Transcript
Page 1: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa Kuala Lumpur

Tajuk : Pencemaran Alam Sekitar Di Taman Setiawangsa , Wilayah Persekutuan , Kuala Lumpur .

Nama : Ahmad Fakhrullah Bin Aminuddin

No.I.C : 961017-14-6165

Kelas : 3 Bestari

Nama Guru : Pn . Wan Norizan Bte Yahaya

Page 2: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Senarai Kandungan

Perkara Halaman

Penghargaan 1

Pendahuluan 2

Objektif Kajian

Kawasan Kajian

Kaedah Kajian

Hasil Kajian

Rumusan

Rujukan

Page 3: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Penghargaan

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guru Geografi saya , Pn Wan Norizan Bt Yahaya kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan . Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah , Pn Mek Zahrah Bte Awang yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan .

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu saya , Siti Juwita Bte Hj.Md Salleh dan juga kepada ayah saya Aminuddin Bte Hj.Abd Aziz yang telah banyak memberi dorongan dan bantuan untuk saya menjalankan kajian ini .

Saya bersyukur kerana mendapat kerjasama yang cukup baik daripada kawan-kawan saya iaitu Muhd Mukhzani Bin Azman Shah , Muhd Daniel Bin Azman Shah , Noor Adam Muhd Bin Zahari , Addinnul Aiman Bin Yusrin dan Muhd Hazri Bin Azahar .

Page 4: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Pendahuluan

Saya Ahmad Fakhrullah Bin Aminuddin dari kelas 3 Bestari memilih tajuk , “ Pencemaran Alam Sekitar di Taman Setiawangsa , Kuala Lumpur , Wilayah Persekutuan “ untuk projek Kajian Geografi Tempatan saya . Saya mengkaji tentang aspek pencemaran alam sekitar , menghuraikan kesan terhadap alam sekitar , dan merumuskan kesan-kesan terhadap alam sekitar tersebut . Saya memilih kawasan kajian ini kerana menepati tema kajian dan kawasan ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya . Masa yang diberikan untuk menyiapkan kajian ini ialah selama 12 minggu .

Page 5: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif seperti berikut :

Mendefinasikan konsep pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Mengenalpasti jenis pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Menyatakan punca pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Menghuraikan kesan pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Memberi cadangan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Taman

Setiawangsa

Page 6: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Kawasan Kajian

Kawasan kajian saya ialah di Taman Setiawangsa , Wilayah Persekutuan , Kuala Lumpur . Kuala Lumpur mempunyai asal-usul pada tahun 1850-an , ketika ketua melayu Klang , Raja Abdullah , menyewa beberapa orang Cina untuk membuka lombong bijih timah . Para penambang mendarat di pertemuan Sungai Gombak yang dahulu dikenali dengan nama Sungai Lumpur yang bermaksud ( Sungai Berlumpur ) dan Sungai Klang untuk membuka lombong di Ampang , Pudu dan Batu . Tambang ini berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang menjadi sebuah bandar sempadan . Lokasi kawasan kajian saya ini terletak lebih kurang 6 kilometer dari Bandar Kuala Lumpur . Bentuk muka bumi di Setiawangsa adalah tanah pamah .

Page 7: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Peta

i ) Peta Zon : Keramat Wangsa

Page 8: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

ii ) Peta Kawasan Kajian : Setiawangsa

Page 9: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Kaedah Kajian

Saya telah menggunakan 2 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini . Berikut merupakan kaedah yang telah saya gunakan :

i ) Pemerhatian

Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya .

ii ) Rujukan

Selain itu , saya juga telah membuat rujukan melalui internet dan perpustakaan untuk mencari maklumat tentang pencemaran alam sekitar .

Page 10: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Dapatan Kajian

8.1 ) Konsep Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil

dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau

kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang

perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat

fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan

melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-

kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin

berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma

lain,tumbuhan dan haiwan . Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada

pelbagai bentuk pencemaran alam :

1.Pencemaran udara

2.Pencemaran air

3.Pencemaran laut

4.Pencemaran bunyi

5.Pencemaran tanah

Page 11: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

8.2 ) Jenis Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian

Pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya adalah pencemaran bunyi . Pencemran bunyi sering berlaku di kawasan kajian saya kerana terdapatnya pelbagai jenis kenderaan , seperti kereta , motorsikal , van , lori dan sebagainya .

Selain itu , pencemaran udara juga sering berlaku di kawasan saya , terutamanya lori . Kebanyakkan lori akan mengeluarkan asap hitam yang banyak dan seterusnya berlaku pencemaran udara di kawasan saya .

