Transcript

I/1. A villamos energetika feladata. A villamos energia elnyei. A megnvekedett energiaignyek gazdasgos s biztonsgos kielgtse ez az energetika feladata egyre nehezebb skltsgesebbvlik.Ezvonatkozikavillamosenergiairntiignyreis,amelynekkielgtseavillamosenergetika feladata. Ha a cl az energia ellltsa, tovbbtsa, talaktsa, akkor villamos energetikrl, mg ha a cl a villamos jel ellltsa, tovbbtsa, talaktsa, vtele akkor hradstechnikrl, informatikrl van sz. A villamos energia elnyei: -viszonylag gazdasgosan llthat el-nagy tvolsgokra is kevs vesztesggel szllthat -nem ignyel trolst (a vltakoz ram energia nem trolhat) -a kvnt energiafajtv egyszeren talakthat -a felhasznls helyn llandan rendelkezsre ll -tiszta,knyelmessjlautomatizlhatafelhasznlsa(knnyentalakthatmechanikai munkv, hv, fnny stb.) I/2. A villamosenergia-ellts folyamata. A primer energiahordozk talaktsa villamos energiv. I/3.AMagyarvillamosenergia-rendszer(VER),fbbltestmnyeisnemzetkzikapcsolatai.(Feszltsgszintek, hlzatok rendeltets szerinti szerepe.) Alllomsok: -Kapcsollloms (az ram tjnak kijellse) -Transzformtor lloms (klnbz feszltsgszintek kztti kapcsolat) Feszltsgszintek:-Kisfeszltsg (0,4kV ill. 230 V fzisfeszltsg) -Kzpfeszltsg (3;6;10;20;35kV hromfzis vltakozfeszltsg rendszer vonali feszltsge) -Nagyfeszltsg (120;220;400;750kV) Hlzat:-Eloszthlzat (A villamosenergia nagyfeszltsgen val elosztsa az alllomsi gyjtsinektl afogyaszti transzformtorokig) -Feloszthlzat (A villamosenergia elosztsa az alaphlzati csompontokbl a kzpfeszltsgeloszthlzatok tppontjaihoz, amelyek ltalban a fogyaszti krzetek slypont jban helyezkednek el.) -Orszgos alaphlzat (Feladata az ermvek a a csomponti nagy transzformtorllomsok ssze- kapcsolsa, nagymennyisg energia szlltsa. Az orszgos alaphlzat klfldremen tvvezetkei alaktjk ki a koopercis villamosenergia rendszert.) -Nemzetkzi, koopercis hlzat (A klnbz orszgok alaphlzatainak olyan tvvezetki ssze- ktse, amely biztostja a nemzetkzi koopercis villamos energiarendszerek kialakulst, a villamos energia orszgok kztti szll- tst. {220; 400; 750kV}) I/4.Koopercisvillamosenergia-rendszerekkialakulsa,akoopercielnyei.Avillamosenergetikajvbeni kiltsai. Avillamosenergiatermelsnekstvitelnekfejldsvel,aztvitelifeszltsgnvekedsvelavillamosenergia szlltsaselosztsaegyrenagyobbtvolsgokraismindgazdasgosabbvlt.Ezzelazegyesfogyasztikrzetek hatra a krzet kzpontjban lv ermtl mind tvolabbra kerlt, s kis villamosenergia-rendszerek (VER) alakultak ki. Kzenfekv volt az a megolds, hogy az egyeskrzeteket kell szm tvvezetkkel sszekssk, s gy egyttmkd vagymsnvenkoopercisvillamosenergia-rendszerthozzanakltre.Atvvezetkekkelsszekapcsoltermvek, valamintazezekhezcsatlakozklnfleeloszthlzatoksahlzatokonkeresztlelltottvillamosenergia-fogyasztksszessgealkotjaakoopercisvillamosenergia-rendszert,amelybenazermvekegymssalszinkron kapcsolatbanjrnak.Akoopercisenergiarendszerekelnyeiannlinkbbrvnyeslnek,minlnagyobbarendszer ssz-teljestkpessge. Ennek alapjn az energiarendszerek egyestsre irnyul integrldsi folyamat nemllt meg az orszgok hatrainl, hanem az egyes szomszdos orszgok villamosenergia-rendszereinek egyestst eredmnyezte. Elnyei:-Az ermvi teljestmnytartalkok cskkennek -A cscsterhels viselsben kisegtik egymst -Az egyes ermvek kztt a terhels elosztsa gazdasgosabb vlik -A koopercis villamosenergia-rendszerek nagy ssz-teljestmnye egyre nagyobb egysgteljestny genertorok beptst teszi lehetv. -A fajlagos beruhzsi kltsget cskkentik. -A fajlagos zemkltsget cskkenti. -Cskken a hlzati vesztesg. -UCPTE (Ausztria, Belgium, Franciaorszg, Hollandia, Luxemburg, Olaszorszg, Svjc, Spanyolorszg, Nmetorszg) -CENTREL (kzp s kelet-eurpai volt KGST orszgok rendszeregyeslse:lengyel,cseh,szlovk,magyar) -NORDEL (Nagy-Britannia, Anglia, Wales, Skcia, Svdorszg, Norvgia, Dnia, Finnorszg, Izland) I/5. A villamosenergia-termels, -fogyaszts jellemz adatai. Cscsterhels, cscskihasznlsi raszm, rendszerperc, termelsi hatsfok fogalma s szmtsa. Cscsterhels: (Pcs) Meghatrozott id alatt (pl.:nap, v) ignybe vett legnagyobb villamos teljestmny. Az v folyamn elfordul cscsterhelsek kzl a legnagyobbat maximlis cscsterhelsnek nevezzk. Cscskihasznlsi raszm: Megmutatja, hogy az adott idszakban (nap, hnap, v) a rendszer ermveinek hny rt kellettvolnazemelnieazadottidszakalattarendszerbenelfordulmaximliscscsterhelsselahhoz,hogy ugyanannyi villamos energit termeljenek, mint amennyit norml zemben a vizsglt idszakban termeltek. Rendszerperc: Megmutatja, hogy a kiesett energit a rendszer cscsterhelssel hny perc alatt tudja ptolni. Villamoenergia-termels hatsfoka: Analg adat, 3600 kJ/kWh fajlagos hfogyaszts felel meg a 100%-os hatsfoknak I/6. Hlzatalakzatok. Sugarashlzat:Egyikvgrltpllt,esetlegtbbszrsenelgaz,nyitottvezetkrendszer,amelynekminden fogyasztjhozazramcsakegyirnybl,egytonjuthatel.Avastagvonallalrajzoltvezetkrsztgerinc-,vagy fvezetknek,mgatbbiszakasztszrnyvezetkneknevezzk.Azegyesfogyasztkaszrnyvezetkekhezcsatlakoz legazvezetkekvgnhelyezkednekel.Amegszaktksszakaszolk/oszlopkapcsolk/beptsebontsi