douglass land lease presentation 3-21-13 (haitian creole)

of 21 /21

Author: nycha-nyc-housing

Post on 24-Jun-2015

95 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Douglass Houses has a $192 million unmet need for capital building improvements over the next 5 years.

TRANSCRIPT

Page 1: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)
Page 2: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

79 ane fo

Page 3: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

3

Douglass Houses

March 2013

Konserve lojman Piblik

Page 4: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Mach a suiv pou Konservasyon

Asire ke lojman piblik rete disponib pou jenerasyon aktyel ak pwochen nan Nouyok

4

Page 5: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Plan NYCHA Development NYCHA ap travay men nan men

epi fe lakay li plizyie doizen reyinion ak lokate, eli ofisyiel, kominote patne ak anplwaye. De milyie lokate bay opinyion

pa yo epi fe pwopozisyion ki gen ladan li:o Gade nan ki fason nou ka itilize sa

ki pi valab pou NYCHA –Ranplasman te – pou nou fe lajan rantre.

o Devlopman de nouvel melanj itilizasyon, melanj salair lojman pou siporte plis famiy ki nan bezwen.

5

Page 6: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Yon mach a suiv pou futur

Yon apel pou: Konserve lojman piblik

–Konstriksyion kominote ak oportunite. Retabli finansyal

durabilite Transforme fason ke

nou fe bagay yo Amelyore servis

6

Page 7: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Pou ki sa nap fe bagay sa yo jodia

NYCHA gen pwoblem pou li fe avans

Grav ratman nan sipo finans gouvenman Bezwen kapital ki pa

ase Defisi nan

operasyon striktirel Chaj regilatwa

empeche nou kontwole depans nou. Ansyen ak pouri kay.

7

Page 8: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

DE DIFERAN FEDERAL FILYIE FINANS

Kapital:► Kouvri tet kay la, brik,

asanse, sistemelektrik, plonbri, akchofaj

► Ekzije yon planifikasyon pou yon long tan

► Apel pou yon komplikeak yon long ekzekisyon.

Operasyon:► Kouvri antretyen edifis

la ak reparasyon, jouapre jou operasyon akadministrasyon.

► Selon HUD finansformil ki diminyie nanlajan NYCHA

8

Page 9: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

-$900-$800-$700-$600-$500-$400-$300-$200-$100

$02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

In M

illio

ns o

f Dol

lars

Kapital lajan ki pa ase pou bezwen reparasyon

9

Manke lajan de $876 Million

Page 10: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

-$800-$700-$600-$500-$400-$300-$200-$100

$02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nou perdu nan lajan operasyon pou entretyien, reparasyon, ak servis

10

$ 750 Million Defisi

Dol

lars

in M

illio

ns

Page 11: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

$13.4 Billion lajan ke nou pa genyen pou bezwen kapitalNYCHA Wide pou 5 an kap vini

11

Douglass I genyen $109 Milyion nan bezwen kapital Douglass II - $71 Milyion

Douglass Addition –$12 Milyion

Total $192 Milyion nou bezwen pou kapital amelyorasyon

Page 12: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Plan NYCHA Se plan nou pou aksyion

Pou retabli estabilite

finansyel pa chahe pou lot

sous oportinite a long term finansman

12

Page 13: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Plan ki te pwopoze a genyen pou ede konserve lojman piblik pou fanmiy aktyel epita

NYCHA kapab louwe (pa vann) 13 moso te ki tou pre 8 devlopman

Lajan ki rantre a kapab dedie a amelyorasyon lojman piblik

Devlope kapab finanse, konstwi, epi opere nouvo bildin residansyel.

13

Page 14: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Plan ki pwopoze a kapab ede konserve piblik lojman pou fanmiy konyea ak demen

Devlope prive kapab peye NYCHA pou gen dwa bati sou te ke yo louwe na men NYCHA (epi nou kontinyie posede)

Apepre 80% nan apatman sa yo kapab louwe a pri ki nan mache, epi 20% kapab en permanans pou moun

14

Page 15: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Mete dosyie a dwatPlan devlopman pap Nou pap monte lajan kay la pou

moun ki abite nan NYCHA paske genyen nouvo devlopman.

Nou pap kraze lojman piblik apatman

Nou pap retire NYCHA fanmiy Nou pap fe li prive- NYCHA ap

toujou rete pwopriete kay la Nou pap vann te:NYCHA posede

te kote yo fe nouvo knostriksyon. Sa pap fe ke nou pedi travay ni

ogmante travay ekzigib pou moun ki travay nan NYCHA ofis

15

Page 16: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

NYCHA’s baz pwinsip devlopman

Lokasyion nouvo bildin yo akote devan lari pou ankouraje pyieton trafik ak plas ki entegre ak moun nan katyie a

Ranplasman Pakin espas pou tout lokate ki gen dwa pake nan kote devlopman ap fet

kompakte lakou demenaje sou yon lot plas

16

Page 17: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

NYCHA’s Baz pwinsip pou devlopman

Kote gen plas ki disponib lot kote ki afekte yo pwal deplase, ranplase epi revire. (kote shez yo yie ak Jaden)

NYCHA ap toujou rete pwoprieter nan ter a sou nouvo bilding rout 99- an terrin loueyaj

17

Page 18: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Benefis NYCHA en larj Initiativ sa a ap jenere antre $30 Milyion and

$50 Milyion lajan finanse chak ane pou 99 an (ferm de louwaj)

Nouvo finans filyie pwal itilize pou amelyorekalite la vi moun ki abite nan NYCHA bilding pa finanse yon posyion nan kritikal kapitalamelyiorasyion

Inisiativ sa a pwal mennen preske 800 permananba salair lojman kay pou moun Nou York ki pa feanpil lajan

NYCHA lokate pwal genyen priorite pou ba salairkay sa yo. 18

Page 19: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

Benefis pou Douglass Houses lokate Preferans pou ba salair

apatman nan nouvo bildin yo Restriksyon pou fe ou posede

yo permanan Lot sistem elektrik le pa gen

kouran tankou nan koulwa ak limyie eskalyie, chofaj ak dlo cho, asanse ak sekirite Konstriksyion ak permanan oportinite travay pou moun ki abite nan NYCHA

Avanse sekirite sistem pou tout devlopman

19

Page 20: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

klotur deklarasyon

20

Page 21: Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

21

Q & A