Transcript
 • 7 (računalna)

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Jezične vježbe mađarskog jezika 1

  Kispéter 2V (A)

  7

  Jezične vježbe mađarskog jezika 1 Kispéter 2V (A)

  7

  Osnove web dizajna (IZB) Bubalo

  1S + 1V (2) 7

  8.50-9.35

  2. Osnove informacijske tehnologije (IZB) Bubalo 1P+1V

  7

  Osnove web dizajna (IZB) Bubalo 1V+1S

  7

  9.45-10.30 3. Osnove sociološke statistike I Pavić

  2P 7

  Psiholingvistika za prevoditelje (IZB) Cimer 1P+1S

  7 10.35-11.20

  4. Teorija testova Krupić

  2V 7

  Komunikacija pomoću Interneta (IZB) (MAĐ) Galić

  1P + 1V 7

  Pretraživanje interneta (PSIH) Bubalo 1P+1V

  7 11.30-12.15 5.

  12.20-13.05 6. Engleski za humanističke i društvene znanosti III (mađarski,

  pedagogija) D. Kuna

  7

  Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja (IZB)

  Karabalić 1P+1S

  7

  13.15-14.00

  7.

  14.05-14.50 1. Statistička obrada podataka (IZB) Dukić

  2V 7

  Istraživanje u nastavi njemačkog jezika Bagarić Medve

  2P+1S 7

  Engleski kao jezik struke (IZB) Vidaković Erdeljić

  1P+1S 7

  15.00-15.45 2. E-škola (IZB)

  Galić 2P+1V

  7 15.50-16.35 3. Suvremeni mađarski jezik 1 Oszkó

  2V 7

  2. tjedan

  16.45-17.30

  4. Upotreba računala u psihologiji (IZB) Gvozdić 2P+2S

  7

  17.35-18.20 5.

  18.25-19.10 6. Osnove sociološke statistike I asistent 2

  2S (samo 2. tjedan)

  7

  19.15-20.00

  7.

 • 9

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Psihodijagnostika I* Marčinko

  9

  Uvod u razvojnu psihologiju 2P

  Babić Čikeš 9

  Uvod u psihologijsku statistiku M. Marić VS

  2P+2V 9

  Psihologija odgoja i obrazovanja Vrdoljak 2P + 2S

  53 (samo 20.10. 1. i 2. sat u 9) 8.50-9.35

  2. Fonetika i fonologija engleskog jezika

  Milić 1P 53

  (samo 19. 10. u 9)

  9.45-10.30 3. Uvod u razvojnu psihologiju 2S

  Duvnjak 9

  Anatomija i fiziologija živčanog sustava

  Vuletić 2P+1V

  26.10., 16.11., 30.11.,

  7.12., 21.12., 11.1., 25.1. 9

  Psihološko savjetovanje Babić Čikeš

  2P 9

  10.35-11.20 4.

  Engleski za humanističke i

  društvene znanosti 5 (IZB)

  Varga, M. 2V 53

  (samo 19. 10. u 9)

  11.30-12.15

  5. Uvod u psihologiju Duvnjak

  1S

  do 6.11. 9

  Psihološko savjetovanje Babić Čikeš 2V (1. gr.)

  9

  12.20-13.05 6. Psihologija pamćenja Milić, M.

  3S 9

  Prevencija nasilja preko interneta (IZB)

  Duvnjak 1V+3S

  9

  Osjeti i percepcija Milić, M. 2V+1S

  9

  13.15-14.00 7. Psihološko savjetovanje Babić Čikeš 2V (2. gr.)

  9 14.05-14.50

  1.

  15.00-15.45 2. Psihopatologija Anton (VS)

  2P

  15.30-17.00 9

  Subjektivna dobrobit (IZB) Križanić

  1P+1S+1V 9

  Zdravstvena psihologija (IZB) Vuletić

  3P

  12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 7.12., 21.12., 11.1., 25.1.

  9

  Psihologija upravljanja ljudskim resursima1 Jakopec, A.

  1P+2S 9

  15.50-16.35 3. Obrana dipl. rada A. Kurtović

  24.10.

  Fonetske vježbe engleskog jezika

  Kružić 2V (filozofija)

  9 16.45-17.30

  4.

  17.35-18.20 5. Struktura nakladničkih područja

  Barišić (VS) 3P

  30.10., 27.11., 18.12.

  9

  Anatomija i fiziologija živčanog sustava Vuletić 2P+1V

  11.10., 25.10., 15.11., 29.11., 6.12.,

  20.12., 10.1., 24.1. 9

  18.25-19.10 6.

  19.15-20.00

  7.

  1 Psihologija upravljanja ljudskim resursima: odstupat će ovog termina tijekom semestra zbog zahtjeva kolegija.

 • 10

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Suvremeni mađarski jezik 1 Oszkó

  2V

  10

  Medicina starih civilizacija (IZB) Đukić 2P+1S

  10

  Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 Truck-Biljan

  2V 10

  8.50-9.35

  2.

  9.45-10.30 3. Uvod u Bibliju (IZB) Šimić, K. 2P+1S

  10

  Jezične vježbe njemačkog jezika VII Ramabaja

  2V (A) 10

  Književno prevođenje Medve

  3S 10

  10.35-11.20 4. Jezične vježbe mađarskog jezika 5

  Oszkó 2V (B)

  10

  Padežna značenja (IZB) Rišner 2P+1S

  10 11.30-12.15 5.

  12.20-13.05

  6. Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća (IZB)

  Mlikota 2P+1S

  10

  Sastanak i nadoknada nastave I. Š. Šokčević 18. i 25.10.

  Povijest njemačkog jezika (IZB) Pon 1P 10

  13.15-14.00

  7. Jezične vježbe mađarskog jezika 5 Oszkó 1V (2)

  10

  Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 Varga, M.

  2V (B) 10

  Povijest njemačkog jezika (IZB) Šarić Šokčević

  1S 10

  14.05-14.50 1. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Varga, M.

  2V 10

  15.00-15.45

  2. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

  Varga, M. 2V (A)

  10

  Teorija književnosti 1 Mikulić

  2S 10

  15.50-16.35 3. Poljski jezik 3 (IZB) 2V

  Michta 10

  Jezične vježbe mađarskog jezika 3 Siklósi

  2V 10

  Osnovni pojmovi sociologije Jurlina

  2S 10

  16.45-17.30 4.

  17.35-18.20 5. Stara hrvatska književnost 3 Mikulić

  2S B (1. tj.) A (2. tj.)

  10

  Socijalna psihologija (IZB) Trninić (VS)

  3S 10

  18.25-19.10

  6. Osnovni pojmovi sociologije Dremel

  2P 10

  19.15-20.00 7.

 • 15

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45

  1. Pisanje znanstveno-istraživačkog rada iz područja književnosti (IZB)

  Poljak Rehlicki 1P+2S

  15

  Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća)

  Berić 2S (A)

  15

  Osnove kritičkog mišljenja: Od kriticizma do biopolitičke teorije (IZB)

  Krivak 2P 15

  Informacija u teoriji (IZB) Badurina

  1P 15

  Sintaksa fraze u engleskom jeziku Buljan 1V (B)

  15

  8.50-9.35

  2. Informacija u teoriji (IZB)

  Bosančić 1P 15

  Sintaksa fraze u engleskom jeziku Buljan 1V (C)

  15

  9.45-10.30

  3. Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća)

  Berić 2S (B)

  15

  Mađarska povijest (IZB) Tomas

  1S 15

  10.35-11.20

  4. Srednje i kasno brončano doba u Slavoniji (IZB)

  Bušić 1P+1S

  15

  Hrvatski jezik za prevoditelje 1 Belaj 2P

  10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 5.12., 19.12., 9.1., 23.1.

