Transcript
 • BIBLIJAILI

  SVETO PISMOSTAROGA I NOVOGA ZAVJETA

  PREVEO STARI ZAVJETURA DANII

  NOVI ZAVJET PREVEOVUK STEFANOVI KARADI

 • BIBLIJAILI

  SVETO PISMOSTAROGA I NOVOGA ZAVJETA

  Stari zavjet preveo:ura Danii

  Novi zavjet preveo:Vuk Stefanovi Karadi

  Obrada teksta:prof. Tomislav Stefanovi

  Tehnika priprema:Slavko njegota

  Danijel ivanovi

  Izdaje:GLAS MIRA

  Za izdavaa:Miodrag ivanovi

  tampa:PREPOROD

  Tira: 2000

  ISBN: 978-86-87489-00-4

 • GDJE JE TO

  KNJIGE STAROGA ZAVJETA:

  StranaPrva knjiga Mojsijeva, 50 glava . . . . . . . 1Druga knjiga Mojsijeva, 40 glava . . . . 52Trea knjiga Mojsijeva, 27 glava . . . . . 93etvrta knjiga Mojsijeva, 36 glava . . 123Peta knjiga Mojsijeva, 34 glave . . . . . 166Knjiga Isusa Navina, 24 glave . . . . . . 202Knjiga o sudijama, 21 glava . . . . . . . . 226Knjiga o Ruti, 4 glave . . . . . . . . . . . . . . 250Prva knjiga Samuilova, 31 glava . . . . 253Druga knjiga Samuilova, 24 glave . . . 284Prva knjiga o carevima, 22 glave . . . . 310Druga knjiga o carevima, 25 glava . . 342Prva knjiga dnevnika, 29 glava . . . . . 371Druga knjiga dnevnika, 36 glava . . . . 400Knjiga Jezdrina, 10 glava . . . . . . . . . . 434Knjiga Nemijina, 13 glava . . . . . . . . . 444Knjiga o Jestiri, 10 glava . . . . . . . . . . . 459Knjiga o Jovu, 42 glave . . . . . . . . . . . . 466Psalmi Davidovi, 150 psalama . . . . . . 492Prie Solomunove, 31 glava . . . . . . . . 559

  StranaKnjiga propovjednikova, 12 glava . . . 581Pjesma nad pjesmama, 8 glava . . . . . 589Knjiga proroka Isaije, 66 glava . . . . . . 593Knjiga proroka Jeremije, 52 glave . . . 642Pla Jeremijin, 5 glava . . . . . . . . . . . . . 697Knjiga proroka Jezekilja, 48 glava . . . 701Knjiga proroka Danila, 12 glava . . . . 751Knjiga proroka Osije, 14 glava . . . . . . 766Knjiga proroka Joila, 3 glave . . . . . . . 773Knjiga proroka Amosa, 9 glava . . . . . 776Knjiga proroka Avdija, 1 glava . . . . . . 781Knjiga proroka Jone, 4 glave . . . . . . . 782Knjiga proroka Miheja, 7 glava . . . . . 784Knjiga proroka Nauma, 3 glave . . . . . 788Knjiga proroka Avakuma, 3 glave . . . 790Knjiga proroka Sofonije, 3 glave . . . . 792Knjiga proroka Ageja, 2 glave . . . . . . 795Knjiga proroka Zaharije, 14 glava . . . 796Knjiga proroka Malahije, 4 glave . . . . 805

 • 27-23

  BIBLIJA ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / Stari zavjet preveo ura Danii, Novi zavjet preveo Vuk Stefanovi Karadi. - Beograd : Glas mira, 2008 (Beograd : Preporod). - 807, 267 str. ; 21 cmTira 2.000.ISBN 978-86-87489-00-4COBISS.SR-ID 149144844

  CIP ,

 • PRVA KNJIGA MOJSIJEVAPRVA KNJIGA MOJSIJEVAKOJA SE ZOVE POSTANJE

  Stvaranje svijeta. ovjek oblije Boije.Stvaranje svijeta. ovjek oblije Boije.

  1.U*poetku stvori Bog nebo i ze*poetku stvori Bog nebo i ze-mlju.*Jovan 1,1.2. Isa. 44,24. O Jovu 38,4.*Jovan 1,1.2. Isa. 44,24. O Jovu 38,4.

  2. A zemlja bjee bez oblija i pusta, i bjeetama nad bezdanom; i Duh Boji dizae setama nad bezdanom; i Duh Boji dizae senad vodom.nad vodom.

  3. I ree Bog: neka bude svjetlost. I bisvjetlost.

  4. I vidje Bog svjetlost da je dobra; i rastaviBog svjetlost od tame.Bog svjetlost od tame.

  5. I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazvano. I bi vee i bi jutro, dan prvi.no. I bi vee i bi jutro, dan prvi.

  6. Potom ree Bog: neka bude svod posredvode, da rastavlja vodu od vode.vode, da rastavlja vodu od vode.

  7. I stvori Bog svod, i rastavi vodu podsvodom od vode nad svodom; i bi tako.svodom od vode nad svodom; i bi tako.

  8. A svod nazva Bog nebo. I bi vee i bi ju-tro, dan drugi.tro, dan drugi.

  9. Potom ree Bog: neka se sabere vodato je pod nebom na jedno mjesto, i nekase pokae suho. I bi tako.se pokae suho. I bi tako.

  10. I suho nazva Bog zemlja, a zborita vo-dena nazva mora; i vidje Bog da je dobro.

  11. Opet ree Bog: neka pusti *zemlja izsebe travu, bilje, to nosi sjeme, i drvorodno, koje raa rod po svojim vrstama, urodno, koje raa rod po svojim vrstama, ukojem e biti sjeme njegovo na zemlji. I bitako. *Jevr. 6,7. Mat. 7,17.*Jevr. 6,7. Mat. 7,17.

  12. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, tonosi sjeme po svojim vrstama, i drvo, kojeraa rod, u kojem je sjeme njegovo po nje-govijem vrstama. I vidje Bog da je dobro.govijem vrstama. I vidje Bog da je dobro.

  13. I bi vee i bi jutro, dan trei.13. I bi vee i bi jutro, dan trei.

  14. Potom ree Bog: neka budu vidjela nasvodu nebeskom, da dijele dan i no, da bu-du znaci vremenima i danima i godinama;15. I neka svijetle na svodu nebeskom, da

  obasjavaju zemlju. I bi tako.obasjavaju zemlju. I bi tako.16. I stvori Bog dva vidjela velika: vidjelo

  vee da upravlja danom, i vidjelo manje davee da upravlja danom, i vidjelo manje daupravlja nou, i zvijezde.upravlja nou, i zvijezde.17. I postavi ih Bog na svodu nebeskom

  da obasjavaju *zemlju.da obasjavaju *zemlju. *Psal. 8,1.*Psal. 8,1.18. I da upravljaju danom i nou, i da dijele

  svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.19. I bi vee i bi jutro, dan etvrti.19. I bi vee i bi jutro, dan etvrti.20. Potom ree Bog: neka vrve po vodi i-

  ve due, i ptice neka lete iznad *zemlje podsvodom nebeskim.svodom nebeskim. *Psal. 104,24.*Psal. 104,24.21. I stvori Bog kitove velike i sve ive du-

  e to se miu, to provrvjee po vodi povrstama svojim, i sve ptice krilate po vrsta-ma njihovijem. I vidje Bog da je dobro;ma njihovijem. I vidje Bog da je dobro;22. I blagoslovi ih Bog govorei: raajte se

  i mnoite se, i napunite vodu po morima, iptice neka se mnoe na *zemlji.ptice neka se mnoe na *zemlji. *1.Moj. 8,17.*1.Moj. 8,17.23. I bi vee i bi jutro, dan peti.23. I bi vee i bi jutro, dan peti.24. Potom ree Bog: neka zemlja pusti iz

  sebe due ive po vrstama njihovijem, sto-ku i sitne ivotinje i zvijeri zemaljske povrstama njihovijem. I bi tako.vrstama njihovijem. I bi tako.25. I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrsta-

  ma njihovijem, i stoku po vrstama njezini-jem, i sve sitne ivotinje na zemlji po vrsta-ma njihovijem. I vidje Bog da je dobro.ma njihovijem. I vidje Bog da je dobro.26. Potom ree Bog: da nainimo *ovjeka

  po svojemu obliju, kao to smo mi, koji ebiti gospodar od riba morskih i od ptica

  1

 • nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i odsvijeh ivotinja to se miu po zemlji.svijeh ivotinja to se miu po zemlji.

  *Ef. 4,24. O Jovu 20,4.*Ef. 4,24. O Jovu 20,4.

  27. I stvori Bog *ovjeka po obliju svoje-mu, po obliju Boijemu stvori ga; muko iensko stvori ih.ensko stvori ih. *Prop. 7,29.*Prop. 7,29.28. I *blagoslovi ih Bog, i ree im Bog: ra-

  ajte se i mnoite se, i napunite zemlju, ivladajte njom, i budite gospodari od ribamorskih i od ptica nebeskih i od svegazvjerinja to se mie po zemlji.zvjerinja to se mie po zemlji.

  *1.Moj. 9,1. 1.Moj. 6,1.*1.Moj. 9,1. 1.Moj. 6,1.

  29. I jo ree Bog: evo, dao sam vam svebilje to nosi sjeme po svoj zemlji, i sva dr-veta rodna koja nose sjeme; to e vam bitiza hranu.za hranu.30. A svjemu zvjerinju zemaljskom i svje-

  ma pticama nebeskim i svjemu to se miena zemlji i u em ima dua iva, dao samsvu travu da jedu. I bi tako.svu travu da jedu. I bi tako.31. Tada pogleda Bog sve to je stvorio, i

  gle, dobro bjee veoma. I bi vee i bi jutro,dan esti.dan esti.

  ovjek u raju. Boja zapovijest.ovjek u raju. Boja zapovijest.Stvaranje ene: brak.Stvaranje ene: brak.

  2.Tako se dovri nebo i zemlja i svavojska njihova.vojska njihova.2. I svri Bog do sedmoga dana djela svo-

  ja, koja uini; i poinu u sedmi dan od svi-jeh djela svojih, koja uini;jeh djela svojih, koja uini;3. I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga,

  jer u taj dan poinu od svijeh djela svojih,koja uini.koja uini.4. To je postanje neba i zemlje, kad posta-

  e, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,e, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,5. I svaku biljku poljsku, dokle je jo ne

  bjee na zemlji, i svaku travku poljsku, do-kle jo ne nicae; jer Gospod Bog jo nepusti dada na zemlju, niti bjee ovjeka daradi zemlju,radi zemlju,6. Ali se podizae para sa zemlje da natapa

  svu zemlju.svu zemlju.7. A stvori Gospod Bog ovjeka od praha

  zemaljskoga, i dunu mu u nos duh ivotni;i posta ovjek dua iva.i posta ovjek dua iva.8. I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na is-

  toku; i ondje namjesti ovjeka, kojegastvori.

  9. I uini Gospod Bog, te nikoe iz zemljesvakojaka drveta, lijepa za gledanje i dobraza jelo, i drvo od ivota usred vrta i drvood znanja dobra i zla.od znanja dobra i zla.10. A voda tecijae iz Edema natapajui

  vrt, i odande se dijeljae u etiri *rijeke.vrt, i odande se dijeljae u etiri *rijeke.*Otkr. 22,1.*Otkr. 22,1.

  11. Jednoj je ime Fison, ona tee oko cijelezemlje Evilske, a ondje ima zlata,zemlje Evilske, a ondje ima zlata,12. I zlato je one zemlje vrlo dobro; ondje

  ima i bdela i dragoga kamena oniksa.ima i bdela i dragoga kamena oniksa.13. A drugoj je rijeci ime Geon, ona tee

  oko cijele zemlje Huske.oko cijele zemlje Huske.14. A treoj je rijeci ime *Hidekel, ona te-

  e k Asirskoj. A etvrta je rijeka Efrat.e k Asirskoj. A etvrta je rijeka Efrat.*Dan. 10,4.*Dan. 10,4.

  15. I uzevi Gospod Bog ovjeka namjestiga u vrtu edemskom, da ga radi i da gauva.16. I zaprijeti Gospod Bog ovjeku govo-

  rei: jedi slobodno sa svakoga drveta uvrtu;17. Ali s drveta od znanja dobra i zla, s

  njega ne jedi; jer u koji dan okusi s njega,umrijee.18. I ree Gospod Bog: nije dobro da je o-

  vjek sam; da mu nainim druga premanjemu.19. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve

  zvijeri poljske i sve ptice nebeske, i dovedek Adamu da vidi kako e koju nazvati, pakako Adam nazove koju ivotinju onakoda joj bude ime;da joj bude ime;20. I Adam nadjede ime svakom ivinetu

  i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri polj-skoj; ali se ne nae Adamu drug premanjemu.21. I Gospod Bog pusti tvrd san na Ada-

  ma, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mje-sto popuni mesom;sto popuni mesom;22. I Gospod Bog stvori *enu od rebra,

  koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.*Prie 18,22.*Prie 18,22.

  23. A Adam ree: sada eto *kost od mojihkosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bu-de ime ovjeica, jer je uzeta od ovjeka.de ime ovjeica, jer je uzeta od ovjeka.

  *1.Moj. 29,14.*1.Moj. 29,14.

  2

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 1. 2.

 • 24. Za to e ostaviti *ovjek oca svojega imater svoju, i prilijepie se k eni svojoj, ibie dvoje jedno tijelo.bie dvoje jedno tijelo. *Mat. 19,5. Mar. 10,7.*Mat. 19,5. Mar. 10,7.25. A bjehu oboje goli, Adam i ena mu, i

  ne bjee ih *sramota.ne bjee ih *sramota. *2.Moj. 32,25.*2.Moj. 32,25.

  Prvi grijeh, prokletstvo i prvo obricanje.Prvi grijeh, prokletstvo i prvo obricanje.

  3.Ali *zmija bjee lukava mimo svezvijeri poljske, koje stvori GospodBog; pa ree eni: je li istina da je Bog kazaoda ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?

  *Mat. 10,16.*Mat. 10,16.

