Transcript

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

MDR

Grevli ad

Yrd.Do.Dr. Evren ERSOY KALYONCU

BALI OLDUU MAKAM

Rektrlk

ST YNETCLER

Rektr, Rektr Yardmclar

TEMEL GREVLER

Yksekokul ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Mdr Kurullara bakanlk eder, Eitim-retim faaliyetlerinin dzenli ve baarl bir ekilde yrtlmesini salar.

GREVLER

1. Meslek Yksekokul Kurullarna bakanlk etmek, ilgili kurullarn kararlarn uygulamak ve birimler arasnda dzenli almay salamak,

2. Her retim yl sonunda ve istendiinde Meslek Yksekokulunun genel durumu ve isleyii hakknda rektre rapor vermek,

3. Meslek Yksekokulunun denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte rektrle bildirmek,

4. Meslek Yksekokul btesi ile ilgili neriyi Meslek Yksekokul Ynetim Kurulunun da grn aldktan sonra rektrle sunmak,

5. Meslek Yksekokulunun birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini srdrmek,

6. Kanun ve Ynetmeliklerle kendisine verilen dier grevleri yapmaktr

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

verme, ynlendirme

Kontrol etme, dzeltme

Cezalandrma

dllendirme

/Grev deitirme

Eitim verme

zin verme

Harcama

Satn alma

mza

Paraflama

Temsil

SORUMLULUK

Meslek Yksek Okulu Mdr, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Karadeniz Teknik niversitesi Rektrne kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

3. Yneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Mdr Yardmclklar

Blm Bakanlklar

Yksekokul Sekreterlii

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Rektrlk ve dier kurumlara sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Genel Sekreterlik, Daire Bakanlklar, Rektr, Rektr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Yaz leri Birimi, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Blm Bakan ve Yardmclar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreterleri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Dier Blm Sekreteri, Yksekokul Sekreteri, ef, Yaz leri, Tahakkuk, Bilgi lem, renci leri Brosu, ihtiya duyulan dier birimler

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

Makam odas

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

MDR YARDIMCISI (DAR ve MAL LER)

GREVL ADI

r.Gr. Ylmaz UZUN

BALI OLDUU MAKAM

Mdr

ST YNETCLER

Rektr, Rektr Yardmclar, Mdr

TEMEL GREVLER

Arsin Meslek Yksekokulunun idari faaliyetlerinin dzenli ve baarl bir ekilde yrtlmesinde Mdre yardmc olan yneticidir.

GREVLER

1. .Meslek Yksekokulu akademik ve idari birimlerinin ihtiyalarn, MYO Sekreterlii ile koordine halinde belirlenmesi ve satn alma ilemlerinin koordine, takip ve kontrol edilmesi,

2. .Meslek Yksekokul binasnn srekli hizmet verir durumda olmasnn takip edilmesi,

(Tm snf, laboratuvar ve brolarn temizlii, kalorifer, telefon, internet, gvenlik kameralar, elektrik, su, atk su tesislerinin almas, asansrn iletilmesi vs.)

3. dari ve Mali lerin yerine getirilmesi, takip ve koordine edilmesi,

4. Binann yirmi drt saat gvenliini salayacak dzenlemelerin yaplmas

5. dari ve akademik personelin hastalk, izin vs. isteklerinde grevlerin aksamamas iin gerekli dzenlemelerin yaplmas,

6. Bina i ve d onarm ile ilgili planlarn yrtlmesini salamak

7. yeri sal ve gvenlii ile ilgili i ve ilemlerin izlenmesi

8. Tanr Kayt ve Kontrol lemlerinin koordine edilmesi,

9. Meslek Yksekokulu Sekreterlii ile koordine halinde bte ve faaliyet raporunun hazrlanmas,

10. Yksekokula alnacak ya da dier birimlerde yaptrlacak malzemelerle ilgili o birim amirleriile grmelerde bulunmak, onlarn gr ve nerilerini dinlemek

11. kontrol sistemi dzenlemelerinin yaplmas ve izlenmesi,

12. dari personelin grev ve sorumluluklarnn belirlenmesini salamak

13. Yksekokul tarafndan dzenlenecek konferans, panel, toplant, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek.

14. Meslek Yksekokulu Staj Koordinatrl grevinin yrtlmesi,

15. Panolarn dzenlenmesi ve gncellenmesini salamak

16. Sivil Savunma almalar kapsamndaki grevlerin yerine getirilmesi,

17. Blmlerden gelmesi gereken formlarn zamannda ilgili birimlereulamasn salamak

18. Kurum ii ve d ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yaplmasn salamak

19. Stratejik Planlama almalarnn srdrlmesi,

20. Risk belirleme ve deerlendirme almalarnn yaplmas,

21. Yksekokulda alacak (KT dndan ve zel amal) kitap sergileri, stantlar ile aslmak istenen pankart, afi duyurusu ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.

22. Bask, fotokopi ve bilgi ilem birimlerinin dzenli almasn salamak

23. Mezuniyet treni ile ilgili almalar dzenlemek

24. Akademik ve idari personelin disiplin ilemlerini denetlenmek

25. Laboratuvarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alnmasn salamak

26. Kantinle ilikileri dzenlemek

27. Mezuniyet treni ile ilgili almalar dzenlemek.

28. renci soruturma dosyalarn izlemek, bu soruturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara bakanlk etmek.

29. Meslek Yksekokul Kurulu ve Meslek Yksekokul Ynetim Kurullarna itirak edilmesi,

30. Yksek retim Kanunu ve Ynetmeliklerinde belirtilen dier grevleri yapmak

31. Meslek Yksekokul Mdrnn yokluunda gerektiinde yerine veklet edilmesi,

a. Meslek Yksekokulu Mdr Yardmcs, yukarda yazl olan ve Meslek Yksekokulu Mdr tarafndan verilen dier grevleri kanun, ynetmelik ve ynergelere uygun olarak yerine getirirken, MYO Mdrne kar sorumludur.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

1. verme, ynlendirme,

2. Kontrol etme, dzeltme,

3. Veklet etme,

4. ve grev deitirme

5. zin verme,

6. Temsil,

SORUMLULUK

Meslek Yksek Okulu Mdr yardmcs olarak, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksekokulu mdrne kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

3. Yneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Yksekokul sekreterlii ve bal birimler

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Mdrlk ve dier kurumlara sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Genel Sekreterlik, Daire Bakanlklar, Rektr, Rektr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, , Yaz leri Birimi, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Blm Bakan ve Yardmclar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreterleri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Rektrlk ve Buna Bal Birimler, Dier Blm Sekreterleri, Yksekokul Sekreteri, , Tahakkuk, renci leri Brosu, htiya duyulan dier Yksekokul ve birimler

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

Makam odas

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

MDR YARDIMCISI ( ETM-RETM)

GREVL ADI

r.Gr. Yakup HEYAL

BALI OLDUU MAKAM

Mdr

ST YNETCLER

Rektr, Rektr Yardmclar

TEMEL GREVLER

Meslek Yksekokulunun eitim-retim faaliyetlerin dzenli ve baarl bir ekilde yrtlmesinde Mdre yardmc olur.

GREVLER

1. Akademik faaliyetlerin izlenmesi ve yrtlmesi,

2. 2547 sayl Yksekretim Kanununu 4. maddesinde belirtilen amalara uygun hareket etmek.

3. Akademik faaliyetlerin izlenmesi ve yrtlmesi

4. Eitim retimin izlenmesi ve denetlenmesi,

5. Derslerin izlenmesi, snavlarn zamannda yaplmas, dersliklerin etkin bir ekilde kullanlmasn denetlemek, bilgisayar laboratuvar ile ilgili koordinasyonu salamak.

6. Yatay gei ile ilgili her trl almann ve takibin yaplmas,

programlarn dzenlenmesini salamak.

7. Eitim ve retimle ilgili ilerde Blm Bakanlar ile koordinasyon kurarak almalarn izlenmesi,

8. Ders grevlendirmelerini kontrol etmek, Yksekokul dndan talep edilecek retim elemanlarnn tespitinde seici olmak, bu konuda Mdr bilgilendirmek

9. renci kulplerinin ve rencilerin dzenleyecei her trl etkinlii gzden geirmek, denetlemek, kontroln salamak

10. renci saylarn, baar durumunu izlemek, istatistikleri tutmak

11. Snf temsilcileri ve Yksekokul temsilcisi seimlerini dzenlemek bu temsilcilerle yaplacak

toplantlara bakanlk etmek.

12. rencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyon almalarn kontrol etmek

13. Sosyal,kltrel, sportif ve akademik faaliyetlerin organizasyonu

14. Yksek retim Kanunu ve Ynetmeliklerinde belirtilen dier grevleri yapmak

15. Eitim-retimle ilgili Yksekokul Ynetim Kuruluna girecek evraklar incelemek

16. Yeni kayt olan rencilerin oryantasyon almalarnn blm bakanlar ile organizasyonu.

17. renci Mezuniyet ilerinin izlenmesi ve takibi

18. Komisyon almalar ve dzenlemelerinin yaplmas ve izlenmesi,

19. Kalite Ynetim Sistemi almalarnn izlenmesi ve takibi ,

20. Ksmi statde alacak rencileri, alma saatlerini ve yerlerini belirlemek.

21. Blm Bakanlklarnca zme kavuturulamayan renci sorunlarn mdr adna

dinlemek ve zme kavuturmak

22. Ders planlar, ders ve snav programlar ve gzetmen listelerinin hazrlanmas, takip edilmesi, bu konularda rencilerden gelen sorunlarn deerlendirilmesi ve zm retilmesi,

23. Yaryl Sonu ve blm akademik kurul toplantlarnn organize edilmesi,

24. Meslek Yksekokul Kurulu ve Meslek Yksekokul Ynetim Kurullarna itirak edilmesi,

25. Meslek Yksekokul Mdrnn yokluunda gerektiinde yerine veklet edilmesi,

a. Meslek Yksekokulu Mdr Yardmcs, yukarda yazl olan ve Meslek Yksekokulu Mdr tarafndan verilen dier grevleri kanun, ynetmelik ve ynergelere uygun olarak yerine getirirken, MYO Mdrne kar sorumludur.

YETKLER

1. Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak,

2. verme, ynlendirme,

3. Kontrol etme, dzeltme,

4. Veklet etme,

5. Cezalandrma,

6. dllendirme

7. ve grev deitirme

8. zin verme,

9. Temsil,

SORUMLULUK

Meslek Yksek Okulu Mdr yardmcs olarak, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksekokulu mdrne kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

3. Yneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4.Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Yksekokul sekreterlii ve bal birimler

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Mdrlk ve dier kurumlara sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Rektr, Rektr Yardmclar, Genel Sekreterlik, Daire Bakanlklar, Yksekokul Sekreteri, Yaz leri Birimi, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Blm Bakan ve Yardmclar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreterleri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Rektrlk ve Buna Bal Birimler, Dier Blm Sekreterleri, Yksekokul Sekreteri, , Tahakkuk, renci leri Brosu, htiya duyulan dier Yksekokul ve birimler

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

Makam odas

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

DANIMAN RETM ELEMANI

GREVL ADLARI

-DANIMAN RETM ELEMANLARI

BALI OLDUU MAKAM

Blm bakan

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar

TEMEL GREVLER

renci danmanlk hizmetlerini yrtmek.

GREVLER

Her renci Akademik Danmannn lan Ettii Gn ve Saatlerde Bu hizmetlerden Faydalanabilir.

1. Akademik danmanlarn grev ve yetkilerinin snrlarn aklamak.

2. Her dnem rencilere ders program yapmalarnda yardmc olmak.

3. Yeni gelen rencilere ynetmelikleri ve okulda uyulmas gereken kurallar aklamak.

4. retim elemanlarnn rencilerden bekledikleri davranlar hakknda rencileri aydnlatmak

5. Bo zamanlarn en iyi biimde nasl deerlendirebilecekleri konusunda rencilere bilgi vermek

6. Kk gruplar halinde rencilerle dzenli aralklarla grmek.

7. Devamsz ve baarsz rencilerin durumunu izlemek

8. rencilerin yeteneklerini daha yakndan tanmalarnda yardmc olmak.

9. rencilerin retim elemanlar ve yneticilerle daha iyi iletiim kurma yollarn renmelerine yardmc olmak.

10. Snav ynetmeliklerinde yaplan deiiklikleri rencilere duyurmak.

11. Yeni gelen rencilere programlar tantmak.

12. Gelecee ilikin planlar konusunda rencilerle konumak.

13. Mesleklerinin baarl birer yesi olabilmeleri iin ne yapmalar gerektii konusunda rencileri aydnlatmak.

14. Burs olanaklar konusunda rencilere bilgi vermek.

15. rencilere okul iinde ve evresinde yararlanabilecekleri hizmetler konusunda bilgi vermek.

16. rencileri niversitedeki salk hizmetlerinden haberdar etmek.

17. Maddi sknt iinde bulunan rencileri saptamak ve yardm olanaklarndan yararlanmalar salamak.

18. Baarsz rencilere nereden yardm alabilecekleri konusunda bilgi vermek.

19. Bir rencinin hocas ile arasnda anlamazlk ktnda iletiimi kolaylatrmak iin giriimde bulunmak.

20. Verimli alma yntemleri konusunda rencilere bilgi vermek.

21. Gelecekte katlacaklar meslein alma koullar ve i bulma olanaklar hakknda rencileri aydnlatmak.

22. rencilerin dertlerini dinlemek ve skntlarn paylamak.

23. rencilerin ynetimden istediklerini ilgililere duyurmak.

24. niversitenin sosyal etkinlikleri ile ilgili bilgi vermek.

25. Grg kurallar hakknda bilgi vermek.

26. Dileklerini okul ynetimine ya da baka bir st makama nasl iletebilecekleri konusunda rencileri aydnlatmak.

27. Dardan gelen rencilere Trabzon ve Arsin hakknda bilgi vermek.

28. rencilerin barnma ve beslenme sorunlarnn zmne ynelik giriimlerde bulunmak.

29. rencilere yatay ve dikey gei koullar hakknda bilgi vermek.

30. Duygusal problemleri konusunda yardm alabilecei psikolojik yardm hizmetleri hakknda rencileri aydnlatmak.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

verme, ynlendirme,

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

Eitim verme,

zin verme,

mza,

Paraflama,

SORUMLULUK

Danman, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okullarnda Blm bakanna kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

3. Yneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Blm Bakan Yardmclar,

Mdr yardmclar

Program Staj Koordinatrleri

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin blm bakanlna ve mdrle sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakan, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreteri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakanlar, Blm Bakan Yardmcs, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreteri.

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

alma ofisi

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

BLM BAKANI

GREVL ADLARI

-Yrd.Do.Dr. Evren ERSOY KALYONCU

( Malzeme ve Malzeme leme Teknolojileri)

-r. Gr. Merdin DANIMAZ (Elektrik Enerji)

-r.Gr. Hande gl KANCA (Tasarm)

BALI OLDUU MAKAM

Mdr

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar

TEMEL GREVLER

Blm Eitim-retim faaliyetlerine katlmak, blm dhilinde programlar ile ilgili almalar yrtmek.

GREVLER

1. 2547 Sayl Kanunun Blm Bakanna verdii tm yetki ve sorumluluklarn yerine getirilmesi,

2. Eitim-retim faaliyetlerinin planlanan programlara uygun olarak yrtlp yrtlmediinin denetlenmesi,

3. Blme gelen evraklarn incelenmesi-cevap yazlmas,

4. renci ve retim elemanlarnn sorunlarnn giderilmesi,

5. Laboratuvarlarn denetlenmesi,

6. Ders grevlendirmelerinin yaplmas,

7. Ders ve snav programlarnn yaplmas,

8. Snav gzetmenliklerinin hazrlanmas,

9. zr snav bavurularnn deerlendirilmesi,

10. Yatay gei bavurularnn deerlendirilmesi,

11. Mezuniyet belgelerinin onaylanmas,

12. Gelen evraklarla ilgili olarak retim elemanlar ve rencilerin bilgilendirilmesi,

13. Programa ilikin ders planlarnn ve ders ieriklerinin gncelliinin salanmas

14. Program staj koordinatrlerinin atanmasnn, teklif edilmesi,

15. Yaryla ilikin blm akademik kurullarnn yaplmas,

16. Grev sresi dolan akademik personelin ilemlerinin yaplmas,

17. Yaryl renci izin ilemlerini yrtlmesi,

18. Yneticisi tarafndan verilen dier grevleri yerine getirilmesi,

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

verme, ynlendirme,

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

Eitim verme,

zin verme,

mza,

Paraflama,

SORUMLULUK

Blm bakan, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okullarnda Mdre kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

5. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

7. Yneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

8. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Blm Bakan Yardmclar,

Laboratuvar sorumlular,

Program Staj Koordinatrleri

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin mdrle sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakan, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreteri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Dier Blm Bakanlar, Blm Bakan Yardmcs, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreteri.

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

alma ofisi

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

RETM YES

GREVL ADI

Yrd.Do.Dr. Evren ERSOY KALYONCU

BALI OLDUU MAKAM

Blm Bakan

ST YNETCLER

Blm Bakan Ve Mdr

TEMEL GREVLER

Blmn Eitim-retim ve aratrma faaliyetlerine katlmak.

