doküman no: :ey.pl - doruktip.com · 25 hastane temizliği, atık ayrışımı, el hijyeni ve...

of 14 /14
Doküman No: :EY.PL.01 Yürürlük Tarihi: :14.09.2015 Revizyon Tarihi: :01.01.2018 Revizyon No: :02 Sayfa No: :1/13 Eğitim Gerçekleşme Durumu Eğitim Sayısı Eğitim Konusu Ne Zaman Kim Kime Amaç ve Hedefler Eğitim Yöntemi Eğitim Aşamaları Eğitimin Yeri Eğitimin Süresi Eğitim İçeriği Eğitim Materyali Eğitim Değerlendirme 1 Tüberküloz Eğitimi 4.01.2018 Gülcan BÖLÜK Tüm Çalışanlar TBC Eğitim Slaytı Temel Eğitim Toplantı Salonu 60 dk TBC ___ Gözlem 2 Yenidoğan Hemşireliği ve Hasta Kabulü 5.01.2018 Aslı Nur KÜRCAN YDYB Ünitesi çalışanları Yenidoğan hemşireliğini ilgilendiren yasaları bilmek ve tanımını kavramak Yetki ve görev sorumluluklarını sayabilmek Bebeğin üniteye kabülü esnasında Hasta Güvenliği'ni sağlamak. İlk değerlendirme ve monitorizasyon süreçkerini kavramak Yoğun Bakım İşleyişini Aileye Anlatmak Yazılı Eğitim Materyali Temel Eğitim Çalışma Alanları 30 dk Yenidoğan Hemşireliğin Tanımı Görev Yetki ve Sorumlulukları Hasta Kabulü ve Tedavi Öncelikleri Belirlenmesi Tedavi Sürecinin Aileye Anlatılması YYBÜ Gözlem Kayıtları ve Ölçümlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi ___ Gözlem 3 Kurum Dışı Kan Temini ve Kritik Stok Seviyelerinin Takibi 9.01.2018 Aslı YILMAZ Transfüzyon Merkezi Teknisyenleri Transfüzyon Merkezi iç ve dış kalite kontrol sürecinde hatanın önlenmesi Yazılı Eğitim Materyali Temel Eğitim Transfüzyon Merkezi 30 dk. ___ Ön Test Son Test 4 Yüksek Rsikli Gebelikler ve Yenidoğan Canlandırması 12.01.2018 19.01.2018 Handenur Dilara DEMİR YDYB Ünitesi Çalışanları Yüksek riskli gebelikleri tanımlamak, doğan bebeklerin hemşirelik yaklaşımı gereksinimlerinin uygulayabilmek Yenidoğan canlandırmasında başlangıç basamkalarını doğru ve etkin bir şekilde uygulayabilmek Yazılı Eğitim Materyali Temel Eğitim Toplantı Salonu Gebeliklte sık görülen kronik hastalıkları maternal ve fetal riskleri öngörebilmek Canlandırma ekipmanlarını kullanabilmek, uygun şekilde hazırlamak ve canılandırma akış şemasını uygulayabilmek ___ Gözlem 5 Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Önlenmesi ve Vücut Sıvıları ile Temas, Oda Malzemelerinin Temini, Temizliği, Kimyasal Etiketlemeler, İzolasyon Önlemleri, El Hijyeni, Salgın Hastalıklarda Yapılması Gerekenler 16.01.2018 Gülcan BÖLÜK TÜM HASTANE ÇALIŞANI Delici Kescici alet yaralanmalarının önlenmesi Sözel/Uygulam alı Anlatım Pratik Eğitim Sağlık Hizmeti Sunumu Alanları 30 dk. Delici kesici alet yaralanmalarının önlenmesi, Yaralanmalarda yapılması gerekenler ___ Delici kesici alet yaralanmaları oranının takibi 6 Neonatal Resusistasyon 26.01.2018 Uz. Dr. Nuri KOLOĞLU Arzu BAŞEĞMEZ Yenidoğan Yoğun Bakım Sağlık Çalışanları Neonatal Resusitasyonda doğru uygulamaların benimsetilmesi Eğitim Slaytı Temel Eğitim Yenidoğan Yoğun Bakım 180 dk. Neonatal Resusitasyonda doğru uygulamaların benimsetilmesi ___ Özdeğerlendirme 7 İletişim, Hasta Hakları, Sağlık Hukuku, Hasta Rızasının Alınması 29.01.2018 20.02.2018 Prof. Dr. Zeynep KAHVECİ Gülcan BÖLÜK Mehtap AKDOGAN Tüm Çalışanlar Etkili iletişiminin sağlanması Hasta haklarının benimsetilmesi Eğitim Slaytı Temel Eğitim Toplantı Salonu 60 dk. İletişimin tanımı, Hasta ağırlama, Beden dili ___ İletişim anketi değerlendirmeleri 8 Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı ve İlkeleri 1.02.2018 Şefika ŞEN YDYB Ünitesi çalışanları Yenidoğan Bakımında Primer Hemşirelik Bakımını Uygulayabilmek Bvaka Yönetiminde Hemşireye Düşen Görevleri Kavramak Aile Merkezli Bakımı Kavramak ve Kullanabilmek Yazılı Eğitim Materyali Temel Eğitim Çalışma Alanları 30 dk Yenidoğan Hemşiresinin Bakım Yaklaşımları Yneidoğan Bakımında Hemşirelik Girişimleri ___ Gözlem EĞİTİM PLANI/2018

Author: buidan

Post on 14-Mar-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dokman No: :EY.PL.01

Yrrlk Tarihi: :14.09.2015

Revizyon Tarihi: :01.01.2018

Revizyon No: :02

Sayfa No: :1/13

E

itim

Ger

ekle

m

e

Du

rum

u

E

itim

Say

s

Eitim Konusu Ne Zaman Kim Kime Ama ve Hedefler Eitim Yntemi Eitim Aamalar Eitimin Yeri

E

itim

in S

re

si

Eitim erii Eitim MateryaliEitim

Deerlendirme

1 Tberkloz Eitimi 4.01.2018 Glcan BLK Tm alanlar TBC Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk TBC ___ Gzlem

2Yenidoan Hemirelii ve Hasta

Kabul 5.01.2018 Asl Nur KRCAN YDYB nitesi alanlar

Yenidoan hemireliini ilgilendiren

yasalar bilmek ve tanmn kavramak

Yetki ve grev sorumluluklarn

sayabilmek

Bebein niteye kabl esnasnda

Hasta Gvenlii'ni salamak.

lk deerlendirme ve monitorizasyon

srekerini kavramak

Youn Bakm leyiini Aileye Anlatmak

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Yenidoan Hemireliin

Tanm

Grev Yetki ve

Sorumluluklar

Hasta Kabul ve Tedavi

ncelikleri Belirlenmesi

Tedavi Srecinin Aileye

Anlatlmas

YYB Gzlem Kaytlar ve

lmlerinin Alnmas ve

Deerlendirilmesi

___ Gzlem

3Kurum D Kan Temini ve Kritik

Stok Seviyelerinin Takibi9.01.2018 Asl YILMAZ

Transfzyon Merkezi

Teknisyenleri

Transfzyon Merkezi i ve d kalite

kontrol srecinde hatann nlenmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim

Transfzyon

Merkezi30 dk. ___

n Test

Son Test

4Yksek Rsikli Gebelikler ve

Yenidoan Canlandrmas

12.01.2018

19.01.2018 Handenur Dilara DEMR YDYB nitesi alanlar

Yksek riskli gebelikleri tanmlamak,

doan bebeklerin hemirelik yaklam

gereksinimlerinin uygulayabilmek

Yenidoan canlandrmasnda balang

basamkalarn doru ve etkin bir

ekilde uygulayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu

Gebeliklte sk grlen kronik

hastalklar maternal ve fetal

riskleri ngrebilmek

Canlandrma ekipmanlarn

kullanabilmek, uygun ekilde

hazrlamak ve canlandrma

ak emasn

uygulayabilmek

___ Gzlem

5

Delici Kesici Alet

Yaralanmalarnn nlenmesi ve

Vcut Svlar ile Temas, Oda

Malzemelerinin Temini, Temizlii,

Kimyasal Etiketlemeler, zolasyon

nlemleri, El Hijyeni, Salgn

Hastalklarda Yaplmas

Gerekenler

16.01.2018 Glcan BLK TM HASTANE ALIANIDelici Kescici alet yaralanmalarnn

nlenmesi

Szel/Uygulam

al AnlatmPratik Eitim

Salk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Delici kesici alet

yaralanmalarnn nlenmesi,

Yaralanmalarda yaplmas

gerekenler

___

Delici kesici alet

yaralanmalar

orannn takibi

6 Neonatal Resusistasyon 26.01.2018Uz. Dr. Nuri KOLOLU

Arzu BAEMEZ

Yenidoan Youn Bakm Salk

alanlar

Neonatal Resusitasyonda doru

uygulamalarn benimsetilmesiEitim Slayt Temel Eitim

Yenidoan Youn

Bakm180 dk.

