doorrekening verkiezingsprogramma politieke partijen 2017

Download Doorrekening verkiezingsprogramma Politieke Partijen 2017

Post on 11-Apr-2017

214 views

Category:

Economy & Finance

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dia 1

Oscar SeinstraKeuzes in Kaart (KiK) - CPBDoorrekening verkiezingsprogrammas

VERKIEZINGEN 2017

Verkiezingsprogrammas 20172Overig:CNV onderwijs, overzicht politieke partijen over onderwijs, verkiezingen 2017.Giebels, R. (2017). Het milieu: alles bij het oude of op de schop? , De Volkskrant, 23 februari 17Giebels, R. & Herdersche , G. (2017). Wedstrijdje boekhouden? , De Volkskrant, 16 februari 17Giebels, R. & Herdersche , G. (2017). Maar wie gaat dat allemaal betalen? , De Volkskrant, 17 februari 17Engelen, E. (2017). CPB rekent de politiek door: trap er niet in. NRC Handelsblad, 16 februari 17Herdersche , G. (2017). De zorg: alles uit de pot of ieder voor zich? , De Volkskrant, 1 maart 17Stellinga, M. & Witt Wijnen, Ph. de (2017). Politiek kan weer uitdelen dankzij groei, NRC Handelsblad, 16 februari 17Luttikhuis, P. & Postma, R. (2017). Groot contrast tussen partijen op milieugebied, NRC Handelsblad, 16 februari 17 Bronnen:

En verder:

Verkiezingsprogrammas van besproken partijen.Stemwijzer en Kieskompas

Verkiezingsprogrammas 2017Doelen:3Koppeling met het vak Overheidsfinancin (meer dan alleen taaie stof...).Kennis economische ontwikkeling (we zijn een economische opleiding).Speciaal aandacht voor onderwijs (we zijn een lerarenopleiding).(Meer) kennis van partijprogrammas (voor een bewustere keuze).Ik probeer objectief te zijn maar volledige objectiviteit bestaat niet.Niet alle 11 partijen van KiK meegenomen (te omvangrijk/bewerkelijk).Niet alle beleidskeuzes worden besproken (te omvangrijk/bewerkelijk).Is het CPB/PBL wel objectief?Beperkingen:Probeer de link te zien met ons vak:

Doet jouw partij wat je denkt? (let daarbij ook op jouw nummer 2 en nummer 3 partij)Kijkwijzer:economie overheidsfinancinonderwijs

Ik lees bijvoorbeeld NRC en De Volkskrant (en dus geen andere kranten). Gekozen voor de 6 (soms 7) grootste partijen uit de huidige Tweede Kamer (m.u.v. de PVV die het verkiezingsprogramma niet door het CPB heeft laten doorrekenen).Gekozen voor economische effecten van beleidskeuzes (BBP, werkloosheid, effect op overheidsfinancin). Gekozen voor de beleidsterreinen op hoofdlijnen. Verdieping op het beleidsterrein onderwijs.Per partij opvallende zaken.Conclusie = subjectief......

Verkiezingsprogrammas 2017Doorrekeningen CPB: Zonde of Zegen? 4Het verengt de campagne tot louter materile zaken:alleen maar cijfers uit tabellen en grafieken,niet in geld uit te drukken zijn verkiezingsthemas als identiteit, integratie, vergroening, normbesef, patriottisme, etc.slechts nadruk op economische groei,(investeringen in) onderwijs, innovatie, milieu levert weinig op.

Het geeft een schijnzekerheid:economie is nu alweer anders dan tijdens berekeningen,er zal nooit n partijprogramma onverkort worden uitgevoerd,de modellen staan ver van de werkelijkheid en zijn benvloedbaar.

Het CPB is niet onafhankelijk (valt onder Economische Zaken) en in de modellen zitten al politieke keuzes verscholen.

Het is wereldkampioenschap vierkante millimeter zeiken..(Tedje van Es, van de Tegenpartij)

A R G U M E N T E N T E G E N D O O R R E K E N I N G

Het CPB over de plannen van de Vrijzinnige Partij (basisinkomen) en van VNL (vlaktaks):Ons instrumentarium is niet uitgerust voor de revolutie......