  2. A ena ree zmiji: mi jedemo roda sasvakoga drveta u vrtu;svakoga drveta u vrtu;3. Samo roda s onoga drveta usred vrta,

  kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, dane umrete.ne umrete.4. A zmija ree eni: neete vi umrijeti;4. A zmija ree eni: neete vi umrijeti;5. Nego zna Bog da e vam se u onaj dan

  kad okusite s njega otvoriti oi, pa ete po-stati kao bogovi i znati to je dobro to lizlo.6. I ena videi da je rod na drvetu dobar

  za jelo i da ga je milina gledati i da je drvovrlo drago radi znanja, uzabra roda s njegai okusi, pa dade i muu svojemu, te i onokusi.7. Tada im se otvorie oi, i vidjee da su

  goli; pa spletoe lia smokova i nainiesebi pregae.sebi pregae.8. I zaue glas Gospoda Boga, koji iae

  po vrtu kad zahladi; i sakri se Adam i enamu ispred Gospoda Boga meu drveta uvrtu.9. A Gospod Bog viknu Adama i ree mu:

  gdje si?gdje si?10. A on ree: uh glas tvoj u vrtu, pa se

  poplaih, jer sam go, te se sakrih.poplaih, jer sam go, te se sakrih.11. A Bog ree: ko ti kaza da si go? da nije-

  si jeo s onoga drveta to sam ti zabranio dane jede s njega?ne jede s njega?12. A Adam ree: ena koju si udruio sa

  mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.13. A Gospod Bog ree eni: zato si to

  uinila? A ena odgovori: zmija me preva-ri, te jedoh.ri, te jedoh.14. Tada ree Gospod Bog *zmiji: kad si to14. Tada ree Gospod Bog *zmiji: kad si to

  uinila, da si prokleta mimo svako ivine i

  mimo sve zvijeri poljske; na trbuhu da sevue i prah da jede do svojega vijeka.vue i prah da jede do svojega vijeka.

  *Isa. 65,25.*Isa. 65,25.

  15. I jo meem neprijateljstvo izmeu te-be i ene i izmeu potomstva tvojega i po-tomstva njezina; ono e ti na glavu stajati, ati e ga u petu ujedati.ti e ga u petu ujedati.16. A eni ree: tebi u mnoge muke zada-

  ti kad zatrudni, s mukama e *djecu ra-ati, i volja e tvoja stajati pod vlau muatvojega, i on e ti biti gospodar.tvojega, i on e ti biti gospodar. *1.Tim. 2,15.*1.Tim. 2,15.17. Pa onda ree Adamu: to si posluao

  enu i okusio s drveta s kojega sam ti za-branio rekavi da ne jede s njega, *zemljada je prokleta s tebe; s mukom e se od njehraniti do svojega vijeka;hraniti do svojega vijeka; *1.Moj. 8,21.*1.Moj. 8,21.18. Trnje i korov e ti raati, a ti e jesti

  zelje poljsko;zelje poljsko;19. Sa znojem lica svojega jee hljeb, do-

  kle se ne vrati u *zemlju od koje si uzet;jer si prah, i u prah e se vratiti.jer si prah, i u prah e se vratiti.

  *1.Kor. 15,47.*1.Kor. 15,47.

  20. I Adam nadjede eni svojoj ime Eva,zato to je ona mati svjema ivima.zato to je ona mati svjema ivima.21. I naini Gospod Bog Adamu i eni

  njegovoj haljine od koe, i obue ih u njih.njegovoj haljine od koe, i obue ih u njih.22. I ree *Gospod Bog: eto, ovjek posta

  kao jedan od nas znajui to je dobro to lizlo; ali sada da ne prui ruke svoje i uzberei s drveta od ivota, i okusi, te do vijekaivi. *1.Moj. 2,9.*1.Moj. 2,9.23. I Gospod Bog izagna ga iz vrta edem-

  skoga da radi zemlju, od koje bi uzet;skoga da radi zemlju, od koje bi uzet;24. I izagnav ovjeka postavi pred vrtom

  edemskim heruvima s plamenijem ma-em, koji se vijae i tamo i amo, da uvaput ka drvetu od ivota.put ka drvetu od ivota.

  Adamovi sinovi. Kajin ubija brata svojega.Adamovi sinovi. Kajin ubija brata svojega.Njihovi potomci.Njihovi potomci.

  4.Iza toga Adam pozna Evu enu svo-ju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, iree: dobih ovjeka od Gospoda.ree: dobih ovjeka od Gospoda.2. I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj

  posta pastir a Kajin ratar.posta pastir a Kajin ratar.3. A poslije nekoga vremena dogodi se, te

  Kajin prinese Gospodu prinos od rodazemaljskoga;

  3

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 2. 3. 4.

 • 4. A i Avelj prinese od prvina stada svoje-ga i od njihove pretiline. I Gospod pogledana Avelja i na njegov prinos,na Avelja i na njegov prinos,5. A na Kajina i na njegov prinos ne po-

  gleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice muse promijeni.se promijeni.6. Tada ree Gospod Kajinu: to se srdi?

  to li ti se lice promijeni?to li ti se lice promijeni?7. Nee li biti mio, kad dobro ini? a kad

  ne ini dobro, grijeh je na vratima. A voljaje njegova pod tvojom vlau, i ti si mustariji.8. Poslije govorae Kajin s Aveljem bratom

  svojim. Ali kad bijahu u polju, skoi Kajinna Avelja brata svojega, i ubi ga.na Avelja brata svojega, i ubi ga.9. Tada ree Gospod Kajinu: gdje ti je brat

  Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam jauvar brata svojega?uvar brata svojega?10. A Bog ree: ta uini! glas krvi brata

  tvojega vie sa *zemlje k meni.tvojega vie sa *zemlje k meni.*O Jovu 31,38.*O Jovu 31,38.

  11. I sada, da si proklet na zemlji, koja jeotvorila usta svoja da primi krv brata tvo-jega iz ruke tvoje.jega iz ruke tvoje.12. Kad zemlju uzradi, nee ti vie davati12. Kad zemlju uzradi, nee ti vie davati

  blaga svojega. Bie potuka i bjegunac nazemlji.13. A Kajin ree Gospodu: krivica je moja

  velika da mi se ne moe oprostiti.velika da mi se ne moe oprostiti.14. Evo me tjera danas iz ove zemlje da se

  krijem ispred tebe, i da se skitam i potu-cam po zemlji, pa e me ubiti ko me udesi.15. A Gospod mu ree: zato ko ubije Kaji-

  na, sedam e se puta to pokajati. I nainiGospod znak na Kajinu da ga ne ubije koga udesi.ga udesi.16. I otide Kajin ispred *Gospoda, i naseli

  se u zemlji Naidskoj na istoku premaEdemu. *2.O car. 13,23.*2.O car. 13,23.17. I pozna Kajin enu svoju, a ona za-

  trudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozvaga po imenu sina svojega Enoh.ga po imenu sina svojega Enoh.18. A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad ro-

  di Maleleila; a Maleleilo rodi Matusala; aMatusal rodi Lameha.Matusal rodi Lameha.19. I uze Lameh dvije ene: jednoj bjee

  ime Ada a drugoj Sela.ime Ada a drugoj Sela.

  20. I Ada rodi Jovila; od njega se narodiekoji ive pod atorima i stoku pasu.koji ive pod atorima i stoku pasu.21. A bratu njegovu bjee ime Juval; od

  njega se narodie gudai i svirai.njega se narodie gudai i svirai.22. A i Sela rodi Tovela, koji bjee vjet ko-

  vati svata od mjedi i od gvoa; a sestraTovelu bjee Noema.Tovelu bjee Noema.23. I ree Lameh svojima enama, Adi i

  Seli: ujte glas moj, ene Lamehove, poslu-ajte rijei moje: ubiu ovjeka za ranusvoju i mladia za masnicu svoju.svoju i mladia za masnicu svoju.24. Kad e se Kajin osvetiti sedam puta,

  Lameh e sedamdeset i sedam puta.Lameh e sedamdeset i sedam puta.25. A Adam opet pozna enu svoju, i ona

  rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, ree,Bog dade drugoga sina za Avelja, kojegaubi Kajin.ubi Kajin.26. I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime

  Enos. Tada se poe prizivati ime Gospodnje.

  Spisak plemena patrijarahaSpisak plemena patrijarahaod Adama do Noja.od Adama do Noja.

  5.Ovo je pleme *Adamovo. Kad Bogstvori ovjeka, po obliju svoje-mu stvori ga.mu stvori ga. *Luka 3,38. 1.Moj. 1,26.*Luka 3,38. 1.Moj. 1,26.2. Muko i ensko stvori ih, i blagoslovi ih,

  i nazva ih ovjek, kad bjehu stvoreni.i nazva ih ovjek, kad bjehu stvoreni.3. I poivje Adam sto i trideset godina, i

  rodi sina po obliju svojemu, kao to je on,i nadjede mu ime Sit.i nadjede mu ime Sit.4. A rodiv Sita poivje Adam osam stotina

  godina, raajui sinove i keri;godina, raajui sinove i keri;5. Tako poivje Adam svega devet stotina i

  trideset godina; i umrije.trideset godina; i umrije.6. A Sit poivje sto i pet godina, i rodi

  Enosa;7. A rodiv Enosa poivje Sit osam stotina i

  sedam godina, raajui sinove i keri;sedam godina, raajui sinove i keri;8. Tako poivje Sit svega devet stotina i

  dvanaest godina; i umrije.dvanaest godina; i umrije.9. A Enos poivje devedeset godina, i rodi

  Kajinana;10. A rodiv Kajinana poivje Enos osam

  stotina i petnaest godina, raajui sinove ikeri;11. Tako poivje Enos svega devet stotina i

  pet godina; i umrije.pet godina; i umrije.

  4

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 4. 5.

 • 12. A Kajinan poivje sedamdeset godina,i rodi Maleleila;i rodi Maleleila;

  13. A rodiv Maleleila poivje Kajinanosam stotina i etrdeset godina, raajuisinove i keri;sinove i keri;

  14. Tako poivje Kajinan svega devet sto-tina i deset godina; i umrije.tina i deset godina; i umrije.

  15. A Maleleilo poivje ezdeset i pet go-dina, i rodi Jareda;dina, i rodi Jareda;

  16. A rodiv Jareda poivje Maleleilo osamstotina i trideset godina, raajui sinove ikeri;

  17. Tako poivje Maleleilo svega osamstotina i devedeset i pet godina; i umrije.stotina i devedeset i pet godina; i umrije.

  18. A Jared poivje sto i ezdeset i dvijegodine, i rodi Enoha;godine, i rodi Enoha;

  19. A rodiv Enoha poivje Jared osam sto-tina godina, raajui sinove i keri;tina godina, raajui sinove i keri;

  20. Tako poivje Jared svega devet stotinai ezdeset i dvije godine, i umrije.i ezdeset i dvije godine, i umrije.

  21. A Enoh poivje ezdeset i pet godina, irodi Matusala;rodi Matusala;

  22. A rodiv Matusala poivje Enoh jedna-ko po volji Bojoj trista godina, raajui si-nove i keri;nove i keri;

  23. Tako poivje Enoh svega trista i ezde-set i pet godina;set i pet godina;

  24. I ivei *Enoh jednako po volji Bojoj,nestade ga, jer ga uze Bog.nestade ga, jer ga uze Bog. *Jevr. 11,5.*Jevr. 11,5.

  25. A Matusal poivje sto i osamdeset i se-dam godina, i rodi Lameha;dam godina, i rodi Lameha;

  26. A rodiv Lameha poivje Matusal se-dam stotina i osamdeset i dvije godine, ra-ajui sinove i keri;ajui sinove i keri;

  27. Tako poivje Matusal svega devet sto-tina i ezdeset i devet godina; i umrije.tina i ezdeset i devet godina; i umrije.

  28. A Lameh poivje sto i osamdeset i dvi-je godine, i rodi sina,je godine, i rodi sina,

  29. I nadjede mu ime Noje govorei: ovaje nas odmoriti od poslova naih i od trudaruku naih na *zemlji, koju prokle Gospod.

  *1.Moj. 3,17.*1.Moj. 3,17.

  30. A rodiv Noja poivje Lameh pet stoti-na i devedeset i pet godina, raajui sinovei keri;i keri;

  31. Tako poivje Lameh svega sedam sto-tina i sedamdeset i sedam godina; i umrije.32. A Noju kad bi pet stotina godina, rodi

  Noje Sima, Hama i Jafeta.Noje Sima, Hama i Jafeta.

  Nevaljalstvo ljudi. Noje. ObjavljenjeNevaljalstvo ljudi. Noje. Objavljenjepotopa. Graenje kovega.potopa. Graenje kovega.

  6.A kad se ljudi poee mnoiti na ze-mlji, i keri im se narodie,2. Videi sinovi Boji keri ovjeije kako

  su lijepe, uzimae ih za ene koje htjee.su lijepe, uzimae ih za ene koje htjee.3. A Gospod ree: nee se duh moj do vi-

  jeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka imjo sto i dvadeset godina.jo sto i dvadeset godina.4. A bijae tada divova na zemlji; a i posli-

  je, kad se sinovi Boji sastajahu sa kerimaovjeijim, pa im one raahu sinove; to bi-jahu silni ljudi, od starine na glasu.jahu silni ljudi, od starine na glasu.5. I Gospod videi da je nevaljalstvo ljud-

  sko veliko na zemlji, i da su sve misli srcanjihova svagda samo zle,njihova svagda samo zle,6. Pokaja se Gospod to je stvorio ovjeka

  na zemlji, i bi mu ao u srcu.na zemlji, i bi mu ao u srcu.7. I ree Gospod: hou da istrijebim sa ze-

  mlje ljude, koje sam stvorio, od ovjeka dostoke i do sitne ivotinje i do ptica nebe-skih; jer se kajem to sam ih stvorio.skih; jer se kajem to sam ih stvorio.8. Ali Noje nae milost pred Gospodom.8. Ali Noje nae milost pred Gospodom.9. Ovo su dogaaji Nojevi: Noje bjee o-

  vjek pravedan i bezazlen svojega vijeka; povolji Bojoj svagda ivljae Noje.volji Bojoj svagda ivljae Noje.10. I rodi Noje tri sina: Sima, Hama i

  Jafeta.11. A zemlja se pokvari pred Bogom, i na-

  puni se zemlja bezakonja.puni se zemlja bezakonja.12. I pogleda Bog na zemlju, a ona bjee

  pokvarena; jer svako tijelo pokvari put svojna zemlji.na zemlji.13. I ree Bog Noju: kraj svakome tijelu do-

  e preda me, jer napunie *zemlju bezako-njem; i evo hou da ih zatrem sa zemljom.