GREVLER

1. Yksekretim Kanununun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek,

2. Ders ieriklerinin hazrlanmas ve planlanmas almalarna katlmak,

3. Ders programlarnn eksiksiz yrtlmesi salamak,

4. renci danmanlk hizmetlerine katlmak, rencilerin blm ve evreye uyum salamalarna yardmc olmak,

5. Blm bakannn ngrd toplantlara katlmak, faaliyetlere destek vermek,

6. Sorumlusu olduu ders ve laboratuvarlarda yaplacak deiiklikler ve onay iin blm bakanlndan gerekli izinleri zamannda almak,

7. Bilimsel aratrmalar ve yaynlar yapmak,

8. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararas kongreler dzenlenmesine destek vermek,

9. Ayn dersi veren retim elemanlar arasnda, toplantlar yaparak, derslerde anlatlacak konular ve sorulacak sorular arasnda eitlii salamak,

10. Kaynaklarn verimli, etkin ve ekonomik kullanlmasn salamak,

11. rencilerin devam ve baar durumlarn izlemek,

12. Blmn eitim-retim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yl yaplmas zorunlu almalarna destek vermek, ,

13. zrl ve yabanc uyruklu rencilerin sorunlar ile ilgilenmek,

14. Ek ders demelerine esas tekil eden F1 ve F2 formlarnn zamannda ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulatrmak,

15. alma odasnn kullanlmas ve korunmas konusunda ilgililere yardmc olmak,

16. rencilerin devamszlk ve baarszlk nedenlerini aratrmak, sonularn Blm Bakanna bildirmek,

17. Yllk akademik faaliyetlerini bir liste halinde Blm Bakanna sunmak,

18. Yksekokulun etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek,

19. Hassas grevleri bulunduunu bilmek ve buna gre hareket etmek,

20. Blm Bakan ve Mdrn verecei dier ileri yapmaktr.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.,

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

Eitim verme,

SORUMLULUK

retim yesi, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Blm Bakanna kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin, blm bakanlna ve dier kurumlara sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor, plan, aratrma, analiz, szl bilgilendirme.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl emirler.

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Blm Bakan, Blm Sekreteri, Blm Bakan Yardmclar, Mdr, MdrYardmclar, Mdrlk Birimleri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, afi,

davet, yz yze.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakan, Yksekokul Sekreteri, ef, Mdrlk Birimleri, Yardmclar, KT ile ibirlii ierisinde olan kurumlar, basn ve yayn organlar, niversiteler.

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze.

ALIMA ORTAMI

retim eleman odalar, derslik, laboratuvar ve atlyeler

ALIMA SAATLER

8.00-12.00, 13.00-17.00 ve sonrasnda ihtiya duyulan zaman.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

RETM ELEMANI

GREVL ADI

retim grevlisi nvanl tm akademik personel

BALI OLDUU MAKAM

Blm Bakan

ST YNETCLER

Blm Bakan, Mdr

TEMEL GREVLER

Ders vermekle ve uygulama yaptrmakla ykml retim elemandr. niversitelerde ve bal birimlerinde, ilgili kanun uyarnca atanm retim yesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin zel bilgi ve uzmanlk isteyen eitim-retim ve uygulamalar iin, kendi uzmanlk alanlarndaki alma ve eserleriyle tannm kiiler, sreli veya ders saati creti ile grevlendirilebilirler.

GREVLER

1. 2547 sayl kanundaki ama ve ilkelere uygun biimde nlisans, lisans dzeylerde eitim-retim ve uygulamal almalarn yaplmas ve yaptrlmas, proje hazrlklar ve seminerlerin ynetilmesi,

2. Sorumluluunda bulunan derslerin yrtlmesi,

3. Blm Bakanl tarafndan verilen ilerin yrtlmesi,

4. Mdrlk tarafndan verilen ilerin yrtlmesi,

5. Yayn almalarn yaplmas,

6. renci danmanlk ilerinin yrtlmesi,

7. Snavlarn usulne uygun yaplmas,

8. Grevlendirildiinde renci disiplin soruturmalarnn yrtlmesi,

9. Periyodik raporlarn hazrlanmas,

10. Amirinin verdii dier grevlerin yerine getirilmesi

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak,

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

Eitim verme,

SORUMLULUK

retim Eleman , yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Blm Bakanna kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde i deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin blm bakanna sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

iin gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakan, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar,

Bilgi lem Birimi, Blm Sekreteri.

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze iltiim

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Dier Blm Bakanlar, Blm Bakan Yardmcs, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk Birimi, retim Elemanlar, Bilgi lem Birimi, Blm Sekreteri.

LETM EKL

Yazl, szl ve internet

ALIMA ORTAMI

retim eleman odalar, derslik, laboratuvar ve atlyeler

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan

dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

YKSEKOKUL SEKRETER

GREVL ADI

Enver PEKTA

BALI OLDUU MAKAM

Mdr

ST YNETCLER

Mdr , Mdr Yardmclar

TEMEL GREVLER

Yksekokulun idari yapsnn kurulmas, ynetilmesi ve denetlenmesini salamak, kurullara katlmak, bteyi hazrlamak, kadro ihtiyalarn belirlemek, i denetim almalarna katlmak.

GREVLER

1. 2547 sayl Yksekretim Kanununun 51/b,51/c maddelerinin gereini yapar.

2. Yksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve dzen iinde almasn salar.

3. Kurum ii ve kurum d yazmalar yrtr.

4. Akademik Genel Kurul, Yksekokul Kurulu ve Yksekokul Ynetim Kurulu gndemini Mdrn talimatlar dorultusunda hazrlar ve ilgililere duyurur.

5. Akademik Genel Kurul, Yksekokul Kurulu ve Yksekokul Ynetim Kurulu kararlarn yazdrr.

6. Yksekokul Disiplin Kurulu kararlarn ilgililere duyurur ve uygulanmasn salar.

7. Yksekokul bina ve tesislerinin eitim-retime hazr, kullanlabilir durumda tutulmasn salar.

8. Yksekokul binas derslik, laboratuvar vs. gibi ksmlarnn gerekli bakim ve onarm ilerini salar.

9. Yksekokul s santralnn eksiklerini zamannda tamamlayarak snma sorununu halleder.

10. Yksekokulun ve okul evresinin temizlik hizmetlerinin yrtlmesini salar.

11. Bina ve evresinin aydnlatma ilerini halleder.

12. Eitim-retim ve ynetim faaliyetlerinde kullanlan makine ve tehizatn, hizmet ara gerelerinin periyodik bakim ve onarm ilerini yaptrr.

13. Yksekokula gelen duyuru ve ilanlardan ilgilileri haberdar ettirir.

14. Yksekokulla ilgili istatistiklerin derlenmesini ve gncellenmesini salar.

15. Yksekokul tarafndan dzenlenen tren, toplant vs. gibi faaliyetlerin en iyi ekilde yaplmas iin katk salar.

16. Tama ve ulamla ilgili ilemleri niversite nezdinde grerek halleder.

17. Akademik ve idari personelin zlk sorunlar ile ilgili ilemleri yaptrr.

18. Okul binas ile ilgili her trl bakim onarm ve gerekli tadilat ilerini takip eder ve yaptrr.

19. Gerektii zaman veya lzumu halinde baz satn alma iin ihale ilemlerini yrtr.

20. rencilerle ilgili belgeleri kontrol etmek ve onaylamak,

21. Yksekokul kullanlan btn malzeme ve materyallerin temini ve kullanlmas ilemlerini ynetir.

22. Yksekokul Faaliyet raporu ve Yksekokul Stratejik planlarn hazrlanmasna idari olarak yardm eder.

23. Yksekokul yatrm ve car btelerini hazrlar.

24.Harcama ve gereksinimlere gre bte denek durumlarn kontrol etmek.

25.Yksekokula alnmak iin ilan verilen akademik personelin snav ilerinin takibi ve belgelerin Rektrlk katna iletilmesini salamak.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

verme, ynlendirme,

Kontrol etme, dzeltme,

Cezalandrma,

dllendirme

ve grev deitirme

Eitim verme,

zin verme,

Satn alma,

mza,

Paraflama,

SORUMLULUK

Yksekokul Sekreteri, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksekokulu mdrne kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 2547 Sayl Yksek retim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2. Grevinin gerektirdii dzeyde bilgi birikimine i deneyimine sahip olmak,

3. Yneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi ekilde srdrebilmesi iin gerekli karar verme ve sorun zme niteliklerine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Yaz ileri

Tahakkuk,

Satn alma,

Tanr Kayt Kontrol Birimi

Bte planlama

Dnersermaye

renci ileri,

Bask birimi,

Teknik bakm,

Istma sistemi

Gvenlik

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, liste, onay, form, rapor, deme emri, dosya, plan, sunu, karar onay.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Makine ve tehizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formlar, kullanm kitapklar, servisler, snav program, renci saylar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Genel Sekreter, ube Mdr, Daire Bakanlklar, Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakanlar, Mdrlk Birimleri, kamu ve zel sektr yetkilileri,

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yz yze, yerinde tespit ve inceleme, grsel yayn organlar.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Genel Sekreter, Emniyet Mdrl, Mdr, Mdr Yardmclar, Blm Bakanlar, retim elemanlar, daire bakanlklar, kamu ve zel sektr yetkilileri.,

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

Yksekokul Sekreteri odas

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

YAZI LER

GREVL ADI

smet AKMAK

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Mdr , Mdr Yardmclar Yksekokul Sekreteri ef

TEMEL GREVLER

Gelen ve giden evraklar hazrlar, yazmalar yapar, zlk

dosyalarn dzenler.

