Transcript

tubotorneados

INDICE

4-5 7 9 10 11 12 13 15 17 19 21 22 23 25 27 29 31 34 36

Presentacin Empresa Mod. Aranda Mod. Ebro Mod. Umia Mod. Jucar Mod. Sil / Sella Mod. Ulla / Nilo Mod. Mio Mod. Sena Mod. Rdano Mod. Loira Mod. Guadiana / Tigris Mod. Danubio / M-32 Mod. Rhin Mod. Sar Mod. Avia Tallas Especiales, Tallas Especiais Complementos Memoria de Maderas y Barnices, Memoria de Madeiras e Vernices

tubotorneados

Torneados Tubo unha empresa espaola situada na marxe dereita da Ra de Arousa, no municipio de Rianxo (A Corua), pertencente Comunidade Autnoma de Galicia. Fabricamos, deseamos e construmos, desde hai mis de cincuenta anos, con dedicacin e eficiencia, balastres, varandas e compoentes para escaleiras de madeira, especialmente de interior. A sa funcin principal, para toda a vida se fose necesario, salvar espazos entre niveis, achegando funcionalidade e seguridade, especialmente para nenos e persoas maiores. Ademais de ser elemento decorativo de interiores, cumpre a funcin esttica de complemento. O emprego de diferentes materias primas, MADEIRAS NA LIA TRADICIONAL E MADEIRAS CON METAIS NA LIA MIS VANGARDISTA, dicir, aplicando a combinacin dunha elaboracin artes con modernas tcnicas de control, para obter a mxima calidade nos nosos produtos, son constantes do noso proceso de fabricacin. Posumos a capacidade de crear modelos innovadores que, por calidade e deseo, son a resposta a todas as esixencias do mercado nacional e exterior. A nosa experiencia permtenos hoxe responder a requirimentos moi diversos na decoracin dos espazos dos nosos fogares, as como tamn no segmento de tendas, comercios, boutiques , restaurantes e pequenos negocios. Investimos en nova maquinaria que axilice o proceso produtivo e mellore a calidade do produto final e tamn en I + D protexendo os nosos deseos e creacins, adecuando a nosa comunicacin corporativa aos novos tempos. Con relacin ao ambiente actuamos cun minucioso respecto basado na conviccin e non na moda. Todo isto consecuencia dun plano estratxico, dunha cultura corporativa- e como non- da nosa tradicin e carcter como como galegos, que aprendendo dos nosos antepasados pero mirando cara ao Sculo XXI, xuntamos riqueza natural, creatividade,capacidade de traballo e aforro que vemos reflectida no quefacer das diferentes actividades que realizamos con xito en sectores coma o automvil, naval, enerxas renovbeis, a moda, a pesca, o turismo, o mbel, a pedra, gastronoma, o deporte, a msica, servizos, etc... Pero nada disto sera posbel se non contsemos coa confianza e axuda dos nosos clientes, externos e internos, provedores e colaboradores, aos que queremos expresar desde aqu o noso agradecemento e animalos a que sigan axudndonos a trazar o Camio emprendido. Moitas grazas. Alejandro e Jos Tubo Xacobeo 2004

10 4

Torneados Tubo es una empresa espaola emplazada en la margen derecha de la Ra de Arosa , en el municipio de Rianxo (A Corua), perteneciente a la Comunidad Autnoma de Galicia. Fabricamos, diseamos y construimos, desde hace ms de cincuenta aos, con dedicacin y eficiencia, balaustres , barandillas y componentes para escaleras de madera, especialmente de interior. Su funcin principal, para toda la vida si fuese necesario, es salvar espacios entre niveles, aportando funcionalidad y seguridad, especialmente para nios y mayores. Adems, como elemento decorativo de interiores, cumplen una funcin esttica como complemento de la decoracin. El empleo de diferentes materias primas, MADERAS EN LA LNEA TRADICIONAL Y MADERAS CON METALES EN LA LNEA MS VANGUARDISTA, aplicando la combinacin de una elaboracin artesanal con modernas tcnicas de control, para obtener la mxima calidad en nuestros productos, son constantes de nuestro proceso de fabricacin. Poseemos la capacidad de crear modelos innovadores que, por calidad y diseo, son la respuesta a todas las exigencias del mercado nacional y exterior. Nuestra experiencia nos permite hoy responder a requerimientos muy diversos en la decoracin de los espacios de nuestros hogares, as como tambin en el segmento de tiendas, comercios ,boutiques , restaurantes y pequeos negocios. Hemos acometido Inversiones en nueva maquinaria que agilice el proceso productivo y mejore la calidad del producto final y hemos invertido en I+D protegiendo nuestros diseos y creaciones, adecuando adems nuestra comunicacin corporativa a los nuevos tiempos. En relacin al medio ambiente actuamos con un escrupuloso respeto basado en la conviccin y no en la moda. Todo ello es consecuencia de un plan estratgico, de una cultura corporativa- y como no- de nuestra tradicin e idiosincrasia como gallegos, que aprendiendo de nuestros ancestros, pero mirando al Siglo XXI, juntamos riqueza natural, creatividad, capacidad de trabajo y ahorro que vemos reflejada en el saber hacer de las diferentes actividades que desarrollamos con xito en sectores como el automvil, naval, energas renovables, la moda, la pesca, el turismo, el mueble, la piedra, gastronoma, el deporte, la msica, servicios, etc.... Pero nada de ello sera posible si no contsemos con la confianza y ayuda de nuestros clientes, externos e internos, proveedores y colaboradores, a los cuales queremos expresar desde aqu nuestro agradecimiento, y animarlos a que sigan ayudndonos a trazar el Camino que hemos emprendido. Muchas gracias. Alejandro y Jos Tubo. Xacobeo 2004

