dostop do raziskovalnih podatkov v adp in njihova analiza dostop do raziskovalnih podatkov v adp in

Download Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in

Post on 11-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza

  Kaj študentu ponuja ADP

  Irena Vipavc Brvar

  ADP,UL, 16. oktober 2014

  Predavanje za študente Filozofske fakultete, UL – izvedeno na FDV, UL

 • A D

  P

  Vsebina predavanja

  • Splošno o arhivu in mikro podatkih

  • Sekundarna analiza

  • Metapodaki

  • Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP

  • Analiza podatkov v Nesstarju

  • Mednarodne podatkovne baze

  V se

  b in

  a

 • A D

  P

  Arhiv družboslovnih podatkov

  • je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,

  • pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja,

  Naloge:

  • shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),

  • preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,

  • uporabnikom omogoča enostaven dostop do podatkov v številnih formatih in

  • nudi storitve s področja metodologije in statističnih obdelav.

  S p lo

  šn o o

  a rh

  iv u

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • A D

  P

  Arhiv družboslovnih podatkov

  • je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,

  • pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja,

  Naloge:

  • shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),

  • preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,

  • uporabnikom omogoča enostaven dostop do podatkov v številnih formatih in

  • nudi storitve s področja metodologije in statističnih obdelav.

  S p lo

  šn o o

  a rh

  iv u

 • Research data alliance meeting 2014

 • A D

  P

  Arhiv družboslovnih podatkov

  • je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,

  • pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja,

  Naloge:

  • shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),

  • preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,

  • uporabnikom omogoča enostaven dostop do podatkov v številnih formatih in

  • nudi storitve s področja metodologije in statističnih obdelav.

  S p lo

  šn o o

  a rh

  iv u

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • A D

  P

  Sekundarna analiza

  Uporabimo že zbrane podatke za testiranje hipotez in jih ne zbiramo sami. Vključuje izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen (npr. administrativni zapisi).

  Ključni elementi s katerimi se srečujemo so:

  - dostop do podatkov in njihova uporabnost

  - ohranjevanje zaupnosti in zasebnosti, ki jih je respondentom jamčil primarni raziskovalec

  - lastninske pravice in lastništvo nad podatki

  S e k u n d a rn

  a a

  n a liza

  Informacije niso dostopne ali ne obstajajo Primarna analiza

  Informacije obstajajo in so dostopne Sekundarna analiza

 • S e k u n d a rn

  a a

  n a liza

  Razlogi za sekundarno analizo

  (vir: Hayman v Štebe, 1999)

   medčasovna primerjava

   že testirani vprašalniki, vprašanja

   različni nameni uporabe….

   Kombinacija več virov podatkov

  - Slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov – vprašanje kakovosti

   Prihranek denarja

   Prihranek časa

  Konceptualno-vsebinski razlogi

  Metodološki razlogi Ekonomski razlogi

 • P o d a tk

  i Kaj so podatki?

  ”podatki” - računalniško berljive podatkovne datoteke

  .. prepisi intervjujev, avdio in video zapisi

 • Mikro in makro podatki M

  ik ro

  in m

  a k ro

  p o d a tk

  i

  M

  I

  K

  R

  O

  M

  A

  K

  R

  O

  ADP

  SURS

  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4004

 • Seznam spremenljivk

 • Podatki

 • Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

  RAZISKAVA

  Podatki v ustreznem formatu

  Vprašalnik Šifrant

  Ustrezna dokumentacija o izvedbi raziskovanja

  Teoretska podlaga raziskovanja – oblikovanje indikatorjev

  ….

 • Vprašalnik V

  p ra

  ša ln

  ik

 • Metapodatki M

  e ta

  p o d a tk

  i

  Specifikacija, ki se uporablja na področju družboslovja in

  humanistike je DDI.

  Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za

  obveščanje in procesiranje statističnih struktur".

  (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

 •  Avtor  Producent  Finančna podpora  Serija  Vsebinska področja  Povzetek  Čas zbiranja podatkov  Časovno pokritje

   Geografsko pokritje  Enota za analizo  Populacija  Kdo je opravil zbiranje

  podatkov  Tip vzorca  Uteževanje

   Citiranje  Sorodne raziskave  Vprašalniki in

  povezano gradivo

  Kaj so metapodatki v ADP? M

  e ta

  p o d a tk

  i

 • Kako do podatkov na ADP? K

  a ko

  d o p

  o d a tko

  v ?

  SPLETNA STRAN www.adp.fdv.uni-lj.si

  NESSTAR http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/

  Kaj najdeš na spletni strani? Opis raziskave Opis podatkov Povezana gradiva in objave

  Kaj najdeš na Nesstarju? + …. Omogoča analizo preko spleta

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

 • Op i

  s

  razis k

  a v e

  N e ssta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer Politbarometer

 • R e g istra

  cija za

  d o sto

  p d

  o g

  ra d iva

  _

  1

  2

  3 Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

 • registracija R

  e g istra

  cija za

  d o sto

  p d

  o g

  ra d iva

  _

  !

  Geslo je veljavno

  do konca tekočega

  študijskega leta

  Pri uporabniškem

  imenu namesto "@"

  vpišete "AT“

 • Op i

  s

  razis k

  a v e

  N e ssta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

  KORAK 1 Kliknem na listič TABELA

  KORAK 2 Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

 • Op i

Recommended

View more >