Verkiezingsprogrammas 2017Doorrekeningen CPB: Zonde of Zegen? 5Een onafhankelijk instituut dat verkiezingsprogrammas langs een zelfde meetlat legt: het maakt vergelijken mogelijk.

Partijen moeten serieus aangeven hoe zij dekking zoeken voor voorgestelde maatregelen (dus niet alleen maar cadeautjes).

Partijen moeten keuzes maken. Wel of geen (extra) geld voor een bepaald dossier? In dat opzicht vaak meer duidelijkheid dan eigen verkiezingsprogrammas.

Het is een check op realiteitszin, het kan partijen geloofwaardigheid geven.

Ook de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving worden doorberekend (door het PBL: Planbureau voor de leefomgeving).A R G U M E N T E N V O O R D O O R R E K E N I N G

Mondiaal is het een uitzonderlijk fenomeen. In Belgi krijgt het nu navolging: in 2014 wettelijke verplichting doorrekenen verkiezingsprogrammas.

Verkiezingsprogrammas 20176 BasispadMethodiekBij ongewijzigd beleid gaat men uit van een ontwikkeling die loopt volgens het zogenaamde basispad.

De beleidsvoornemens uit de miljoenennota 2017 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van het basispad.

De beleidsvoornemens uit de verkiezingsprogrammas zijn tegen deze basisgegevens gelegd: wijzigingen t.o.v. dit pad worden zichtbaar.

Gegevens:BBP gemiddelde groei (in %) 2018-20211,7Koopkracht gemiddelde groei (in %) 2018-20210,0Werkloosheid (in %) in 20215,5EMU-saldo (in % BBP) in 20210,9EMU-schuld (in % BBP) in 202152,3Houdbaarheid (in % BBP) in 20210,4Inkomensongelijkheid (mutatie Gini-cofficint)2,9

Verkiezingsprogrammas 20177 Ontwikkeling BBP en werkloosheidHet zit economisch mee. Alle partijen profiteren hiervan.Nieuwste cijfers zijn nog rooskleuriger. Oorzaken o.a.:(aantrekken) wereldeconomiegevoerde beleidLage(re) werkloosheid o.a. door:(aantrekken) wereldeconomiegevoerde beleid

Bij SP minste werkloosheid door:lagere arbeidsaanbodextra banen in de zorg

Raadselachtig waarom de PvdA hier niet meer credits voor vraagt. Men gaat er over het algemeen automatisch van uit dat dit door de VVD komt. Toch heeft vooral de PvdA de nek uitgestoken en niet populaire maatregelen genomen vier jaar terug die nu vruchten afwerpen. Kiezers hebben een kort geheugen, maar waarom geen herinnering van Asscher?

Verkiezingsprogrammas 20178 Werkgelegenheid

Verkiezingsprogrammas 20179 WerkgelegenheidGrote verschillen in werkgelegenheid ontstaan niet in de marktsector, maar wel:bij de overheid: 100.000 PvdA-banen bij de overheid: concirges, tramconducteurs, bibliothecarissen, etc.in de zorg: met name SP door hogere bezettingsnorm in verpleeghuizen etc. Definitie: aantal gewerkte uren op de langere termijn, als mensen hun gedrag volledig hebben aangepast aan het nieuwe beleid.

Minder structurele werkgelegenh. door:hogere uitkeringenmeer toeslagen (terwijl op korte termijn toename werkgelegenh.)

Meer structurele werkgelegenh. door: hogere arbeidskortingVVD wel kampioen structurele werkgelegenheid.

Op korte termijn wordt de werkgelegenheid vooral bepaald door de arbeidsvraag: door meer bestedingen als gevolg van economische groei; of extra banen in de zorg/onderwijs/ etc. Op de lange termijn wordt het aantal gewerkte uren vooral benvloed door het aantal uren dat mensen betaald willen werken. Maatregelen die het inkomensverschil tussen werken en niet werken vergtoten leiden dus tot een hogere structurele werkgelegenheid.

Verkiezingsprogrammas 201710 EMU-saldo en overheidsschuldAlle partijen komen na de macro economische doorrekening uit op een begrotingsevenwicht of een (klein) positief EMU-saldo. Het verwachte overschot wordt (deels) gebruikt voor (nieuwe) beleidskeuzes.De schuld blijft met (rond de) 52% mooi beneden de Europese norm (