lehetsgetbiztostkarbantartsidejreszemzavarsornmegsrltterletlevlasztsra.Amagyar villamosenergia-rendszernagyfeszltsghlzataikzltipikusansugarashlzatoka20kV-osszabadvezetkes-, valaminta10kV-oskbelhlzatok.Akisebbbiztonsgiignyiparifogyasztkbelsvillamosenergia-elltsais kialakthatsugarasjelleggel.Ezekltalban10,6,3,0,4kV-oskbelhlzatok.Sugarasakisfeszltsg,kis teljestmny,sztszrt,vidkifogyasztk0,4kV-osszabadvezetkielltsialakzata.Asugarasalakzatelnyeaj ttekinthetsg,egyszerkezels,azegyszersolcsltests,htrnya,hogyatpponthozkzelihibkazegsz sugaras rendszer kiesst s ezzel az energiaszolgltats megszakadst okozhatja. Gyrshlzat:Asugarasalakzatnlgyakranelfordultartsvillamosenergia-kimaradselkerlsreasugaras vezetknyomvonaltgyalaktjkki,hogyazazonostppontblkiindulsugarasalakzatokgerincvezetkeiegy pontbantallkozzanak.Atallkozshelynbontsilehetsgetalaktanakki,amelybiztostja,hogybrmelyikoldal tpponthoz kzeli hiba esetn, megfelel, gerincvezetki bonts utn, a fogyasztk egyrszea msikirnybl, esetleg rosszabbminsgifelttelekmellettlthatelvillamosenergival.Elfordulsterleteisfeszltsgszintjeiasugaras hlzati alakzatoknl mr emltettekkel azonos. veshlzat:Kialaktsttekintveazonosagyrshlzatval,csakklnbztppontblindulnakazegyesthet gerincvezetkek. Elnye, mint a gyrs alakzatnl a kisegt energiaellts a msik gerincvezetk fell, valamint a fggetlen tppont miatt az egyik tppont kiesse esetn is biztosthat az energiaellts. Az alkalmazs terletei s feszltsgszintjei a sugaras hlzati alakzatoknl emltettekkel azonos. Krvezetk: zemszeren zrt, azonos tppontbl tplltolyan vezetkalakzat, amely a tppontbl kiindulva az sszes fogyaszttrintveismteltenvisszatratppontba.Azegyesfogyasztigyjtsneketsszektvezetkszakaszokrl tovbbilegazsoknincsenek.Elnye,hogybrmelyfogyasztzemszerenktoldalrlkaptpllst,amiazellts minsgtszembiztonsgtnveli,mertbrmelyfogyaszticsompont/gyjtsin/meghibsodsnla villamosenergia-elltsigaz,hogyegyirnybl,defenntarthat.Htrnyaanagyobbberuhzsikltsgsazegy tppontbl trtn tplls. Alkalmazsi terlete a villamosenergia-rendszer 35 s 10 kV-os zembiztos energiaelltst kvn,nagyobbteljestmnyfogyaszti.Avillamosenergia-szolgltatsmegszakadsrarzkenyiparifogyasztknl mindakls20s10kV,mindabels10,6,3,0,4kV-osfeszltsgszintenszbajhetafogyasztikrvezetki megolds. Prhuzamosvezetk(trnk):Avillamosenergia-szolgltatsszempontjblfontoscsompontoksszektsre,vagya nagyzemifogyasztkzembiztoselltsrakialakultvezetkalakzat,amikorktcsompontkztttbbvezetk-sszekttetsteremtkapcsolatot.Flegnagyteljestmnyek,zembiztosvillamosenergia-elltsesetnkialakult rendszer.Alkalmazsamindenfeszltsgszintenszbajhet,mindavillamosenergia-rendszerben,mindazipari fogyasztkkls,belsenergiaelltsban.Elnyeanagyfokzembiztonsg,htrnyaamagasltestsikltsgs bonyolult vdelem. a) egyoldal- b) ktoldal tpllssal Hurkolt hlzat: Alapvet jellemzje, hogy klnbz tppontok s fogyaszti helyek kztt egyidejleg tbb, klnbz sszekttetszemel.Atbbirnyenergiaelltsmiattahurkolthlzaticsompontokhozcsatlakozfogyasztk zembiztonsga a villamos energival trtn ellts szempontjbl a legnagyobb. A tbbszrs hurkoltsg az optimlis kapcsolsillapotokltrehozstteszilehetv,amelymellettazenergiaszolgltatsminsgiparamtereia legkedvezbbek. A rendszer htrnya a magas ltestsi kltsge, bonyolultsga , a krlmnyes zemvitel s fenntarts s a minden zemllapotban szelektv vdelmi rendszer szksgessge. Hlzatrendszerek:Azismertetetthlzatialakzatokszervesegysgetkpezve-egymssalsafogyasztkkal sszhangban - egy orszg teljes villamosenergia-tviteli s -eloszt hlzati rendszert alkotjk. I/7. Hlzatalakzatok csillagpontkezelsi mdjai. Ahlzatokcsillagpontkezelsnazadotthlzatcsillagpontjaisafldkzttikapcsolatmdjaitrtjk.A csillagpontkezelsszempontjblalapvetenahlzatokktnagycsoportjtklnbztetjkmeg:fldeletlen csillagpont s fldelt csillagpont hlzat melyek lehetnek kzvetlenl vagy kzvetve fldeltek. Fldeletlen csillagpont (szigetelt csillagpont) hlzat: Minden olyan hlzat amelynek egyetlen pontja sincs a flddelzemszerensszektve.Aszimmetrikushibaesetnacsillagpontpotenciljaafldpotencilhozkpesteltoldiks megemelkedikahibtlanfzisokfeszltsge,amimegnveliahlzatonlvkszlkekignybevtelt.Azegyfzis fldzrlatok esetn az p fzisok nvleges fzisfeszltsgt maximum az eredeti rtk3-szorosra nvelhetik. Kzvetlenlfldeltcsillagponthlzat:Legalbbegytranszformtornakcsillagpontjajlvezet,fmesssze-kttetsben ll a flddel. Csillagpont s a fld kzttifldel impedancia (Zf )=0. Kzvetve fldelt csillagpont hlzat:-hosszfldels: Legalbb egy csillagpontja ellenllson vagy reaktancin keresztl csatlakozik a fldhz. -kompenzls: A csillagpont-reaktancin keresztl val fldelssel az vel fldzrlatok ve kiolthat, mivel a hibahelyen foly kapacitv fldzrlati ramot a fldreaktancia induktv rama kompenzlja. I/8.Ahlzatin-sklcsnsimpedanciafogalma.Hromfzisszimmetrikusimpedanciarendszerlekpezse nimpedancikkal. Aszuperpozciaztjelenti,hogyahlzatonegyidejlegmkdgenertorokhatsrabrholahlzatonmrhet ramvagyahlzatbrmelyktpontjakzttmrhetfeszltsggyismeghatrozhat,hogyazegyesgenertorok ltal kln-kln keltett ramokat