunittelun periaatteet vuorovaikutteisessa atk-järjestelmässä

72 Tikkala, Risto 1.1.1983 Tietokantajärjestelmän laatukriteerit

71 Tapio, Tapani 1.1.1983 Systemoinnin sosiokyberneettiselle metamallille perustuvan systemointimallien arviointikehikon testaus

70 Kangas, Jouko 1.1.1982 PSC- ja PIOCO-systemointimallien eroanalyysistä ja synteesistä

69 Andreasen, Juha 1.1.1982 Automaattisista apuvälineistä tietokonetuetussa mikroprosessoriohjelmistosuunnittelussa

68 Vakkuri, Raine 1.1.1982 Tapahtumakäsittelyjärjestelmien toiminnallinen olemus ja spesifiointi

67 Poutanen, Heino 1.1.1982 Tiedonhallintajärjestelmien valintaluokittelu ja soveltuvuus malminetsinnän tietojenkäsittelyyn

66 Runtti, Esko 1.1.1982 Oppilaitoksen tietojärjestelmän rakennemuutoksen analyysi

65 Nuutinen, Risto 1.1.1982 Systemoijan koulutusohjelman ja sen perusteiden analyysi ja kuvaus

64 Turunen, Tapani 1.1.1982

PIOCO:n tietosysteemi- ja laatukriteerimalleihin perustuva systemointimenetelmien vertaileva

tutkimus

63 Ryynänen, Elli 1.1.1982 Saantipolkujen ja saantimenetelmien valinta ja määrittely tietokantajärjestelmissä

62 Tahvanainen, Asko 1.1.1982 P-tarkastelukulman ja P-mallikäsiteiden analyysi ja vertailu

64(67)

Page 65: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

61 Viippola, Reino 1.1.1982 Ohjelmisto - osa tietosysteemiä

60 Kuutti, Kari 1.1.1982 Avaruuden täyttävien käyrien hyväksikäyttö tiedon rakenteiden kuvaamisessa

59 Korhonen, Pasi 1.1.1982 Systemointimetodien vertaileva tutkimus PSC-metamalliin perustuen

58 Isokääntä, Mauri 1.1.1981 Organisaation päätösmallit infologisesta tarkastelukulmasta

57 Kärkkäinen, Tuomo 1.1.1981 Toimintatutkimus systeemityön ohjauksen apuvälineenä

56 Korhonen, Timo 1.1.1981 Mikroprosessorit konstruktiivisessa systemoinnissa ja toteutuksessa

55 Kaila, Erkki 1.1.1981 Systemointiprosessin organisaatio- ja käyttäytymisteoreettinen analyysi

54 Kuvaja, Pasi 1.1.1981 P-systemointikielen pragmatiikasta

52 Koskela, Erkki 1.1.1981 Tietosysteemin siirrettävyys ja konvertointi

51 Riekki, Tuomo 1.1.1981

Erään ohjauksen tietojärjestelmän esitutkimus-toimintatutkimus organisaation lateraalisuhteiden

vaikutuksista tietojärjestelmien kehittämiseen

53 Laukkanen, Kauko 1.1.1980

Geologisten havaintojen tietorakennemallien analysointi ja kehittäminen tiedonhallintajärjestelmien

kannalta

50 Halonen, Jorma 1.1.1980 Tietosysteemin laatu sen palvelevuuden kannalta

49 Nivalainen, Arto 1.1.1980 Tietosysteemin laatu sen tehokkuuden kannalta

48 Huhanantti, Juhani 1.1.1980 Teollisuusyrityksen kunnossapitotoiminnon informaatioanalyysistä

47 Kauppinen, Soili 1.1.1980 Päätöstaulukääntäjät

46 Kallio, Elsa 1.1.1980 Prosessinohjausmatriisit tietosysteemin dokumentoinnissa

45 Kulusjärvi, Seppo 1.1.1980 Tietokantajärjestelmät ja geologinen tietojenkäsittely

44 Juvani, Alpo 1.1.1979 Pakettivälitteisen tiedonsiirtoverkon ja sen sisäisen ohjauksen systeemiteoreettinen analysointi

43 Holma, Kari 1.1.1979

Yrityksen työterveyshuollon tietokannan infologisesta suunnittelusta, PSC-mallin ja Sundgrenin

kohdejärjestelmän mallin vertailu

42 Salo, Harri 1.1.1979 Tietojenkäsittelyn jakauttamisprobleeman formaalista määritelystä

65(67)