Neonatal Resusitasyonda

doru uygulamalarn

benimsetilmesi

___ zdeerlendirme

7letiim, Hasta Haklar, Salk

Hukuku, Hasta Rzasnn Alnmas

29.01.2018

20.02.2018

Prof. Dr. Zeynep KAHVEC

Glcan BLK

Mehtap AKDOGAN

Tm alanlar Etkili iletiiminin salanmas

Hasta haklarnn benimsetilmesiEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

letiimin tanm,

Hasta arlama,

Beden dili

___letiim anketi

deerlendirmeleri

8Yenidoann Hemirelik Bakm

ve lkeleri 1.02.2018 efika EN YDYB nitesi alanlar

Yenidoan Bakmnda Primer

Hemirelik Bakmn Uygulayabilmek

Bvaka Ynetiminde Hemireye Den

Grevleri Kavramak

Aile Merkezli Bakm Kavramak ve

Kullanabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Yenidoan Hemiresinin

Bakm Yaklamlar

Yneidoan Bakmnda

Hemirelik Giriimleri

___ Gzlem

ETM PLANI/2018

9 Termoreglasyon 8.02.2018 efika EN YDYB nitesi alanlar

Yenidoanda s kontrolnn nasl

yapldn kavramak

Vcut ssn koruyabilmek iin gerekli

teknikleri kavrayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Tanmlar

s kontrol

Is kayb tipleri

Gereken malzemeler

Hipotermi ve Hipertermi

___ Gzlem

10Kalite Ynetim Sistemi ve Hasta

Gvenlii Eitimi 12.02.2018 Kalite Sorumlusu Kalite Personelleri

Kalite Ynetim Sistemi ve Hasta

Gvenlii Bilincinin Salanmas Eitim Slayt Temel Eitim alma Alanlar 60 dk

Kalite Ynetim Sistemi,

Dkmantasyon, Hasta

Gvenlii

___ Gzlem

11Dk Doum Arlkl ve

Prematre Bebeklerin Bakm

lkeleri ve Sorunlar

15.02.2018 Mge YILDIRIM YDYB nitesi alanlar

Prematre Doum Nedenlerini

Sayabilmek

SGA bebeklerde grlen sorunlar ve

bakm ilkelerine yaklamlar

anlatabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Prematre Doum Nedenleri

ve Bakm lkeleri

Preterm bebeklerin sorunlar

SGA bebeklerde perinatal

sorunlar ve eve taburculukta

hemirenin rol

___ Gzlem

12

Ameliyathane ve Sterilizasyon

Alanlarna Giri k Kurallar,

Malzeme Tesliminde Dikkat

Edilmesi Gereken Kurallar

16.02.2018 Semiha SANCAR Temizlik Personeli

Ameiyathane ve Sterilizasyon

Alanlarna Giri k Kurallar,

Malzeme Tesliminde Dikkat Edilmesi

Gereken Kurallarnn Benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim

Salk Hizmeti

Sunum 30 dk.

Ameiyathane ve

Sterilizasyon Alanlarna

Giri k Kurallar,

Malzeme Tesliminde Dikkat

Edilmesi Gereken Kurallar

___ zdeerlendirme

13 Hasta Dmelerinin nlenmesi 22.02.2018 Glcan BLK

Hekimler,

Klinik Salk alanlar

Youn Bakmlar Salk alanlar

Poliklinik hasta karlama

elemanlar

Hasta dmelerinin nlenmesi Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Dme riskinin

deerlendirilmesi,

dmelerin nlenmesi iin

alnmas gereken nlemler

ve risklerin azaltlmas

___Den hasta

orannn takibi

14Gvenli Cerrahi Uygulamalarnn

Salanmas 1.03.2018 Glcan BLK

Klinik Salk alanlar

Tm Youn Bakm Salk

alanlar

Ameliyathane Salk alanlar

Gvenli Cerrahi uygulamalarn etkin ve

doru bir ekilde salanmas Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 30 dk

Cerrahi Hasta Gvenliinin

Derlendirilmesi ve Gvenli

Cerrahide alnmas gereken

nlemler

___Gvenli Ceerahi

Kontrol Listesi

15Yenidoanda Sk Kullanlan

Tetkik Sonularnn

Deerlendirilmesi

2.03.2018 zge FT YDYB nitesi alanlar

Fakndal arttrabilmek iin tetkik

sonularnn doru bir ekilde

yorumunun renilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 20 dk

Tetkik Sonular

Parametreleri ___ Gzlem

16

Youn Bakm nitesi ileyii

Hasta kabul ve

Hastann gzlemi

(Yat Kriterleri)

2.03.2018 Gl KAYACANYetikin Youn Bakm

Salk alanlar

Hasta yat ve gzlem

gereksinimlerinin doru belirlenmesi

Yazl Eitim

MateryaliPratik Eitim

Yetikin Youn

Bakm45 dk.

Youn Bakm nitsi ileyii

Hasta kabul

Hastann gzlemi

Youn Bakm Yat

k Kriterleri

Talimat

zdeerlendirme

17

Laboratuvar Gvenlii,

Biyogvenlik, Test Rehberi, Panik

Deerle, Numune Red ve

Bildirimleri, Kan Kltr Cihaz

ve Biyogvenlik Kabini Eitimi

5.03.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Laboratuvar gvenliinin salanmas

Panik deer bildirimlerinin doru

yaplmasnn salanmas

Numune red kriterlerinin uygulanmas

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Laboratuvar 30 dk.

Laboratuvar gvenlik ilkeleri

panik deerler ve bildirimleri

Numune red kriterleri

Laboratuvar

GvenliiRehberi

Panil Deerler ve

Bildirimi Talimat

Numune Red

Kriterleri Talimat

Gzlem

18

Yetikin Youn Bakmda Hasta

Dosyas ve Taburculuk

htiyalarnn Belirlenmesi (Youn

Bakm Taburculuk Kriterleri) ,

Bas Yaralarnn nlenmesi ve

Felli Hastalarda Pozisyon Verme

ve Bakm

9.03.2018 Gl KAYACANYetikin Youn Bakm Salk

alanlar

Youn bakmda hasta dosyasnn

oluturulmas ve hastann taburculuk

ihtiyalarnn doru belirlenmesi, bas

yarasnn nlenmesi ve feli hastalarda

pozisyon verme

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Youn Bakm Hasta Dosyas

erii, Taburculuk

htiyalarnn Belirlenmesi,

Bas Yaralarnn nlenmesi

ve Feli Hastalarda Bakm ve

Pozisyon Verme lkeleri

Tm Youn Bakm

Hasta Dosyas

Dokmanlar ve

Youn Bakm Yat

k Kriterleri

Talimat

zdeerlendirme

19Yenidoanda Sv Elektrolit

Dengesi9.03.2018 efika EN YDYB nitesi alanlar

Doum sonras sv ve eloktrolit

dengesini etkileyen sistemleri ve

deerlendirilmesinde kullanlan

yntemleri sayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 20 dk

Doum Sonras Sv ve

Eloktrolit Dengesini

Etkitleyen Sistemler ve

Derlendirme Yntemleri

___ Gzlem

20Kalite Ynetim Sistemi ve

Dkmantasyon 12.03.2018 Kalite Sorumlusu Tm alanlar

Kalite Ynetim Sistemi ve Hasta

Gvenlii Bilincinin Salanmas Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk

Dokman ve amac nedir ?

Nasl ulalr ?

Kalite Ynetim Sistemi ve

Amac Nedir?