GREVLER

1. Yksekokulun yazmalarn dzenlemek, imzaya kacak yazlar hazrlamak,

2. Gelen-giden evraklar kaydetmek, havale edilen evrak zimmetle ilgili birimlere gndermek,

3. Yksekokul Kurulu, Yksekokul Ynetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul toplant gndemlerini hazrlamak ve yelere datlmasn salamak. Gndeme alnan evraklar Yksekokul Sekreterine vermek. Kurul kararlarn yazarak kararlarn ekleri ile birlikte ilgili yerlere gnderilmesini salamak,

4. ve d posta ilemlerinin her gn dzenli yrtlmesini salamak,

5. Mdrle ya da kiilere ait her trl bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kiilerin eline gemesini nlemek,

6. verimlilii ve bar asndan dier birimlerle uyum ierisinde almak,

7. Yksekokul ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak,

8. Yazmalarn ksa, anlalr ve hatasz olmasna zen gstermek,

9. Birimlerden gelen evraklar kontrol ederek almak, hatal olanlar geri gndermek,

10. Yksekokul varlklar ve kaynaklarn verimli ve ekonomik kullanmak,

11. Savurganlktan kanmak, gizlilie riayet etmek,

12. Zaman izelgesine, klk-kyafet ynetmeliine uymak,

13. Yasa ve ynetmeliklerde yaplan deiiklikleri izlemek,

14. Sreli yazlar takip etmek,

15. Yl sonunda arivlenmesi gereken evraklar kaldrmak, sresi dolanlar imha etmek ya da geri kazandrmak iin gvenilir kurululara teslim etmek,

16. Yksekokul etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek,

17. Belgeleri Standart dosya sisteme uygun olarak dzenlemek,

18. Elektronik belge ynetim sisteminin gereklerini yerine getirmek

19. st makamlara, dier kurum ve kurululara gnderilen evraklarn bir nshasn muhafaza etmek,

20. Gereksiz yazma yaplmasn nlemek,

21. alma odasnda tehlikeli olabilecek ocak, stc, ay makinesi gibi cihazlar kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazc gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kap ve pencerelerin kapal tutulmasn salamak,

22. Hassas ve riskli grevleri bulunduunu bilmek ve buna gre hareket etmek,

23. efin ve Yksekokul Sekreterinin verecei dier ileri yapmaktr

13 Yksekokul Sekreterinin ve Mdrn verecei dier ileri yapmak.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme

mza

Paraflama

Temsil

SORUMLULUK

Yaz ileri personeli, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Personel ilemleri ile ilgili mevzuat bilmek.

4. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin mdrle, rektrle ve blm bakanlklarna sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar.

Havale edilen ilemler.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri, renci leri Daire Bakanl.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge yaz, telefon, e-mail, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

alma ofisi

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan

dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

11.12.2015

Rev.No

1

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

PERSONEL LER

GREVL ADI

smet AKMAK

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar Yksekokul Sekreteri, ef

TEMEL GREVLER

Gelen ve giden evraklar hazrlar, yazmalar yapar, zlk

dosyalarn dzenler.

GREVLER

1. Yksekokulun yazmalarn dzenlemek, imzaya kacak yazlar hazrlamak, ilgili yerlere ulamasn salamak,

2. Gelen-giden evraklar kaydetmek, havale edilen evraklar zimmetle ilgililere gndermek,

3. Yksekokul Kurulu, Yksekokul Ynetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Akademik Genel Kurul toplant gndemlerini hazrlamak ve yelere datlmasn salamak. Gndem evraklarn Yksekokul Sekreterine vermek.

4. Kurul kararlarn yazarak, kararlarn ekleri ile birlikte ilgili yerlere zamannda gnderilmesini salamak, ,

5. Elemanlarn izin / grev / rapor dn greve balama yazlarn hazrlamak,

6. Grevlendirme, rapor, izin alan, ayrlan personelle ilgili bilgileri tahakkuk brosuna bildirmek,

7. Akademik personelin grev srelerini, ykselme tarihlerini, askerlik ilemlerini takip ederek, zamanndan nce Yksekokul sekreterine bildirmek, gerekli yazma ve bavurularn yaplmasn salamak, hak sahiplerini uyarmak,

8. Mdrle yada kiilere ait her trl bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kiilerin eline gemesini nlemek, Mdr ve Yksekokul Sekreterinin onay olmadan bilgi ve belgeden kanmak,

9. 10.zlk dosyalarnn ya da dier yazlarn bakalar tarafndan grlp okunmas, incelenmesi ya da alnmasn nleyecek tedbirleri almak ,

10. 11.Grev srasnda abukluk, gizlilik ve doruluk ilkelerinden ayrlmamak,

11. verimlilii ve bar asndan dier birimlerle uyum ierisinde almak,

12. Raporlar hazrlamak, bunlar iin temel tekil eden istatistiki bilgileri tutmak,

13. Yazmalarn ksa, anlalr, temiz ve hatasz yazlmasna zen gstermek,

14. Blmlerden gelen evraklar kontrol ederek, hatal olanlar geri gndermek,

15. Savurganlktan kanmak, gerek d beyanlardan uzak durmak, gizlilie riayet etmek,

16. Zaman izelgesine, klk-kyafet ynetmeliine uymak,

17. Belgeleri Standart dosya planna uygun olarak tarih srasna gre dzenlemek,

18. Tedbir ve yaplan ilemin anlalrl asndan, st makamlara, dier kurum ve kurululara Gnderilen evraklarn mutlaka bir nshasn muhafaza etmek, ya da fotokopisini almak,

19. Tasarrufa ynelik olarak, gereksiz yazmalardan kanmak, yerine gre yazlar sadece ilgili Birim ya da kiiye gndermek,

20. Broda tehlike yaratabilecek, ocak, stc, ay makinesi gibi cihazlarn kullanlmasndan Kanmak, mesai bitiminde bilgisayar, yazc gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kap ve pencerelerin kapal tutulmasna dikkat etmek,

21. Yksekokul Sekreterinin verecei dier ileri yapmaktr

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

Personel leri grevlisi, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Personel ilemleri ile ilgili mevzuat bilmek.

4. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Mdre sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, raporlar.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan belgeler:

Resmi yazlar, Kanunlar, Ynetmelik ve Genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar.

Havale edilen ilemler.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri, renci leri Daire

Bakanl

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail,

Yz yze.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, ef, Mdrlk Birimleri, renci leri Daire Bakanl.

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

Personel ileri brosu

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya

duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

RENC LER MEMURU

GREVL ADI

smet AKMAK

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, ef

TEMEL GREVLER

Meslek Yksekokulunun gerekli tm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yrtlmesi amacyla renci ilemlerini yapar.

GREVLER

1. nlisans eitim-retim ve snav ynetmelii ile ynetmelik deiiklerini takip eder, duyurularn yapar.

2. renci ileri ile ilgili aylk / dnemlik olaan yazmalar hazrlar ve Mdrlk makamna sunar.

3. rencilerin tecil, not dkm belgesini, kayt dondurma ilemlerini, burs baar belgelerini, geici mezuniyet belgelerini, diplomalarn, renci disiplin soruturmalar sonucunu vb. dokmanlar hazrlar.

4. rencilerin yatay gei ilemleri ile ders muafiyet istekleri iin gerekli belgeleri hazrlar.

5. rencilerin not dkm ve iliik kesme belgelerini takip eder.

6. Meslek Yksekokuluna yeni kayt yaptran rencilerin her trl yazmalarn yapar.

7. Ders kayt ilemleri ile ilgili gerekli hazrlklar yapar ve sonulandrr.

8. rencilerle ilgili her trl duyurular yapar.

9. renci kimlik ve bandrollerinin datm ilemlerini yapar.

10. Her yaryl sonunda icmal listelerinin bilgisayar ktlarnn retim elemanlarna imzalatlmas ve dosyalanarak arivlenmesini yapar.

11. rencilerle ilgili her trl evraklarn arivlenmesini yapar.