  15

  Sintaksa fraze u engleskom jeziku Buljan 1V (A)

  15

  Uvod u sintaksu suvremenog

  njemačkog jezika Pon 2V 15

  (engleski-njemački i hrvatski-njemački)

  Hrvatska usmena književnost

  Pšihistal 2S (A)

  58 (samo 27.10. u 15) 11.30-12.15

  5. Filozofija biologije (IZB) Lepeduš

  2P 15

  Prevođenje književnih tekstova Karabalić

  1S 15

  12.20-13.05 6. Povijest hrvatskoga

  gramatičkog sustava Kolenić

  2P

  9.10., 23.10., 13.11., 27.11.,

  4.12., 18.12., 8.1., 22.1.

  15

  Povijest hrvatskoga

  gramatičkog sustava

  Babić Sesar 2V

  2.10., 16.10., 30.10., 6.11., 20.11., 11.12.,

  15.01. 15

  Sociologija knjige i čitanja I Stanarević Katavić

  2S 15

  Hrvatska sintaksa Ham, S. 2V (A)

  15

  13.15-14.00

  7.

  14.05-14.50

  1. Stara hrvatska književnost 3 Tatarin

  2P 15

  Filozofija jezika Krivak 2P+2S

  15

  Filozofija nesvjesnog: Freud i Lacan (IZB) Žeželj

  2S 15

  Moderna mađarska književnost i kultura 1 Dobsai

  1S 56

  (samo 27.10. u 15)

  15.00-15.45 2. Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)

  Runtić 3S (B)

  15

  15.50-16.35

  3. Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova I

  Lacović 1P 15

  Socijalna filozofija Senković 2P+2S

  15

  Sintaktičko-semantička valencija predikatora

  Milić, G. 1P+1V

  53 (samo 20.10. u 15) 16.45-17.30 4. Uvod u fantastičnu književnost (IZB)

  2P+1S Matek

  15

  17.35-18.20 5. Uvod u diskurs medija (IZB) Milić, G. 1P+1S

  15

  Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)

  Runtić 3S (C)

  15

  Sociologija odgoja i obrazovanja Miliša

  2S 20.10., 27.10., 24.11., 1.12., 15.12., 22.12.,

  26.1. 15

  18.25-19.10

  6.

  19.15-20.00 7.

 • 16 (računalna)

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Modeliranje i simulacije Papić 1P+2V

  16

  Teorija i praksa informacijskih djelatnosti

  Lacović 1V+1S

  16

  Teorija i praksa organizacije informacija Feldvari

  2V 16

  8.50-9.35

  2. Metapodaci i identifikatori Bosančić 2P+2V

  16

  9.45-10.30 3. Tehnologije semantičkog weba I. (IZB)

  Bosančić 2V 16

  Baze podataka I Badurina 1P+2V

  16

  Principi instrukcijskog dizajna (IZB) Papić 1P+2V

  16 10.35-11.20

  4. Informacijsko komunikacijska infrastruktura

  Papić 1P+1S

  16 11.30-12.15 5. Tehnologije semantičkog weba I. (IZB)

  Bosančić 2P (samo 1.

  tjedan) 16

  Arhivski informacijski sustavi (IZB)

  Bubalo 2S (samo 2.

  tjedan) 16

  12.20-13.05

  6. Informacijsko ponašanje korisnika

  Stanarević Katavić 1P+1S

  16

  Upravljanje informacijskim ustanovama I Feldvari

  1S 16

  Oblikovanje mrežnih stranica Jakopec, T.

  1P+2V 16

  13.15-14.00 7. Arhivski informacijski sustavi (IZB) Bosančić

  2V 16

  Osnove informacijske tehnologije Papić 1P+2V

  16 14.05-14.50

  1. Informacijsko ponašanje korisnika Lacović 1P+1S

  16

  Hrvatsko novinstvo (IZB) Lakuš 2P+1S

  16

  15.00-15.45

  2. Programiranje 3 Badurina

  1P 16

  Sveučilišno knjižničarstvo (IZB) Lacović 1P+2S

  16

  15.50-16.35 3. Praktikum iz eksperimentalne psihologije II

  VS 5V 16

  Programiranje 3 Jakopec

  2V 16

  16.45-17.30 4. Nadoknada nastave

  Ž. Uvanović 19.10.

  17.35-18.20 5. Programiranje I Badurina 1P+2V

  16

  18.25-19.10 6.

  19.15-20.00 7.

 • 25

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45

  1. Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić

  2V (C) (eng.-njem.) 25

  Pismeno izražavanje I Ramabaja

  2V 25

  Uvod u tekstnu lingvistiku (IZB) Jozić

  1P+1S 25

  Kontrastivna analiza frazeologizama njemačkoga i hrvatskoga jezika (IZB)

  Aleksa Varga 1P 25

  8.50-9.35 2. Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić

  2V (C) (engl.-njem.) 25

  9.45-10.30 3. Konverzacijske vježbe I

  Berkec 2V (1. gr.)

  25

  Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić

  2V (A) jednopr. + hrv. 25

  Morfologija glagola u

  suvremenom njemačkom jeziku

  Šarić Šokčević 2V (2. gr.)

  25

  Uvod u studij književnosti (IZB)

  Rem 1P+1S

  56 (samo 27.10. u 25)

  10.35-11.20

  4. Jezične vježbe njemačkog jezika III

  Berkec 2V (A)

  25

  Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić

  2V (D) (engl.-njem.) 25

  11.30-12.15 5. Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić

  2V (B) jednopredm. 25

  Fonetske vježbe engleskog jezika Kružić

  2V (sociologija, mađarski) 25

  12.20-13.05 6. Jezične vježbe njemačkog jezika

  III Berkec 2V (B)

  25

  13.15-14.00 7. Jezične vježbe njemačkog jezika III

  Berkec 2V (C)

  25

  Nastava hrvatskoga kao stranog jezika (IZB)

  Mikić Čolić 2P+1S

  25

  14.05-14.50 1. Jezične vježbe njemačkog jezika III

  Berkec 2V (C)

  25

  Hrvatska sintaksa Ham, S. 2V (B)

  58 (samo 27. 10. u 25)

  15.00-15.45 2. Jezične vježbe njemačkog jezika III

  Berkec 2V (A)

  25

  Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 Varga, M.

  2V (A) 25 15.50-16.35

  3. Nastava hrvatskog za strance A. M. Čolić

  16.45-17.30 4. Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije (IZB)

  Mičunović 1P+2S

  25

  Jezične vježbe njemačkog jezika III Berkec 2V (B)

  25

  Marketing u nakladništvu i knjižarstvu Dukić 1P+1S

  25

  17.35-18.20 5.

  18.25-19.10 6. Njemački za humanističke i društvene znanosti 1 Truck-Biljan

  2V 25

  19.15-20.00

  7.

 • 31

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Prapovijest na tlu Hrvatske Šimić, J.

  2P 31

  Hrvatska povijest 19. st. (1790.-1860.) Balta 2P 31

  Mađarska povijest Balta 2P 31

  Metodologija pedagogijskih istraživanja I

  Bojčić 2S 31

  8.50-9.35

  2.

  9.45-10.30

  3. Metodika nastave povijesti, I. dio Božić Bogović

  2 P 31

  Hrvatska povijest 19. st. (1790.-1860.) Pejić 1S 31

  Povijest hrvatskog iseljeništva (IZB) Balta 2P 31

  Uvod u filozofiju Jelkić 2P+2S

  31

  Suvremeno djetinjstvo Mudrinić

  3S 31

  10.35-11.20 4. Hrvatska povijest 20. st. (1918.-1945.) Josipović Batorek

  2P 31 11.30-12.15

  5. Etrušćani (IZB) Šimić, J. 2P+1S

  31

  Povijest hrvatskog iseljeništva (IZB) Tomas

  1S 31

  12.20-13.05

  6. Stara hrvatska književnost 1 Mikulić 1S (B)

  31

  13.15-14.00

  7. Odgoj za nenasilje i suradnju I (IZB) Jukić, R.

  1P 31

  14.05-14.50

  1. Metodika rada pedagoga II Buljubašić-Kuzmanović

  2P 31

  Osnove pedagogije Lukaš

  2P 31

  Odgoj za nenasilje i suradnju I (IZB) Ham, E.

