Transcript
 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  1/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  2/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  3/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  4/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  5/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  6/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  7/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  8/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

  -vezavanjskogiunutarnjegprometa-vrstagledalitaobziromna:trajnost,visinskipoloajuodnosunaborilinuplohu,vrstusportskeaktivnosti,oblikipoloaj,zatienostodklimatskiokolnosti,kapacitet,...-dimenzioniranjeelemenatagledalita-orijentacijagledalita-vizuelnavezagledalitaiokolia-vidljivostpovrinesportskogborilita-konstrukcijatribina

  oblici: - pravolinijski-srpasti-potkovasti-elisoidni-krunipresjek:-ispodhorizonta,ispodploheigralita - uhorizontuigralita - jednoetanagledalita

  - vieetanagledalita

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  9/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  10/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

  - -min.irina

  manjagledalita veagledalita-min.irina min.-najvea- - - sektor sektor -

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  11/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  12/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  13/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  14/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  15/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

  - uplivakimbazenima-irinamin.1,0m;postavljajuseizvan

  bazenskihdimenzija- demontanestepenice-instalirajuseprivremenozapotrebekorisnika,starijihiosobasposebnimpotrebama- visina/gazite 16/30cm- izvodesedodnabazena,akodvrlodubokihbazenado180cmispodpovrinevode- rukohvatvisine90cmpostavljasesobjestranestepenica- -irinemin.10cm,nadubiniod1,20-1,35mispodrazinevodenogzrcalapocijelojhorizontalnojduinivertikalneplohe

  - smjeteneuniamauravninisazidombazena;prostorizmeudvijenastupneplohe 30cm,zadnja-univouobilazneplohe

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  16/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

  obziromnaponuduikoritenjemogusedijelitina:- (manja,zapotrebakola,spec.dubinevode9- (zanatjecateljeisportskiorijent.rekreativce)

  - (javna,zazabavu,toplijavoda)

  - (iskljuivorekreativnepotrebe)---

  --------

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  17/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  18/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  19/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  20/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  21/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  22/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  23/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  24/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  25/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  26/29

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  27/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

  otvorenibazengrijaneprostorijesasvlaionicama-toplakupelj-hladnakupelj-mlakakupelj-parnakupeljizumsustavapodnoggrijanja

  karakteristike: - ogromnost-monumentalnost-simetrijaiaksijalnost-vrhunskagra.tehn.rjeenjatogdoba

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  28/29

  S V E U I L I T E U Z A G R E B U - A R H I T E K T O N S K I F A K U L T E T

  K A T E D R A Z A A R H I T E K T O N S K O P R O J E K T I R A N J E K O L E G I J :

  prveveliketermesosnosimetrinimtlocrtom-preteevelikihcarskihtermisimetrinitlocrtsokolnimvrtovima,kapacitetca600ljudikompleksveliineca330x330m osnovnagraevinaveli ineca220x114m,66prostorijaza

  kupanje,4velikabazenasmlakomvodom,velikiplovakibazenpovrineca1300m

  2

  najvee(ca356x316m),napovriniodca12,5ha,ca3200kupaa,3000alabasternihkada,dnevniutroakvodeca13.000m

  3

  ,...uR imusenalazi iprostorniplanterminudiraznolikemogunostizafizikurekreaciju:-osobnanjegatijela(pojedinanekupelji,masaaiodmor,

  skupnekupalineaktivnosti,...)

  -port(bazenizaplivanje,slobodnepovrineuvrtovima,...)intelektualneaktivnosti,drutvenisusretiirazonoda:(dvoraneitrijemovizaetnju,vrtovi,paviljoni,eksedrae,gostionice- ,...)

 • 7/23/2019 Bazeni Dimenzionisanje (10 Files Merged) (2 Files Merged)

  29/29

  -------

  -

  -min.irina(m)=kapacitetstadionax0,6/1000poeljnapovrinaplatformejeonakojamoeprimitisvegledateljeuzadanomvremenupranjenjagledalita

  (1)

  ovisiosigurnosnimpravilimaipropisima

  pojedinihzemalja,ausluajunedostatkaistihraunase8minuta


Top Related