dokumentacija o nabavi

Click here to load reader

Post on 03-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O. 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj
(OIB: 81685682389) (dalje u tekstu “Naruitelj”)
DOKUMENTACIJA O NABAVI Za projekt sufinanciran sredstvima EU fonda
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE
AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK
Evidencijski broj nabave: 2/2020 n.v.v.
Sinj, sijeanj 2020. godine
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 1
Ova Dokumentacija o nabavi se sastoji od:
(a) Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
(b) Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
(c) Knjiga 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE
(d) Knjiga 4 TROŠKOVNIK
(e) Knjiga 5 NACRTI
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 2
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O. 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj
(OIB: 81685682389) (dalje u tekstu “Naruitelj”)
DOKUMENTACIJA O NABAVI Za projekt sufinanciran sredstvima EU fonda
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE
AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK
Evidencijski broj nabave: 2/2020 n.v.v.
KNJIGA 3 Tehnike specifikacije
Sinj, listopad 2019. godine
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 3
SADRAJ
1. OPIS RADOVA ....................................................................................................................................... 9
1.1 UVOD ............................................................................................................................................... 9 1.1.1 Okvir Projekta ........................................................................................................................ 9 1.1.2 Opis Projekta ........................................................................................................................ 11 1.1.3 Radovi obuhvaeni ovim Ugovorom ................................................................................... 11 1.1.4 Nadlene institucije ............................................................................................................. 13
1.2 SPECIFINE INFORMACIJE O PODRUJU PROJEKTA ................................................................................. 15 1.2.1 Podaci o lokaciji i obuhvatu zahvata ................................................................................... 15 1.2.2 Geografske i topografske karakteristike ............................................................................. 15
1.3 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA KOJU IZRAUJE IZVOA ......................................................................... 17 1.3.1 Izvedbeni projekti i dokumentacija izvedenog stanja ........................................................ 17 1.3.2 Ishoenje uporabnih dozvola .............................................................................................. 18 1.3.3 Plan izvoenja radova .......................................................................................................... 18 1.3.4 Plan zaštite na radu.............................................................................................................. 19 1.3.5 Elaborat privremenog funkcioniranja postojeeg sustava odvodnje ................................ 19 1.3.6 Elaborat regulacije prometa ................................................................................................ 19
1.4 OSTALA DOKUMENTACIJA I OBAVEZE IZVOAA ................................................................................... 20 1.4.1 Vremenski plan .................................................................................................................... 20 1.4.2 Organizacijska struktura ...................................................................................................... 20 1.4.3 Izvještaji o napretku radova ................................................................................................ 20 1.4.4 Sastanci i koordinacija ......................................................................................................... 21 1.4.5 Sustav osiguranja kvalitete .................................................................................................. 21 1.4.6 Planovi kontrole (PK) ........................................................................................................... 23 1.4.7 Kontrola i dokumentacija Izvoaa ..................................................................................... 23 1.4.8 Metode dokumentiranja i voenja dokumenata tijekom izvoenja Radova .................... 23 1.4.9 Dokumentacija pri dostavi ................................................................................................... 24 1.4.10 Nakon završetka ................................................................................................................... 24 1.4.11 Prirunici za upravljanje i odravanje.................................................................................. 24 1.4.12 Ishoenje potrebnih dozvola i suglasnosti ......................................................................... 25 1.4.13 Izjave o metodama izgradnje i montae ............................................................................. 25
1.5 GRADILIŠTE ..................................................................................................................................... 26 1.5.1 Gradilišne ploe ................................................................................................................... 26 1.5.2 Pristup Gradilištu ................................................................................................................. 26 1.5.3 Smještaj na Gradilištu .......................................................................................................... 27 1.5.3.1 Smještaj za Izvoaa ........................................................................................................ 27 1.5.3.2 Ured za djelatnike Inenjera ............................................................................................ 27 1.5.4 Zaštita na radu ..................................................................................................................... 27 1.5.4.1 Osoba za provedbu zaštite na radu ................................................................................. 27 1.5.4.2 Opasne aktivnosti ............................................................................................................. 28 1.5.4.3 Sastanci i izvještavanje ..................................................................................................... 