  *Jezek. 7,2.*Jezek. 7,2.

  14. Naini sebi koveg od drveta gofera, inaini pregratke u kovegu; i zatopi gasmolom iznutra i spolja.smolom iznutra i spolja.15. I naini ga ovako: u duinu neka bude

  trista lakata, u irinu pedeset lakata, i u vi-sinu trideset lakata;sinu trideset lakata;

  5

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 5. 6.

 • 16. Pusti dosta svjetlosti u koveg; i krovmu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kov-egu sa strane; i naini ga na tri boja: donji,drugi i trei.drugi i trei.17. Jer evo pustiu *potop na zemlju, da

  istrijebim svako tijelo, u kojem ima ivadua pod nebom; to je god na zemlji svee izginuti.e izginuti. *2.Petr. 2,5.*2.Petr. 2,5.18. Ali u s tobom uiniti zavjet svoj: i ui

  e u koveg ti i sinovi tvoji i ena tvoja iene sinova tvojih s tobom.ene sinova tvojih s tobom.19. I od svega iva, od svakoga tijela, uze-

  e u koveg po dvoje, da sauva u ivotusa sobom, a muko i ensko neka bude.sa sobom, a muko i ensko neka bude.20. Od ptica po vrstama njihovijem, od

  stoke po vrstama njezinijem, i od svega tose mie na zemlji po vrstama njegovijem,od svega po dvoje neka ue s tobom, da ihsauva u ivotu.sauva u ivotu.21. I uzmi sa sobom svega to se jede, i u-

  vaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.vaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.22. I *Noje uini, kako mu zapovjedi Bog,

  sve onako uini.sve onako uini. *1.Moj. 7,5.*1.Moj. 7,5.

  Nastaje potop.Nastaje potop.

  7.I ree *Gospod Noju: ui u kovegti i sav dom tvoj; jer te naoh pra-vedna pred sobom ovoga vijeka.vedna pred sobom ovoga vijeka.

  *2.Petr. 2,9. Jevr. 11,7.*2.Petr. 2,9. Jevr. 11,7.

  2. Uzmi sa sobom od svijeh ivotinja i-stih po sedmoro, sve mujaka i enku nje-govu; a od ivotinja neistih po dvoje,mujaka i enku njegovu,mujaka i enku njegovu,3. Takoer i od ptica nebeskih po sedam,

  mujaka i enku njegovu, da im se sauvasjeme na zemlji.sjeme na zemlji.4. Jer u do sedam dana pustiti dad na

  zemlju za etrdeset dana i etrdeset noi, iistrijebiu sa zemlje svako tijelo ivo, kojesam stvorio.sam stvorio.5. I Noje uini sve to mu zapovjedi

  Gospod.6. I bjee Noju est stotina godina kad do-

  e potop na zemlju.e potop na zemlju.7. I ue Noje u koveg i sinovi njegovi i e-

  na njegova i ene sinova njegovijeh s njimradi potopa.radi potopa.

  8. Od ivotinja istih i od ivotinja nei-stih i od ptica i od svega to se mie pozemlji,9. Ue k Noju u koveg po dvoje, muko i

  ensko, kao to bjee Bog zapovjedio Noju.10. A u sedmi dan doe potop na zemlju.10. A u sedmi dan doe potop na zemlju.11. Kad je bilo Noju est stotina godina, te

  godine drugoga mjeseca, sedamnaesti dantoga mjeseca, taj dan razvalie se svi *izvo-ri velikoga bezdana, i otvorie se ustavenebeske; *1.Moj. 8,2. Prie 3,20.*1.Moj. 8,2. Prie 3,20.12. I udari dad na zemlju za etrdeset da-

  na i etrdeset noi.na i etrdeset noi.13. Taj dan ue u koveg Noje i Sim i Ham

  i Jafet, sinovi Nojevi, i ena Nojeva i tri e-ne sinova njegovijeh s njima;ne sinova njegovijeh s njima;14. Oni, i svakojake zvijeri po vrstama

  svojim, i svakojaka stoka po vrstama svo-jim, i to se god mie po zemlji po vrstamasvojim, i ptice sve po vrstama svojim, i togod leti i ima krila,god leti i ima krila,15. Doe k Noju u koveg po dvoje od

  svakoga tijela, u kojem ima iva dua,svakoga tijela, u kojem ima iva dua,16. Muko i ensko od svakoga tijela uo-

  e, kao to bjee Bog zapovjedio Noju; pa*Gospod zatvori za njim.*Gospod zatvori za njim. *Psal. 145,20.*Psal. 145,20.17. I bi potop na zemlji za etrdeset dana;

  i voda doe i uze koveg, i podie ga odzemlje.18. I navali voda, i usta jako po zemlji, i

  koveg stade ploviti vodom.koveg stade ploviti vodom.19. I navaljivae voda sve vema po zemlji,

  i pokri sva najvia brda to su pod cijelijemnebom.20. Petnaest lakata doe voda iznad brda,

  poto ih pokri.poto ih pokri.21. Tada izgibe svako tijelo to se micae

  na *zemlji, ptice i stoka, i zvijeri i sve togamie po zemlji, i svi ljudi.gamie po zemlji, i svi ljudi. *1.Moj. 6,13.*1.Moj. 6,13.22. Sve to imae *duu ivu u nosu, sve

  to bijae na suhu, pomrije.to bijae na suhu, pomrije. *1.Moj. 2,7.*1.Moj. 2,7.23. I istrijebi se svako tijelo ivo na zemlji,

  i ljudi i stoka i to god gamie i ptice nebe-ske, sve, velim, istrijebi se sa zemlje; samo*Noje osta i to s njim bjee u kovegu.*Noje osta i to s njim bjee u kovegu.

  *Jezek. 14,14.*Jezek. 14,14.

  24. I stajae voda povrh *zemlje sto i pede-set dana. *1.Moj. 8,3.*1.Moj. 8,3.

  6

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 6. 7.

 • Kraj potopa. Nojeve zahvalne rtve.Kraj potopa. Nojeve zahvalne rtve.Obricanje Gospoda.Obricanje Gospoda.

  8.A Bog se opomenu Noja i svijehzvijeri i sve stoke to bjehu s njimu kovegu; i posla Bog vjetar na zemlju dauzbije vodu.uzbije vodu.2. I zatvorie se izvori bezdanu i ustave

  nebeske, i dad s neba prestade.nebeske, i dad s neba prestade.3. I stade voda opadati na zemlji, i jedna-

  ko opadae poslije sto i pedeset dana;ko opadae poslije sto i pedeset dana;4. Te se ustavi koveg sedmoga mjeseca

  dana sedamnaestoga na planini Araratu.dana sedamnaestoga na planini Araratu.5. I voda opadae sve vema do desetoga

  mjeseca; i prvoga dana desetoga mjesecapokazae se vrhovi od brda.pokazae se vrhovi od brda.6. A poslije etrdeset dana otvori Noje

  prozor na kovegu, koji bjee nainio;prozor na kovegu, koji bjee nainio;7. I ispusti gavrana, koji jednako odlijeta-

  e i dolijetae, dokle ne presahnu voda nazemlji.8. Pa pusti i golubicu da bi vidio je li opala

  voda sa zemlje.voda sa zemlje.9. A golubica ne naavi gdje bi stala no-

  gom svojom vrati se k njemu u koveg, jerjo bjee voda po svoj zemlji; i Noje pruiv-i ruku uhvati je i uze k sebi u koveg.i ruku uhvati je i uze k sebi u koveg.10. I poeka jo sedam dana, pa opet ispu-

  sti golubicu iz kovega.sti golubicu iz kovega.11. I pred vee vrati se k njemu golubica, i

  gle, u kljunu joj list maslinov, koji bjee ot-kinula; tako pozna Noje da je opala voda sa*zemlje. *Luka 2,14.*Luka 2,14.12. Ali poeka jo sedam dana, pa opet is-

  pusti golubicu, a ona mu se vie ne vrati.pusti golubicu, a ona mu se vie ne vrati.13. est stotina prve godine vijeka Nojeva

  prvi dan prvoga mjeseca usahnu voda nazemlji; i Noje otkri krov na kovegu, i ugle-da zemlju suhu.da zemlju suhu.14. A drugoga mjeseca dvadeset sedmoga

  dana bjee sva zemlja suha.dana bjee sva zemlja suha.15. Tada ree Bog Noju govorei:15. Tada ree Bog Noju govorei:16. Izii iz kovega ti i *ena tvoja i sinovi16. Izii iz kovega ti i *ena tvoja i sinovi

  tvoji i ene sinova tvojih s tobom;tvoji i ene sinova tvojih s tobom;*1.Moj. 7,13.*1.Moj. 7,13.

  17. Sve zvijeri to su s tobom od svakogatijela, ptice i stoku i to god gamie po *ze-

  mlji, izvedi sa sobom, neka se raziu po ze-mlji, i neka se plode i mnoe na zemlji.mlji, i neka se plode i mnoe na zemlji.

  *1.Moj. 1,22.*1.Moj. 1,22.

  18. I izide Noje i sinovi njegovi i ena nje-gova i ene sinova njegovijeh s njim.gova i ene sinova njegovijeh s njim.19. Sve zvijeri, sve sitne ivotinje, sve ptice

  i sve to se mie po zemlji po svojim vrsta-ma izioe iz kovega.ma izioe iz kovega.20. I naini Noje rtvenik Gospodu, i uze

  od svake iste stoke i od svijeh ptica isti-jeh, i prinese na rtveniku rtve paljenice.jeh, i prinese na rtveniku rtve paljenice.21. I *Gospod omirisa miris ugodni, i ree

  u srcu svojem: neu vie kleti zemlje sljudi, to je misao srca ovjeijega zla odmalena; niti u vie ubijati svega to ivi,kao to uinih.kao to uinih.

  *1.Sam. 26,19. Rim. 1,21. 1.Moj. 3,17.*1.Sam. 26,19. Rim. 1,21. 1.Moj. 3,17.

  22. Otsele dokle bude *zemlje, nee nesta-jati sjetve ni etve, studeni ni vruine, ljetani zime, dana ni noi.ni zime, dana ni noi. *Jer. 33,25.*Jer. 33,25.

  Zakoni za novi svijet. Zavjet i duga.Zakoni za novi svijet. Zavjet i duga.Nojevo prokletstvo i blagoslov svoje djece.Nojevo prokletstvo i blagoslov svoje djece.

  9.I Bog *blagoslovi Noja i sinove nje-gove, i ree im: raajte se i mnoitese, i napunite zemlju;se, i napunite zemlju; *1.Moj. 1,28.*1.Moj. 1,28.2. I sve zvijeri zemaljske i sve ptice nebe-

  ske i sve to ide po zemlji i sve ribe morskeneka vas se boje i strae; sve je predano uvae ruke.vae ruke.3. to se god mie i ivi, neka vam bude za

  jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.4. Ali ne jedite mesa s duom njegovom, a

  to mu je krv.to mu je krv.5. Jer u i vau krv, due vae, iskati; od

  svake u je zvijeri iskati; iz ruke samogaovjeka, iz ruke svakoga brata njegovaiskau duu ovjeiju.iskau duu ovjeiju.6. Ko prolije krv ovjeiju, njegovu e krv

  proliti ovjek; jer je Bog po svojemu obli-ju stvorio ovjeka.ju stvorio ovjeka.7. Raajte se, dakle, i mnoite se; narodite

  se veoma na zemlji i namnoite se na njoj.se veoma na zemlji i namnoite se na njoj.8. I ree Bog Noju i sinovima njegovijem s

  njim, govorei:njim, govorei:9. A ja evo postavljam zavjet svoj s vama i

  s vaim potomstvom nakon vas,s vaim potomstvom nakon vas,10. I sa *svijem ivotinjama, to su s vama

  od ptica, od stoke i od svega zvijerja ze-

  7

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 8. 9.

 • maljskoga to je s vama, sa svaim to jeizalo iz kovega, i sa svijem zvijerjemzemaljskim. *1.Moj. 8,1.*1.Moj. 8,1.11. Postavljam zavjet svoj s vama, te otsele

  nee nijedno tijelo poginuti od potopa, nitie vie biti potopa da zatre zemlju.e vie biti potopa da zatre zemlju.12. I ree Bog: evo znak zavjeta koji postav-

  ljam izmeu sebe i vas i svake ive tvari,koja je s vama dovijeka:koja je s vama dovijeka:13. Metnuo sam dugu svoju u oblake, da

  bude znak zavjeta izmeu mene i zemlje.bude znak zavjeta izmeu mene i zemlje.14. Pa kad oblake navuem na zemlju, vi-

  djee se duga u oblacima,djee se duga u oblacima,15. I opomenuu se zavjeta svojega, koji je

  izmeu mene i vas i svake due ive u sva-kom tijelu, i nee vie biti od vode potopada zatre svako tijelo.da zatre svako tijelo.16. Duga e biti u oblacima, pa u je po-

  gledati, i opomenuu se vjenoga zavjetaizmeu Boga i svake due ive u svakom ti-jelu koje je na zemlji.jelu koje je na zemlji.17. I ree Bog Noju: to je znak zavjeta koji

  sam uinio izmeu sebe i svakoga tijela nazemlji.18. A bijahu sinovi Nojevi koji izioe iz

  kovega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otacHanancima.19. To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli

  sva *zemlja.sva *zemlja. *1.Moj. 10,32.*1.Moj. 10,32.20. A Noje poe raditi *zemlju, i posadi

  vinograd. *1.Moj. 3,19.*1.Moj. 3,19.21. I napiv se *vina opi se, i otkri se nasred

  atora svojega.atora svojega. *1.Moj. 19,32.*1.Moj. 19,32.22. A Ham, otac Hanancima, vidje goloti22. A Ham, otac Hanancima, vidje goloti-

  nju oca svojega, i kaza obojici brae svojenju oca svojega, i kaza obojici brae svojena polju.na polju.23. A Sim i Jafet uzee haljinu, i ogrnue je

  obojica na ramena svoja, i idui natrakepokrie njom golotinju oca svojega, licemnatrag okrenuvi se da ne vide golotinjeoca svojega.oca svojega.24. A kad se Noje probudi od vina, dozna

  ta mu je uinio mlai sin,ta mu je uinio mlai sin,25. I ree: proklet da je Hanan, i da bude

  sluga slugama brae svoje!sluga slugama brae svoje!26. I jo ree: blagosloven da je *Gospod26. I jo ree: blagosloven da je *Gospod

  Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!*Psal. 144,15.*Psal. 144,15.