12. Mazereti nedeniyle snavlara giremeyen rencilerin Blm bakan kararlarnn ilgili blmlere ve rencilere bildirir.

13. Meslek Yksekokulunda yaplan renci konseyi ve temsilcilii ile ilgili ilemleri yapar.

14. Meslek Yksekokuluna alnacak renci kontenjanlar ile ilgili hazrlk almalarn yapar.

15. Yaryl sonu snavlarndan nce blmlerden gelen devamszlktan kalan renci listelerini ilan eder.

16. Her yaryl iinde blmlerin snav programlarn ilan eder ve rencilere duyurur.

17. Mdrln grev alan ile ilgili verecei dier ileri yapar.

18. Yukarda belirtilen grevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yksekokulu Sekreterine kar sorumludur.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

renci ileri personeli, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. rencilerle ilemleri ile ilgili mevzuat bilmek.

4. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Mdre sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, raporlar.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan belgeler:

Resmi yazlar, Kanunlar, Ynetmelik ve Genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar.

Havale edilen ilemler.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri, renci leri Daire Bakanl

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail, Yz yze.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri , Mdrlk Birimleri, renci leri Daire Bakanl.

LETM EKL

Yz yze, yazl, szl, internet

ALIMA ORTAMI

renci ileri brosu

ALIMA SAATLER

8.00-12.00, 13.00-17.00 ve sonrasnda ihtiya duyulan zaman.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

TAHAKKUK SORUMLUSU

GREVL ADI

smail KALKAN

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Yksekokul Sekreteri,Mdr Yardmclar, Mdr

TEMEL GREVLER

Yksekokulun maa, ek ders ve dier harcamalar ile ilgili evraklar dzenlemek, yazmalar yapmak.

GREVLER

1. Yksekokulda yaplacak harcamalarn evraklarn hazrlayp muhasebeye iletmek,

2. Harcamalara ilgili gerekli dosyalar tutmak,

3. Satn alnmas gereken malzemelerle ilgili dier satn alma grevlileri ile birlikte piyasa aratrmas yapmak, yazmalar hazrlamak, komisyona vermek,

4. demelerin kanun ve ynetmelikler dorultusunda, zamannda yaplmasna dikkat etmek, gereksiz ve hatal deme yaplmamasna zen gstermek,

5. deme yaplmak zere gnderilen evraklar incelemek, hatal olanlar geri gndermek,

6. Personelin maalar ile ilgili istedii yazlar hazrlamak,

7. Yksekokul mallarn ve kaynaklarn verimli ve ekonomik kullanmak,

8. Savurganlktan kanmak,

9. Klk - kyafet ynetmeliine uymak,

10. Grevden ayrlan, greve balayan, izinli, raporlu ya da geici grevli personelin takip edilerek kendilerine hatal deme yaplmasn nlemek,

11. Ek ders demeleri ile ilgili, blmlerin ya da retim elemanlarnn vermesi gereken F1, F2 ve benzeri belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, deme yaplmas konusunda gecikmeye sebep olabilecekleri amirlerine bildirmek,

12. Tahakkukla ilgili bilgilerin srekli yedeklenmesini salamak,

13. demelerle ilgili arivleme almalarn yapmak,

14. Her yl yaplan Saytay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak,

15. Amirlerin bilgisi olmadan yaplan ya da yaplacak demeler konusunda ilgisiz kiilere bilgi ve belge verilmesini nlemek,

16. Bte almalarna katlmak,

17. Personele ait bilgileri srekli gncel tutarak Sosyal Gvenlik Kurumuna aktarmak,

18. Yksekokulun etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek,

19. Hassas ve riskli grevleri bulunduunu bilmek ve buna gre hareket etmek,

20. Yksekokul Sekreterinin verecei dier ileri yapmaktr.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Harcama,

mza,

Paraflama,

Temsil.

SORUMLULUK

Tahakkuk personeli, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Muhasebe ilemleri ile ilgili mevzuat bilmek.

4. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl deme emri belgesi, yaz, bordro, banka listesi, onay, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Yksekokul Sekreteri, Daire Bakanlklar, Mdr, Mdr Yardmclar, Blm

Bakanlar, Mdrlk Birimleri , retim elemanlar, Yksekokulun hizmet ald

birimler.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail, yz yze,

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Blm Sekreterleri, Yksekokul Sekreteri, Yaz leri, Daire Bakanlklar, Sosyal Gvenlik Kurumu, gerekli olduunda dier birimler.

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze, yerinde inceleme

ALIMA ORTAMI

Tahakkuk brosu alma ofisi

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya

duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

SATINALMA MEMURU

GREVL ADI

smail KALKAN

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar,Yksekokul Sekreteri

TEMEL GREVLER

Meslek Yksek Okulunun gerekli tm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yrtlmesi amacyla satn alma ilemlerini yapar.

GREVLER

1. Blmlerden ve bal birimlerden gelen satn alnma isteklerini Meslek Yksekokulu Sekreterliine sunar ve Meslek Yksekokulu Sekreterinin teklifi ile Mdrlk Makamnn onayn alr.

2. Satn alma taleplerinin mevcut denek durumlarn dikkate alarak takip etmek.

3. Satn alma talep formlarn hazrlamak.

4. Satn alma ekline gre dier yazmalar yapmak.(Yaklak maliyet, piyasa aratrma, mal muayene kabul, hizmet ileri kabul, ihale onay ve deme emri, tekliflerin alnmas ve satn alma onay belgesinin hazrlanmas)

5. Nakit veya mahsuplar dzenleyerek teslim evrak ile birlikte Strateji Daire Bakanlna teslim etmek.

6. Strateji Daire Bakanlnca deme onay verilen evraklar deme kalemlerine gre tanzim ederek dosyalamak.

7. Elektrik, Doalgaz, Su ve Telefon Faturalarnn deme emirlerini hazrlamak.

8. Satn alma brosu ile ilgili tm yazmalar yapmak.

9. n mali kontrol ilemini gerektiren evraklarn hazrlanmas takibinin yaplmas,

10. Birim dosyalama ilemlerinin yaplmas, arive devredilecek malzemelerin tesliminin salanmas,

11. Tanr ilem fiinin muayene raporunun hazrlanmas, satn alnan rnn ilgili birime teslim ilemlerinin salanmas.

12. Mal ve Hizmet alm ilemlerinin yaplmas.

13. Uygunluk onay ilemlerinin yaplmas.

14. Yaklak maliyet tespitinin yaplmas.

15. Satn alma oluru ve onay Belgesinin hazrlanmas.

16. alma Esaslar ile ilgili plan ve programlarn yaplmas.

17. Arivlenecek evraklarn hazrlanarak Personel dari ve Yaz leri brosuna teslimini salamak.

18. Bal olduu proses ile st ynetici/yneticileri tarafndan verilen dier ilerin ve ilemlerin yaplmasn salamak,

19. Yazlan yazlar parafe etme.

20. Birimi ile ilgili yazlar teslim alma ve tutanaklar imzalamak.

21. Satn alma islerinde 3 farkl yerden teklif alnmasn yapmak

22. Amirlerin verecei dier grevleri yapmak

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

Satn alma personeli, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Mdre ve Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Satn alma Muhasebe ilemleri ile ilgili mevzuat bilmek.

4. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin sunulmaya hazr, kontrol

edilmi her trl deme emri belgesi, yaz, bordro, banka listesi, onay, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Makine ve tehizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formlar, kullanm

kitapklar, servisler, snav program, renci saylar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Yksekokul Sekreteri, Daire Bakanlklar, Mdr, Mdr Yardmclar, Blm

Bakanlar, Mdrlk Birimleri , retim elemanlar, Yksekokulun hizmet ald birimler.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail, yz yze,

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Yksekokul Sekreteri, Yaz leri, Tahakkuk, Bilgi lem, dari ve Mali ler Daire Bakanl, Strateji Gelitirme Daire Bakanl ve dier Kamu ve zel kurumlar.

LETM EKL

Yazl, szl ,yz yze ve internet

ALIMA ORTAMI

Satn alma brosu

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, i younluu ve amirin istei ile bu

sreler alabilir

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

TAINIR KAYIT KONTROL YETKLS

GREVL ADI

smail KALKAN

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Yksekokul Sekreteri,Mdr Yardmclar, Mdr

TEMEL GREVLER

Demirba ve dier malzemenin kanun, tzk, ynetmelik ve dier

mevzuat hkmlerine gre ambar ve kullanclara giri kn

yapmak, mal ve hizmet almlar ile ilgili kaytlar tutmak, alnan

malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasn salamak, yl

sonunda saym ilemlerini yaparak ilgili yerlere gndermek.