vagy feszltsgeket sszegezzk. Egy-egy genertor hatsnak figyelembevtelekor a tbbi genertort dezaktvizlni kell, vagyis a feszltsggenertorokat rvidzrral, az ramgenertorokat szakadssal kell helyettesteni. Brmelyikvezetnimpedancijameghatrozhatgy,hogyazilletvezetben(pl.a)azrampozitvirnyban okozott feszltsgessrtkt osztjuk az illet vezet ramval, mikzben a tbbi ramkrt megszaktottuk: Ktvezetkkzttiklcsnsimpedanciartktmegkapjuk,haazegyikvezetben(pl.b)folyramhatsraa msik vezetben (pl. a) keletkez feszltsgess rtkt elosztjuk a feszltsget indukl rammalmikzben a tbbi vezet ramkrt meg szaktjuk, azaz ramuk nulla. AznimpedanciajeleavezetrevonatkozktazonosindexaZutn,aklcsnsimpedanciajeleaktklnbz index,aholazelsjelzi,hogymelyikvezetbenindukldottafeszltsg,samsodikindexafeszltsgetindukl ram vezetjt jelzi. Az a vezetkben induklt feszltsgek a definilt impedancikkal s ramokkal kifejezve: amikor csak az a vezetben folyik ram amikor csak a b vezetben folyik ram amikor csak a c vezetben folyik ram A vezetk feszltsgnek kiszmtshoz a szuperpozci ttelt alkalmazva: Felrhat mindegyik fzisvezetre: Hromfzisszimmetrikusimpedanciarendszeresetn,haaztfolyramokisszimmetrikusak,azazatpllssa terhels is szimmetrikus: Azegyenletekbennimpedanciajellegmennyisgszerepel,amelyetahromfzisvezetk fzisimpedancijnak neveznk. A eltr az eredeti nimpedancitl. Miutn mindhrom fzis egyformn szmthat, elegend az egyik fzissal szmolni, de akkor az index is elhagyhat: Aszimmetrikushromfzisrendszergyhromazonosviselkedsegyfzisrendszerrebonthat,svillamos paramtereinek szmtsra egyfzis helyettest vzlat kszthet. I/9. Krforg mgneses tr ltrehozsa. Aforgsiindukltfeszltsgavltakozramtekercselsekfeladata,hogyazaszinkron-saszinkrongpekbena forgmeztltrehozzk.Aforgmez2pplusszmszinuszosindukcihullm,amivltozatlanamplitdvals n0=f*60/p szinkron fordulatszmmal forog krbe a kerlet mentn. A tekercs ltal tfogott fluxus s az induklt feszltsg pillanatrtke egy teljes krlforduls alatta) ktplus- s b) ngyplus gp esetn ogovGeometriaiszgelfordulsVillamosszgelforduls2t tt 3t 2t 4tt2t2300m+) (o +i) (t u0 t2togetova)etvGeometriaiszgelforduls+VillamosszgelfordulsGeometriaiszgsebessgVillamosszgsebessg0 t 2tm+) (o +i) (t uiua)+i) (t ub) A forgmezt a szimmetria-feltteleket kielgt, hornyokba elosztott, egy, vagy tbb rteg, tbbfzis tekercselsekkel hozhatunk ltre.A szinkron gpek llrszn hornyokba elosztott hromfzis tekercselst tallunk. Azt, hogy a tekercselsi tnyez miatt az induklt feszltsg cskken, a tekercselsi tnyez szorzsval vesszk figyelembe: Ez az armatratekercsels hozza ltre a forgmezt, ill. ebben indukldik az n. plusfeszltsg: u =m p44 , 4 N f UA szinkron gpeknl a gp ered fluxust kt gerjeszts vektoros eredje hozza ltre: OaOpOeOa : armatragerjesztsOp : plusgerjesztsOe : ered gerjeszts- tengely dered fluxusuasOeOp- tengely qOauuarmatra szrsifluxusupsplus-szrsifluxusups A szinkron gp gerjesztsi egyenlete: I/10. A szinkrongp szerkezeti felptse, mkdse, induklt feszltsg szmtsa. Mkdsielv:Aszinkrongpekmechanikaienergiblvltakozramvillamosenergitlltanakel.Azenergia talakts a mozgsi indukci elvn alapszik, az energiatalaktshoz szksges mgneses teret a forgrszen elhelyezett elektromgnesekkel hozunk ltre. E mgneses tr indukcivonalainak zrdst vasanyag alkalmazsval segtjk el oly mdon,hogyazokkapcsoldjanakazllrszvastesthornyaibanelhelyezettllrsztekercselssel.Aforgrszt megforgatvamozgsbahozzukazltalaltrehozottmgnesesmeztis,ezltalmegvltozikazllrsztekercselssel kapcsold indukcivonalak szma, ezrt abban feszltsg indukldik. A vltakoz feszltsg villamosenergia-szlltsi-,sfelhasznlsiszempontblakkoralegkedvezbb,haafeszltsgidbenivltozsaszinuszoslefolys.Azidben szinuszosan vltoz feszltsg induklshoz a tekerccsel kapcsold fluxus vltozsnak is szinuszosnak kell lennie. Aszimmetrikushromfzisthromszimmetrikusanelhelyezetttekercsrendszerrelhozzukltrea szinkrongenertorokban. A hrom tekercsrendszer U; V; W betkkel jelljk. Az egyes fzisokban ennek megfelelen az induklt feszltsgek maximuma idben eltolva kvetik egymst: a)ktplusb) ngyplus f.) Forgrsz a gerjeszt tekercselssel, mely ltrehozza az energiatalaktshoz szksges mgneses teret. cs.)Csszgyrk, melyeken keresztl biztostjuk az elektro- mgnesknt szerepl forgrsz ramelltst. a.)Armatratekercsels, amelyben a forg mgneses tr vltakoz feszltsget indukl. v.)Lemezelt llrsz vastest, mely j mgneses vezet- kpessgvel elsegti az armatra tekercsels mgnesestrrel val kapcsoldst. p.)Pajzsok, melyek hordozzk a forgrsz tengely csapgya- zst, lehetv tve a forgrsz forgst. Forgrsz:A forgrszen, tmr plusokon helyezkedik el a gerjeszt tekercsels, amelyet egyenrammal gerjesztnk. A gerjeszt ram bevezetse a gerjeszt tekercsbe kt csszgyrn keresztl trtnik. A gp zemtani viselkeds, nyomatk szempontjbl a forgrsz kialaktstl fggen ktfle lehet: Hengeres forgrsz kialaktsnl (hengeres gp) a gerjeszt tekercseket a forgrsz henger hornyaiba helyezik. Ebben az esetben mgneses szempontbl a forgrsz minden irnyban azonos mdon viselkedik: Xd ~ Xq. Kill plus gp esetn a gerjeszt tekercset