28 1.5.4.4 Opasna atmosfera ............................................................................................................ 28 1.5.4.5 Ogranieni pristup i „Dozvola za rad“ .............................................................................. 28 1.5.4.6 Odredbe za sluajeve nude ............................................................................................ 29 1.5.4.7 Osobna zaštitna oprema i higijena .................................................................................. 29 1.5.4.8 Vertikalni prilazi ............................................................................................................... 29 1.5.5 Zaštita okoliša ...................................................................................................................... 30 1.5.6 Urednost gradilišta .............................................................................................................. 32 1.5.7 Zaštita kulturno povijesne baštine ...................................................................................... 32
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 4
1.5.8 Sigurnosne procedure .......................................................................................................... 33 1.6 IZVOENJE RADOVA ......................................................................................................................... 34
1.6.1 Trasiranje cjevovoda ............................................................................................................ 34 1.6.2 Iskop rova i polaganje cijevi ................................................................................................ 34 1.6.3 Cijevi i spojevi ....................................................................................................................... 36 1.6.4 Spajanje kanalizacijske cijevi s postojeim objektima i cjevovodima ................................ 39 1.6.5 Revizijska okna za kanalizacijske cjevovode ....................................................................... 39 1.6.6 vorišta na sustavu vodoopskrbe ....................................................................................... 40 1.6.7 Hidranti vodoopskrbne mree ............................................................................................. 40 1.6.8 Sidreni blokovi na vodoopskrbnim cjevovodima ................................................................ 41 1.6.9 Privremena vodoopskrba .................................................................................................... 41 1.6.10 Poklopci okana ..................................................................................................................... 41 1.6.11 Kuni prikljuci na kanalizaciju ............................................................................................ 42 1.6.12 Kuni prikljuci na vodoopskrbu ......................................................................................... 43 1.6.13 Privremeno funkcioniranje odvodnje ................................................................................. 43 1.6.14 Privremena regulacija prometa ........................................................................................... 44 1.6.15 Radovi pod utjecajem vode ................................................................................................. 44 1.6.16 Krianja ................................................................................................................................. 44 1.6.17 Radovi u trupu prometnih površina .................................................................................... 45 1.6.18 Sanacija prometnih, biciklistikih i pješakih površina ...................................................... 45 1.6.19 Norme, oznaavanje i dokazivanje sukladnosti graevinskih proizvoda .......................... 46 1.6.20 Licence za inenjere ............................................................................................................. 46 1.6.21 Aktivnosti izvoaa na gradilištima .................................................................................... 50 1.6.22 Pristupanost, objekti i ograivanje gradilišta ................................................................... 50 1.6.23 Izmjera cesta, vlasništva i usjeva ......................................................................................... 51 1.6.24 Planiranje i koordinacija s paralelnim ugovorima .............................................................. 51 1.6.25 Ispitivanja i testovi ............................................................................................................... 51 1.6.26 Ispitivanje vodonepropusnosti i tlane probe .................................................................... 52 1.6.27 Ispiranje i dezinfekcija vodoopskrbnih cjevovoda .............................................................. 54 1.6.28 Ispitivanje vodnih komora na vodonepropusnost .............................................................. 54 1.6.29 CCTV inspekcija .................................................................................................................... 54 1.6.30 Dozvole i suglasnosti ............................................................................................................ 55 1.6.31 Postojea infrastruktura ...................................................................................................... 55 1.6.32 Opskrba elektrinom energijom, pitkom vodom i sl. ......................................................... 56 1.6.33 Odlaganje gradilišnog otpada .............................................................................................. 57 1.6.34 Postupanje s uklonjenim cjevovodima i ostalim materijalima koji sadri azbest ............. 57 1.6.35 Iskop za potrebe izvoenja crpnih stanica .......................................................................... 57 1.6.36 Ope napomene uz betonske i armiranobetonske radove ................................................ 58 1.6.37 Radovi na montai predgotovljenih hidrostanica ............................................................... 60
1.7 REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ................................................................. 60 1.7.1 Dogradnja vodospreme Trilj i izgradnja hidrostanice Trilj ................................................. 61 1.7.2 Vodovod visoke zone naselja Jabuka .................................................................................. 62