  1S 31

  15.00-15.45 2. Ontologija Pešić

  2P+2S 31

  Hrvatska dijalektologija

  Kolenić 2P

  12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 7.12., 21.12., 11.1., 25.1.

  31

  Hrvatska dijalektologija

  Babić Sesar 2S

  suprotni datumi

  31

  15.50-16.35

  3. Opća povijest pedagogije Lukaš 2P+1S

  31

  Sintaktičko-semantička valencija predikatora

  Milić, G. 1P+1V

  53

  (samo 27.10. u 31 )

  16.45-17.30 4. Uvod u studij njemačke

  književnosti Jug 2 V

  1. tjedan 82

  Uvod u studij njemačke

  književnosti Jug 1 V

  2. tjedan 82

  17.35-18.20

  5. Povijest starog kršćanstva (IZB)

  Đukić 2P 31

  Stara hrvatska književnost 1 Šundalić

  2P 53

  (samo 19.10. u 31)

  18.25-19.10 6. Filozofija egzistencije I (IZB) Papo 2S 31

  Hrvatski jezik za prevoditelje 1 Belaj 2P

  10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 5.12., 19.12., 9.1., 23.1.

  31

  19.15-20.00

  7. Povijest starog kršćanstva (IZB) Filipović

  1S 31

 • 32

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi (IZB)

  Aleksa Varga 2P+1S

  32

  Metodika rada pedagoga II Gazibara

  2S 32

  8.50-9.35 2. Stara hrvatska književnost 1

  Šimić 2S 32

  9.45-10.30 3. Jezične vježbe njemačkog jezika VII

  Ramabaja 2V (B)

  32

  Osnove pedagogije Bojčić

  2S 32

  Pedagogija ranog odgoja i obrazovanja Ham, E.

  3S 32 10.35-11.20

  4. Upravljanje u nakladništvu Barišić (VS)

  2P 31.10., 28.11.,

  19.12. 32

  Teorija komunikacije 1 Dobsai

  2S

  11.10., 25.10., 15.11., 29.11., 13.12., 10.01., 24.1.

  32

  11.30-12.15

  5. Psihodijagnostika I

  Marčinko 32

  Upravljanje u nakladništvu

  Gilman 2V/2S

  3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 7.11., 14.11., 21.11., 5.12., 12.12.,

  9.1., 16.1.

  32

  Pedagoška komunikacija I (IZB) Španja 1P+1S

  32

  12.20-13.05

  6. Sastanak ISHA 18.10.

  13.15-14.00 7. Teorije obrazovnih sustava Bognar 1P+1S

  32

  Jugoslavija u hladnom ratu (IZB) Josipović Batorek

  2P 32

  Pedagogija djece s teškoćama u razvoju

  Buljubašić-Kuzmanović 2P+2S

  32

  14.05-14.50 1. Mađarsko-hrvatska kontrastivna

  lingvistika (IZB) Lehocki-Samardžić

  1P+1S 32

  Psihologija ličnosti Krupić

  3S 32 15.00-15.45

  2. Jezične vježbe mađarskog jezika 1

  Siklósi 2V (B)

  32

  15.50-16.35 3. Socijalna psihologija

  Vučković (VS) 2S 32

  Didaktika Gazibara

  2S 32 16.45-17.30 4. Interkulturalna pedagogija

  Španja 2P+2S

  32

  17.35-18.20 5. Metodika rada pedagoga I Buljubašić-Kuzmanović

  2P 32

  Metodika rada pedagoga I Gazibara

  2S 32

  18.25-19.10 6.

  19.15-20.00 7.

 • 40

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Upravljanje u nakladništvu Barišić (VS)

  3P 31.10., 28.11., 19.12.

  40

  Jezične vježbe njemačkog jezika V Töglhofer

  3V (B) 40

  Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 2V

  Truck-Biljan 40

  8.50-9.35 2. Ispiti iz hrvatskog za strance

  30.10., 27.11., 18.12., 29.1. i 26.2.

  9.45-10.30 3. REZERVIRANO

  19.10. Jezične vježbe mađarskog

  jezika 1 Kispéter 2V (A)

  40

  REZERVIRANO 20.10.

  10.35-11.20 4. Jezične vježbe mađarskog

  jezika 3 Oszkó 2V (B)

  40

  Morfologija mađarskoga jezika 1 Siklósi

  2V 40

  11.30-12.15 5.

  12.20-13.05 6. Metodičke vježbe Filipović

  2V 40

  Etičko povjerenstvo 18.10.

  Hrvatsko-mađarska komparatistika u kontekstu prevođenja (IZB)

  Medve 1P+1S

  40

  Komunikacijske vježbe 1 Kispéter

  2V 40 13.15-14.00

  7.

  14.05-14.50 1. REZERVIRANO Konverzacijske vježbe I Töglhofer 2V (2. gr.)

  40

  15.00-15.45 2. Kultura i umjetnost u socijalizmu

  (IZB) Josipović Batorek

  2P+1S 40

  15.50-16.35 3. Struktura nakladničkih područja Barišić (VS)

  2P

  30.10., 27.11., 18.12.

  40

  Suvremeni engleski jezik I Ivić

  2V (sociologija povijest

  pedagogija) 40

  16.45-17.30

  4.

  17.35-18.20 5. Obrana dipl. rada

  A. Kurtović 18.10.

  18.25-19.10 6. Njemački za humanističke i društvene znanosti 1

  2V Truck-Biljan

  40

  19.15-20.00

  7.

 • 42

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Hrvatska fonetika i fonologija

  Glušac 2P 42

  Upravljanje informacijskim ustanovama I Martinović

  3S

  samo od 2.10. do 31.10.

  42

  Jezične vježbe mađarskog jezika 5 Siklósi

  2V 42

  8.50-9.35 2. Psihologija rada

  Jakopec, A. 2P+1S

  42

  9.45-10.30 3. Hrvatska usmena književnost

  Pšihistal 2P 42

  Prevencija nasilja u bliskim vezama (IZB) Duvnjak 1V+2S

  42

  Uvod u psihologiju Duvnjak

  3S

  19.10., 2.11.

  42

  10.35-11.20

  4. Analiza govora Molnar Ljubić

  2S (1. tj.)

  42

  Analiza govora Lábadi

  2P (2. tj.)

  42

  Zdravstvena psihologija (IZB) Vuletić 1P+4V

  13.10., 27.10., 17.11., 1.12., 8.12., 22.12.,

  12.1., 26.1.

  42

  Stručna komunikacija 1 Lehocki-Samardžić

  2V 54

  (samo 20.10. u 42)

  11.30-12.15

  5. Bioetika (IZB) Jelkić 1P+1S

  42

  Leksikologija i leksikografija

  Jozić 1P

  1. tjedan 42

  Leksikologija i leksikografija

  Jozić 2P

  2. tjedan 42

  12.20-13.05 6. Stegovni sud

  8., 15., 22. i 29. 11. 6. i 13. 12.

  13.15-14.00

  7. Nietzsche i poezija (IZB) Jelkić

  1P 42

  Zdravlje populacije (IZB)

  Vuletić 1P+2S

  12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 7.12., 21.12.,

  11.1., 25.1.

