Transcript
Page 1: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Werken aan de vrijetijdseconomie in Gelderland

en Overijssel

Page 2: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Waarom een GOBT?

• Kennis en Innovatie in samenwerking met Regionale Bureaus voor Toerisme en strategische partners tot regionale uitvoering doorontwikkelen;

• De provincies Gelderland en Overijssel onderkennen kansen via de ontwikkeling van binnenlands en inkomend toerisme in Oost-Nederland;

• Belevingen analyseren, kansen signaleren en omzetten in vernieuwende concepten vereist overzicht en schaalgrootte onafhankelijk van de invulling naar regionale bestemmingen.

Page 3: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Missie GOBT

Regionale economie versterken door benutten mogelijkheden vrijetijdssector.

Verbinden van private sector en publieke / maatschappelijke organisaties staat centraal.

Page 4: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Onze kerncijfers

• 1 deskundig en gemotiveerd team

• 18 medewerkers

• 5 projectmanagers, 2 innovatiemanagers, 1 kennismanager,6 projectmedewerkers, 1 communicatieadviseur, 2 ondersteunende medewerkers, 1 directeur

• begroting van ca. 2 mln. euro

• doorlopend 40 projecten in beheer

Page 5: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Onze kerntaken

• Kennisvergaring en –verspreiding• Innovatie en doorontwikkeling van het

toeristisch-recreatieve product • Werving van buitenlandse gasten• Realisatie van bovenregionale producten

> Regionale A-merken versterken

Page 6: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Onze concrete producten

Kennis: • Kennisontwikkeling: Verkenningen kampeersector, funshoppen, zorg &

toerisme, sport & toerisme; Regionale trendrapporten, Inventarisatie bezoekersaantallen dagattracties;

• Kennisoverdracht: corporate website www.gobt.nl, nieuwsbrieven, GOBT-werkplan, kennispas, kennisbijeenkomsten zoals stamtafels;

• Monitoring: Bedrijvenmonitor, Regiomonitor (bijv. Arnhem-Nijmegen), Projectmonitoring (bijv. Gebruik wandel- en fietsroutenetwerk, TOP’s).

Page 7: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Innovatie:

• Innovatie-ontwikkeling (trendwatching)

• Innovatiethema’s (belevingsvelden)

- Op Pad: routegebonden beleving van de regio’s

bijv. Masterplan Fietsroutenetwerk, Vakantievaren, Veluwe Card;

- Gezond Genieten: vrijetijdsbeleving vanuit gezonde levensstijl

bijv. Fit Valley, Proef de pure provincie, Langs heilige huisjes;

- Oorspronkelijk Oost-Nederland: beleving rijke (cultuur)historie

bijv. Beeldverhalen (o.a. IJssel), Waterrijke Veluwe.

N.B. benutting mogelijkheden ICT

Page 8: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Bovenregionale producten:

• ICT Grootschalig: Databank Overijssel, Marketing 2.0 Gelderland;

ICT-toepassingen: Digitale routeplanners en gastencard, Luisterkeien, gps-routebegeleidingssystemen: Sagensafari, Ottervloot; websites.

• Binnenland

Liberation, Hanzelogies, IJsselproject, Recessiecampagnes, mediaprojecten, collectieve persbewerking;

• Buitenland Marketingcampagne Duitsland, Consumentencampagne Vlaanderen.

Page 9: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Onze rollen

• Initiator van innovatie en productontwikkeling;• Kenniscentrum dat actuele kennis ontwikkelt en

verspreidt;• Makelaar die partijen vanuit diverse disciplines bij

elkaar brengt;• Netwerker binnen en buiten de sector;• Inspirator en overtuiger van vernieuwing;• Ontwikkelaar van concepten en plannen;• Initiator van gezamenlijke bewerking van buitenlandse

markten;• Adviseur voor overheden, RBT’s, ondernemers en

partners;• Initiator van ict-toepassingen.

Page 10: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Onze klanten/partnersWat levert het GOBT op en voor wie?• Provincies: betere invulling en realisatie vrijetijdsbeleid;

• RBT’s: versterking van het toeristisch regiomerk en de versteviging van de marktpositie van de regio;

• Ondernemers: verbetering bedrijfsbezetting door verhoging belevingskwaliteit omgeving, kennisdata, buitenlandpromotie;

• Gemeenten/Regio’s: kennisdata en innovatieve projecten die de belevingskwaliteit van de omgeving verhogen;

• Andere sectoren: realisatie van gezamenlijke projecten die bijdragen aan de resp. organisatiedoelstellingen.

Page 11: Bedrijfspresentatie GOBT

GOBT-bedrijfspresentatie

Samen werkt het bestEén toeristisch marketingnetwerk

GOBT en RBT’s vullen elkaar aan

• De RBT’s verzorgen de bestemmingsmarketing;• Het GOBT zet Kennis en Innovatie in en realiseert de

ontwikkeling van nieuwe en bovenregionale producten.

Samen optrekken = effectief en efficiënt voor het beste rendement


Top Related