___ Gzlem

21

Transfzyon ncesi ve Srecinde

Yaplmas Gerekenler (Kan

rnleri stem Formu, Kimlik

Dorulama,

Kann Tanmas ve Kliniklere

Nakli, ade Edilen rnlerin ade

Koullar ve Transfzyon Takibi)

Hemolitik ve Non Hemolitik

Reaksiyonlar, Hemolitik ve Non

Hemolitik Reaksiyonlarda

Yaplmas Gerekenler

14.03.2018

Emel GRCOLU

Asl YILMAZ

Elif GRSOY

Anestezi Teknisyenleri

Klinik Salk alanlar

Tm Youn Bakm Salk

alanlar

Kan ve Kan rnlerinin

Transfzyonunda doru uygulamalarn

benimsetilmesi ve Transfzyon

gvenliinin salanmas

Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Kan ve kan rnnn istemi

Transfzyon ncesi

dorulama ilemleri

Transfzyonun takibi

Geliebilecek reaksiyonlar

ve yaplmas gerkenler

_____

Gvenlik

Raporlama

Sistematii

22 Asit Baz Dengesi 16.03.2018 Asl Nur KRCAN YDYB nitesi alanlar Asit Baz Dengesi ozukluklar ve Tedavi

Yaklamlarn Sayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim 30 DK

Solunum Asidozu

Solunum Alkolozu

Metabolik Asidoz

Metabolik Alkoloz ve

Heirelik Bakm

___ Gzlem

23Aspirasyon lemleri ve Ventilatr

likili Pnmaninin nlenmesi23.03.2018

Glcan BLK

Gl KAYACAN

Arzu BAEMEZ

Tm Youn Bakm Salk

alanlar

Aspirasyon ilemlerinin doru

yaplmasnn salanmas ve ventilatr

ilikili pnmaninin nlenmesinde

hemirelik bakm

Uygulamal

EitimTemel Eitim

Yetikin Youn

Bakm

Yenidoan Youn

Bakm

60 dk.

Doru aspirasyon ileminin

yaplmas

Ventilatr likili Pnmaninn

nlenmesi iin hemirelik

bakm

_____ zdeerlendirme

24Mediasten ve Toraks Tp

Bakm27.03.2018

Canan KORKUSUZ

Kbra NAN

Yetikin Youn Bakm

Klinik 400 Salk alanlar

Mediasten ve Toraks Tpnde

hemirelik bakm ilkeleri

Uygulamal

EitimPratik Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Mediasten ve Toraks tp

nedir hemirelik bakm

ilkeleri nelerdir.

____ zdeerlendirme

25Hastane Temizlii, Atk Ayrm,

El Hijyeni ve letiim 28.03.2018 Glcan BLK Temizlik Personeli

Hastane Temizlii, Atk Ayrm, El

Hijyeni ilkelerinin benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim

Salk Hizmeti

Sunum Alan30 dk.

Hastane Temizlii, Atk

Ayrm, El Hijyeni

Genel Alanlarn Temizlik

Kurallar

Belirlenen risk dzeyine

gre alanlarn temizlik

kurallar

Temizlik maddelerinin

kullanm zellikleri

alanlararas iletiim

Hasta ve Hasta Yaknlar ile

letiim

Temizlik malzemerine

maruziyet

___ zdeerlendirme

26

Cihaz ve malzemelerin

kullanlmas miad ve uygunluk

kontrol gvenli kullanm

kurallar cihazlarn bakm ve

temizlii ii ve d kalite

kontrollerin yaplmas

28.03.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Laboratuvar cihazlarnn etkin

kullanmnn salanmas,

Tetkik sonularnn gveninirliinin

denetlenmesi

Uygulamal

EitimPratik Eitim Laboratuvar 30 dk.

Laboratuvar cihazlarnn

kullanm esaslar

ve d kalite kontrol

esaslar

Tetkik alma

Talimat

Laboratuvar Kalite

Kontrol Talimat

Gzlem

27Radyoloji nitesinde ki Cihazlarn

Kullanm ve ekim Prensipleri

(Skopi, seyyar rntgen cihaz vb.)

28.03.2018 Yldz DALAR CENGZ Radyoloji Teknisyenleri

Skopi, seyyar rntgen cihaz vb.

kullanmnn ve ekim prensiplerinin

benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Radyoloji nitesi 60 dk.

Skopi, seyyar rntgen cihaz

vb. kullanm ve ekim

prensipleri

____ zdeerlendirme

28 Hipoglisemi ve Hiperglisemi 30.03.2018 Sinem SEVN YDYB nitesi alanlar Hipoglisemi ve Hiperglisemiyi

tanmlayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim 20 dk

Uygun glikoz lmlerini

yapabilmek ve tedavi

srelerini balatabilmek

___ Gzlem

29Transfzyon Merkezinde

mmunuhemotolojik Testler(Kan

Grubu, Coombs, Cross Match)

31.03.2018 Asl YILMAZTransfzyon Merkezi

Teknisyenleri

Transfzyon Merkezi test almalar ve

olas sonu deerlendirmeleriEitim Slayt Temel Eitim

Transfzyon

Merkezi30 dk.

Test alma ve sonu verme

sreci____

n Test

Son Test

30Radyoloji nitesi iin HBYS

Kullanm, PACS sistemi, fillm ve

CD basm

31.03.2018 Yldz DALAR CENGZ Radyoloji TeknisyenleriHBYS ve PACS sistemi kullanmnn

benimsetilmesi

Uygulamal

Eitim Temel Eitim Radyoloji nitesi 60 dk.HBYS ve PACS sistemi

kullanm____ zdeerlendirme

31 Hasta Mahremiyeti Eitimi 1.04.2018Glcan BLK

Mehtap AKDOGAN Tm alanlar Hasta Mahremiyetinin Salanmas Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 15 dk

Hasta mahremiyetinde dikkat

edilecek hususlar Gzlem

32Kiisel Koruyucu Ekipman

Kullanm, El Hijyeni ve zolasyon

nlemleri

5.04.2018Glcan BLK

Yardmc Personel

Radyoloji Teknikeri

Laboratuvar Teknisyeni

Salk alanlar

Hasta ve alan gvenliinin

salanmasEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Kiisel koruyucu ekipman

kullnm

El hijyeni

zolasyon nlemleri

El Hijyeni iin

Eitim Materyali

zolasyon nlemleri

Eitim Materyali

El Hijyeni

denetimleri

zdeerlendirme

33Yenidoanda Beslenme

Uygulamalar6.04.2018 Ezgi HNER YDYB nitesi alanlar

Yenidoan Beslenmedinde Kullanlan

Metdolar ve zlelliklerini Sayabilmek

ve Uygulayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Enteral Baslenme

Paranteral Beslenme

Anne St le Beslenme ___ Gzlem

34

Entbasyon lemleri,

Trakeostomi Kanl Deiimleri,

Mekanik Ventilasyon ve

Ventilatr Kullanm

11.04.2018 Gl KAYACAN

Yetikin Youn Bakm Salk

alan

Hastann ventilatre balanmas ve

ayrlmas durumunda yaplmas

gerekenlerin benimsetilmesi

Ventilatrde ki hastann ihtiyacna

ynelik hemirelik bakmnn

salanmas

Uygulamal

EitimPratik Eitim Youn Bakm 45 dk.

Ventilatre balama ve

ayrma

Ventilatr modlar ve

ventilatrde ki hastann

takibi ve bakm

____ zdeerlendirme

35Hastalarn Gvenli Transferi ve

Sevki12.04.2018 Glcan BLK

Tm Salk alanlar ve

Radyoloji Teknisyenleri

Hastann gvenli trafseri esaslarnn

benimsetilmesiEitim Slayt Pratik Eitim

Salk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Hastann gvenli tanmas

yntemleri, hasta bilgileri ve

kaytlarnn gvenli transferi

Hastann Gvenli

Transferi Talimatzdeerlendirme

36Solunum Sistemi Hastal Olan

Bebee Yaklam 12.04.2018 Rabia DZEN YDYB nitesi alanlar

Yenidoanlarda solunum sknts ve

yetmeliinin nednelerini tedavi

yaklamlarn sralayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Solunum Skntsnn

Nedenleri ve Tedavi

Yaklam

___ Gzlem

37Mikrobiyolojik rnek Alm,

Kltr Ekimi ve Transferi13.04.2018 Uz. Dr. Emel GRCOLU

Youn Bakmlar Salk alanlar

Klinik Salk alanlar

Ameliyathane Salk alan

Acil Servis Salk alan

Doru rnek alm ve kltr ekiminin

salanmasEitim Slayt Pratik Eitim Laboratuvar 45 dk.

rnek alm yntemleri

Kltr ekim yntemleri____ Gzlem

38Travayda Hasta Takibi ve

Partograf Kullanm14.04.2018 Serap KURT

Klinik 200 ve Doumhane Salk

alanlarTravayda hasta takibinin salanmas

Uygulamal

EitimTenel Eitim Klinik 200 45 dk.