GREVLER

1. Harcama birimlerince edinilen tanrlardan muayene ve kabul yaplanlar cins ve niteliklerine gre sayarak teslim almak, dorudan tketilmeyen ve kullanma verilmeyen tanrlar sorumluundaki ambarda muhafaza etmek,

2. Muayene ve kabul ilemi hemen yaplmayan tanrlar kontrol ederek teslim almak, bunlarn kesin kabul yaplmadan kullanma verilmesine engel olmak,

3. Tanrlarn giri ve kna ilikin kaytlar tutmak, bunlara ilikin belge ve cetvelleri dzenlemek ve tanr ynetim hesap cetvellerini konsolide grevlisine gndermek,

4. Tketime veya kullanma verilmesi uygun grlen tanrlar ilgililere teslim etmek,

5. Tanrlarn yangna, slanmaya, bozulmaya, alnmaya ve benzeri tehlikelere kar korunmas iin gerekli tedbirleri almak ve alnmasn salamak,

6. Ambarda alnma veya olaanst nedenlerden dolay meydana gelen azalmalar harcama yetkilisine bildirmek,

7. Ambar saym ve stok kontroln yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altna den tanrlar harcama yetkilisine bildirmek,

8. Kullanmda bulunan dayankl tanrlar bulunduklar yerlerde kontrol etmek, saymlarn yapmak ve yaptrmak,

9. Harcama biriminin malzeme ihtiya planlamasnn yaplmasna yardmc olmak,

10. Kaytlarn tuttuu tanrlarn ynetim hesabn hazrlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

11. Sorumlu olduklar depolarda, kast, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayp ve zararlar nleyici tedbirleri almak ve harcama yetkilisine bildirmek,

12. Sorumluunda bulunan depolar devir teslim yapmadan grevinden ayrlmamak,

13. Depolarn temiz ve dzenli olmasn salamak,

14. Birimlerin malzeme taleplerini depo mevcudu orannda karlamak,

15. Birimler ve alma odalarnda bulunan demirbalarn kaytlarn tutarak, demirba listesini odalara asmak,

16. Birimlerce iade edilen demirba malzemeyi almak, bozuk, tamiri mmkn olmayanlarn kaytlardan silinmesi, hurdaya ayrlan malzemenin imha edilmesi ya da gsterilen yere tutanakla teslim edilmesini salamak,

17. Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayt altna almak,

14. Giyim Yardm Ynetmeliine uygun olarak giyim istihkak bulunan personelin listelerini hazrlamak ve kaytlarn tutmak,

15. Ylsonu itibariyle tanr mallarn giri-k kaytlarnn ve demirba eyalarn kesin hesaplarnn hazrlanarak imzalandktan sonra ilgili birimlere gnderilmesini salamak,

16. htiya taleplerinin planl ve bir takvime bal olarak verilmesini salamak,

17. Zaman izelgesine ve klk-kyafet ynetmeliine uymak,

18. Grevi ile ilgili yasa ve ynetmelikleri takip etmek,

19. Mdr ve Yksekokul Sekreterinin onay olmadan kiilere malzeme, bilgi ve belge verilmesini nlemek,

20. Birimi ile ilgili bilgilerin yedeklerini almak,

21. Yksekokulun etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek,

22. Hassas ve riskli grevleri bulunduunu bilmek ve buna gre hareket etmek,

23. Mdr ve Yksekokul Sekreterinin verecei dier ileri yapmaktr.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme

Satn alma

mza

Paraflama

Temsil

SORUMLULUK

Tanr Kayt ve Kontrol yetkilisi , yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Personel ve zimmet ilemleri ile ilgili mevzuat bilmek.

4. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Yksekokul Sekreterine ve Mdre sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, defter, form liste, talep formu, tanr mal kaytlar, depo giri ve k evraklar.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Fatura, malzeme listeleri, artnameler, tantm belgeleri.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri,Aynyat saymanl, Daire Bakanlklar, Devlet Malzeme Ofisi ve dier kurulular.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail, yz yze.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri,, Mdrlk

Birimleri, Daire Bakanlklar, Devlet Malzeme Ofisi, dier firma temsilcileri.

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze, yerinde inceleme

ALIMA ORTAMI

alma Ofisi

ALIMA SAATLER

8.00-12.00, 13.00-17.00 ve sonrasnda ihtiya duyulan zaman.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

BASKI BRM SORUMLUSU

GREVL ADI

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar,Yksekokul Sekreteri, ef

TEMEL GREVLER

Meslek Yksekokuluna ait bask biriminin faaliyetlerini usulne uygun olarak yerine getiren kiidir.

GREVLER

1. retim elemanlarnn hazrladklar snav evraklarnn oaltlmas,

2. retim elemanlarna duyurularn imza karl yaplmas,

3. Merkez kampse gtrlmesi gereken evraklarn ilgili birimlere ulatrlmas ve merkez kampsten alnmas gereken evraklarn ilgili birimden alnarak Yksekokul bnyesine getirilmesi,

4. Posta yolu ile gnderilmesi gereken resmi evraklarn postalanmas,

5. Mobil projeksiyon ve tepegz cihazlarnn ihtiya duyulduunda retim elemanlarna teslim edilmesi ve geri alnmas,

6. Amirinin verdii dier grevlerin yerine getirilmesi,

YETKLER

Yok

SORUMLULUK

Bask personeli, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Mdre ve Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Tercihen Meslek Lisesi mezunu olmak,

2. Ofis aralarn kullanabilmek,

3. Kurumunun etik deerleri konusunda bilgi sahibi olmak,

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Basl evraklar

BLG KAYNAKLARI

Birim yneticileri ve teknik servis yetkilileri

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri,

LETM EKL

Yazl, szl ve internet

ALIMA ORTAMI

Bask birimi

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, i younluu ve amirin istei ile bu sreler alabilir

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

TEKNSYEN

GREVL ADI

Hamza YOMRALIOLU

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

ef, Yksekokul Sekreteri, Mdr Yardmclar, Mdr

TEMEL GREVLER

Mesleki orta retim programlarndan mezun olup mevzuatna gre atanm, kurumlarn atlye ve laboratuvarlarnda eitim-retim, retim ve hizmet ortamnda fiilen alan kiidir.

GREVLER

1. Snf ve brolardaki tesisat ve dier donanm eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi

2. Lavabolardaki eksiklerin tespiti ve giderilmesi,

3. lan panolarnn ve kilitlerinin kontrol,

4. Snf ve laboratuvarlarda ihtiya duyulan tesisat ve donanmlarn (projeksiyon, perde vb.) kurulmas,

5. Snf, bro ve laboratuvardaki elektrik arzalarnn tespiti ve giderilmesi,

6. htiya duyulan malzemelerden eksik olanlarn tespiti ve temini iin yksekokul sekreterlii nezdinde giriimlerde bulunmas,

7. Satn alnan malzemelerin niteliine uygunluunun kontrol edilmesi,

8. Grevli olduklar Laboratuvarla ilgili Blm Bakanlnn verecei grevleri yerine getirmesi,

9. Anlk olarak kendisine iletilen teknik ilere ilikin taleplerin yerine getirmesi,

10. Amirinin verdii dier grevlerin yerine getirmesi,

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

mza,

Paraflama,

SORUMLULUK

Teknisyen, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Grevini gerei gibi yerine getirebilmek iin gerekli i deneyimine sahip olmak.

BALI NVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin her trl yazl ve szl aklama, i takip ve i bitirme belgeleri, hazr formlar, hazrlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Makine ve tehizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formlar, kullanm

kitapklar, servisler, snav program, renci saylar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri, Yap leri ve Teknik Daire Bakanl, i yaplan zel kurulular, firmalar.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail, yz yze,

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, ef, Mdrlk Birimleri, Yap leri ve Teknik

Daire Bakanl, iliki ierisinde olunan zel kurulular, firmalar

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze, yerinde inceleme

ALIMA ORTAMI

Teknik Hizmet brosu, laboratuvar, idari ve akademik birimler

ALIMA SAATLER

8.00-12.00, 13.00-17.00, i younluu ve amirin istei ile bu sreler alabilir

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

MDR SEKRETER

GREVL ADI

Nagehan USTA BRNC

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Yksekokul Sekreteri, Mdr

TEMEL GREVLER

Mdrn haberleme ve randevularn dzenlemek, Mdrle gelen misafirleri arlamak,

Mdrn uygun grecei yazmalarn yapmak.