a forgrsz kill fplusain helyezik el, ezrt a mgneses vezetkpessg a forgrsz helyzettl fgg: a gerjeszttekercs tengelynek irnyban (Xd) a legnagyobb, erre villamosan merlegesen (Xq) pedig a legkisebb.J kzeltssel: Xd ~ 2*Xq.. b) a)d-tengelyLemezeltarmatravastestq-tengelyllrszaIgIArmatra tekercselsGerjeszt tekercselsPlusfluxus ervonalaiPlussarForgrszForgrszaIgIPlusfluxus ervonalaid-tengelyDD a)kill plus b) hengeresllrsz: Az llrsz egy vastest melynek hornyiban helyezik el azt a tekercselsi rendszert, amelyben mozgsi indukci tjn az induklt feszltsg ltrejn. A szinkrongp llrsze hordozza az armatratekercselst. A mgneses tr knnyebb vezetse, s a vesztesgek cskkentse cljbl, a vastest dinamlemezbl (max 3-3,5% szilcium tartalm vas tvzet) kszl, ezrt az llrszt lemeztestnek is nevezik. A lemeztestet felpt lemezekbe sajtolgpek ksztik el a hornyokat, ezekbe helyezik el az llrsz tekercselst. Induklt feszltsg: Az llrszben elhelyezett tekercselsben a forgrsz ltal ltestett mgneses teret forgatva, szinuszos lefolys feszltsg jn ltre, melynek maximlis rtke: A gyakorlat szmra az induklt feszltsg effektv rtke a fontos, ez szinuszos vltozsnl: Ez az sszefggs azonban csak akkor rn le pontosan az adott fzisban induklt feszltsget, ha az N menetszm vezetkeret az llrszen egy koncentrlt helyen lenne elhelyezve. A gyakorlatban azonban a hromfzis tekercselst a hely jobb kihasznlsa rdekben a kerlet mentn elosztva, tbb horonyban helyezik el. Z horonyszm esetn az egy fzishoz s egy plushoz tartoz hornyok szmt q-val jellve: I/11. A szinkrongp llandsult zemllapota, helyettest vzlata, fazorbrja. A fazorbrk szinuszosan vltoz mennyisgek sszehasonltsra, idbeni fziseltoldsuk rzkeltetsre alkalmasak. A fazorok hossza az amplitudval vagy az effektv rtkkel arnyos. A fazorok egymshoz viszonytott szghelyzete a komplex szmskon idbeni fziseltrsket fejezi ki. Egyfzis helyettest vzlat: A szinkron gp mgneses tert kt gerjeszts hozza ltre, nevezetesen a forgrszen (pluskerken) elhelyezked gerjeszttekercsels, s a terhelrammal tjrt armatra tekercsels. Terhelt szinkron gpben kialakul fluxusok plusfluxus,aplusgerjesztsltalltrahozottfluxusazonrsze,melyazarmatura-tekercselsselis kapcsoldik, rszt vesz a f mgneses mez kialaktsban. plusszrs,aplusgerjesztsltalltrahozottfluxusazonrsze,melyagerjeszttekercsegyesmeneteivel kapcsoldik csak,egyttforogaforgrsszel,denemrveelazllrsz vezetket,azokbanfeszltsgetnem indukl. armaturafluxus,azarmaturagerjesztsltalltrehozottfluxusazonrsze,melykapcsoldikmindkt tekercselssel, s a plusfluxussal egytt, azt gyengtve ltrehozza a ffluxus ltal reprezentlt forg mezt. szrtfluxus,azarmaturagerjesztsltalltrehozottfluxusazonrsze,amelycsakazarmatravezetkkel kapcsoldik,(nemrielaforgrst),gynemveszrsztafmezkialaktsban.Nagysgasfzishelyzetea terhelramtl fgg.

Egyfzis helyettest vzlatFazorbra I/12. A transzformtor szerkezeti felptse, mkdse (gerjesztsek, fluxusok-reaktancik). Atranszformtoravltakozramvillamosenergia,feszltsg,ill.ramrtkeinekmegvltoztatsra (transzformlsra) alkalmas villamos gp. Azenergiatalaktshozidbenvltakozmgnesesterethasznlunk,melyetaztalaktandfeszltsghozltreegy tekercssegtsgvel.Atekercsrerkapcsolvaavltakozfeszltsget,azabbanmegindulramegyvltakoz mgnesesteretgerjeszt,melynekkialakulst,zrdstamgneseservonalakatjlvezetvasanyaggal(vasmaggal) segtjk.Azgyltrehozottvltakozmgnesestrkapcsoldikaztltrehoztekercsmeneteivel,sabban feszltsget indukl. Ezt a feszltsget indukltfeszltsgnek nevezzk, nagysga: Azgyindukltfeszltsg-abelsimpedancinltrejvfeszltsgesseketleszmtva,-egyenslyttartatekercsre kapcsoltfeszltsggel.Haatekercsreszinuszosanvltakozfeszltsgetkapcsolunk,azltalathajtottrammnusz koszinuszoslefolyslesz.Atekercsvasbanhaladfluxuskapcsoldsagy:amely fluxusvltozs indiklta feszltsg: A vasban szinuszosan vltoz mgneses teret hasznljuk fel az energiatalaktshoz gy, hogy a mgneses teret vezet vasmagra egy msodik (szekunder) tekercset helyeznk el. A vltoz fluxus abban is feszltsget fog induklni hasonlan azels(primer)tekercshez.Azindukltfeszltsgnagysgafggatekercsmenetszmtlis,vagyishaamsodik tekercs menetszma eltr az els tekercs menetszmtl, a benne induklt feszltsg is eltr nagysg lesz. A kt induklt feszltsg arnya az: A szekunder tekercsben induklt feszltsget feszltsgforrsknt hasznosthatjuk. Terhelst kapcsolva a tekercsre azUi2 feszltsg ramot indt az ramkrben. Ez a terhelram tfolyva a tekercs menetein egy gerjesztst hoz ltre, mely az t ltrehoz fluxust gyengteni igyekszik (Lenz trvnye). A gerjesztsek egyenslya alapjn ami alapjn az ramtttelre a kvetkezket kapjuk: Szerkezeti felpts: -Primer tekercsels, melybe az talaktand villamos teljestmnyt vezetjk, s amely ltrehozza az energiatalaktshoz szksges mgneses teret. (hengeres elrendezs, trcss elrendezs) -Vasmag, mely a vltakoz mgneses tr vezetst, zrdst biztostja. (lncszem, oszlop, kpeny tpus, tekercselt) -Szekunder tekercsels, melybl az talaktott villamos teljestmnyt nyerjk. -Egybszerkezetielemek,nevezetesen:llvnyok,szekrny,fedl,tvezetk,htberendezsekstb.,melyekaz energiatalaktsban kzvetve vesznek rszt. Azonervonalaksszessgt,amelyekcsakazegyiktekercselsegyesmeneteivelkapcsoldnaksaz energiatalaktsbannemvesznekrszt,szrtfluxusnaknevezzk.Mindaprimer,mindaszekundertekercselsnl tallunk szrt fluxusokat. A szrt fluxusok ltal induklt feszltsg:

ahola szrsi reaktancia,, s a szrt fluxus mgneses vezetkpessge. I/13. A transzformtor helyettest vzlata (kzs feszltsgalapra redukls s alkalmazsa. Mintmindenvalsgostekercsnek,gyaprimersszekundertekercselsnekisvanohmosellenllsa.Hasonlana szrsi reaktancikhoz, kiemelhetjk a tekercsek ohmos ellenllsait is. Aprimersszekunderkrbenszerepl:N1sN2menetszmidealizlttekercsekbenafelttelezsnkszerint szinuszosan vltoz ffluxus: pillanatrtk-, ill. a primer s szekunder tekercsben: effektv rtk feszltsget indukl. Ttelezzk fel hogy, a=1. Ekkor N1=N2 s Ui1=Ui2 Az 1:1 tttel transzformtor primer s szekunder ramkrnek egyestse Ha a1 akkor a tnyleges a=N1/N2 tttel transzformtor szekunder mennyisgeit t kell szmtani egy kpzeletbeli, 1:1 tttel(N1=N2)transzformtorra.Eztnevezzkredukcinak.Alapvetfelttele,hogyaztszmtssornsea gerjesztsi viszonyok, se a teljestmny viszonyok ne vltozzanak. I/14. A transzformtor resjrsi s rvidzrsi helyettest vzlatai, fazorbri, jelleggrbi. resjrs:Atranszformtorresjrsizemllapotbanaprimertekercselstnvlegesfeszltsgrekapcsoljuk,a szekundertekercselsrammentes.Atranszformtorltalfelvettram,steljestmnyavltakozmgnesestr felptsrefordtdik.Azresjrsivillamosjellemzkmrsvelavasmagmgnesesignybevtelrl,avastestben keletkezvesztesgekrlkapunkinformcit.Azresjrsimrsatekercselsbenkeletkezettdurvahibk(pl: menetzrlat) feldertst is szolglja. Ui2Ui1= 'R2' Xs2'U2'R1U1I1RvIvIgXs1XmIm' I2= 0 U1s1 1X I j mIvI0I1 1R I 17 , 0 cos ~ '2 i1U U= Rvidzrs:egyszekunderoldalonrvidrezrttranszformtorcskkentettfeszltsgrltrtntpllstjelenti, vizsglati clbl, amelynl a tekercselsben foly ram nem, vagy alig lpi tl a nvleges rtket. A rvidzrsi vizsglat sornatranszformtortekercselsrl,annakohmosellenllsrlsszrsireaktancijrlkapunkinformcit.A rvidrezrt transzformtort j kzeltssel egy impedancival helyettesthetjk, amelynek ohmos rsze a transzformtor primer-sszekundertekercselsnekazonosfeszltsgszintreredukltellenllsa;induktvreaktancija,pediga tekercselsi szrsi reaktanciinak sszege: Atranszformtorimpedancijrajutrvidzrsifeszltsgetfelbonthatjukktsszetevre,azellenllsones feszltsgre s a szrsi reaktancin keletkez feszltsgessre: I/15.Azaszinkrongpszerkezetifelptse,mkdse,krforgmezltrehozsa,indukltfeszltsgszmtsa,a szlip fogalma. Aleggyakrabban,szlesteljestmnytartomnybanalkalmazottvillamosforggpazaszinkrongp,melynekokaaz egyszer felpts, megbzhat zem, karbantarts mentessg, kedvez kW/kg arny. Az ltalnos szhasznlat szerint aszinkron gpen olyan villamos forggpet rtnk melynl: a mkdshez forg mgneses trre van szksg. aforgrszfordulatszmaeltramgnesestrfordulatszmtl(inneneredazaszinkron=nemegyidej elnevezs). az ll- s forgrsz kztt az elektromgneses indukci teremt kapcsolatot,ezrt ezeket a gpeket indukcis gpeknek is szoks nevezni. Azaszinkrongpekll-(szttor)sforgrsze(rotor)dinamlemezekblkszl(0,35...0,7)mmvastag,(0,5..2,0)% szilcium tvz, lakk vagy oxidrteg szigetels), a lemezeknek a lgrs felli kerletre hornyokat sajtolnak. Ezekben a hornyokban helyezkedik el az ll- ill. forgrsz tekercsels. Az llrsz hzbl (ntttvas, alumnium ntvny), lemezelt vastestbl s ennek hornyaiban lv tekercselsbl ll. A hromfzis 2p plus tekercsels kezdeteinek jellse U1, V1, W1,atekercsvgekpedigU2,V2,W2.Atekercsvgekahzhozrgztettkapocstblhozvannakkivezetve.A tekercselscsillagbavagyhromszgbekapcsolstittvgezhetjkelhromdarabvezetsnsegtsgvel,annak rdekben, hogy az tktskor a snek egymst ne keresztezzk. Az aszinkron gpeket ltalban az llrsz oldalrl tplljuk villamos energival s a transzformtorhoz hasonlan ezt nevezhetjk primer oldalnak. Aforgrsztengelyreszereltlemeztestbl,ennekhornyaibanlvforgrsztekercselsblll,aforgstaktoldali csapgyazs biztostja. ltalban a tengelyre mg ventiltort is szerelnek, a megfelel hts elrse cljbl. A tekercsels kialaktsa szerint megklnbztetnk: csszgyrs ill. rvidrezrt forgrszt. Acsszgyrsgpeknlaforgrsztekercselsvgeiatengelyenrgztettsrgarzblvagybronzblkszlt csszgyrkhz csatlakoznak. A csszgyrket egymstl s a tengelytl (test) villamosan szigetelni kell. A rvidrezrt forgrsz gpeknl a vastest hornyaiban rz vagy alumnium rudak vannak. A rudak vgeit a lemeztest kt oldaln egy-egygyrzrjarvidre.A rudaksagyrkegyttesenalkotjkakalickt, ezrtezeketagpeketkalicksforgrsz aszinkron gpeknek is szoktk nevezni. Haazllrszhornyaibanelhelyezetthromfzistekercselsrehromfzisfeszltsgetkapcsolunk,akkora megindul hromfzis ram a kerlet mentn forg mgneses teret gerjeszt. A forgrsz fordulatszmnak relatv eltrse a forg fluxustl a szlip: n0 a forg mez fordulatszma n a forgrsz tnyleges fordulatszma A szlip fogalmnak felhasznlsval felrhatjuk a forgrszben induklt feszltsg effektv rtkt: I/16. Az aszinkron motor llandsult zemllapota, helyettest vzlatai, teljestmny talaktsa. Kpzeljnkelegyolyancsszgyrsaszinkronmotort,amelynekaforgrsztekercselseteljesenmegegyezikaz