8.3 ) Punca Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian

i ) Kenderaan

Kenderaan merupakan punca utama yang menyumbang di dalam pencemaran alam sekitar di kawasan kajian saya . Kenderaan ini akan mengeluarkan asap yang menyebabkan penghakisan lapisan ozon .

ii ) Racun Serangga

Serangga yang melanda di kawasan saya adalah nyamuk . Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang banyak di kawasan perumahan saya . Inilah punca berlakunya penyemburan racun serangga di kawasan perumahan saya .

iii ) Sampah Sarap

Pengangkutan sampah yang tidak teratur berlaku di kawasan perumahan saya . Jika ini berterusan ianya akan menyebabkan pencemaran bau .

iv ) Pembinaan

Pembinaan juga banyak berlaku di sekitar kawasan kajian saya . Pembinaan ini akan berlakunya pencemaran bunyi yang boleh mengganggu penduduk di sekitar tapak pembinaan tersebut .

Page 12: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

8.4 ) Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan kajian

i ) Asap – asp dari pembakaran sampah , kilang – kilang , kereta , bas , lori akan menyebabkan berlakunya hujan asid . Jika hujan asid selalu kena kepada manusia akan memudaratkan diri seseorang itu .

ii ) Akibat daripada pembakaran sampah , kilang – kilang , kereta , bas , lori juga akan menyebabkan peningkatan suhu . Tidak seperti suhu di kampung – kampung , di bandar selalunya panas akibat daripada peningkatan suhu tersebut .

iii ) Demam sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk di kawasan kajian saya . Punca utama demam adalah akibat daripada hujan asid .

iv ) Bau Busuk akibat daripada tong – tong sampah di kawasan kajian saya telah menimbulkan masalah kepada penduduk setiawangsa .

v ) Udara tercemar akibat daripada pembakaran sampah , kilang – kilang , kereta , bas , lori telah mengotorkan udara kawasan kajian saya . Kesannya penduduk kawasan saya sering mengalami permasalahan hidung seperti resdung dan sebagainya .

8.5 ) Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian

i ) Untuk pemandu – pemandu kereta , lori dan sebagainya , saya mencadangkan bahawa memasang Catalytic Converter di ekzos masing – masing kerana dengan memasang Catalytic Converter boleh mengurangkan pengeluaran asap yang boleh menipiskan lapisan ozon .

ii ) Kerajaan perlulah menguat kuasakan undang – undang bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar .

iii ) Kerajaan juga hendaklah menganjurkan kempen cintai alam sekitar seperti penanaman pokok semula bagi menggantikan pokok yang sudah ditebang .

iv ) Selain itu kerajaan juga boleh memasukkan pendidikan alam sekitar di dalam aktiviti kokorikulum untuk mendidik generasi sekarang ini untuk mencintai alam sekitar .

Page 13: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Bahan Grafik

Jenis Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran tanah

Pencemaran bunyi

Pencemaran laut

Pencemaran air

Pencemaran udara

Jenis Pencemaran

Alam Sekitar

Page 14: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Punca – Punca Pencemaran Dan Bahan –Bahan Pencemar

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN BAHAN-BAHAN PENCEMAR

Pembakaran bahan api di kilang  dan dalam enjin kenderaan bermotor

Gas sulfur dioksida, nitojen dioksida,  karbon monoksid dan debu

Pembakaran sampah sarap dan  hutan secara besar-besaran

Gas karbon dioksida dan debu   

Penyemburan racun serangga dan  bahan-bahan kimia

Gas dan kimia beracun   

Penggunaan gas klorofluorokarbon (CFC) Gas CFC

  

Page 15: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Rumusan

Sebagai rumusan , terdapat pelbagai jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku

pada dunia kita pada hari ini antaranya , pencemaran udara , pencemaran bunyi ,

pencemaran air , pencemaran tanah , pencemaran laut dan sebagainya . Semakin hari

lapisan ozon kita semakin menipis . Sepatutnya perkara ini tidak berlaku jika setiap orang

ada sifat bertanggungjawab . Setiap negara perlu bersatu padu untuk menangani masalah

pencemaran alam sekitar yang semakin serius di dunia kita ini . Jika kita bersatu padu

menangani masalah ini , dunia kita ini akan selamat .

Page 16: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Lampiran

Page 17: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Rujukan

Internet

http://ahba.tripod.com/notakt06.html

http://maps.google.com.my/

Orang Sumber

Encik Rizal bin Jalaluddin , 38 Tahun , No 74 , Jalan Masjid 2/7B , Taman Keramat Jaya , Bukit Tunggal , Segamat , 85200 Johor .

Encik Fazrul Salam bin Abdul Rahman , 46 Tahun , No 43 , Jalan Padang , Taman Jaya , 54200 Kuala Lumpur .

Akhbar

Berita Harian , 13 Mei 2003 , Halaman 48 .

Page 18: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )
Page 19: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )
Page 20: Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 )

Top Related