  27. Bog da rairi Jafeta da ivi u atorimaSimovijem, a Hanan da im bude sluga!Simovijem, a Hanan da im bude sluga!28. I poivje Noje poslije potopa trista i

  pedeset godina.pedeset godina.29. A svega poivje Noje devet stotina i

  pedeset godina; i umrije.pedeset godina; i umrije.

  Tablica naroda.Tablica naroda.

  10.A ovo su plemena sinova Noje-vijeh, Sima, Hama i Jafeta, ko-jima se rodie sinovi poslije potopa.jima se rodie sinovi poslije potopa.2. Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog i Madaj

  i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.3. A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i

  Togarma.4. A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i

  Dodanim.5. Od njih se razdijelie ostrva narodna na

  zemljama svojim, svako po jeziku svojemui po porodicama svojim, u narodimasvojim.6. A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i

  Hanan.7. A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i

  Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava iDadan.8. Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na

  zemlji;9. Bjee dobar lovac pred Gospodom; zato

  se kae: dobar lovac pred Gospodom kaoNevrod.10. A poetak *carstvu njegovu bjee Va-

  vilon i Oreh i Arhad i Halani u zemljiSenaru. *Amos 6,2. Mih. 5,6.*Amos 6,2. Mih. 5,6.11. Iz te zemlje izae Asur, i sazida Nine-

  viju i Rovot grad i Halah,viju i Rovot grad i Halah,12. I Dasem izmeu Ninevije i Halaha; to

  je grad velik.je grad velik.13. A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i La-

  veje i Neftaleje,veje i Neftaleje,14. I Patroseje i Hasmeje, odakle izaoe

  *Filisteji i Gaftoreji.*Filisteji i Gaftoreji. *1.Dnev. 1,12.*1.Dnev. 1,12.15. A Hanan rodi Sidona, prvenca svoje-

  ga, i Heta,ga, i Heta,16. I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,16. I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,17. I Eveja i Arukeja i Aseneja,17. I Eveja i Arukeja i Aseneja,18. I Aradeja i Samareja i Amateja. A po-

  slije se rasijae plemena hananejska.slije se rasijae plemena hananejska.

  8

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 9. 10.

 • 19. I bjehu mee hananejske od Sidonaidui na Gerar pa do Gaze, i idui na So-dom i Gomor i Adamu i Sevojim pa doDasa.20. To su sinovi Hamovi po porodicama20. To su sinovi Hamovi po porodicama

  svojim i po jezicima svojim, u zemljamasvojim i u narodima svojim.svojim i u narodima svojim.21. I Simu rodie se sinovi, najstarijemu

  bratu Jafetovu, ocu svijeh sinova Everovijeh.22. Sinovi Simovi bjehu: *Elam i Asur i

  Arfaksad i Lud i Aram.Arfaksad i Lud i Aram. *1.Dnev. 1,17.*1.Dnev. 1,17.23. A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i

  Mas.24. A *Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi

  Evera. *1.Moj. 11,12.*1.Moj. 11,12.25. A *Everu se rodie dva sina: jednom

  bjee ime Falek, jer se u njegovo vrijemerazdijeli zemlja, a bratu njegovu imeJektan. *1.Dnev. 1,19.*1.Dnev. 1,19.26. A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sar-

  mota i Jaraha,mota i Jaraha,27. I Odora i Evila i Deklu,27. I Odora i Evila i Deklu,28. I Evala i Avimaila i Savu,28. I Evala i Avimaila i Savu,29. I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi bjehu si-

  novi Jektanovi.novi Jektanovi.30. I ivljahu od Mase, kako se ide na Safir

  do gora istonijeh.do gora istonijeh.31. To su sinovi Simovi po porodicama

  svojim i po jezicima svojim, u zemljamasvojim i u narodima svojim;svojim i u narodima svojim;32. To su porodice sinova Nojevijeh po

  plemenima svojim, u narodima svojim; iod njih se razdijelie narodi po *zemlji po-slije potopa.slije potopa. *1.Moj. 9,19.*1.Moj. 9,19.

  Graenje kule u Vavilonu.Graenje kule u Vavilonu.Pometnja jezika. Spisak plemenaPometnja jezika. Spisak plemena

  od Sima do Avrama.od Sima do Avrama.

  11.A bijae na cijeloj zemlji jedanjezik i jednake rijei.jezik i jednake rijei.2. A kad otidoe od istoka, naoe ravnicu

  u zemlji Senarskoj, i naselie se ondje.u zemlji Senarskoj, i naselie se ondje.3. Pa rekoe meu sobom: hajde da pravi-

  mo ploe i da ih u vatri peemo. I bjehu imopeke mjesto kamena i smola zemljanamjesto krea.mjesto krea.

  4. Poslije rekoe: hajde da sazidamo grad ikulu, kojoj e vrh biti do neba, da steemosebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.5. A Gospod sie da vidi grad i kulu, to

  zidahu sinovi ovjeiji.zidahu sinovi ovjeiji.6. I ree Gospod: gle, narod jedan, i jedan

  jezik u svijeh, i to poee raditi, i nee imsmetati nita da ne urade to su naumili.smetati nita da ne urade to su naumili.7. Hajde da siemo, i da im pometemo je-

  zik, da ne razumiju jedan drugoga togovore.8. Tako ih Gospod rasu odande po svoj

  zemlji, te ne sazidae grada.zemlji, te ne sazidae grada.9. Zato se prozva Vavilon, jer ondje pome-

  te Gospod jezik cijele zemlje, i odande ihrasu Gospod po svoj zemlji.rasu Gospod po svoj zemlji.10. Ovo je pleme Simovo: bijae Simu sto

  godina, kad rodi Arfaksada, druge godineposlije potopa.poslije potopa.11. A rodiv Arfaksada poivje Sim pet sto-

  tina godina, raajui sinove i keri.tina godina, raajui sinove i keri.12. A Arfaksad poivje trideset i pet godi-

  na, i rodi Salu;na, i rodi Salu;13. A rodiv Salu poivje Arfaksad etiri

  stotine i tri godine, raajui sinove i keri.stotine i tri godine, raajui sinove i keri.14. A Sala poivje trideset godina, i rodi

  Evera;15. A rodiv Evera poivje Sala etiri stoti-

  ne i tri godine, raajui sinove i keri.ne i tri godine, raajui sinove i keri.16. A Ever poivje trideset i etiri godine,

  i rodi Faleka;i rodi Faleka;17. A rodiv Faleka poivje Ever etiri sto17. A rodiv Faleka poivje Ever etiri sto-

  tine i trideset godina, raajui sinove ikeri.18. A Falek poivje trideset godina i rodi

  Ragava;19. A rodiv Ragava poivje Falek dvjesta i

  devet godina, raajui sinove i keri.devet godina, raajui sinove i keri.20. A Ragav poivje trideset i dvije godine

  i rodi Seruha;i rodi Seruha;21. A rodiv Seruha poivje Ragav dvjesta i

  sedam godina, raajui sinove i keri.sedam godina, raajui sinove i keri.22. A Seruh poivje trideset godina, i rodi

  Nahora;23. A rodiv Nahora poivje Seruh dvjesta

  godina, raajui sinove i keri.godina, raajui sinove i keri.24. A Nahor poivje dvadeset i devet go-

  dina, i rodi Taru;dina, i rodi Taru;

  9

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 10. 11.

 • 25. A rodiv Taru poivje Nahor sto i de-vetnaest godina, raajui sinove i keri.vetnaest godina, raajui sinove i keri.26. A *Tara poivje sedamdeset godina, i

  rodi Avrama, Nahora i Arana.rodi Avrama, Nahora i Arana. *Isus N. 24,2.*Isus N. 24,2.27. A ovo je pleme Tarino: Tara rodi

  *Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodiLota. *1.Moj. 12,4. 1.Moj. 19,29.*1.Moj. 12,4. 1.Moj. 19,29.28. I umrije Aran prije Tare oca svojega na

  postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.29. I oeni se Avram i Nahor, i *eni Avra-

  movoj bjee ime Sara a eni Nahorovoj imeMelha, ki Arana oca Melhe i Jeshe.Melha, ki Arana oca Melhe i Jeshe.

  *1.Moj. 17,15. 1.Moj. 22,20.*1.Moj. 17,15. 1.Moj. 22,20.

  30. A *Sara bjee nerotkinja, i ne imaeporoda. *1.Moj. 16,1.*1.Moj. 16,1.31. I uze Tara sina svojega *Avrama i Lota

  sina Aranova, unuka svojega, i Saru snahusvoju, enu Avrama sina svojega; i pooezajedno iz Ura Haldejskoga da idu u ze-mlju hanansku, i dooe do Harana, i on-dje se nastanie.dje se nastanie. *Nem. 9,7. Djela 7,4.*Nem. 9,7. Djela 7,4.32. I poivje Tara svega dvjesta i pet godi-

  na; i umrije Tara u Haranu.na; i umrije Tara u Haranu.

  Avramovo pozivanje. Polazak uAvramovo pozivanje. Polazak uzemlju hanansku. Prvo obricanje.zemlju hanansku. Prvo obricanje.

  Boravi kao stranac u Misiru.Boravi kao stranac u Misiru.

  12.I ree *Gospod Avramu: idi izzemlje svoje i od roda svojega iiz doma oca svojega u zemlju koju u ti jaiz doma oca svojega u zemlju koju u ti japokazati. *1.Moj. 15,7. 1.Moj. 24,4.*1.Moj. 15,7. 1.Moj. 24,4.2. I uiniu od tebe velik narod, i blago2. I uiniu od tebe velik narod, i blago-

  sloviu te, i ime tvoje proslaviu, i ti e bitiblagoslov.3. Blagosloviu one koji tebe uzblagosilja-

  ju, i prokleu one koji tebe usproklinju; i utebi e biti blagoslovena sva plemena nazemlji.4. Tada poe Avram, kao to mu kaza Go-

  spod, i s njim poe Lot. A bjee Avramu se-damdeset i pet godina kad poe iz Harana.5. I uze Avram Saru enu svoju i Lota sina

  brata svojega sa svijem blagom koje bjehustekli i s duama koje bjehu dobili u Hara-nu; i pooe u zemlju hanansku, i dooeu nju.6. I proe Avram tu zemlju do mjesta Si-

  hema i do ravnice moreke; a bijahu tadaHananeji u toj zemlji.Hananeji u toj zemlji.

  7. I javi se Gospod Avramu i ree: tvojemupotomstvu dau zemlju ovu. I Avram nainiondje rtvenik Gospodu, koji mu se javio.8. Poslije otide odande na brdo koje je

  prema istoku od Vetilja, i ondje razape a-tor svoj, te mu Vetilj bjee sa zapada a Gaj sistoka; i ondje naini Gospodu rtvenik, iprizva ime Gospodnje.prizva ime Gospodnje.9. Odande otide Avram dalje idui na jug.10. Ali nasta *glad u onoj zemlji, te Avram

  sie u Misir da se ondje skloni; jer glad bjesie u Misir da se ondje skloni; jer glad bje-e velika u onoj zemlji.e velika u onoj zemlji. *1.Moj. 26,1.*1.Moj. 26,1.11. A kad se priblii da ve ue u Misir,

  ree Sari *eni svojoj: gle, znam da si enalijepa u licu.lijepa u licu. *1.Moj. 26,7.*1.Moj. 26,7.12. Zato kad te vide Misirci rei e: ovo

  mu je *ena. Pa e me ubiti, a tebe e osta-viti u ivotu.viti u ivotu. *1.Moj. 20,11.*1.Moj. 20,11.13. Nego hajde kai da si mi *sestra, te e

  meni biti dobro tebe radi i ostau u ivotuuz tebe.uz tebe. *1.Moj. 20,5.*1.Moj. 20,5.14. I kad doe Avram u Misir, vidjee Mi-

  sirci enu da je vrlo lijepa.sirci enu da je vrlo lijepa.15. I vidjee je knezovi Faraonovi, i hvalie

  je pred Faraonom. I uzee je u dvorFaraonov.16. I on injae dobro Avramu nje radi, te

  imae ovaca i goveda i magaraca i sluga islukinja i magarica i kamila.slukinja i magarica i kamila.17. Ali *Gospod pusti velika zla na Farao-

  na i na dom njegov radi Sare eneAvramove. *1.Moj. 20,18.*1.Moj. 20,18.18. Tada dozva Faraon *Avrama i ree mu:

  ta mi to uini? zato mi nijesi kazao da tije ena?je ena? *1.Moj. 20,9.*1.Moj. 20,9.19. Zato si kazao: sestra mi je? te je uzeh

  za enu. Sad eto ti ene, uzmi je, pa idi.za enu. Sad eto ti ene, uzmi je, pa idi.20. I Faraon zapovjedi ljudima za nj, te ga

  ispratie i enu njegovu i to god imae.ispratie i enu njegovu i to god imae.

  Avram se odjeljuje od Lota.Avram se odjeljuje od Lota.Ponovljeno obricanje.Ponovljeno obricanje.

  13.Tako otide Avram iz Misira gorena jug, on i ena mu i sve toimae, takoer i Lot s njim.imae, takoer i Lot s njim.2. A bijae Avram vrlo bogat stokom, sre-

  brom i zlatom.brom i zlatom.

  10

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 11. 12. 13.

 • 3. I iae svojim putevima od juga sve doVetilja, do mjesta gdje mu prvo bijae aVetilja, do mjesta gdje mu prvo bijae a-tor, izmeu Vetilja i Gaja,tor, izmeu Vetilja i Gaja,

  4. Do mjesta, gdje pree bjee nainio rtve-nik; i ondje prizva Avram ime Gospodnje.

  5. A i Lot koji iae s Avramom imaeovaca i goveda i atora.ovaca i goveda i atora.

  6. I zemlja ne mogae ih nositi zajedno, jerblago njihovo bijae veliko da ne mogahuivjeti zajedno,ivjeti zajedno,

  7. I bijae svaa meu pastirima Avramo-ve stoke i pastirima Lotove stoke. A u tovrijeme ivljahu Hananeji i Ferezeji u onojvrijeme ivljahu Hananeji i Ferezeji u onojzemlji.