  42

  Kajkavsko narječje (IZB) Babić Sesar

  2S

  19.10., 2.11., 9.11., 23.11., 14.12.,

  18.1 42

  14.05-14.50

  1. Nietzsche i poezija (IZB) Papo 1S 42

  Klasična mađarska književnost i kultura 1

  Lábadi 2P 42

  15.00-15.45 2. Hrvatski jezik za prevoditelje Mlikota 1P+2V

  42

  Zdravlje populacije (IZB) Vuletić 1P+2S

  11.10., 25.10., 15.11., 29.11., 6.12., 20.12., 10.1., 24.1.

  42

  15.50-16.35

  3. Uvod u tehniku znanstvenog rada Cimer

  1P 42

  16.45-17.30

  4. Povijest hrvatskoga gramatičkog

  sustava Kolenić

  2P

  10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 5.12.,

  19.12., 9.1., 23.1. 42

  Povijest hrvatskoga gramatičkog

  sustava Babić Sesar

  2V

  3.10., 17.10., 31.10., 7.11., 21.11., 12.12.,

  16.1. 42

  Uvod u tehniku znanstvenog rada Cimer

  1S (1. gr.) 42

  17.35-18.20

  5. Njemačka proza 20. stoljeća Engler 2P+1S

  42

  Uvod u tehniku znanstvenog rada Cimer

  1S (2. gr.) 42

  18.25-19.10 6. Njemačka i austrijska povijest do 1848. (IZB)

  Töglhofer 2S 42

  19.15-20.00

  7.

 • 44

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Svjetska povijest ranoga novog vijeka Božić Bogović

  2 P 44

  Medijska pedagogija (IZB) Livazović 2P+2S

  44

  Hrvatska povijest ranog novog vijeka Božić Bogović

  2P+1S 44

  Teorija jezika Kuna 2S (A)

  44

  Teorija jezika Kuna 2S (B)

  44 8.50-9.35

  2. Svjetska književnost Varga Oswald

  2P 44

  9.45-10.30

  3. Svjetska povijest ranoga novog vijeka Pejić 1S 44

  Hrvatska povijest ranog novog vijeka E. Lovaš

  1S 44

  Grci na istočnom Jadranu (IZB) Bušić

  1P+1S 44

  10.35-11.20

  4. Narodna kultura ranonovovjekovne Europe (IZB)

  Tomas 1P+1S

  44

  Teorija književnosti 1 Peternai Andrić

  1S (A) 44

  Svjetska književnost Varga Oswald

  3S (A) 44

  11.30-12.15

  5. Metodika nastave povijesti, I. dio Filipović

  1S 44

  Teorija književnosti 1 Peternai Andrić

  1S (B) 44

  Prapovijest na tlu Hrvatske Bušić

  1S 44

  12.20-13.05

  6. Uvod u prapovijest Bušić

  1P 44

  Metodika nastave povijesti II Božić Bogović

  2P 44

  Sastanak ISHA 11.10.

  Hrvatska usmena književnost Pšihistal 2S (A)

  58 (samo 27.10. u 44) 13.15-14.00

  7. Uvod u povijesnu znanost Đukić

  2P 44

  Grčka filozofija I Perić 2S 44

  14.05-14.50

  1. Metodika nastave povijesti, II. dio

  Filipović 1S 44

  Kognitivna gramatika (IZB) Belaj 4P

  11.10., 25.10., 15.11., 29.11., 6.12., 20.12.,

  10.1.

  44

  Kognitivna gramatika (IZB)

  Tanacković Faletar, G. 2S

  4.10., 18.10., 8.11.,

  22.11., 13.12., 17.12., 24.1.

  44

  15.00-15.45

  2. Jugoslavija u hladnom ratu (IZB) Tomas

  1S 44

  Povijest svakodnevice – europski rani novi

  vijek (IZB) Tomas 2P+1S

  44

  Teorija jezika Kuna, B.

  2P 53

  (samo 19.10. u 44)

  15.50-16.35

  3. Povijest naroda JI Europe 1790.-1918. Tomas 1P+1S

  44

  Slavonija i Srijem u srednjem vijeku (IZB) Njari 1P 44

  Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. st. (IZB)

  Mlikota 2S

  4.10., 18.10., 8.11.,

  22.11., 13.12., 17.12., 24.1.

  44

  16.45-17.30

  4. Slavonija i Srijem u srednjem vijeku (IZB) Jelaš

  1S 44

  17.35-18.20

  5. Uvod u metodologiju znanstvenog rada (IZB) Papo 1S 44

  Povijest naroda Jugoistočne Europe u srednjem vijeku

  Njari 2P 44

  Čakavsko narječje (IZB) Ćurak 2P+1S

  44

  Nadoknada nastave D. Jelaš 20.10.

  18.25-19.10 6. Filozofija politike (IZB) Perić 2P 44

  19.15-20.00

  7. Povijest naroda Jugoistočne Europe u srednjem vijeku

  Jelaš 1S 44

 • 46

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Metodika nastave književnosti 1 Sabljić

  2P 46

  Metodika nastave engleskog jezika Molnar

  2S 46

  Izrada nastavnih materijala (IZB) Molnar

  2S 46

  Metodika nastave književnosti 1 Sabljić 2S (B)

  46

  8.50-9.35 2.

  9.45-10.30

  3. Metodika nastave književnosti 1 Sabljić 2S (A)

  46

  Odabrani tekstovi iz praktičke filozofije Senković

  2S 46

  Klasična mađarska književnost i kultura 1 Dobsai

  1S 46

  Usvajanje drugog i stranog jezika Truck-Biljan

  1S 46

  Metodika nastave njemačkog jezika

  Aleksa Varga 2S 46

  Psihologija odgoja i obrazovanja

  Vrdoljak 2P + 2S

  53

  (samo 27.10. 3. i 4. sat u 46)

  10.35-11.20 4. Usvajanje drugog i stranog jezika

  Bagarić Medve 2P 46

  Povijest jezikoslovlja u Slavoniji (IZB) Farkaš

  2 P 46

  11.30-12.15

  5. Povijest i kultura Mađara Dobsai

  1S 46

  Metodika nastave književnosti 1 Sabljić 2S (JP)

  46

  12.20-13.05 6. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

  Varga, M. 2V (A)

  46

  Nadoknada nastave 11.10.

  G. Dobsai

  Prijevodne vježbe 1 Kispéter

  2V 46 13.15-14.00

  7. Izrada nastavnih materijala (IZB) Truck-Biljan

  2S 46

  14.05-14.50 1. Socijalna pedagogija Livazović

  2P 46

  Metodika nastave hrvatskoga jezika Bjedov 2P+2S

  46

  Njemački romantizam (IZB) Jug

  1P+1S 46

  15.00-15.45 2. Stara hrvatska književnost 3

  Tatarin 2S 46

  15.50-16.35 3. Socijalna pedagogija Bojčić

  2S 46

  Metodika nastave hrvatskoga jezika Bjedov

  2P+2S (JP) 46

  16.45-17.30 4. Sociologija odgoja i obrazovanja

  Miliša 4P

  17.10., 24.10., 21.11., 29.11., 12.12.,

  19.12., 23.1.

  46

  17.35-18.20 5. Povijest hrvatskoga jezika 2 Farkaš

  2 S 46

  (1. tj. skupina A, 2. tj. skupina B)

  Hrvatska dijalektologija

  Kolenić 2P

  11.10., 25.10.,

  15.11., 29.11., 6.12., 20.12., 10.1.

  46

  Hrvatska dijalektologija

  Babić Sesar 2S

  4.10., 18.10., 8.11.,

  22.11., 13.12., 17.01., 24.1.

  46

  18.25-19.10

  6.

  19.15-20.00 7.