1.8 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ........................................................................................................ 64 1.8.1 Odvodnja naselja Trilj i Vedrine .......................................................................................... 65 1.8.2 Odvodnja naselja Košute ..................................................................................................... 73 1.8.3 Odvodnja naselja Jabuka ..................................................................................................... 77 1.8.4 Odvodnja naselja Grab ........................................................................................................ 82
1.9 SANACIJA POSTOJEE MREE ODVODNJE ............................................................................................. 88 1.10 ZAMJENA DOTRAJALE ELEKTRO-STROJARSKE OPREME CRPNIH STANICA ................................................. 89 1.11 ISPITIVANJA ................................................................................................................................. 90
1.11.1 Ispitivanja izvan podruja Radova ....................................................................................... 90 1.11.2 Testovi po dovršetku ........................................................................................................... 91
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 5
1.11.3 Ispitivanje od strane Naruitelja tokom faze radova ......................................................... 91 1.11.4 Preuzimanje od strane Naruitelja ...................................................................................... 92 1.11.5 Odgovornosti nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju ..................................................... 92
1.12 TEHNIKE SPECIFIKACIJE ZA STROJARSKE RADOVE .............................................................................. 93 1.12.1 Kanalizacijske crpke ............................................................................................................. 93 1.12.2 Fazonski komadi, armature, cjevovodi i oprema unutar crpnih stanica ............................ 94 1.12.3 Vodovodne hidrostanice ...................................................................................................... 94 1.12.4 Oprema vodospreme ........................................................................................................... 95
1.13 TEHNIKE SPECIFIKACIJE ZA ELEKTROTEHNIKE RADOVE NA CRPNIM STANICAMA ................................... 97 1.13.1 Tehnike specifikacije za elektrotehnike radove na crpnim stanicama ........................... 97 1.13.2 Tehnike specifikacije PLC ureaja ...................................................................................... 98 1.13.3 Tehnike specifikacije za integraciju crpnih stanica u nadzorno-upravljaki sustav ......... 98
2. OPE TEHNIKE SPECIFIKACIJE......................................................................................................... 101
2.1 OPENITO – GRAEVINSKI RADOVI ................................................................................................... 101 2.1.1 Uvod ......................................................................................................................................... 101 2.1.2 Norme, zakoni, oznaavanje i dokazivanje sukladnosti graevinskih proizvoda ............ 101 2.1.3 Popis primjenjivih Hrvatskih normi i zakona .................................................................... 101 2.1.4 Norme na Gradilištu ........................................................................................................... 102 2.1.5 Pitanja koja nisu pokrivena normama .............................................................................. 102 2.1.6 Visine i kote terena ............................................................................................................ 102 2.1.7 Veliine ............................................................................................................................... 102 2.1.8 Obiljeavanje radova ......................................................................................................... 102 2.1.9 Istrani radovi..................................................................................................................... 103 2.1.10 Korištenje eksplozivnih i drugih opasnih supstanci .......................................................... 103 2.1.11 Mjere opreza ...................................................................................................................... 104
2.2 MATERIJALI I RADOVI ..................................................................................................................... 104 2.2.1 Opi uvjeti .......................................................................................................................... 104 2.2.2 Pripremni radovi ................................................................................................................ 104 2.2.3 Zemljani radovi .................................................................................................................. 104 2.2.4 Postavljanje geotekstila i geomrea .................................................................................. 104 2.2.5 Zaštita ravnih površina i pokosa ........................................................................................ 104 2.2.6 Tesarski radovi i radovi na skeli ......................................................................................... 105 2.2.7 Armaturni radovi ................................................................................................................ 106 2.2.8 Beton .................................................................................................................................. 106 2.2.8.1 Vodonepropusni profili .................................................................................................. 106 2.2.8.2 Materijali ispune za dilatacijske spojeve ....................................................................... 106 2.2.8.3 Polietilenske nosive letve .............................................................................................. 107 2.2.8.4 Bitumenski ep za ispunu ............................................................................................... 107 2.2.8.5 ep za ispunu sa smolom ............................................................................................... 107 2.2.8.6 Materijali ispune za ploe od drvnih vlakana ................................................................ 107 2.2.8.7 Materijali ispune na bazi gume (neopren) .................................................................... 107 2.2.8.8 Materijali za brtvljenje spojeva ..................................................................................... 