  8. Pa Avram ree Lotu: nemoj da se svaa-mo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jersmo braa.smo braa.

  9. Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odijelise od mene. Ako e ti na lijevo, ja u nadesno; ako li e ti na desno, ja u na lijevo.

  10. Tada Lot podie oi svoje i sagleda svuravnicu jordansku, kako cijelu natapae ri-jeka, bjee kao vrt Gospodnji, kao *zemljajeka, bjee kao vrt Gospodnji, kao *zemljamisirska, sve do Zagora, prije nego Go-spod zatre Sodom i Gomor.spod zatre Sodom i Gomor.

  *4.Moj. 32,1. 1.Moj. 19,24.*4.Moj. 32,1. 1.Moj. 19,24.

  11. I Lot izabra sebi svu ravnicu jordan-sku, i otide Lot na istok; i razdijelie se je-dan od drugoga:dan od drugoga:

  12. Avram ivljae u zemlji hananskoj, aLot ivljae po gradovima u onoj ravnicipremjetajui svoje atore do Sodoma.premjetajui svoje atore do Sodoma.

  13. A ljudi u *Sodomu bijahu nevaljali, igrijeahu Gospodu veoma.grijeahu Gospodu veoma. *1.Moj. 18,20.*1.Moj. 18,20.

  14. A *Gospod ree Avramu, poto se Lotodijeli od njega: podigni sada oi svoje, papogledaj s mjesta gdje si na sjever i na jugi na istok i na zapad.i na istok i na zapad. *Isa. 49,18. 1.Moj. 28,14.*Isa. 49,18. 1.Moj. 28,14.

  15. Jer svu *zemlju to vidi tebi u dati ipotomstvu tvojemu dovijeka.potomstvu tvojemu dovijeka. *2.Dnev. 20,7.*2.Dnev. 20,7.

  16. I uiniu da potomstva tvojega budekao praha na zemlji; ako ko uzmoe izbrokao praha na zemlji; ako ko uzmoe izbro-jiti prah na *zemlji, moi e izbrojiti i po-tomstvo tvoje.tomstvo tvoje. *1.Moj. 26,4. 2.Moj. 32,13.*1.Moj. 26,4. 2.Moj. 32,13.

  17. Ustani, i prolazi tu zemlju u duinu i uirinu; jer u je tebi dati.irinu; jer u je tebi dati.

  18. I Avram die atore, i doe i naseli se uravnici mamrijskoj, koja je kod Hevrona, iondje naini rtvenik Gospodu.ondje naini rtvenik Gospodu.

  Rat careva. Avram spasava Lota iRat careva. Avram spasava Lota iMelhisedek ga blagosilja.Melhisedek ga blagosilja.

  14.A kad bjee Amarfal car senar-ski, Arioh car elasarski, Hodo-logomor car elamski i Targal car gojimski,logomor car elamski i Targal car gojimski,2. Zavojtie na Valu cara sodomskoga, i

  na Varsu cara gomorskoga, i na Senara ca-ra adamskoga, i na Simovora cara sevojim-skoga i na cara od Valake, koja je sadaSigor.3. Svi se ovi skupie u dolini sidimskoj,

  koja je sada slano more.koja je sada slano more.4. Dvanaest godina bjehu sluili Hodolo-

  gomoru, pa trinaeste godine odmetnue se.5. A etrnaeste godine doe Hodologo-

  mor i carevi koji bijahu s njim, i pobie Ra-faje u Astarotu Karnajimskom i Zuzeje uAmu i Omeje u polju kirijatajskom,Amu i Omeje u polju kirijatajskom,6. I Horeje u planini njihovoj Siru do rav-

  nice faranske pokraj pustinje.nice faranske pokraj pustinje.7. Otuda vrativi se dooe u En-Mispat,

  koji je sada Kadis, i isjekoe sve koji ivlja-hu u zemlji Amalikoj, i Amoreje koji i-vljahu u Asason-Tamaru.vljahu u Asason-Tamaru.8. Tada izide car sodomski i car gomorski

  i car adamski i car sevojimski i car od Vala-ke, koja je sada Sigor, izidoe na njih u do-linu sidimsku,linu sidimsku,9. Na Hodologomora cara elamskoga, i na

  Targala cara gojimskoga, i na Amarfala ca-ra senarskoga, i na Arioha cara elasarsko-ga, etiri cara na pet.ga, etiri cara na pet.10. A u dolini sidimskoj bijae mnogo ru-

  pa iz kojih se vadila smola; i pobjee carsodomski i car gomorski, i ondje padoe, ato osta pobjee u planinu.to osta pobjee u planinu.11. I uzee sve blago u Sodomu i Gomoru

  i svu hranu njihovu, i otidoe.i svu hranu njihovu, i otidoe.12. Uzee i *Lota, sinovca Avramova, i blago

  njegovo, i otidoe, jer ivljae u Sodomu.*1.Moj. 11,31. 1.Moj. 13,12.*1.Moj. 11,31. 1.Moj. 13,12.

  13. A doe jedan koji bjee utekao, te javiAvramu Jevrejinu, koji ivljae u ravni

  11

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 13. 14.

 • *Mamrija Amorejina, brata Esholu i brataAvnanu, koji bjehu u vjeri s Avramom.Avnanu, koji bjehu u vjeri s Avramom.

  *1.Moj. 14,24.*1.Moj. 14,24.

  14. A kad *Avram u da mu se zarobio si-novac, naorua sluge svoje, trista osamna-est, koji se rodie u njegovoj kui, i poe uest, koji se rodie u njegovoj kui, i poe upotjeru do Dana.potjeru do Dana. *1.Moj. 13,8.*1.Moj. 13,8.15. Ondje razredivi svoje udari na njih

  nou sa slugama svojim, i razbi ih, i otjeraih do Hovala, koji je na lijevo od Damaska,16. I povrati sve blago; povrati i Lota si-

  novca svojega s blagom njegovijem, i *enenovca svojega s blagom njegovijem, i *enei ljude.i ljude. *1.Sam. 30,18.*1.Sam. 30,18.17. A car sodomski izie mu na susret kad

  se vrati razbivi Hodologomora i careve tobijahu s njim, u *dolinu Savinu, koje je sa-da dolina careva.da dolina careva. *2.Sam. 18,18.*2.Sam. 18,18.18. A *Melhisedek car salimski iznese

  hljeb i vino; a on bijae svetenik BogaVinjega.Vinjega. *Jevr. 7,1. Psal. 110,4.*Jevr. 7,1. Psal. 110,4.19. I blagoslovi ga govorei: blagosloven

  da je Avram Bogu Vinjemu, ije je nebo izemlja!20. I blagosloven da je Bog Vinji, koji pre-

  dade neprijatelje tvoje u ruke tvoje! I dademu Avram *desetak od svega. *Jevr. 7,4.*Jevr. 7,4.21. A car sodomski ree Avramu: daj me-

  ni ljude, a blago uzmi sebi.ni ljude, a blago uzmi sebi.22. A Avram ree caru sodomskom: di-

  em ruku svoju ka *Gospodu Bogu Vinje-mu, ije je nebo i zemlja, zaklinjui se:mu, ije je nebo i zemlja, zaklinjui se:

  *Mat. 11,25. Dan. 12,7. Psal. 24,1.*Mat. 11,25. Dan. 12,7. Psal. 24,1.

  23. Ni konca ni remena od obue neuuzeti od svega to je tvoje, da ne ree: jasam obogatio Avrama;sam obogatio Avrama;24. Osim to su pojeli momci, i osim dijela

  ljudima koji su ili sa mnom, Esholu, Av-nanu i Mamriju, oni neka uzmu svoj dio.nanu i Mamriju, oni neka uzmu svoj dio.

  Avramu obreen sin. Njegovo vjerovanje.Avramu obreen sin. Njegovo vjerovanje.Zavjet Boga sa njim.Zavjet Boga sa njim.

  15.Poslije ovijeh stvari doe Avra-mu rije Gospodnja u utvarigovorei: ne boj se, Avrame, ja sam ti *tit, igovorei: ne boj se, Avrame, ja sam ti *tit, iplata je tvoja vrlo velika.plata je tvoja vrlo velika. *Psal. 84,11.*Psal. 84,11.2. A Avram ree: Gospode, Gospode, ta

  e mi dati kad ivim bez djece, a na komee ostati moja kua to je Elijezer ovajDamatanin?

  3. Jo ree Avram: eto meni nijesi dao po-roda, pa e sluga roen u kui mojoj bitimoj naljednik.moj naljednik.4. A gle, Gospod mu progovori: nee taj

  biti naljednik tvoj, nego koji e izai od te-be taj e ti biti naljednik.be taj e ti biti naljednik.5. Pa ga izvede napolje i ree mu: pogledaj

  na nebo i prebroj zvijezde, ako ih moeprebrojiti. I ree mu: tako e biti sjemetvoje.6. I povjerova Avram Bogu, a On mu pri-

  mi to u pravdu.mi to u pravdu.7. I ree mu: ja sam Gospod, koji te izve-

  doh iz Ura Haldejskoga da ti dam zemljuovu da bude tvoja.ovu da bude tvoja.8. A on ree: Gospode, Gospode, po emu

  u poznati da e biti moja?u poznati da e biti moja?9. I ree mu: prinesi mi junicu od tri godi-

  ne i kozu od tri godine i ovna od tri godinei grlicu i golupe.i grlicu i golupe.10. I on uze sve to, i rasijee na pole, i met-

  nu sve pole jednu prema drugoj; ali ne ra-sijee ptica.sijee ptica.11. A ptice slijetahu na te mrtve ivotinje;

  a Avram ih odgonjae.a Avram ih odgonjae.12. A kad sunce bjee na zahodu, uhvati

  Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velikobuze ga.obuze ga.13. I Gospod ree Avramu: znaj zacijelo

  da e *potomstvo tvoje biti doljaci u ze-mlji tuoj, pa e joj sluiti, i ona e ih mu-iti etiri stotine godina.iti etiri stotine godina. *Djela 7,6.*Djela 7,6.14. Ali u suditi i narodu kojemu e slui-

  ti; a poslije e oni izai s velikim blagom.ti; a poslije e oni izai s velikim blagom.15. A ti e otii k ocima svojim u miru, i

  bie pogreben u dobroj starosti.bie pogreben u dobroj starosti.16. A oni e se u etvrtom koljenu vratiti

  ovamo; jer grijesima amorejskim jo nijekraj.17. A kad se sunce smiri i kad se smre,

  gle, pe se dimljae, i plamen ognjeni pro-laae izmeu onijeh dijelova.laae izmeu onijeh dijelova.18. Taj dan uini Gospod *zavjet s Avra-

  mom govorei: potomstvu tvojemu dadohzemlju ovu od vode misirske do velikevode, vode Efrata,vode, vode Efrata,

  *2.Moj. 6,4. 1.Moj. 17,8. 5.Moj. 1,7.*2.Moj. 6,4. 1.Moj. 17,8. 5.Moj. 1,7.

  19. Kenejsku, kenezejsku i kedmonejsku,19. Kenejsku, kenezejsku i kedmonejsku,

  12

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 14. 15.

 • 20. I hetejsku i ferezejsku i rafajsku,20. I hetejsku i ferezejsku i rafajsku,21. I amorejsku i hananejsku i gergesejsku

  i jevusejsku.i jevusejsku.

  Agara raa Ismaila.Agara raa Ismaila.Njeno bjeanje i povratak.Njeno bjeanje i povratak.

  16.Ali Sara *ena Avramova ne ra-ae mu djece. A imae robi-nju Misirku, po imenu Agaru.nju Misirku, po imenu Agaru. *Sud. 13,2.*Sud. 13,2.

  2. Pa ree Sara Avramu: Gospod me je za-tvorio da ne rodim; nego idi k robinji mo-joj, ne bih li dobila djece od nje. I Avramprista na rije Sarinu.prista na rije Sarinu.

  3. I Sara ena Avramova uze Agaru Misir-ku robinju svoju, i dade je za enu Avramumuu svojemu poslije deset godina otkakose nastani Avram u zemlji hananskoj.se nastani Avram u zemlji hananskoj.

  4. I on otide k Agari, i ona zatrudnje; a kadvidje da je trudna, ponese se od gospoesvoje.

  5. A Sara ree Avramu: uvreda moja padana tebe; ja ti metnuh na krilo robinju svo-ju, a ona vidjevi da je trudna ponese se odju, a ona vidjevi da je trudna ponese se odmene. Gospod e suditi meni i tebi.mene. Gospod e suditi meni i tebi.

  6. A Avram ree Sari: eto, robinja je tvojau tvojim rukama, ini s njom to ti je volja.I Sara je stade zlostaviti, te ona pobjee odnje.

  7. Ali aneo Gospodnji nae je kod stu-denca u pustinji, kod studenca na putu uSur.

  8. I ree joj: Agaro, robinjo Sarina, otkudaide, kuda li ide? A ona ree: bjeim odSare gospoe svoje.Sare gospoe svoje.

  9. A aneo joj Gospodnji ree: vrati se go-spoi svojoj i pokori joj se.spoi svojoj i pokori joj se.

  10. Opet joj ree *aneo Gospodnji: umno-iu veoma potomstvo tvoje, da se neemoi prebrojati od mnoine.moi prebrojati od mnoine. *1.Moj. 22,15.*1.Moj. 22,15.

  11. Jote joj ree aneo Gospodnji: eto si11. Jote joj ree aneo Gospodnji: eto sitrudna, i rodie sina, i nadjeni mu imeIsmailo; jer je Gospod vidio muku tvoju.Ismailo; jer je Gospod vidio muku tvoju.

  12. A bie ovjek ubojica; ruka e se nje-gova dizati na svakoga a svaija na njega, inastavae na pogledu svoj *brai svojoj.nastavae na pogledu svoj *brai svojoj.

  *1.Moj. 25,18.*1.Moj. 25,18.

  13. Tada Agara prizva ime *Gospoda kojigovori s njom: ti si Bog, koji vidi. Jer govo-rae: zar jo gledam iza onoga koji mevidje? *Sud. 6,22.*Sud. 6,22.14. Toga radi zove se studenac onaj Stude-

  nac ivoga koji me vidi; a on je izmeuKadisa i Varada.Kadisa i Varada.15. I rodi Agara Avramu sina; i nadjede

  Avram sinu svojemu, kojega mu rodi Aga-ra, ime Ismailo.ra, ime Ismailo.16. A bjee Avramu osamdeset i est godi-

  na kad mu Agara rodi Ismaila.na kad mu Agara rodi Ismaila.