 • 47 (računalna)

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Predmetno označivanje i pretraživanje Petr Balog

  2P 47

  Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)

  Runtić 3S (A)

  47

  Sociologija knjige i čitanja I Lakuš

  2P 47

  Zaštita digitalnih podataka asistent

  2V 47

  8.50-9.35 2. Teorija i praksa informacijskih

  djelatnosti Faletar Tanacković, S.

  2P 47 9.45-10.30

  3. Teorija i praksa organizacije informacija Petr Balog

  2P 47

  Oblikovanje mrežnih stranica za elektroničko nakladništvo (IZB)

  Velagić 1P 47

  Uvod u znanstvenoistraživački rad Hasenay 1P+1S

  47

  10.35-11.20 4. Poljski jezik 1 (IZB)

  2V Michta

  47

  Zaštita digitalnih podataka Hasenay 1P+1S

  47

  Osnove nakladništva i knjižarstva (IZB) Velagić

  2P 47

  11.30-12.15

  5. Analiza govora Molnar Ljubić

  2S (1. tj.) 47

  Analiza govora Lábadi

  2P (2. tj.) 47

  Metode zaštite papirne građe (IZB) Hasenay

  1P+1S+1V 47

  12.20-13.05

  6. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Varga, M.

  2V (B) 47

  Osnove nakladništva i knjižarstva (IZB) Selthofer

  1S 47

  13.15-14.00

  7. Upravljanje informacijskim ustanovama I

  Dukić 1P 47

  Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva Selthofer

  1S 47

  14.05-14.50 1. Muzeji i muzeologija (IZB) Faletar Tanacković, S.

  2P+1S 47

  Jezične vježbe mađarskog jezika 3 Oszkó 2V (A)

  47

  Informacijsko društvo Badurina

  2P 47

  15.00-15.45 2.

  15.50-16.35

  3. Uvod u nakladništvo Velagić

  1P 47

  Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 (IZB)

  Kuna, D. 2V 47

  16.45-17.30

  4. Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva Velagić

  1P 47

  17.35-18.20

  5. Prevođenje i europske integracije (IZB)

  Šoštarić 1P+1S

  47

  Dizajn korisničkih sučelja Jakopec

  1P 47

  18.25-19.10

  6. Oblikovanje nakladničkog plana (IZB) Velagić

  2V 47

  Dizajn korisničkih sučelja Gilman

  1V 47

  19.15-20.00

  7. Dizajn korisničkih sučelja Mičunović

  2V (od 22.11.)

  47

 • 53

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45

  1. Uvod u studij njemačke

  književnosti Jug 1P

  1. tjedan

  53

  Morfologija glagola u suvremenom

  njemačkom jeziku Jozić 1P

  2. tjedan

  53

  Morfologija glagola u suvremenom

  njemačkom jeziku Jozić 2P

  1. tjedan

  53

  Uvod u studij njemačke

  književnosti Jug 2P

  2. tjedan

  53

  Psihologija odgoja i obrazovanja Vrdoljak 2P + 2S

  53 (samo 20.10. 1. i 2. sat u 9)

  (samo 27.10. 3. i 4. sat u 46)

  8.50-9.35

  2. Molitvenici (IZB) Šundalić 2P+1S

  53

  Fonetika i fonologija engleskog jezika Milić 1P 53

  (samo 19. 10. u 9)

  9.45-10.30 3. Semantika Tanacković Faletar, G.

  2P+1S 53

  10.35-11.20 4. Engleski za humanističke i društvene znanosti 5 (IZB)

  Varga, M. 2V 53

  (samo 19. 10. u 9)

  11.30-12.15

  5. Pragmalingvistika (IZB) Kuna, B. 2P+1S

  53

  Američka kultura i civilizacija Zlomislić

  1P 53

  Uvod u znanstvenoistraživački rad Horvat

  2V 53

  (samo 27.10. u 96) 12.20-13.05 6. Stara hrvatska književnost 3

  Šundalić 2P 53

  Gostujuće predavanje 23.11.

  izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković

  Hrvatska povijesna leksikologija (IZB) Kolenić 2P+1S

  12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 7.12.,

  21.12., 11.1., 25.1.

  53

  13.15-14.00 7.

  14.05-14.50

  1. Književnost za djecu i mladež Dragun

  2P 53

  Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku

  Vidaković Erdeljić 2P 53

  Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove (IZB)

  Tatarin 1P+1S

  53

  15.00-15.45 2. Teorija jezika Kuna, B.

  2P 53

  (samo 19.10. u 44)

  15.50-16.35

  3. Povijest hrvatskoga jezika 2 Farkaš

  2 P 53

  Pragmatički aspekti prevođenja (IZB) Karabalić

  1P+1S 53

  Alegorija (IZB) Pšihistal 1P+1S

  53

  Sintaktičko-semantička valencija predikatora

  Milić, G. 1P+1V

  53 (samo 20.10. u 15) (samo 27.10. u 31 )

  16.45-17.30 4. Stara hrvatska književnost 1

  Šundalić 2P 53

  (samo 19.10. u 31) 17.35-18.20 5. Humana genetika (IZB)

  Lepeduš 1P+1S

  53

  Hrvatska sintaksa Ham, S.

  2P 53

  18.25-19.10 6.

  19.15-20.00

  7. Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18.

  stoljeća) Berić 1P 53

  REZERVACIJA D. B. Bogović

  20.10.

 • 54

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Organizacija informacija I Petr Balog

  2P 54

  Arhitektura baštinskih ustanova (IZB) Faletar Tanacković, S.

  2P+1S 54

  8.50-9.35 2. Sintaksa fraze u engleskom jeziku

  Buljan 2P 54

  (samo 19.10. u 58)

  9.45-10.30 3. Osnove jezične kulture (IZB)

  Tanacković Faletar, G. 1P+1V

  54

  Njemačka književnost realizma i naturalizma

  Uvanović 2P 54

  10.35-11.20 4. Hrvatska povijesna leksikologija

  (IZB) Kolenić 2P+1S

  9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 4.12.,

  18.12., 8.1., 22.1.

  54

  Hrvatska fonetika i fonologija Rišner

  2P 54

  Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu

  Medve 1P+1S

  54

  11.30-12.15 5.

  12.20-13.05 6. Staroslavenski jezik

  Lukić 2P 54

  Nadoknada nastave G. Buljan

  04.10.

  Uvod u englesku i američku književnost Oklopčić 3S (A)

  54

  Stručna komunikacija 1 Lehocki-Samardžić

  2V 54

  (samo 20.10. u 42) (samo 27.10. u 64)

  13.15-14.00 7. Njemačka književnost

  prosvjetiteljstva Engler

  2P 54

  14.05-14.50 1. Staroslavenski jezik

  Blažević Krezić 2S (JP)

  54

  Hrvatska usmena književnost Pšihistal

  2P 54

  Pedagogija Miliša

  4P

  20.10., 27.10., 24.11., 1.12., 15.12., 22.12., 26.1.

  54 (samo 20. i 27. 10. u 67)

  15.00-15.45 2. Staroslavenski jezik

  Lukić 2P 54

  Uvod u englesku i američku književnost Oklopčić 3S (B)

  54 (samo 19.10. u 64)

  15.50-16.35 3. Staroslavenski jezik

  Blažević Krezić 2S (B)

  54

  16.45-17.30 4. Staroslavenski jezik

  Blažević Krezić 2S (A)

  54

  Filozofija uma Žeželj 2P+2S

  54 17.35-18.20 5.

  Teorija književnosti 1 Peternai Andrić

  2P 54

  OTVORENI ČETVRTAK

  26.10., 30.11.,

  21.12., 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5.

  Predavanje Maroko 09.11.

  18.25-19.10 6.

  19.15-20.00 7.