107 2.2.8.9 Elastomerni brtvei materijal ........................................................................................ 107 2.2.8.10 Kit za brtvljenje ............................................................................................................... 108 2.2.8.11 Termoplastini brtvei materijali ................................................................................... 108 2.2.9 Zidarski radovi .................................................................................................................... 108 2.2.10 Izolacijski radovi ................................................................................................................. 108 2.2.11 Bravarski radovi ................................................................................................................. 108 2.2.12 Prijevoz sirovih materijala na Gradilištu ........................................................................... 108 2.2.13 Geotehniki radovi ............................................................................................................. 108 2.2.14 Montaerski radovi – vodoopskrbne cijevi ....................................................................... 109
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 6
2.2.15 Montaerski radovi – odvodne cijevi ................................................................................ 109 2.2.16 Cijevi i drugi materijali ....................................................................................................... 109 2.2.17 Metalni radovi .................................................................................................................... 111
2.3 RADOVI RUŠENJA I IŠENJA ............................................................................................................ 114 2.3.1 Odobrenje .......................................................................................................................... 114 2.3.2 Privremene ograde i barijere ............................................................................................. 115 2.3.3 Uvjeti vezani za prometovanje na prometnicama ............................................................ 115 2.3.4 išenje Gradilišta .............................................................................................................. 115 2.3.5 Zaštite ................................................................................................................................. 115 2.3.6 Cestovna oprema ............................................................................................................... 115 2.3.7 Skladištenje ........................................................................................................................ 115 2.3.8 Eksplozivna sredstva .......................................................................................................... 116 2.3.9 Nasipavanje terena i ureenje površina ........................................................................... 116 2.3.10 Zaštita postojeih graevina ............................................................................................. 116 2.3.11 Zasipavanje i zatvaranje napuštenih cijevi ....................................................................... 116
2.4 RADOVI OSIGURANJA VODONEPROPUSNOSTI ..................................................................................... 117 2.4.1 Vodonepropusnost na temeljima (horizontalna) ............................................................. 117 2.4.2 Vertikalna vodonepropusnost na zidovima ...................................................................... 117 2.4.3 Posebna vodonepropusnost .............................................................................................. 117 2.4.4 Vodonepropusnost spremnika i bazena ........................................................................... 117
2.5 RADOVI NA CESTAMA ..................................................................................................................... 118 2.6 OSTALI ELEMENTI ........................................................................................................................... 118
2.6.1 Pritisak vode ....................................................................................................................... 118 2.6.2 Zaštita iskopa od prodiranja vode ..................................................................................... 119 2.6.3 Metode izvoenja iskopa .................................................................................................. 119 2.6.4 Dodatna istraivanja na Gradilištu .................................................................................... 119 2.6.5 Izvješe o istranim radovima ........................................................................................... 120 2.6.6 Uklanjanje površinskog sloja zemlje ................................................................................. 120 2.6.7 Sondana jama ................................................................................................................... 121 2.6.8 Pregledi od strane Inenjera .............................................................................................. 121 2.6.9 Krianje s vodotocima ........................................................................................................ 121 2.6.10 Crpljenje vode .................................................................................................................... 121 2.6.11 Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama ................................................................. 121 2.6.12 Testovi formiranja visinskih kota ...................................................................................... 122 2.6.13 Uklanjanje viška iskopanog materijala ............................................................................. 122 2.6.14 Dodatna iskopavanja ......................................................................................................... 122 2.6.15 Zbijanje posteljice .............................................................................................................. 122 2.6.16 Nasipavanje ........................................................................................................................ 122 2.6.17 Pokrovni materijal i potporne strukture ........................................................................... 123 2.6.18 Rekonstrukcija neasfaltiranih površina ............................................................................. 123 2.6.19 Granice podruja, ograde, iva ograda i zidovi ................................................................. 124 2.6.20 Bankine ............................................................................................................................... 124 2.6.21 Drvee ................................................................................................................................. 124 2.6.22 Nasipavanje iznad površine terena ................................................................................... 125 2.6.23 Rušenje ............................................................................................................................... 125 2.6.24 Odravanje rekonstruiranih dijelova ................................................................................. 125