llrsztekercselsvel.Haazllrsztekercselstahlzatrakapcsoljuk,akkoraforgrszllllapotbananyitott csszgyrkkzttppenakkorafeszltsgindukldik,mintazllrszbenindukltfeszltsg.llllapotbanaz aszinkron gpet egy nagy lgrs transzformtornak tekinthetjk. Az aszinkrongp, mint nagy lgrs transzformtor induklt feszltsge: s az ll forgrszben induklt feszltsg a transzformtorhoz hasonlan: A reduklshoz azonban a teljestmny s a gerjeszts azonossg miatt figyelembe kell vennnk az esetleges fzisszm (m) eltrst, ezrt az tttel az aszinkron gpeknl: eltr tekercselsi adatok esetn: s az tttelnek megfelelen a tbbi szekunder villamos mennyisg reduklt rtke: Akapcsokonbevezetettvillamosteljestmnyhatsossszetevjnekegyrszeazllrszohmosellenllsn rzvesztesg formjban Prz1=3I12R1 hvalakul. Egy msikhnyada a forg mgneses tr ltrehozsakor az llrsz lemezcsomagban a vasvesztesg fedezsre fordtdik: A teljestmny nagyobbik hnyada a lgrsen keresztl mgneses energia kzvettssel tramlik a forgrszbe. Ezt a hnyadot lgrsteljestmnynek nevezzk: Aforgrszbenalgrsteljestmnyegyrszeatekercselsohmosellenllsntfolyramhatsraszintnhv alakul t: Arvidrezrtforgrszbetramlhatsosteljestmnynagyobbikrszetalaktott,mechanikaiteljestmny formjban forgatja a forgrszt: A motor tengelyn hasznosthat leadott teljestmny azonban ennl a keletkez surldsi s ventillcis vesztesgek miatt kisebb: I/17. Az aszinkron motor nyomatka, indtsa. Az aszinkron motor nyomatka: A nyomatk s a szlip kztti sszefggs szmszer meghatrozsra szmtgpet, vagy valamilyen egyszerstett grafikai mdszert kell ignybe venni. Aszinkron motor indtsi problmi:-az ll moto kzvetlen hlzatra kapcsolsakor keletkez 5-8-szoros ramlks cskkentse -azindtsifolyamathossz,ezrtannakflegyorstsaazindtnyomatkideiglenes megnvelsvel. 1,Kalicksmotorok:Akalicksaszinkronmotorokindtsiramlksnekcskkentsrecsakaktlegelterjedtebb mdszert ismertetjk: -Csillag-hromszg(Y-)indts:Ezamdszerzemszerendelta(hromszg)kapcsolsmotoroknl alkalmazhat,hamindahromfzistekercskezdettsvgtkivezettkakapocsszekrnybe.Indtskora tekercselstcsillagkapcsolsbaktik,ezrtegyfzistekercsreafzisfeszltsg,azazanvlegesfeszltsgnek csak a 3-ada jut, ilyen arnyban cskken a tekercsen tfoly ram is. A motor felprgse utn a tekercselst tkapcsoljk a nvleges hromszg kapcsolsba, ami a motor nvleges zemelst biztostja. -Transzformtoros indts: Itt a tekercsre kapcsolt feszltsg cskkentsvel, cskkentjk a rvidzrsi ramot, dea transzformtor ttteltl fggen tetszleges mrtkben. Az indtsi ram a hlzatbl a transzformtor tttele miatt ngyzetesen cskkentett ramot vesz fel az eredeti rvidzrsi ramhoz kpest. A transzformtor drga, alkalmazsa megdrgtja ezt az indtsi mdszert, ezrt a kltsgeket takark kapcsols transzformtor alkalmazsval mrsklik. 2,Csszgyrsmotorok:Acsszgyrkkzktttellenllssalcskkenthetjkarvidzrsiramot,sindts szempontjbl elnysen mdosthatjuk az aszinkron motor nyomatki jelleggrbjt. Mivel a csszgyrk kz kttt ellenllsonkeresztlzrjukaforgrszkrt,arajta tfolyramvesztesgetokozazenergiatalaktsasorn,ezrt csak ideiglenesen hasznljuk. Az indt ellenlls nagysgval vltoztatni tudjuk a nyomatki jelleggrbe mdostsnak mrtkt. Ebbl a clbl az indts sorn tbb ellenlls fokozatot hasznlunk, gy biztostva azt, hogy a szliptl fggen mindig a legoptimlisabb jelleggrbn zemeljen a gp. I/18. Az egyenram gp szerkezeti felptse, mkdse. Mkdsielv:Azegyenramgpeknlazenergiatalaktshozszksgesmgnesesteretazllrszenelhelyezett elektromgnesekkelhozzukltre.Amgneseskrhatsoszrdstsrszenirnytstvasmagalkalmazsval segtjkel.Avezetkeret(tekercs)amelybenaforgrszelmozdulsakorafeszltsgindukldik-szintnvasbl ksztettforgrsz-vastesthornyaiban vanelhelyezve.Mivelaforgrszforgsakor a vezetkerettelkapcsoldfluxus nagysgamellettazirnyaisvltozik,avezetkeretbenvltakozfeszltsgindukldik.Ahhoz,hogyavezetkeret vgeihezcsatlakozrintkezknnevltozzonazindukltfeszltsgpolaritsa,aztegyenirnytanikell.Az egyenirnyts gy trtnik, hogy a vezetkeret kt vgt kt flgyrhz vezetik ki, s a hozzjuk csatlakoz rintkez megcserli a tekercsvgeket, gy az rintkezkn mrhet feszltsg irnya nem fog vltozni. Szerkezeti felpts: A, llrsz: -1,llrsz hz: Ketts feladatot lt el, egyrszt szerkezeti vzknt hordozza, s magba foglalja a gp klnbzalkatrszeit , msrszt biztostja a mgneskr zrdst. -2,Fplus: A gp ffluxust elllt szerkezeti egysg: -Gerjeszt tekercsels: amelybe ramot vezetve ltrehozzuk az energiatalaktshozszksges mgneses teret. -vkonyabb huzal -vastagabb huzal -Plustrzs: tartja a gerjeszt tekercset, s vezeti a gerjeszttekercs ltal ltrehozott mgneses teret. -Plussaru: a plustrzs forgrsz felli vgn helyezkedik el, s f szerepe a gerjesztsltal ltrehozott mgneses tr egyenletes elosztsa a lgrsben. -3,Segdplus: Az rammal tjrt forgrsz vezetk mgneses tere torztja a fplus mgneses tert. Ezt armatra visszahatsnak nevezzk. A segdplus gerjesztse az armatra gerjesztsselellenttes irny, s hogy nagysga az armatra rammal egytt vltozzon, ezrt azzal sorbaktik. -4,Kompenzl tekercsels: Az armatra visszahats nem csak a kommutcis krlmnyeket rontja, hanem a plussaruk alatti