Transcript
Page 1: Örnek dernek çalişmasi

Eski dünya karalarından birisi olan Af-

rika, 30 218 000 km² yüz ölçümü ile kıtalar arasında Asya ve Amerika’nın ardından üçüncü sırada gelir. Afrika adı, Kartaca’ya

ilk defa ayak basan Romalılarca Afri veya Africani de-nilen oymakların adından esinlenerek verilmiştir. Afrika adı bu ülkeye Pön savaşları sırasında verilmiştir.

AfrikaHakkında Genel Bilgiler

Afrika, Avrupa’nın gü-

neyinde, Atlantik Okyanusu’nun

doğusunda, Hint Okyanusu’nun

batısında ve Antarktika’nın

kuzeyinde bulu-nan kıta.

w w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mÖ R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .

Page 2: Örnek dernek çalişmasi

AvusturyaHakkında Genel Bilgiler

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Viyana’dır.

Yaklaşık 84.000 km² yüzölçümüne sahip ülkenin en doğusu ile batısı arasındaki mesafe 570 kilometre, en kuzeyden en güney noktası arasındaki uzaklık da 300 kilometre kadardır.

avusturya haritası Doğu Al-pler üzerinde kurulmuş bulunan Avusturya’nın dörtte üçlük bölümü dağlık arazidir. Ülkenin en yüksek dağı 3798 metre rakımı ile “Gross Glockner”dir (Ağrı Dağı 5137 m). Kuzeyde ülkeyi batı yönünden doğu.

Avusturya ya da resmi adıyla Avusturya Cumhuriyeti (Almanca: Republik Österreich), Almanya, İtalya, İsviçre

ile komşu olan, Avrupa’nın merkezinde olan dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur.

w w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mw w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mÖ R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .Ö R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .

Page 3: Örnek dernek çalişmasi

Çin Halk Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler

Cin Halk Cumhuriyeti... Kısa adıyla Çin... Asya kıtasının doğusunda ve Pasifik Okyanusu’nun batı kıyısında bulunuyor. Çin,

yaklaşık 9.6 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Asya’nın en büyük ülkesi; dünyanın ise Rusya ve Kanada’dan sonraki üçüncü büyük ülkesidir.

Esad güçlerinden yine varil bombası

Suriye’nin Dera kentinde amatör bir kameraman, bir mahallenin

varil bombası ile bombalanmasını

görüntüledi.

Dera kentinin bir mahallesi, Esad yanlısı Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları tarafından bombalandı. İki adet varil

bombasının kullanıldığı saldırıyı, amatör bir ka-meraman saniye saniye görüntüledi. Bombalama anında görüntüleri çeken şahıs ise hafif şekilde yaralandı.

w w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mw w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mÖ R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .Ö R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .

Page 4: Örnek dernek çalişmasi

1.Dünya Savaşı Detaylı 1.Dünya Savaşı Detaylı Anlatım Forum AlevAnlatım Forum Alev

1914-1918 senelerinde Ingiltere, Rusya ve Fransa'nin yer aldigi îtilâf devletleriyle, aralarinda Osmanli Devleti'nin de bulundugu

Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'dan meydana gelen ittifak devletleri arasinda meydana gelen ve Harb-i umûmi diye de bilinen savas.

w w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mw w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mÖ R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .Ö R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .

Page 5: Örnek dernek çalişmasi

Güzellik yarışındayarışında ‘estetik’‘estetik’ tartışma

Güney Kore’deki bir güzellik yarışmasına katılan adaylar görenleri şaşkına çevirdi! Estetik operasyon geçirdikleri öğ-renilen güzeller birbirinden ayırt edilemiyor!

Güney Kore’de düzenle-nen güzellik yarışma-sındaki adayların fo-

toğraflarının bir internet site-sinde yayınlanması tartışma-yı da beraberinde getirdi. Ya-yınlanan fotoğraflardaki gü-zellerin birbirlerine olan dik-

kat çekici benzerliği görenle-ri hayrete düşürdü. Adayların bir çoğunun estetik ameliyat olmak için bıçak altına yattığı belirtiliyor. Bu durumun, ül-kede gitgide çılgınlık boyutu-na ulaşan estetik ameliyatları-nın geldiği noktayı.

w w w . h a b e r o k u g a z e t e s i . c o mÖ R N E K T İ R . ! - P a y l a ş ım l a r ım ı z D e v a m e d e c e k t i r .


Top Related