2.7 OGRAIVANJE I UREENJE POVRŠINA ................................................................................................ 125 2.7.1 Dokumentacija ................................................................................................................... 125 2.7.2 Materijali ............................................................................................................................ 126 2.7.3 Postavljanje ograde ........................................................................................................... 126 2.7.4 Ureenje okoliša ................................................................................................................ 126
2.8 VIJCI, MATICE, PODLONE PLOICE ................................................................................................... 129
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 7
2.9 ARMATURE ................................................................................................................................... 129 2.9.1 Opi zahtjevi ....................................................................................................................... 129 2.9.2 Eliptini zasun ..................................................................................................................... 130 2.9.3 Noasti zasuni..................................................................................................................... 131 2.9.4 Leptirasti zatvarai ............................................................................................................. 131 2.9.5 Kuglasti ventili .................................................................................................................... 132 2.9.6 Membranski ventili ............................................................................................................ 132 2.9.7 Nepovratni ventili .............................................................................................................. 132 2.9.7.1 Nepovratni ventil s polugom i utegom: ......................................................................... 133 2.9.7.2 Nepovratni ventil s kuglom: ........................................................................................... 133 2.9.8 Automatski odzrano-dozrani ventili .............................................................................. 133 2.9.9 Montano –demontani kompenzatori (MDK komadi ) ................................................... 134 2.9.10 Redukcijski ventili .............................................................................................................. 134 2.9.11 Runi zasuni ........................................................................................................................ 134 2.9.12 Obiljeavanje ventila i cjevovoda ...................................................................................... 135 2.9.13 Nosai cjevovoda i ventila ................................................................................................. 135
2.10 MJERNI UREAJI ........................................................................................................................ 136 2.10.1 Mjerai razine ..................................................................................................................... 136
2.11 ELEKTROMOTORI ........................................................................................................................ 137 2.11.1 Openito ............................................................................................................................. 137 2.11.2 Izolacija ............................................................................................................................... 137 2.11.3 Termorezistori .................................................................................................................... 137 2.11.4 Leajevi ............................................................................................................................... 138 2.11.5 Grijai protiv kondenzacije ................................................................................................ 138 2.11.6 Razvodne kutije .................................................................................................................. 138 2.11.7 Oznake ................................................................................................................................ 138
2.12 OPENITO – ELEKTRO RADOVI ...................................................................................................... 139 2.12.1 Norme i pravilnici ............................................................................................................... 140 2.12.2 Radni uvjeti ........................................................................................................................ 140 2.12.3 Elektromagnetska kompatibilnost .................................................................................... 141 2.12.4 Dokumentacija ................................................................................................................... 141 2.12.5 Okruenje ........................................................................................................................... 142 2.12.6 Oienje .............................................................................................................................. 142 2.12.7 Uzemljenje ......................................................................................................................... 148 2.12.8 Vanjska oprema ................................................................................................................. 150 2.12.9 Razvodne ploe .................................................................................................................. 150 2.12.10 Zaštita i završna obrada ................................................................................................. 