Travayda hastasnda takip

edilmesi gereken

parametreler, takip sklklar

ve partograf kullanm

___ zdeelrndirme

39Acil Obstetrik Vakalara Yaklam

NST ekilmesi ve Yorumlanmas17.04.2018 Uz. Dr. Hatice TALI

Klinik 200 ve DoumhaneSalk

alanlar

Acil obstetrik vakalara etkin

mdahalenin salanmasEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Acil obsterik vakalarn anm,

Mdahale yntemleri

Kanama takibi,

Atoni gelimesi halinde

yaplmas gerekenler

____ zdeerlendirme

40Atk Ayrm

Gvenli evre18.04.2018

Ferhat TOPTA

Glcan BLKTm kurum alanlar

Atk bertarafnn doru yaplmasnn

salanmasEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Tbbi atk, tehlike atk ve

evsel atk tanm, doru

ayrtrlmas ve tanmas

Atk Ayrtrma

Tablosu

zdeerlendirme

Enfeksiyon Kontrol

Denetimleri

41Solunum Destei Alan Bebee

Yaklam 19.04.2018 zge FT YDYB nitesi alanlar

nvaziv ve Noninvaziv Endikasyonlarn

Sayabilmek ve Uygulamak

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Mekanik ventilasyon ve

ventilatrdeki bebein

bakm

___ Gzlem

42Prosedrlere Uygun Order ve

Reete Yazmnn Salanmas21.04.2018 Prof. Dr. Zeynep KAHVEC Hekimler

Order ve reetelerin prosedrlere

uygunluunun salanmas

Uygulamal

EitimTemel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Order ve reetenin zorunlu

parametreleri___

Hasta Dosyas

Kontrol

43Diyabet hastalarnn hemirelik

bakm25.04.2018 Uz. Dr. Murat AKIR

Klinik Salk alanlarDiyabet hastalarnn doru takiplerinin

yaplmas ve hastann ihtiyalarna

mahsus bakm plannn oluturulmas

Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Diyabetin tanm

Diyabet hastalarnn takibi

Diyabette hemirelik bakm

____ Gzlem

44

Aklc la Kullanm, la

Hazrlama Teknikleri, Asepsi,

Antisepsi, Narkotik lalarn

Ynetimi, Crash Cartlarn

Kontrol (Advers Etki, la

Saklama Koullar ve la

Gvenlii), Ordern Eczane

Tarafndan Kontrol

26.04.2018Ahmet T

Glcan BLK

Hekimler,

Anestezi Teknisyenleri

Tm Salk alanlar

Radyoloji Teknikerleri

Eczane Teknikerleri

la gvenliinin salanmas, advers

etkiye doru yaklam ilkelerinin

benimsetilmesi

Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Aklc la Kullanm

la saklama koullar,

Advers etki nedir?

Bildirimi nasl yaplr?

___

zdeerlendirme

ve Gvenlik

Raporlama

Sistematii

45 Nbet Teslim Esaslar 26.04.2018 Glcan BLK Tm Salk alanlarKhizmet sunumu yaplan alanlarda

nbet teslim esaslarnn benimsetilmesiSzel Anlatm Pratik Eitim

Salk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Youn bakmlarda nbet

teslim esaslar

Kliniklerde nbet teslim

esaslar

Acil serviste nbet teslim

esaslar

Ameliyathanede nbet teslim

esaslar

____ zdeerlendirme

46Kalp Hastal Olan Yenidoan

Bebee Yaklam 27.04.2018 Emine GL YDYB nitesi alanlar

Konjenital Kalp Hastalklarn

Tanlayabilmek

Hemirelik Girimlerini ve Bakmlarn

Sralayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alan 40 dk

Kalp Hastal Olan Bebein

Hemirelik Yaklam

Konjenital Kalp Hastal

___ Gzlem

47Bilgi Ynetimi ve Bilgi

Gvenliinin ve Farkndalnn

Salanmas

30.04.2018

03.05.2018Recep YEL Tm kurum alanlar

Bilgi mahremiyetinin salanmas ve

bilgi ynetim sisteminin etkin

kulllanabilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 30 dk.

Kullanc ifrelerinin takibi

Ekran koruyucularn takibi____ Gzlem

48

Transfzyon Merkezi

Dokmantasyon Yaps, Kurum

D Kan Temini ve Kritik Stok

Seviyelerinin Takibi

2.05.2018 Asl YILMAZTransfzyon Merkezi

Teknisyenleri

Transfzyon Merkezi i ve d kalite

kontrol srecinde hatann nlenmesiSzel Anlatm Temel Eitim

Transfzyon

Merkezi60 dk.

Transfzyon Merkezi

Dokmantasyon Yaps,

Kurum D Kan Temini ve

Kritik Stok Seviyelerinin

Takibi

___n Test

Son Test

49Youn Bakm Enfeksiyon

Kontrolnde Standart nlemler2.05.2018 Glcan BLK Tm Youn Bakm Salk alanlar

Youn bakmda enfeksiyonlarn

nlenmesi ve kontrolnn salanmasEitim Slayt Temel Eitim

Yetikin Youn

Bakm

Yenidoan Youn

Bakm

60 dk.

Hastane enfeksiyonunun

tanm

Snatral ilikili

enfeksiyonlarn nlenmesi

Ventilatr ilikili

enfeksiyonlarn nlenmesi

Genel tedbirler

___Enfeksiyon Kontrol

Denetim Sonular

50Hiperbiliruribinemili Bebee

Yaklam ve Hemirelik Bakm 3.05.2018 Sude AVCI YDYB nitesi alanlar

Fototerapi verilmesindeki hazrlk,bakm

ve komplikasyonlar sralayabilmek

Kan deiimi iin hazrlk ilem ve

komplikasyonlar sayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alan 30 dk

Hiperbilirubilinemide tedavi

yaklamlar

Kan Deiimi (exchange)

___ Gzlem

51

Glukometri Kullanmnda lem

ncesi, lem Srasnde ve lem

Sonrasnda Yaplmas Gerekenler

ve Sonularn Deerlendirilmesi

Panik Deerler ve Bildirilmesi

4.05.2018 Uz. Dr. Glseven KILILI Tm Salk alanlar

Glukometri kullanmnda ilem ncesi,

ilem srasnda ve sonrasnda

yaplmas gerekenlerin benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliPratik Eitim

Salk Hizmeti

Sunumu Alanlar45 dk.

Glukometri kullanmnda pre

analitik evre, analitik evre ve

post analitik evre

Glukometri ve

Kangaz Kullanm

Talimat

zdeerlendirme

52Kan Bileenlerinin zellikleri,

Saklanmas ve Transferi11.05.2018 Seil gney

Asl YILMAZ

Transfzyon Merkezi

Teknisyenleri

Kan ve kan rn temin ve donr kabul

ve red srecinin benimsetilmesiEitim Slayt Temel Eitim

Transfzyon

Merkezi30 dk.

Kan Bileenlerinin

zellikleri, Saklanmas ve

Transferi

___n Test

Son Test

53

Laboratuvar Gvenlii,

Biyogvenlik, Test Rehberi, Panik

Deerle, Numune Red ve

Bildirimleri, Kan Kltr Cihaz

ve Biyogvenlik Kabini Eitimi

10.05.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Laboratuvar gvenliinin salanmas

Panik deer bildirimlerinin doru

yaplmasnn salanmas

Numune red kriterlerinin uygulanmas

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Laboratuvar 30 dk.

Laboratuvar gvenlik ilkeleri

panik deerler ve bildirimleri

Numune red kriterleri

Laboratuvar

GvenliiRehberi

Panil Deerler ve

Bildirimi Talimat

Numune Red

Kriterleri Talimat

Gzlem

54Hematolojik Hastalklara

Yaklam 10.04.2018 Rabia DZEN YDYB nitesi alanlar

Hematolojik Hastalkar

tanmlayabilmek ve yasklam

prensiplerini sayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Hemtolojik Hastalk ve

Yaklamlar ___ Gzlem

55Hastane Enfeksiyonlarnn

nlenmesi ve Kontrol 15.05.2018 Uz. Dr. Emel GRCOLU Tm Salk alanlar

Hastane enfeksiyonlarnn oluumunun

ve kontrolnn salanmasEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Hastane enfeksiyonlarnn

oluumunun ve kontrolnn

salanmas

____ Enfeksiyon Denetim

56Endoskopi nitesi enfeksiyon

nlemleri16.05.2018 Glcan BLK

Endeskopi nitesi Salk alan

Endeskopi nitesi Temizlik

Personeli

Endeskopi nitesinde temizlik ve

dezenfeksiyon kurallarnn

benimsetilmesi

Eitim Slayt Temel Eitim Endeskopi nitesi 60 dk.