GREVLER

1. Mdr odasnn almas, hazrlanmas ve temizliinin salanmas,

2. Mdre braklan notlarn iletilmesi,

3. Gelen telefonlarn konusu renilerek ilgililere ynlendirilmesi,

4. Mdre gelen telefon grmelerinin msait olmas durumunda mdre ynlendirilmesi, dier durumlarda grme talebine uygun ekilde cevap verilmesi,

5. Mdrn odasnda bulunmad durumlarda gelen telefon arlarnn daha sonra mdre iletilmek zere not edilmesi,

6. Gelen misafirler iin ikramlarn yaplmas,

7. Mdrlk makamna yaplan ziyaretlerden mdrn bilgilendirilerek odaya alnmas,

8. Randevusuz gelen misafirlerin durumunun deerlendirilerek ynlendirilmesi, gerekli durumlarda mdre bilgi verilmesi,

9. Gelen postalarn tasnif edilmesi,

10. Gelen kargolarla ilgili olarak kiilerin bilgilendirilmesi,

11. Mdrn grmek istedii personelin mdrlk katna davet edilmesi,

12. Amirin verdii dier grevlerin yerine getirilmesi

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

verme, ynlendirme

Kontrol etme, dzeltme,

Posta ve kargolarn teslim alndna dair imza atlmas

SORUMLULUK

Mdr sekreteri, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Trkeyi ok iyi konuup, yazabilmek,

2. Bro otomasyonlarn tanmak ve kullanabilmek,

3. Salkl insan ilikileri kurabilmek,

4. Hzl not alabilmek yeteneine sahip olmak,

5. Protokol kurallarn bilmek,

6. Gvenilir ve ketum olmak,

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin mdre sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, telefon, mesaj, faks yazs, gndem, afi, mektup, kargo, duyuru.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Makine ve tehizatla ilgili teknik belgeler, optik okuyucu formlar, kullanm

kitapklar, servisler, snav program, renci saylar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Rektrlk Birimleri, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk Birimleri, dier kurulular.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge, yaz, telefon, e-mail, yz yze,

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Rektrlk ve Birimleri, Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, Mdrlk

birimleri, Dier kurumlar,

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze, yerinde inceleme

ALIMA ORTAMI

alma masas

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

55

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

MYO BLMLER SEKRETER

GREVL ADI

smet AKMAK

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Blm Bakan, Blm Bakan Yardmclar, Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreterlii

TEMEL GREVLER

Blmle ilgili resmi yazmalar yapmak, blm bakannn haberleme ve randevularn

dzenlemek, blmn renci ileri hizmetlerini yrtmek

GREVLER

Blmlere gelen ve blmlerden giden evraklarn kaydedilmesi, takibi, teslimi ve dosyalanmas ilemlerinin yrtlmesi,

Blm Bakanlklarnn yazmalarnn hazrlanmas,

Blmlere ait renci listelerinin belirli dnemlerde gncellenerek ilgili retim elemanlarna datlmas,

Blmlere ve renci ilerine ait duyurularn, ilgili panolarda ilan edilmesi,

rencilerin mezuniyet, iliik kesme ve kayt sildirme ilemleri ile askerlikle ilgili evrak ilerinin yrtlmesi,

renci kimliklerinin bandrollenme ve datlma ilerinin yrtlmesi,

rencilerin snav sonularna itiraz ve zr snav formlarnn hazrlanmas, datlmas ve takibi ilemlerinin yrtlmesi,

Mezuniyet treni ile ilgili almalarn yrtlmesine yardmc olunmas,

Ek kontenjanlar ve yatay gei ilemlerine ilikin prosedrlerin yerine getirilmesi,

Snflara ait ders program izelgelerinin hazrlanmas,

rencilere kendi grev alanna giren konularda danmanlk yaplmas,

Zorunlu staj formlarnn rencilere verilmesi,

Staj dosyalarnn rencilere verilmesi,

Blmlerde toplam staj sresini tamamlayan rencilerin bilgilerin Yksekokul Mdrlne bildiren yaznn yazlmas,

Amirinin verdii dier ilerin yerine getirilmesi,

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

Blm sekreteri, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

1. Tercihen Bro Ynetimi ve Ynetici Asistanl mezunu olmak,

2. Ofis programlarn kullanabilmek,

3. Kamu etii konusunda bilgi sahibi olmak,

4. Dosyalama ve arivleme konusunda deneyimli olmak.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin blm bakanna

sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, form, liste, onay, duyuru, rapor.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Resmi yazlar, Kanunlar, ynetmelik ve tamimler

Yazl ve szl talimatlar

Havale edilen ilemler, hazrlanan almalar

Bilgilerin temin edilecei yerler:

renci leri Daire Bakanl, Yksekokul Sekreteri, Tahakkuk

Birimi, Mdr ve Yardmclar, Blm Bakan ve Yardmclar, Bilgi lem Birimi

Bilginin ekli:

Kanun, genelge, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yazl ve grsel yayn organlar, yz yze

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Dier Blm Sekreteri, Yksekokul Sekreteri, ef Mdr, Yaz leri, Tahakkuk, Bilgi ilem, renci ileri Brosu, ihtiya duyulan dier birimler

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze

ALIMA ORTAMI

Blm sekreterlii odas

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan

dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

KALORFER

GREVL ADI

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Yksekokul Sekreteri

TEMEL GREVLER

Binann snmas iin gerekli nlemleri almak

GREVLER

1. Yangn ve dier tehlikelere kar ve kalorifer dairesinin gvenlii ile ilgili gerekli ekipman hazr bulundurmak, eksik olanlar tamamlatmak,

2. Satn alnacak makine tehizatla ilgili idareye destek olmak

3. Yksekokul mallarn ve kaynaklarn verimli ve ekonomik kullanmak,

4. Savurganlktan kanmak, gizlilie riayet etmek,

5. Klk-kyafet ynetmeliine uymak,

6. Makine ve tehizatlarla ilgili yllk bakm szlemelerinin yaplmasn salamak, aylk bakmlarnn yaplp yaplmadn kontrol ederek bunlarla ilgili yazmalar ve tutulan raporlar, garanti belgelerini muhafaza etmek,

7. Bu birimle ilgili ihtiyalar zamannda ilgililere bildirerek gerekli nlemleri almak,

8. Yksekokulun yakt ihtiyacnn karlanmas ve snmas iin gerekli nlemleri almak,

9. Yakt alm ve boaltlmas ile ilgili dier grevlilere yardmc olmak,

10. Kalorifer dairesinin srekli temiz ve bakml kalmasn, onarmnn zamannda yaplmasn salamak, gerektiinde snn ykseltilmesi, drlmesi ya da tamamen kapatlarak tasarruf salanmasna zen gstermek,

11. ok yksek riskli bir grevde bulunduunu bilerek buna gre hareket etmek ve bu konuda amirlerinden alaca emirleri titizlikle uygulamak.,

12. Yksekokulun etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek,

13. Yksekokul Sekreterinin verecei dier ileri yapmaktr.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

Kalorifer grevlisi , yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur.

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

Alannda yeterli deneyime sahip olmak

Kursa katlm ve baarl olmu olmak

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin Mdre sunulmaya hazr, kontrol edilmi her trl yaz, belge, liste, raporlar, yerinde tespit, aylk bakm onarm tutanaklar,

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Teknik raporlar, tespit tutanaklar, uzman bilgileri, snav programlar, renci saylar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Yksekokul Sekreteri, ef, Teknik Servis, ilgili zel sektr firmalar, Is santrali.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, genelge yaz, telefon, e-mail, yz yze, yerinde tespit.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, ef, Mdrlk Birimleri, Is Santrali, firma yetkilileri.

LETM EKL

Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, ef, Mdrlk Birimleri, Is Santrali, firma yetkilileri.

ALIMA ORTAMI

Kalorifer dairesi

ALIMA SAATLER

8.00-12.00, 13.00-17.00 ve sonrasnda ihtiya duyulan zaman.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

GVENLK LER

GREVL ADI

Feti SKENDER

Ali Temel EN

eref KURTOLU

Erdem TYSZOLU

Faik EMR

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Yksekokul Sekreteri

TEMEL GREVLER

Belirlenen alma sreleri ierisinde bina ii ve evresinin gvenliini salamak, olumsuzluklara mdahale etmek, ilgilileri bilgilendirmek.