 • 56

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45

  1. Svjetska povijest 1918.-1945. Josipović Batorek

  1P 56

  8.50-9.35

  2. Svjetska povijest 1918.-1945. Pejić 1S 56

  Suvremeni engleski jezik V Čačija 2V (B)

  56

  9.45-10.30 3. Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić 2V (A)

  56

  Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku

  Šarić Šokčević 2V (1. gr.)

  56

  Uvod u studij književnosti (IZB) Rem

  1P+1S 56

  (samo 27.10. u 25)

  10.35-11.20

  4. Jezične vježbe mađarskog jezika 5

  Oszkó 1V (B)

  56

  Suvremeni engleski jezik V Čačija 2V (A)

  56 11.30-12.15 5. Jezične vježbe njemačkog jezika I

  Babić 2V (B)

  56

  Usvajanje drugog i stranog jezika Pavičić Takač

  2P 56

  (samo 27.10. u 82)

  12.20-13.05

  6. Jezične vježbe njemačkog jezika I Babić

  2V (B) jednopred. 56

  Suvremeni engleski jezik V Čačija 2V (C)

  56 13.15-14.00 7. Egzaktne znanosti u djelima

  hrvatskih filozofa (IZB) Balić

  1P+1S 56

  14.05-14.50

  1. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Kuna, D.

  2V (hrv-mađ, hrv-fil

  mađ-ped) 56

  Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 Kuna, D. 2V (C)

  56

  Moderna mađarska književnost i kultura 1 Dobsai

  1S 56

  (samo 27.10. u 15)

  15.00-15.45 2. Njemački pravopis (IZB) Ramabaja

  1P+1V 56

  Zabavna književnost na njemačkom jeziku (IZB)

  Jug 2S 56

  15.50-16.35

  3. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Kuna, D.

  2V (fil-pov ped-pov soc-ped)

  56

  Didaktika Buljubašić-Kuzmanović

  2P 56

  Semantika Tanacković Faletar, G.

  2P 56

  16.45-17.30 4.

  17.35-18.20 5. Uvod u englesku i američku književnost

  Oklopčić 3S (C)

  56

  Sociologija odgoja i obrazovanja Miliša

  2S

  19.10., 26.10., 23.11., 30.11., 14.12., 21.12., 25.1.

  56

  18.25-19.10

  6.

  19.15-20.00 7.

 • 58

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Suvremeni engleski jezik I Ivić

  2V (sociologija mađarski

  pedagogija) 58

  Suvremeni engleski jezik III Šoštarić 2V (B)

  58

  Uvod u psihologiju ličnosti Krupić

  2S 58

  Svjetska književnost Varga Oswald

  3S (B) 58 8.50-9.35

  2. Sintaksa fraze u engleskom jeziku Buljan

  2P 54

  (samo 19.10. u 58) 9.45-10.30 3. Suvremeni engleski jezik I

  Ivić 2V (filozofija

  povijest) 58

  Suvremeni engleski jezik III Šoštarić 2V (C)

  58

  Topoi hrvatske ranonovovjekovne književnosti (IZB)

  Šimić, K. 2P+1S

  58

  10.35-11.20

  4. Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika (IZB)

  Aleksa Varga 2S 58

  Hrvatska usmena književnost Pšihistal 2S (A)

  58 (samo 27.10. u 15) 11.30-12.15 5. Suvremeni engleski jezik I

  Ivić 2V (njemački)

  58

  Suvremeni engleski jezik III Šoštarić 2V (A)

  58 12.20-13.05

  6. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Kuna, D. 2V (D)

  58

  Hrvatska usmena književnost Pšihistal 2S (B)

  58 (samo 27.10. u 44)

  13.15-14.00

  7. Suvremeni engleski jezik I Ivić

  2V (hrvatski) 58

  Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

  Karabalić 1P 58

  14.05-14.50 1. Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

  Karabalić 2V 58

  Suvremeni engleski jezik III Šoštarić 2V (B)

  58

  Teorije kurikuluma (IZB) Jukić, R. 2P+2S

  58

  Hrvatska sintaksa Ham, S. 2V (B)

  58 (samo 27. 10. u 25)

  15.00-15.45

  2. Metodika nastave filozofije Potlimbrzović

  2V+2S 58

  15.50-16.35 3. Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

  Karabalić 2V 58

  (njemački-povijest)

  Suvremeni engleski jezik III Šoštarić 2V (B)

  58

  16.45-17.30

  4.

  17.35-18.20 5. Suvremeni engleski jezik III Šoštarić 2V (A)

  58

  18.25-19.10 6. Zagrebačka filološka škola (IZB)

  Ham, S. 2P 58

  19.15-20.00 7.

 • 60

  S

  at Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45

  1. Osnove simultanog prevođenja

  Omazić 1P 60

  Reformacija Znanstveni skup

  19.10.

  Reformacija Znanstveni skup

  20.10.

  Znanstveni skup Slawisch-deutsche

  Begegnungen 27.10.

  28.10. (subota)

  Reformacija Znanstveni skup

  20.10.

  8.50-9.35

  2. Osnove simultanog prevođenja

  Omazić 2V (A)

  60

  Međunarodna konferencija

  20.10.

  20.10. (09,00-18,00)

  21.10.(domjenak 56 i 58 - subota)

  22.10. (učionica 46 i 25 -

  nedjelja)

  Krležini dani

  08.12. 09.12. (subota)

  9.45-10.30 3.

  10.35-11.20 4. Osnove simultanog prevođenja

  Omazić 2V (B)

  60

  11.30-12.15

  5.

  12.20-13.05 6. Čitanje i performans

  "300. godina od rođenja Marije Terezije"

  13.11.

  13.15-14.00 7.

  14.05-14.50 1.

  15.00-15.45 2. Tage der deutschen Sprache 25.10.

  Tage der deutschen Sprache 26.10.

  15.50-16.35 3.

  16.45-17.30 4.

  17.35-18.20 5.

  18.25-19.10 6. Kazališna radionica 2

  (IZB) Töglhofer

  2V 60

  Kazališna radionica 2 (IZB)

  Ramabaja 2V 60

  19.15-20.00

  7. Predstavljanje knjige 'Mađari istočne

  Slavonije između dvaju svjetskih ratova'

  05.10.

 • 62

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Psihologija obrazovanja I Vrdoljak 2P+2S

  62

  Psiholog u socijalnoj skrbi (IZB) Matić

  2S 62

  Jezične vježbe mađarskog jezika 1 Kispéter 2V (B)

  62 8.50-9.35

  2. Konstrukcija i interpretacija testova Ručević

  2P 62 9.45-10.30 3. Povijest i kultura Mađara

  Živaković-Kerže (VS) 2P 62

  Uvod u psihologiju ličnosti Krupić

  3S 62

  10.35-11.20 4. Konstrukcija i interpretacija testova

  Ručević 2V (1. gr.)

  62

  Sintaksa mađarskog jezika 1 Lehocki-Samardžić

  1P+1V 62 11.30-12.15 5.

  12.20-13.05

  6. Etika u psihologiji vanjski suradnik

  1P+1S 62

  Morfologija mađarskoga jezika 1 Oszkó

  1P 62

  Sastanak Odsjeka za psihologiju 18.10.

  Konstrukcija i interpretacija testova Ručević

  2V (2. gr.) 62

  Pedagogija Spasenovski 2S (grupa C)

  62

  13.15-14.00 7.

  14.05-14.50 1. Biologija stresa (IZB) Lepeduš 1P+2S

  62

  Filmske interpretacije književnosti (IZB) Uvanović 1P+1S

  62

  Potporni informacijski procesi Bosančić

  2P

  (1. tjedan) 62

  Grupni tretmani2 (IZB)

  Kurtović

  do 21.11. 62

  Psihološki tretmani3 (IZB)

  Kurtović

  od 21.11. 62

  Potporni informacijski procesi asistent (VS)

  2S 7 15.00-15.45

  2.