  Avram i Sara dobijaju ime Avrm i Sra.Avram i Sara dobijaju ime Avrm i Sra.Obrezivanje. Obricanje Isaka.Obrezivanje. Obricanje Isaka.

  17.A kad *Avramu bi devedeset idevet godina, javi mu se Go-spod i ree mu: ja sam Bog Svemogui, pomojoj volji ivi i budi poten.mojoj volji ivi i budi poten. *2.Moj. 6,3.*2.Moj. 6,3.2. I uiniu zavjet izmeu sebe i tebe, i vr-

  lo u te umnoiti.lo u te umnoiti.3. A Avram pade niice. I Gospod mu jo

  govori i ree:govori i ree:4. Od mene evo zavjet moj s tobom da e

  biti otac mnogim narodima.biti otac mnogim narodima.5. Zato se vie nee zvati Avram, nego e

  ti ime biti Avraam, jer sam te uinio ocemmnogih naroda;mnogih naroda;6. Dau ti porodicu vrlo veliku, i nainiu6. Dau ti porodicu vrlo veliku, i nainiu

  od tebe narode mnoge, i carevi e izai odtebe.7. A postavljam zavjet svoj izmeu sebe i

  tebe i potomstva tvojega nakon tebe od ko-ljena do koljena, da je zavjet vjean, da samBog tebi i potomstvu tvojemu nakon tebe;Bog tebi i potomstvu tvojemu nakon tebe;8. I dau tebi i potomstvu tvojemu nakon

  tebe zemlju u kojoj si doljak, svu zemljuhanansku u dravu vjenu, i biu im Bog.hanansku u dravu vjenu, i biu im Bog.9. I ree Bog Avramu: ti pak dri zavjet

  moj, ti i potomstvo tvoje nakon tebe od ko-ljena do koljena.ljena do koljena.10. A ovo je zavjet moj izmeu mene i vas

  i potomstva tvojega nakon tebe, koji etedrati: da se obrezuje izmeu vas svemukinje.11. A obrezivaete okrajak tijela svojega,

  da bude znak zavjeta izmeu mene i vas.da bude znak zavjeta izmeu mene i vas.

  13

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 15. 16. 17.

 • 12. Svako muko dijete kad mu bude osamdana da se obrezuje od koljena do koljena,rodilo se u kui ili bilo kupljeno za novce odkojih god stranaca, koje ne bude od po-tomstva tvojega.13. Da se obrezuje koje se rodi u kui tvo-

  joj i koje se kupi za novce tvoje; tako e bitizavjet moj na tijelu vaem zavjet vjean.zavjet moj na tijelu vaem zavjet vjean.14. A neobrezano muko, kojemu se ne

  obree okrajak tijela njegova, da se istrijebiiz naroda svojega, jer pokvari zavjet moj.iz naroda svojega, jer pokvari zavjet moj.15. I jo ree Bog Avramu: a Saru enu

  svoju ne zovi je vie Sra nego neka joj bu-de ime Sra.de ime Sra.16. I ja u je blagosloviti, i dau ti sina od

  nje; blagosloviu je, i bie mati mnogimnarodima, i carevi narodima izai e odnje.17. Tada pade Avram niice, i nasmija se

  govorei u srcu svojem: eda e se ovjekuod sto godina roditi sin? i *Sari? eda eena od devedeset godina roditi?ena od devedeset godina roditi?

  *1.Moj. 18,12. Luka 1,18.*1.Moj. 18,12. Luka 1,18.

  18. I Avram ree Bogu: neka iv budeIsmailo pred tobom!Ismailo pred tobom!19. I ree Bog: zaista *Sara ena tvoja ro-

  die ti sina, i nadjee mu ime Isak; i po-staviu zavjet svoj s njim da bude zavjetvjean potomstvu njegovu nakon njega.vjean potomstvu njegovu nakon njega.

  *1.Moj. 18,10. Gal. 4,28.*1.Moj. 18,10. Gal. 4,28.

  20. A i za *Ismaila usliio sam te; evo bla-goslovio sam ga, i dau mu porodicu veli-ku, i umnoiu ga veoma; i rodie dvanaestknezova, i uiniu od njega velik narod.knezova, i uiniu od njega velik narod.

  *1.Moj. 25,12.*1.Moj. 25,12.

  21. A zavjet svoj uiniu s Isakom kad tiga rodi *Sara, dogodine u ovo doba.ga rodi *Sara, dogodine u ovo doba.

  *1.Moj. 21,2.*1.Moj. 21,2.

  22. I Bog izgovorivi otide od Avramagore.23. I Avram uze Ismaila sina svojega i sve

  koji se rodie u domu njegovu i koje godbjee kupio za svoje novce, sve mukinjeod domaih svojih; i obreza okrajak tijelanjihova u isti dan, kao to mu kaza Bog.njihova u isti dan, kao to mu kaza Bog.24. A bjee Avramu devedeset i devet go-

  dina kad obreza okrajak tijela svojega.dina kad obreza okrajak tijela svojega.

  25. A Ismailu sinu njegovu bjee trinaestgodina kad mu se obreza okrajak tijelanjegova.26. U jedan dan obreza se Avram i sin mu

  Ismailo,27. I svi domanji njegovi, roeni u kui i

  kupljeni za novce od stranaca, bjehu obre-zani s njim.zani s njim.

  Pohoenje u Mamriji. Isak jo jednomPohoenje u Mamriji. Isak jo jednomobreen. Propast Sodoma objavljena.obreen. Propast Sodoma objavljena.

  Avramova molba.Avramova molba.

  18.Poslije mu se javi Gospod u rav-nici *mamrijskoj kad sjeae navratima pred atorom svojim u podne.vratima pred atorom svojim u podne.

  *1.Moj. 13,18.*1.Moj. 13,18.

  2. Podigavi oi svoje pogleda, i gle, tri o-vjeka stajahu prema njemu. I ugledavi ihpotra im na susret ispred vrata atora svo-jega, i pokloni se do zemlje;jega, i pokloni se do zemlje;3. I ree: Gospode, ako sam naao milost

  pred tobom, nemoj proi sluge svojega.pred tobom, nemoj proi sluge svojega.4. Da vam donesemo malo vode i operite

  noge, te se naslonite malo pod ovijemdrvetom.5. I iznijeu malo hljeba, te potkrijepite

  srce svoje, pa onda poite, kad idete poredsluge svojega. I rekoe: uini to si kazao.sluge svojega. I rekoe: uini to si kazao.6. I Avram otra u ator k Sari, i ree: bre

  zamijesi tri kopanje bijeloga brana i ispecipogae.7. Pa otra ka govedima i uhvati tele mla-

  do i dobro, i dade ga momku da ga brezgotovi.8. Pa onda iznese masla i mlijeka i tele ko-

  je bjee zgotovio, i postavi im, a sam stajaepred njima pod drvetom dokle jeahu.pred njima pod drvetom dokle jeahu.9. I oni mu rekoe: gdje je Sara ena tvoja?

  A on ree: eno je pod atorom.A on ree: eno je pod atorom.10. A jedan izmeu njih ree: dogodine u

  ovo doba opet u doi k tebi, a *Sara eena tvoja imati sina. A Sara sluae navratima od atora iza njega.vratima od atora iza njega.

  *1.Moj. 17,19. Luka 1,13.*1.Moj. 17,19. Luka 1,13.

  11. A Avram i *Sara bijahu stari i vreme-niti, i u Sare bjee prestalo to biva u ena.niti, i u Sare bjee prestalo to biva u ena.

  *Jevr. 11,11.*Jevr. 11,11.

  14

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 17. 18.

 • 12. Zato se nasmija *Sara u sebi govorei:poto sam ostarjela, sad li e mi doi ra-dost? a i gospodar mi je star.dost? a i gospodar mi je star. *1.Moj. 17,17.*1.Moj. 17,17.13. Tada ree Gospod Avramu: to se smi-

  je Sara govorei: istina li je da u roditi kadsam ostarjela?sam ostarjela?14. Ima li to teko *Gospodu? Dogodine

  u ovo doba opet u doi k tebi, a Sara eimati sina.imati sina. *Zah. 8,6. Jer. 32,17.*Zah. 8,6. Jer. 32,17.15. A Sara udari u bah govorei: nijesam

  se smijala. Jer se uplai. Ali on ree: nijeistina, nego si se smijala.istina, nego si se smijala.16. Potom ustae ljudi odande, i pooe

  put Sodoma; i Avram poe s njima da ihisprati.17. A *Gospod ree: kako bih tajio od

  Avrama ta u uiniti,Avrama ta u uiniti, *Amos 3,7.*Amos 3,7.18. Kad e od Avrama postati velik i silan18. Kad e od Avrama postati velik i silan

  narod, i u njemu e se *blagosloviti svi na-rodi na zemlji?rodi na zemlji? *Gal. 3,8. 1.Moj. 12,3.*Gal. 3,8. 1.Moj. 12,3.19. Jer znam da e zapovjediti sinovima

  svojima i domu svojemu nakon sebe da sedre putova Gospodnjih i da ine to jepravo i dobro, da bi *Gospod navrio naAvramu to mu je obeao.Avramu to mu je obeao. *5.Moj. 4,10.*5.Moj. 4,10.20. I ree *Gospod: vika je u Sodomu i

  Gomoru velika, i grijeh je njihov grdan.Gomoru velika, i grijeh je njihov grdan.*Jak. 5,4.*Jak. 5,4.

  21. Zato u sii da vidim eda li sve inekao to vika doe preda me; ako li nije ta-ko, da znam.ko, da znam.22. I ljudi okrenuvi se pooe put Sodo-

  ma; ali *Avram jo stajae pred Gospodom,*1.Moj. 19,27.*1.Moj. 19,27.

  23. I pristupiv Avram ree: hoe li pogu-biti i pravednoga s nepravednim?biti i pravednoga s nepravednim?24. Moe biti da ima pedeset pravednika u

  gradu; hoe li i njih pogubiti, i neeoprostiti mjestu za onijeh pedeset praved-nika to su u njemu?nika to su u njemu?25. Nemoj to initi, ni gubiti pravednika s

  nepravednikom, da bude pravedniku kao inepravedniku; nemoj; eda li *sudija cijelezemlje nee suditi pravo?zemlje nee suditi pravo? *Psal. 58,11.*Psal. 58,11.26. I ree Gospod: ako naem u Sodomu

  pedeset pravednika u gradu, oprostiu ci-jelom mjestu njih radi.jelom mjestu njih radi.

  27. A Avram odgovori i ree: gle, sada bihprogovorio Gospodu, ako i jesam prah ipepeo.28. Moe biti pravednika pedeset manje

  pet, hoe li za ovijeh pet zatrti sav grad?Odgovori: neu, ako naem etrdeset i pet.29. I stade dalje govoriti, i ree: moe biti

  da e se nai etrdeset. Ree: neu radi oni-jeh etrdeset.jeh etrdeset.30. Potom ree: nemoj se gnjeviti, *Go-

  spode, to u rei; moe biti da e se naitrideset. I ree: neu, ako naem trideset.trideset. I ree: neu, ako naem trideset.

  *Isa. 55,8.*Isa. 55,8.

  31. Opet ree: gle, sada bih progovorioGospodu; moe biti da e se nai dvadeset.Ree: neu ih pogubiti za onijeh dvadeset.Ree: neu ih pogubiti za onijeh dvadeset.32. Najposlije ree: nemoj se gnjeviti, Go-

  spode, to u jo jednom progovoriti; mo-e biti da e se nai deset. Ree: neu ih po-gubiti radi onijeh deset.gubiti radi onijeh deset.33. I Gospod otide svrivi razgovor s

  Avramom; a Avram se vrati na svojemjesto.

  Unitenje Sodoma. Lotovo spasenje.Unitenje Sodoma. Lotovo spasenje.Grijeh keri Lotovih.Grijeh keri Lotovih.

  19.Auvee dooe dva anela u So-dom; a Lot sjeae na vratimasodomskim; i kad ih ugleda, ustade te ihsrete, i pokloni se licem do zemlje,srete, i pokloni se licem do zemlje,2. I ree: hodite, gospodo, u kuu sluge

  svojega, i prenoite i operite noge svoje; pasjutra rano kad ustanete poite svojim pu-tem. A oni rekoe: ne, nego emo prenoititem. A oni rekoe: ne, nego emo prenoitina ulici.na ulici.3. Ali on navali na njih, te se uvratie k

  njemu i uoe u kuu njegovu, i on ih ugo-sti, i ispee hljebova prijesnijeh, i jedoe.sti, i ispee hljebova prijesnijeh, i jedoe.4. I jo ne bjehu legli, a graani Sodomlja-

  ni slegoe se oko kue, staro i mlado, savnarod sa svijeh krajeva,narod sa svijeh krajeva,5. I vikahu Lota i govorahu mu: gdje su

  ljudi to dooe sino k tebi? izvedi ih knama da ih poznamo.nama da ih poznamo.6. A Lot izide k njima pred vrata zatvoriv

  vrata za sobom,vrata za sobom,7. I ree im: nemojte, brao, initi zla.7. I ree im: nemojte, brao, initi zla.

  15

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 18. 19.

 • 8. Evo imam dvije keri, koje jo ne po-znae ovjeka; njih u vam izvesti, pa inites njima to vam je volja; samo ne dirajte uone ljude, jer su zato uli pod moj krov.one ljude, jer su zato uli pod moj krov.9. A oni mu rekoe: hodi amo. Pa onda re9. A oni mu rekoe: hodi amo. Pa onda re-

  koe: ovaj je sam doao amo da ivi kaodoljak, pa jo hoe da nam sudi; sad emotebi uiniti gore nego njima. Pa navalie ja-ko na ovjeka, na Lota, i stadoe istavljativrata.10. A ona dva ovjeka digoe ruke, i uvu-

  koe Lota k sebi u kuu, i zatvorie vrata.koe Lota k sebi u kuu, i zatvorie vrata.11. A ljudi to bijahu pred vratima ku-

  nim ujedanput oslijepie od najmanjegado najveega, te ne mogahu nai vrata.do najveega, te ne mogahu nai vrata.12. Tada ona dva ovjeka rekoe Lotu: ako

  ima ovdje jo koga svoga, ili zeta ili sina iliker, ili koga god svoga u ovom gradu, gle-daj nek idu odavde;daj nek idu odavde;13. Jer hoemo da zatremo mjesto ovo, jer

  je vika njihova velika pred Gospodom, panas posla *Gospod da ga zatremo.nas posla *Gospod da ga zatremo.

