Transcript

Prezentacja programu PowerPoint

Braterstwo broni.

#8M

POPIERAM STRAJK KOBIET

ycz wam,ebycie ju nigdy nie musiaywalczy o swoje prawa.

Margaret Hamilton,

autorka kodu komputera misji Apollo 11

Kto to jest brana?

Jedziemy na tym samym wzku.

Czy jestemy konkurencj?

Problemem jest czowiek.

X > Y > Z ?

Mobile to rynek pracownika.

X < Y < Z

Zapomnia w jak cielciem by.

Kim bdziesz jak doroniesz?

Jak szko skoczy?

W jakim wiecie bdziemy y?

Work - life balance? Serio?

Gdybym mia dzi 25 lat,bybym przeraony.

Leave nobody behind.

Mamy now rol do spenienia.

Najwikszym wyzwaniem jest jzyk.

Wsplny st zmienia wszystko.

Dont be a dick. - God

Twj pracownik bdzie kiedy moim,a mj bdzie pracowa dla Ciebie.

Dzikuj.Roman oziskiStrategy Director, Deloitte.


Top Related