EuropaGalicia

Espaa

La Corua Lugo Rianxo Pontevedra

Orense

Camino de Santiago: Camino FrancsOrreaga/Roncesvalles Arzua A Lavacolla Melide Palas de Rei Portomarin Triacastela Sarri Castrillo de los Polvazares Rabanal del Camino Astorga Auritz/Burguete

Santiago de Compostela

Pamplona/Irua LenMansilla de las Mulas Sahagn Carrin de los Condes Villalcazar de Sirga Fromista Belorado Njera Estella/Lizarra Viana Los Arcos

Villava/Atarrabia Monreal Jaca Sangesa/ Zangoza Pte. la Reina de Jaca

Ponferrada

Pte. la Reina/ Gares

BurgosCastrojeriz

Logroo

Sto. Domingo Navarrete de la Calzada

tubotorneados

Posumos a capacidade de crear modelos innovadores que, por calidade e deseo, son a resposta a todas as esixencias do mercado nacional e exterior. Poseemos la capacidad de crear modelos innovadores que, por calidad y diseo, son la respuesta a todas las exigencias del mercado nacional y exterior.

MOD.

ARANDA 7

Puentes. Lazos. Conexiones. Intercambios... nuevas tendencias. La elegancia de lo sencillo

Investimos en nova maquinaria que axilice o proceso produtivo e mellore a calidade do produto final e tamn en I + D protexendo os nosos deseos e creacins, adecuando a nosa comunicacin corporativa aos novos tempos.

Hemos acometido Inversiones en nueva maquinaria que agilice el proceso productivo y mejore la calidad del producto final y hemos invertido en I+D protegiendo nuestros diseos y creaciones, adecuando adems nuestra comunicacin corporativa a los nuevos tiempos.

MOD.

EBRO 9

tubotorneados

MOD.

UMIA

10

tubotorneados

Creatividad, diseo, nuevas tendencias, nuevas modas, nuevos estilos

MOD.

JUCAR 11

tubotorneados

MOD.

SELLA

MOD.

SIL

10 12

tubotorneados

MOD.

NILO

MOD.

ULLA 13

Jugar...

Participar...

Interactuar...

MOD.

MIO 15

MOD.

SENA 17

MOD.

RODANO 19

Madera de nuestra tierra, piedra de nuestra tierra. Clida solidez ! y futuro para nuestros hijos

MOD.

LOIRA 21

tubotorneados

MOD.

TIGRIS

MOD.

GUADIANA

10 22

tubotorneados

MOD.

M 32

MOD.

DANUBIO 23

MOD.

RHIN 25

RIO SARPedra, arte, poesa... Rios de auga... rios de vio. Galicia o camio

MOD.

SAR 27

El final del camino verdadero ro de influencias de Europa y para Europa

MOD.

AVIA 29

30

tubotorneados

Tallas Especiais

Tallas Especiales

31

Nuevas tendencias... nuevas olas, olas de mar... olas de apertura a nuevos horizontes... a nuevos mercados.

tubotorneados

MOD.

28

MOD.

29

Sirena

Caballo

33

tubotorneados

complementos

terminales / terminais

19-95 19-115

20-95 20-115

21-95 21-115

T-3

T-4

MOD. 19

MOD. 20

MOD. 21

14-95 14-115

16-95 16-115 16-145

17-95 17-115 17-145

T-5

28/2

MOD. 14

MOD. 16

MOD. 17

18-95 18-115 18-145

15-57 15-70 15-95 15-115

29/31-I

28-4

MOD. 18

MOD. 15

MOD. 911-12 11-20 11-25 11-30

MOD. 12

Bm32

BRE70

MOD. 11

28/3

29/31-D

R-2 R-1EM-801529/31-R peldao / paso

accesorios metlicos

tabica

ROT/4

AP-1

Mod. S-10 ROT/5

26/2

25/2

26/1

25/1

tubotorneados

pasamanos MOD. 1 / pasamans mod. 1

8-D N1 6/1 8-I

8L-D 8L-I 8F-I

8F-D 8S-1

8S-D

pasamanos MOD. 2 / pasamans mod. 2

7/2-D N2 6/2 7/2-I

7L/2-D 7L/2-I 7F/2-I

7F/2-D

7S/2-D

7S/2-I

tubotorneados

pasamanos MOD. 3 / pasamans mod. 3

7-D N3 6 7-I

7L/D 7L/I 7F/I

7F/D

7S/D

7S/I

pasamanos MOD. 4 / pasamans mod. 4

N4

7/4-D 7/4-I

pasamanos MOD. 5 / pasamans mod. 5

8/S-D

N5

MOD. 8/S-I

tipos de madera / tipos de madeira

Elondo Elondo (Tali) Tali Elondo Tali

Jatoba Xatoba Jatoba Jatob Jatoba

Fresno Freixo Ash Frne Freixo

Pino Melis Pieiro Melis Yellow Pine Pin maritime Pio Melis

Haya Faia Beech Htre Faia

Roble Carballo Oak Chne Carvalho

Iroko Iroko Iroko Iroko Gambala

Sapelli Sapely Sapele Sapely Sapele


Top Related