Endeskopi nitesi cihazlarnn

kullanm

Cihazlarda n ykama

Dezenfektanm kullanm

_____

zdeerlendirme

Gvenlik Raporlama

Sistematii

57Nrolojik Sorunu Olan Bebee

Yaklam 17.05.2018 Handenur Dilara DEMR YDYB nitesi alanlar

hNrolojik sorun belirtisi olabilecek

hastlar belirlemek ve yakn takip

edebilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

ntrakranial Kanama ve

Yenidoan Konvlsiyonlar _____ Gzlem

58Farkl Bak As Gelitirme ve

Farkndalk19.05.2018 Psk. eyma KAMA

Salk alan

Laboratuvar ve Radyoloji

Teknikerleri

Sekreter ve Hostesler

Yardmc Personel

Kurum alanlarnn Bak Asn

Gelitirmek ve Mesleki Farkndaln

Salanmas

Eitim slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Farkl Bak Alarn

Gelitirmek

Farkndalk almalar

_____ Gzlem

59Cerrahi Alan Enfeksiyonlarn

nlenmesi 23.05.2018 Uz. Dr. Emel GRCOLU

Ameliyathane alanlar ve

Cerrahlar

Ameliyathanede enfeksiyonlarn

nlenmesi ve kontrolnn salanmas Eitim Slayt Temel Eitim Ameliyathane 45 dk

Ameliyathane

enfeksiyonlarnn tanm ve

nlenmesi

_____ Gzlem

60Merkezi Sinir Sistemi Anomalileri

Olan Yenidoan Bebee Yaklam 24.05.2018 Arzu BAEMEZ YDYB nitesi alanlar

Merkezi sinir sistem anomalilerini

Tanmlamak ve Hemirelik bakmlarn

sralayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Tanmlar ve Hemirelik

Yaklamlar _____ Gzlem

61Bbrek Hastal Olan Bebee

Yaklam 31.05.2018 Sude AVCI YDYB nitesi alanlar

Bbrek yetmezliini tanmlayabilmek

riner Sistem Enfeksiyonlarnda

Hemirelik Yaklam

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 20 DK

Bbrek Hastal Tanmlar

ve Yaklamlar _____ Gzlem

62Hasta Kimliinin Doru

Tanmlanmas ve Dorulanmas6.06.2018 Glcan BLK

Hasta Kayt ve Karama

alanlar

Salk alanlar

Laboratuvar ve Radyoloji

Teknikerleri

Hasta kimliinin doru

tanmlanmasnn salanmas,

Prosedr gerei yaplmas gereken tm

ilemlerden nce hasta kimliinin

dorulanmasnn salanmas

Eitim Slayt Pratik EitimSalk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Hasta kimliinin

tanmlanmas,

Hasta kimliinin

tanmlanmasnda kullanlan

parametreler,

Hasta kimliinin

dorulanmas

Hasta kimliinin

Tanmlanmas ve

Dorulanmas

Talimat

Hasta Kimlik

Dorulama Kontrol

Denetimi

sonucunda tespit

edilen

uygunsuzluklar

63 Bas lseri ve Yara Bakm 12.06.2018 Prof. Dr. Ramazan KAHVECKlinik Salk alanlar Yetikin

Youn Bakm

Salk alanlar

Bas lseri oluumunu nlemek ve bas

yaras bakmn benimsetmekEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Bas lseri riskinin

hesaplanmas

Bas lserlerinin nlenmesi

Bas yaras bakm

_____Bas yaras lseri

gerekleme oran

indikatr

64Yenidoan Preoperatif ve

Postoperatif Bakm 14.06.2018 Mge YILDIRIM YDYB nitesi alanlar

Preop ve Postop Dnemde Yaplmas

Gerekenleri Sralayabilmek

Ameliyat Sonras Bakm Hedeflerini

Sralayabilmek

Eitim Slayt Temel Eitim alma Alanlar 30 dk Preoperatif Hazrlk

Postoperatif Hazrlk _____ Gzlem

65Gvenlik Raporlama ve Olay

Bildirim Sreci20.06.2018

Glcan BLK

Emine NC Tm kurum alanlar

Tm kurum alanlarna gvenlik

raporlama ve olay bildirim kltrnn

alanmas

Eitim Slayt Pratik Eitim Toplant Salonu 30 dk.

Gvenlik Raporlama nedir ?

Olay Bildirimi nedir?

Sistemin amac, nemi ve

sorumlulukar nedir ?

Srekli iyiletirme amacnn

vurgulanmas

Kk neden analizinin

yaplmas,

Bildirimler nasl yaplr?

_____ zdeerlendirme

66Yenidoanda Torokal Anomaliler

ve Pnmotoraks21.06.2018 Arzu BAEMEZ YDYB nitesi alanlar

Yenidoanda Torokal Anomaliler ve

Pnmotoraks Dndren Klinik

Bulgular Tanyabilmek Acil Mdahale

Gerektiinin Farkndaln Tamak

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar

Hastalklarn Tanmlar ve

Yaplabilecek Mdahaleler _____ Gzlem

67Gastrointestinal Sistem

Anomalileri 28.06.2018 Ezgi HNER YDYB nitesi alanlar

Hastalklar Tanmlamak Pre-

Postoperatif Bakm Prensiplerini

Sayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Hastalklar Tanmlamak Pre-

Postoperatif Bakm

Prensipleri

_____ Gzlem

68 Acil Durum ve Afet Ynetimi

24.05.2018

25.05.2018

29.06.2018

30.06.2018

Nesrin KETN

Gl KAYA CAN

HAP Ekibi

lk Yardm Ekibi

Arama-Kurtama Ekibi

Yangn Ekibi

Acil Durum ve Afet Bilincini Salanmak Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk

Temel Afet Bilinci

Yangn Sndrcleri ve

Hortumlarnn Kullanm

(uygulamal)

YOTA

UMKE

KBRN

Acil Durum ve Afet Triyaj

_____ Gzlem

69

Hemirelik Bakm Plannn

Oluturulmas, Yaam Sonu

Bakm,

Hasta ve Ailesinin Eitimi ve Rza

Belgeleri

4.07.2018 Glcan BLK

Klinik, Yetikin Youn Bakm ve

Yenidoan Youn Bakm Salk

alan

Hemirelik tanlarnn benimsetilmesi

Hastann ihtiyalarnn doru analiz

edilmesinin salanmas,

htiyalarna ynelik bakm plan

oluturulmas

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Hemirelik Tanlar

Hastann ihtiyalarnn

analizi

Hastann ihtiyalarna

ynelik bakm plan

oluturulmas

_____ zdeerlendirme

70Karn Duvar ve Gbek

Anomalileri 5.07.2018 Rabia DZEN YDYB nitesi alanlar

Hastalklar tanmlamak Pre-

Postoperatif takibinde nemli noktalar

sayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Hastalk Tanmlar

Hemirelik Bakm _____ Gzlem

71Arnn Deerlendirilmesi ve Ar

da Hemirelik Bakm

Szel Order Esaslar

10.07.2018 Glcan BLK

Klinik Salk alanlar

Youn Bakmlar Salk alan

Acil Servis Salk alan

Arnn Deerlendirmesine ynelik

skalalarn benimsetilmesi,

Ary nlemeye ynelik hemirelik

bakm

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Arnn Deerlendirilmesi

Arda hemirelik bakm____ zdeerlendirme

72 Ulusal Kodlar 12.07.2018 Glcan BLK Tm kurum alanlarMavi Kod

Beyaz Kod ve Pembe Kodda yaplmas

gerekenlerin benimsetilmesi

Eitim Slayt Pratik Eitim Toplant Salonu 30 dk.

Mavi Kod, Beyaz Kod,

Pembe Kod nedir nasl

haberleme salanr.

Ulusal Kodlar iin

Eitim Materyalizdeerlendirme

73nguinoskrotal Blge Sorunlar

rogenital Sistem Anomalileri12.07.2018

Meryem AKIR

Emine GL YDYB nitesi alanlar

Hastalklar Tanmlayabilmek

Hemirelik Bakmlarn Sralayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim 30 DK

Hastalk Tanmlar

Hemirelik Bakm _____ Gzlem

74letiim, Hasta Haklar, Salk

Hukuku13.07.2018

Mehtap AKDOGAN

Glcan BLK

Hasta Kayt Karlama Personeli

Salk alanlar

Morg Personeli

Etkili iletiiminin salanmas

Hasta haklarnn benimsetilmesiEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

letiimin tanm,

Hasta arlama,

Beden dili

_____letiim anketi

deerlendirmeleri

75 Kardiyopulmoner Resusitasyon 17.07.2018 Uz. Dr.smail LNGR Tm Salk alanlar ve

Radyoloji Teknisyenlerileri yaam destei ve temel yaam

destei ilkelerini benimsetmekEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 180 dk.