ervonal eloszlst (a lgrsindukcit) is krosan torztja. Ezt a hatst nagyobb teljestmny gpeknl kompenzl tekercselssel cskkentik,melyet a fplus sarukban helyeznek el a segdplusokkal koncentrikusan, sazokkal sorba ktik. -5,Kapocsszekrny: A tekercskivezetsek s tpvezetkek csatlakozst biztost szerkezeti egysg. -6,Talp: A motor rgztst szolglja. B, Forgrsz: -7,Forgrsz tekercsels: A lemezelt forgrsz vastest hornyaiban helyezik el. A tekercsels legalbb annyitekercsbl ll, amennyi a hornyok szma, vagy annak egszszm tbbszrse. Atekercsek vgeit a kommuttor szeletekhez vezetik ki. -hurkos tekercsels: nagy ram, kis feszltsg -hullmos tekercsels: nagy feszltsg, kis ram -8,Kommuttor: Az egyenram gpek legknyesebb alkatrsze ez a mechanikus ramirnyt. A szigor megmunklsi felttelek betartsa, a zavartalan mkds elfelttele. -9,Forgrsz lemeztest: A dinamlemezbl sajtolssal ksztett forgrsz lemeztest hornyaiban helyezik el azarmatratekercselst. A bords tengelyen rgztik. A pakettk kztti szellzrsentraml htleveg biztostja a forgrszben keletkezett vesztesgi h hatkonyelvezetst. -10,Bords tengely: Nagy teljestmny gpeknl a tengelyre hegesztett bordkon rgztik a lemezpakettkblfelptett lemezcsomagot s a kommuttort. A bordk kztt traml htleveg bellrlis hti a forgrszt. -11,Tekercsfej gym: A tekercsoldalakat sszekt tekercsfejek mechanikus rgztst biztost alkatrsz. -12,Bels s 13,Kls szellz kerk: A kt htkrs sajt szellzs gpeket az esetlegesen szennyezett krnyezeti leveg motortrbe trtn behatolsnak megakadlyozsa cljbl alkalmazzk. Vltoz fordulatszm hajtsokhoz kszltmotoroknl a sajt ventiltor (szellz kerk) helyett, a motor fordulat- szmtl fggetlen, kls ventilltorral mozgatott htkzeg hasznlata terjedt el. I/19. Az egyenram gp induklt feszltsgnek szmtsa, helyettest vzlata, nyomatka. Amgnesestrbenforgforgrszvezetkbenfeszltsgindukldik.Azindukltfeszltsgmeghatrozsrajl alkalmazhat a homogn mgneses trre vonatkoz sszefggs, mivel az indukci (fluxus) vektora, a sebessg vektora s annak a tekercsnek a kt oldala, amelyben a feszltsg indukldik pronknt merleges, ezrt a vezetszakaszban az indukltfeszltsgpillanatrtkeazllandvezethosszsgonskerletisebessgenkvlazadotthelyenlv indukcivonalak srsgtl, azaz a lgrsindukci nagysgtl fgg. A vezet armatra kerletre vonatkoztatott sebessge: Mivel a kzepes lgrsindukci is az armatra kerletre vonatkoztattuk, az egyes vezetkben induklt feszltsg: Haazarmatrnzszmvezetthelyeznkel,sezekblatekercselssorn2aprhuzamosgatkpeznk,a sorbaktttvezetkszma,amelyekbenazindukltfeszltsgsszegzdik:z/2a.Azegsztekercselsbenazinduklt feszltsg: ahol: llandt a gp feszltsgllandjnak is nevezik. Genertoros zemben a bels feszltsgess:a genertor feszltsg egyenlete: Motor zemben: A alakban definilt bels teljestmny magba foglalja a forgrsz forgatsra fordtott teljestmnyen kvl a vas s srldsi vesztesgeket is. Az egyenram gp villamos nyomatka: I/20. Gzturbins ermvek alkalmazsa, hkapcsolsi vzlatai. (Tatabnya, Dorog, Pcs, Ajka) A gzermnek- a f technolgiai folyamatnak megfelelen hrom fberendezse van: -kazn -gzturbina -villamos genertor A tiszta kondenzcis ermben a teljes fejlesztett gzmennyisg villamos energia termelsre szolgl. A felhasznld tzelanyagot(szn,ftolajvagyfldgz)leveghozzadsvalakaznbanelgetik,akeletkezfstgztkmnybe vezetik, mg az gs utni maradk (salak, hamu) a salaktrbe kerl. A kaznban termelt gzt a turbinba vezetik, amely a villamos genertort hajtja. A genertorhoz egyrszt transzformtor csatlakozik, amely a genertorfeszltsget a kvnt nagyobb feszltsgre emeli, msrsztegy legazs, amely a segdzemekettpllja. Az n. gzkondenztorban azaz egy htvizes hcserlben h elvonsval a fradt gzt lecsapatjk, majd a kondenzvizet szivattyval a tptartlyba nyomjk.Avisszanyersreazrtvanszksg,mertakaznbacsaktiszttottlgyvizetlehetvezetniazrt,hogya forralcsveknevzkvesedjenek.Atisztalgyvzellltsadrga.Atptartlyblavizetatpszivattyakaznba nyomja vissza, amivel a folyamat jrakezddik. Ellennyomsos erm: A turbinbl szrmaz gz nem a kondenztorba jut, hanem a teljes gzmennyisget ahfogyasztk kapjk, amelyet rszben technolgiai-, rszben ftsi clokra hasznlnak fel. Gzelvteles erm: a gznek csak egy hnyadt vezetik el a hfogyasztkhoz, a tbbit villamos energia ellltsrafordtjk. I/21. Gzturbins ermvek alkalmazsa, hkapcsolsi vzlatai. (Litr, Sajszged, Inota, Lrinci) A gzturbins ermben a kazn helyt a replgp hajtmhz hasonl gzturbina tlti be. Tzelanyaga elssorban olajvagyfldgz.Akzvettkzegvzgzhelyettmagaazgstermk,afstgz.Alegegyszerbbgzturbins ermbenalevegtkompresszornyomjaazgtrbe,aholagzelgsakeletkeznagynyomsfustgza turbinalaptokra jutva megforgatja a turbint s a vele egytengely szinkron genertort. A turbina a genertoron kvl a lgkompresszort is hajtja. Elnye: -gyors zemkszsg -a berendezs s a kezels egyszer -a htvz elltstl val teljes vagy rszleges fggetlensg Htrny:-a gzermveknl rosszabb hatsfok -szerkezeti okok kvetkeztbeni kisebb egyteljestmny turbina Alkalmazsi terletek:- a nagyobb teljestmny gzturbins ermveket cscsermknt alkalmazzk - az egyttmkd villamosenergia-rendszerben