GREVLER

1. Grevlendirildii alann gvenliini salamak,

2. Grev yerini greve mani bir hal meydana gelmedike terk etmemek, karlat sorunlar ve grev yapmasn engelleyen durumlar amirlerine bildirmek,

3. Olaylara kar dikkatli ve tedbirli olmak, bunlar ncelikle gvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,

4. Bina ierisinde zellikle salonlarda ii olmayan rencileri o blgeden uzaklatrmak, kar gelenleri ve kurallara uymayanlarn kimliklerini tespit ederek ilgili makama bildirmek,

5. Bina ierisinde sigara iilmesini nlemek, uymayanlar uyarmak,

6. Binay periyodik aralklarla dolarken gereksiz olarak yanan lambalar sndrmek, kap ve pencereleri kapatmak,

7. renci, retim eleman ya da personeli ziyarete gelenlere yol gstermek, gidecekleri yere kadar kendilerine refakat etmek,

8. Dorudan ilgili olmasa da temizlik, onarm ve benzeri konularda grd eksiklikleri ya da karlat olumsuzluklar ilgililere bildirmek,

9. renci ya da idari ksmla hibir ilgisi olmayan, yardm isteyen, yardm makbuzu veren ya da satc olan kiileri binaya sokmamak, gerekirse gvenlii aramak,

10. zellikle geceleri giri kaplarn kontrol ederek kapatlmasn salamak,

11. Hafta ii ve hafta sonlar binadan ayrlacak son grevli olmas nedeniyle bina gvenliinin tam olarak salandndan emin olmak. nemli saylabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek,

12. zin taleplerini, idarenin alma sistemini aksatmayacak ekilde istemek ve kullanmak,

13. ini benimseyip sorumluluunu bilmek, her konuda hzl ve gvenilir olmak,

14. Greve dinlenmi, dinamik ve klk kyafeti dzgn bir ekilde balamak,

15. Talep ya da ikayetlerini hiyerarik sisteme uygun yapmak,

16. Greve zamannda gelip ayrlmak,

17. Grev teslimlerinde karlkl bilgi al veriinde bulunmak,

18. Greve balarken grev mahallini kontrol etmek, grlen eksiklikleri rapor etmek,

19. Faklte binasnn nne veya evresine park eden aralar denetlemek, uygunsuz yere ara park edenleri uyarmak,

20. Gece ya da gndz nbet srasnda tehlikeli grlen, phelenilen durumlar ilgililere bildirmek, gerekirse byle durumlar tutanakla tespit etmek,

21. Nbet srasnda belli bir yerde oturmamak, nbetin gerektii ekilde tutulmasn salamak,

22. Milli ve resmi bayramlar, kurtulu gnleri, Atatrk anma, devlet byklerimizin ilimize ve dolaysyla niversitemize ziyaretlerinde ve niversitemizin dzenledii yasal tren ve toplantlar ile dier zel durumlarda binann uygun yerlerine bayraklarn aslmas, ilem bitince de kaldrlmasn salamak,

23. Yksekokula ait gizli kalmas gereken konularda hibir ekilde ilgisiz kii ve kurumlara bilgi vermemek,

24. Grevi srasnda devlet memurluuna yakan tavr ierisinde davranmak, grevle badamayan kolye, knye, rozet vb. eyler takmamak,

25. Devlete ait malzemeyi resmi amacna ve grevine uygun olarak kullanmak, danma yerleri, binalarnn iinde ve nnde bakalarnn oturmasna izin vermemek,

26. Grev esnasnda, greve geli ve gidilerinde amir veya ayn statdeki arkadalaryla kesinlikle mnakaa ve kavga etmemek, grev teslimi srasnda gerekli bilgileri grevi devralanlara aktarmak,

27. Yasak olan davran ve eylemlerden uzak durmak,

28. rencilerin bildiri datmalar, duvarlara ya da binann eitli yerlerine kartma yaptrmalar konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek,

29. Gvenlik kamera sisteminden sorumlu olmak, sistemin salkl almasn ve amalanan dorultuda kullanlmasn salamak. Kamera kaytlarn amirlerinin bilgisi ve onay olmadan vermemek,

30. Hafta sonlar ve zellikle snav dnemlerinde rencilerin retim yelerinin kaplarnn nnde, salonlarda birikmelerine, ses, grlt, taknlk yapmalarna izin vermemek,

31. Mdrn uygun grecei durumlarda kendisine refakat etmek,

32. Yksekokulun etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek,

33. Yksekokulun mallarn ve kaynaklarn verimli ve ekonomik kullanmak,

34. Savurganlktan kanmak, gizlilie riayet etmek,

35. Hassas ve riskli grevleri bulunduunu bilmek ve buna gre hareket etmek,

36. Mdr, Mdr Yardmclar ve Yksekokul Sekreterinin verecei dier ileri yapmaktr.

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

Veklet etme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

Gvenlik grevlisi olarak , yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

Konusunda tecrbeli olmal,

Geni veya dar bir meslek alannda, o meslein gerektirdii bir ksm rutin olmayan ve karmak nitelikli grev ve ilemleri yapabilmeli.

Bu grev ve ilemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da bakalar ile ibirlii iinde alabilmeli.

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Yetki ve sorumluluklar ierisinde yaplan i ve ilemlere ilikin her trl yazl ve szl aklama, tutanaklar, gvenlik kamera grntleri, hazrlanan raporlar, yerinde tespit ve bilgilendirme.

BLG KAYNAKLARI

in gereklemesi srasnda ihtiya duyulan bilgiler:

Kanunlar, resmi yazlar, ynetmelik ve genelgeler.

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler.

Gvenlik kamera sistemi, telsiz telefonlar.

Bilgilerin temin edilecei yerler:

Yksekokul Sekreteri, ef, Gvenlik ube Mdr.

Bilginin ekli:

Kanun, ynetmelik, yaz, telefon, e-mail, yz yze, yerinde

tespit ve inceleme.

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Mdr, Mdr Yardmclar, Yksekokul Sekreteri, ef, blm retim elemanlar, Gvenlik ube Mdr, Polis,

LETM EKL

Yaz, telefon, internet, yz yze, kamera kaytlar

ALIMA ORTAMI

Gvenlik odas ve grevlendirilecei dier alanlar

ALIMA SAATLER

Aylk nbet izelgesinde belirtilen saatler aras ve ihtiya duyulan dier saatler

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa No

G R E V T A N I M I

GREV UNVANI

TEMZLK GREVLS

GREVL ADI

Erdoan MEM

Hasan TYSZ

BALI OLDUU MAKAM

Yksekokul Sekreteri

ST YNETCLER

Mdr, Mdr Yardmclar Yksekokul Sekreteri,

TEMEL GREVLER

Kendi bana ve belli bir sre ierisinde, sorumlu olduu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke karma, sprme, paspaslama, parlatma, ykama, cilalama, ovma, kazma vb. temizlik ve bakm ilemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiidir.

GREVLER

1. Sorumluluunda olan i ve d alanlarn dzenli, temiz ve hijyenik olmasn, birimlerin bina, eklenti ve katlarnda yerleimin dzenini devamn salamak.

2. Snf, laboratuvar, koridor gibi alanlar havalandrmak.

3. Elektrik, su, cam, ereve, kaplarda vb. aksaklklar faklte sekreterine bildirmek, yanan lamba, ak kalm k, ak kalm musluk vb. israfa neden olan her eye mdahale etmek

4. Snf ,laboratuvar, Akademik ve dari brolar srekli temiz saklamak

-Dekanlk ve blm lavabolarn hijyenik artlarda temizlemek

5. Bro ve snflara p kovas yerletirerek haftada bir kontrol edilerek boaltlmasnn salanmas.

6. Lavabolarda bulunan sabun ve havlu peetelerin kontrol edilerek deitirilmesi

7. Bina camlarnn periyodik olarak i ve d temizliinin yaplmas

YETKLER

Yukarda belirtilen grev ve sorumluluklar gerekletirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdii her trl ara, gere ve malzemeyi kullanabilmek.

Kontrol etme, dzeltme,

mza,

Paraflama

SORUMLULUK

Temizlik grevlileri, yukarda yazl olan btn bu grevleri kanunlara ve ynetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yksek Okulu Sekreterine kar sorumludur

BU TE ALIANDA ARANAN NTELKLER

Ara, gere ve ekipman bilgisi

evre koruma bilgisi

Dinleme yetenei

Ekip iinde alma yetenei

El becerisi

Ergonomi bilgisi - arlk kaldrma bilgisi (eilme, uzanma, arlk kaldrma)

Eya ve yzey zellikleri bilgisi

Hijyen bilgisi

letiim yetenei

lkyardm bilgisi

i sal ve i gvenlii nlemleri bilgisi

yeri alma prosedrleri bilgisi

BALI UNVANLARI

Yok

IKTISI

Belirlenen alanlarn temiz ve dzenli ve kullanma uygun olmas

BLG KAYNAKLARI

Yazl ve szl talimatlar, havale edilen ilemler. irket i tanm ve gerekleri

LETM NDE OLUNAN BRMLER

Yksekokul sekreteri, ef ve teknik birim

LETM EKL

Yz yze ve yazl

ALIMA ORTAMI

Akademik ve idari odalar ile derslik ve salonlar ve evre peyzaj alan

ALIMA SAATLER

08.00-12.00, 13.00-17.00, yetkili amirlerin uygun grd ve hizmetine ihtiya duyulan dier zamanlar.

ARSN MYO

Kontrol

K-8

Yayn Tarihi

17.06.015

Akademik Personel

Grev Tanm Ve Gerekleri

Rev.Tarihi

...03.2017

Rev.No

2

Sayfa


Top Related