Temel Yaam destei

leri yaam destei_____ Uygulama

76 la Tedavisi Uygulamalar 19.07.2018 Arzu BAEMEZ YDYB nitesi alanlar

la kullanm ilkeleri,

dozlar,saklanmas, uygulanmas, doz

hesaplamalarnn bilincinde olmak ve

uygulamak

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

la kullanm ilkeleri,

dozlar,saklanmas, doz

hesaplamalar

_____ Gzlem

77 Hizmet Sunum Sreleri 25.07.2018 Mehtap AKDOGANHasta Kabul, Karlama ve

Ynlendirme alanlar

Hasta karlama ve ynlendirmenin en

uygun ekilde salanmas

Yazl Eitim

MateryaliPratik Eitim Toplant Salonu 30 DK

Hasta Memnuniyeti

Hasta Haklar ve

Sorumluluklar ve Uymalar

Gereken Kurallar

letiim Becelerileri

_____ Gzlem

78 Yenidoan Giriimler 26.07.2018 zge FT YDYB nitesi alanlar

lem basamaklarn ve volas

komplikasyonlar sayabilmek

Hemirelik bakm ilkelerini uygun

ekilde gerekletirebilmek

Yazl Eitim

MateryaliUygulamal Eitim alma Alanlar 30 dk

Uygun Kan Alma

Kateter Taklmas

Bakm lkeleri

_____ Gzlem

79 El Hijyeni 26.07.2018

27.07.2018

Glcan BLKTm alanlar

Hasta ve alan gvenliinin

salanmasEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

El Hijyeni nemi

El Hijyeni Endikasyonlar

El Hijyeni Salama

Yntemleri

Eldiven Kullanm

El Antiseptikleri ile lgili

Genel Bilgileri

Alkol Bazl El Antisetikleri le

lgili Alnmas Gereken

nlemler

El Hijyeni iin

Eitim Materyali

zolasyon nlemleri

Eitim Materyali

El Hijyeni

denetimleri

zdeerlendirme

80Hasta Kimliinin Doru

Tanmlanmas ve Dorulanmas28.07.2018 Glcan BLK

Tm Salk alanlar

Laboratuvar Teknikerleri

Radyoloji Teknikerleri

Hasta kimliinin doru

tanmlanmasnn salanmas,

Prosedr gerei yaplmas gereken tm

ilemlerden nce hasta kimliinin

dorulanmasnn salanmas

Eitim Slayt Pratik EitimSalk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Hasta kimliinin

tanmlanmas,

Hasta kimliinin

tanmlanmasnda kullanlan

parametreler,

Hasta kimliinin

dorulanmas

Hasta kimliinin

Tanmlanmas ve

Dorulanmas

Talimat

Hasta Kimlik

Dorulama Kontrol

Denetimi

sonucunda tespit

edilen

uygunsuzluklar

81

Kan Gaz Kullanmnda lem

ncesi, lem Srasnde ve lem

Sonrasnda Yaplmas Gerekenler

ve Sonularn Deerlendirilmesi

31.07.2018lgili Firma Yetkilisi

Yetikin Youn Bakm Salk

alan

Yenidoan Youn Bakm Salk

alan

Ameliyathane Salk alan

Kan gaz iin numunenin doru

alnmasnn salanmas,

Kan gaz cihaznn doru kullanmnn

salanmas, sonularnn doru

yorumlanmasnn salanmas

Yazl Eitim

MateryaliPratik Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Numune alm,

Kan gaz cihaznn kullanm,

Tetkik sonularnn doru

yorumlanmas

Kan Gaz

Uygulamala Eitim

Materyali

zdeerlendirme

82

Hemovijilans Nedir, Hemovijilans

Hemolitik ve Nonhemolitik

Reaksiyonlarda Yaplmas

Gerekenler

31.07.2018Uz. Dr. Emel GRCOLU

Kbra NAN

Transfzyon Merkezi

Teknisyenleri

Hemovijilans ilkeleri, hemlitik ve non

hemolitik reaksiyonlarda hzl ve etkin

mdahalenin salanmas

Eitim Slayt Temel EitimTransfzyon

Merkezi30 dk. ___ Gzlem

83 Ar Tedavisi 2.08.2018 Handenur Dilara DEMR YDYB nitesi alanlar Yenidoanda Arnn Tanmlanmas

Ar ynetiminde hemirenin

sorumlulukar

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Arnn zellikleri

Yenidoan Ar Skalasnn

Kullanm

Yenidoanda Ar

Ynetiminde Hemirenin

Sorumluluklar

___ Gzlem

84Kadn Doum Kliniinde Pre-op

Post-op Hemirelik Bakm ve

Kretajda Hemirelik Giriimleri

2.08.2018 Serap KURTKlinik 200 ve Doumhane Salk

alanlar

Kadn Doum Kliniinde Pre-op Post-

op hemirelik bakm

Uygulamal

EitimTemel Eitim Klinik 200 30 dk.

Pre-op post op dnemde

hasta risklerinin belirlenmesi

ve takibi

____ zdeerlendirme

85

Genel Asepsi Antisepsi lkeleri,

Hasta Bakm Alanlarna Giri ve

klarda Dikkat Edilmesi

Gerekenler ve Genel Gvenlik

nlemleri

4.08.2018Nesrin KENT

Glcan BLKTeknik Servis Personeli

Genel Asepsi Antisepsi lkeleri, Hasta

Bakm Alanlarna Giri ve klarda

Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Genel

Gvenlik nlemlerinin Benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim

Transfzyon

Merkezi30 dk.

Genel Asepsi Antisepsi

lkeleri, Hasta Bakm

Alanlarna Giri ve klarda

Dikkat Edilmesi Gerekenler

ve Genel Gvenlik nlemleri

____

zdeerlendirme

Gvenlik

Raporlama

Sistematii

86 Laboratuvar Gvenlii 7.08.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RN Laboratuvar alanlar

Laboratuvar Gvenlii lkelerinin

Benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Laboratuvar 30 dk.

Laboratuvar Giri k

Kurallar

Laboratuvar Koruyucu

Ekipman Kullanm

Tehlikeli Maddelere Yaklam

___n Test

Son Test

87

Numune Alma lemi, Numune

Kabul Red Kriterleri ve

Bildirimleri, Numune Redde

Yaplmas Gereeken lemler,

Panik Deerlerin Bildirimi ve

Numunelerin Transferi

8.08.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RN

Tm Salk alanlar

ve Numune Tanan Alanlarda

alan Temizlik Personeli

Doru numune alm yntemlerinin ve

red kriterlerinin benimsetilmesi,

Panik deer bildirim ilkelerinin

benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Doru numune alm

yntemleri

Red kriterleri,

Panik deer bildirim

Numunelerin

Alnmas,

Tanmas,

Transferi ve mhas

Talimat

Panik Deerlerin

Bildirimi Talimat

Panik Deer

Bildirim Sreleri

Analizi

Numue Red

Oranlar Analizi

88 Geliimsel Bakm 9.08.2018 Ezgi HNER Geliimsel Bakm Aamalarn

Sayabilmek ve Uygulayabilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Geliimsel Bakm

Uygulamlar ve Hemirenin

Rol

___ Gzlem

89 Dezanfektan Kulanm 9.08.2018 Glcan BLK Endeskopi nitesi

Merkezi Sterilizasyon nitesi

Temizlik Personelleri

Dezanfektann doru kullanm bilincinin

salanmas Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk

Endsokopik Cihazlarn

Temizlik Dezenfeksiyon ve

Sterilizasyon lemleri ve

Dezenfaktan Kullanm

___ Gzlem

90 Enfeksiyonlarn nlenmesi 13.08.2018 Glcan BLK Morg Personelleri Eksiyonlarnn oluumunun ve

kontrolnn salanmasEitim Slayt Temel Eitim alma Alanlar 30 dk

Eksiyonlarnn oluumunun

ve kontrolnn salanmas___ Gzlem

91Hasta Kimliinin Doru

Tanmlanmas ve Dorulanmas16.08.2018 Glcan BLK

Tm Salk alanlar

Laboratuvar Teknikerleri

Radyoloji Teknikerleri

Hasta kimliinin doru

tanmlanmasnn salanmas,

Prosedr gerei yaplmas gereken tm

ilemlerden nce hasta kimliinin

dorulanmasnn salanmas

Eitim Slayt Pratik EitimSalk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Hasta kimliinin

