dorpsketting nr. 2181

Download Dorpsketting nr. 2181

Post on 09-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dorpsketting nr. 2181

TRANSCRIPT

 • Pinkster-Wandel-Ketting

  Weekblad De Dorpsketting

  Datum: 13 mei 2013 Oplage: 1070

  In deze Dorpsketting: Kerk 2 Pinksternoveen 5 Zonnebloem 5 Summerland 7 Toerclub 8 Wielertijdrit 11

  Willem vd Helm bokaal 11 Workshop management13 Duiven 14 Wandeltocht 17 Sport 18 Avonddriedaagse 23 Amigos 24 Beatz 25 Ballenjongen 27 Voorleesfestival 29 op weg naar de fysio 31 Zwoudse boerderij 33 Wie weet meer 35

  Redactie en druk: Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Nieten en vouwen: Wilma, Ria en Loes

  Redactieadres: Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk

  Kopy inleveren: maandag vr 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur

  E-mail: redactie@dorpsketting.nl

  Web-site www.stompwijk.nl

  Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Bezorging: Door vrijwilligers

  Gratis publicaties: Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc Tarieven: 5,00 1/8p 10,00 p, 20,00 p, 30,00 p, 40,- 1/1pagina Eenmalige adv.: Tekst+geld uitsluitend contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88

  Politie: Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

  Spreuk van de week:

  Het eindpunt kan nooit zo interessant zijn

  als de weg ernaartoe. (Zen)

  Nummer: 2181

  Van de redactie Volgende week is het Pinksterweekend en dan ma-

  ken we Dorpsketting gewoon op 2e Pinksterdag. Dit is makkelijker voor ons i.v.m. andere verplich-

  tingen op andere dagen. Dit geldt ook voor de vouw- en nietploeg en bezorgers. Dus lever tijdig uw kopij in. Verder vinden we het prettig als er meer personen

  zich melden voor het ondersteunen van de redactie als het gaat om het houden van interviews van bijvoorbeeld 4 jubilarissen bij de Fanfare of in het

  bedrijfsleven. Of pak zelf de pen ter hand als het gaat om uw bijzondere zoon of dochter, nicht of vader. We houden niet van valse bescheidenheid.

  Laat van uw horen en help het blad leesbaar hou-den. Petra (die het wat rustiger aan wil doen.)

 • -2-

  ParochieKern berichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88

  2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur

  Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

  E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168 Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

  Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

  Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius Woensdag 15 mei 09.00 uur kerkschoonmaak

  19.30 uur Pinksternoveen met koorzang. Voorganger Mw. Marianne Turk Donderdag 16 mei 19.00 uur Rozenkransgebed Voorganger Jan v. Rijn Zaterdag 18 mei 19.00 uur geen viering. Zondag 19 mei 11.00 uur 1e pinksterdag, eucharistieviering

  met parochiekoor.

  ` voorganger pater van Ulden Maandag 20 mei 11.00 uur 2e pinksterdag geen viering

  Misintenties Zondag 19 mei, 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie

  Cornelis Caspers jaargetijde, Nico v. Boheemen, Jan v.d. Krogt, Piet

  Roeling, Cor Janson, overleden broers en zussen, Bertus v. Vliet, overleden ouders v. Vliet - v. Leeuwen, G Hoogervorst, Jan Koevoet, Jan Kerkvliet, Leen en Josien Olsthoorn Lourens, Arie, Kees, Marie en To Olsthoorn, Arend en To v.d. Voort - in t Veen, Gerarda de Jong - van der Poel, Francisca Over-devest Nederpelt, Dora Disseldorp Luk, Cor en Nel Verhagen Kerkvliet, Miep Mooijman - v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis.

 • -3-

  Kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars woensdag 15 mei 19.30 u A.v.S Lia de J. geen

  donderdag 16 mei 19.00 u A.v.S Jan v. Rijn geen zaterdag 18 mei 19.00 u Adriaan H. geen geen Zondag 19 mei 11.00 u Adriaan H. Jan v. Rijn Bart v. S/ Simon v. Es

  Mededeling uit het secretariaat.

  Kerkschoonmaak, Woensdag 15 mei om 09.00 uur gaat de schoonmaakploeg de kerk weer schoonmaken, met alle bouwactiviteiten in de pasto-rie is het weer hard nodig. Als u hierbij een handje wilt helpen, dan bent u van harte welkom. De koffie met staat weer voor u klaar.

  Werkgroep Schone Kerk

  * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Meimaand Mariamaand Donderdag om 19.00 uur komen we weer bijeen in de kerk om

  een half uurtje, alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader, voor te leggen. En we roepen daarbij de voorspraak

  in van moeder Maria door het bidden van het rozenkransgebed. Hopelijk wilt u een half uurtje vrij maken om naar de kerk te ko-

  men en met ons mee te bidden U bent van harte welkom.