  *1.Dnev. 21,15.*1.Dnev. 21,15.

  14. I izide Lot, i kaza zetovima svojim, zakoje ae dati keri svoje, i ree im: ustaj-te, idite iz mjesta ovoga, jer e sada zatrtiGospod grad ovaj. Ali se zetovima njegovi-jem uini da se ali.jem uini da se ali.15. A kad zora zabijelje, navalie aneli na

  Lota govorei: ustani, uzmi enu svoju idvije keri svoje koje su tu, da ne pogine udvije keri svoje koje su tu, da ne pogine ubezakonju grada toga.bezakonju grada toga.16. A on se stade injati, te ljudi uzee za

  ruku njega i enu njegovu i dvije keri nje-gove, jer ga bjee ao *Gospodu, i izvedoega i pustie iza grada.ga i pustie iza grada.

  *Psal. 31,23; 1.Dnev. 16,34.*Psal. 31,23; 1.Dnev. 16,34.

  17. I kad ih izvedoe napolje, ree jedan:izbavi duu svoju i ne obziri se natrag, i ucijeloj ovoj ravni da nijesi stao; bjei naono brdo, da ne pogine.ono brdo, da ne pogine.18. A Lot im ree: nemoj, Gospode!18. A Lot im ree: nemoj, Gospode!19. Gle, sluga tvoj nae milosti pred to-

  bom, i milost je tvoja prevelika koju miuini sauvavi mi ivot; ali ne mogu uteina brdo da me ne stigne zlo i ne poginem.na brdo da me ne stigne zlo i ne poginem.20. Eno grad blizu; onamo se moe utei,20. Eno grad blizu; onamo se moe utei,

  a mali je; da bjeim onamo; ta mali je, te uostati iv.ostati iv.

  21. A on mu ree: eto posluau te i zato, ineu zatrti grada, za koji ree.neu zatrti grada, za koji ree.22. Bre bjei onamo; jer ne mogu initi22. Bre bjei onamo; jer ne mogu initi

  nita dokle ne stigne onamo. Zato se pro-zva onaj grad *Sigor.zva onaj grad *Sigor. *1.Moj. 14,2.*1.Moj. 14,2.23. I kad sunce ogranu po zemlji, Lot do-

  e u Sigor.e u Sigor.24. Tada pusti *Gospod na Sodom i na

  Gomor od Gospoda s neba dad od sum-pora i ognja,pora i ognja,

  *5.Moj. 29,23. Isa. 13,19. Psal. 11,6.*5.Moj. 29,23. Isa. 13,19. Psal. 11,6.

  25. I zatre one *gradove i svu onu ravan, isve ljude u gradovima i rod zemaljski.sve ljude u gradovima i rod zemaljski.

  *Psal. 9,6.*Psal. 9,6.

  26. Ali ena Lotova bjee se obazrela iduiza njim, i posta slan kamen.za njim, i posta slan kamen.27. A sjutradan rano ustavi *Avram, otide

  na mjesto gdje je stajao pred Gospodom;*1.Moj. 18,22.*1.Moj. 18,22.

  28. I pogleda na Sodom i Gomor i svuokolinu po onoj ravni, i ugleda, a to se di-zae dim od zemlje kao dim iz pei.zae dim od zemlje kao dim iz pei.29. Ali kad Bog zatirae gradove u onoj

  ravni, opomenu se Bog Avrama, i izvedeLota iz propasti kad zatre gradove gdje i-vljae Lot.vljae Lot.30. A Lot otide iz Sigora, i stani se na

  onom brdu s dvije keri svoje, jer se bojaeostati u Sigoru; i ivljae u peini s dvijekeri svoje.keri svoje.31. A starija ree mlaoj: na je otac star, a

  nema nikoga na zemlji da doe k namakao to je obiaj po svoj zemlji.kao to je obiaj po svoj zemlji.32. Hajde da damo ocu vina neka se opije,

  pa da legnemo s njim, eda bismo sauvale*potomstvo ocu svojemu.*potomstvo ocu svojemu. *Mar. 12,19.*Mar. 12,19.33. I dadoe ocu vina onu no; i doavi

  starija lee s ocem svojim, i on ne osjeti nikad ona lee ni kad ustade.kad ona lee ni kad ustade.34. A sjutradan ree starija mlaoj: gle,

  noas spavah s ocem svojim. Da mu damovina i dovee, pa idi ti i lezi s njim, eda bi-smo sauvale potomstvo ocu svojemu.smo sauvale potomstvo ocu svojemu.35. Pa i to vee dadoe ocu vina i ustavi

  mlaa lee s njim, i on ne osjeti ni kad onalee ni kad ustade.lee ni kad ustade.36. I obje keri Lotove zatrudnjee od oca

  svojega.

  16

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 19.

 • 37. I starija rodi sina, i nadjede mu imeMoav; od njega su Moavci do dananjegadana.

  38. Pa i mlaa rodi sina, i nadjede mu imeVen-Amije; od njega su Amonci do dana-njega dana.njega dana.

  Avimelah uzima Saru od AvramaAvimelah uzima Saru od Avramai vraa mu je sa darom.i vraa mu je sa darom.

  20.A*Avram otide odande na jug, istani se izmeu Kadisa i Sura; iivljae kao doljak u Geraru.ivljae kao doljak u Geraru. *1.Moj. 18,6.*1.Moj. 18,6.

  2. I govorae za enu svoju Saru: sestra mije. A car gerarski Avimeleh posla, te uzeSaru.

  3. Ali doe Bog Avimelehu nou u snu, i3. Ali doe Bog Avimelehu nou u snu, iree mu: gle, poginue sa ene koju siuzeo, jer ima mua.uzeo, jer ima mua.

  4. A Avimeleh ne bjee se nje dotakao, izato ree: Gospode, eda li e i pravedannarod pogubiti?narod pogubiti?

  5. Nije li mi sam kazao: sestra mi je? a iona sama kaza: brat mi je. Uinio sam u i-stoti srca svojega i u pravdi ruku svojih.stoti srca svojega i u pravdi ruku svojih.

  6. Tada mu ree Bog u snu: znam da siuinio u istoti srca svojega, zato te sau-vah da mi ne sagrijei, i ne dadoh da je sedotakne.

  7. A sada vrati ovjeku enu njegovu, jerje prorok, i molie se za te, te e ostati iv.Ako li ne vrati, znaj da e umrijeti ti i svitvoji.

  8. I ujutru rano usta Avimeleh, i sazva svesluge svoje, i kaza im sve ovo da uju. Iuplaie se ljudi veoma.uplaie se ljudi veoma.

  9. Tada Avimeleh dozva Avrama i reemu: ta si nam uinio? ta li sam ti zgrijemu: ta si nam uinio? ta li sam ti zgrije-io, te navue na me i na carstvo moje toli-ko zlo? Uinio si mi to ne valja initi.ko zlo? Uinio si mi to ne valja initi.

  10. I jo ree Avimeleh Avramu: ta ti jebilo, te si to uinio?bilo, te si to uinio?

  11. A Avram odgovori: veljah: jamanonema straha Boijega u ovom mjestu, pa eme ubiti zbog ene moje.me ubiti zbog ene moje.

  12. A upravo i jest mi sestra, ki oca moje-ga; ali nije ki moje matere, pa poe za me.

  13. A kad me Bog izvede iz doma oca mo-jega, ja joj rekoh: uini dobro, i kai za megdje god doemo: brat mi je.gdje god doemo: brat mi je.14. Tada Avimeleh uze ovaca i goveda i

  sluga i slukinja, te dade *Avramu, i vratimu Saru enu njegovu.mu Saru enu njegovu. *1.Moj. 12,16.*1.Moj. 12,16.15. I ree Avimeleh Avramu: evo, *zemlja

  ti je moja otvorena, ivi slobodno gdje ti jevolja. *1.Moj. 13,9.*1.Moj. 13,9.16. A Sari ree: evo dao sam tvojemu bra-

  tu tisuu srebrnika; gle, on ti je oima po-krivalo pred svima koji budu s tobom; i tosve da ti je za nauku.sve da ti je za nauku.17. I Avram se pomoli Bogu, i iscijeli Bog

  Avimeleha i enu njegovu i slukinje nje-gove, te raahu.gove, te raahu.18. Jer *Gospod bjee sasvijem zatvorio

  svaku matericu u domu Avimelehovu radiSare ene Avramove.Sare ene Avramove. *1.Moj. 12,17.*1.Moj. 12,17.

  Roenje Isaka. Istjerivanje Ismaila i majkeRoenje Isaka. Istjerivanje Ismaila i majkenjegove. Avramov zavjet sa Avimelehom.njegove. Avramov zavjet sa Avimelehom.

  21.I *Gospod pohodi Saru, kao tobjee rekao, i uini Gospod Sarikao to bjee kazao.kao to bjee kazao. *1.Sam. 2,21.*1.Sam. 2,21.2. Jer zatrudnje i rodi Sara Avramu sina u

  starosti njegovoj u isto vrijeme kad kazaGospod.3. I Avram nadjede ime sinu koji mu se

  rodi, kojega mu rodi Sara, Isak.rodi, kojega mu rodi Sara, Isak.4. I obreza Avram sina svojega Isaka kad

  bi od osam dana, kao to mu zapovjediBog.5. A Avramu bjee sto godina kad mu se

  rodi sin Isak.rodi sin Isak.6. A Sara ree: Bog mi uini smijeh; ko

  god uje, smijae mi se.god uje, smijae mi se.7. I ree: ko bi rekao Avramu da e Sara

  dojiti djecu? ipak mu rodih sina u starostinjegovoj.8. A kad dijete doraste da se odbije od sise,

  uini Avram veliku gozbu onaj dan kadodbie Isaka od sise.odbie Isaka od sise.9. I Sara vidje sina Agare Misirke, koja ga

  rodi Avramu, gdje se potsmijeva;rodi Avramu, gdje se potsmijeva;10. Pa ree Avramu: otjeraj ovu robinju sa

  sinom njezinijem, jer sin ove robinje neebiti naljednik s mojim sinom, s Isakom.biti naljednik s mojim sinom, s Isakom.

  17

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 19. 20. 21.

 • 11. A to Avramu bi vrlo krivo zbog sina11. A to Avramu bi vrlo krivo zbog sinanjegova.

  12. Ali Bog ree Avramu: nemoj da ti jekrivo radi djeteta i radi robinje tvoje. to tije god kazala Sara, posluaj; jer e ti se u*Isaku potomstvo prozvati.*Isaku potomstvo prozvati. *Rim. 9,7.*Rim. 9,7.13. Ali u i od sina robinjina uiniti na-

  rod, jer je tvoje *potomstvo.rod, jer je tvoje *potomstvo. *1.Moj. 16,10.*1.Moj. 16,10.

  14. I Avram ustav ujutru rano, uze hljeba imjeinu vode, i dade Agari metnuvi joj nalea, i dijete, i otpusti je. A ona otiavi lu-tae po pustinji virsavskoj.tae po pustinji virsavskoj.

  15. A kad nesta vode u mjeini, ona bacidijete pod jedno drvo,dijete pod jedno drvo,

  16. Pa otide koliko se moe strijelomdobaciti, i sjede prema njemu; jer govo-rae: da ne gledam kako e umrijeti dije-te. I sjedei prema njemu stade iza glasaplakati.

  17. A Bog u glas djetinji, i aneo Bojiviknu s neba Agaru, i ree joj: to ti je, Aga-ro? ne boj se, jer Bog u glas djetinji odan-de gdje je.de gdje je.

  18. Ustani, digni dijete i uzmi ga u naru-je; jer u od njega uiniti velik narod.je; jer u od njega uiniti velik narod.

  19. I Bog joj otvori oi, te ugleda studenac;i otiavi napuni mjeinu vode, i napojidijete.

  20. I Bog bijae s djetetom, te odraste, i i-vljae u pustinji, i posta strijelac.vljae u pustinji, i posta strijelac.21. A ivljae u *pustinji Faranu. I mati ga

  oeni iz zemlje misirske.oeni iz zemlje misirske.*4.Moj. 10,12. 1.Moj. 24,4.*4.Moj. 10,12. 1.Moj. 24,4.

  22. U to vrijeme ree *Avimeleh i Fiholvojvoda njegov Avramu govorei: Bog je stobom u svemu to radi.tobom u svemu to radi. *1.Moj. 20,2.*1.Moj. 20,2.

  23. Zakuni mi se sada Bogom da neeprevariti mene ni sina mojega ni unukamojega, nego da e dobro onako kakosam ja tebi inio i ti initi meni i zemlji ukojoj si doljak.kojoj si doljak.

  24. A Avram ree: hou se zakleti.24. A Avram ree: hou se zakleti.

  25. Ali Avram prekori Avimeleha za stude-nac, koji uzee na silu sluge Avimelehove.

  26. A Avimeleh ree: ne znam ko je to ui-nio; niti mi ti kaza, niti uh do danas.nio; niti mi ti kaza, niti uh do danas.

  27. Tada Avram uze ovaca i goveda, i dadeAvimelehu, i uhvatie vjeru meu sobom.Avimelehu, i uhvatie vjeru meu sobom.

  28. I Avram odlui sedam jaganjaca izstada.

  29. A Avimeleh ree Avramu: ta e onosedam jaganjaca to si odluio?sedam jaganjaca to si odluio?

  30. A on odgovori: da primi iz moje rukeono sedam jaganjaca, da mi bude svjedo-anstvo da sam ja iskopao ovaj studenac.anstvo da sam ja iskopao ovaj studenac.

  31. Otuda se prozva ono mjesto Virsaveja,jer se ondje zaklee obojica.jer se ondje zaklee obojica.

  32. Tako uhvatie vjeru na Virsaveji. Tadase die Avimeleh i Fihol vojvoda njegov, ivratie se u *zemlju filistejsku.vratie se u *zemlju filistejsku. *Isus N. 13,2.*Isus N. 13,2.

  33. A *Avram posadi lug na Virsaveji, i on-dje prizva ime Gospoda Boga vjenoga.

  *Isa. 63,16. Pla 5,19.*Isa. 63,16. Pla 5,19.