tanmlanmas,

Hasta kimliinin

tanmlanmasnda kullanlan

parametreler,

Hasta kimliinin

dorulanmas

Hasta kimliinin

Tanmlanmas ve

Dorulanmas

Talimat

Hasta Kimlik

Dorulama Kontrol

Denetimi

sonucunda tespit

edilen

uygunsuzluklar

92 Yenidoann Transportu 16.08.2018 Mge YILDIRIM YDYB nitesi alanlar

Yenidoan Transpotunun Hazrlklar

Transport Ekibinin Grev ve

Sorumluluklarnn Bilincinde Olmas ve

Doru Bir ekilde Uygulamas

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Yenidoan Transport

Aamalar

Transport in Gerekli

Donanm

Grev ve Sorumluluklar

Dkmantasyon

___ Gzlem

93 Taburculuk 23.08.2018 Emine GL YDYB nitesi alanlar

Yenidoan Bebein Taburculuk

Kriterlerinin Bilinmesi

Aileye bebein bakm konusunda

eitim verilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Ev Hortumu ve Gvenlik

nlemleri

Bebek Bakm lkeleri

Yenidoan Tarama Testleri

zel Klinik Durumlardaki

Bebeklerin Taburculuk

Eitimleri

___ Gzlem

94Ksaltmalar, Semboller

Rehberinin Kullanm25.08.2018 Prof. Dr. Zeynep KAHVEC

Hekimler

Salk alanlar ve Teknisyenler

Kurumda uygunsuz sembol ve

ksaltmalarn kullanmnn engellenmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim

Salk Hizmeti

Sunumu Alanlar60 dk.

Ksaltmalar, Semboller

Rehberinin Kullanm____

Hasta Dosyas

Kontrol

95

Youn Bakm Hastalarnda

Beslenme, Hastalarda Beslenme

Riskinin Deerlendirilmesi,

Nutrisyon Destek Ekibi Grev

Tanm

27.08.2018 Diyetisyen Ece TZEN

Youn Bakm Salk alan

Nutrisyon Destek Ekibi

Hastalarda beslenme riskinin doru

deerlendirilmesinin salanmas,

Hastaya nutrisyon desteinin

salanmas,

Nutrisyon destek ekibinin grev

tanmnn benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Hastalardabeslenme riskinin

deerlendirilmesine ilikim

kullanlan sklalar

Nutrisyon destek ekibinin

grev tanm

Evde baklm hastalarnda

beslenme

_____ Gzlem

96Radyoloji nitesinde ki Cihazlarn

Kullanm ve ekim Prensipleri

(Skopi, seyyar rntgen cihaz vb.)

27.08.2018 Yldz DALAR CENGZ Radyoloji Teknisyenleri

Skopi, seyyar rntgen cihaz vb.

kullanmnn ve ekim prensiplerinin

benimsetilmesi

Uygulamal

Eitim Temel Eitim Radyoloji nitesi 60 dk.

Skopi, seyyar rntgen cihaz

vb. kullanm ve ekim

prensipleri

____ zdeerlendirme

97Radyografi (Pozisyonlar ve ekim

teknikleri)27.08.2018 Yldz DALAR CENGZ Radyoloji Teknisyenleri

Radyografi pozisyonlar ve ekim

tekniklerinin benimsetilmesi

Uygulamal

Yazl Eitim

Materyali

Temel Eitim Radyoloji nitesi 60 dk.Radyografi pozisyonlar ve

ekim teknikleri____ zdeerlendirme

98Acil Serviste letiim ve Kriz

Ynetimi28.08.2018 Dr. Hakan SV

Acil Servis Salk alan

Acil Servis Temzilik Personeli

Acil Servis Hasta Kayt ve

Karlama Elemanlar

Kritik hasta le iletiim

Kriz ynetiminde iletiimSzel Anlatm Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Temel iletiim ilkeleri

Acil serviste iletiim

Kriz ynetiminde iletiim

_____ Gzlem

99 Yenidoanda Palyatif Yaklam 30.08.2018 Sude AVCI YDYB nitesi alanlar

Prognozu kt yenidoanlarn aileleri

ile olan iletiiminde karlabilecek

zorluklarn farknda olmak

Aileye destek tedavi ve evde bakm

konusunda bilgi verebilmek

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim alma Alanlar 30 dk

Yenidoanda Palyatif Tedavi

Yaklamlar

Yenidoanla lgili Hekim Aile

letiimleri ve Hemirelik

Yaklamlar

___ Gzlem

100Patoloji Numunlerinin

Etiketlenmesi, Transferi, Teslimi3.09.2018 Glcan BLK

Ameliyathane Salk alanlar

Acil Servis Salk alanlar

Klinik/Doumhane/Endeskopi/You

n Bakm Salk alanlar

Kadn Doum, Cildiye, Poliklinii

Hostesleri

Klinik/Poliklinik/Ameliyathane/Acil

Servis Temizlik Personeli

Patoloji numunesinin gvenliini

salamakSzel Anlatm Temel Eitim

alma

Alanlarnda30 dk.

Patoloji numunelerinin doru

etiketlenmesi, doru

muhafaza ve transferi,

tesliminin yaplmas

_____Gvenlik Raporlama

Sistematii

101Preeklemsi, Pulmoner Emboli ve

Plesenta Dekolmannda

Hemirelik Takibi

6.09.2018 Op. Dr. Hatice TALI Klinik 200 ve Doumhane Salk

alanlar

Preeklemsi hastalarnda hastann

ihtiyacna zg hemirelik bakmnn

planlanmasnn salanmas

Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Preeklemsi hastalarnn

bakm ihtiyalarnn

belirlenmesi ve ihtiyacn

planlanmas

___ Gzlem

102 Problem zme Teknikleri 5.09.2018 Psk. eyma KAMA

Salk alan

Laboratuvar ve Radyoloji

Teknikerleri

Sekreter ve Hostesler

Yardmc Personel

Problem zme Teknikleri Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

leyite karlalabilecek

problemler ve ba etme

yntemleri

_____ Gzlem

103

Test baznda numunelerin analiz

cesi hazrlk ilemleri

kullanlacak kit malzeme stok ve

miad takibi uygunluk kontrol

12.09.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Malzemelerin doru ve etkin

kullanmn salanmas

Uygulamal

EitimPratik Eitim Laboratuvar 30 dk.

Cihaz malzemelerinin

tanmlanmas, temizlik,

bakm,onarm ve

kalibrasyon srelerinin

tanmlanmas

Stok kontrol sistematii

Test kalibrasyonlar

ve D Kalite

Deerlendirme alamlar

Sonularnlarn Onaylanmas

HBYS Stok Takip

Sistemi

Stok Kontrol Formu

Gzlem

104Delici Kesici Alet

Yaralanmalarnn nlenmesi ve

Vcut Svlar ile Temas

18.09.2018 Glcan BLK

Tm Salk alanlar,

Laboratuvar ve Radyoloji

Teknikerleri

Delici Kescici alet yaralanmalarnn

nlenmesiEitim Slayt Pratik Eitim

Salk Hizmeti

Sunumu Alanlar30 dk.

Delici kesici alet

yaralanmalarnn nlenmesi,

Yaralanmalarda yaplmas

gerekenler

___

Delici kesici alet

yaralanmalar

orannn takibi

105 Track Skorlamasnn Kullanlmas 19.09.2018 Glcan BLKKlinik salk alanlar

Youn bakm salk alanlar

Hastaya erken mdahalenin

salanmasSzel Anlatm Temel Eitim Toplant Salonu 30 dk.

Track skorunun llmesi ve

yorumlanmas,

Erken dnemde hastaya

hekim mdahalesinin

salanmas,

___ zderlendirme

106Hasta ve Yaknlarnn Eitimi ve

Rza Belgeleri25.09.2018 Glcan BLK

Hekimler

Klinik salk alanlar

Youn bakm salk alanlar

Ameliyathane salk alanlar

Youn bakm salk alanlar

Hasta karlama elemanlar

Hasta/yaknlarnn ihtiyalarna ynelik

eitimlerinin tespit edilmesinin ve

hasta rzasnn doru alnmasnn

salanmas

Yazl Eitim

MateryaliTemel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Hasta/yaknnn eitim

ihtiyacnn belirlenmesi,

eitimlerin verilmesi ve

hasta rzasnn alnmas

Hasta ve Ailesinin

Tedavi Karar ve

Bakma Katlm

Talimat

Hasta ve Ailesi

Eitim Prosedr

zdeerlendirme

107Test Sonularnn Ya Gruplarna

ve Cinsiyete Gre Referans

Aralklar ve nemi

26.09.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Ya ve cinsiyete gre referans aralklar

ve referans aralklarnn nemiEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Ya ve cinsiyete gre

referans aralklar ve

referans aralklarnn nemi

___n Test

Son Test

108 Szel Order Esaslar 26.09.2018 Glcan BLKHekimler

Tm Salk alanlarSzel order esaslarnn benimsetilmesi

Yazl Eitim

MateryaliPratik Eitim Toplant Salonu 30 dk.