gyorsan indthat hideg tartalkknt alkalmazzk - sajtos ermvi alkalmazsi terlete a fld alatti sznelgzosts termkeivel zemeltetett gzturbins erm - kohzemekben a hulladkenergik (pl. kohgz) felhasznlsa - a gzturbina tvoz henergijnak gzermbeni hasznostsa az n. kombinlt ciklus ermben I/22. Kombinlt ciklus erm alkalmazsa s hkapcsolsi vzlata. (Debrecen, Nyregyhza) Akombinltciklusermvekbenagzturbinbltvozfstgzazn.hhasznostkaznba(egygzfejleszt hcserlbe)kerl,aholagzturbinahajtsraalkalmasgztlltanakel.Agzkiszolglhathfogyasztkat,vagy gzturbina-genertorgpcsoporttalvillamosenergia-fogyasztkat.Alegtbbesetbennllgzturbinsermrszt ptenek, vagy egy meglv gzturbins erm gzgyjt snbe tpllnak be. Elnyei:- takarkos primerenergia felhasznls - hatsos energia kihasznls - mrskelt krosanyag (fstgz) kibocsts I/23. Vzermvek fajti, trbeli kialaktsa.(Tiszalk, Kiskre, Ikervr) Avzermvekbenavzhelyzeti,ill.mozgsienergijthasznostjkolymdon,hogyazessmagassgnaksa vzmennyisgnek megfelel tpus vzturbinkkal hajtjk a villamos genertort. zemcsatornserm:Avznekafolymederhezkpestkedvezbblefolystolymdonrikel,hogyegyrszta termszetesfolymederhelyettmestersgesmederbe,azn.zemcsatornbaterelik.Ahasznosesselrsrea vzkivtel helyn rendszerint vzlpcst (duzzasztgttal, zsilipekkel stb.) kell ltesteni. Folymederbeteleptett:Magbanafolymederbenfoglalhelyet.Abeptshelynavzszlltshoz,azazazerm mkdshez szksges esst duzzasztm ltestsvel rik el, minek kvetkeztben az ramlsi sebessg cskken s a vzmlysg megn. Trozserm:Elssorbanhegyekbenpthet,vagytermszetestavakkihasznlsval,esetlegegyvzfolys vlgyzrgtas elrekesztsvel. Ha az ermvet a magas vlgyzrgttvben helyezikel, csupn kisebb essttudnak elrni. Ha a foly kanyarog, les kanyarulatot r le, akkor lehetsg van ennek csatornval, alagttal val tvgsra. Ez esetben nagyobb ess rhet el. Szivattys trozs erm: Egy als vzfolysbl vagy vzfolys ltal tpllt trozmedencbl az erm szivattyi a fels, kizrlageclraltestett,termszeteshozzfolysnlklimedencbenyomjkfelcsvezetkenavizet.Amikoraz ermnek villamos energit kell termelnie, a vz a fels medencbl ugyanazon a csvezetken keresztl folyik vissza az erm turbinira. I/24. Atomermvek fajti, nyomottvizes atomerm hkapcsolsi vzlata. Azatomermsahagyomnyoshermkzttazalnyegesklnbsg,hogyahtermelsakaznhelyettazn. reaktorbanmegyvgbe.Areaktorbankeletkezettktkzvettkzeg(htkzeg)juttatjaelahcserlbe.A hcserlbenkeletkezettgztaturbinbavezetik.Aturbinblagzakondenztorbajut,ahonnanacsapadkjra visszakerl a hcserlbe. A reaktor f szerkezeti elemei: -Az zemanyag elhelyezsre szolgl aktv zna (reaktormag) -Az aktv znt krlvev neutronlasst kzeg, a modertor -Az aktv znbl, a reaktorbl kilpni igyekv neutronok visszaversre szolgl reflektor -A maghasads sorn keletkezett ht elvezet htkzeg -A szablyoz s mrberendezsek -Sugrvdelmi berendezsek Heterogn rendszer reaktor: az zemanyag s a modertor elklnl Homogn rendszer reaktor: keverket alkotnak Gz-grafit reaktoros (GGR) erm: A reaktor grafittal moderlt s tbbnyire szn-dioxiddal (jabban hlium) httt. zemanyag termszetes urn. (Anglia, Franciaorszg)

Forralvizes (BWR) reaktor: A modertor s a htkzeg szintn knnyvz (H2O).(USA, Szovjetni RBMK) Nehzvizes (HWR) reaktor: A modertor nehzvz (D2O), a htkzeg D2O, H2O vagy gz. (Kanada, Svdorszg) Tenyszt reaktor: Tbb hasadanyagot termel, mint amit felhasznl. A ftanyag U238->Pu239 vagy Th232->U233, nincs modertor, a htkzeg nem lehet vz (nagyobb rendszm folykony fmek pl. ntrium) (Franciaorszg-Superphenix) Atomjgtrk, atom-tengeralattjrk Nyomottvizes (PWR) reaktor: A modertor s a htkzeg szintn knnyvz (H2O).Az zemanyag dstott (2-4%) urn vagyurn-oxid.Areaktorbantermelthmennyisgetahtkzegvzformjbanveszifel(azrtnyomottvizes,mert akkoranyomskell,hogyakb.500C-osvzneforrjon),majdahcserlnkeresztlegymsikvzkrbengztterme, amelyet a turbinban hasznostanak. Elnyei:- a htkzeg s a modertor ugyanaz az anyag (brmos vz) - a vz beszerzse s kezelse olcs - a vzzel httt reaktor negatv hfoktnyezj lehet (szablyozs nlkl sem szalad meg a reaktor) - a nyoms alatti vz miatt a reaktormret s ezltal a fajlagos beruhzsi kltsg is kicsi Htrnya: - mkdshez dstott zemanyag kell 2,8-4,4% (drgbb) - a termikus hatsfoka a tbbihez kpest kisebb (a nagy egysgek mr jobbak 500MW) - a gzfejlesztshez kln hcserl kell - a viszonylag alacsony gzjellemzk miatt a szoksostl eltr turbink szksgesek Paks 4db VVER-440 1760MW I/25. Egyb villamos energia ellltsi mdok. -Naperm: hasznostsa llandan nvekszik, ma mg kltsgesebb a hagyomnyosoknl -Szlerm: egyenetlen rendelkezsre lls, nagy berendezsek kellenek a megfelel teljestmnyhez -Geotermikus-erm: hforrsok gznek ill. melegviznek energijt hasznlja fel -raply- erm: periodikus, dagly idejn a turbinkon keresztl feltltik a trol medenct tengervzzel, aplyidejn pedig a vizet ugyancsak a turbinkon keresztl visszaengedik a tengerbe. -Tengerramls-erm: A tengerfenkhez rgztett vzturbint helyeznek mlyen az ramls f sodrba -Hullmenergia-erm: a hullm energijval vizet pumplunk egy fels tartlyba, amelyet vzturbinn keresztl visszajuttatunk a tengerbe


Top Related