  34. I Avram ivljae kao doljak u zemljiFilistejskoj mnogo vremena.Filistejskoj mnogo vremena.

  rtvovanje Isaka. Potvrivanje obricanja.rtvovanje Isaka. Potvrivanje obricanja.Nahorovi potomci.Nahorovi potomci.

  22.Poslije toga ae Bog okuatiAvrama, pa mu ree: Avrame!A on odgovori: evo me.A on odgovori: evo me.2. I ree mu Bog: uzmi sada sina svojega,

  jedinca svojega miloga, Isaka, pa idi u ze-mlju Moriju, i spali ga na rtvu tamo na br-du gdje u ti kazati.du gdje u ti kazati.

  3. I sjutradan rano ustavi Avram osamarimagarca svojega, i uze sa sobom dva mom-ka i Isaka sina svojega; i nacijepavi drva zartvu podie se i poe na mjesto koje mukaza Bog.kaza Bog.

  4. Trei dan podigavi oi svoje Avramugleda mjesto izdaleka.ugleda mjesto izdaleka.

  5. I ree Avram momcima svojim: ostani-te vi ovdje s magarcem, a ja i dijete idemoonamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratie-mo se k vama.mo se k vama.

  6. I uzevi Avram drva za rtvu naprti Isa-ku sinu svojemu, a sam uze u svoje rukeoganj i no; pa otidoe obojica zajedno.oganj i no; pa otidoe obojica zajedno.

  7. Tada ree Isak Avramu ocu svojemu:oe! A on ree: to, sine! I ree Isak: eto og-nja i drva, a gdje je jagnje za rtvu?nja i drva, a gdje je jagnje za rtvu?

  18

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 21. 22.

 • 8. A Avram odgovori: Bog e se, sinko,postarati za jagnje sebi na rtvu. I iahuobojica zajedno.obojica zajedno.

  9. A kad dooe na mjesto koje mu Bogkaza, Avram naini ondje rtvenik, i met-nu drva na nj, i svezavi Isaka sina svojeganu drva na nj, i svezavi Isaka sina svojegametnu ga na rtvenik vrh drva;metnu ga na rtvenik vrh drva;

  10. I izmahnu Avram rukom svojom i uzeno da zakolje sina svojega.no da zakolje sina svojega.

  11. Ali aneo Gospodnji viknu ga s Neba,i ree: Avrame! Avrame! A on ree: evo me.

  12. A aneo ree: ne dii ruke svoje na di-jete, i ne ini mu nita; jer sada poznah dase boji Boga, kad nijesi poalio sina svojese boji Boga, kad nijesi poalio sina svoje-ga, jedinca svojega, mene radi.ga, jedinca svojega, mene radi.

  13. I Avram podigavi oi svoje pogleda; igle, ovan iza njega zapleo se u esti rogovi-ma; i otiavi Avram uze ovna i spali ga nartvu mjesto sina svojega.rtvu mjesto sina svojega.

  14. I nazva Avram ono mjesto: Gospod ese postarati. Zato se i danas kae: na brdu,gdje e se Gospod postarati.gdje e se Gospod postarati.

  15. I aneo Gospodnji opet viknu s NebaAvrama.

  16. I ree: sobom se zakleh, veli Gospod:16. I ree: sobom se zakleh, veli Gospod:kad si tako uinio, i nijesi poalio sina svo-jega, jedinca svojega,jega, jedinca svojega,

  17. Zaista u te blagosloviti i *potomstvotvoje veoma umnoiti, da ga bude kao zvi-jezda na nebu i kao pijeska na brijegu mor-skom; i naslijedie potomstvo tvoje vrataneprijatelja svojih.neprijatelja svojih. *1.Moj. 15,5.*1.Moj. 15,5.

  18. I blagoslovie se u potomstvu tvojemsvi narodi na *zemlji, kad si posluao glasmoj. *1.Moj. 12,3. 1.Moj. 3,10.*1.Moj. 12,3. 1.Moj. 3,10.

  19. Tada se Avram vrati k momcima svo19. Tada se Avram vrati k momcima svo-jim, te se digoe, i otidoe zajedno u Virsa-veju, jer Avram ivljae u Virsaveji.veju, jer Avram ivljae u Virsaveji.

  20. Poslije toga javie Avramu govorei:gle, i *Melha rodi sinove bratu tvojemuNahoru: *1.Moj. 11,29.*1.Moj. 11,29.

  21. Uza prvenca i *Vuza brata mu, i Ka-muila, oca Aramova,muila, oca Aramova, *O Jovu 32,2.*O Jovu 32,2.

  22. I Hazada i Azava i Faldesa i Jeldafa iVatuila.

  23. A *Vatuilo rodi Reveku. Osam ih rodiMelha Nahoru bratu Avramovu.Melha Nahoru bratu Avramovu.

  *1.Moj. 24,15.*1.Moj. 24,15.

  24. A inoa njegova, po imenu Revma, ro-di i ona Taveka i Gama i Tohosa i Moha.di i ona Taveka i Gama i Tohosa i Moha.

  Sarina smrt i pogreb.Sarina smrt i pogreb.

  23.Apoivje Sara sto i dvadeset i se-dam godina; to su godine vije-ka Sarina;ka Sarina;2. I umrije Sara u Kirijat-Arvi, a to je He-

  vron, u zemlji hananskoj. I doe Avram daoali Saru i oplae.oali Saru i oplae.3. A kad usta Avram od mrtvaca svojega,

  ree sinovima Hetovijem govorei:ree sinovima Hetovijem govorei:4. Stranac sam i doljak kod vas; dajte mi

  da imam grob kod vas da pogrebem mr-tvaca svojega ispred oiju svojih.tvaca svojega ispred oiju svojih.5. A sinovi Hetovi odgovorie Avramu go-

  vorei mu:vorei mu:6. uj nas, gospodaru; ti si knez od Boga

  meu nama; u najboljem grobu naem po-grebi mrtvaca svojega; niko izmeu nasnee ti zatvoriti groba svojega da ne pogre-be mrtvaca svojega.be mrtvaca svojega.7. Tada usta Avram i pokloni se narodu

  zemlje one, sinovima Hetovijem;zemlje one, sinovima Hetovijem;8. I ree im govorei: ako hoete da pogre-

  bem mrtvaca svojega ispred oiju svojih,posluajte me, i govorite za mene Efronusinu Sarovu,sinu Sarovu,9. Neka mi da peinu u Makpeli, koja je

  nakraj njive njegove; za novce neka mi jeda meu vama koliko vrijedi, da imamgrob.10. A Efron sjeae usred sinova Hetovi-

  jeh. Pa ree Efron Hetejin Avramu pred si-novima Hetovijem, koji sluahu, pred *svi-jem koji ulaahu na vrata grada njegova,govorei: *1.Moj. 24,20.*1.Moj. 24,20.11. Ne, gospodaru; uj me: poklanjam ti

  njivu, i peinu kod nje poklanjam ti; predsinovima naroda svojega poklanjam ti je,pogrebi mrtvaca svojega.pogrebi mrtvaca svojega.12. A Avram se pokloni narodu zemlje

  one,13. I ree Efronu pred narodom zemlje

  one govorei: ako si voljan, uj me; da ti

  19

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 22. 23.

 • dam ta vrijedi njiva, uzmi od mene, pa uonda pogrepsti mrtvaca svojega ondje.onda pogrepsti mrtvaca svojega ondje.14. A Efron odgovori Avramu govorei

  mu:15. Gospodaru, uj me; zemlja vrijedi etiri

  stotine sikala srebra izmeu mene i tebe; taje to? samo ti pogrebi mrtvaca svojega.16. A Avram uvi *Efrona izmjeri mu

  srebro, koje ree pred sinovima Hetovi-jem, etiri stotine sikala srebra, kako su ilimeu trgovcima.meu trgovcima. *1.Moj. 49,29. Jer. 32,9.*1.Moj. 49,29. Jer. 32,9.17. I njiva Efronova u Makpeli prema

  *Mamriji, njiva s peinom koja je na njoj, isva drveta na njivi i po mei njezinojunaokolo, *1.Moj. 49,30.*1.Moj. 49,30.18. Posta Avramova pred sinovima Heto-

  vijem, pred svjema koji ulaze na vrata gra-da onoga.da onoga.19. Potom pogrebe Avram Saru enu svo-

  ju u peini na njivi Makpeli prema Mamri-ji, a to je Hevron, u zemlji hananskoj.ji, a to je Hevron, u zemlji hananskoj.20. I potvrdie sinovi Hetovi njivu i pei-

  nu na njoj Avramu da ima grob.nu na njoj Avramu da ima grob.

  Isak dobija Reveku za enu.Isak dobija Reveku za enu.

  24.A *Avram bjee star i vremenit, iGospod bjee blagoslovio Av-rama u svemu; *1.Moj. 13,2.*1.Moj. 13,2.2. I ree Avram sluzi svojemu najstarije-

  mu u kui svojoj, koji bjee nad svijem do-brom njegovijem: metni ruku svoju podstegno moje,stegno moje,3. Da te zakunem Gospodom Bogom ne-

  beskim i Bogom zemaljskim da nee do-vesti ene sinu mojemu izmeu keri ovi-jeh Hananeja, meu kojima ivim;jeh Hananeja, meu kojima ivim;4. Nego da e otii u zemlju moju i u rod

  moj i dovesti enu sinu mojemu Isaku.moj i dovesti enu sinu mojemu Isaku.5. A sluga mu ree: i ako djevojka ne

  htjedbude poi sa mnom u ovu zemlju; ho-u li odvesti sina tvojega u zemlju iz koje sise iselio?se iselio?6. A Avram mu ree: pazi da ne odvede

  sina mojega onamo.sina mojega onamo.7. Gospod Bog nebeski, koji me je uzeo iz

  doma oca mojega i iz zemlje roda mojega, ikoji mi je rekao i zakleo mi se govorei: sje-menu u tvojemu dati zemlju ovu, On e

  poslati anela svojega pred tobom da do-vede enu sinu mojemu odande.vede enu sinu mojemu odande.8. Ako li djevojka ne htjedbude poi s to-

  bom, onda da ti je prosta zakletva moja; sa-mo sina mojega nemoj odvesti onamo.mo sina mojega nemoj odvesti onamo.9. I metnu sluga ruku svoju pod stegno

  Avramu gospodaru svojemu, i zakle mu seza ovo.za ovo.10. Tada sluga uze deset kamila izmeu

  kamila gospodara svojega da ide, jer sveblago gospodara njegova bjee pod njego-vom rukom; i otiav doe u Mesopotamijudo grada Nahorova.do grada Nahorova.11. I pusti kamile da polijeu iza grada

  kod studenca pred vee kad izlaze graan-ke da zahvataju vode;ke da zahvataju vode;12. I ree: Gospode Boe gospodara moje-

  ga *Avrama, daj mi sreu danas i uini mi-lost gospodaru mojemu Avramu.lost gospodaru mojemu Avramu.

  *1.Moj. 24,27.*1.Moj. 24,27.

  13. Evo, ja u stajati kod ovoga studenca, agraanke e doi da zahvataju vode.graanke e doi da zahvataju vode.14. Kojoj djevojci reem: nagni krag svoj

  da se napijem, a ona ree: na pij, i kamileu ti napojiti; daj to da bude ona koju si na-mijenio sluzi svojemu Isaku; i po tome dapoznam da si uinio *milost gospodarumojemu. *Sud. 6,17.*Sud. 6,17.15. I on jo ne izgovori, a to Reveka, ki

  Vatuila sina *Melhe ene Nahora brataAvramova, doe s kragom na ramenu.Avramova, doe s kragom na ramenu.

  *1.Moj. 11,29.*1.Moj. 11,29.

  16. I bjee vrlo lijepa, jo djevojka, jo jeovjek ne bjee poznao. Ona sie na izvor, inatoi krag, i poe;natoi krag, i poe;17. A sluga iskoi pred nju i ree: daj mi da

  se napijem *malo vode iz kraga tvojega.*1.O car. 17,10.*1.O car. 17,10.

  18. A ona ree: na pij, gospodaru. I brespusti krag na ruku svoju, i napoji ga.spusti krag na ruku svoju, i napoji ga.19. I kad ga napoji, ree: i kamilama u

  tvojim naliti neka se napiju.tvojim naliti neka se napiju.20. I bre izrui krag svoj u pojilo, pa

  opet otra na studenac da nalije, i nali svi-jem kamilama njegovijem.jem kamilama njegovijem.21. A ovjek joj se divljae, i utae, nee li21. A ovjek joj se divljae, i utae, nee li

  poznati je li Gospod dao sreu putu njego-vu ili nije.vu ili nije.

  20

  PRVA KNJIGA MOJSIJEVA, GL. 23. 24.

 • 22. A kad se kamile napie, izvadi ovjekzlatnu grivnu od po sikla i metnu joj okoela, i dvije narukvice metnu joj na ruke oddeset sikala *zlata.deset sikala *zlata. *1.Petr. 3,3.*1.Petr. 3,3.23. I ree: ija si ki? kai mi. Ima li u kui

  oca tvojega mjesta za nas da prenoimo?oca tvojega mjesta za nas da prenoimo?24. A ona mu ree: ja sam ki Vatuila sina

  Melina, kojega rodi Nahoru.Melina, kojega rodi Nahoru.25. Jo ree: ima u nas mnogo slame i pie

  i mjesta za noite.i mjesta za noite.26. Tada ovjek savivi se pokloni se

  *Gospodu, *2.Moj. 4,31; 1.Moj. 24,52.*2.Moj. 4,31; 1.Moj. 24,52.27. I ree: *blagosloven da je Gospod Bog

  gospodara mojega Avrama, to ne ostavimilosti svoje i vjere svoje prema gospoda-ru mojem, i putem dovede me Gospod udom rodbine gospodara mojega.dom rodbine gospodara mojega.

  *2.Moj. 18,10. 1.Moj. 24,48. 1.Moj. 32,10.*2.Moj. 18,10. 1.Moj. 24,48. 1.Moj. 32,10.

  28. A djevojka otra i sve ovo kaza u domumatere svoje.matere svoje.29. A Reveka imae brata, kojemu ime

  bjee *Lavan; i istra Lavan k ovjeku nastudenac, *1.Moj. 29,5.*1.Moj. 29,5.30. Kako vidje grivnu i narukvice na ruka-

  ma sestre svoje i u gdje Reveka sestra muree: tako mi kaza ovjek; doe k ovjeku;ree: tako mi


Top Related