Doi dep (ntt)

Download Doi dep (ntt)

Post on 16-Jul-2015

46 views

Category:

Art & Photos

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>I DP</p></li><li><p>Bi th u , Anh vit tng Em .L bi th , Anh k v i Dp </p></li><li><p>Khi ni nh , trong lng da - dit .!Nhng vt tm - thng , cng vit thnh th ..</p></li><li><p>Hai chic dp kia , gp nhau t bao - gi ..?C yu nhau u , m chng ri na bc .!.</p></li><li><p>Cng gnh - vc , nhng no ng xui ngc .Ln thm nhung , xung ct bi cng nhau .!</p></li><li><p>Cng bc , cng mn , khng k thp ngi cao .Cng chia - s , sc ngi i ch p ..</p></li><li><p>Du vinh , nhc, khng i cng ngi khc .S - phn chic ny , ph - thuc chic kia .</p></li><li><p>Nu ngy no , mt chic dp mt i .Mi thay - th , u tr nn khp - khing .!Ging nhau lm , nhng ngi i s bit .Hai chic ny , chng phi mt i u ..</p></li><li><p>Cng nh mnh , trong nhng lc vng nhau .Bc ht - hng , c nghing v mt pha ..Du bn cnh , c ngi thay - th .M trong lng , ni nh c chnh - vnh .!</p></li><li><p>i dp v - tri , khng - kht song - hnh .!Chng th - nguyn , m khng h gi - di ..</p></li><li><p>Chng ha - hn , m khng h phn - bi .Li i no , cng c mt c i .</p></li><li><p>Khng th thiu nhau , trn bc ng i .Du mi chic , c mt bn phi , tri .</p></li><li><p>Nhng Ti yu Em , bi nhng iu ngc li .Gn - b i nhau , v mt li i chung ..Hai mnh i , thm - lng bc song - song .!S dng li , khi ch cn mt chic ..</p></li><li><p>( S dng li , khi ch cn mt chic ..)</p></li><li><p>Ch cn mt , l khng cn g ht Nu khng tm c , chic th hai kia </p></li><li><p>I DPPPS : Nguyn QuanHT</p></li></ul>