151 2.12.11 Rasvjeta .......................................................................................................................... 151 2.12.12 Tvorniki izraeni sklopovi (FBA) za nisko naponske razvodne kutije, kontrolne centre motora i upravljake ploe ............................................................................................................... 153 2.12.13 Unutarnje oienje ploa ............................................................................................... 155 2.12.14 Pokretai motora i kontaktori ....................................................................................... 158 2.12.15 Osigurai ......................................................................................................................... 161 2.12.16 Upravljaki krugovi i oprema ......................................................................................... 161 2.12.17 Programibilni kontroleri ................................................................................................. 161 2.12.18 Elektro magnetna oprema ............................................................................................. 162 2.12.19 Zahtjevi telemetrije ........................................................................................................ 162 2.12.20 Kvar napajanja, automatsko ponovno pokretanje ....................................................... 162 2.12.21 Zaštita od groma ............................................................................................................. 162 2.12.22 Indikacijski instrumenti .................................................................................................. 163 2.12.23 Oznake ............................................................................................................................ 163 2.12.24 Stop – Iskljui/ Izolacija .................................................................................................. 163
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 8
2.12.25 Priuvni generatori – spojni ureaji .............................................................................. 163 2.12.26 Mobilni generatori ......................................................................................................... 164 2.12.27 Utinice ........................................................................................................................... 165
2.13 PROVJERE – OPI ZAHTJEVI .......................................................................................................... 165 2.14 PROVJERE RADOVA IZVOAA ..................................................................................................... 166
2.14.1 Openito ............................................................................................................................. 166 2.14.2 Certifikati testiranja i dokumentacija ............................................................................... 166 2.14.3 Elektrina oprema .............................................................................................................. 167
2.15 ZAVRŠNA ISPITIVANJA ................................................................................................................. 170 2.15.1 Openito ............................................................................................................................. 170 2.15.2 Elektro ispitivanje .............................................................................................................. 171
3. ZAKONI I NORME .............................................................................................................................. 173
3.1 ZAKONI ........................................................................................................................................ 173 3.2 NORME ........................................................................................................................................ 173
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 9
1. Opis radova
1.1.1 Okvir Projekta
Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine aglomeracije Trilj i Otok (Projekt Trilj i Otok) sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.- 2020. Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17), odreena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:
• Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, • Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija, • Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, • Upravljako tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, • Posredniko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, • Posredniko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, • Korisnik projekta i Naruitelj je Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole Projekta Trilj i Otok i s tog osnova pristup svim informacijama. Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoer imaju obvezu kontrole Projekta Trilj i Otok i s tog osnova pristup svim informacijama. Hrvatske vode kao posredniko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak kontrole Projekta Trilj i Otok, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporueni, jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta. Ove provjere naroito se odnose na:
• provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na terenu
• dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima • nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome • provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne
provedbe ovih mjera od strane korisnika • provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 10
• osiguravanje korištenja posebnog raunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta, i ostalo.
U okviru ovog Projekta, provode se sljedei ugovori:
Tablica 1:Popis ugovora u okviru Projekta
Ugovor Opis Uvjeti ugovora Financiranje Napomena
1. Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj
FIDIC crvena knjiga
aglomeracija Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok
FIDIC crvena knjiga
3. Proširenje i dogradnja ureaja za proišavanje otpadnih voda
FIDIC uta knjiga EFRR, KF Paralelan poseban ugovor
4. Nabava opreme EFRR, KF Paralelan poseban ugovor
5. Modernizacija upravljanja sustavom
Paralelan poseban ugovor
7. Upravljanje projektom EFRR, KF Paralelan poseban ugovor
8. Vidljivost EFRR, KF Paralelan poseban ugovor
Ugovor za radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj jedan je od osam ugovora u okviru ovog Projekta. Svi ugovori o radovima provodit e se paralelno. Voenje i nadzor nad provedbom ovog Ugovora definirano je posebnim Ugovorom (FIDIC Inenjer, u nastavku:Inenjer). Za meusobnu koordinaciju ugovora pod rednim brojevima 1, 2 i 3 je odgovoran Inenjer.