Szel order nedir?

Hangi zamanlarda alnabilir?

Szel order kayt altna

alma,

Szel Order

Talimatzdeerlendirme

109Radyasyondan Korunma

Yntemleri27.09.2018 Yldz DALAR CENGZ Tm kurum alanlar alan gvenliinin salanmas Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 30 dk.

Radyasyon nedir?

Korunma yntemleri,

Radyasyon maruziyeti

belirtileri

___

Gzlem,

Gvenlik

raporlama sreci

110Pre-op Hasta Hazrl, Post-op

Hasta Bakm, Yara Yeri Bakm

ve Pansuman

2.10.2018 Glcan BLK Tm Salk alanlarYara yeri bakm ve pansuman

esaslarnn benimsetilmesi

Eitim

Eitim SaytTremel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Post-op hastann risklerine

uygun olarak takibi

yara yeri bakm, pansuman

eitleri

____ zdeerlendirme

111Tehlikeli Maddedelerin

Depolanmas ve Transferi, Genel

Gvenlik nlemleri

5.10.2018 Nesrin KENT

Depo Personeli

Laboratuvar Teknikeri

Yardmc Personel

Tehlikeli Maddelerin kullanm, transferi

ve depolanmas aamasnda alan

gvenliinin, tesis gvenliinin

salanmas

Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Tehlikeli Maddelerin

Snflandrlmas,

Depolanmas ve Transferi

Genel gvenlik nlemleri

___ zdeerlendirme

112 Kalite ve D Kalite Kontrol

Sreleri ve Deerlendirmeleri,

Cihaz Bakm Temizlii

9.10.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Kalite ve D Kalite Kontrol Sreleri ve

Deerlendirmeleri, Cihaz Bakm

Temizliinin Benimsetilmesi

Eitim Slayt Temel Eitimalma

Alanlarnda30 dk.

Kalite ve D Kalite Kontrol

Sreleri ve

Deerlendirmeleri, Cihaz

Bakm Temizlii

___n Test

Son Test

113

Transfzyon Test almalar ve

Olas Sonu Deerlendirmeleri,

ve D Kalite Sreleri ve

Deerlendirmeleri

15.10.2018Uz. Dr. Emel GRCOLU

Asl YILMAZTransfzyon Merkezi Teknisyenleri

Transfzyon Merkezi i ve d kalite

kontrol srecinde hatann nlenmesiEitim Slayt Temel Eitim

Transfzyon

Merkezi30 dk.

Transfzyon Test almalar

ve Olas Sonu

Deerlendirmeleri, ve D

Kalite Sreleri ve

Deerlendirmeleri

___n Test

Son Test

114Test Rehberi'ne eriim ve kullanm

Numune Alma ve Numune

Transferi

18.10.2018Uz. Dr. Glseven KILILI

Serpil RNLaboratuvar alanlar

Laboratuvar cihazlarnn etkin

kullanmnn salanmas,

Tetkik sonularnn gveninirliinin

denetlenmesi

Eitim Slayt Temel Eitim Laboratuvar 30 dk.

Laboratuvar cihazlarnn

kullanm esaslar

ve d kalite kontrol esaslar

Numune Alma

Talimat

n Test

Son Test

115 Akut Miyokard Infaktus 15.10.2018 Dr. Hakan SVAcil Servis Salk alanlar MI'da hzl ve etkin mdahalenin

salanmasEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

MI tanm

Belirtileri

Hzl Mdahale

____n Test

Son Test

116 nfulenza 16.10.2018 Glcan BLKKlinik Salk alanlar,

Acil Servis Salk alanlar

Hasta kayt karlama elemanlar

Olas salgn ile mcadele Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Hastalk belirtileri

Kiisel koruyucu ekipman

kullanm

Hastalktan korunma

yntemleri

_____

Enfeksiyon

nleme ve Kontrol

Denetimleri

117 Topuk Kan 19.10.2018Serpil RN

Salk alanlar Hasta ve alan gvenliinin

salanmas

Yazl Eitim

Materyali

Uygulamal

Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.

Kiisel koruyucu ekipman

kullnm

El hijyeni

zolasyon nlemleri

El Hijyeni iin

Eitim Materyali

zolasyon nlemleri

Eitim Materyali

El Hijyeni

denetimleri

zdeerlendirme

118nvaziv Giriimler ve Kateter

Bakm23.10.2018

Glcan BLK

Gl KAYACAN

Arzu BAEMEZTm Salk alanlar

nvaziv giriimlerde asepsi ansitepsi

ilkelerinin benimsetilmei ve doru

kateter bakmnn salanmasEitim Sayt

Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

nvaziv giriimlerde asepsi

ansitepsi ilkelerinin

benimsetilmei ve doru

kateter bakmnn

salanmas

___n Test

Son Test

119Triaj/Konvzyon, Ambulans

Ynetimi25.10.2018 Dr. Hakan SV Acil Servis Salk alan

Triaj ayrmn etkin yaplmasnn

salanmas

Konvzyon geiren hastya hzl

mdahalenin salanmas

Yazl Eitim

Materyali Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Triaj sistematii

Konvzyon belirtileri

Konvzyona etkili mdahale

____ zdeerlendirme

120 Antibiyotik Profilaksisi 1.11.2018 Uz. Dr. Emel GRCOLU Tm CerrahlarCerrahi profilaksi ve uygun antibiyotik

kullanm ilkelerinin benimsetilmesiEitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Cerrahi profilaksi ve uygun

antibiyotik kullanm ilkeleri____

Antibiyotik

profilaksisi uyum

orannn takibi

121 Zehirlenmeler 6.11.2018 Dr. Hakan SV Acil Servis Salk alanZehirlenme vakalarna etkin

mdahalenin salanmas

Yazl Eitim

Materyali Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Zehirlenme belirtileri

Ulusal Zehir Danma Hatt

Hzl mdahale yntemleri

Ulusal

Zehirlenmeler Tan

ve Tedavi Rehberi

Gzlem

122

Acil Servis Algoritmalarnda;

2)Kafa Travmalarna Yaklam 7.11.2018 Dr. Hakan SV Acil Servis Salk alanlarKafa travmasnda etkili ve hzl

mdahalenin salanmas

Yazl Eitim

Materyali Temel Eitim Toplant Salonu 45 dk.Travmann Tanm

Yaplmas Gerekenler___ Gzlem

123 Organ Nakli 14.11.2018 Dr. Hseyin TEKAN

Youn Bakmlar Salk alanlar

Klinik Salk alanlar

Ameliyathane Salk alanOrgan Ba Gnlllerinin Sistem

kaydnn yaplmasnn salanmas

Beyin lm takibiin yaplmas

Organ banda yasal srelerin takibi

Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk.

Organ ba gnlllerinin

sistem kayd

Beyin lm takibi

Organ banda yasal

sreler

_____ Gzlem

124 Aids-HIV 1.12.2018 Glcan BLK Tm Kurum alanlar Aids-HIV/TBC Eitim Slayt Temel Eitim Toplant Salonu 60 dk. Aids-HIV ____ Gzlem

128 Temel Gvenlii Eitimleri20.01.2018

23.01.2018

24.01.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

129 Temel Gvenlii Eitimleri13.02.2018

14.02.2018

15.02.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

130 Temel Gvenlii Eitimleri13.03.2018

14.03.2018

15.03.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

131 Temel Gvenlii Eitimleri09.04.2018

10.04.2018

11.04.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

132 Temel Gvenlii Eitimleri14.05.2018

15.05.2018

16.05.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

133 Temel Gvenlii Eitimleri12.06.2018

13.06.2018

14.06.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

134 Temel Gvenlii Eitimleri17.07.2018

18.07.2018

19.07.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

135 Temel Gvenlii Eitimleri14.08.2018

15.08.2018

16.08.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

136 Temel Gvenlii Eitimleri11.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

137 Temel Gvenlii Eitimleri16.10.2018

17.10.2018

18.10.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

138 Temel Gvenlii Eitimleri13.11.2018

14.11.2018

15.11.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

139 Temel Gvenlii Eitimleri11.12.2018

12.11.2018

13.12.2018

Uz.Dr. Atilla GRAY

Nesrin KENT

Glcan BLKTm alanlar

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

Eitim SlaytTemel Gvenlii

EitimleriToplant Salonu 16 saat

Genel Konular

Salk Konular

Teknik Konular

Dier Konular

_____lk Test ve Son

Test

SG ETMLER