  Jan van Rijn

  * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Het jaarlijkse uitje voor de Misdienaars

  Het jaar loopt weer ten einde en de vakantie staat weer voor de deur. Dat betekent voor de misdienaars het jaar-lijkse uitje als dank dat ze er toch weer iedere week zijn om de kerkdienst te dienen. Om dit uitje mogelijk te maken wordt er deze week op

  zondagmorgen 19 mei aan het einde van de viering een deur collecte gehouden.

  We willen u alvast bedanken voor u bijdragen. Namens de werkgroep van de misdienaars

 • -5-

  Woensdag Pinksternoveen in Stompwijk

  In de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren gaat er een reeks van vieringen door de regio. Negen dagen, dus een zogenaamde Pinksternoveen. Iedere avond is er een viering in een andere kerk. A.s. woensdag om half 8 is de viering van de Pinksternoveen bij ons in de kerk. Het wordt een viering waarin we vragen om de inspiratie van de Heilige Geest. Aan de leden van de verschillende ko-

  ren wordt gevraagd om muzikale ondersteuning, maar het is vooral de be-doeling dat er volop meegezongen wordt. Na afloop is er koffie. Ik hoop dat er flink wat mensen zijn die mee willen doen aan deze voorbereiding op het feest van Pinksteren. Marianne Turk

  Openingstijden: Donderdagavond 19.00 21.00 uur Zaterdag 11.00 14.00 uur

  Komt u gerust eens kijken! We staan weer helemaal vol met prachtige spullen. Vraagt u ook eens naar het fotoverkoopboek, hierin staan bankstel-

  len, fauteuils, eethoeken, stoelen, kasten en nog veel meer. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

  Geslaagde dagboottocht Rode Kruis De 52e dagboottocht op 10 mei 2013 mag zeker niet

  klagen over gebrek aan (prominente) belangstelling.

  In de ochtend werden de 76 gasten, onder wie een 103-jarige, uitgezwaaid door burgemeester van der Sluis en zijn echtgenote, s-middags werden zij

  weer verwelkomd door burgemeester Bloemen van Zoe-terwoude. Deze belangstelling werd door gasten n vrij-willigers erg gewaardeerd en maakte de vaartocht met de Princess van Rederij Triton van begin tot einde com-

  pleet. Onderweg genoot men, zoals gebruikelijk met mu-ziek omlijst, van de nodige versnaperingen inclusief het

  overbekende advocaatje met slagroom, en een lunch. Weliswaar werd de dag niet uitbundig door de zon overgoten en stond er een stevige bries, maar de tocht was er niet minder om, zeker ook doordat kapi-tein Arie Twigt een fraaie alternatieve tocht uit zijn kapiteinspet toverde. Alles bij elkaar was het weer een zeer geslaagd evenement dat dankzij de medewerking van (Rode Kruis) vrijwilligers, artsen, chauffeurs (van particu-liere autos en rolstoelbussen), muzikanten, De Bloemenvink, provincie en omwonenden waaronder restaurant Puurr, gerealiseerd kon worden.

 • Volendammer Vishandel

  Iedere donderdagmorgen

  t.o. Het Blesse Paard

  van 10.3013.00 uur

  Uitsluitend

  1e kwaliteit

  Te koop:

  Nieuwe Johnny Loco fiets, roze met bloemprint, zit nog in de doos. Hij is gewonnen bij een prijsvraag van A. Vogel.

  Tel. 071 5803828

 • -7-

  Stompwijk Summerland; Yellow Claw

  Over een paar maanden is het al weer zover, Stompwijk Summerland 2013 staat dan alweer voor de deur. De kaartverkoop gaat best wel hard. Al de Passe Par-

  tout kaarten in de Beatz zijn al uitverkocht. Maar er zijn nog wel normale kaarten beschikbaar voor de vrijdag en de zaterdag. De kaarten zijn 15,- per stuk zowel voor de vrijdag als zaterdag. Hardcopy kaarten zijn ook nog

  beschikbaar bij Caf de Gouden Leeuw en Caf de Meester. Het programma voor zowel de vrijdag als de zaterdag is inmiddels bekend. Hieronder is een van de artiesten van de vrijdagavond uitgelicht. Voor de rest van het programma kunt u kijken op de website. Voor wie Yellow Claw nog niet kent, een kleine

  introductie: Yellow Claw is een DJ act en speel-tuin van Nizzle, Jim Aasgier, Mc Bizzey en wordt

  georganiseerd door het vierde lid Dennis Brug-man (DB Label) bekend van het succesvolle dance concept Dirk Deluxe. De sound van Yellow Claw is het best te beschrijven als een uppercut van House, Electro,

  Hiphop, Dubstep, breaks RnB, en vele andere stijlen. Wat een jaar geleden begon als een een-malig optreden is in korte tijd uitgegroeid tot een

  act met eigen avonden door het hele land en een spoor van verwoesting achter zich laat. De clip die ze samen met rappers Mr. Polska en Ronnie Flex schoten werd in de eerste 24 uur na lancering meer dan 25.000 keer

  bekeken. Veder zijn ze ook nog bekend van de liedjes: Krokobil, Nooit Meer Slapen en Aller Mooist