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 11
1.1.2 Opis Projekta
• sanacije i rekonstrukcije postojeih objekata sustava vodoopskrbe (vodospreme, glavni cjevovodi, crpne stanice)
• proširenje postojeeg sustava vodoopskrbe, • sanacija i rekonstrukcija postojeeg sustava odvodnje, • proširenje postojee mree odvodnje, • zamjena dotrajale elektro-strojarske opreme i • proširenje i dogradnju ureaja za proišavanje otpadnih voda.
Zahvati u vodoopskrbi ukljuuju radove kako bi se osigurala opskrba kvalitetnom vodom za pie i poveala povezanost stanovništva na sustav javne vodoopskrbe kroz izgradnju izgradnju, rekonstrukciju i nadogradnju sustava javne vodoopskrbe. Zahvati kod prikupljanja i obrade otpadnih voda ukljuuju proširenje postojee mree odvodnje kako bi se poveala prikljuenost na sustav odvodnje i sanaciju postojeeg sustava kako bi se poboljšala kvaliteta postojeeg sustava odvodnje te proširenje i dogradnja ureaja za proišavanje otpadnih voda na 2. stupanj proišavanja kapaciteta 6000 ES.
1.1.3 Radovi obuhvaeni ovim Ugovorom
Radovi ukljuuju sljedee:
1. Rekonstrukciju i dogradnja vodoopskrbnog sustava kroz projekte: a) Dogradnja vodospreme Trilj i izgradnja hidrostanice Trilj,
PROJEKT INTEGRALNOG SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE - AGLOMERACIJE TRILJ I OTOK - Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj -
KNJIGA 3: Tehnike specifikacije 12
b) Vodovod visoke zone naselja Jabuka 2. Izgradnja sustava odvodnje, kroz projekte:
a) Odvodnja naselja Trilj i Vedrine – 15.665m gravitacijskih cjevovoda, 380m tlanog cjevovoda sa 1 crpnom stanicom,
b) Odvodnja naselja Košute – 12.371m gravitacijskih cjevovoda, 655m tlanog cjevovoda sa 1 crpnom stanicom,
c) Odvodnja naselja Jabuka – 3.490m gravitacijskih cjevovoda, 775m tlanih cjevovoda sa 2 crpne stanice,
d) Odvodnja naselja Grab – 5.283m gravitacijskih cjevovoda, 648m tlanih cjevovoda sa 4 crpne stanice,
3. Sanacija postojee mree odvodnje temeljem analize cctv inspekcije kolektora odvodnje Trilj. - Sanacija obuhvaa parcijalnu sanaciju gravitacijskih cjevovoda na mjestima strukturalnih
nedostataka (110 mjesta), parcijalnu sanaciju spojeva kunih prikljuaka na cjevovod (18 mjesta), sanaciju spoja cijevi i okana (40 komada), sanaciju kineta okana (2 komada), podizanje poklopaca okana (3 komada), išenje cjevovoda i sl.
4. Zamjena elektro-strojarske opreme crpnih stanica Radovi ukljuuju i izradu Izvedbenih projekata, Planova izvoenja radova, elaborata privremenog funkcioniranja postojeeg sustava odvodnja, elaborata privremene prometne regulacije i snimaka izvedenog stanja, te izradu Projekata izvedenog stanja i ostalo. Opseg radova obuhvaa sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo kakvih dodatnih informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i puštanje u pogon radova opisanih u Ugovoru.
Obveze Izvoaa ukljuuju, ali nisu ograniene na sljedee:
• potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi Naruitelj ili koja je dostupna od Naruitelja
• utvrivanje lokalnih uvjeta relevantnih za radove • procjena geotehnikih uvjeta tumaenjem podataka koji su dostavljeni ili koji su dostupni od
Naruitelja, pregled objavljenih podataka i provedba dodanih ispitivanja (po potrebi) • izrada izvedbenih projekata • izrada snimaka izvedenog stanja • izrada projekata izvedenog stanja • izvedba radova ukljuujui sve povezane inenjerske i graevinske radove u skladu s nacrtima i
specifikacijama Ugovora, unutar granica gradilišta i u skladu…