  15.50-16.35 3. Psihodijagnostika II Kurtović

  2V (1. gr.) 62

  Jezične vježbe njemačkog jezika V Töglhofer

  3V (A) 62

  16.45-17.30 4. Organizacija informacija I

  Feldvari 4V 62

  17.35-18.20 5. Psihodijagnostika II Kurtović

  2V (2. gr.) 62

  Grupni tretmani (IZB) Kurtović

  do 21.11.

  62

  18.25-19.10

  6.

  19.15-20.00 7.

  2 Grupni tretmani: prvih sedam tjedana izvodi se 2P+4V, a 21.11. izvodi se 1P+2V. 3 Psihološki tretmani: 21.11. izvodi se 1P+1V, a do kraja semestra izvodi se 2P+2V.

 • 64 (računalna)

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Osnove konsekutivnog prevođenja Omazić 2V (B)

  64

  Istraživanja u nastavi engleskog jezika (IZB)

  Pavičić Takač 2P+1S

  64

  8.50-9.35 2. Informacijske tehnologije u

  nastavi povijesti (IZB) S. Galić 1V+2S

  64

  Suvremeni engleski jezik I Ivić

  2V (hrvatski) 64

  9.45-10.30 3. Jezične vježbe mađarskog jezika 1 Kispéter 2V (B)

  64

  Oblikovanje mrežnih stranica za elektroničko nakladništvo (IZB)

  Gilman 2V 64

  10.35-11.20

  4. Suvremeni engleski jezik I Ivić

  2V (filozofija mađarski)

  64

  Predmetno označivanje i pretraživanje

  Feldvari 2V 64 11.30-12.15 5. Povijest stanovništva Hrvatske

  u ranom novom vijeku (IZB) Božić Bogović

  2P + 1S 64

  Strojno prevođenje Aleksa Varga

  2V 64

  Stručna komunikacija 1 Lehocki-Samardžić

  2V 54

  (samo 27.10. u 64)

  12.20-13.05 6. Suvremeni engleski jezik I

  Ivić 2V (njemački)

  64

  Strojno prevođenje Aleksa Varga

  1P+1S 64 13.15-14.00 7. Prevođenje književnih

  tekstova Cimer

  2P 64

  14.05-14.50

  1. Hrvatska povijesna leksikologija (IZB)

  Kolenić 2P+1S

  9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 4.12., 18.12., 8.1., 22.1.

  64

  Informacijski izvori i službe I Stanarević Katavić

  1V+1S 64

  Prevođenje književnih tekstova Cimer

  2P 64

  15.00-15.45

  2. Informacijsko društvo Mičunović

  1S 64

  Uvod u englesku i američku književnost

  Oklopčić 3S (B)

  54 (samo 19.10. u 64)

  15.50-16.35

  3. Informacija u teoriji (IZB) Mičunović

  1S 64

  Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku

  Vidaković E. 1V(A)

  64

  16.45-17.30

  4. Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova I

  asist. 2V+1S

  64

  Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku

  Vidaković E. 1V(B)

  64

  Informacijski izvori i službe I Lakuš 1P+1V

  64

  Književno prevođenje Čačija

  3S 64

  17.35-18.20

  5. Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku

  Vidaković E. 1V(C)

  64

  18.25-19.10

  6. Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku

  Vidaković E. 1V(D)

  64

  Nadoknada nastave 18.10.

  J. Lakuš

  19.15-20.00 7.

 • 66

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Elementi kulture i civilizacije u nastavi stranog jezika (IZB)

  Molnar 2P 66

  Pregled antičke povijesti Bušić

  1S 66

  Književna životinja (IZB) Šundalić 1P+1S

  66

  Vještine samoregulacije u akademskom okruženju (IZB)

  Križanić 1P+1S+1V

  66

  Književnost migranata na njemačkom jezičnom području (IZB)

  Uvanović 1P+1S

  66

  8.50-9.35

  2.

  9.45-10.30

  3. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

  Kuna, D. (hrv-pov Hrv-ped))

  2V 66

  Kelti (IZB) Bušić

  1S 66

  Grčka filozofija I Perić 2P 66

  Američka kultura i civilizacija Zlomislić 2S (C)

  66

  10.35-11.20

  4. Kelti (IZB) Šimić, J.

  1P 66

  Vještine samoregulacije u akademskom okruženju (IZB)

  Vrdoljak 1S 66

  11.30-12.15

  5. Hrvatska usmena književnost Pšihistal

  2S 66

  Pregled antičke povijesti Šimić, J.

  2P 66

  Stara hrvatska književnost 1 Mikulić 1S (A)

  66

  12.20-13.05 6. Metodologija eksperimentalne psihologije

  Šincek 2P 66

  Metodologija pedagogijskih istraživanja I

  Livazović 2P 66

  Pedagogija Simel Pranjić 2S (grupa B)

  66 13.15-14.00

  7. Stara hrvatska književnost 1 Šimić

  2P 66

  14.05-14.50 1. Osnove biologije (IZB) Lepeduš 1P+1S

  66

  Američka kultura i civilizacija Zlomislić 2S (A)

  66

  Književnost za djecu i mladež Dragun 2S (B)

  66

  Pokladna lirika (IZB) Šundalić 1P+1S

  66 15.00-15.45

  2. Komparativna pedagogija Jukić, R.

  2P 66 15.50-16.35 3. Američka kultura i civilizacija

  Zlomislić 2S (B)

  66

  Teorija jezika Kuna, B.

  2P 66

  Uvod u povijest hrvatskoga kazališta (IZB) Trojan 1P+1S

  66

  16.45-17.30

  4. Komparativna pedagogija Simel Pranjić

  2S 66

  Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. st. (IZB)

  Mlikota 2P 66

  17.35-18.20 5. Teorija stila II (IZB) Jukić, S. 2P+1S

  66

  18.25-19.10 6. Pedagogija Simel Pranjić 2S (grupa A)

  66

  Kajkavsko narječje (IZB)

  Kolenić 2P

  10.10., 24.10.,

  14.11., 28.11., 5.12., 19.12., 9.1., 23.1.

  66

  Kajkavsko narječje (IZB)

  Babić Sesar 2S

  17.10., 31.10., 07.11., 21.11., 12.12., 16.01.

  66

  19.15-20.00

  7.

 • 67

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45

  1. Osnove konsekutivnog prevođenja Omazić

  1P 67

  Engleski kao svjetski jezik (IZB) Brdar

  1P+1S 67

  Suvremeni pristupi istraživanjima stresa (IZB)

  Marčinko 1P+2S

  67 8.50-9.35 2. Osnove konsekutivnog prevođenja Omazić 2V (A)

  67

  Filološka analiza tekstova 17. stoljeća (IZB) Ćurak 1P+1V

  67

  9.45-10.30

  3.

  10.35-11.20 4. Suvremeni engleski jezik V Čačija 2V (C)

  67

  Teorija književnosti 1 Peternai Andrić

  2P 67

  Leksička semantika (IZB) Brdar

  2P 67

  Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika (IZB)

  Pavičić Takač 1P+1S

  67

  Suvremena američka ratna proza (IZB) Poljak Rehlicki

  2P+1S 67 11.30-12.15

  5.

  12.20-13.05

  6. Suvremeni engleski jezik V Čačija 2V (A)

  67

  Hrvatska povijest 20. st. (1918.-1945.) Pejić 1S 67

  Hrvatska fonetika i fonologija Glušac

  1V+1S (B) 67

  13.15-14.00

  7. Razumijevanje teksta 1 Lábadi

  1S 67

  14.05-14.50 1. Suvremeni engleski jezik V Čačija 2V (B)

  67

  Hrvatska fonetika i fonologija Glušac 1V+1S

  67

  Pedagogija Miliša

  4P

  20.10., 27.10., 24.11., 1.12., 15.12., 22.12., 26.1.