Page 66: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

41 Hannula, Markku 1.1.1979

Hierarkkisten monitasojärjestelmien teorian soveltaminen tuotannonsuunnittelun tietojärjestelmien

semanttisessa systemoinnissa

40 Puuronen, Hannu 1.1.1979 Tietosysteemin rakentamisen semanttisen päävaiheen infologinen analyysi

39 Mäki, Lasse 1.1.1979 Systemoinnin infologinen tutkimus: Pragmaattisen päävaiheen malli

38 Keränen, Paavo 1.1.1979 Tietosuojan käsitesisällöstä

37 Jutila, Juhani 1.1.1979 Ohjaus ja tehokkuus tietojenkäsittelytoiminnon suunnitteluyksikössä

36 Pankkonen, Kari 1.1.1979 Systemoinnin infologinen tutkimus: Konstruktiivisen päävaiheen malli

35 Similä, Jouni 1.1.1979

Vertaileva tutkimus matemaattisten ennustemallien soveltuvuudesta myynnin ennustamisen

osasysteemiksi

34 Lösönen, Eero 1.1.1978 Heuristisen ohjelmoinnin konstruktiiviset ongelmat

33 Anttiroiko, Pentti 1.1.1978 LR(1)-jäsentäjän optimointi

32 Jylhä, Marketta 1.1.1978 Katastrofiteorian soveltamismahdollisuuksista informaatiojärjestelmiin

31 Soini, Esa 1.1.1978 Informatiikan ohjelmistorakenteista

30 Parviainen, Pentti 1.1.1978 Kyberneettisen tietojenkäsittelymallin tiedonkeruumenetelmistä

29 Koskela, Erkki 1.1.1977 Hierarkkiset mallit toiminnan suunnittelun apuvälineinä tarkoituksellisissa järjestelmissä

28 Niemelä, Olavi 1.1.1977

Puun jalostusyksikön kyberneettinen tarkastelu tuotannon vuosiohjauksen informaatioanalyysin

suorittamiseksi

27 Moilanen, Jorma 1.1.1977 Ohjauskielestä käyttöjärjestelmäympäristössä

26 Miettunen, Jorma 1.1.1977 Beerin yritysmalli ja sen käytön toteutus tietosysteeminä

25 Lääperi, Martti 1.1.1977 Esitutkimus systemoinnin vaihejaoissa

24 Sarpola, Tapio 1.1.1977 Konepajan valmistuksen ajoituksen ja kuormituksen suunnittelumalleista

23 Löytynoja, Martti 1.1.1976 Interaktiiviset tietosysteemit geologisessa tietojenkäsittelyssä

22 Salo, Kari 1.1.1976 Voimassa olevan tietosysteemin mittaaminen

21 Tervonen, Ilkka 1.1.1976 Geofysikaalinen informaatio havaintopisteistöstä sama-arvokartaksi

66(67)

Page 67: Oulun yliopisto Graduluettelo 1.1.1973-3.12.2012 ... · 1246 Tero Haaraniemi 31.8.2012 Nykyaikaisissa tieteiselokuvissa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys 1245 Veli-Petteri

Oulun yliopisto

tietojenkäsittelytieteiden laitosGraduluettelo 1.1.1973-3.12.2012

20 Ahola, Seppo 1.1.1976 Tietosysteemin pragmaattisen systemoinnin menetelmistä

19 Kerola-Korhonen, Leena 1.1.1976 Päätöstaulut systeemityössä

18 Säkkinen, Kari 1.1.1976 Tiedosto-organisaatio sairaalalaboratorion tosiaikaisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä

17 Taramaa, Jorma 1.1.1976 Tietosisällön kuvauskieli tietokoneen avustamassa systemoinnissa

16 Salonen, Jaakko 1.1.1976 Oulun yliopiston tietojärjestelmien sisällöllisestä integroituvuudesta

15 Leijala, Helena 1.1.1976 Tietokannan semanttisen ja konstruktiivisen suunnittelun yhteensovittamisesta

14 Tuominen, Osmo 1.1.1976 Projektin ohjauksen automatisoidusta tietosysteemeistä

13 Kurikka, Ari 1.1.1976 Tuotannon hienosuunnittelun ajoitusprobleema

12 Huuskonen, Antti 1.1.1976 Kuvan tietojenkäsittelyopillisesta analyysista

11 Niedre, Marja 1.1.1975 Projektin ohjauksen tietojärjestelmät pragmaattisesta ja semanttisesta tarkastelukulmasta

10 Könönen, Tapani 1.1.1975 Laajennettu knapsack-menetelmä paperiteollisuuden leikkausongelmien ratkaisemiseksi

9 Pöykkö, Irma 1.1.1975 MULTI-ARMED BANDIT -probleeman ratkaisumenetelmistä

7 Säkkinen, Aila 1.1.1975 Automaattisesta puheentunnistuksesta

8 Ruohonen, Matti 1.1.1974 ATK-systeemien kehittämiseen tarvittavien työmäärien arvioinnista

6 Packalen, Pekka 1.1.1974 Yliopistollisen laitoksen resurssisuunnittelumallit ja niihin liittyvien ohjelmistojen suunnittelu

5 Iivari, Juhani 1.1.1974 Tavoiteanalyysin menetelmistä

4 Karjalainen, Päivi 1.1.1974 Taksonomiset ohjelmistot

3 Vakkilainen, Esko 1.1.1974 Aitojen kokonaislukuoptimointiongelmien yleisistä ratkaisualgoritmeista

2 Mattila, Jorma 1.1.1973 Yksitulosyksikköisen yrityksen keskipitkän tähtäyksen tavoitebudjetointi

1 Mustonen, Seppo 1.1.1973 Dynaamisen optimoinnin ohjelmistosta

67(67)


Top Related