  54 (samo 20. i 27. 10. u 67)

  15.00-15.45 2. Suvremene

  lingvističke teorije (IZB) Belaj 4P

  10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 5.12.,

  19.12., 9.1., 23.1.

  67

  Suvremene lingvističke teorije

  (IZB) Tanacković Faletar,

  G. 2S

  3.10., 17.10., 31.10., 7.11., 21.11., 12.12.,

  16.1. 67

  Kultura i civilizacija Austrije i Švicarske (IZB)

  Töglhofer 2S 67

  15.50-16.35

  3. Književnost za djecu i mladež Dragun

  2S (engleski, filozofija, njemački) 67

  Hrvatska fonetika i fonologija Glušac

  1V+1S (A) 67

  16.45-17.30 4. Semantika Tanacković Faletar,

  G. 2S

  3.10., 17.10., 31.10., 7.11., 21.11., 12.12.,

  16.1. 67

  Književnost za djecu i mladež Dragun 2P+2S

  67

  17.35-18.20

  5. Povijest i filozofija odgoja i obrazovanja

  Senković 1P

  Potlimbrzović 2S 67

  Teorija komunikacije 1 Lábadi

  2P 4.10., 18.10., 8.11., 22.11., 06.12., 20.12.,

  17.01. 67

  18.25-19.10 6. Walter Benjamin: estetika, mistika, revolucija (IZB)

  Krivak 1P+1S

  67

  19.15-20.00

  7.

 • 82

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Njemačka književnost za djecu i mladež (IZB)

  Engler 1P+1S

  82

  Uvod u teoriju prevođenja Medve 1P+1S

  82

  8.50-9.35

  2.

  9.45-10.30 3. Nova hrvatska književnost 3 Rem

  2P+2S 82

  Primijenjena socijalna psihologija II Šincek 1P+2S

  82

  Željezno doba u Hrvatskoj (IZB) Šimić, J.

  2P 82

  Jezične vježbe mađarskog jezika 1 Kispéter 2V (B)

  82

  Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku

  Jozić 2V 82

  10.35-11.20

  4.

  11.30-12.15 5. Nadoknada nastave A. M. Čolić

  26.10.

  Pregled razvoja znanosti o prevođenju

  Cimer 1P+1S

  82

  Usvajanje drugog i stranog jezika Pavičić Takač

  2P 56

  (samo 27.10. u 82)

  12.20-13.05

  6. Jezične vježbe mađarskog jezika 1 Kispéter 2V (A)

  82

  13.15-14.00 7. Psihodijagnostika I Marčinko

  82

  Zabavna književnost na njemačkom jeziku (IZB)

  Jug 2S 82

  14.05-14.50

  1. Teorija testova Ručević

  2P 82

  Hrvatsko novinstvo (IZB) Lakuš 2P+1S

  82

  15.00-15.45 2. Jezične vježbe engleskog jezika VII (IZB) Milić, G.

  2V 82

  15.50-16.35

  3. Uvod u jezikoslovlje za hungarologe Lehocki-Samardžić

  1P+1S 82

  Američka kultura i civilizacija Zlomislić 2S (C)

  82

  16.45-17.30 4.

  17.35-18.20 5. Engleski za humanističke i društvene znanosti 5 Varga, M.

  2V 82

  Feudalno društvo (IZB) Njari 2P 82

  18.25-19.10

  6.

  19.15-20.00

  7. Feudalno društvo (IZB) Jelaš (VS)

  1S 82

 • 84

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Estetika Pešić

  2P+2S 84

  Novovjekovna filozofija I Balić 2P 84

  Jezično izražavanje 1 Oszkó

  2V 84

  Teorija jezika Mikić Čolić

  2S 84

  8.50-9.35 2.

  9.45-10.30 3. Novovjekovna filozofija I Papo 2S 84

  Svjetska književnost 1 Liović 2P+2S

  84 10.35-11.20

  4. Književnost za djecu i mladež Dragun

  2S (mađarski, povijest, pedagogija) 84

  Prevođenje tekstova ekonomske struke (IZB)

  Vidaković Erdeljić 1P+1S

  84 11.30-12.15

  5. Pregled antičke povijesti Bušić

  1S 84

  12.20-13.05

  6. Informacijsko komunikacijska infrastruktura

  Jakopec, T. 1P 84

  Engleski za društvene i humanističke zanosti 3 D. Kuna

  2V 84

  Suvremena filozofija I Žeželj

  2P 84

  13.15-14.00 7.

  14.05-14.50 1. Jezične vježbe mađarskog jezika 5

  Oszkó 2V (engleski, pedagogija)

  84

  Kognitivna lingvistika (IZB) Brdar

  2P 84

  Marketing u nakladništvu i knjižarstvu Gilman

  2V 84

  15.00-15.45

  2. Pregled antičke povijesti Šimić, J.

  2P 66

  15.50-16.35 3. Marketing u informacijskim ustanovama

  Dukić 2P 84

  Nadoknada nastave V. Blažević

  18.10.

  Svjetska književnost I (IZB) Liović 1P+2S

  84

  16.45-17.30

  4.

  17.35-18.20 5. Marketing u informacijskim ustanovama

  Gilman 2V 84

  Moderna mađarska književnost i kultura 1

  Medve 2P 84

  18.25-19.10

  6.

  19.15-20.00 7.

 • 96

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  8.00-8.45 1. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Kuna, D. 2V (A)

  96

  Nova hrvatska književnost 1 Brunčić 2P+2S

  96 8.50-9.35

  2.

  9.45-10.30

  3. Leksikologija i leksikografija Keglević

  1S (1. gr.) 96

  Fonetske vježbe engleskog jezika Kružić

  2V (hrvatski) 96

  10.35-11.20

  4. Upravljanje u nakladništvu Gilman

  2V

  2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 11.12., 8.1., 15.1.

  96

  Leksikologija i leksikografija Keglević

  1S (2. gr.) 96

  11.30-12.15

  5. Poljski jezik 3 (IZB) Michta 2V (B)

  96

  Kontrastivna analiza frazeologizama njemačkoga i

  hrvatskoga jezika (IZB) Keglević

  1S 96

  Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika (IZB)

  Šarić Šokčević 2V 96

  Uvod u znanstvenoistraživački

  rad Horvat

  2V 53

  (samo 27.10. u 96)

  12.20-13.05

  6. Jezične vježbe mađarskog jezika 5 Oszkó 1V (A)

  96

  Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 (IZB)

  Truck-Biljan 2V 96 13.15-14.00 7. Struktura

  nakladničkih područja Gilman

  2S

  6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 11.12., 8.1., 15.1

  96

  Poljski jezik 1 (IZB) Michta 2V (B)

  96

  Fonetske vježbe engleskog jezika Kružić

  2V (povijest, pedagogija) 96

  14.05-14.50

  1. Hrvatska povijesna leksikologija (IZB)

  Kolenić 2P+1S

  9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 4.12., 18.12.,

  8.1., 22.1.

  96

  Uvod u nakladništvo Selthofer

  1S 96

  15.00-15.45 2. Projektni menadžment (IZB) Dukić

  1P+1V+1S 96

  Fonetske vježbe engleskog jezika Kružić 2V (C)

  96 15.50-16.35

  3. Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 Varga, M.

  2V (B) 96

  Tiskovni žanrovi (IZB) Molnar Ljubić

  2S 96

  16.45-17.30

  4. Uvod u metodologiju znanstvenog rada (IZB) Balić 1P 96

  17.35-18.20 5. REZERVIRANO A. C. C.

  18.25-19.10 6.

  19.15-20.00 7.


Top Related